รายชื่อโรงงานที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561

ลำดับTSIC-IDชื่ออาคารตามประกาศที่อยู่โทรศัพท์
101111-1001 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638505
201136-1001บริษัท โปร เห็ด จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
301301-1001บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [โครงการวิจัยพืชเมืองหนาว]เลขที่ 39/279 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038676201
401450-1001บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา1)]เลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140053-571181-3
501450-1002บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032-228044
601461-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มนครหลวง]เลขที่ 566/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-291505
701461-0002 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงคัดไข่ และโรงงานแปรรูปไข่ (บ้านนา)]เลขที่ 199/1-3 หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110037-382675-6
801461-0003บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (กม.3)]เลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ถนนธนะรัชต์ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4436 5264
901461-0004บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงฟักไข่สูงเนิน]เลขที่ 377 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 301700 4441 9879
1001461-1001 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-704646
1101461-1002บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด [โรงฟักไข่บ่อพลอย]เลขที่ 46/19 หมู่ที่ 4 ถนนบ่อพลอย ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-549999
1201461-1003บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกโรงฟักไข่)]เลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230081-9945148
1301461-1005บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกฟาร์มไก่ พ่อ แม่พันธุ์ 3-4)]เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230036-461799
1401461-1006บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฟาร์มไก่พันธุ์ 2)]เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ถนนปึกสำโรง-หินซ้อน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220086-3044856
1501461-1007บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (โรงฟักคลองมือไทร)]เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-263034, 038-263034
1601461-1008บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410044-756472-3
1701461-1009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงฟักโชคชัย]เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 301900859803296
1801461-1010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงฟักไข่ปักธงชัย]เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 301500885817062
1901462-0001บริษัท สหฟาร์มจำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โครงการไก่เนื้อ ทรัพย์ผาสุข)]เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ถนนหนวงสรวง-ท่ามะเฟือง ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1513001-213666
2001462-0002บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการไก่พันธุ์)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-426-059
2101462-0003บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการโรงฟัก)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-428-040-42
2201462-0004บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการไก่เนื้อ โกลเด้น ไลน์ บิสซิสเนส)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-425-725
2301462-0005บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จำกัด [บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จำกัด (กิจการไก่เนื้อ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์)]เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-425-725
2401462-0006บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (กิจการโรงฟัก ทรัพย์สมบูรณ์)]เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-462-095
2501462-0007บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด [บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด (ฟาร์มหินซ้อน)]เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-227-338
2601462-0008 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มแก่งคอย)]เลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-247-164
2701462-0009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มทับกวาง]เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260036-251902*121
2801462-0010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มโพธิ์งาม]เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2901462-0011บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มป่าไผ่]เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
3001462-0012บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มคำใหญ่]เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
3101462-0013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเตาปูน]เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
3201462-0014บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มป่าไม้แดง]เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
3301462-0015บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบ้านธาตุ]เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
3401462-0016 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเกาะโพธิ์]เลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240037-367934
3501462-0017บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [ฟาร์มพนมสารคาม 2]เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-285-400
3601462-0018บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด [นครชัยศรีฟาร์ม]เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-331-118, 331-859
3701462-0019บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (ฟาร์ม กม.7)]เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4436 5285-6
3801462-0020 บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด [บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด (ฟาร์มสูงเนิน)]เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170081-1701265
3901462-0021บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสีคิ้ว]เลขที่ 264 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340084-0752506
4001462-1001บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 157 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 201900-3826-3595
4101462-1002บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (ฟาร์มเขายูงทอง)]เลขที่ 109/2 หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-263105
4201462-1003บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัดเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1326008-1911-7987
4301462-1005บริษัท ชิงธง จำกัด [โรงฟักทรัพย์เจริญ]เลขที่ 128 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-792860
4401462-1009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบ้านบึง]เลขที่ 112 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-263224, 086-3604111
4501462-1010บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (ฟาร์มเขาขุนอินทร์)]เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-263503
4601462-1011บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 1)]เลขที่ 129/1 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
4701462-1012บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 2)]เลขที่ 129/2 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4801462-1013บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 4)]เลขที่ 129/4 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4901462-1014บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 5)]เลขที่ 129/5 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056713913
5001462-1015บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 10)]เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
5101462-1016บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 11)]เลขที่ 169 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
5201462-1017บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 12)]เลขที่ 169/2 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
5301462-1018บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 14)]เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
5401462-1019บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 15)]เลขที่ 169/5 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-913-14
5501462-1020บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 16)]เลขที่ 196/1 หมู่ที่ 6 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
5601462-1021บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงฟัก)]เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18240089-4734105
5701462-1022บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 6)]เลขที่ 219/5 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
5801462-1023บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 8)]เลขที่ 219/4 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
5901462-1024บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 9)]เลขที่ 219/1 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-913
6001462-1025บริษัท ซันอโกร จำกัดเลขที่ 391-3 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110081-3591550
6101462-1026บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 16 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-226-371
6201462-1027บริษัท ฟาร์มแหลมทอง จำกัด [ฟาร์มโคกขี้ตุ่น]เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 303800934906394
6301462-1028บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด [ฟาร์มสองคร]เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044249391
6401462-1029บริษัท เบสท์ ชิคส์ จำกัด [ทรัพย์บัวทอง 1,2]เลขที่ 189 หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 671700910326931
6501462-1030บริษัท เบสท์ ชิคส์ จำกัด [ทรัพย์บัวทอง 4,5]เลขที่ 189/4 หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 671700910326931
6601630-1001บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ซอยวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-755-9211-3
6701640-0002บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด [บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด]เลขที่ 56 หมู่ที่ 6 ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130055-394-000
6801640-1001บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 297 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ-ลำพูน ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-581401-2
6901640-1003บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-266316-9
7003212-0006บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มโขมง]เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170085-980-6781
7103212-0007บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบางกะไชย 1]เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120039-456-099
7203212-0008บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 3]เลขที่ 62/2 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120039-518-507
7303212-0009บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 4]เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120039-517-332
7403212-0010บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [กิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร]เลขที่ 76,76/2-5 หมู่ที่ 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150039-599349
7503212-0011บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าพริก]เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000085-980-6768
7603212-0014 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพชรบุรี 5]เลขที่ 164 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110032-405333
7703212-0015 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [นครฟาร์ม]เลขที่ 106/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170085-9806835
7803212-0016 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 1]เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-348740
7903212-0017 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 2]เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-517855
8003212-0018 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 3]เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-517856
8103212-0019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มนครศรีธรรมราช 4]เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140085-9806820
8203212-0020บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน]เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190085-9807641-2
8303212-0021บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 1]เลขที่ 157/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-402207
8403212-0022บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 2]เลขที่ 100/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-270351
8503212-0023บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 3]เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170077-918101
8603212-0024บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 4]เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220077-347102
8703212-0026บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ที 4]เลขที่ 203 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-280568
8803212-0027บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 5]เลขที่ 377/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-720018
8903212-0028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มกาญจนดิษฐ์]เลขที่ 79/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290084-1945959
9003212-0030บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 4]เลขที่ 100/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160085-9806806
9103212-0031บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 3]เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
9203212-0033 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสวี]เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130077-538-068
9303212-0035 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มกุ้งธนโชติ]เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140085-9806826
9403212-0036 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเทียนชัย]เลขที่ 103/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140074-454016
9503212-1001บริษัท ซี.เอ.พี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด [บริษัท ซี.เอ.พี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด (ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 1)]เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
9603212-1005บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มละแม]เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170077-519459
9703212-1006บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มซีเอชบี 2]เลขที่ 2/30 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110085-9806783
9803212-1008บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มกุ้งโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า]เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 221900917728806
9903221-1001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มอโยธยา]เลขที่ 69/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160083-9883592, 083-6850553
10003222-0001 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว]เลขที่ 71 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 861600 7758 6078
10105100-0001บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-724-606-11
10207100-1001บริษัท โอ.เอ็น.เค.ไมนิ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000086-4589114-5
10307291-0001บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7637 1111-7
10407299-0001บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683077
10507299-0003บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุสาหกรรม จำกัด]เลขที่ 40/6 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 801600 7552 1440
10607300-1001บริษัท ทุ่งคำ จำกัด [โรงงานแต่งแร่ทองคำภูทับฟ้า]เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130089-8926126-28
10708101-0001บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18240036-223537,036-224034
10808101-0005บริษัท หินอ่อนจำกัด [โรงงาน หินอ่อน สระบุรี]เลขที่ 351 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.127 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240036-347160-2
10908101-0006บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัดเลขที่ 45/11 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130272583
11008101-0007บริษัท นันทศิลา จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ซอยวัดซากขุนวิเศษ ถนนสุขุมวิท ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 221600-3880-6350, 0-3937-1136
11108101-0009บริษัท ประสพลาภจำกัด [บริษัท ประสพลาภ จำกัด]เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
11208101-0010บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาลจำกัด [บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด (เลขที่ 155)]เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
11308101-0011บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาลจำกัด [บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด (เลขที่ 161)]เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
11408101-0012ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่าม [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่าม]เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
11508101-0013โรงโม่หินศิลากาณจนาเลขที่ 149 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140211800
11608101-0015บริษัท ศิลามาตรศรีจำกัด [บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด]เลขที่ 234 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160035-421408-9
11708101-0016นายวิทยาวิสุทธิวัฒนศักดิ์เลขที่ 302 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทาน ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
11808101-0017บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
11908101-0018บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิตจำกัด [บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิต จำกัด]เลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190218917
12008101-0022บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220(01) 6015597
12108101-0024บริษัท ศิลาอารี จำกัดเลขที่ 52/1 ถนนนครศรีฯ-ทุ่งสง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 803500-7533-6188-9
12208101-0025บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด [โรงโม่หินผาทองทุ่งสง]เลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ถนนศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(075) 329721
12308101-0026บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัดเลขที่ 405 หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 801300 7544 1334
12408101-0028บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140(077) 502958
12508101-0029บริษัท หินอ่อน "ไทยแลนด์" จำกัดเลขที่ 110/3 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000214213
12608101-0030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หิน [ห้างหุ้นส่วนจำกัดนราธิวาสโรงโม่หิน]เลขที่ 58/10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 960000 7354 2222-5
12708101-0031บริษัท บ้านคีรี จำกัดเลขที่ 349 หมู่ที่ 3 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000(073) 513372
12808101-1001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150086-9113556
12908101-1002บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัดเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130081-6090831
13008101-1005 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรมเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
13108101-1008 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยหาดใหญ่ (1997)เลขที่ 189 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250074-254708
13208101-1010บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 7015002-3919301
13308101-1011บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 70/2)]เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 11 ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2011002-3919301
13408101-1014บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัดเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120055-615-302
13508101-1015บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220081-9806787
13608101-1016บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดเลขที่ 142/7 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220081-9930938
13708102-0002บริษัท เคมีแมน จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
13808102-0003บริษัท เคมีแมน จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
13908102-0007บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180(01) 9542423
14008102-1001บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-328085-6
14108102-1003บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด [บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด (สาขาคีรีรัฐนิคม)]เลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180077-393241
14208102-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลาเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-351223
14308102-1005 บริษัท สหศิลาเลย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130086-8530444
14408102-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทองเลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130074-797086-7
14508102-1007บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัดเลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110056-380058
14608102-1008ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรืองเลขที่ 251 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เด่นชัย กม.18.5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150054-222756
14708102-1009บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด [บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด (สาขากาญจนดิษฐ์)]เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-270015
14808102-1010บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 369/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210
14908103-1002บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954020-24
15008104-0001บริษัท หล่อวัฒนา จำกัดเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 530000 5544 8787
15108104-1001 บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/15 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891227-30
15208104-1003บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-599825-7
15308910-0001บริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 12 ถนนเอราวัณ-ลาดหญ้า ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034-584-048-9
15408910-1001บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 321/1 หมู่ที่ 2 ถนนโคกตูม-มะนาวหวาน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210036-658151
15508999-0002บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 86 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 951600 7325 2600-2
15608999-1001บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-371471-2
15710111-0001นายปัญญาโชติเทวัญเลขที่ 44/3 ถนนสุขา1 กรุงเทพฯ
15810111-0002บริษัท ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403169323
15910111-0003บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160056-717-200
16010111-1001บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140053-422611
16110111-1002บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัดเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140032734124
16210112-0001 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.ที่ 20.50 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570(02) 3154222-31
16310112-0002 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1/21 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132100 3533 0048
16410112-0003บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัดเลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-730-35
16510120-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทาวงค์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510393-1146
16610120-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด กม. 2.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2746 9731 - 8
16710120-0003บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2752 0401-9
16810120-0004บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8118
16910120-0005บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่34/1)]เลขที่ 34/1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121509878137-40
17010120-0006บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-436333-43
17110120-0007 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลพบุรี)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-643222
17210120-0008บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 181200 3633 4900
17310120-0009 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 69/6 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220(036) 359040-5
17410120-0010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3625 1970-6
17510120-0011บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 209/55 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340-222
17610120-0012บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-460-000
17710120-0013 บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 83/5 หมู่ที่ 10 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (เมืองพัทยา-ระยอง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-296-534-8
17810120-0014บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038-932900
17910120-0015บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 46/19 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-549-999
18010120-0016บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑล 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100 2420 4717
18110120-0017บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 7650-6
18210120-0018บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 301900 4444 6900
18310120-0019บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333, 333/1-2 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-202-333
18410120-0020บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ถนนอุบล-กันทรลักษ์ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-319100
18510120-1001บริษัท ดั๊กคิง จำกัดเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140038-588117-9
18610120-1002บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี]เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-629696#208
18710120-1003บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัดเลขที่ 327 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190035440414
18810120-1004บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จํากัดเลขที่ 509 หมู่ที่ 9 ซอย7 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037204541-4
18910120-1005บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ถนนสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 721900892543682-4
19010131-0001บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)]เลขที่ 509/1 หมู่ที่ 1 ซอย9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 204438-41
19110131-0002บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-446-900
19210132-0001 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 105300 2989 7613
19310132-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105109894050 - 62
19410132-0003บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 210 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์-กม.20.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-4763
19510132-0004บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220(036) 638-374-5
19610132-0005บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-701-4
19710132-0006บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [โรงงานสหอินเตอร์ฟูดส์ (ลพบุรี)]เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-643222
19810132-0007 บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาทเขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-582-4
19910132-0008บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด [โรงงานอาหารสำเร็จรูป ไส้กรอก 1]เลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3624 5970-6
20010132-0009บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด [โรงงานอาหารสำเร็จรูป ไส้กรอก 2]เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-246-302-6
20110132-0010บริษัท ซีเอฟพี จำกัดเลขที่ 209/102 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340-001
20210132-0011บริษัท บางกอกมีทโปรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
20310132-0012บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038 593 684-6
20410132-0013บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่42/6)]เลขที่ 42/6 หมู่ที่ 4 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 261200 3732 2684-9
20510132-0014บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดเลขที่ 1/10 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170419646-9
20610132-0015บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัดเลขที่ 1/11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 301700 4441 9646-9
20710132-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-272623-8
20810132-1002บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 392 หมู่ที่ 7 สวนอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-481041-6
20910132-1003บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 13 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-738-9350-55
21010132-1005บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัดเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 12 ซอยไอยรา 6 ถนนไอยรา 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200-2520-3521
21110132-1006บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-436003-4, 036-436016-7
21210132-1007บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด [โรงงานอาหารสำเร็จรูปนครราชสีมา]เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044300871
21310133-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
21410133-0002บริษัท สกายฟู้ด จำกัดเลขที่ 54/23 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8118-20
21510139-0002บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีไทย จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540(02) 7502760
21610139-0003บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038-932900
21710139-0004บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัดเลขที่ 219 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-643-222
21810139-1001บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)(695/3)]เลขที่ 695/3 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-201219
21910211-0001บริษัท เจ-แฟค จำกัดเลขที่ 696/1 ซอยวัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 1012002-289-2903
22010211-0002บริษัท แปซิฟิค ควีน จำกัดเลขที่ 104 หมู่ที่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
22110211-0003บริษัท พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 259 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
22210211-0005บริษัท บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403168394
22310211-0007บริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 741 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4422-5
22410211-0008บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัดเลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 204417
22510211-0009บริษัท เอ.พี. โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท เอ.พี. โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัด]เลขที่ 5/4 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-822641, 034-822160
22610211-0010บริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส ์อุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม จำกัด]เลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-880238-46
22710211-0011บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 423961-4
22810211-0012บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัดเลขที่ 47/19 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-834-224-7
22910211-0013บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัดเลขที่ 59/7 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-414-161-3
23010211-0015 บริษัท วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 61/9 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์20 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 850000 7782 3044
23110211-0016 บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัดเลขที่ 150/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-336990-2
23210211-1001บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 12/32 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034 822958-9
23310211-1002บริษัท โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120042-593316
23410211-1003บริษัท ไทย โอเชี่ยน เวนเจอร์ จำกัดเลขที่ 64/213 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-252582
23510212-0001บริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัดเลขที่ 8 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-416-9114-8
23610212-0002บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด [บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (สาขาปากน้ำ)]เลขที่ 592 หมู่ที่ 2 ซอยเจ็กปัง ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2387 0450
23710212-0003บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัดเลขที่ 591 หมู่ที่ 2 ซอยหาดอัมรา ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2389 4429
23810212-0004บริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403944951
23910212-0005บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703944171
24010212-0006บริษัท ปิติห้องเย็น จำกัดเลขที่ 333, 333/1 หมู่ที่ 4 ซอยโรงงานกระดาษ ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2389 2213
24110212-0007 บริษัท สยามโภชนากร จำกัดเลขที่ 156 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703951038
24210212-0008บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 568 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1C/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-323-1411-2, 02-709-4258-61
24310212-0009บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัดเลขที่ 211 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3876 0303-5
24410212-0010บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัดเลขที่ 151/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
24510212-0011 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ระยอง)]เลขที่ 200/9 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.277 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 211700 3888 9313-7
24610212-0012 บริษัท จันทบุรี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัดเลขที่ 75/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160039-371-650-5
24710212-0013 บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160039-371-640-5
24810212-0014บริษัท ห้องเย็น กู้ดฟอร์จูน จำกัดเลขที่ 58/5 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 241400 3857 7306-8
24910212-0016บริษัท ไทยเอกมัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 700000 3235 2357-9
25010212-0019 บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-412475,034-412843,034-412237
25110212-0020 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-425462,034-822700-2
25210212-0021บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 76/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3486 4331-5
25310212-0022บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัดเลขที่ 63/7 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 กม.37 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9700-7
25410212-0025บริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 12/24 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3441 2503
25510212-0026บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์)จำกัด [บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด]เลขที่ 31/10 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000035-822824-8,034-822212-4
25610212-0028บริษัท องกรณ์ ห้องเย็น จำกัดเลขที่ 60/104 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-412739,034-425985
25710212-0029 บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 1264 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3442 8241-50
25810212-0030บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-494102-6,034-823859
25910212-0031บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 1259 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3482 0625-9
26010212-0032บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1/74-75 หมู่ที่ 2 นิคมฯสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490009-12
26110212-0033บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-812-458 ต่อ 144
26210212-0034บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 19/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-418-042-3
26310212-0035บริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 48/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-837-711
26410212-0036บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดเลขที่ 1289 ถนนวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-821-126-7
26510212-0037 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 57/37 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-864-091
26610212-0038บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-417-444
26710212-0039บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดเลขที่ 85, 85/1, 85/2, 42/1 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-833-803-6
26810212-0040บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 21 ถนนเจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841300 7731 1622
26910212-0041บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077 276888
27010212-0042บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัดเลขที่ 73/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 850000 7781 1889
27110212-0043บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)เลขที่ 402 หมู่ที่ 8 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120531321
27210212-0044บริษัท แซม-ดี ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100077-507-935, 37
27310212-0045บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7431 7999
27410212-0046บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
27510212-0047บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(สงขลา)]เลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 901400 7439 1191
27610212-0048บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดเลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7433 6011-6
27710212-0049บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 902800-7448-3483-6
27810212-0050บริษัท ไฮไท ซีฟู๊ดจำกัด [บริษัท ไฮไท ซีฟู๊ด จำกัด]เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
27910212-0051 บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด [บริษัท แมนเอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด]เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7433 6102-6
28010212-0052บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310(074)210883-91
28110212-0053บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ถนนหัวไทร-ระโนด ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140(074) 396543-5
28210212-0055บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 24,26 ซอย1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7431 2865
28310212-0056บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ถนนจะนะ- สงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 901300 7447 6365-7
28410212-0057บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด]เลขที่ 70/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-303800
28510212-0058บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัดเลขที่ 509 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000(074) 712069
28610212-0059บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัดเลขที่ 32/50 ซอยหลิมสกุล ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 921100 7525 1275-6
28710212-0060บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนตรัง-กันตัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
28810212-0062บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 371 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000073-414-759
28910212-1003 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 260/44 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนโกสิน200ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077-825197-8
29010212-1004บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 6/188,6/199 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077-825002-5
29110212-1005บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280074-302900
29210212-1008บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัดเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100077-503385-8
29310212-1010 บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-833403-5
29410212-1011 บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด สาขาสมุทรสาคร]เลขที่ 57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-836788-90
29510212-1012 บริษัท โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1277 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-820841-2
29610212-1013บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 118/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-380282-6
29710212-1014บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 79/30 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-432534-7
29810212-1017บริษัท สตาร์ฟิช จำกัดเลขที่ 79/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-432534-7
29910212-1018บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-7109999
30010212-1019บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 82/12-14 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034845467
30110221-0002บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 326 หมู่ที่ 1 ซอยรัตนราช ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 105600 2338-1327-31
30210221-0003 บริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัดเลขที่ 255/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 6655
30310221-0004บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110311260
30410221-0005บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-424437-42
30510221-0006บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 72/1, 79/233 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816500
30610221-0007บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 94/6 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3481 6441-6
30710221-0008บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3481 6441-6
30810221-0009 บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3484 5575-91
30910221-0010บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-429-1714
31010221-0011บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816500
31110221-0012บริษัท ไชน่าสยามซีฟูดส์ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841500 7726 0601-4
31210221-0013บริษัท รอแยลแคนนิ่งจำกัด [บริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัด]เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7444 8901-5
31310221-0014 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 901000 7433 4005-5
31410221-0015 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัดเลขที่ 1069 ถนนสายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7420 0999
31510221-0016บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ถนนบ่ออิฐ-นาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130074-310-800
31610221-1001 บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 55/4 หมู่ที่ 3 ซอยไกรวัตนุสสรณ์ ถนนโคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3484 1426-7
31710221-1002บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 233 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-3240617-22
31810221-1003บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 85/1-3 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000088-8747313
31910221-1004บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 30/24 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816444
32010221-1005บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 56/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนบ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000952043489
32110221-1006บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ถนนริมคลองดี 7 ฝั่งตะวันตก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034495600
32210222-0001 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7427 3600
32310222-0002บริษัท เอส.เอส.โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัดเลขที่ 70/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเกาะถ้ำ ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000(074)336091-3
32410292-1001บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดเลขที่ 206/61 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-841491-3
32510294-0001 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-382-700
32610294-1001 บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ซอยวัดปากบ่อ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-839492-5
32710294-1002บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัดเลขที่ 69/16 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816084
32810299-0001บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด [บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (เลขที่ 77/1)]เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280074-483482-7
32910299-1001บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110032-450335-7
33010299-1002 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-2497113
33110299-1003บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-810-4531-6
33210299-1004บริษัท แพนฟู้ด จำกัดเลขที่ 71/9 หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งปรีชา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-815419
33310299-1005บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัดเลขที่ 119/99 หมู่ที่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423302-3
33410299-1006บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-880296-8
33510301-0002 บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 43/4 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120039-367-472-3
33610301-0003บริษัท ทิมฟู้ด จำกัดเลขที่ 182 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร-เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000037-326-052
33710301-0004บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 711300 3454 2634-7
33810301-0005บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดจำกัด [บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด]เลขที่ 53/12 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-851-131
33910301-0006 บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ซอยบางโทรัด ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-839-715-6
34010301-0007บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-618-111
34110301-0008 บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290(053) 848088
34210301-0009บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 106/5 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 501400 5342 1389-96
34310301-0010บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 501800 5337 2902-5
34410301-0011บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัดเลขที่ 217 หมู่ที่ 2 ซอยกวางลี้-น้ำดำ ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-295-493-7
34510301-1001บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290053-848088-96
34610301-1002 บริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 45/11 หมู่ที่ 5 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7311002-4290376
34710301-1003บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290053-849761-2
34810301-1004บริษัท เกรซฟู้ด จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-แม่สรวย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250053-739-189
34910302-0001บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 155/ 1 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-4171-8
35010302-0002บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 218 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-291-386-90
35110302-0003บริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240(038) 299 356 - 61, (038) 779 801
35210302-0004บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 363 หมู่ที่ 2 ถนนสาย13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180(038) 636014-23
35310302-0006บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัดเลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 3159 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130039-598-071-74
35410302-0007บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัดเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 711300 3454 2634-7
35510302-0008บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-641465
35610302-0010บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 13 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160034-615300
35710302-0011บริษัท ธานียามาสยาม จำกัดเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
35810302-0012บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ถนนวัดปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000-3483-9840-3
35910302-0013บริษัท ชะอำไพน์แอปเปิ้ลแคนเนอรี่ จำกัดเลขที่ 790 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
36010302-0014บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210032-811224
36110302-0015บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771500 3268 1268-70
36210302-0016 บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120(032) 622059
36310302-0017บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม-ยางชุม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771500 3268 1578-9
36410302-0018บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัดเลขที่ 362 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120(032) 622404-5
36510302-0019บริษัท สามร้อยยอด จำกัดเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180032-684-234
36610302-0020บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290053-848088-92
36710302-0021บริษัท ซัน สวีท จำกัด [บริษัท ซัน สวีทจำกัด]เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนสันป่าตอง-บ้านกาด ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120053-830-555
36810302-0022บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-726-991-4
36910302-0023 บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 13 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000(042) 449222-3
37010302-0024บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150599216-9
37110302-0025บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 75 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140(077) 599176-8
37210302-1001บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) (695/1)]เลขที่ 695/1 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-201219
37310302-1002บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-165428
37410302-1003 บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัดเลขที่ 220 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180032-813024ต่อ17
37510302-1004บริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัดเลขที่ 179/4 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120032544286-8
37610302-1006บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด [โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)]เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260042-761129
37710302-1007บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด [โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)]เลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110053771064
37810302-1008บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดเลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190054368512-3
37910302-1009บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัดเลขที่ 99 ถนนท่าน้ำตื้น-เขาปูน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034910510-1
38010302-1010บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จํากัดเลขที่ 179/12 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120032622700-3
38110303-0001 บริษัท บางกอก ที.เอ็ม.เครื่องดื่ม จำกัดเลขที่ 239 ซอยบางแค4 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
38210303-0002บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-723-386-8
38310303-0003บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 150/50 หมู่ที่ 9 อุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-318-777
38410303-1001บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัดเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150034-2383823
38510303-1002บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-566151-3
38610303-1003บริษัท ชบาบางกอก จำกัดเลขที่ 470 หมู่ที่ 1 ซอยสะพานสามห่วง ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-323-1111
38710303-1004 บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-209479
38810303-1005บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 502 หมู่ที่ 3 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-229468-70
38910303-1006บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-109333
39010303-1007 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036313800
39110303-1008บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 469/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-229397-9
39210303-1009บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121500-2319-4949
39310303-1010บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038646415
39410303-1011บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จํากัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 13 ถนนน้ำพุ-ชัฏป่าหวาย ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032206316-7
39510304-0002บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375239-40
39610304-1001บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150039-389302
39710304-1002บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัด [ไทย ฟง รับเบอร์]เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-976-962-3
39810304-1003บริษัท อิ่นปัง จำกัดเลขที่ 314 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120053-505-172
39910304-1004บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (2525) จำกัดเลขที่ 186 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250053-666-123
40010305-1001บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130024205745-9
40110306-0001บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 225/10 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3131470
40210306-1002บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-276621
40310307-0001บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัดเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ซอยเปโตร ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-287-593-4
40410309-0001 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดเลขที่ 58-59 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732200 2813 1102-6
40510309-0002บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัดเลขที่ 504 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 770000 3261 1414
40610309-1001บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110034-772044
40710309-1002บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-741799
40810309-1003บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99/95 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000874981817
40910411-0001บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2819 7470-3
41010411-0002บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดปุณหังสนาวาส ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2755 8123
41110411-0004บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัดเลขที่ 39/6 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-961-6040-9
41210411-0005บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2581 2348-50
41310411-0006บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด [บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (สาขาท่าเรือ)]เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ถนนท่าเรือ-วังแดง ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131300 3522 2710-2
41410411-0007 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ที่ 1 ถนนสายแปด ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3429 9340-1
41510411-0008 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-877485-8
41610411-0009บริษัท พี.เอส.แปซิฟิค จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 761400 3244 6662
41710411-0010 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัดเลขที่ 61/4 ซอยบ้านเด่น ถนนพิชัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110055-641-200-3
41810411-0011บริษัท ถาวร รีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัดเลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120037-433-150-3
41910412-0001 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-3940536-7
42010412-0002บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 9 ถนนสามโคก - เสนา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190(035) 372337-8
42110412-1001บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140044-756123
42210412-1002 บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-810070
42310412-1003บริษัท กสิสุรีย์ จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถนนตัดใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-583-7376
42410412-1004บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140044-756123
42510419-1001บริษัท ฟูจิ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/287 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036240
42610420-0001บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 236 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 3610-24
42710420-0002บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 1 ถนนสายเจ็ด ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3433 1805-7
42810420-0003 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนโทรเลขเก่า ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110075-681-354-5
42910420-0005บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก]เลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110075-634634
43010420-0006บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับ]เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ถนนไร่คอก-ทุ่งทับควาย ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120086-4702729
43110420-0008บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 182,182/1,182/2 หมู่ที่ 12 ซอยคลองตลิ่ง ถนนเพชรเกษม ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170077-913-999
43210420-0009 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150077-461437
43310420-0010บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140(077) 611000-10
43410420-0011บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา กม.14 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000075-570-008-9
43510420-1001บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170073-437476
43610420-1002บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระแสง-ปลายพระยา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210077-365300
43710420-1003 บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120075-771701-3
43810420-1004บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านเคี่ยมเอน-ห้วยแกละ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170032-699669-9
43910420-1005บริษัท โอพีจีเทค จำกัดเลขที่ 90/8 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-7559599
44010420-1007สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140077-510921
44110420-1008บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-446662
44210420-1009บริษัท เยียรบับ จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210036682116
44310420-1012บริษัท ซีพีพี จำกัดเลขที่ 89/9 หมู่ที่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771700614138834
44410420-1013บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038442999
44510420-1014บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ํามันอุตสาหกรรม จํากัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150077277700
44610499-0002บริษัท โอลีน จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-839-760
44710501-0001บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99/30 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2576 0030-9, 0 2384 2760-1
44810501-0002บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102105790385
44910501-0003บริษัท กรีนสปอต จำกัดเลขที่ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2533 0442-9
45010501-0004บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 668 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746-822
45110501-0005บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัดเลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-336036-7
45210501-0006องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง)]เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180036-341-013
45310501-0007สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-389234-5
45410501-0008บริษัท แดรี่ พลัส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130056-219-900
45510501-0009บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4432 8447
45610501-0010บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-365-149
45710501-0011บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320044-322-192-4
45810501-0012องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]เลขที่ 344 ถนนทางหลวงสาย 208 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260(043) 346784-8
45910501-0013บริษัท กรีนสปอต จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130(077) 254100-8
46010501-1001บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 134 หมู่ที่ 4 ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-310143
46110501-1002บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140053-817-364-5
46210501-1003องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง)]เลขที่ 198 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180055-951095
46310501-1004องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [โรงงานผลิตภัณฑ์นมปราณบุรี]เลขที่ 174 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120032621628
46410502-0001บริษัท ไดรี่ อินอัสตรี่ จำกัดถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
46510502-0002บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศทไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 89/ 2 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303842760
46610502-0003บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-740-3300
46710502-0004บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด [บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (โรงงานนวนคร)]เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 19 ซอย16 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
46810502-0006บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัดเลขที่ 158 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3522 1480-93
46910502-0007บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/428 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3871 7193
47010502-0008บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140043-441-774-5
47110502-0009บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703840022
47210503-0001บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเลขที่ 40 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
47310503-0002บริษัท จอมธนา จำกัดเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2979 4800
47410503-0003บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัดเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320044-361-133-5
47510504-0001บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาอยุธยา)]เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนนบางปะอิน-บางปะหัน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-249-100
47610504-0002บริษัท บีทาเก้น จำกัดเลขที่ 37/5 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110(034)287593
47710504-0003บริษัท ดัชมิลล์ จำกัดเลขที่ 137/6 หมู่ที่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 8 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 2881 0000
47810505-1001บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 228 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-744-2000
47910505-1002บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 196 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035351510-2
48010509-0001บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด [บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด]เลขที่ 234-5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-3592-6
48110509-0002บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89/5 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-363-9000
48210509-1001 บริษัท เยียระกานต์ จำกัดเลขที่ 77/13 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3485 1435
48310509-1002บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038086867-8
48410611-0001บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดเลขที่ 7 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-8322888
48510611-0003บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัด [บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัด (เลขที่ 168)]เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนผาปราบพาล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-359101-5
48610611-0004 บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัดเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ถนนบางไทย-เชียงรากน้อย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-283160-1,035-366077-8
48710611-0006บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด [บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)]เลขที่ 3/2-4 หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131300 3534 1902
48810611-0007บริษัท เจียเม้ง จำกัด [บริษัท เจียเม้ง จำกัด สาขา 2]เลขที่ 111 หมู่ที่ 15 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130083-553-0885
48910611-0008บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ถนนนครหลวง-ท่าเรือ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260081-9813481
49010611-0009บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 459 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเชีย กม.128 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180036-531-000-7
49110611-0010 บริษัท ชัยทิพย์ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-326044
49210611-0011บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์์ จำกัด [บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด]เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 828441-7
49310611-0012บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัดเลขที่ 54-55 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-533355-7*139
49410611-0013บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120035-430727
49510611-0014บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัดเลขที่ 39/95 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3449 0290-5
49610611-0015บริษัท เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนเรียบคลองส่งน้ำชลประทาน ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150032-789203
49710611-0016 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ถนนกำแพงเพชร ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120055-781075
49810611-0019 บริษัท เจียเม้ง จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 300000 4420 7080-5
49910611-0021บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 301200 4446 1588
50010611-0022บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด [บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวบุรีรัมย์]เลขที่ 279 หมู่ที่ 9 ถนนลำปลายมาศ-บุรีรัมย์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130(044) 780472
50110611-0026บริษัท บัวสมหมาย จำกัดเลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 450000 4351 5082-5
50210611-1001บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-9259988
50310611-1004บริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140044-249315
50410611-1005บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด [บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด (เลขที่บ้าน 277)]เลขที่ 277 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-264633-4
50510611-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 7 ถนนวาริน-กันทรลักษ์ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250045-659073, 045-659083
50610611-1007บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด [บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด (เลขที่ 255)]เลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-264633-4
50710611-1008บริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120043-833255
50810611-1009บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210089-8497744
50910611-1010บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130043-581280-1
51010611-1011บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-581631
51110611-1013บริษัท ยี่สิบ ไพบูลย์พืชผล จำกัดเลขที่ 33/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-549042
51210611-1014ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุขศิริพานิช [ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุขศิริพานิช]เลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-921-9028
51310611-1016บริษัท โรงสีเตียหลีฮง จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-581123
51410611-1019บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
51510611-1021บริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-581116-8
51610611-1023ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรพูนแสงเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170035-481313
51710611-1024บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัด [โรงสีเก่งการพานิชพืชผล]เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170081-6212192
51810611-1025บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-524327-8
51910611-1026บริษัท วัจณสุรัตน จำกัดเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-581063
52010611-1031บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง (สระบุรี) จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130035-342334
52110611-1032 บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270035-254172
52210611-1033บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัดเลขที่ 97/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130036-226497
52310611-1034ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปรีชานุกูลกิจ (2003)เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036-615464
52410611-1035บริษัท สินเสนา จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250081-7331191
52510611-1037บริษัท พงษ์ลาภ จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-9766021-3
52610611-1038บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัดเลขที่ 145 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000056-412030
52710611-1039ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงเดชธัญญกิจ 2516เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120055-789022
52810611-1041 บริษัท อุบลธัญชาติ จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 10 ถนนวาริน-กันทรลักษ์ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360081-7255922
52910611-1042ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยยงเฮงเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160045-865625
53010611-1043บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 388 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310044-207777
53110611-1044บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140045-858448-50
53210611-1045บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัดเลขที่ 4/10 หมู่ที่ 4 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130084-9796655
53310611-1046ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180089-8587780
53410611-1047ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180081-7856781
53510611-1051ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพรกิจวัฒนาเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอยวัดยอดพระพิมล ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-921-9126
53610611-1052บริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัดเลขที่ 238 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170035-481132
53710611-1053บริษัท นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 302 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170035-481132
53810611-1054บริษัท โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-993054-5
53910611-1055ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสุวรรณเกษตรเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120035-578616
54010611-1057บริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัดเลขที่ 333,333/1,333/2 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150056-411999
54110611-1058บริษัท โรงสีแก้วสว่าง จำกัด [โรงสีแก้วสว่าง]เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170056-431551
54210611-1059ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตร [ห้างหุ่นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตร]เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110036-489959
54310611-1060ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจเลขที่ 145 หมู่ที่ 9 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150036-785075
54410611-1061บริษัท ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-566002
54510611-1062บริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000056-982541
54610611-1063บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160056-448651-3
54710611-1064ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994) [ห้างหุ้นส่วนจำกำัด เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)]เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130036-591-841
54810611-1067ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี อรุณพัฒนาเลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140056-781454
54910611-1068ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสินสมบูรณ์ [โรงสีเปี่ยมสินสมบูรณ์]เลขที่ 40 หมู่ที่ 9 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130036-592441
55010611-1069บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120055-870-111
55110611-1070บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190089-961-4764,089-961-4765
55210611-1072บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด [โรงสีธนกรรวมผล 999]เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130035-430707
55310611-1073บริษัท โรงสีพานิชรวมเจริญ จำกัด, บริษัท บุญมั่นคงข้าวไทย จำกัดเลขที่ 145,149 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130035-430523
55410611-1074บริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120025773050
55510611-1075บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดเลขที่ 439 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 330000935536013
55610612-0001บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110321-661-3
55710612-0002บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัดเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731104290647 ,4290339
55810612-0003บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัดเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัก ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110429-0647
55910612-1001 บริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 1/4 หมู่ที่ 1 ถนนทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-209491-5
56010612-1002 บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140044-756575
56110612-1003บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 11 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-963371
56210613-0001บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัดเลขที่ 90/4 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2394 0004-5
56310613-0002บริษัท แหลมทองสหการ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 8940
56410613-0003บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 48/1-2 หมู่ที่ 7 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2393 9104-5
56510613-0004บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101304627221-4
56610613-0005บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1 ซอยวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2384 7161-3
56710613-0006บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303940331-5
56810613-0007 บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-7077201-4
56910613-0008บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัดเลขที่ 1/29 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-719-700-6
57010613-1001บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปุ่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-183-4570
57110613-1002บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 688/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-340107
57210613-1003บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290077-227708
57310613-1004บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-818-3090-1
57410613-1005บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290024259780#201
57510613-1006บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033012041-5
57610614-1001บริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 2 ถนนด่านขุนทด-หนองแวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210044-389339-43
57710614-1002บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210037-513058
57810614-1003บริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140081-780-5435
57910615-0001บริษัท นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโลจำกัด [บริษัท นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล จำกัด]เลขที่ 23 หมู่ที่ 7 ซอยนานาพรรณ ถนนเพชรหึง ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101304627391
58010615-0002บริษัท บางกอกไดอิ้งและไซโล จำกัดถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
58110615-0003บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-323-0954
58210615-0004บริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัดเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 7 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3847 6296-7
58310615-0005บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัดเลขที่ 96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-502-071-4
58410615-0006บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000243386
58510615-0007 บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140411149
58610615-0008 บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 11 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130822086
58710615-1001บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110055-740162
58810616-1001บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/115 หมู่ที่ 20 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5296250 ต่อ 220,222
58910616-1002บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัดเลขที่ 39/91 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490258-60
59010616-1003 บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 618 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280023246100
59110616-1004บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 909 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570023159000
59210617-0001บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 57 ถนนพุทธมณฑล ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731108118550-3
59310619-0001 บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัดเลขที่ 11/1,11/2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-415-5924
59410619-1001บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัดเลขที่ 41/7 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถนนซีไออี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-346277
59510621-0003บริษัท ตันเสวตพืชผล จำกัดเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ถนนสายชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-476353-4
59610621-0004บริษัท เวิลด์เพลเลทส์จำกัด [บริษัท เวิลด์เพลเลทส์ จำกัด]เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130283448
59710621-0007บริษัท แป้งมันเอเซีย จำกัดเลขที่ 236 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130
59810621-0011บริษัท เอ็ม บี ส่งเสริมเกษตร จำกัดเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
59910621-0013ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยณรงค์ อุตสาหกรรมเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 303800 4441 9999
60010621-0016บริษัท อุดรพัฒนกิจ การเกษตร จำกัดเลขที่ 601 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4229 0329-30
60110621-0017ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยแลนด์พืชผลเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4221 4505
60210621-0019บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดเลขที่ 185 หมู่ที่ 14 ถนนรพช.สามขา-นาสองห้อง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-643818
60310621-1002บริษัท โรงงานอัดมันเม็ดแสงอยุธยา จำกัดเลขที่ 259/1 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-242759
60410621-1003บริษัท ควอลิตี้เพลเลท จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140081-8655141,081-4295388
60510622-0001บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 38/6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2598 1123-9
60610622-0004บริษัท นครหลวง อินฟินนิทิเกรน จำกัดเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3 ถนนนครหลวง- เอเซีย ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-359 321
60710622-0005 บริษัท ชลเจริญ จำกัดเลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-725-633
60810622-0006 บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110669071-4
60910622-0007 บริษัท สยามสตาร์ช(1966) จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 211100 3863 2161-2
61010622-0009ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรืองเลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-681-189
61110622-0010 บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-601-344-5,038-601-666
61210622-0012บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 66/6 หมู่ที่ 3 ถนนสาย331 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-502-142-3
61310622-0013บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3220 1510-1
61410622-0014บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.มัลติ เทค สตาร์ช จำกัดเลขที่ 154 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านไร่-ด่านช้าง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 611400 5653 0194
61510622-0015บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัดเลขที่ 224 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวงสาย 333 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140056-596-656-9
61610622-0016บริษัท ดี ไอ จำกัดเลขที่ 771 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140055-771241
61710622-0017บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 18 ถนนสายสลกบาตร-บ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140055-771377,055-771681
61810622-0019 บริษัท แก่นเจริญ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ถนนท่าขึ้น-ปากดง ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120055-865113-4
61910622-0020 บริษัท สระแก้วเจริญ จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 270000 3754 0042 - 3
62010622-0021บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ถนนวัฒนานคร-แชรออ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160037-243-193-4
62110622-0022บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000241-161
62210622-0023บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987)จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000241099
62310622-0024บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 13 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
62410622-0025บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขาพิมาย]เลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 301100 4447 1368
62510622-0026บริษัท ที.เอช.แพลเล็ท จำกัดเลขที่ 36-37 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140411052
62610622-0027บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000241785
62710622-0028 บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ถนนสายราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2414
62810622-0029บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข 24-หนองยายเทียม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 304100 4433 0343 - 4
62910622-0030บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง-ปะคำ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 303300 4445 7040-4
63010622-0031บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99-100 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 302500 4424 9538-40
63110622-0032บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 303300 4445 7371-3
63210622-0033 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดเลขที่ 117 หมู่ที่ 16 บ้านสระประทุม ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
63310622-0034บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-212-723-6 ต่อ 250
63410622-0035บริษัท เชาว์ดีสตาร์ช (2004) จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210044-331-231-3
63510622-0036บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160044 815555
63610622-0037บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250044-897103
63710622-0038บริษัท แก่นเจริญ จำกัดเลขที่ 261 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170(043) 431355
63810622-0039 บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัดเลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ถนนหนองวัวซอ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360223750
63910622-0040บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัดเลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000221808
64010622-0041 บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 1 ถนนรพช.-ธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110042-854-298-9
64110622-0043บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัดเลขที่ 85 หมู่ที่ 13 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130043-731199
64210622-0044บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัดเลขที่ 227 หมู่ที่ 12 ถนนนิคมดำริห์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110511745
64310622-0045บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 12 ถนนถีนานนท์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
64410622-0046บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์]เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ถนนท่าคันโท ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 461900 4387 7087
64510622-0047บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 462400 4383 4244-5
64610622-0048บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ถนนถีนานนท์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 460000 4381 3227,0 4381 3927-9
64710622-0049 บริษัท เอเซีย โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 7 ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
64810622-0051บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
64910622-0052บริษัท สยามโปรดักส์ (1994) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-873-189-91
65010622-0053บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-884-088
65110622-0054 บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-821-777
65210622-1002 บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 333/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260045-252977-9
65310622-1003 บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280044-756305
65410622-1004 บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330044-447498-9
65510622-1005บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410044-490232-5
65610622-1006บริษัท เพชรธารา จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270044-756427-8
65710622-1007บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 290 หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข24-หนองยายเทียม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410089-8940604
65810622-1008บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160045-252907
65910622-1009บริษัท นิว ไดมอนด์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120055-701078
66010622-1010 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 4 ถนนตามูล-สะตอน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180039-317243
66110622-1011บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-411749, 02-6312888
66210622-1012บริษัท แม่สอด สตาร์ช จำกัดเลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055-577560-2
66310622-1013บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-462361
66410622-1014บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 14 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210044-756586
66510622-1015บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัดเลขที่ 657 หมู่ที่ 7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140055-872277
66610622-1016บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110045-811086-9
66710622-1017บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ถนนชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038239120-3
66810622-1018บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210034510990
66910622-1019บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260045210603
67010622-1020บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210044756392
67110622-1021บริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 361600801699022
67210622-1022บริษัท เค.เอส. จันทบุรี จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180039319555
67310622-1023บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220044815588
67410622-1024บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จํากัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ถนนปักธงชัย-วังน้ำเขียว ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150044756388
67510622-1025บริษัท เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช จํากัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130043770091-2
67610629-0002บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140411522
67710629-1001บริษัท มหาราช ฟู้ด จำกัดเลขที่ 99/14 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150035-381998-9
67810629-1002บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7311002-4290020
67910629-1003บริษัท ไทยกลูโคส จำกัดเลขที่ 32/8 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110024290326-7
68010629-1004บริษัท เพียวเคมม์ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038086077-8
68110711-0001บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 149 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2739-4423-31
68210711-0002บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 153,154,161 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-7394423
68310711-0003 บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3892 7199
68410711-0004บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260043-262-000
68510711-1001บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-5481200
68610711-1002บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-842465
68710711-1003บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 91)]เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-326-5400
68810711-1004บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 324 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3260722-4
68910711-1005บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-181-7124-30
69010711-1006บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัดเลขที่ 9/66,9/150 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5164385-6
69110711-1008บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2,2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-3316571-5
69210711-1009บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 700/707 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447622
69310711-1010บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 700/836 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-109347-8
69410711-1011 บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 151 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-7394423
69510711-1012บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 789/173 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033674400
69610711-1013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อาหารแปรรูปบางน้ำเปรี้ยว]เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000953709200
69710711-1014บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัดเลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250023285997
69810712-0001บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัดเลขที่ 9 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2543-7284-9
69910712-0002บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 (โกดังหมายเลข 9) ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2748 4262-5
70010712-0003บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัดเลขที่ 44/93 หมู่ที่ 3 ซอยอุ่นอารี ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-382-7981-7
70110712-0004บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7523252-4
70210712-0005บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดเลขที่ 157 ซอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000501-1270-7
70310712-0006บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดเลขที่ 32/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120516-8850
70410712-0007บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดเลขที่ 700/830 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160(038) 185 255-8
70510712-0008บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 891530
70610712-0009บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 251400 3727 0777
70710712-0010บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3236 8270
70810712-0011บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ซอยวัดท่าข้าม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100 3432 1991-3
70910712-1001บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/37 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490031
71010712-1002บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/350 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-468600
71110712-1003บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 99/5 หมู่ที่ 7 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7407700-8
71210712-1004บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/46 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034490031-3
71310712-1005บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/123, 65 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034490031-3
71410712-1006บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130020234680-4
71510712-1007บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/39 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034490031-3
71610712-1008บริษัท เคพีฟู้ดส์ จํากัดเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034265101-4
71710712-1009บริษัท ฉอยชิว จํากัดเลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140032229721-2
71810712-1010บริษัท แวนเทจ ฟู้ดส์ จํากัดเลขที่ 44/9 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000891308839
71910713-1001บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดเลขที่ 208-209 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
72010721-0001บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัดเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-788-203-5
72110721-0002บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัดเลขที่ 388 หมู่ที่ 6 ถนนเขากระถิน-หนองบอน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-470-418-21
72210721-0003ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนนท์อุตสาหกรรม [ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนนท์อุตสาหกรรม]เลขที่ 179 หมู่ที่ 9 ถนนส.วิศิษฎ์ศิลป์ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190032-291156
72310721-0004บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-6933333, 034-643478
72410721-0006บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000055-729236-40
72510721-0007บริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัดเลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 304400 4433 9061-3
72610721-1001บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนวังสามหมอ-คำม่วง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180082-2413231, 02-2402909
72710722-0001บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230036-646041-4
72810722-0002บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัดเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 161300 3659 1475
72910722-0003บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-359185-6
73010722-0004บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัดเลขที่ 44 ถนนอดิเรกสาร ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110(036) 251935-9
73110722-0005บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอ่างเวียน จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
73210722-0006บริษัท สหการน้ำตาล ชลบุรี จำกัดเลขที่ 612 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220111397
73310722-0007บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดเลขที่ 3/11 หมู่ที่ 18 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3237 1444
73410722-0008บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถนนเบิกไพร-เขางู ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110(032) 201456
73510722-0009บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 711300 3456 1188
73610722-0011บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด [โรงงานน้ำตาลวังขนาย]เลขที่ 209 หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110611-158
73710722-0012บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัดเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 711200 3456 6191
73810722-0013บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-566300,034-541085,034-649501
73910722-0014บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-543123-5
74010722-0015บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-561187
74110722-0016บริษัท น้ำตาลท่ามะกาจำกัด [บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด]เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-543201-3
74210722-0017บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160034-615-350
74310722-0018บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด [โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง]เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160035-551377
74410722-0019บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ถนนชลประทานสายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180035-418103-6
74510722-0020 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัดเลขที่ 151 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130(035)571-030, 572-000
74610722-0021บริษัท โรงงานน้ำตาลประจวบจำกัด [บริษัท โรงงานน้ำตาลประจวบ จำกัด]เลขที่ 29/5 หมู่ที่ 5 ถนนพลายงาม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
74710722-0024บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด [โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์]เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 8 ถนนพัฒนาชนบท ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055-449-010-13 ต่อ 111
74810722-0026บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140056-338-123-5
74910722-0027บริษัท อุตสาหกรรมนำ้ตาลบ้านไร่ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนด่านช้าง-บ้านไร่ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140056-596727,056-596717
75010722-0028บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000711077
75110722-0029บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210055-741931
75210722-0030บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130055-609100
75310722-0031บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัดเลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนสันติบันเทิง-บางกระทุ่ม (กม.14) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110055-296021-3,055-296018.23
75410722-0032บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนทางหลวง 2211 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170(056)799724-5
75510722-0033บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัดเลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160(037)261306
75610722-0034บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 301100 4420 0444
75710722-0035บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250044-449-019-20
75810722-0036บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรมจำกัด]เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110311242
75910722-0037บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [โรงงานน้ำตาลขอนแก่น]เลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140431-561
76010722-0038บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210(043) 294202-4
76110722-0039บริษัท น้ำตาลเกษตรผลจำกัด [บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด]เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
76210722-0040บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 411300 4223 5160-1
76310722-0041บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด [โรงงานน้ำตาลวังขนาย]เลขที่ 222 หมู่ที่ 9 ถนนโกสุมพิสัย-มหาสารคาม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 441400 4398 1448-51
76410722-0043บริษัท สหเรือง จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ถนนโคกสูง-โพนทราย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-699090
76510722-0044บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-625022
76610722-0045บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-741771-5
76710722-1001บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัดเลขที่ 73 หมู่ที่ 11 ถนนโพนทอง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110042-334885
76810722-1002บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150081-7070032
76910722-1003บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดเลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190044-659020
77010722-1004บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170042-359622
77110722-1005บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรผล ภูหลวง)]เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130042-810921
77210722-1006บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160056713500
77310722-1007บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160055796005
77410722-1008บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240036776647-8
77510723-1001บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036387-8
77610731-0001บริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 71/16 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130573017
77710734-1001บริษัท เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัดเลขที่ 419 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180032688645, 032689234
77810739-0001บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-326-3000
77910739-0002บริษัท เยเนอรัลแคนดี้์ จำกัดเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-9809206-12
78010739-0003 บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัดเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000567-3723-6
78110739-0004บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 365 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160(035)221422-3
78210739-0005บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดเลขที่ 600/8 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-480-564-5
78310739-0006บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 38/27 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-400-736-9
78410739-0007 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัดเลขที่ 2 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-918-200
78510739-1002บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-291177
78610739-1003บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-721211-2
78710739-1004บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/206 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-926405
78810739-1005บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1706609
78910742-0001บริษัท สิทธินันท์ จำกัดเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2598 3300
79010742-0002 บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัดเลขที่ 60/124 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5204301-4
79110742-0003บริษัท ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์ จำกัดเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์-พนมสารคาม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 21420(038) 855-055
79210742-0005บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110(032) 201-514
79310742-0006บริษัท เอเชี่ยน สุพีเรียฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3220 1514-5
79410742-0007บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 158 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-719-599
79510742-0008บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขา00007]เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 731300 3439 1011-14
79610742-0009บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดเลขที่ 3, 3/1, 3/3 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
79710742-0010บริษัท บิ๊กคิทเช่น จำกัดเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 841483-4
79810742-0011บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ลำพูน)]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-584087-8
79910742-1001บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 489 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านสุขาวดี ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170090-8807604
80010742-1002บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทย จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ถนนพลดำริห์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150034-993366
80110742-1003บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-8058177
80210742-1004บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 600/45 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-763437-42
80310743-0001บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด [บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (โรงงาน 2)]เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-517-0944
80410743-0002บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัดเลขที่ 221/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120(073) 611437
80510743-1001บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-8115101-6
80610743-1002บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 83/43 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120025292610
80710743-1003บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดเลขที่ 75 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510025170944
80810751-0001บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด [บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด โรงงานเทพารักษ์]เลขที่ 22/5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
80910751-0002บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัดเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2755 2828-30
81010751-0003 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยซอย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-0564-6
81110751-0004 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC1 บางบัวทอง]เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-925-6767
81210751-0005บริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 177 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2599 1015-9
81310751-0006บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3535 0001-4
81410751-0007บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-652-9
81510751-0008บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/3 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593-046
81610751-0009บริษัท ไทยคิวพี จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ถนนทรงพล ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701102841344
81710751-0010บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-833752,034-864424,034-833753-6
81810751-0011บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัดเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 839425-8
81910751-0012บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423961-3
82010751-0013 บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัดเลขที่ 1258 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 820307-16
82110751-0015บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57/4 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย-บางบอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-843660-3, 034-834483
82210751-0016บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2-กระช้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-419-321-33
82310751-0017บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 106/10 หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเศรษฐกิจ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816-500
82410751-0018บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 59/6 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-414-161-3
82510751-0019บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160056-717300
82610751-0020บริษัท อินเตอรฺ์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด [บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด]เลขที่ 66 หมู่ที่ 7 ถนนกุมภวาปี-หนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 413400 4225 0250-3
82710751-0021บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 138-138/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077-441379-84
82810751-0022บริษัท ณรงค์ซีฟูด จำกัดเลขที่ 1422 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110234126
82910751-0023บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัดเลขที่ 34 ซอย3 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-322-637-40
83010751-0024บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัดเลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000721871-4
83110751-0025บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190075-276-088
83210751-0026 บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัดเลขที่ 364 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000073-311142
83310751-1001บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยE ถนนโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-332111
83410751-1002บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านตุหรง ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 901300 7447 7501-4
83510751-1003บริษัท สยาม ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 55/83 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816701-9
83610751-1004บริษัท เกาะสมุทร โฟร เซ่น ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 55/237 หมู่ที่ 6 ถนนสุชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816701-9
83710751-1005บริษัท เศรษฐชล จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 12 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-316-0421-8
83810751-1006บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.35 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-705-5300-5
83910751-1007บริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/87 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-829250-2
84010751-1008บริษัท ไทย สพริง ฟิช จำกัดเลขที่ 7/120 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-956157
84110751-1009บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด [บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (เลขที่ 9/9)]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-841491-3
84210751-1010บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 283/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-110816
84310751-1012บริษัท ฟู้ด ซิตี้ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200632277979, 0632278080
84410752-0001บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านปลายคลองกรุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-419-888
84510752-1001บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036374590-3
84610761-0001 บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 15 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1751833-42
84710761-0002บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัดเลขที่ 101/91 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-1719-22
84810761-0003บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 14 อุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-376-200-20
84910761-0004บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110311260
85010761-1001บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 228-228/1 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038575603-5
85110769-0001บริษัท เนสท์เล่ อาเซียน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 677 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280324-0631-5
85210769-0002บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด [บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด (สาขานิคมอมตะนคร จังหวัดชลบรี)]เลขที่ 700/291 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-465701-704
85310771-0002บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 700/124 หมู่ที่ 1 อมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-465140
85410772-0001บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593-530-3
85510772-0003 บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 13 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130451815-7
85610772-1001บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593530-3
85710772-1003บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 68,68/5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-581169-70
85810772-1005บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-814000-20
85910772-1006บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 11/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-419400
86010772-1007บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 134 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540027056969
86110772-1008บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/144 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033012103
86210772-1009บริษัท อินโนเฟรช จํากัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110037382111
86310773-0001 บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 68 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2463 0117
86410773-0002บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 208 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2395 0177
86510773-0003บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัดเลขที่ 12/8 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-822-201-3
86610773-0004บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัดเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-673985-6
86710773-1001บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัดเลขที่ 64/74 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-956-61
86810774-0001บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดเลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2517 0944
86910774-0002บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย ) จำกัด [อายิโนะโมะโต๊ะ สมุทรปราการ]เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101304626331-3
87010774-0005บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130035-661600
87110774-0006บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-376-200
87210774-0007บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 601 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202800 3848 0502
87310774-0008บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 731300 3439 1016-9
87410774-0009 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 369 หมู่ที่ 3 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 620000 5571 8101
87510774-1001บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา)]เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 2 ถนนบางปะหัน-นครหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-249400
87610774-1002บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)]เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-9763614-5
87710775-0001บริษัท ราชาชูรส จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 17 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3274 3224-6
87810775-0002บริษัท เกลือพิมาย จำกัดเลขที่ 146 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110471212-4
87910779-0001บริษัท แสงฟ้าโภชนา อุตสาหกรรมเลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239262
88010779-0002บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด [เทพผดุงพรมะพร้าว (แม่พลอย)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอยโชคไชโย ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7322002-814-1391-4
88110779-1003บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัดเลขที่ 63/24 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400002-4510475-6
88210779-1004บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/153 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038998300
88310791-0001บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2415 0035
88410791-0002บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2906 3050
88510791-1001บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จํากัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110028130092
88610793-0001บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัดเลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-725-8
88710793-0002บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/6 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 490400-6
88810793-0003 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 181 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190(038) 575022-5
88910794-0001 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [ฝ่ายโภชนาการ การบินไทย]เลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-6971000
89010794-0003บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ]เลขที่ 333/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-137-2510-14
89110794-0004บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2131 7500
89210794-0005บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัดเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110(076) 327-497-9, 327-500-6
89310794-1001บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/183 หมู่ที่ 13 ซอยนวนครโครงการ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9091600
89410794-1002บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 60/9, 61/9 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-8361055
89510795-0001บริษัท ทิพย์ประเสริฐน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 777 ซอยเทพลีลา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
89610795-0002บริษัท โรงน้ำแข็งสินสมุทร จำกัดเลขที่ 42/13 ซอยภานุมากรณ์ ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 101504684794
89710795-0003บริษัท รัตนากร น้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 1 ซอยอ่อนนุช 49 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
89810795-0004บริษัท สงวนสินร่วมกิจ จำกัดเลขที่ 9/8 หมู่ที่ 7 ซอยสังคมสงเคราะห์ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
89910795-0005บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 1520,1522,1524 ซอยอ่อนนุช 44/2 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500 2321 6498, 0 2320 0777-8
90010795-0006บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัดเลขที่ 918,920,922,924,926 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2445 5661
90110795-0010บริษัท โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา จำกัดเลขที่ 72/9 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2750 7980-5
90210795-0011บริษัท เอเชียบางนา จำกัดเลขที่ 4/10-12 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403166828
90310795-0012บริษัท สุวรรณธารา จำกัดเลขที่ 128/779 ถนนเทพารักษ์ กม.16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-3345-7
90410795-0013บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดเลขที่ 31 ซอย38 (นำพล 1) ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2701 7480-2
90510795-0014บริษัท สินสมุทร คอมเมอร์เชียล จำกัดเลขที่ 908 หมู่ที่ 7 ซอยคลองตาพร ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
90610795-0016บริษัท เพิ่มสมุทร จำกัด [โรงน้ำแข็ง เพิ่มสมุทร]เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290816-1834
90710795-0017บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดเลขที่ 2/1 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2701 7480-2
90810795-0018ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสาครทิพย์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งสาครทิพย์]เลขที่ 86/3 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี 00000
90910795-0019นายสมพงษ์ มังกรพานิชย์ [โรงน้ำแข็งศรีพงษ์]เลขที่ 59/3 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005012274
91010795-0020ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรปรดา [ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรปรดา]เลขที่ 59/4 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120009925433-5
91110795-0021โรงน้ำแข็งชลพัฒนาเลขที่ 60 ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
91210795-0025ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งจันทบุรี [ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งจันทบุรี]เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220000 3941 8228
91310795-0026ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีสหพาณิชย์ [โรงน้ำแข็ง จันทบุรีสหพาณิชย์]เลขที่ 53 หมู่ที่ 11 ถนนตรีรัตน์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-313-362, 311-058, 081-732-8400
91410795-0027ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งพาณิชย์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งพาณิชย์]เลขที่ 47 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
91510795-0028นายสนั่นทิพย์วัฒน์หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
91610795-0029ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งธรรมศาลาเลขที่ 108-109 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000241008
91710795-0030บริษัท น้ำแข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จำกัดเลขที่ 1091/8 ถนนโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
91810795-0031บริษัท น้ำแข็งประมงสมุทรสาคร จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-411823,034-422320
91910795-0032 บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัดเลขที่ 57/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-426855,034-412402
92010795-0033ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญ [โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญ]เลขที่ 187 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034 411795
92110795-0034ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยน้ำทิพย์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชัยน้ำทิพย์]เลขที่ 55/72 หมู่ที่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3421 5433
92210795-0035บริษัท โรงน้ำแข็งบางหญ้า จำกัดเลขที่ 1270 ถนนวิเชิยรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423465
92310795-0037บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-833803-6
92410795-0038โรงน้ำแข็งมหาชัย [โรงน้ำแข็งมหาชัย สาขา 1]เลขที่ 1082/2 ถนนโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000411368
92510795-0039นายวันชม ภิญโญสิริพันธุ์ (โรงงาน)เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
92610795-0040บริษัท มโนกุล จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
92710795-0041บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 57/34 หมู่ที่ 4 ซอยสินชัย ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 834272
92810795-0042บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 421755,424799
92910795-0043บริษัท น้ำแข็งอภิรชัย จำกัดเลขที่ 68/80 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3441 3614-5
93010795-0045ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเพชรบุรี [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งเพชรบุรี]เลขที่ 307 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000425442
93110795-0046บริษัท โรงน้ำแข็งลำพูน จำกัดเลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ถนนสายลำพูน-สันป่าตอง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000511175
93210795-0048 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมาเลขที่ 1268 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4425 7291
93310795-0049ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ (อ๊อดโชคชัย)เลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 301900 4449 1251
93410795-0051บริษัท บูรณ์นที (1998) จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 320000 4451 2718
93510795-0052บริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ถนนนิดโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000(042) 242517
93610795-0053ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิทธิ์ก่อสร้างพยัคฆ์ [โรงน้ำแข็งพยัคฆ์]เลขที่ 336 หมู่ที่ 14 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 441100 4379 1125-6
93710795-0055ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยวัฒนาปลาป่น [โรงน้ำแข็งพรชัยวัฒนา]เลขที่ 342 ถนนวารีสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140(075) 517730
93810795-0056บริษัท เซ้าท์อันดามันพริ้นเซสท์ จำกัด [โรงน้ำแข็งน้ำทิพย์คุระบุรี]เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ซอยนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150(076) 491420
93910795-0057บริษัท โรงน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัด [โรงน้ำแข็งทุ่งทอง]เลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000212012
94010795-0058บริษัท โรงน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัดเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120(076) 321085
94110795-0060บริษัท โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง จำกัดเลขที่ 145/1 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077) 821069
94210795-0061บริษัท ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 91/8 หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000811828
94310795-0062บริษัท อุตสาหกรรมประมงระนอง จำกัดเลขที่ 344/1 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000811354
94410795-0063บริษัท โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย จำกัดเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077)821-573
94510795-0064ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งวาสนาอดิศร [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งวาสนาอดิศร]เลขที่ 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077) 821-154
94610795-0065ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปลาทอง [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งปลาทอง]เลขที่ 81/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077) 822-229
94710795-0067ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนาสินธุ์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีธนาสินธุ์]เลขที่ 77/4 หมู่ที่ 5 ถนนสำโรง-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7433 6235
94810795-0069 บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัดเลขที่ 1426 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110231855
94910795-0070ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งหาดใหญ่เลขที่ 1558 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7425 7356
95010795-0072บริษัท โรงน้ำแข็งบุญสุขเจริญทรัพย์ จำกัดเลขที่ 411 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100(074) 333904-5
95110795-0074ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งละงูเลขที่ 67 หมู่ที่ 7 ถนนวิเวกพัฒนา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91111(074) 781168
95210795-0076 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรัง [ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหน้ำแข็งตรัง]เลขที่ 156/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110251762
95310795-0077บริษัท เจดีพี จำกัดเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 921100 7525 1481-2
95410795-0078ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีลาภการประมงเลขที่ 61 ถนนกิตติคุณ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 921100 7525 1053
95510795-0079บริษัท แหลมทองการประมงปัตตานี จำกัดถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
95610795-0081ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านสวนเลขที่ 155/28,29,35 หมู่ที่ 11 ซอยนาเกลือ17 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 940000 7333 3476
95710795-0083บริษัท ปัตตานีสหประมง จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000(073) 414155, (073) 311468 - 9
95810795-0084บริษัท สมบัติวัฒนา ป.น.(1991) จำกัดเลขที่ 181/1 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 940000 7333 7000
95910795-0085นางวิภาวรรณ กอวัฒนากุล [โรงน้ำแข็งเจริญสิน]เลขที่ 551 หมู่ที่ 3 ถนนยะลา-วังพญา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7321 2936
96010795-0086บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัดเลขที่ 127 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000(073) 511073
96110795-0087บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งสยาม จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300-2463-1868
96210795-0088ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์อำนวย [จำกัดสิงห์อำนวย]เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 221903270145
96310795-0090บริษัท โรงน้ำแข็ง มหานคร จำกัดเลขที่ 23 ซอยเจริญนคร 43 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
96410795-0091นายสมบัติ แสงรัฐกาญจนสินเลขที่ 4/11 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
96510795-0092ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสำโรง [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งสำโรง]เลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703841854
96610795-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งวังศาลา [โรงน้ำแข็งวังศาลา]เลขที่ 345/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110034-613066
96710795-1003บริษัท วรกิจ มนตรี จำกัดเลขที่ 18/6 หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
96810795-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวไอซ์เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 7 ซอยสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-8114583-4
96910795-1005บริษัท โรงน้ำแข็ง อัศวมาศ จำกัดเลขที่ 204 หมู่ที่ 2 ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-708-5901-4
97010795-1006บริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290-
97110795-1007บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140089-988-7887
97210795-1008บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง จำกัดเลขที่ 205 หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140032-281-591
97310795-1009บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 9028008 9733 3227
97410795-1010ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวีียงพิงค์ไอซ์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงพิงค์ไอซ์]เลขที่ 104/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000086-9114213
97510795-1011บริษัท น้ำแข็งมีนบุรี จำกัดเลขที่ 1,3,7,9 ซอยรามคำแหง 189 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9166396-9
97610795-1013ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรว-พีท-พี (2004) [โรงน้ำแข็งเอเชีย]เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044-777826
97710795-1014ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001) [กรเดช]เลขที่ 345 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
97810795-1015 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001) [กรเดชน้ำแข็งหลอด]เลขที่ 93 หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130044-599559
97910795-1016บริษัท กรเดช 2010 จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 14 ซอยบ้านชัยเจริญ ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
98010795-1017ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ [โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์]เลขที่ 628 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000081-9999941
98110795-1018ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ (คูเมือง )]เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านดงเค็ง ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190044-605236
98210795-1019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ (สาขาหนองกี่)]เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 2 ถนนหนองกี่-หนองหงส์ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210044-641550
98310795-1022บริษัท จารุธนิตกุล (2009) จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
98410795-1023ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง [ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็ง]เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-845648
98510795-1024บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 66/4 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075-329657,075-329659
98610795-1025บริษัท บ้านบึงน้ำแข็งซอง จำกัดเลขที่ 130/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-443962
98710795-1026ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งวังศาลาเลขที่ 345/8 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110034-613066,081-7058117
98810795-1027บริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัดเลขที่ 159 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-252358
98910795-1028ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลองเลขที่ 1340 ถนนปทุมมาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-701153
99010795-1030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ที.คลีนวอเตอร์เลขที่ 118/20 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-427423
99110795-1031บริษัท เอ็ม ซี น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดเลขที่ 305/6 หมู่ที่ 2 ซอยพุฒสี ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-703-6530
99210795-1032ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมาเลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000081-856661
99310795-1033ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์เลขที่ 218 หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-951045,081-185661
99410795-1034บริษัท โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์ จำกัด [โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์]เลขที่ 41/37 หมู่ที่ 1 ซอยนายัง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077-831222
99510795-1035ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี พีรพัทธ์เลขที่ 165/1 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านสามัคคี ถนนพหลโยธิน (ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-335545
99610795-1036บริษัท โรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว จำกัดเลขที่ 22/4 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9028635
99710795-1037ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่ายเลขที่ 328 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054-646521
99810795-1038บริษัท เอเซียรังสิต จำกัดเลขที่ 19-19/1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-9581515-6
99910795-1039ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงอู๋ฮวดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-711949
1,00010795-1040บริษัท ไพศาลยังมา 888 จำกัด [เอเซีย ธัญญะ คลอง 3]เลขที่ 18/28 หมู่ที่ 1 ซอยศาลาบ้านเรา ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9908842
1,00110795-1041ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหาเลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110039-582222, 345
1,00210795-1042บริษัท บ้านเนินน้ำแข็งหลอด 1999 จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220081-4061453
1,00310795-1043ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์เลขที่ 152/3 หมู่ที่ 11 ซอยสวนผัก 26 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 1017002-8822330
1,00410795-1044บริษัท น้ำแข็งทองธานี จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054-511176
1,00510795-1045บริษัท พิษณุโลก วารีเทพ จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนพิษณุโลก-พรหมพิราม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-262777
1,00610795-1046บริษัท ชัยนิวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-840-7044
1,00710795-1047บริษัท วารีเทพ นครราชสีมา จำกัดเลขที่ 444/4 หมู่ที่ 4 ถนนมทส.ประตู 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000085-3066999
1,00810795-1048ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง ส. เจริญผล [ส. เจริญผล 2]เลขที่ 151 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000081-8763698
1,00910795-1049บริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด [บริิษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด]เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 ซอยนนทบุรี 20 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-525-2811
1,01010795-1050บริษัท มิตรสัมพันธ์การค้า จำกัดเลขที่ 77/84 หมู่ที่ 4 ซอยวัชรภูมิ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-5330515
1,01110795-1051บริษัท เอเซียฟ้าคราม จำกัดเลขที่ 11/9 หมู่ที่ 6 ถนนเสมา-ฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002-9875577
1,01210795-1052บริษัท ไอยรา - ไทรน้อย จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-985-5511
1,01310795-1053บริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260077-387088
1,01410795-1054บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัดเลขที่ 35/43 หมู่ที่ 4 ซอยเจษฎาวิถี ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-426295-6
1,01510795-1055บริษัท โรงน้ำแข็งนครปฐมธารทิพย์ จำกัดเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034215950
1,01610795-1056บริษัท แป๊ะแชสงขลา จำกัดเลขที่ 76 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-487387
1,01710795-1057บริษัท โรงน้ำแข็งแสงสูง (รังสิต) จำกัดเลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 121 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100-2531-3009
1,01810795-1059ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรปทุม [โรงน้ำแข็งมิตรปทุม]เลขที่ 52/2 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 121600-2581-5638
1,01910795-1060บริษัท ศิริมิตร จำกัดเลขที่ 637/1 ถนนวงศ์สว่าง (พิบูลสงคราม) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800087-0998-754
1,02010795-1061บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดเลขที่ 589/4 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-221-285
1,02110795-1063ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี อาร์ น้ำแข็ง [ดี อาร์ น้ำแข็ง ท่าข้าม]เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150036-597-094
1,02210795-1064นายสมุทร สุริย์จามร [อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้าม]เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150036-597-094
1,02310795-1067ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ่งทรัพย์พรหมชัยเลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-726-663
1,02410795-1068ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์เลขที่ 162/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18110036-364-426
1,02510795-1069นางสาวพรทิพย์ สังข์สุวรรณ [โรงน้ำแข็งสยาม]เลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ซอยจรดวิถีถ่่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000055-622400,055-611451
1,02610795-1070บริษัท เตยหอม จำกัดเลขที่ 25/5 ถนนสังข์วิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-222323
1,02710795-1071บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์. จำกัดเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-841494-5
1,02810795-1072ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสินสุรีย์การประมงเลขที่ 187, 187/3 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220077-371762
1,02910795-1073บริษัท ธนยศ น้ำแข็ง จำกัดเลขที่ 666/666 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540021300824-5
1,03010796-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก)]เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 7 ซอยสุวินทวงศ์ 47 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-988-7701
1,03110801-0001 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-0480-90
1,03210801-0002บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 266 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2473 7800 ต่อ 7896
1,03310801-0003 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2312 8333-41
1,03410801-0004บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-501-2475-9
1,03510801-0005บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด [บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด]เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2599 1047-65
1,03610801-0006บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัดเลขที่ 7/3 ถนนพหลโยธิน กม.33 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8811
1,03710801-0007บริษัท เซนทาโกอาหารสัตว์น้ำ จำกัดเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8811
1,03810801-0008บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 91 ถนนท่าเรือ-พระพุทธบาท ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131300 3534 1097
1,03910801-0009 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638277-80,036-638508-11
1,04010801-0010บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 120/1 หมู่ที่ 14 ถนนลพบุรี-วังม่วง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140036-491774, 036-491777
1,04110801-0012 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลพบุรี4]เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638-639
1,04210801-0013 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด กิจการอาหารสัตว์และไซโล (ลำนารายณ์)]เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-461-575
1,04310801-0014บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี]เลขที่ 133 หมู่ที่ 4 คลองมหานาม ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120(035) 641435-7
1,04410801-0015 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 2 ถนนสายตรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 181200 3636 8000-8
1,04510801-0016บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 181600 3627 5391-5
1,04610801-0017บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-713-670-5
1,04710801-0018บริษัท ซันฟีด จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-325-095-9
1,04810801-0019 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 242/4 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
1,04910801-0020บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 135/2 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-442-700
1,05010801-0021บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด [บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)จำกัด]เลขที่ 7/279 หมู่ที่ 6 อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-820
1,05110801-0022บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593116-8
1,05210801-0023 บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 99/2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120(038) 855055-88
1,05310801-0024บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงฟักใข่กบินทร์บุรี และฟาร์มเขาไม้แก้ว 1,2]เลขที่ 95 หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-215503
1,05410801-0025 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 80/3 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-368181-7
1,05510801-0026บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 701400 3230 3005 - 9
1,05610801-0027บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
1,05710801-0028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 82/2 หมู่ที่ 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9609-21
1,05810801-0029บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 90/6 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816244
1,05910801-0030บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3441 7200
1,06010801-0032บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140(032) 446565
1,06110801-0033บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 761400 3244 7681-8
1,06210801-0034บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-447-681-8
1,06310801-0035 บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัดเลขที่ 239 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม. ที่ 180-181 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130032-437-922
1,06410801-0036 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000(053) 525139-42
1,06510801-0037บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลำพูน]เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-581-444
1,06610801-0038 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงงานอาหารสัตว์พิษณุโลก]เลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000(055) 224075-8
1,06710801-0039บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 662200 5660 9800
1,06810801-0040บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 799 หมู่ที่ 4 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4431 0500
1,06910801-0041บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 302800 4429 1275-82
1,07010801-0042บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 250 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150044-284-111 ต่อ 360
1,07110801-0043บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด [บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (โรงงานมะเกลือใหม่)]เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170044-336-404-6
1,07210801-0044 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 125 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 902500 7420 0500-2
1,07310801-0046บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (สงขลา)]เลขที่ 275 หมู่ที่ 13 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 901800 7449 8549-51
1,07410801-0047บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 901400 7439 3090-3
1,07510801-0048บริษัท ปัตตานีปลาป่น 1988 จำกัดเลขที่ 143 ถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 940000 7331 1040-2, 0 7331 0789
1,07610801-1003บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036705080
1,07710801-1004บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จํากัดเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036847072-6#345
1,07810802-0001บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130816-5011-25
1,07910802-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานท้ายบ้าน)]เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-7552826
1,08010802-0004บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 1885-9 ต่อ 701
1,08110802-0005 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-266428
1,08210802-0008บริษัท อภิทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจำกัด [บริษัท อภิทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด]เลขที่ 5/3 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000423113
1,08310802-0009บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-771444
1,08410802-0010บริษัท เฟรนชิพเพ็ทโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 129/7 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190224386
1,08510802-0011บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด กิจการโรงงานอาหารสัตว์และไซโล (หนองแจง)]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160056-724-516-7
1,08610802-0012บริษัท ไทยสุพรีมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 4 ซอยคลองกลาวล ถนนนเรศวรพิชิต ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,08710802-0013บริษัท ดี.แอล.เอส. (2003) จำกัดเลขที่ 96/1 ถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,08810802-0014บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-297-500
1,08910802-0015บริษัท บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130035-225-039-45
1,09010802-0016บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม]เลขที่ 252 หมู่ที่ 9 ถนนสาย 2 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 151400 3649 1330-1
1,09110802-1001บริษัท เอ เอฟ อี จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนหนองบอนเจริญโชคดี ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-799-901-3
1,09210802-1002บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110034-772071-5
1,09310802-1003บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-263384-8
1,09410802-1004บริษัท ยูนีโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-305101-3
1,09510802-1005บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39/9 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230035-741302-4
1,09610802-1006บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-395456-60
1,09710802-1007บริษัท อเมริกัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 4 ถนนสาย ป.จ.3011 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190081-8154769
1,09810802-1008บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา3)]เลขที่ 130/4 หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
1,09910802-1009 บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140034-204744
1,10010802-1010บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด [บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด (นครพนม)]เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
1,10110802-1012 บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ถนนพนัสนิคม-ทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-46520-24
1,10210802-1013บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-379006-7
1,10310802-1014บริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรมผลพลอยได้จากการเกษตร จำกัดเลขที่ 246 หมู่ที่ 5 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130056-947110
1,10410802-1015 บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขที่ 17/11 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-881132
1,10510802-1016บริษัท เจบีเอฟ จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140034-355072
1,10610802-1017บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140081-8531723
1,10710802-1018บริษัท เหรียญทอง ฟีด (1992) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพลดำริห์ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-993299-300
1,10810802-1019 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนหมายเลข 24 (โชคชัย-สีคิ้ว) กม.24 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-202900
1,10910802-1021บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัดเลขที่ 77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-851211
1,11010802-1022บริษัท บลูฟาโล่ จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180034-383474
1,11110802-1023บริษัท รวมชัย มัลติเทรด จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 10 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000-3437-8444
1,11210802-1024 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่]เลขที่ 70, 73 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-200550-60
1,11310802-1025บริษัท เกรทฟู้ด (ไบโอเคม) จำกัดเลขที่ 49/62 หมู่ที่ 7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423190-2
1,11410802-1026บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220035-559499
1,11510802-1027บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140032-300-271-2
1,11610802-1028บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด [บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)]เลขที่ 259 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037629799
1,11710802-1029บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น]เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260043262698
1,11810802-1030บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 69/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034845388-9
1,11910802-1031บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัดเลขที่ 599 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 251400877439909
1,12010802-1032บริษัท บี อาร์ เอฟ ฟีด (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 123/4 หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140036776644-5
1,12110802-1033บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036705052-3
1,12210802-1034บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จํากัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ซอยสุขโต ถนนพระรามที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034756485
1,12310802-1035บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จํากัดเลขที่ 99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034886167-72
1,12411011-0001บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด [โรงงานสุราบางยี่ขัน 2]เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005816950-6
1,12511011-0002องค์การสุรา กรมสรรพสามิตเลขที่ 67 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 241100 3854 1006
1,12611011-0003 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037) 285016-20
1,12711011-0004 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัดเลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000(032)321791-2
1,12811011-0005 บริษัท แสงโสม จำกัดเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110034-611-053, 034-612-511
1,12911011-0006บริษัท กาญจนสิงขร จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ซอยวังขนาย 16 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110(034) 611783
1,13011011-0007 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัดเลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034-527-100
1,13111011-0008 บริษัท แสงโสม จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100 3432 1778-9
1,13211011-0009บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัดเลขที่ 54, 40/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-227-754-59
1,13311011-0010บริษัท ประมวลผล จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-331157
1,13411011-0011บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-830213-4
1,13511011-0012บริษัท ธนภักดี จำกัด [โรงงานสุรา จังหวัดเชียงใหม่]เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290(053) 849550-3
1,13611011-0013 บริษัท มงคลสมัย จำกัด [โรงงานสุราจังหวัดอุตรดิตถ์]เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000(055) 449126-9
1,13711011-0014บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด [โรงงานสุราจังหวัดนครสวรรค์]เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180(056) 279088-92
1,13811011-0015 บริษัท อธิมาตร จำกัด [โรงงานสุรา จังหวัดบุรีรัมย์]เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150(044) 627200-3
1,13911011-0016 บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด [โรงงานสุรา จังหวัดอุบลราชธานี]เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190(045) 202-211,442-006
1,14011011-0017 บริษัท แก่นขวัญ จำกัด [โรงงานสุราจังหวัดขอนแก่น]เลขที่ 309 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310(043) 441013-5
1,14111011-0018บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด [บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย]เลขที่ 99 ถนนหนองคายโพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000(042) 420208-9
1,14211011-0019บริษัท นทีชัย จำกัด [โรงงานสุรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 1 ถนนทางหลวง 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
1,14311011-0020บริษัท สุราราษฎร์ จำกัด [บริษัท สุราราษฎร์ จำกัด (โรงงานบางยี่ขัน 1)]เลขที่ 185 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1,14411011-1001บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340044-249571,085-6617699
1,14511012-1001บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110034-611505-8
1,14611012-1002บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-295452-4
1,14711021-0001บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัดเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3484 5304-43
1,14811022-1001บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-574263-4
1,14911030-0001บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัดเลขที่ 977/32 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002434731
1,15011030-0002บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-985-5001-3
1,15111030-0003บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2961 6721-2
1,15211030-0004 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-362175-8
1,15311030-0005 บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนน340-วัดไผ่โรงวัว ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130035-378-228-30
1,15411030-0006 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120(055) 728400
1,15511041-0001บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัดเลขที่ 196 หมู่ที่ 5 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-593-196-8
1,15611041-0002บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา]เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000(044) 215088-92
1,15711041-0003บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ขอนแก่น)]เลขที่ 5/1-3 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260043 261130
1,15811041-0004บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841300 7725 4011-5
1,15911041-1001บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัดเลขที่ 77/8 หมู่ที่ 3 ถนนบางอ้าย-โพธิ์นิ่ม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1216002-5990122-46
1,16011041-1002บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077-254077-9
1,16111041-1003บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140053-420639-41
1,16211041-1004บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130043748900-999
1,16311041-1005บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077965807
1,16411041-1006บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035959370-99
1,16511042-0001บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด [บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โรงงานบางกระบือ]เลขที่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030002-242-4000 02-242-4266
1,16611042-0003 บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด [บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (สาขาปทุมธานี)]เลขที่ 2 หมู่ที่ 9 ซอยใจเอื้อ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000581-7700
1,16711042-0004บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานรังสิต)]เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลอง 13 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121500 2569 2162-8
1,16811042-0005บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี]เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-975-3501-10
1,16911042-0006บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานปทุมธานี)]เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005815590-4
1,17011042-0007บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา-เสนา ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250035-289333-47
1,17111042-0008บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170(035) 287040-54
1,17211042-0009 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 700/368 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด 57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458131-5
1,17311042-0010 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี]เลขที่ 700/369 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458635-45
1,17411042-0011บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (จ.ลำปาง)]เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 521000 5422 1891-4
1,17511042-0012บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (จ.นครสวรรค์)]เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ซอยวัดจอมคีรีนารพรต ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-255-253
1,17611042-0013บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 369 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 8055-6
1,17711042-0014บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัดเลขที่ 333 ถนนขอนแก่น-มหาสารคาม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260346568
1,17811042-0015 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250(074) 210008
1,17911042-0016บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยอง)]เลขที่ 7/229 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-640-300
1,18011042-1001บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน]เลขที่ 206/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077-253600-8
1,18111042-1002บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036674400
1,18211043-0001บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205291712
1,18311043-0002บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดเลขที่ 60/105 หมู่ที่ 19 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2648 4000
1,18411043-0004บริษัท สหชลผลพืช จำกัดเลขที่ 600/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280(038) 480011-3
1,18511043-0005บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447-000-5
1,18611043-0006 บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดเลขที่ 3 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593090
1,18711043-1001บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-276111-3#405
1,18811044-0001บริษัท โอสถสภา จำกัด [บริษัท โอสถสภา จำกัด (สาขาอยุธยา)]เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-345-440-1
1,18911044-0002 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 13 ถนนสายบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150037-295-130
1,19011044-1001บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเกาะวังไทร ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-271476-8
1,19111044-1002บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัดเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038989488
1,19211049-0001บริษัท โอสถสภา จำกัดเลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102403511242
1,19311049-0002บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัดเลขที่ 10/7 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-524-2224
1,19411049-0003บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 60/1120 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-7858000
1,19511049-0004บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย กม. 85.5 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220(035) 710313-5
1,19611049-1001บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032-2629000-3
1,19711049-1002บริษัท แลคตาซอย จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037207070
1,19812001-0001บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 250 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140053-963021-2
1,19912001-0002บริษัท ยาสูบสากล จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน - ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-537102
1,20012001-0004กระทรวงการคลัง [โรงอบใบยาเด่นชัย]เลขที่ 480 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 541100 5461 3007
1,20112002-0001โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเลขที่ 184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2229 1520
1,20212002-0002บริษัท เอสเซนทรา จำกัดเลขที่ 116/3 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-8199555
1,20313112-0002บริษัท นำไกรเคมี จำกัดเลขที่ 233 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-329-1440-1
1,20413112-0003 บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 175 ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100 2996 7789
1,20513112-0004บริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2461 1122-3
1,20613112-0005บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2382 6844-6
1,20713112-0006บริษัท เทพารักษ์ปั่นด้าย จำกัดเลขที่ 89/2 หมู่ที่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400-2312-1147-53
1,20813112-0007บริษัท แพรกษาเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 414 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-0731-3
1,20913112-0008บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ทีทีไอ 3]เลขที่ 275 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800-2710-6227, 0-2710-6235-9
1,21013112-0009บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 73 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2183 3858-63
1,21113112-0010บริษัท สยาม คูราโบ จำกัดเลขที่ 14/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8421-4
1,21213112-0011บริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-598-1139-40
1,21313112-0012บริษัท เมโทรสปินนิ่ง อยุธยา จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131700 3572 1620-2
1,21413112-0013บริษัท มาดีสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220035-712267-8,035-713370
1,21513112-0014บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180(036)489116-7
1,21613112-0015 บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย กม.73 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598-131-5
1,21713112-0017 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130842143
1,21813112-0018บริษัท สยามอะคริลิคจำกัด [บริษัท สยามอะคริลิค จำกัด]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม กม.82 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-744111-4
1,21913112-0019บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัดเลขที่ 23/3 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100 3431 1273
1,22013112-0020บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731104202130
1,22113112-0021บริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3433 2534-5
1,22213112-0022บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 33/3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120331788-90
1,22313112-0023บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3422 8074-8
1,22413112-0025บริษัท เอเซียปั่นด้าย จำกัดเลขที่ 404 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900-2462-7015-6, 0-2463-6975
1,22513112-1001 บริษัท เอส.อาร์.สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-446-755-6
1,22613112-1002บริษัท ชินวสุสินกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-817-8550
1,22713112-1003บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัดเลขที่ 55/15 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-413223
1,22813112-1004บริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 185,186,189 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-561-521
1,22913112-1005 บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-741075-9
1,23013112-1006บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัดเลขที่ 278 หมู่ที่ 9 ถนนแก่งคอย-แสลงพัน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251495ถึง7
1,23113113-0001บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด [บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (สาขาโรงงานกรุงเทพฯ)]เลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 71 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102205221641-7
1,23213113-0002บริษัท จงสถิตย์ จำกัดเลขที่ 993 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2416 0112-8 ต่อ 630
1,23313113-0004บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2703 8484
1,23413113-0005บริษัท ไทยอะครีลิค จำกัดเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2337 0395-8
1,23513113-0008บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403372325-6
1,23613113-0009บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1988) จำกัดเลขที่ 525 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803230579-80
1,23713113-0010บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 525 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280324-0055-8
1,23813113-0011บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 568 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280(02) 7093263-5
1,23913113-0013บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์จำกัด [บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด]เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2515 8062
1,24013113-0014บริษัท ไทยคูราโบ จำกัดเลขที่ 14/8 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200-2516-8421-4
1,24113113-0015บริษัท ยูไนเต็ดการฝ้าย จำกัดเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205168852
1,24213113-0016บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัดเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-742222-7
1,24313113-0017บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 549 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160221393
1,24413113-0018 บริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/30 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-330104-7
1,24513113-0019บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-240100
1,24613113-0021บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-731648-50
1,24713113-0022 บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 19/9 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-389498, 036-389568-9
1,24813113-0023บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจำกัด (มหาชน)เลขที่ 624/5 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038480004
1,24913113-0024 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัดเลขที่ 919 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-483-005
1,25013113-0025บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 219 หมู่ที่ 3 อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-494945-9
1,25113113-0026บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอสอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-870-8
1,25213113-0027บริษัท ซีเอ็นซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 111/6 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3887 7009
1,25313113-0028บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย3191 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3861 8633
1,25413113-0029บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 99/7 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 3884 2127
1,25513113-0030บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-229231-9
1,25613113-0031 บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมเดิม ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-231994-6
1,25713113-0032บริษัท เจียมพัฒนาซินเธทิคไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-389072
1,25813113-0033บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑล 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100-2811-8034
1,25913113-0035บริษัท ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จำกัดเลขที่ 46/8 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3485 1272-3
1,26013113-0036บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัดเลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 0055
1,26113113-0038บริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2431 0080
1,26213113-0040บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4322 1880-5
1,26313113-1001บริษัท แสงเจริญการฝ้าย จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-4635161
1,26413113-1002 บริษัท กั๋ว จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ถนนดอนตูม-บางเลน ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-371059
1,26513113-1006บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 7313002-8656954-6
1,26613113-1007บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 92/1-2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-286258-60
1,26713113-1008บริษัท บ้านนาสปินเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110037-381979
1,26813121-0001นายสุรศักดิ์ ชัยวัฒนไทยเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
1,26913121-0002บริษัท แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 4 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800-2387-2000
1,27013121-0003 บริษัท เค คัททัน แอนด์ กอส จำกัด [บริษัท เค คัททัน แอนด ์กอส จำกัด]เลขที่ 47 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205290044-46
1,27113121-0004บริษัท กองไทย นิตติ้ง จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ถนนโคกขวาง-คลองรั้ง (3079) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037) 208620-23
1,27213121-0005บริษัท สยามเดนิม จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-462533-4
1,27313121-0006บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดเลขที่ 799/1 หมู่ที่ 11 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150441558
1,27413121-0007บริษัท อุตสาหกรรมไหมและพิมพ์ผ้า จำกัดเลขที่ 799/1 หมู่ที่ 11 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150(044) 441523-4
1,27513121-1001บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-354-070
1,27613121-1002บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่6 (เพชรบุรี)]เลขที่ 187,188 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-561-521
1,27713121-1003บริษัท เอเซียเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-389-2281-3
1,27813121-1004 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอเลขที่ 71/7 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-429-1879-80
1,27913121-1005บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 312 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-701-4673-4
1,28013121-1006บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดเลขที่ 96 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-7622680
1,28113122-0003บริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอนำชัย จำกัดเลขที่ 280 ซอยลาดกระบัง 1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2329 1720-4
1,28213122-0005บริษัท งามดี จำกัดเลขที่ 223/3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-329-1009-13
1,28313122-0006บริษัท วินเนอร์ เท็คซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 5 ซอยวัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2582 3018-9
1,28413122-0007บริษัท ไทยว๊าปนิตติ้ง จำกัดเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ซอยวัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2583 7112-4
1,28513122-0010บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 3]เลขที่ 305 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239020
1,28613122-0011บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-323-1085-96
1,28713122-0012บริษัท บางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอจำกัด [บริษัท บางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอ จำกัด]เลขที่ 339/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,28813122-0013บริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300-2463-1992-3, 0-2816-1611-4
1,28913122-0014ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมสายพานไทย [หจก.อุตสาหกรรมสายพานไทย]เลขที่ 36 หมู่ที่ 24 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,29013122-0016บริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 329/1 หมู่ที่ 1 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900-2425-0217-21
1,29113122-0017บริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 1]เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2817 3324
1,29213122-0018บริษัท คอลตัน เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 561 หมู่ที่ 7 ซอยแสงฟ้า ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803950816
1,29313122-0019บริษัท ไทยสแตนดาร์ด อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 595 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239489
1,29413122-0020บริษัท คูซุ่นฮั่วเฮงเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,29513122-0022บริษัท ทัพพ์ไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 191 หมู่ที่ 8 ซอยวัดชมนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300-2464-3345-9
1,29613122-0023บริษัท สุวรรณภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403171090
1,29713122-0024บริษัท เจ.ที.เอ็น เท็กไทล์อินดัสจำกัดเลขที่ 378 นิคมบา หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239167
1,29813122-0025 บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด [บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ ์จำกัด]เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2323 2584-6
1,29913122-0026บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 9 ซอยสินฟ้า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-463-3236-7, 0-2464-0413-6
1,30013122-0028บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ซอยเอราวัณ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-183-3898-9
1,30113122-0029บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัดเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101304631024
1,30213122-0031 บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดโพธิ์ทองบน ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200-2584-5802-5
1,30313122-0032บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 8 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-598-1339
1,30413122-0034ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายรุ่งเรือง [ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝ้ายรุ่งเรือง]เลขที่ 69/5-6 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230371387
1,30513122-0036บริษัท หยิน ซุน กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนสายพานทอง ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201603113567
1,30613122-0037บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3840 0947
1,30713122-0038บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683600-6
1,30813122-0039บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัดเลขที่ 13 ถนนทางหลวงสาย3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 1601-6
1,30913122-0040บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-637400
1,31013122-0041 บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/44 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038959001-2
1,31113122-0042 บริษัท ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130570045
1,31213122-0043บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 205038-9
1,31313122-0044บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 517/1 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมปราจีนบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-204555
1,31413122-0045บริษัท สยามโปลีเท็กซท์อุตสาหกรรม จำกัดตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,31513122-0046บริษัท นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600-2429-0754-7
1,31613122-0048บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 149/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110311592
1,31713122-0049บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัดเลขที่ 23/8 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600 2420 1216-7
1,31813122-0050บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์จำกัด]เลขที่ 22 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,31913122-0051 บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/29-34 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490-020-2
1,32013122-0052บริษัท นำสินการย้อม จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-834-052-5
1,32113122-0053บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด (เลขที่ 134/3)]เลขที่ 134,134/2,134/3 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300-2810-4504-9
1,32213122-0054บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130034-424-872-4, 0-2420-1205-6
1,32313122-0055 บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัดเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-420-1265
1,32413122-0056บริษัท บูรพาการทอ จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-420-5408, 02-420-1210
1,32513122-0057ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคซินเธ็ททิคอุตสาหกรรม [ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิคซินเธ็ททิคอุตสาหกรรม]เลขที่ 146 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,32613122-0059บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 39/4 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423931
1,32713122-0060บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-830083-5
1,32813122-0061 บริษัท ทองเสียง จำกัดเลขที่ 302, 302/2, 566 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 1334-9
1,32913122-0062บริษัท ฟาร์อีสท์การทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741104201645
1,33013122-0064บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดเลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3447 1567, 0 3447 1138
1,33113122-0065บริษัท ยูเนียนเท็คซ์นิตติ้งจำกัด [บริษัท ยูเนียนเท็คซ์นิตติ้ง จำกัด]เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 0407, 0 2420 0979
1,33213122-0067บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 148 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 4176-85
1,33313122-0068 บริษัท วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ซอยวัดปากบ่อ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-845-345-55
1,33413122-0069บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัดเลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3446 2614-7
1,33513122-0074บริษัท สามัคคีการทอ(2529) จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
1,33613122-0075ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการทอเลขที่ 9/1,9/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดชมนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์74 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2463 5092-4
1,33713122-0076บริษัท คงคาเท็คซ์ไทล์มิลล์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 111100-2926-8900
1,33813122-0077บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-738-691-3
1,33913122-0078บริษัท มั่นยิ่ง จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375319-24,032-305211-9
1,34013122-1001บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160032-340-401
1,34113122-1002บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนสุวรรณศร กม.ที่ 221-222 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-202888
1,34213122-1003 บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 468 หมู่ที่ 2 ซอยคลองแค ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-810-0851-6
1,34313122-1004บริษัท ที พาวเวอร์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 551 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย9 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-710-6378-9
1,34413122-1005 บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ซอยเทพกาญจนา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-848-875
1,34513122-1006บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-871555
1,34613122-1007บริษัท สงวนการทอ จำกัดเลขที่ 555-555/1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-710-6100,02-710-6200
1,34713122-1008บริษัท สงวนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 111-111/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-710-6200
1,34813122-1009บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 339,339/9 หมู่ที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-463-6567-8
1,34913122-1010บริษัท สหไทยซินเทติกไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ซอยวัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-5836000-2
1,35013122-1011บริษัท เจเอ็นซี นอนวูฟเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/394 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-913521-3
1,35113122-1012ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอ้อมน้อย [โรงงานกิจเจริญอ้อมน้อย]เลขที่ 301 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-8101490
1,35213122-1013บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 155/109 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375900
1,35313122-1014บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 344,345 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 211200817829617
1,35413129-0001บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400-2337-1031-7
1,35513129-0002บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 139 ซอยแหลมฟ้าผ่า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 2240
1,35613129-0003บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 741 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลบางปู54 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2701 2060
1,35713129-0004บริษัท อุตสาหกรรมสยามซินเธทิคเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ซอยรังสิต-นครนายก 15 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2531 3460
1,35813129-0005บริษัท ราชาอูชิโน จำกัดเลขที่ 630 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280(038)480360-3
1,35913129-0007 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3720 5063-4
1,36013131-0001บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 174 ซอยจันทิมา ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2530 0511
1,36113131-0002บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103100 2530 0511-9
1,36213131-0003บริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล จำกัดเลขที่ 6/9 หมู่ที่ 5 ซอยจินดาเวช ถนนเลียบคลอง แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
1,36313131-0004บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 597 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800-2323-2568, 0-2323-2706-9
1,36413131-0005บริษัท พัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-394-3013
1,36513131-0007บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2]เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท กม.38 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239050-6
1,36613131-0008บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 386 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239067-9
1,36713131-0012บริษัท ไฮเทคเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,36813131-0013บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 329/1 หมู่ที่ 1 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 0391-5
1,36913131-0014บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัดเลขที่ 525/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803232514-8
1,37013131-0015บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101307542847-8
1,37113131-0016บริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 13 ซอยตาชั้น ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 8199
1,37213131-0017บริษัท โกลเดิ้นไทย อินดัสทรียส์ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 15 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403266689-91
1,37313131-0018บริษัท โรงงานศรีสยามฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 2581-3
1,37413131-0020 บริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 582,582/2,989,1014 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-323-9080-4
1,37513131-0021บริษัท ไทยสปินนิ่งอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 66/3 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 111100 2926 8711-9
1,37613131-0022บริษัท ไทยแซนโก้เท็กซ์ไทส์ จำกัดเลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,37713131-0024 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 221 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 205 063-64
1,37813131-0025บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3720 5055-7
1,37913131-0026บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-542-646
1,38013131-0027 บริษัท สามพรานการทอ จำกัดเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600-2420-1424, 0-2420-6077
1,38113131-0028บริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 2 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3423 2640-9
1,38213131-0029บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732104204773
1,38313131-0030บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600 2431 0111
1,38413131-0031 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอยเอราวัณ ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100-3432-3297
1,38513131-0032บริษัท ไทยซินเทคอุตสาหกรรมจำกัด [บริษัท ไทยซินเทคอุตสาหกรรม จำกัด]เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,38613131-0033บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 10/12 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100 3431 1369-70
1,38713131-0034บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 18/8 หมู่ที่ 4 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600 2812 7211-7
1,38813131-0035บริษัท เค.เวิลด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3442 5478-80
1,38913131-0036บริษัท นำสินการทอ จำกัดเลขที่ 79/4 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000-2438-7334-9
1,39013131-0037บริษัท กังวาลสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 79/2 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-861392-4
1,39113131-0038บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทส์ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3442 5613-5
1,39213131-0039บริษัท สหต้าซิ่งโพลีเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000425511
1,39313131-0040บริษัท ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304202541
1,39413131-0041บริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์จำกัด]เลขที่ 25/3 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100-2810-1372-5
1,39513131-0042บริษัท บริติช - ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 4633-6
1,39613131-0043บริษัท อะแมนดาฟอกย้อมจำกัด [บริษัท อะแมนดาฟอกย้อม จำกัด]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ซอยบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034 468 025
1,39713131-0045บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ถนนเศษฐกิจ1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2431 0080
1,39813131-0046บริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-431-0080
1,39913131-0047บริษัท แกมม่า เท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 39/104-105 หมู่ที่ 2 สมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490062-4
1,40013131-0050บริษัท ฤกษ์ชัยอนันต์ จำกัดเลขที่ 297 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239070-4
1,40113131-1001บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000032-293333
1,40213131-1002บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 39/237 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490546-7
1,40313131-1005บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ซอยสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-819-5600
1,40413131-1006บริษัท เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง จำกัดเลขที่ 339 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-471-989
1,40513131-1007บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัดเลขที่ 155/8 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375858-61
1,40613131-1008บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ซอยวัดท่าข้าม ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-287633-37
1,40713131-1009 บริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จำกัดเลขที่ 65/4 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160028116771-5
1,40813131-1010บริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 15 ซอยสุขาภิบาล 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-3830163
1,40913131-1012บริษัท บุญเสริมฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-447117-9
1,41013131-1013บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 55/7 หมู่ที่ 6 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468820-4
1,41113132-0001บริษัท ประณีตศิลป์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803231173-6
1,41213132-0002บริษัท ทรัพย์สกุล จำกัดเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 4 ซอยแสงตะวัน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2394 0062
1,41313132-0003บริษัท พอใจพิมพ์ผ้าไทย จำกัดเลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ซอยแสงตะวัน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 3121-5
1,41413132-0004บริษัท ภานุภูษา จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,41513132-0006 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 220 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3720 5119 - 21
1,41613132-0007บริษัท ฟาร์อิสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 148/3 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2431 0701-5
1,41713132-0008บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเสา-ศาลเจ้าถึก ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-447129-32
1,41813132-0009บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอจำกัด [บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด]เลขที่ 1/136 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย18 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490120-4
1,41913132-0010บริษัท จงสถิตย์ จำกัดเลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3485 2401
1,42013132-0011บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัดเลขที่ 99/18 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-537-979
1,42113132-1001 บริษัท สมบัติบุญยะลาพริ้นติ้ง จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-471-691
1,42213132-1002บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัดเลขที่ 389 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-429-1664-7
1,42313139-0001บริษัท บางกอกโพลีโฟม จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.18 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2315 4193
1,42413139-0002บริษัท ซันนี่พิมพ์ย้อมจำกัด [บริษัท ซันนี่พิมพ์ย้อม จำกัด]เลขที่ 699 หมู่ที่ 14 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,42513139-0003บริษัท วีเทค แฟคทอรี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002 7092424
1,42613910-0001 บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัดเลขที่ 214/1-214/2 ซอยสวัสดิการ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600 2421 0034
1,42713910-0002บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 94-95 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2464 2606-9
1,42813910-0003บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด [บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด (สาขาบางพลี)]เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540(02) 3162457-62
1,42913910-0004บริษัท แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกจำกัดเลขที่ 101/15 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2909 2484
1,43013910-0005บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้กจำกัดเลขที่ 55/21 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2909 1450-5
1,43113910-0006บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 304 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
1,43213910-0007 บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัดเลขที่ 33/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731604200447
1,43313910-0008บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัดเลขที่ 134/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2420 4700
1,43413910-0009 บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัดเลขที่ 158 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130311-956
1,43513910-0010บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 303400 4432 5030
1,43613910-0011บริษัท สยาม เฟล็กซ์ แพ็ค จำกัดเลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000212551
1,43713910-0012บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ กม.223 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170419-641
1,43813910-0014บริษัท ฟีนิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990) จำกัดเลขที่ 57/11 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-531-284-5
1,43913921-1003 บริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์ (1991) จำกัดเลขที่ 144,144/1-6 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-4611-860
1,44013921-1004บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-816-3190
1,44113921-1005บริษัท ไทยอินเตอร์ คอตตอน การทอ จำกัดเลขที่ 164/1 หมู่ที่ 6 ซอยคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-816-0648-50
1,44213921-1006บริษัท ราชาอูชิโน จำกัดเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-463-5595-96
1,44313922-0002บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัดเลขที่ 1/61 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-330-221-8
1,44413922-0003บริษัท สยามไทร์คอร์ด จำกัดเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180538-555
1,44513922-1001บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัดเลขที่ 1/36 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490224-7
1,44613922-1003บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จํากัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210028102481-4
1,44713929-0002บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/103 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201600 3821 4343-4
1,44813929-0003บริษัท สหเซเรน จำกัดเลขที่ 592 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-763-132-4
1,44913929-0004บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 19 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-834-021-5
1,45013929-0005 บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-205-266-8
1,45113929-0006ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมไทยพลาสติก [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุตสาหกรรมไทยพลาสติก]เลขที่ 62/1 หมู่ที่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110211133
1,45213929-1002บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044358520-4
1,45313930-0001บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-5336393-400
1,45413930-0002บริษัท ไทยเนโกโร จำกัดเลขที่ 576 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2324 0670
1,45513930-0003บริษัท แอล.ไอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2463 5124-6
1,45613930-0004บริษัท ไทยเนโกโร จำกัดเลขที่ 955 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย11 B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-0670-2
1,45713930-0005บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2976 0123
1,45813930-0006 บริษัท สหกิจวิศาล จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3624 4671
1,45913930-0007บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/117 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160(038) 214302-5
1,46013930-0008บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 700/377 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย5 (สรงสุวรรณ) ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458-770-3
1,46113930-1001บริษัท อะเดียเวนซา นิวเวิลด์ ออโต้ไลเนอร์ จำกัดเลขที่ 888/1 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาลบางปู 80 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-709-0552
1,46213930-1002บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 476 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย2บี ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-7093940
1,46313930-1004บริษัท แอล.ไอ. เอส. นาคามูระ นันวูเว่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 201400854829325
1,46413940-0001บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2463 1234
1,46513940-0002ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช (เลขที่ 615)]เลขที่ 615 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
1,46613940-0003ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช [ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช (เลขที่ 191)]เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000222511
1,46713940-0004บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043058021, 0851259400
1,46813940-0005บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด [บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาฟอร์จูน)]เลขที่ 86 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4325 8357
1,46913940-0006บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด [บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาเชียงยืน)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงยืน-คำใหญ่ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 441600 4378 1965-7
1,47013940-1001บริษัท มิตรสยาม ฟิชชิ่ง โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 3/2,3/9-10 หมู่ที่ 9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016002-8062667-70
1,47113940-1002บริษัท เอเซียดริ๊ง จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7322002-4292687-8
1,47213991-1001บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 54/19 หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-482419-20
1,47313992-1001 บริษัท บางกอกโพลีเวลธ จำกัดเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-4193-4
1,47413999-0002บริษัท พาวเวอร์รัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,47513999-0004บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3720 5091-4
1,47613999-0005บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (จ.สมุทรสาคร)]เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2429 1060-9
1,47713999-1001บริษัท ไทยเฟ้ลท์ จำกัดเลขที่ 700/197 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-468730-6
1,47813999-1002 บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-562-363
1,47913999-1003บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 192 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016002-8685686-95
1,48014111-0002 บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 140 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2737 9341-5
1,48114111-0003บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 17 ซอย3 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105407051677
1,48214111-0004บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/461 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3845 4241
1,48314111-0005บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี]เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 205076-85
1,48414111-0006 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3720 5154
1,48514112-0001บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัดเลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1,48614112-0002 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 697 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2455 0300
1,48714112-0007บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2834 7777
1,48814112-0008บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 25/17 หมู่ที่ 4 ซอยสากลแลนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2573 0788
1,48914112-0009บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ซอยทางหลวง 304 ถนนทางหลวงสาย 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037) 270300
1,49014112-0011บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด [บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด (โรงงาน 3)]เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 9 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3234 2390
1,49114112-0012บริษัท ที.ยู.ดับบลิว. เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120389122
1,49214112-0013บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304201011
1,49314112-0016บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140056-611-615, 615-220
1,49414112-1001บริษัท แมนดารินโคลธิ่ง จำกัดเลขที่ 50/5 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-8347648
1,49514112-1003บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-4200787
1,49614112-1004บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัดเลขที่ 89/13-14 หมู่ที่ 2 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-812912
1,49714112-1005บริษัท ทุง ไทย แฟชั่นส์ จำกัดเลขที่ 587 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 21 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-703-4810-4
1,49814112-1006บริษัท สยาม แฮนด์ส จำกัดเลขที่ 3,34/4 หมู่ที่ 2 ซอยเปี่ยมน้ำใจ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-393333
1,49914112-1008บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต) จำกัดเลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-3291051
1,50014112-1009บริษัท ไทย พาฝัน จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130024204844
1,50114113-0001บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 159)]เลขที่ 159 ซอยเจริญราษฎร์7 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200-2289-3100, 0-2289-3106-9
1,50214113-0002บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 132/1)]เลขที่ 132/1 ซอยเจริญราษฎร์7 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
1,50314113-0004 บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 393 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105403153283
1,50414113-0006บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัดเลขที่ 173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202303111663
1,50514113-0007บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด [บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด โรงงาน3]เลขที่ 600/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-480-516
1,50614113-0008 บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/413 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-456870
1,50714113-0009บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732104204704
1,50814113-0011บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 194/2 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240056-367-491-2
1,50914113-1001บริษัท เอนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-265700
1,51014113-1002 บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัดเลขที่ 60/23 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-552560-1
1,51114113-1005บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัดเลขที่ 30/5 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-8118220
1,51214113-1006บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000045-582565
1,51314114-0001บริษัท ดีเอสจีอิเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 835 หมู่ที่ 4 นิคมฯบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280539-1130
1,51414114-0002บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-373-633-39
1,51514115-1001 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120043-418650
1,51614115-1002 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 219,333 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านหอย ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130043-387044
1,51714115-1003บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 8 ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000042-941345 , 042-941456
1,51814115-1004 บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 369,370 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-240700
1,51914115-1005บริษัท สหเซเรน จำกัด [บริษัท สหเซเรน จำกัด (ผลิตสิ่งทอ)]เลขที่ 127 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-290245-48
1,52014115-1008บริษัท เวอร์เทค แอพพาเรล จํากัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรารมย์-วารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-268661-2
1,52114120-0001บริษัท ไทยศิลป์อาคเนย์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540(02) 3268350-61
1,52214131-0001บริษัท เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160(035) 350149-52
1,52314139-0001บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 689 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270(02) 3239041
1,52414200-0001บริษัท ศิระโพลีอินดัสทรีจำกัด [บริษัท ศิระโพลีอินดัสทรี จำกัด]เลขที่ 35/3 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,52514301-0001บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ ง.1 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100-2517-0105, 0-2906-3496-9
1,52614301-1001 บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1057002-312-8967-71
1,52714302-0002บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2522 1649
1,52814302-0003บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,52914302-0004บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัดเลขที่ 673 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202800 3848 0355-7, 0 3848 1573
1,53014302-0006บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 34 หมู่ที่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
1,53114302-0007บริษัท โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-205-067-70
1,53214302-0008บริษัท เจ เอส ซ๊อคส์จำกัด [บริษัท เจ เอส ซ๊อคส์ จำกัด]เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,53314302-1001 บริษัท เอลต้า จำกัดเลขที่ 511,511/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3290099
1,53414302-1002บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-458440-4
1,53515110-0001บริษัท เบสท์แทน จำกัดเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,53615110-0003บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 176/1,1480 หมู่ที่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2389 2511-15
1,53715110-0004บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 678 หมู่ที่ 2 ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2323 2754-8
1,53815110-0005บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1111 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยนิคม 34A ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-5534-8
1,53915110-0006บริษัท ซันล๊อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 67/4 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
1,54015110-0007 บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 113/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260(035) 716584-5
1,54115110-0008บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-929300
1,54215110-0009 บริษัท ไทย เลเธอร์ โคทติ้ง จำกัดเลขที่ 119,119/1,119/2 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2431 0031, 0 2420 8041-3
1,54315110-0010บริษัท คัลเลอร์ เบสท์ไดอิ้ง แอนด์ฟินิชชิ่ง จำกัดเลขที่ 270 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,54415110-1001บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 234,333 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-701-502-6,02-701-5028
1,54515110-1003บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(เลขที่775)]เลขที่ 775 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4A ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-709-3802-3
1,54615110-1005บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110035-743531
1,54715110-1006บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 139/2 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037205939
1,54815110-1007บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)เลขที่ 1111/3 หมู่ที่ 6 เขตประกอบการฟอกหนัง กม.34 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280020289728-37
1,54915121-0002บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมเมืองป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 510000 5353 7643, 0 5353 7646
1,55015121-1001บริษัท ครีเอทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-214803-4
1,55115129-0001บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200-2295-2501-3, 0-2295-4171-9
1,55215201-0001บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260(035) 716601
1,55315201-0002บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220056-692-361
1,55415201-1001บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-337-0015-17
1,55515202-0001บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ)]เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ซอยลาซาล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
1,55615202-0002บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101202912577
1,55715202-0003บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 20/9 หมู่ที่ 2 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,55815202-0004บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110201841-3
1,55915202-0005บริษัท รังสิตฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ถนนเสนา-ปทุมธานี ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110(035) 201871-4
1,56015202-0006บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 3 ถนนหางน้ำ-มโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110056-491-577-79
1,56115202-0007บริษัท ไทย เทคนิคคอลนันวูเว่น จำกัดเลขที่ 199/7 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-443-936
1,56215202-0009บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120961784-9
1,56315202-0010บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 51 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037)281914-17
1,56415202-0011บริษัท เมืองทองมหาชัยจำกัด [บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด]เลขที่ 78 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 3226-30
1,56515202-0012บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด [บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด สาขาอุทัยธานี]เลขที่ 450-450/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองฉาง-ทัพทัน ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 611100 5652 1300-2
1,56615202-0014บริษัท เซนเดย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ซอยรัตนราช ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560333-0764
1,56715202-1001บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัดเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140038-587501-4
1,56815204-0001บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110201886
1,56915204-0002บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัดเลขที่ 620/5 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230312080
1,57015204-0003บริษัท รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 8 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000273683-9
1,57115204-0004บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัดเลขที่ 99/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180(038) 538499
1,57215204-0005บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110281-920
1,57315204-0006บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,57415209-0001บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัดเลขที่ 15 ซอย ซอยพระรามที่2ซอย100 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-451-3079
1,57515209-0003บริษัท เกียรติบูรพา จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3834 5415-6
1,57615209-0004บริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.38 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038)538499
1,57715209-0005บริษัท สุพรรณฟุตแวร์จำกัด [บริษัท สุพรรณฟุตแวร์ จำกัด]เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140035-581668-77
1,57816101-0001 บริษัท อารีย์อภิรักษ์จำกัด [บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด]เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 5063
1,57916101-0002บริษัท หย่งเชียงหล่ง จำกัด(1)เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ถนนโรงงานกระดาษ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160261725
1,58016101-0003บริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัดเลขที่ 132 หมู่ที่ 17 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-221-010-8
1,58116101-0004บริษัท โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรีจำกัด [บริษัท โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรี จำกัด]เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
1,58216101-0005บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัดเลขที่ 216/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 801100 7532 8660
1,58316101-0006บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัดเลขที่ 422 หมู่ที่ 2 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(075) 420523-4
1,58416101-0007บริษัท ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 802400 7547 0892
1,58516101-0008บริษัท วู้ดเวอร์ค ครีเอชั่น จำกัดเลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120075-640254
1,58616101-0009บริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 318 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841200 7726 7093-5
1,58716101-0010บริษัท นรามุทธากิจ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130(073) 671757-8
1,58816101-0011ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยางพาราปักษ์ใต้เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140(075) 219905
1,58916101-1002บริษัท คันนา จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวง 206 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240085-8355836
1,59016101-1004บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด [โรงงานผลิตชิ้นไม้สับกำแพงเพชร]เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110055-585073
1,59116101-1005บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัดเลขที่ 99/18 หมู่ที่ 1 ถนนคลองเงาะ-ควนสตอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240074-536192
1,59216101-1006บริษัท คันนา จำกัด [บริษัท คันนา จำกัด (โรงชิพบ้านกรวด)]เลขที่ 144 หมู่ที่ 14 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180085-8355841
1,59316101-1007บริษัท พรีเซียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-275-575-6
1,59416101-1008บริษัท ชูศักดิ์รัษฎาพาราวู้ด จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 13 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160075-294353-4
1,59516101-1009บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัดเลขที่ 398/2 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100077297740
1,59616101-1010บริษัท นครศรีพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 127/2 หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 803200887908134
1,59716101-1011บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150074894351
1,59816101-1012บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280075377507-8
1,59916102-0001บริษัท พีซี สามสน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1,60016102-0002บริษัท ทิมเมอร์แลนด์ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121405236131
1,60116102-0003บริษัท ไม้อัดไทย จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-252-131-5
1,60216210-0002 บริษัท เอ็น.ซี.-พลาย จำกัดเลขที่ 39/4 หมู่ที่ 4 ถนนฤชุพันธุ์ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 111500 2985 5442-3
1,60316210-0003บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด [บริษัท วนชัยวีเนียร ์แอนด์ พลายวู้ด จำกัด]เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานีสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 1414
1,60416210-0004 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-เนินโมก ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220444451-3
1,60516210-0005บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัดเลขที่ 22/2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-297-322-33
1,60616210-0007บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-85055*5402
1,60716210-0008 บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 7 304 อินดัสเตรียล พาร์ท ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208800-40
1,60816210-0009บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนหวายเหนียว-ดงสัก ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-542-394-9
1,60916210-0013บริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถนนทุ่งสง-เวียงสระ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(01) 2138071
1,61016210-0014บริษัท พังงาทิมเบอร์อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 47/3 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120(076) 445-075,77,78
1,61116210-0015บริษัท พังงา พาราวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 47/4 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120(076) 445097
1,61216210-0016บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัดเลขที่ 39/9 หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841300 7744 1015
1,61316210-0017 บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190077-301-103, 278-500
1,61416210-0018บริษัท พาเนล พลัส จำกัด [บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (PB1-PB2)]เลขที่ 417/14, 417/111 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 902300 7429 1130-6
1,61516210-0019 บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดเลขที่ 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 902300 7429 1111
1,61616210-0023บริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ซอยวัดปุณหงสนาวาส ถนนปู่เจ้า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303942146
1,61716210-0024บริษัท เอส ที เอ เฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 417/16 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230291031
1,61816210-1001 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 111/11 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120034-542123
1,61916210-1002บริษัท กรีน พาแนล จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-565072
1,62016210-1003บริษัท ดินไทย พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190077-364-089-90
1,62116210-1004บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัดเลขที่ 5/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130076-481066
1,62216210-1005บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัดเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190077-301030-1
1,62316210-1006บริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัดเลขที่ 146/1 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190077-301042-3
1,62416210-1007บริษัท ระยอง พาเนล จำกัดเลขที่ 1/31 หมู่ที่ 3 ถนนมาบใหญ่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110038-678140-1
1,62516210-1009บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-086285-7
1,62616210-1010บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 112 หมู่ที่ 1 นิคมอุคสาหกรรมแก่งคอย ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-241-333-41
1,62716210-1011บริษัท เอส.พี.บี.พาเนลอินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240077-277800
1,62816210-1012บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120074-301362-3
1,62916210-1013บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110038928188
1,63016210-1014บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จํากัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130077443028
1,63116210-1015บริษัท ซินไทยวู้ด จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841500882961729, 0882961710
1,63216210-1016บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัดเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 11 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034473067-70
1,63316210-1017บริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัดเลขที่ 39/5 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150029223825-32
1,63416210-1018บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดเลขที่ 336 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110074710963-7
1,63516210-1019บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170074292142
1,63616210-1020บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110034910235
1,63716210-1021บริษัท อัลฟ่า วู้ด จํากัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140075602106
1,63816220-0002 บริษัท เมโทร พาเนล จำกัดเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 4 ถนนฤชุพันธุ์ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 111500 2985 5441
1,63916220-0004บริษัท เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2598 1112-8
1,64016220-0005บริษัท วูดแลนด์ จำกัดเลขที่ 87,87/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-581-1414
1,64116220-0007บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 200642
1,64216220-0008บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 323/9 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180(038) 968654-8
1,64316220-1002บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัดเลขที่ 96/160 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9016020-8
1,64416220-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื้อเซ่งหลีการช่างเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-5837126
1,64516230-0001บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 3 หมู่ที่ 14 ซอยเสรีไทย 93 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-517-9550
1,64616230-0002บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัดเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,64716230-0003บริษัท อินเตอร์คอมฟอร์ท จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.34 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
1,64816230-0004บริษัท แอคมิ 1975 จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-3376156-9*251
1,64916230-0005บริษัท ซี ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 6/5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,65016230-0006บริษัท ที.ซี.เค.เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 4 ซอยวัดน้อยนอก ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-525-1151-7
1,65116230-0007บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 132 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598-080-3
1,65216230-0008 บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนหาดใหญ่-พัทลุง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110074-268779
1,65316291-0001บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-221010-8
1,65416291-0002บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จำกัดเลขที่ นิคมอุตสาห ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,65516291-0006บริษัท เซ้าท์อีสท์วู๊ด จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 14 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 211100 3867 1951-4
1,65616291-0007บริษัท ยูนิคดีไซน์ จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ กม.68 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240002119713
1,65716291-0008บริษัท ที.ดับบลิว.ซีี.เฟอร์นิท จำกัด [บริษัท ที.ดับบลิว.ซี.เฟอร์นิท จำกัด]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731604203444
1,65816291-0009บริษัท ควอลิตี้ วู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2810 9820
1,65916291-0010บริษัท ซิตี้วู้ด 2001 จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 839827-9
1,66016291-0011บริษัท ควอลิตี้ ลัมเบอร์ อินดัสทรีย์ จำกัดเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 5 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130(074) 778221-2
1,66116291-0012บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีีย (หาดใหญ่-พัทลุง) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110074-268773-8
1,66216291-0013บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7328 8016-8
1,66316291-1001บริษัท เวิลด์ คราฟท์ จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-9219726
1,66416291-1002 บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 91/3 หมู่ที่ 2 ถนนบางบาล-ผักไห่ ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250035-307475-6
1,66516292-1001บริษัท เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 229/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-449011-5
1,66616299-0001บริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัดเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 270000 3751 8350-1
1,66716299-1002บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 902600901983122
1,66817011-0001บริษัท สยามผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัดเลขที่ 34 ม1. ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140463-7893-4
1,66917011-0002บริษัท เบญจบูรพาพืชผล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,67017011-0003บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037)208800-40
1,67117011-0004บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037)208800-40
1,67217011-0005บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัดเลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
1,67317011-0006โรงงานกระดาษอาคเนย์เลขที่ 75 หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741107204172
1,67417011-0007บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140056-338-338
1,67517012-0001บริษัท สหะกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 8 ซอยนิมิตรใหม่ 8 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1,67617012-0002บริษัท ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2703 5800
1,67717012-0003บริษัท กระดาษธนธาร จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703847378-80
1,67817012-0004บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 6527
1,67917012-0006บริษัท กระดาษนครหลวง จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ถนนสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 6302
1,68017012-0007บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัดเลขที่ 220/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 6141
1,68117012-0009บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 64/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000036-531-111
1,68217012-0011บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ถนนระยอง-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120614748
1,68317012-0012บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด [โรงงานผลิตกระดาษไทยโปรดัคท์]เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
1,68417012-0013บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1,68517012-0014บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์-ฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120(038) 855055 # 5200
1,68617012-0015บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140(037)208800-40
1,68717012-0016บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนนศรีมหาโพธิ์-คลองรั้ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208-800
1,68817012-0017บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนแสงชูโต(สายเก่า) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-615-000
1,68917012-0018บริษัท ฟินิคซพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310237-607
1,69017012-0020บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 40 ถนนสุขาภิบาล 6 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303830257-67
1,69117012-1001บริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนทัพยายท้าว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000032-293470-3
1,69217012-1002 บริษัท สยาม เปเปอร์ เดคคอร์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนฤชุพันธ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-922-3622
1,69317012-1003 บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 4414
1,69417012-1004บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ถนนไทยพิพัฒน์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130038-389230-3
1,69517012-1005บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-538006
1,69617020-0001บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัดเลขที่ 56 ซอยบางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2452 1291
1,69717020-0002บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 6/2 ถนนสุขประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2583 8216
1,69817020-0004บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 58/11 หมู่ที่ 4 ซอยศักดิ์มงคล ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-896-2030-9
1,69917020-0005บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-384-0020
1,70017020-0006บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-384-0020
1,70117020-0008บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)]เลขที่ 620 ซอย7 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102807093040
1,70217020-0009 บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 599 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-323-0781-5
1,70317020-0011บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1752201-8
1,70417020-0012บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานนวนคร)]เลขที่ 101/66 หมู่ที่ 20 ถนนนวนคร 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205290065
1,70517020-0013บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-976-0701-10
1,70617020-0014บริษัท บางไทร อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 6 ถนนวัดท่าซุง ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190035-741-333-6
1,70717020-0015บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสระบุรี)]เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110244724
1,70817020-0016บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 321/9 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 201100 3833 8500
1,70917020-0017บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านไร่-หนองกาน้ำ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-443-399
1,71017020-0018 บริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 888/9 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 202200-3815-8830-43
1,71117020-0019 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 954-100
1,71217020-0020บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัดเลขที่ 7/257 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-750
1,71317020-0022บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย)จำกัด [บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด]เลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1,71417020-0023 บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-570-163-8
1,71517020-0024บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัดเลขที่ 91/7 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-570218-8
1,71617020-0025บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 252 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงสาย 304 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 251400 3720 9400-7
1,71717020-0026 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (โรงงานปราจีนบุรี) จำกัด]เลขที่ 221 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 251400 3720 8569
1,71817020-0027บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 19 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 701100 3237 1371
1,71917020-0028บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานราชบุรี)]เลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 701600 3234 0354-64
1,72017020-0029 บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 731900 3439 9396-7
1,72117020-0030บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-322-555
1,72217020-0031บริษัท กระดาษแข็งไทย จำกัดเลขที่ 1/22 หมู่ที่ 2 ซอยวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100 3432 1210
1,72317020-0032 บริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 59/3 หมู่ที่ 2 ถนนสายที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110311645
1,72417020-0033บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์จำกัด [บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด]เลขที่ 110/4 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468019-20
1,72517020-0034บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-822331-2
1,72617020-0035 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 3 ซอยเลียบคลองสี่เทพาสวัสดิ์ ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3482 4121-8
1,72717020-0036 บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 361 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 4750-65
1,72817020-0038บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 30/32 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอยS 1/2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452136-139
1,72917020-1001 บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-9830900
1,73017020-1002บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9451-4
1,73117020-1003บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-434045-7
1,73217020-1004 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7444 7131-4
1,73317020-1005 บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110043-218020
1,73417020-1006บริษัท ไดน่า แพคส์ จำกัดเลขที่ 297/2 หมู่ที่ 2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-810-9346-7
1,73517020-1007 บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-961550-1
1,73617020-1008บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-826906-8
1,73717020-1009บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-722103-8 ,035-902621
1,73817020-1010บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 12/5 หมู่ที่ 8 ซอยเลียบคลองชลประทานสวนส้ม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-883422
1,73917020-1011บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 1888 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-4219999
1,74017020-1012บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 129/8 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-989139-44
1,74117020-1013บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 111/4 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-751-0712
1,74217020-1014บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 240 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-543-8118
1,74317020-1015บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 19 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-703-3611
1,74417020-1016บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 11 ซอยสามัคคีสำเร็จ ถนนศรีษะจรเข้ใหญ่-บัวโรย-อ่อนนุช ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3979449
1,74517020-1017บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัดเลขที่ 15/4 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-854671-2
1,74617020-1018บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัดเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038086136-8
1,74717020-1019บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จํากัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านสร้าง-คลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150037210946
1,74817020-1020บริษัท เอ็คเซล เพรส จำกัดเลขที่ 909/9 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570020172080
1,74917091-0001บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2762 4888
1,75017091-0002บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดเลขที่ 330 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2312 6115-8
1,75117091-0003 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2598 2700
1,75217091-0004บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/45 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-684289
1,75317091-0005บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/320 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036336-41
1,75417091-0006บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-545888
1,75517091-0007 บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-570-900
1,75617091-0008บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัดเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-842-864
1,75717091-0009บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดเลขที่ 598 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-270-000 ต่อ 153
1,75817091-1001บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170056-431383
1,75917091-1002บริษัท วังเปเปอร์ จํากัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230036497106
1,76017092-0002บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-815-6969
1,76117092-1001บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 5 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-9774135-7
1,76217092-1002 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เปเปอร์ มิลล์ 3 จำกัดเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208800
1,76317092-1003บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 10 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208865-6
1,76417092-1004บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-213111, 038-213121-3
1,76517099-0001บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 543 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 3110-4
1,76617099-0002บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 51/27 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-755-8525
1,76717099-0003บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-705-1939
1,76817099-0004 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกระดาษปทุมธานีเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005012843-6
1,76917099-0005บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-599-1224-30
1,77017099-0006บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัดเลขที่ 21/11 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746-500-18
1,77117099-0007บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ถนนปทุม-เสนา ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190035-201-997
1,77217099-0008บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-373-717-22
1,77317099-0009บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037-287-361
1,77417099-0010บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนหนองสังข์ - วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 251100 3729 8113
1,77517099-0011บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัดเลขที่ 616 หมู่ที่ 9 ซอย16 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-204-229-32
1,77617099-0012บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110(034) 611958-60
1,77717099-0013บริษัท ไทยเคนบอร์ด จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-561242
1,77817099-0014 บริษัท กฤษณะมงคล จำกัดเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 8 ถนนคงทอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 731400 3420 4491-2
1,77917099-0015บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 93/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468135-9
1,78017099-0016บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3442 3506-9
1,78117099-0018บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสงขลา]เลขที่ 183 ถนนสายเอเซีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180(074)388451
1,78217099-0021บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000037-240-123
1,78317099-1001 บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัดเลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452000
1,78417099-1003บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 10 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208865-67
1,78518111-0002บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102105611456
1,78618111-0003บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2589 0020
1,78718111-0005 บริษัท วัชรพล จำกัดเลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2272 1030
1,78818111-0007บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด [บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด (สาขากรุงเทพ 1)]เลขที่ 959 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 (สุทธิพร) ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-641-9135
1,78918111-0008บริษัท แอล.แอล.เอช. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 206/3-4 หมู่ที่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2183 2736
1,79018111-1001บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 1017002-4229000
1,79118111-1002บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 9/11 ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-9542799
1,79218112-0001บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอยลาซาล 49 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-361-5346-52
1,79318112-0002 บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-739-4339-42
1,79418112-0003บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-6000
1,79518112-0004บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัดเลขที่ 69/2 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-381-3
1,79618112-1002บริษัท เฟล็กโซพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 30/52 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอยบี1/4 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452357-8
1,79718112-1005บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 39/73 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034490639
1,79818112-1006บริษัท เอช ที อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัดเลขที่ 122 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260027499830
1,79918112-1007บริษัท ทีเอพี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัดเลขที่ 10 ซอยลาซาล 49 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260027487023
1,80018119-0001ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์เลขที่ 3706/1 ซอยราษฎ์อุทิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101202842558
1,80118119-0003สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101700 2392 5031
1,80218119-0004บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 51/29 หมู่ที่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2551 0541
1,80318119-0007 บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/711 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447515-20
1,80418119-0008บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400002-784-5888
1,80518119-0009บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด [บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)]เลขที่ 30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452211
1,80618119-1001บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัดเลขที่ 222/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-054074-5
1,80718119-1004 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-8117770-78
1,80818119-1006บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัดเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 9 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-9765281-4
1,80918119-1010บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 30/24 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452452
1,81018119-1015 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 14/8 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.46 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-830593-4
1,81118119-1016ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ [โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์]เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170034-298288
1,81218119-1017บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/862-863 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038219784-5
1,81318119-1018บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 189/46 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560020221515
1,81418119-1019บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จํากัดเลขที่ 127/8 หมู่ที่ 9 ซอย12 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038571488
1,81518122-0004บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดเลขที่ 919 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย11 B ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-728-8100
1,81618122-0005บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-751-0825
1,81718122-0006บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-337-2977
1,81818122-0007บริษัท โชคชัยจงจำเริญจำกัด [บริษัท โชคชัยจงจำเริญ จำกัด]เลขที่ 244/194 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101202940251-52
1,81919201-0001บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [โรงกลั่นน้ำมันบางจาก]เลขที่ 210 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 102600 2335 4999
1,82019201-0002บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท ์จำกัด [บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด]เลขที่ 28/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2581 5174
1,82119201-0003บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด [บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ศรีราชา)]เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 352124-5
1,82219201-0004บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา]เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20130(038) 438000
1,82319201-0005บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [คลังก๊าซเขาบ่อยา (คลังปิโตรเลียมศรีราชา)]เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-493-725-32
1,82419201-0006บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ซอยอ่าวอุดม ถนนสุขุมวิท กม.124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 38351-555
1,82519201-0007บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันศรีราชา]เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038)493725-32 ต่อ 5325
1,82619201-0008 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3861 1333
1,82719201-0009บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4]เลขที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 971 000
1,82819201-0010บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6]เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 971 000
1,82919201-0012บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5]เลขที่ 98/9 อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-971-000
1,83019201-0013บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/77-78 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3449 0300
1,83119201-1001บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัดเลขที่ 88/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110032-783-582
1,83219201-1002บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) [โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม]เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 641700922683702
1,83319202-0001บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-462-438-40
1,83419202-0002บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาบ่อพลอย)]เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160034-614-370-2
1,83519202-0003บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180035-418-351-4
1,83619202-0004บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180035-466651-2
1,83719202-0005บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัดเลขที่ 470 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 25160037-262-229-30
1,83819202-0006บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 361100 4488 1371
1,83919202-0007บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110043-418-807-13
1,84019202-0008บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด [บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (โรงงานเอทานอล กาฬสินธุ์)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110043-134051-4
1,84119209-0001บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 81 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120262-4954
1,84219209-0002บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดเลขที่ 1404 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-696-4000
1,84319209-0003บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดเลขที่ 82 ถนนเชื้อเพลง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1011002-249-0531
1,84419209-0004บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 28/8 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2975 2780-9
1,84519209-0005บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000035 672150-4
1,84619209-0006บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 163/19 หมู่ที่ 7 ถนนอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230766588
1,84719209-0007บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัดเลขที่ 700/623 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-456-900
1,84819209-0008บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3 ถนนไอ-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683288-98
1,84919209-0009บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 ถนนไอ-3 บี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3869 9000
1,85019209-0011บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-689-081-5
1,85119209-0014 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-820519-21
1,85219209-0015บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัดเลขที่ 100/149 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-820519-21
1,85319209-1002บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัดเลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-354230
1,85419209-1004บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/467 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038018333
1,85520111-0002บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-5354
1,85620111-0003บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-373217-9
1,85720111-0004บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/13 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,85820111-0005บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 700/23 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458-788-90
1,85920111-0006บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ถนนสายแสนสุข-บางพระ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130038-394-541
1,86020111-0007บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685-718
1,86120111-0008บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัดเลขที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683090
1,86220111-0009บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683283-5
1,86320111-0010 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด(คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)]เลขที่ 3 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 687356-9
1,86420111-0011บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 687364-5
1,86520111-0012บริษัท ลินเด้ แอร์เคมีคัล จำกัดเลขที่ 269, 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685-358-9
1,86620111-0013บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 12 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ - หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-920-3
1,86720111-0015บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัดเลขที่ 8 เหมราชตะวันออก ถนนผังเมืองเฉพาะ3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-974962
1,86820111-1001บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัดเลขที่ 378 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-268-255,6,8
1,86920111-1002บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 13 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1825002-6856789
1,87020111-1003บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-925911
1,87120111-1004บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 39]เลขที่ 39 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชภาคตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-687208
1,87220111-1005บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-554-612-4
1,87320112-0001 บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002 3239754
1,87420112-0003บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ก.ม.34 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-323-1633-6
1,87520112-0005 บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัดเลขที่ 688/3 หมู่ที่ 1 ถนนชลบุรี-ระยอง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-201-442-4
1,87620112-0006บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 1173-4
1,87720112-1001บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัดเลขที่ 55/9 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-811-8919
1,87820113-0001บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 349 หมู่ที่ 4 นิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239099
1,87920113-0002บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904636345-8
1,88020113-0003บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดเลขที่ 570 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2324 6600
1,88120113-0004บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 700/348 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย14/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3845 6100
1,88220113-0005บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดเลขที่ 545 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-0473-5
1,88320113-0006บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดเลขที่ 376 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-3472-3
1,88420113-0008บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1321002-6437111
1,88520113-0009บริษัท ไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000035-611227-30
1,88620113-0010บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ถนนถ.ทางหลวง 3017 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 152100 2934 7409-11
1,88720113-0011 บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 31 หมู่ที่ 12 ถนนสายโท ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 152100 3665 8333-8
1,88820113-0012บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ถนนสองคอน - สระบุรี ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
1,88920113-0013บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3624 0210
1,89020113-0015บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัดเลขที่ 105/12 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-351-317-9, 038-351-878
1,89120113-0016บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัดเลขที่ 602/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-480-481-3
1,89220113-0017 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สังเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685-100
1,89320113-0018 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัดเลขที่ 5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150684181-3
1,89420113-0019บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3616-19
1,89520113-0020 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 5040
1,89620113-0022 บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-689-465-7
1,89720113-0023บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-687-050
1,89820113-0024บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4/11 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-946-006-13
1,89920113-0025 บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัดเลขที่ 70/7 หมู่ที่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-897-707-8
1,90020113-0027บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3864 3916
1,90120113-0028บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดเลขที่ 88/3 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-937-900-3
1,90220113-0030 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดเลขที่ 88/6 อาร์ไอแอล ถนนทางหลวงสายระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-911744
1,90320113-0031บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัดเลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-928700
1,90420113-0033 บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3484 5078
1,90520113-0034บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 51/12 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 4268-9
1,90620113-0035บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-845-319-20
1,90720113-0036บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 5/4,5/9 หมู่ที่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-822-218-9
1,90820113-0037บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-700-072
1,90920113-1001บริษัท โหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/256 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650662
1,91020113-1003บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัดเลขที่ 602 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-480481-3
1,91120113-1004บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140085-8352732
1,91220114-0001บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนท่าเรือ-วังแดง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130(035) 341975-6
1,91320114-0002บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-359-185-6
1,91420114-0003บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัดเลขที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี - 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-994-000
1,91520114-0004 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-925-237
1,91620114-0005บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ถนนบางเลน-บางหลวง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-391-021-4
1,91720114-0006บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140056-338333
1,91820114-0007 บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัดเลขที่ 45/7 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 301100 4447 1621-2
1,91920114-0008บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140043-432915-6
1,92020114-1001บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110044-200444 ต่อ 153
1,92120114-1002บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัดเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-223-111
1,92220114-1003บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัดเลขที่ 88/11 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000037-518313
1,92320114-1004บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160045-252777
1,92420114-1005บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ซ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038-219730-3
1,92520114-1006บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัดเลขที่ 222/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250044009854
1,92620115-0001บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัดเลขที่ 403 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนบางนา-ตราด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239980-1
1,92720115-0002บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 137 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-1478-80 02-315-2271-2
1,92820115-0003บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 7030-40
1,92920115-0004 บริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัดเลขที่ 55/6 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210036-436-511-4
1,93020115-0005 บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 3017 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210036-436-511-4
1,93120115-0006 บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย(กม.123-124) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-538-017-8
1,93220115-0007บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น)]เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110(036) 244450
1,93320115-0008บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัดเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.124.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-352-487
1,93420115-0009บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/323 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-548-351-5
1,93520115-0010บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 4 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683573-5
1,93620115-0011บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3946
1,93720115-0012บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด [บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ 1)]เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3834-8
1,93820115-0013บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด [บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ 2)]เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3366-8
1,93920115-0014 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 4 ซอย ESIE ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 5100
1,94020115-0015บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 เอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-925-000
1,94120115-0016บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัลจำกัด [บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด]เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180(66-38) 570-150-2
1,94220115-0017บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัดเลขที่ 5/12 หมู่ที่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-822215-7
1,94320115-0018บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัดเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2813 0840-6
1,94420115-1001บริษัท เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240036-275511
1,94520115-1002บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 263 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-962-088
1,94620115-1003บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-029639
1,94720121-0001บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดเลขที่ 239 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-6251
1,94820121-0002บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-359011-9
1,94920121-0003บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132600 3572 4339
1,95020121-0004 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดเลขที่ 187 หมู่ที่ 13 ซอย19-20 ถนนสายตรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140(036) 491335-6
1,95120121-0006 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-462-5904,02-463-5572-6
1,95220121-1002บริษัท มหาวงศ์การเกษตร จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 10 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190035-541430
1,95320121-1003บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัดเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-280441
1,95420121-1004บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 2/11 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035246798
1,95520121-1005บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กิจการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์]เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036722470
1,95620122-0001บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3892 8700
1,95720122-0002บริษัท ไนเตรทไทย จำกัดเลขที่ 140/7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000(038)664724-8
1,95820131-0001บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัดเลขที่ 1,3 ซอยเอกชัย 94 แยก 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-895-0270-6
1,95920131-0002บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 406-7 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2323 9096
1,96020131-0003บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,96120131-0004บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัดเลขที่ 53/1,53/3 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403166802
1,96220131-0005บริษัท เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 477 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 3556
1,96320131-0006บริษัท อีเทอนัลเรซิ่น จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด กม. 25.5 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2708 3800
1,96420131-0007บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ซอยกิ่งทอง ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3279100
1,96520131-0008บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 549 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-323-9215
1,96620131-0009บริษัท ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 526 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย9 C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-710-6457-9
1,96720131-0010 บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 529 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 4675
1,96820131-0011บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1C/1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-3232601-8
1,96920131-0012บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/78 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 2709
1,97020131-0013บริษัท พลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1,97120131-0014บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005011054
1,97220131-0015 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด [บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (สาขาโรงงานอยุธยา)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3535 0036-7
1,97320131-0016บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160(035) 350720
1,97420131-0017บริษัท โททาล ปิโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-351-781-5
1,97520131-0018บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 72 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180(036)489116-7
1,97620131-0019 บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180036-489-116-7
1,97720131-0020บริษัท ไทย มัตโต เอ็นเอส จำกัดเลขที่ 700/462 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-450-061-4
1,97820131-0021 บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/386 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-468-546
1,97920131-0022บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/848 หมู่ที่ 1 อุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-939-599
1,98020131-0023บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2]เลขที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 994 000
1,98120131-0024บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12]เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-10 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-994000
1,98220131-0025บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 3]เลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 994 000
1,98320131-0026 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-393-7
1,98420131-0027บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด [บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์จำกัด]เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683861
1,98520131-0028บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัดเลขที่ 1/1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-684816-7
1,98620131-0029บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ 1 โรงงานมาบตาพุด]เลขที่ 4-4/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3228
1,98720131-0030บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3900
1,98820131-0031บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดิวิชั่น)]เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683981
1,98920131-0032บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัดเลขที่ 7 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-970-4
1,99020131-0033บริษัท ไทย เอ็ม เอฟ ซี จำกัดเลขที่ 5/2 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038)684241
1,99120131-0034บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 8/1 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683215
1,99220131-0035บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด [โรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์]เลขที่ 4 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683215
1,99320131-0036บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 684816-7
1,99420131-0037บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 685040
1,99520131-0038บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัดเลขที่ 4/1 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3215
1,99620131-0039บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 3 ซอยจี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 685973-5
1,99720131-0040 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-911-528
1,99820131-0041บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัดเลขที่ 12 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3223
1,99920131-0042บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 4743-9
2,00020131-0043บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 45/9 หมู่ที่ 4 ซอย5 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180(038) 897094-101
2,00120131-0044บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรมมตะวันออก ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 685350
2,00220131-0045บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3861 0462
2,00320131-0047บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140/8 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3866 4735
2,00420131-0048 บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-684-881-4
2,00520131-0049บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7/214 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-300-8
2,00620131-0050 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-689-070
2,00720131-0051บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-689-119
2,00820131-0052 บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-968-546-9
2,00920131-0053บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4/2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-910-700
2,01020131-0054 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัดเลขที่ 18 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ซอยG-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685-900
2,01120131-0055บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/17 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954-954
2,01220131-0056 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)LDPEPLANT]เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-803-090
2,01320131-0057บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-925-400
2,01420131-0059 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-937-900-6
2,01520131-0060บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด [บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (หน่วยการผลิตเอทานอลเอมีน)]เลขที่ 9/1 ซอยซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงค์เคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-977-095
2,01620131-0061บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขที่ 48 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3897 4000
2,01720131-0062บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-944-000
2,01820131-0063บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดเลขที่ 19 ซอยจี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-949777
2,01920131-0064บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดเลขที่ 88/7 อุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-937-659
2,02020131-0065 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัดเลขที่ 9 มาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-693-133
2,02120131-0066บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-925000
2,02220131-0067บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ซอยนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 3857 0120-4
2,02320131-0068บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัดเลขที่ 231-231/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 241900 3857 5363-7
2,02420131-0069บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-989-098-105
2,02520131-0070บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 35/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3422 2191
2,02620131-0071ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี วี ซี [ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พี วี ซี]เลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600 2420 5170
2,02720131-0072บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรมจำกัด [บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด]เลขที่ 84/2 หมู่ที่ 4 ถนนถ.พระราม 2 กม.40 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9467-8
2,02820131-0073บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 95/42 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-831-261
2,02920131-0074 บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ ์จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300-4432-8588
2,03020131-0075บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 ถนนไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683112
2,03120131-1002 บริษัท ไมด้า วัน จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ซอยพีสุวรรณ ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-573357-8
2,03220131-1003บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ 335/19 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-337-2777
2,03320131-1005บริษัท ไทย เอฟเวอร์ พลาสติก จำกัดเลขที่ 56,56/1,56/2 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-743709-15
2,03420131-1006บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดเลขที่ 417/115 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230074-291572-3
2,03520131-1007 บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/19 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนนไฮเวย์ 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-927999
2,03620131-1008บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัดเลขที่ 700/382 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-213105-7
2,03720131-1009 บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด 64/52]เลขที่ 64/52 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-297999
2,03820131-1013บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038010210
2,03920131-1014บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130021403400
2,04020131-1015บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัดเลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ถนนพิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038570400-2
2,04120132-0001บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 244 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-326-0773-4
2,04220132-0002บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัดเลขที่ 22/70 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-830103-15
2,04320132-0004บริษัท เอ.โอ.เคมิคอลส์จำกัด [บริษัท เอ.โอ.เคมิคอลส์ จำกัด]เลขที่ 22/115 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000426047
2,04420132-0005บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย)จำกัด [บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด]เลขที่ 39/85 หมู่ที่ 2 ซอย4 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3449 0505-10
2,04520132-0006บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัดเลขที่ 14 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 2518-24
2,04620132-1001บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัดเลขที่ 8/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ 2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-698698
2,04720132-1002บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด [บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 8]เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-949049
2,04820132-1003บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัดเลขที่ 7/370 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036399
2,04920221-0002บริษัท บางกอกไชน่าเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 400 หมู่ที่ 19 ซอยผูกมิตร ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2394 1004
2,05020221-0003บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2753 2377
2,05120221-0004 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขที่31/2)]เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105403128370-9
2,05220221-0005 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขที่104)]เลขที่ 104 หมู่ที่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2394 1885-6
2,05320221-0006บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 34/5 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2572 8600
2,05420221-0008บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 13 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250036-375-027-32
2,05520221-0009บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/33 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000213701-5
2,05620221-0010 บริษัท โจตันไทย จำกัดเลขที่ 700/353,700/355 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000002-0229888
2,05720221-0011 บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัดเลขที่ 38/25 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-494-865-8
2,05820221-0014บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-959-450-70
2,05920221-0017บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัดเลขที่ 584 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย13 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-3828-31
2,06020221-1001บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 423 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-3133
2,06120221-1002บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัดเลขที่ 232 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150036-585376-80
2,06220221-1006 บริษัท สยามฟริท จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3446 8601
2,06320221-1007บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 10/4 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-925500
2,06420221-1009บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัดเลขที่ 700/751 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-185017-22
2,06520221-1010บริษัท บี.เอ็น บราเดอร์ จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-8155888
2,06620221-1011บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 231 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150036-277813-4
2,06720221-1012บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-305516-7
2,06820221-1013บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 350 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038575160
2,06920221-1014บริษัท ทรอยสยาม จำกัดเลขที่ 616/1 หมู่ที่ 9 เขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนบุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037204250
2,07020221-1015บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 4 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038972900
2,07120221-1016บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 307-308 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280027698500
2,07220221-1017บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/16 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110033085200
2,07320222-0002บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-517-0873-4
2,07420222-0003บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัดเลขที่ 536 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-416-0155-9
2,07520222-0006บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/610 หมู่ที่ 4 อมตะนคร เฟส6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-210150-60
2,07620231-0002 บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 319 หมู่ที่ 4 ซอย6 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-324-0021
2,07720231-0003บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 21/7 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121305337747-50
2,07820231-0004บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (602)]เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202800 3876 3080
2,07920231-0005บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-570-830-40
2,08020231-0006บริษัท ลีเวอร์บราเธ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 411 ถนนศรีครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2,08120231-1001บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัดเลขที่ 113 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-919438390
2,08220231-1002บริษัท ลาบิกซ์ จำกัดเลขที่ 105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230027972999
2,08320232-0001บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัดเลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 0193
2,08420232-0003บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 0869, 0 2739 4500
2,08520232-0004บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303941791
2,08620232-0005บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 163 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2315 1043
2,08720232-0006บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2346 8221-3
2,08820232-0007บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัดเลขที่ 154 ซอย5/2 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105403151074
2,08920232-0009บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัดเลขที่ 222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-834-9222
2,09020232-0010บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนเทศสัมพันธ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-581-6184-8
2,09120232-0011บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/362 หมู่ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ก. ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000214111
2,09220232-0012บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 600/4 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3848 0086
2,09320232-0013บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/313 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-468-511
2,09420232-0014บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ซอย11 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2418002-918-2929
2,09520232-1001บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/490 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-454081
2,09620232-1002 บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ซอยพูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7522-560-5
2,09720232-1003บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/624 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-047050
2,09820232-1004บริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัดเลขที่ 500/11 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950326-7
2,09920232-1005บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (507)]เลขที่ 507 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038763080-99
2,10020232-1007 บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัดเลขที่ 33-34 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3261305
2,10120232-1008บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 789/159 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-348512
2,10220232-1009บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัดเลขที่ 700/372 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038458680-3
2,10320232-1010บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 84/55 หมู่ที่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540027298111
2,10420232-1011บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038545600
2,10520292-0001บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัดเลขที่ ง.12 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2517 0100-3
2,10620292-0002บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 5514-5
2,10720292-0003บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540312-8370-9
2,10820292-0004บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (มหาชน) [บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (มหาชน) (เลขที่31/1)]เลขที่ 31/1 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105403128355
2,10920292-0005บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/432 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454-251-3
2,11020292-0006บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดเลขที่ 6 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3215
2,11120292-0008บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954-625-30
2,11220292-0009บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอยG-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685-071-2
2,11320292-1001 บริษัท สยาม โซมาร์ จำกัดเลขที่ 700/832 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-185388-90
2,11420292-1003บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัดเลขที่ 335 หมู่ที่ 10 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช ระยองที่ดิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-892101,104
2,11520299-0001บริษัท เพียวเคมม์ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403372373-6
2,11620299-0002บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 9 ถนนคลองเปรม-บ้านช้างใหญ่ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-276500
2,11720299-0004 บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 500/45 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140037-650-290
2,11820299-0005บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 323 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2990-3
2,11920299-0006 บริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-212-096-7
2,12020299-1002บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 22/9 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-826559
2,12120299-1004บริษัท คาร์โบกาญจน์ จำกัดเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20110038-472690,038-472692
2,12220299-1005บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 507 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037455034
2,12320300-0001บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3215
2,12420300-0004บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 761400 3244 7577-89
2,12520300-1001บริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จำกัดเลขที่ 592 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-334373
2,12620300-1002บริษัท สตาร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่่ง จำกัด [บริษัท สตาร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด]เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000-
2,12720300-1003บริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัดเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120089-7973471
2,12820300-1006บริษัท เอไอ เทค จำกัดเลขที่ 64/181 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955517-8
2,12920300-1007บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3260025
2,13021001-0001องค์การเภสัชกรรมเลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104002471935
2,13121001-0003บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัดเลขที่ 37 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 0750-4
2,13221001-0004บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 3223 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102603930132
2,13321001-0005 บริษัท สยามเภสัช จำกัด [บริษัท สยามเภสัช จำกัด (โรงงาน 1)]เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-690-0360-8
2,13421001-0006 บริษัท สยามเภสัช จำกัด [บริษัท สยามเภสัช จำกัด (โรงงาน 2)]เลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-690-0360-8 ,02-625-9999
2,13521001-0007บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัดเลขที่ 557 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-510-0021
2,13621001-0008บริษัท มิลลิเมด จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904611131-3
2,13721001-0009 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 41 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2394 2141
2,13821001-0010บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-0791-3
2,13921001-0012บริษัท ไบโอแลป จำกัดเลขที่ 625-627 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7A ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-3121-2
2,14021001-0013 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3169419
2,14121001-0014บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัดเลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-555-9999
2,14221001-0015บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 2560
2,14321001-0016บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/82 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132100 3533 4000
2,14421001-0017 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-221031-6
2,14521001-0020บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-592-148-50, 593-207-8
2,14621001-0021บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัดเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-579-200
2,14721001-0022บริษัท ยูนีซัน จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ถนนรพช. ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2400002-274-3036-41
2,14821001-0024บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-298-117-21
2,14921001-0025บริษัท ไทยโอซูก้าจำกัด [บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด]เลขที่ 50-50/1 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-878-188-91
2,15021001-0027บริษัท เฮิกซ์ฟามาร์ซูติกัลอินดรัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 138 ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2,15121001-1001 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-4201632-5
2,15221001-1002บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 12 ถนนลาดกระบัง-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3373620-8
2,15321001-1003บริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-738-3427-9
2,15421001-1004บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัดเลขที่ 18/5 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7311002-4203887-8
2,15521001-1005บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-271777
2,15621001-1006บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 1899 ซอยพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-9412992
2,15721001-1008 บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ซอยอี 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746895-9
2,15821001-1009บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 155/10 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375889
2,15921001-1011บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนนบ.5014 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1114002-449-7950-8
2,16021001-1016 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032719900
2,16121001-1018บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-246924
2,16221001-1019บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 7/398 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038429900
2,16321001-1020องค์การเภสัชกรรม [โรงงานผลิตยารังสิต]เลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110022038000#6245,6254
2,16421001-1022บริษัท ฮิม เมด จำกัดเลขที่ 18/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110024203887-8
2,16521001-1023บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัดเลขที่ 222 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520027376717
2,16621002-1002บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 384 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-401-8686
2,16721002-1003บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 515/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8 ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-401-8686
2,16821002-1004บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัดเลขที่ 111,111/10 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034446333
2,16922111-0001บริษัท ไซมีสไทร์ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105105438980
2,17022111-0002บริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303940121-7
2,17122111-0003บริษัท เจ แอนด์ ดี เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280395-4837
2,17222111-0005บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ซี ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-6580
2,17322111-0006บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 241, 242 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย3 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709-4070-7
2,17422111-0008 บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 865/1 หมู่ที่ 4 ซอย11 บี ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-3240815
2,17522111-0009บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120029098080#160
2,17622111-0010บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดเลขที่ 14/3 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 8721-5
2,17722111-0011บริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3276-88
2,17822111-0012บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด [โรงงานไทยบริดจสโตน หนองแค]เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3632 5101-6
2,17922111-0013บริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 87/11 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230490534-9
2,18022111-0014บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/622 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201600 3821 0300
2,18122111-0015บริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรมเครือซ์เมนต์ไทย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-892-088-98
2,18222111-0016บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดเลขที่ 140/9 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3892 8700
2,18322111-0017บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/1, 300/3, 300/88 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-856
2,18422111-0018 บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/216 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-350-64
2,18522111-0019 บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/240 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-350-64
2,18622111-0020 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/232 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-953-000
2,18722111-0023บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130234799
2,18822111-0024บริษัท ยางโอตานิ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-325000
2,18922111-0025บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-327-297
2,19022111-0026บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 4/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130034-234927
2,19122111-0027บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-8109381-5
2,19222111-0028บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2810 4106-9
2,19322111-0029 บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 84/3 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 0038
2,19422111-0030บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัดเลขที่ 66, 66/2 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ถนนเพชรเกษม ก.ม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-4201152, 02-4208716-7
2,19522111-0031บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์จำกัด [บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด (เลขที่ 131)]เลขที่ 131 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองภาษี ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2805 9000
2,19622111-0032บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 87/5 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-422809
2,19722111-0033บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 2 ถนนถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9152-4
2,19822111-0034 บริษัท ดีสโตน จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 0038
2,19922111-0035บริษัท วีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9591 - 5
2,20022111-0036 บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 159/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-561696
2,20122111-0037บริษัท รอแยลรับเบอร์จำกัด [บริษัท รอแยลรับเบอร์ จำกัด]เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000411772
2,20222111-1001บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-160707
2,20322111-1002บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 7/373]เลขที่ 7/373 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-953000
2,20422111-1003บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 4 ถนนพลดำริห์ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130084-6773421
2,20522111-1004บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 7/402 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038027481
2,20622112-0001นายมณฑล เรืองพัฒนาเลขที่ 131 ถนนอุดร-สกล จังหวัดอุดรธานี
2,20722191-0001บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดเลขที่ 426 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2417 0188
2,20822191-0002บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัดเลขที่ 252 หมู่ที่ 19 ถนนปู่เจ้าสมิงพลาย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2384 1695
2,20922191-0005บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 180000 3673 1647-51
2,21022191-0007บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 201900 3821 9425-7
2,21122191-0008บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัดเลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ถนนหนองเสม็ด-อมพนม ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
2,21222191-0009บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 700/498 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454-106-13
2,21322191-0010บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3891 5111
2,21422191-0011 บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัดเลขที่ 5/1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150684181-3
2,21522191-0012บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัดเลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120(038) 961691-3
2,21622191-0013บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683-760
2,21722191-0014 บริษัท สินทองไทย รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 178/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160(038) 648094 ,648421
2,21822191-0015 บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัดเลขที่ 7/23 หมู่ที่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100(038) 634491-7
2,21922191-0016บริษัท ไต๋ รับเบอร ์จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ถนนวังจิก-เขาช่องลม ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110038-037-246-7
2,22022191-0017บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/64 หมู่ที่ 4 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-300-5
2,22122191-0018 บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ถนนนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160039-490-069-70
2,22222191-0020บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038 570 303-8
2,22322191-0021บริษัท ไทยวัฒนาพลาสติก จำกัดเลขที่ 267 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2429 1908
2,22422191-0022 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 3000
2,22522191-0023บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 14/7 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-นครปฐม ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-839-594
2,22622191-0024บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัดเลขที่ 373 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000254227
2,22722191-0026บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-130192
2,22822191-0027บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000042-491024
2,22922191-0028บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด [บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขา ทุ่งสง]เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
2,23022191-0029บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดเลขที่ 199/9 หมู่ที่ 8 ถนนเอเซีย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260(075) 306171-3
2,23122191-0030บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง]เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(075) 329830-5
2,23222191-0031บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนทหารช่าง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 802400 7534 8593-7
2,23322191-0032บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120075-699-261-3
2,23422191-0035บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 840000 7729 5200-8
2,23522191-0036บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด [บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (เลขที่ 65)]เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100281430
2,23622191-0037บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด [บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (จ.สุราษฎร์ธานี)]เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฏร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 840000 7720 0502-6
2,23722191-0038บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด [บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขา พุนพิน)]เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130(077) 254030-5
2,23822191-0039 บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงชนบท สฎ3170 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8413002-1070735
2,23922191-0040บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-277888
2,24022191-0041 บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [บริษัท ไทยเทค รับเบอร ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด]เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
2,24122191-0042บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัดเลขที่ 33 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 901200 7441 1363-4
2,24222191-0043บริษัท เต็กเลย์ ที.ที.อาร์.จำกัด [บริษัท เต็กเลย์ ที.ที.อาร์. จำกัด]เลขที่ 91/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110246592
2,24322191-0044บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 901100 7426 8743-7
2,24422191-0045 บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 129/2 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 901200 7445 6111
2,24522191-0046 บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 26/9 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 901700 7454 1234
2,24622191-0047บริษัท ไทยกู๊ดแลนด์รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 274 หมู่ที่ 13 ถนนสายเอเซีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 901800 7449 8562-3
2,24722191-0048บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัดเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา- ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 901300 7437 8143-4
2,24822191-0049บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัดเลขที่ 310 หมู่ที่ 10 ถนนทุ่งนุ้ย-ละงู ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130074-791-152-3
2,24922191-0050บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 921500 7527 8000-1
2,25022191-0051บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 921500 7521 3273-4,0 7521 3490
2,25122191-0052บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง]เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130075-294-313-5
2,25222191-0053บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000075-570031
2,25322191-0054บริษัท สยามอินโด รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 448 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170(074) 695667-8
2,25422191-0055บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 941700 7343 7088-9
2,25522191-0056บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเซีย ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170073-330-412-18
2,25622191-0057บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด [บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา]เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7325 3102-3
2,25722191-0058บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด [บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขา นราธิวาส]เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 11 ถนนสาธารณะประโยชน์ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000511157
2,25822191-0060บริษัท ฮ่วยชวน จำกัด [บริษัท ฮ่วยชวน จำกัด สาขา ปัตตานี]เลขที่ 136/1 ถนนสิโรรส ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160(073) 213775
2,25922191-1001บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-299-250
2,26022191-1002 บริษัท คิว แอนด์ คิว โฮลดิ้ง จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยG1/5 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3260755-8
2,26122191-1003บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-215500
2,26222191-1004 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาฉลุง]เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-205996-999
2,26322191-1005บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130074-318232
2,26422191-1006บริษัท เอ วัน รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120074-542991
2,26522191-1007 บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 199/20 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-443985, 038-444090
2,26622191-1008บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด [บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 338 หมู่ที่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140044-666201-4
2,26722191-1009 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180044-666232
2,26822191-1010บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110073-286071-3
2,26922191-1011บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัดเลขที่ 112/5 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
2,27022191-1012บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยA9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-946042
2,27122191-1013บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัดเลขที่ 274 หมู่ที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยA9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-946042
2,27222191-1014 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี]เลขที่ 328 หมู่ที่ 7 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042219991-4
2,27322191-1015 บริษัท ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/60 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950427-34
2,27422191-1017บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-252958
2,27522191-1018บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด [บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร]เลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-620952-4
2,27622191-1019บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี]เลขที่ 148,148/1 หมู่ที่ 15 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130042-148410-11
2,27722191-1020บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดเลขที่ 1/6 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140087-2803131
2,27822191-1021บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 319 หมู่ที่ 16 ถนนชยางกูร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-699439
2,27922191-1022บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ถนนวังทอง-สากเหล็ก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130055-906241-4
2,28022191-1023บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม กม.441 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210077-651288
2,28122191-1024บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา]เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170074-452540-1
2,28222191-1025บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด [บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี]เลขที่ 555/1, 555/2 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านจำปา ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-180745
2,28322191-1026บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว]เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000037-2477601-4
2,28422191-1027บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์]เลขที่ 218 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043840891-3
2,28522191-1028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัดเลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ถนน ลย 3005 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130042039916
2,28622191-1030บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด [บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงกาฬ)]เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000042490799
2,28722191-1031บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย]เลขที่ 171/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210042810531-4
2,28822191-1033บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 140,141,142 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038168555
2,28922191-1034บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัดเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนสายนาข่า-สุมเส้า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042219966
2,29022191-1035บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จํากัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130033310878
2,29122192-0001บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 293/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฏร์ธานี-บ้านนาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100(077) 211610-12
2,29222192-0003บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัดเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 8 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 901300 7437 8578-81
2,29322192-0004บริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัดเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170(074) 542282-3
2,29422192-0005บริษัท หาดสินลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 7 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 901200 7441 2910-3
2,29522192-0006 บริษัท ทัทวิน จำกัดเลขที่ 574/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170074-541481-3, 074-452467-8
2,29622192-0008 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 11 บ้านคลองปอม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 902500 7429 1171-4
2,29722192-0010บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 901200 7441 2268, 0 7441 1982-3
2,29822192-0012บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนนาทวี-คลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170074-410888
2,29922192-0013 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง]เลขที่ 13/1 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920000 7521 0500-2
2,30022192-0014บริษัท ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 211 หมู่ที่ 5 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 921300 7521 0088, 075-203213
2,30122192-0015บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัดเลขที่ 252/2 หมู่ที่ 9 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120075-288-688
2,30222192-0016 บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170074-841676-8
2,30322192-1001บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ถนนพัทลุง-บางกล่ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 901100 7432 8886-9
2,30422192-1002บริษัท แพลทินัมรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 109,109/1 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150075-570035-6
2,30522192-1003 บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180074-302888 ต่อ 182
2,30622192-1004 บริษัท หาดสินรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 344 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230074-291481-3
2,30722192-1008บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์]เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 7 ซอยจอมทอง ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077280580
2,30822192-1009บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 329 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075773123, 08763211291
2,30922192-1010บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250077398067-8
2,31022193-0001บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 70/19 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101500 2416 0059
2,31122193-0003บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 150 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105207394803
2,31222193-0004บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด [บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (สมุทรปราการ)]เลขที่ 3 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540326-6423
2,31322193-0005บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 1420-3
2,31422193-0006บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 60/50 หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชอย 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 0729
2,31522193-0007บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132600 3536 4021-4
2,31622193-0008บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 680 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190038-260-900-1
2,31722193-0009 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 789/139 หมู่ที่ 1 ปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-317999
2,31822193-0010บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/111 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-000-1
2,31922193-0011บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 570296-8
2,32022193-0012บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130(077) 240941-6,312942-4
2,32122193-0013บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวณิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230291-648
2,32222193-0014บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดเลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230074 460 906-11 ต่อ 163, 287
2,32322193-0015 บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 1197 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-552654-6
2,32422193-0016บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัดเลขที่ 830 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7447 4730-2
2,32522193-0017 บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัดเลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 901800 7438 8852-5
2,32622193-0018บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120074-460-906-11
2,32722193-0019บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320074-410000
2,32822193-1001บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 82/2 หมู่ที่ 9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 902200 7430 2100
2,32922193-1002บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 901800 7458 4222
2,33022193-1004บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 208 หมู่ที่ 7 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037414097-9
2,33122193-1005บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ อี 1-6 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-206111
2,33222193-1006บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดเลขที่ 288 หมู่ที่ 7 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190075643319
2,33322193-1007บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110075201199
2,33422199-0001บริษัท เรเฮา จำกัดเลขที่ 378 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2739 4750
2,33522199-0002บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 74 ถนนฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 0660-9
2,33622199-0003 บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัดเลขที่ 973, 975 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-416-3921-22
2,33722199-0004บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 43 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ถนนสายโรงพยาบาล แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101500 2416 0026
2,33822199-0005บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัดเลขที่ 418 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-415-0135-6
2,33922199-0006บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดเลขที่ 185 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-1147
2,34022199-0007บริษัท ศรีเทพไทยการยาง จำกัดเลขที่ 53/4 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403168333
2,34122199-0008บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 290 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703853672-4
2,34222199-0010บริษัท สยาม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 141/21 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-463-2222
2,34322199-0012บริษัท โพลีเน็ต จำกัดเลขที่ 888 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3979094-6
2,34422199-0013บริษัท เมดิโกลฟส์ จำกัดเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005839456
2,34522199-0014บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัดเลขที่ 101/96 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 0535
2,34622199-0015 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต]เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2996 0890
2,34722199-0016บริษัท โตว่า ไซซาคูโช (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 145 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005011299-301
2,34822199-0017 บริษัท ฟูจิโพลี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55/8 หมู่ที่ 13 เขตอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-2732-5
2,34922199-0018บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย]เลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-314-932
2,35022199-0019บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131700 3572 3324-8
2,35122199-0020บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-330-781-3
2,35222199-0021บริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-723-392-5
2,35322199-0022บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 157/2,157/3 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-214-949,035-215-681-2
2,35422199-0023บริษัท อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 42/10 หมู่ที่ 4 ซอยโรจนะ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-950-160-3
2,35522199-0024บริษัท ไทยคามาย่าจำกัด [บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด]เลขที่ 314 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202304824152
2,35622199-0025บริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 666 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038 480 048 52
2,35722199-0026 บริษัท แวนด้าแพค จำกัดเลขที่ 700/135 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 743582-3
2,35822199-0027บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 666/1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280(038) 481345-7
2,35922199-0028บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดเลขที่ 700/452 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3871 7201
2,36022199-0031 บริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 2 ถนนซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3889 3557-61
2,36122199-0032บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 ซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180(038) 893565-7
2,36222199-0033บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3860 6000-7
2,36322199-0034บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/116 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-956-209
2,36422199-0035 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดเลขที่ 111/7, 111/11 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-917-111-120
2,36522199-0036 บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/9 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-927-500
2,36622199-0037บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 111/4 หมู่ที่ 2 ซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-893-547-7
2,36722199-0038บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-961855-7
2,36822199-0039 บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 304 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190(038) 854276-8
2,36922199-0040บริษัท ฟิลคอนแฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด [บริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด]เลขที่ 289 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-414-548
2,37022199-0041บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-385-672-4
2,37122199-0042 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสรรพกิจ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนสรรพกิจ]เลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304201043
2,37222199-0043 บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 5468-72
2,37322199-0044 บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2429 1111
2,37422199-0045บริษัท ไทยสมุทรพลาสติก จำกัดเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2429 1825-6
2,37522199-0046บริษัท บางกอกโพลีทาร์พจำกัด [บริษัท บางกอกโพลีทาร์พ จำกัด]เลขที่ 134/2 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741104204700
2,37622199-0047บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร์ จำกัดเลขที่ 47/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-830300-3
2,37722199-0048 บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 402/1 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 1188
2,37822199-0049 บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 402 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2429 1090-5, 0 2429 1111
2,37922199-0050บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 47/7 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468-410-4
2,38022199-0051บริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 63/3-5 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-833191-4
2,38122199-0052บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2165-8
2,38222199-0053บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัดเลขที่ 399,166 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2974-76
2,38322199-0055บริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัดเลขที่ 6 ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038)684-661
2,38422199-0056บริษัท ยูเนี่ยนชัยรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 106/3 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000422515
2,38522199-0057บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 578 หมู่ที่ 14 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 301100 4428 7400-1
2,38622199-1001บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด [บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)]เลขที่ 999/6 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 2 (นครราชสีมา) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044-000870-7
2,38722199-1002 บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-961-843-7
2,38822199-1003บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัดเลขที่ 44/5 หมู่ที่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ 11 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-878-129-9
2,38922199-1005บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140088-0225837-40
2,39022199-1006บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 789 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-314223-7
2,39122199-1007บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571600-4
2,39222199-1010บริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-353-205-7
2,39322199-1011บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 7 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-291461-3
2,39422199-1012บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-2091578
2,39522199-1013บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 39/67 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490053-5
2,39622199-1014บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัดเลขที่ 119/9 หมู่ที่ 1 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468441
2,39722199-1015บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัดเลขที่ 180/1 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-463-1717
2,39822199-1017บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/889 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-185399
2,39922199-1018ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสตนดาร์ด รับเบอร์เลขที่ 46/3 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034 466067-74
2,40022199-1019บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 89/4 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-8115421
2,40122199-1021 บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/61 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-026808-13
2,40222199-1022บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 17/22 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170036-648468
2,40322199-1023บริษัท ไทย - นิฮอน ซีลส์ จำกัดเลขที่ 227/7 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-480102-3
2,40422199-1024บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 110/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230074-471231-5
2,40522199-1025บริษัท ธนภิญโญ อินเตอร์ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 13,15 ถนนเหนือวัง ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000-3421-8327
2,40622199-1026บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด [โรงงานรับเบอร์ชีล โปรดักชั่น]เลขที่ 700/807 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-939400
2,40722199-1027บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 177 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-816040-1
2,40822199-1028บริษัท สยามมิชลิน จำกัด [บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่)]เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-273588-99
2,40922199-1031บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/15 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-950726-30
2,41022199-1032บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034220777
2,41122199-1034บริษัท โมลด์ เมท จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยบง-ท่าลาน ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036281300, 022700291#191
2,41222199-1035บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560021363671-3
2,41322210-0001บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 52, 56 หมู่ที่ 14 นิคมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-517-1662-3, 02-517-9472-5
2,41422210-0002บริษัท กระเบื้องยางสยาม จำกัดเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2314 4168
2,41522210-0003 บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัดเลขที่ 40-40/1-5 หมู่ที่ 6 ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2581 2340-4
2,41622210-0005 บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/22 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 955235-42
2,41722210-0006บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3859 3052-3
2,41822210-0007บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 87/9 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3446 8103-8
2,41922210-0008 บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 93/4-5 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-826460
2,42022210-1001บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 57-59 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-327013-5
2,42122210-1002บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-828434-5
2,42222210-1004บริษัท เค.เอช.ไอ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39/232 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย20 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490554-6
2,42322210-1006บริษัท สินอนันต์พลาสติก จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-444950-2
2,42422220-0001บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 588/85 ซอยบ้วนฮั้ว ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2294 2122
2,42522220-0004บริษัท โพลีเวิลด์ จำกัดเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2452 1286
2,42622220-0005บริษัท โปรเกรสพลาสติก จำกัดเลขที่ 1669/1 ซอยไวตี ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 101202865708
2,42722220-0006บริษัท กระสอบแหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 105300 2988 2245-52
2,42822220-0007บริษัท นารายณ์แพค จำกัดเลขที่ 5 ซอยบางกระดี่ 35 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-896-9161-2
2,42922220-0008บริษัท เอ็น.เจ.อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 105300 2988 3515-8
2,43022220-0009บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาสุขสวัสดิ์)]เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 101404270088
2,43122220-0010บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 678 ซอยนวมินทร์ 135 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 1023002-508-8500
2,43222220-0012บริษัท พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 35 ซอยประชาอุทิศ 27/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 1014002-427-6015
2,43322220-0013บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-897-2250-1
2,43422220-0014บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 323 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,43522220-0015บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403169281
2,43622220-0016บริษัท นำรุ่งอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 927 หมู่ที่ 15 เขตอุตสาหกรรม บริษัท เอ็ม.ไทย เมืองอุตสาหกรรม จำกัด ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2313 1408-12
2,43722220-0017บริษัท มาลาพลาส จำกัดเลขที่ 370 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2387 1340-1
2,43822220-0018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-316-0182-3
2,43922220-0019บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403266998
2,44022220-0021 บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัดเลขที่ 242, 242/2 หมู่ที่ 1 ซอยบีไทย ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-707-8090-92
2,44122220-0022บริษัท คัสตอม แพค จำกัดเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 9 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.18.8 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-312-5148-55
2,44222220-0024บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403122157-63
2,44322220-0025 บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 17 ซอย5/1 ถนนนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105407051621-4
2,44422220-0026บริษัท โปรเกรส พลาสติค จำกัดเลขที่ 112/4 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403371328-32
2,44522220-0027 บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัดเลขที่ 475 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 3662-6
2,44622220-0028บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 92/17 ซอยรัตนราช ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2750 9494,0 2752 6470-90
2,44722220-0031 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัดเลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-313-1360
2,44822220-0032 บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 296 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมบางปู ซอย5C ถนนพัฒนา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-7106670-3
2,44922220-0033บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 978 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมบางปู ซอย11ฺB ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-709-4999
2,45022220-0036บริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัดเลขที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2580 2511 , 0 2588 2972
2,45122220-0038 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/116 หมู่ที่ 20 สวนอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5293189
2,45222220-0039 บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-258-428
2,45322220-0040บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210(035)746-655
2,45422220-0041บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 85 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180(036)489116-7
2,45522220-0042 บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ถนนนิคม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 150000 3665 2915
2,45622220-0043บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-537-970-1
2,45722220-0044บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-538-065-7
2,45822220-0045บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัดเลขที่ 7/7 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 181600 3673 1647-51
2,45922220-0046บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชลบุรี จำกัดเลขที่ 38/16 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230490429-34
2,46022220-0047บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458-651-9
2,46122220-0048 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 334 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-480-848-51
2,46222220-0049 บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150/35 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-347-071
2,46322220-0050บริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัดเลขที่ 666 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458-650-77
2,46422220-0051บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 888/8 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 202200 3815 8851-2
2,46522220-0053 บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [ษริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-491-725-9
2,46622220-0054บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2]เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,46722220-0055 บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 3]เลขที่ 211/8 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-491-725
2,46822220-0056บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัดเลขที่ 49/22 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-494076-7
2,46922220-0057บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด [บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอชั่น จำกัด]เลขที่ 69-69/1 หมู่ที่ 2 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-451-993-4
2,47022220-0058บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 9 ซอยนิคม 10 ถนนทางหลวงสาย36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180681288
2,47122220-0059บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 684583-5
2,47222220-0060บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3889 7169
2,47322220-0061บริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/21 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 5326
2,47422220-0062บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 5 ซอย13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-893-578-81
2,47522220-0063บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ซอย13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-893-578-81
2,47622220-0064 บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัดเลขที่ 500/48 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140037-650-650
2,47722220-0066บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 5/9-11-12 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคลองน้ำเค็ม ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,47822220-0067บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241800 3857 1849
2,47922220-0068บริษัท ดูราแพคจำกัด [บริษัท ดูราแพค จำกัด]เลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,48022220-0069บริษัท ไลอ้อนคอนเทนเนอร์สจำกัด [บริษัท ไลอ้อนคอนเทนเนอร์ส จำกัด]เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241302940191
2,48122220-0070บริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 103/1 ซอยเวลโกรว์ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180(038) 570-688
2,48222220-0071บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ซอย1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-571-350-5
2,48322220-0072 บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัดเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-842-758-64
2,48422220-0073บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา- ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-842-758-60
2,48522220-0075บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด [บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)]เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-571883-5
2,48622220-0076บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย14 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-989085
2,48722220-0077บริษัท เดอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 172, 173, 175, 178 หมู่ที่ 5 ถนนทุ่งคล้อ-ท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-285-132
2,48822220-0079บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3430 5404, 0 3430 5863-4
2,48922220-0080บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด [บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (สาขา 1)]เลขที่ 42/259 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100 2429 0354-7
2,49022220-0081 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2,49122220-0082บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600 2811 4700-6
2,49222220-0083บริษัท พรอดดิจิ จำกัดเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 3433 2611-2
2,49322220-0084บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 82/1 ถนนคลองใหม่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-326-863-5
2,49422220-0085 บริษัท หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 17/14 หมู่ที่ 6 ซอยเฮงเฮง ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-810-1691-3
2,49522220-0086บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 29/9 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180034-207058
2,49622220-0089บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-473331, 0 2429 4793-6
2,49722220-0090บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034) 839130-1
2,49822220-0092บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/102 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490-158
2,49922220-0093 บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/2)]เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-403000
2,50022220-0094บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 ถนนอัมพวา-บางคนที ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 751100 3475 1186, 0 3472 5781
2,50122220-0095บริษัท รัตนาภธนากิต จำกัดเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 761400 3228 1555
2,50222220-0098บริษัท ทาร์ปิโค จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000212551
2,50322220-0099บริษัท แอคทู - ลั่ม จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000(044) 218242
2,50422220-0101 บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/6)]เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-403000
2,50522220-0103บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนสายยุทธศาสตร์ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 303800 4433 5111
2,50622220-1001บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดเลขที่ 185/6 หมู่ที่ 9 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-276070-3
2,50722220-1002บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัดเลขที่ 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016002-4212060
2,50822220-1006บริษัท ลามิเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-813-3261-5
2,50922220-1007บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-764076-8
2,51022220-1008บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัดเลขที่ 73/6 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-892-4504-20
2,51122220-1009บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด [อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์]เลขที่ 234, 234/2 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016002-4201705,02-4021454,02-8120951-3
2,51222220-1011บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัดเลขที่ 94/2 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 72 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-464-1670-2
2,51322220-1012บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัดเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-5817950-3
2,51422220-1013ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนำ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกเลขที่ 30 ซอยเพชรเกษม 31 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016002-4672151
2,51522220-1014บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-812945-6
2,51622220-1015บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัดเลขที่ 55/5-6-7 หมู่ที่ 11 ถนนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-8118131
2,51722220-1016บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-985-5810-3
2,51822220-1017 บริษัท วาวา แพค จำกัดเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140044-412747
2,51922220-1018บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัดเลขที่ 128/515 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-3800
2,52022220-1020 บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัดเลขที่ 189/48-49 หมู่ที่ 3 ซอยวโรชา-บางเพรียง ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-708-2555
2,52122220-1021บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 1/82 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490006-7
2,52222220-1022 บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัดเลขที่ 30/38 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-452033-7
2,52322220-1023บริษัท ธนันต์ โพลีแพค จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120034-418-154
2,52422220-1024บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัดเลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447006-8
2,52522220-1026บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 26/10 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-8125772-4
2,52622220-1028บริษัท อโยธยา อกรี เทค จำกัดเลขที่ 179 หมู่ที่ 8 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110035-589610-4
2,52722220-1029 บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัดเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-848563-6
2,52822220-1030 บริษัท อินทรา พรแพค จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ซอย5 ถนนบางบอน 5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-476-421-3
2,52922220-1032บริษัท คอนิเมก จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 12 ซอยสหมิตร 2 ถนนอ่อนนุช อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-738-0305
2,53022220-1033บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัดเลขที่ 73 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-4205694
2,53122220-1034บริษัท ไทยโพลีพลาสท์ จำกัดเลขที่ 173/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-844-680-6
2,53222220-1035บริษัท ฟิวเจอร์ เฟล็กซ์ จำกัดเลขที่ 30/7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-447-030-36
2,53322220-1037บริษัท สยามแพ็ค จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 13 ถนนคลองซอยที่ 9 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-1599999
2,53422220-1038บริษัท ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 502/5 หมู่ที่ 3 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-229800-3
2,53522220-1039บริษัท พี.พี.แอนด์ เอส.โพลีเทรด จำกัดเลขที่ 58/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-494635
2,53622220-1042 บริษัท ฮงเฮงฮวด โปรดักท์ จำกัดเลขที่ 8 ซอยพุทธบูชา 15 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015002-8741373-7
2,53722220-1045บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ จำกัดเลขที่ 94/133,159,155 หมู่ที่ 3 ซอยขจรวิทย์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-385-5030-5
2,53822220-1046บริษัท วี.พี.โอ (1991) จำกัดเลขที่ 15/2-5 หมู่ที่ 13 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-571-3322-5
2,53922220-1050บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/54 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-958200
2,54022220-1051บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัดเลขที่ 71,71/1 หมู่ที่ 2 ถนนเทพนิมิตร-ลานตากฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170034-964644
2,54122220-1052 บริษัท จงฟู่ (กรุงเทพ) จำกัดเลขที่ 502/1 หมู่ที่ 3 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-229774
2,54222220-1053บริษัท เอเซีย โพลีแซคส์ จำกัดเลขที่ 90/10 หมู่ที่ 10 ซอยไร่ขิง 30 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-4310045
2,54322220-1054บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด [บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด (สาขา2)]เลขที่ 111/10 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-816-1872
2,54422220-1055บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 19 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-312-1880-1
2,54522220-1056บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด (999/2)]เลขที่ 999/2 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3038004435548-9
2,54622220-1057บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัดเลขที่ 79/82-84 หมู่ที่ 19 ซอยรัตนสิทธิ์แยกรัตนโชค 12 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7525252
2,54722220-1058บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัดเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-293151
2,54822220-1059บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 96/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-299388
2,54922220-1062บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัดเลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3176111
2,55022220-1063บริษัท โบลแพค จำกัดเลขที่ 98/1, 98/10 หมู่ที่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7389161-5
2,55122220-1064บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200-2901-1836-8
2,55222220-1065บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จำกัดเลขที่ 7/350 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-913704-11
2,55322220-1066บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัดเลขที่ 232 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-706-0720
2,55422220-1067บริษัท พรีเมียร์ แพ็ค จำกัดเลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400-2581-7911-4
2,55522220-1068บริษัท เอ็กซ์เซล ซุปเปอร์แพค จำกัดเลขที่ 79, 95 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-4313019-21
2,55622220-1072บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571488
2,55722220-1074บริษัท โทลี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 58-59 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-287-597
2,55822220-1075บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัดเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ซอยแก้วอินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1114002-1918288
2,55922220-1076บริษัท เตยหอมพลาสติก จำกัดเลขที่ 66/9 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075-329942
2,56022220-1077บริษัท เร็กซ์แซค เวอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 114/2-9 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034 0473707-9, 084314 9966
2,56122220-1078บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 257 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-274148-50
2,56222220-1079บริษัท คิมแพ็ค จำกัดเลขที่ 91/4 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย6 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-842258
2,56322220-1080บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 4/8, 42/1, 42/4, 42/16, 42/19 หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-854701-2
2,56422220-1081บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110043-306070
2,56522220-1083บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035334200
2,56622220-1085บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี]เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000029753338
2,56722220-1086บริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัดเลขที่ 155/18-19 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032206237-8
2,56822220-1087บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 884/7-9 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280023239072-6
2,56922220-1088บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 30/145 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034440600-5
2,57022220-1089บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด [อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์]เลขที่ 234/1 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600-2420-1705,0-2402-1454
2,57122220-1090บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032566121
2,57222220-1091บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) จำกัดเลขที่ 269/11 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055030536
2,57322220-1092บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 201,202 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110028114700
2,57422220-1093บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 238 หมู่ที่ 5 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420044917030
2,57522220-1094บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160029752880-8
2,57622230-0002บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด [บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (โรงงาน 1)]เลขที่ 43 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนอินทาปัจ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-807-5023-7
2,57722230-0003บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด [บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (โรงงาน 2)]เลขที่ 209 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600 2806 2061-7
2,57822230-0004บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 176-177 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-326-0500
2,57922230-0005บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ซอยสุขาภิบาล16 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2385 9468
2,58022230-0006บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 91 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-312-4122-8
2,58122230-0008บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก (2003) จำกัดเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2705 6400-5, 0 2338 1381-5
2,58222230-0009 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)]เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2704 2100
2,58322230-0011บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 946 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-7093395
2,58422230-0012บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-258-197-9
2,58522230-0013 บริษัท เท็กซ์เคม - แพค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 234-237 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย1 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-258428
2,58622230-0014บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-373400
2,58722230-0016บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-346-205-6
2,58822230-0018บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัดเลขที่ 16 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150685209-14
2,58922230-0019บริษัท ตะวันออกอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 211200 3896 1971-4
2,59022230-0020 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัดเลขที่ 111/1, 111/10 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180(038)893599
2,59122230-0021บริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จำกัดเลขที่ 111/4 หมู่ที่ 2 ถนนมาบข่า-ปลวกแดง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038 897 147-8
2,59222230-0022บริษัท ออมโนวา เอ็นจิเนียร์ด เซอร์เฟสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111/7 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3889 7103-8
2,59322230-0023 บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 64/48 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-460-1
2,59422230-0024บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัดเลขที่ 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-450-3
2,59522230-0025บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 300/14 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-659-440
2,59622230-0026บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 152 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย12 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-580-5
2,59722230-0028บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-532666
2,59822230-0029บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220(02) 8898720-5
2,59922230-0030บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัดเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-332-567
2,60022230-0031บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-797-046-49
2,60122230-0032บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัดเลขที่ 77/1-4 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-581412-3
2,60222230-0033บริษัท ไทยวินิเทค(2002) จำกัดเลขที่ 319 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2022-6
2,60322230-0034บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4432 8412-4 ต่อ 102
2,60422230-0035 บริษัท ไทยไปป์อีสาน จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110286741
2,60522230-0036บริษัท ภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัดเลขที่ 252 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180074-388369-9
2,60622230-0039บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
2,60722230-1002บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จำกัดเลขที่ 194 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034-534101
2,60822230-1003บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัดเลขที่ 234/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340096
2,60922230-1005บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-200918-21
2,61022230-1006 บริษัท ทรีโอ พลาสติก จำกัดเลขที่ 388 หมู่ที่ 10 ซอยบ้านบึงทับปรางค์ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-202802-9
2,61122230-1009 บริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 31/5 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130035-341809-10
2,61222230-1010บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัดเลขที่ 634 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-4160084
2,61322230-1011บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 9 ถนนทางหลวงหมายเลข 304 กม.8 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-283620
2,61422230-1012บริษัท อินเฟียน่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/28 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-403300
2,61522230-1015บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 128/2 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-571195
2,61622230-1016บริษัท เอ็กซ์วายพี บี (เอเซีย) จำกัดเลขที่ 689 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746460-9
2,61722230-1017บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทยสระบุรี ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-200665
2,61822230-1020 บริษัท แพลนโก จำกัดเลขที่ 29/12 หมู่ที่ 5 ซอยไร่ขิง 18 ถนนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-4297011
2,61922230-1021บริษัท วอเตอร์ไพพ์ จำกัดเลขที่ 93/9 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-494300-1
2,62022230-1022บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2]เลขที่ 128/888 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน 1/6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7638961
2,62122230-1023บริษัท โฮลี่ พลาส จำกัดเลขที่ 470/3-4 หมู่ที่ 5 ถนนคลองอาเสี่ย ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-346-5354
2,62222230-1025บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัดเลขที่ 64/177 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์ซีบอร์ด (ระยอง) ซอย14 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-010500
2,62322230-1026บริษัท สยามโกลเด้นเฮ็น จำกัดเลขที่ 19/4 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-423077, 081-3197799
2,62422230-1027บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 29 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400-2977-7270-5 ต่อ401
2,62522230-1028บริษัท บางกอกฟอยล์ จำกัดเลขที่ 1/95 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490059-61
2,62622230-1029บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 6/9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683870
2,62722230-1030บริษัท ไทย นิชชิน โมลด์ จำกัดเลขที่ 219/11 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033-005906
2,62822230-1032บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033101983-7
2,62922230-1033บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2]เลขที่ 129/893 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกันภัย 1/6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540027638961-3
2,63022230-1035บริษัท ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จํากัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036731724
2,63122230-1036บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัดเลขที่ 700/740 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038454289-93
2,63222230-1037บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 13 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037218687
2,63322230-1038บริษัท ฮัตสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/421 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038026870-4
2,63422230-1039บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จํากัดเลขที่ 233 หมู่ที่ 6 ซอยชังเรือง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290028175590-3
2,63522291-0002บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 377 หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,63622291-0003บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัดเลขที่ 101/93 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2909 7001-5
2,63722291-0004บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
2,63822291-0007 บริษัท สยามเมธี จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ซอยนำสิน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3487 8195-9
2,63922291-0008บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช]เลขที่ 335 หมู่ที่ 6 ถนนนครราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2100
2,64022291-1001บริษัท วี อาร์ พลาสติก จำกัดเลขที่ 27 ซอยบางกระดี่ 16 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-8673445-8
2,64122291-1003บริษัท เอกา แพค จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ซอยโรงไฟฟ้า ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-574187-8
2,64222291-1007บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/236 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650601-11
2,64322291-1008บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4,6 ซอยพระยามนธาตุฯแยก9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-4161030
2,64422291-1014บริษัท ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 4,6,8,10 ซอยพุทธบูชา 36 แยก1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 1014002-8707410-5
2,64522291-1017บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัดเลขที่ 99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034871801-2
2,64622292-0001บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-360-7555
2,64722292-1001 บริษัท สยาม ดาเทค อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-397-9283
2,64822292-1003 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 454 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย6 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา กม.12 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-204396-400
2,64922292-1004 บริษัท เอส.เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 216/19 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-322165-6
2,65022292-1006บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 500/4)]เลขที่ 500/4 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-659-087-9
2,65122292-1007บริษัท ชู้ทซ์ (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 500/76 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033069911
2,65222292-1009บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038763196-9
2,65322299-0001บริษัท เบอร์ลี่ พรอสแพค จำกัดเลขที่ 252/109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103206932060-64
2,65422299-0002บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัดเลขที่ 6, 8 หมู่ที่ 15 ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-517-0978-9
2,65522299-0003บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2517 5465
2,65622299-0004บริษัท เอมสเทรด จำกัดเลขที่ 17/7 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220025333844-7
2,65722299-0006บริษัท โชติภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด [บริษัท โชติภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด]เลขที่ 440 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2892 0353-7
2,65822299-0007บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัดเลขที่ 192,194,196 หมู่ที่ 4 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102603988405
2,65922299-0008 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2517 0109-14
2,66022299-0010บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัดเลขที่ 119/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101500 2892 4755
2,66122299-0011บริษัท บางกอกโฟม จำกัดเลขที่ 119/5 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101500 2892 4747
2,66222299-0012บริษัท อินเตอร์ คัพพ้า คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 9 ซอยคู้บอน31 แยก8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-943-4052-5
2,66322299-0013บริษัท ดูอิท จำกัดเลขที่ 99 ซอยอ่อนนุช 11 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-332-8092-9
2,66422299-0014บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2315 3456
2,66522299-0015บริษัท ไทยสันท่อพีวีซี จำกัดเลขที่ 34/15 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403151125
2,66622299-0016บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540(02) 3268013-15
2,66722299-0017บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2750 1350-65
2,66822299-0019บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 12 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,66922299-0020บริษัท ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [บริษัท ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เลขที่ 179/1)]เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 105603381127
2,67022299-0023บริษัท โฟกัส อุตสาหกรรมพลาสติค จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 11 ซอยกิ่งทอง ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2738 9050-4
2,67122299-0024บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 662 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002 709 4314-7, 02 324 0193-4
2,67222299-0025บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,67322299-0027บริษัท อีเทอนัล พลาสติก จำกัดเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,67422299-0028บริษัท ที โอ เอ พลาสติกอินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา ตราด กม.23 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105403128751-9
2,67522299-0029บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู]เลขที่ 610 หมู่ที่ 4 ซอย8A ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2324 0921-3
2,67622299-0030บริษัท ซีเอช อินดัสตรี่ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-738-9171-6
2,67722299-0031 บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัดเลขที่ 499 หมู่ที่ 4 ซอย1B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4748-52
2,67822299-0036บริษัท โพลาร์พลาสติก อินดัสทรี่ส์ จำกัดเลขที่ 559 หมู่ที่ 2 ถนนสามแยกวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-7085561-6
2,67922299-0040บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005815558
2,68022299-0042 บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 28/5 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-546-2306
2,68122299-0043บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-5968-99
2,68222299-0044 บริษัท ฟีชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 109/519-520 หมู่ที่ 7 ถนนคลองหลวง-หนองเสือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-901-6011-4
2,68322299-0045บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/101-102 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-909-1717
2,68422299-0046บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/69 หมู่ที่ 19 ซอยนวนคร 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-3551-2
2,68522299-0047บริษัท โอกาโมโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 108/2 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5291420-23
2,68622299-0048บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3535 0020-4
2,68722299-0049บริษัท ไทย - อุซุย จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2,68822299-0050บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3535 0080 ต่อ 8854
2,68922299-0051บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160(035) 350774-5
2,69022299-0053 บริษัท เม็กเท็ก พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 189, 198, 296 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-258-666
2,69122299-0054บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัดเลขที่ 157 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3522 1333-7
2,69222299-0055 บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350-051-4
2,69322299-0056บริษัท คาไซเท็คซี จำกัดเลขที่ 123, 124, 131 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-352-039
2,69422299-0059บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัดเลขที่ 129/47-48 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-721-910-12
2,69522299-0061บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-314374-6
2,69622299-0062 บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 485 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-800956-63
2,69722299-0063บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350-080
2,69822299-0064บริษัท เทคโน เรซิน จำกัดเลขที่ 130/147 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-721-733-7
2,69922299-0065บริษัท ไทยซัมมิท ไฮเทค พลาสติก จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350-771-3
2,70022299-0066 บริษัท เทคโน เรซิน จำกัดเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746-640-44
2,70122299-0067บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัดเลขที่ 2999 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย4/2 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-268-219-26
2,70222299-0069บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-351-984-5
2,70322299-0070บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-364-051,3-5
2,70422299-0071บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 113/5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035-364-365
2,70522299-0072บริษัท เซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-258193-5
2,70622299-0073บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 40/7 หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-332088
2,70722299-0074 บริษัท เฟยตี้ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/92 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-227-916-8
2,70822299-0076บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 42/16 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746945-7
2,70922299-0077บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม.99 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 182300 3638 2100
2,71022299-0078 บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 25 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-374-107
2,71122299-0079บริษัท เซิ่งไท่บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ถนนชลประทาน ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240(038) 209 266-8, 208 807-9
2,71222299-0080บริษัท เค เบล จำกัดเลขที่ 38/11นิคมอ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,71322299-0081บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 38/11 หมู่ที่ 5 นิคมฯแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230490331
2,71422299-0082บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะนคร ชลบุรี]เลขที่ 700/13 หมู่ที่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 213-250
2,71522299-0083บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 621 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 481340-3
2,71622299-0084บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัดเลขที่ 700/329 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 213219-26
2,71722299-0085บริษัท ตะวันออกบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-เนินโมก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 201700 3829 7168-70
2,71822299-0086บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/48 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-743-863-6
2,71922299-0087 บริษัท เจ็ทอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-452-751-5
2,72022299-0090 บริษัท สหเซวา จำกัดเลขที่ 666/2 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-763-064-7
2,72122299-0091บริษัท เอส.เอ พรีซิชั่น จำกัดเลขที่ 700/491 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454-047
2,72222299-0092บริษัท เกษมพลาสติก อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240038-299-258-9
2,72322299-0093บริษัท ไทยโซลพลัสเอเซีย จำกัดเลขที่ 600/37 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-482-552
2,72422299-0094บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/416 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454-560-2
2,72522299-0095บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-227-301-2
2,72622299-0096บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 533/44 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340-230-3
2,72722299-0097บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 789/40 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 10320038-296-339-41
2,72822299-0099บริษัท ไดกะ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/404 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-717-246-49
2,72922299-0100บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/433 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454-657-60 ต่อ 101
2,73022299-0101บริษัท ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/642 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447-023
2,73122299-0102บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 600/25-27 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-481-340-3
2,73222299-0103บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 600/37 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-481-340-3
2,73322299-0104บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัดเลขที่ 150/22 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-347-051-6
2,73422299-0106บริษัท เทคโนพลาส อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/171 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-457-031-4
2,73522299-0107 บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/611 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-047-015
2,73622299-0108บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/743 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447-066-8
2,73722299-0111 บริษัท เออิโคอุ จำกัดเลขที่ 150/49 หมู่ที่ 9 ซอยยี่โถ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-347144-6
2,73822299-0112 บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 262/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-337207
2,73922299-0113บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัดเลขที่ 700/258 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-213411-3
2,74022299-0114บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280038-347187-8
2,74122299-0115บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 711/13 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-158486-88
2,74222299-0117บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3889 7103-8
2,74322299-0118บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัดเลขที่ 104 หมู่ที่ 8 ถนนสาย 36 อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 211802136613
2,74422299-0119บริษัท เรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038954400
2,74522299-0120บริษัท จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 111/5 หมู่ที่ 2 ถนนสาย 3191 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180636638,897103-8
2,74622299-0121บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 954648-57
2,74722299-0122 บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/11 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 891397-9
2,74822299-0123 บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/20 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 955233-4
2,74922299-0124บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 327 หมู่ที่ 8 ถนนสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3863 6094-6
2,75022299-0125บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/129 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 6318-23
2,75122299-0126 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/33 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ถนนสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-656-040-6
2,75222299-0127บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/31 หมู่ที่ 4 ซอย16 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-430-6
2,75322299-0128บริษัท ไฮคอม ออโตโมทิฟ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/30 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-656-265-8
2,75422299-0129บริษัท สยาม โอคาย่า เคมิคัล จำกัดเลขที่ 60/18 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891-300-3
2,75522299-0130บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 60/24 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891-352-4,891-560-2
2,75622299-0131บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/132 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-432
2,75722299-0134 บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140037-650-300-11
2,75822299-0135บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/11 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954588-91
2,75922299-0136บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/307 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-658700
2,76022299-0137บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/119 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650104-114
2,76122299-0138บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 107/14 หมู่ที่ 4 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-412-5
2,76222299-0139บริษัท เค-เทค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/297 หมู่ที่ 6 อมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036210-6
2,76322299-0140บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัดเลขที่ 64/204 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-953-206
2,76422299-0141บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-538997-8
2,76522299-0142บริษัท ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่นจำกัด [บริษัท ไทยนิสเซ่ ลามิเนชั่น จำกัด]เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241809192262
2,76622299-0143บริษัท บางปะกงพลาสติกจำกัด [บริษัท บางปะกงพลาสติก จำกัด]เลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,76722299-0145บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 และเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110583006-11
2,76822299-0146บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 14/1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000(038)847218
2,76922299-0148บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593341-3
2,77022299-0149บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241800 3857 1488
2,77122299-0150บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัดเลขที่ 49/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนพิมพาวาส ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-577-438-43
2,77222299-0151 บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-538-145
2,77322299-0152บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 33/39 หมู่ที่ 2 ซอยพิมพาวาส ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ(บางนา-ตราด กม.35.5) ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-522-000
2,77422299-0153บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัดเลขที่ 91/2 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-676-9
2,77522299-0154บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 78/19 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-573-145, 574-127
2,77622299-0155บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-699
2,77722299-0156 บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 132 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-989-090-2
2,77822299-0157บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-571741
2,77922299-0159บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 515 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช กม.12 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 204485-6
2,78022299-0160บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 517/3 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 204576-8
2,78122299-0161บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 227 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 251400 3741 4075
2,78222299-0162บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัดเลขที่ 214 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208-730-4
2,78322299-0163 บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 517 หมู่ที่ 9 ซอย17 ถนนกบินทร์-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-455-430-3
2,78422299-0164 บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 454/6 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-204-487
2,78522299-0166บริษัท วิทาโล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 693 หมู่ที่ 10 ถนนสายโคกขวาง-คลองรั้ง (3079) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-414-080-1
2,78622299-0167บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220(02) 8898720
2,78722299-0168บริษัท ไทยเมอร์รี่ จำกัดเลขที่ 97 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-420-0048
2,78822299-0170 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89/1-2 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3446 8103-8
2,78922299-0171บริษัท แอตแลนติค อินดัสตรี้จำกัด [บริษัท แอตแลนติค อินดัสตรี้ จำกัด]เลขที่ 61/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400002-451-3420-1
2,79022299-0173 บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88/4 หมู่ที่ 2 ซอยพันธุวงษ์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468831-2
2,79122299-0174 บริษัท เอสทีไอ พรีซิชั่น จำกัดเลขที่ 32/3 หมู่ที่ 7 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-812-597-600
2,79222299-0175บริษัท ซันซุย จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-812741-3
2,79322299-0176บริษัท ไทยโพลีอไมด์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3446 2111
2,79422299-0177 บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัดเลขที่ 99/68 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-871-612-3
2,79522299-0178บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพชรบุรี จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-446-649-50
2,79622299-0180บริษัท โชนัน โกเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 355 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2895-7
2,79722299-0183บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 124,124/1, 124/3 หมู่ที่ 18 ซอยถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4432 8412-4
2,79822299-0184บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 162 หมู่ที่ 3 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190044-338-445-9
2,79922299-0185บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-325-017-9
2,80022299-0187บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/420 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454165-9
2,80122299-0188บริษัท ทาคาฮาตะพริซิชั่น (ไทยแลนด์)จำกัด [บริษัท ทาคาฮาตะพริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด]เลขที่ 95/2 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205291076
2,80222299-0189บริษัท เทคโน เรซิน จำกัดเลขที่ 101/85 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-909-3160-3
2,80322299-0190บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-401-341-50
2,80422299-0192 บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,80522299-0193บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 78, 111, 111/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038570462-4
2,80622299-0194บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัดเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.38 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-842-130-5
2,80722299-0195 บริษัท ไดดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 63/2 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170413981
2,80822299-0196 บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัดเลขที่ 581 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170044369718-20
2,80922299-1001บริษัท นิจิเอ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746842-4
2,81022299-1003บริษัท ไดเมอิ ไทย จำกัดเลขที่ 700/812 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447542-5
2,81122299-1004บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/619 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-047052-64
2,81222299-1005บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-407201
2,81322299-1006บริษัท ซัมวอน โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-799581
2,81422299-1007บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัดเลขที่ 216/41 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340075-8
2,81522299-1008บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 810 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-6871-4
2,81622299-1009บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-447748
2,81722299-1010บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัดเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-200983-5
2,81822299-1014บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 71/13,21 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-573053-4
2,81922299-1015บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/869 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-185300-4
2,82022299-1016บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัดเลขที่ 700/441 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-453035
2,82122299-1017บริษัท แม็กเซลล์ ไฟน์เทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350252
2,82222299-1020บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัดเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 6 ซอย10 ถนนสาย 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-917244-6
2,82322299-1021บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัดเลขที่ 374/2 หมู่ที่ 3 ซอยแม่น้ำคู้ ซอย 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-606505-6
2,82422299-1023 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ [ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์]เลขที่ 57 หมู่ที่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-845304
2,82522299-1024บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 7/251 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650601-11
2,82622299-1026บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จำกัดเลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-4158811
2,82722299-1027บริษัท ชิงหยาง จำกัดเลขที่ 135/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-321551-6
2,82822299-1029บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 999/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-010300-12
2,82922299-1034บริษัท เอสพีแอล พลาสติก โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 169/10 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-763-8581-3
2,83022299-1035 บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 351 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120074-522857-9
2,83122299-1037 บริษัท ไทย วอน จำกัดเลขที่ 532/7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-340066-70
2,83222299-1039บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา]เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190043-338222
2,83322299-1040บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 55]เลขที่ 55 หมู่ที่ 18 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-818313
2,83422299-1042บริษัท นีอิกะตะ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-351438-40
2,83522299-1045บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 103/3 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-579888
2,83622299-1046 บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัดเลขที่ 700/138 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-465621-5
2,83722299-1047บริษัท ไทยเซชิน อี.เอ็น.เอฟ. จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 2 ถนนสายหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038263300-12
2,83822299-1048บริษัท ชุนหวาง เมททัล จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-878353-5
2,83922299-1049บริษัท อาร์.เอ็ม.แพค จำกัดเลขที่ 55-56 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400-2581-4221-2
2,84022299-1050บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000-3438-8280
2,84122299-1051บริษัท เจเนอรัล เคมิเคิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 128/538 หมู่ที่ 1 ซอยไทยประกัน1/7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1057002-732-3083-4
2,84222299-1052บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จํากัดเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731600-2431-0078
2,84322299-1053บริษัท แฮซอง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-741581-3
2,84422299-1054บริษัท แดชั่ง ไฮเทค จำกัดเลขที่ 245/18 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-761-098#103
2,84522299-1055บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด [บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)]เลขที่ 200,204 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-491304-5
2,84622299-1056บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 50/6 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-8119300-7
2,84722299-1057บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034 812562-5
2,84822299-1059บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัดเลขที่ 56/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-441884-6
2,84922299-1060บริษัท ไทย ได-อิจิ เซโก้ จำกัดเลขที่ 700/390 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-468316
2,85022299-1062บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034849651
2,85122299-1063บริษัท ทาเคอิพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 997 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035221425-6
2,85222299-1064บริษัท คาไซเท็คซี จำกัดเลขที่ 136, 137 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035729564-7, 035350122-5
2,85322299-1065บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัดเลขที่ 99/399 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034871612-3
2,85422299-1067บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038192623-5
2,85522299-1068บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 888/5 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038158486-8
2,85622299-1069บริษัท โปลิโฟม ไฮเท็คส์ จำกัดเลขที่ 60/94 หมู่ที่ 19 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120025292872-3
2,85722299-1070บริษัท โปลิโฟม อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 356 ซอยอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150024519349-54
2,85822299-1071บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 479 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280027094314-6
2,85922299-1072บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัดเลขที่ 612/18 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037625300-3
2,86022299-1073บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/1014 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038743863-6, 038197577-8
2,86122299-1074บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/670 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038538145
2,86222299-1075บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038400573-80
2,86323101-0002บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-425-8970-80, 02-815-5000
2,86423101-0003บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540315-4267-80
2,86523101-0004บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้กลาส จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.33 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-3376612-5
2,86623101-0005บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 278 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4659
2,86723101-0006 บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัดเลขที่ 230 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย2C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-323-3322
2,86823101-0007บริษัท เอเบิ้ลโพรเกรสอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ซอยวัดเจดีย์หอย ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-599-1361-4
2,86923101-0008บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยโรจนะ E ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-227-202-7
2,87023101-0009บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140(036)373373
2,87123101-0010บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) [บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)(โรงงานชลบุรี)]เลขที่ 700/22 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-213-063-72
2,87223101-0011บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/366 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3821 4840-51
2,87323101-0012 บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120892111
2,87423101-0013บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 64/8 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 954477
2,87523101-0014 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7/104 หมู่ที่ 4 ถนน331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-956-070-84
2,87623101-0015บริษัท กระจกสยาม จำกัดเลขที่ 83 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130573913-22
2,87723101-0016 บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 11 ซอยวัดหนองปลาดุก ถนนเพรชเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-368101-5
2,87823101-0017บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 19 ถนน208(ขอนแก่น-มหาสารคาม) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260043-349900-14
2,87923101-1001บริษัท ยูโรเครา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/61 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอยเอชเอฟ 2/6 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950138-42
2,88023101-1002บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัดเลขที่ 132 หมู่ที่ 9 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-291641-3
2,88123101-1003บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 700/486 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454370
2,88223101-1004บริษัท มารุ กลาส เทค จำกัดเลขที่ 150/56 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-347192
2,88323101-1005 บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 16 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-299313-5
2,88423101-1008 บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัดเลขที่ 9/4 หมู่ที่ 5 ถนนกะโรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280075-377311-2
2,88523101-1011บริษัท สยาม วินโด กลาส จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-192705-7
2,88623101-1015บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 882 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280020291430-7
2,88723101-1016บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จํากัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 13 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037652900
2,88823102-0002บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-769-3500
2,88923102-0003บริษัท สยามกลาส อินดัสทรีจำกัด [บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด]เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 7 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 21 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2385 9430-40
2,89023102-0004 บริษัท แก้วปราการ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803870021-2
2,89123102-0005 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 365-365/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2324 0422
2,89223102-0006บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-707-0500-2
2,89323102-0007บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2533 1125-34
2,89423102-0008 บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 48/3 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-346-674-7
2,89523102-0009บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-334100
2,89623102-0010บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ซอยSIL ซอย 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637-3821
2,89723102-0011บริษัท ระยอง กล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ถนนเนินไม้หอม ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110038-678-111-9
2,89823102-0012 บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 3857 0107-8
2,89923102-0013บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 9 ถนนบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150037-415100
2,90023102-0015บริษัท ลักกี้กลาส จำกัดเลขที่ 129/5 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2420 3873
2,90123102-1001บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนบางปะอิน-อุทัย ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-746-577
2,90223102-1002บริษัท ลักกี้กลาส จำกัดเลขที่ 155/65 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120032-375884-8
2,90323102-1003บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอส ไอ แอล ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036373821-7
2,90423103-0001บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ซอยกิ่งแก้ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403124654-9
2,90523103-0002 บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3441-4
2,90623109-0001 บริษัท เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/322 ซอย14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000214497 ต่อ 501
2,90723109-1001บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัดเลขที่ 595 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย2 ซี ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4460-1
2,90823109-1002บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด [บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด (เลขที่ 858/1)]เลขที่ 858/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย11 บี ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4460-1
2,90923109-1003บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038968861-5
2,91023910-0001บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนห้วยบง-ห้วยลาน ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270287200
2,91123910-0003บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 510000 5358 1036-8
2,91223910-1001บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 169]เลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-224171-8
2,91323910-1002บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัดเลขที่ 263 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290053-849009, 081-2551277
2,91423921-0001บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005168930
2,91523921-0002บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 347 (กม.9) ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1216002-581-8550-9
2,91623921-0003บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) [บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 1)]เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230379029-33
2,91723921-0004บริษัท ภัทรา รีแฟรกทอรี จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-379358
2,91823921-0005บริษัท อำนวยกิจอิฐดินเผา จำกัดเลขที่ 129-129/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230(074) 242235-8
2,91923921-0007 บริษัท สตูลไทยเจริญ จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนสตูล-เจ๊ะบิลัง ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000(074) 711026
2,92023921-0008บริษัท ศรีอำพลจำกัด [บริษัท ศรีอำพล จำกัด]อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,92123921-1001บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 31 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036374325#370
2,92223921-1002บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัดเลขที่ 42/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160021993851-6
2,92323922-0003บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด [บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (เลขที่ 28/5)]เลขที่ 28/5 หมู่ที่ 9 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180035-352396-7
2,92423922-0004 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนิคมหนองแค]เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 182300 3637 6100
2,92523922-0005บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 182300 3630 5914-20
2,92623922-0006บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 54, 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 182300 3630 5249-54
2,92723922-0007บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง]เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 182300 3638 2888
2,92823922-0008บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-247435-7
2,92923922-0009บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด [บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานท่าหลวง)]เลขที่ 93 หมู่ที่ 11 ถนนท่าเรือ-บ้านครัว ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130036-289444
2,93023922-0010บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด [บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี)]เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-222040-7
2,93123922-0011 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 1]เลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140326386-90
2,93223922-0013บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-325141-50
2,93323922-0014บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 2)]เลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-371045-6, 036-371830-40
2,93423922-0015บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัดเลขที่ 33/2 หมู่ที่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 6300
2,93523922-0017บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-224001-8
2,93623922-0018บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัดเลขที่ 136 หมู่ที่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-305-977
2,93723922-0019บริษัท อุตสาหกรรมพงษ์ไพบูลย์ จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
2,93823922-0020บริษัท อุตสาหกรรมพงษ์ไพบูลย์ จำกัดเลขที่ 354 หมู่ที่ 2 ซอยคลองแค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304291895
2,93923922-0021บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด [บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง)]เลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 803100 7553 8000-3
2,94023922-0022บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120515-8611-6
2,94123922-1001บริษัท เอส พี พี กระเบื้องเคลือบ จำกัด [บริษัท เอส พี พี กระเบื้องเคลือบ จำกำัด]เลขที่ 154/2 หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190054-269646
2,94223923-0001บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 1/6 ถนนพหลโยธิน กม.32 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2901 4455
2,94323923-0002บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัดเลขที่ 22 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3647 - 66
2,94423923-0003บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55-55/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-733648-52
2,94523923-0004บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251701-6
2,94623923-0005 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-305111-20
2,94723923-0006บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3456-63
2,94823923-0007 บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง]เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-968591-7
2,94923923-0008บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินเผา จำกัดเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3447 1200-1
2,95023923-1001 บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-382750-74
2,95123923-1002บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 141 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-848-441
2,95223929-0001บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย กม.70-71 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598-801-3
2,95323929-0002 บริษัท ราชาเซรามิค จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-201403-4
2,95423929-0003บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-368131-5
2,95523929-0004 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัดเลขที่ 75, 75/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2810 4090-8,0 2420 1133,0 2420 5465-7
2,95623929-0005บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัดเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3517
2,95723931-0001บริษัท อีสเทิร์นไชน่าแวร์ จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2360 8714-5
2,95823931-0002บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 1900-10
2,95923931-0003บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) [บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 2)]เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-244-930-3
2,96023931-0004บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) [บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)(โรงงาน 1)]เลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251-680-5
2,96123931-0005 บริษัท โรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-381-224-31
2,96223931-0006บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 17 ถนนสายโคกสูง-หนองเป็ด ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-742-900-4
2,96323931-0007บริษัท เซอร์เคิล เซรามิค จำกัดเลขที่ 272 หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-346453-5
2,96423931-1001บริษัท ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จำกัดเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-210-409-10
2,96523931-1002บริษัท แหลมไทยเซรามิค จำกัดเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598147
2,96623931-1003บริษัท เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 12 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000052005121
2,96723932-1001บริษัท คาสเดย์ (ประเทศไทย) คอร์โปเรชั่น จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-321773
2,96823932-1002บริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จำกัดเลขที่ 68/5 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-316700
2,96923933-0001บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย กม.71-71 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-537-111
2,97023933-1002บริษัท แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำกัดเลขที่ 233 หมู่ที่ 17 ถนนโคกสูง-หนองเป็ด ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-742900-4 ต่อ 400
2,97123933-1003บริษัท ซันเซอรา จํากัดเลขที่ 358 หมู่ที่ 1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034388170-2
2,97223933-1004บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัดเลขที่ 515 หมู่ที่ 3 ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1055002330-1643-5
2,97323941-0002บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด [โรงงานแก่งคอย]เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3624 5428, 0 3624 0000
2,97423941-0003บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)(โรงงาน 1) และ(โรงงาน 3)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ กม.129 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260036-240-930 ต่อ 3957
2,97523941-0004 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299, 299/289, 299/299 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260339111
2,97623941-0005บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 2)]เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กม.130 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 182600 3624 0930 ต่อ 3503
2,97723941-0006บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียจำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 1 ถนนโยธาสาย 2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-351231-4
2,97823941-0007บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง]เลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 181200 3621 8400
2,97923941-0008บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนพัฒน์พงศ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 182700 3621 8400
2,98023941-0009บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 182400 36218000 ต่อ 8044, 0 3621 8044
2,98123941-0010บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัดเลขที่ 65 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 180000 3631 7109-11
2,98223941-0011บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-351-200, 036-218-400
2,98323941-0012บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-218-400 ต่อ 2906
2,98423941-0013บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 125/5 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงค์ แยก กม.61 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000(02) 2131039 # 24043
2,98523941-0014 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) [โรงงานชลประทานซีเมนต์ ชะอำ]เลขที่ 1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-471415-6
2,98623941-0015บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดเลขที่ 279 หมู่ที่ 5 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120054-237500
2,98723941-0016บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) [โรงงานชลประทานซีเมนต์ (ตาคลี)]เลขที่ 1 ถนนชลประทานซีเมนต์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 601400 5626 4467, 0 5680 1325, 0 5626 1260
2,98823941-0017บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัดเลขที่ 49/9 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 44935592
2,98923941-0018บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด [โรงงานทุ่งสง]เลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 803100 7553 8222
2,99023941-0019บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดเลขที่ 317 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075-538-222 ต่อ 2702
2,99123941-0020บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 181100 3624 0000
2,99223941-1001บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัดเลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-240800-44
2,99323941-1002บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานบ้านบึง)]เลขที่ 999/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-119485-8
2,99423941-1003บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานแก่งคอย 2)]เลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1811003624000
2,99523942-0001 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3522 0210-4
2,99623942-0004 บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3578 - 82
2,99723942-0005บริษัท เคมีแมน จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 ถนนหนองคณฑี-ห้วยศาลเจ้า ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 181200 3636 0004-7
2,99823942-0006บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240036-334-740
2,99923942-0007บริษัท ยูเอสจี บอรอล สเปเชียลตี้ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 กม.50 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240038-209760
3,00023942-0008บริษัท อโศกไลม์ จำกัดเลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4436 1629
3,00123942-0009บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด [โรงแร่สัมพันธ์]หมู่ที่ 6 ถนนขนอม - สิชล ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 802100 1968 873
3,00223942-1001บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัดเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 9 ถนนพระพุทธบาท-บ้านหมอ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120036-267753-4
3,00323942-1002บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ซอย11 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-436439
3,00423942-1003บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-208800
3,00523951-0001บริษัท เฌอฟ้า [บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด]เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904258761
3,00623951-0002บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2501 2020, 0 2501 2462-67
3,00723951-0004บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-373-620-9
3,00823951-0005บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัดเลขที่ 7/143 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650515
3,00923951-0006บริษัท นครหลวงวัตถุก่อสร้างจำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304200020
3,01023951-1002บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 13 ถนนทองเอน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110036-533095
3,01123951-1003บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-486070
3,01223951-1005บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-442500-599
3,01323951-1006บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัดเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเซีย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180035-353951-5
3,01423951-1008บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 280 หมู่ที่ 1 ถนนสาย 4 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-705057
3,01523951-1010บริษัท ฮ้อแสงชัย จำกัดเลขที่ 70 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-5811478-85
3,01623951-1013บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป]เลขที่ 53 หมู่ที่ 17 ถนนลำไทร-นิมิตรใหม่ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-592-9400 ต่อ 112
3,01723951-1014บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [โรงหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปบางปะอิน]เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1316002-6414611
3,01823951-1015บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-486056
3,01923951-1017บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993) จำกัดเลขที่ 13/4 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-นครปฐม ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-839148-50
3,02023952-1003บริษัท ยิปซั่ม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดเลขที่ 169/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-248111
3,02123952-1004บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ซอยเอส6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-374526-8
3,02223952-1005บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110026756936
3,02323953-0001บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2737 5690-4
3,02423953-0002บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-221271
3,02523953-1001 บริษัท 145 ศรีอยุธยาคอนกรีต จำกัดเลขที่ 145 หมู่ที่ 2 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-215537-41
3,02623954-0001บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403131317
3,02723954-0003 บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) [บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) (ลพบุรี)]เลขที่ 59 หมู่ที่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-634555
3,02823954-0004 บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036 224 001-8
3,02923954-0006บริษัท คอนวูด จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-230-555
3,03023954-0008บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนราชบุรี-น้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-229383-4,032-327216-9
3,03123954-0010บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) [บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) (นครปฐม)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210420-0031
3,03223954-0012บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัดเลขที่ 366 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100054-337-301-5
3,03323954-0013บริษัท โอฬารไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัดเลขที่ 106 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 8134-7
3,03423954-0015บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) [บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) (นครศรีธรรมราช)]เลขที่ 200 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220(075) 491666
3,03523954-1001บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด [บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานหนองแค)]เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-376700
3,03623959-0001บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัดเลขที่ 319 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2970 9442
3,03723959-0003บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัดเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ซอยทางวัดเจดีย์หอย ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 121400 2599 1274-8
3,03823959-0004บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัดเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 11 ถนนสิงห์บุรี-ปากดง ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150036-535-370-1, 036-816338
3,03923959-0005บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย]เลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐสุนทร ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150036-365-311-20
3,04023959-0006 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โรงงานแหลมฉบัง]เลขที่ 38/10 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-408-800,038-408-872
3,04123961-0002บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131700 3575 4515-6
3,04223961-0003บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัดเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ถนนสระบุรี ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3637 3500-9
3,04323961-0004 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150036-365311-20
3,04423961-0007บริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิตจำกัด [บริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด]เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000511941
3,04523961-0009บริษัท พี.วี.หินอ่อนและแกรนิต จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150055-659-223
3,04623961-0010บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320(044) 361-503, (044) 361-981
3,04723961-0012บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัดเลขที่ 9/7 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250472145
3,04823961-0013บริษัท ไทยวิศวการแกรนิต จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 631200 5551 3695
3,04923961-1001บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัดเลขที่ 357 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240036-351105-7
3,05023961-1003 บริษัท เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 149/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-797173
3,05123961-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง [โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง]เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 40350043-358046-7
3,05223961-1005บริษัท ทองเฮง สโตน โปรดักท์ จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120036-598474-6
3,05323961-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปางเลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150054-221575
3,05423961-1009บริษัท เมฆรารัตน์ จำกัดเลขที่ 448 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240036-351016
3,05523961-1010บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-5012881-3
3,05623961-1011บริษัท เอ็มไพร์ แกรนิต จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 6 ถนนท่าลาน-ห้วยบง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036-301041-3
3,05723961-1015บริษัท ฟงติ้ง สโตน โปรดักท์ จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-721-965
3,05823961-1016บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัดเลขที่ 512 หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160027977000#6471
3,05923969-0002บริษัท เอเซียมาร์เบิล จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403169462
3,06023969-0003บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3868 5110
3,06123969-1001บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036-301036-7
3,06223991-1001บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-741660-5
3,06323991-1004บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด (219/3-4)]เลขที่ 219/3-4 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038110578-9
3,06423991-1006 บริษัท คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 7/415 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038913554-5
3,06523992-1002บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด [บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด (สาขา 1)]เลขที่ 700/398-399 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-457700-702
3,06623999-0001บริษัท แอสโซซิเอท บราเดอร์ส อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนบุรี-บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 710002110588
3,06724101-0001บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัดเลขที่ 200/1 หมู่ที่ 7 ซอยบุญล้อม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303840067
3,06824101-0003บริษัท ชัยสตีล จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 3676
3,06924101-0004บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำกัด [บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำกัด (สาขา 7)]เลขที่ 300 หมู่ที่ 12 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290028155428-9
3,07024101-0005บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 114/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290425-8092
3,07124101-0006บริษัท ศรีนครอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
3,07224101-0007บริษัท บางพลีสตีลเวอร์ค จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403167858
3,07324101-0008บริษัท นครไทยอินทิเกรทเต็คสตีลส์ จำกัดเลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ซอยกลับเจริญ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101304627551
3,07424101-0009บริษัท ไวสตีล จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
3,07524101-0011บริษัท ลูน่า ไอออนไวร์แฟคทอรี่ จำกัดเลขที่ นิคมอุตสาห ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3,07624101-0012บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105403931173
3,07724101-0013บริษัท สยามลวดเกลียว จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ซอยพูลเจริญนิเวศน์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,07824101-0014บริษัท เหล็กไทยพัฒนา จำกัดเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 15 ซอยสุขาภิบาล 16 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303943891
3,07924101-0015บริษัท กาญจนอินดัสตรี (1993) จำกัดเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,08024101-0016บริษัท ทิโก้ สตีล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-385-9022
3,08124101-0017บริษัท ไทยเทค สตีล (2003) จำกัดเลขที่ 285 หมู่ที่ 3 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703830900-1
3,08224101-0018บริษัท เจี้ยนต้า สตีล จำกัดเลขที่ 298 หมู่ที่ 6 ซอยส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 6801-5
3,08324101-0021บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด [บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สาขา 4]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ซอยสาย 3 ซ้าย ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-436-300-5
3,08424101-0022 บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัดเลขที่ 339 หมู่ที่ 6 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
3,08524101-0023บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-345-355
3,08624101-0025 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จำกัดเลขที่ 9/10 หมู่ที่ 5 ถนนแสนสุข-บางพระ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130038-745-143
3,08724101-0027 บริษัท ไพศาลสตีล จำกัดเลขที่ 8/88 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-056211-9
3,08824101-0028บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดเลขที่ 9 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด ถนนไอ-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 683 723
3,08924101-0029บริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-860-6148
3,09024101-0031บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดเลขที่ 9/9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-698-500-48
3,09124101-0032บริษัท เจเฟอร์ไรท์ พาวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-961881
3,09224101-0034บริษัท กรีน เมทัลส์(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 254 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-557
3,09324101-0035บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ถนนระเบาะไผ่-โคกขวาง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-209-232-9
3,09424101-0036บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 518/1, 518/3 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-455-641
3,09524101-0037บริษัท แสตนดาร์ด สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 159/9 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-4202083-4
3,09624101-0038บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-439-025
3,09724101-1001บริษัท สยามเบรเตอร์ จำกัดเลขที่ 27/9 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200-2516-3925-6
3,09824101-1002บริษัท มากอตโต จำกัด [บริษัท มากอตโต จำกัด (สาขาหัวปลวก)]เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036-379015-7
3,09924101-1003บริษัท ไทยเฮง สตีล จำกัดเลขที่ 118-118/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032439911
3,10024102-0001บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัดเลขที่ 652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400 2463 0221-22
3,10124102-0002บริษัท ศรีสากลสตีล กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 12/87 หมู่ที่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150416-4453
3,10224102-0003บริษัท ศรีสากลสตีล กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 12/69 หมู่ที่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
3,10324102-0004 บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัดเลขที่ 67/16 หมู่ที่ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 105300 2988 1493-6
3,10424102-0005 บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 6400-9
3,10524102-0006บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2385 9023
3,10624102-0007บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 3555
3,10724102-0008บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 51/4 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2384 0038
3,10824102-0010บริษัท เยลเนอราล สตีล จำกัดถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
3,10924102-0012บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัดเลขที่ 272 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803240555-6
3,11024102-0013บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-754-4150-9
3,11124102-0014บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 54/10 หมู่ที่ 7 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2338 1340
3,11224102-0016บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-398-0153-4
3,11324102-0017 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2533 0450
3,11424102-0019บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัดเลขที่ 101/109 หมู่ที่ 20 เขตปลอดอากรนวนคร ถนนนวนคร 5/6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-5745
3,11524102-0020บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัดเลขที่ 45/6, 45/9 หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-598-3846-9
3,11624102-0021บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
3,11724102-0022บริษัท ไทยซูมิล็อคซ์ จำกัดเลขที่ 1/79 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210(035) 227044-51
3,11824102-0023บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 718 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย15 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-268-048
3,11924102-0024บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-272555
3,12024102-0025บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 700/91,93 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
3,12124102-0026 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 358 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230345950-8
3,12224102-0028บริษัท เอ็มไพร์ สตีล จำกัดเลขที่ 177 หมู่ที่ 16 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-474-005-8
3,12324102-0029บริษัท เอ็มไพร์ บาร์มิลล์ จำกัดเลขที่ 165/5 หมู่ที่ 16 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-474-005-8
3,12424102-0031บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/625,700/630 หมู่ที่ 4,5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-210-071-2
3,12524102-0032บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาศรีราชา]เลขที่ 789/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ถนนหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-296-318-25
3,12624102-0033 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-683-231-6
3,12724102-0034บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัดเลขที่ เลขที่ 1 ถนนไอ-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 683968
3,12824102-0035บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์จำกัด (มหาชน) [บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอย14 ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-893-544-9
3,12924102-0036 บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000(038)685155
3,13024102-0037บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 2 ซอยจี 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 5710
3,13124102-0038บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 58/2 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงสาย331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 4452-8
3,13224102-0039บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 6 นิคมสร้างตนเอง ซอย6 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3889 7181-4
3,13324102-0040 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-869-323
3,13424102-0041บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954-435-41
3,13524102-0042บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/146 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-463-7
3,13624102-0043บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 160 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 832056-61
3,13724102-0044บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัดเลขที่ 502 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-209501-2
3,13824102-0045บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด [บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สาขา 3]เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ซอยโชคไชโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7322002-814-1290
3,13924102-0046บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/97 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490139
3,14024102-0047บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-796-229-32
3,14124102-0048บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140032-691-405
3,14224102-0049บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ถนนกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771400 3254 8375-80
3,14324102-0050 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัดเลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนกลางนา-บ่อยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771400 3269 1423-7
3,14424102-0051 บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 9/8 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (สงขลา) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7427 2700
3,14524102-0055บริษัท สยามสติล ซินดิเกต จำกัดเลขที่ 1154/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101202840278
3,14624102-0056บริษัท เอฟทีเอส โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 7/8 หมู่ที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101504150058
3,14724102-0057บริษัท พี ที เค สตีล จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
3,14824102-0058บริษัท เอเชี่ยน คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ถนนปู่เจ้า ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
3,14924102-0059บริษัท อุดมอุตสาหกรรม(1981) จำกัดเลขที่ 849 หมู่ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102703941668
3,15024102-0060บริษัท ไดนามิคสตีลกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 15 ซอยวัดบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
3,15124102-0061ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์สตีลเวอร์ค [ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสอาร์สตีลเวอร์ค]เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
3,15224102-0062บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงาน1]เลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2394 2897
3,15324102-1003 บริษัท สตาร์คอร์ จำกัดเลขที่ 140 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรม ระยองที่ดิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-924231-9
3,15424102-1004บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/94 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950426
3,15524102-1005 บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัดเลขที่ 300/110 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950494-9
3,15624102-1006บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัดเลขที่ 12 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038687078-80
3,15724102-1007บริษัท มิชินะ มัตสึบิชิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 47/15 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-110371-4
3,15824102-1008บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 75/14, 75/17, 85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034833891-3
3,15924102-1009บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038016591-4
3,16024102-1010บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/448 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038627336
3,16124103-0001บริษัท ดีสินชัย สตีล จำกัดเลขที่ 124 ซอยประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400 2427 7566
3,16224103-0002บริษัท สกนธ์ไกรโรจน์ จำกัดเลขที่ 99/9 ซอยตรอกนอกเขต ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2222 4102, 0 2294 2411
3,16324103-0003บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัดเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2183 4371-5
3,16424103-0004บริษัท พระประแดงเซฟสตีล จำกัด [บริษัท พระประแดงเซฟสตีล จำกัด (สาขา 6)]เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 2 ซอยกำนันเจิม ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 8734, 0 2815 4354
3,16524103-0005บริษัท แปซิฟิกไพฟ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 298 , 298/2 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2816 2701
3,16624103-0006บริษัท สหชัยเหล็กกล้า จำกัดเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303941368
3,16724103-0007บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ถนนสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904258792-4
3,16824103-0008บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2750 8570-89
3,16924103-0009บริษัท ไทยมัลลิเอเบิลไอออนแอนด์สตีล จำกัดเลขที่ 27/4 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 1800-4
3,17024103-0012บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 700/332)]เลขที่ 700/332 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
3,17124103-0014บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 2 เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-469400
3,17224103-0015 บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ซอย9 ถนนทางหลวง 3191 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3860 6040-2
3,17324103-0016บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 60/5)]เลขที่ 60/5 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038)891375-6
3,17424103-0017บริษัท แคนาดอล เอเซีย จำกัดเลขที่ 7/204 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-115-22
3,17524103-0018บริษัท แคนาดอล ไพพ์ จำกัดเลขที่ 7/233 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-263-6
3,17624103-0019บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จำกัดเลขที่ 7/280 หมู่ที่ 6 อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-263-66
3,17724103-0020 บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 10/4 หมู่ที่ 10 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-856-576-78
3,17824103-0023บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-4310356-9
3,17924103-0024บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด [บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สาขา 1]เลขที่ 43/4 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-473037-8
3,18024103-0025บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด [บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สาขา 2]เลขที่ 149 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสุวรรณรัตนาราม ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-877-441
3,18124103-0026บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-845438-41
3,18224103-1002บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-740371-4
3,18324103-1003บริษัท อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 40 ถนนแพรกษา ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-701-5226
3,18424103-1006บริษัท บิ๊กสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 36/5 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-472-799
3,18524103-1007บริษัท โกลด์ ฟอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-740-1900
3,18624109-0001บริษัท ผาทองกิจสตีล จำกัดเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ถนนเอกมัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101504131003
3,18724109-0002บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2896 4444
3,18824109-0003บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 67/16 หมู่ที่ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-988-0576
3,18924109-0004บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2703 5152
3,19024109-0005บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) [บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กจำกัด (มหาชน)]เลขที่ 27 ซอยกลับเจริญ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 4617-65
3,19124109-0007บริษัท เอเชียผลิตเหล็ก จำกัดเลขที่ 75/5 หมู่ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130393-1307
3,19224109-0009บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด [บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (โรงงาน1)]เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130462-5201-2
3,19324109-0010บริษัท ชนะโลหะการ จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
3,19424109-0011บริษัท สยามนิวเจอเนอเรชั่น สตีล จำกัดเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 4 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนปู่เจ้าสมิง ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303934985
3,19524109-0013บริษัท สหสามัคคีเหล็กกล้า จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 11 ซอยส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
3,19624109-0014บริษัท ชนวิริยะผลิตเหล็ก จำกัดเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 2942-4
3,19724109-0015บริษัท เมทัลสตาร์ จำกัดเลขที่ 94/2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904258034
3,19824109-0016บริษัท สหวิริยาสตีลเซนเตอร์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102904258733
3,19924109-0017บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ซอยสุขาภิบาล 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-754-4190-4
3,20024109-0018บริษัท อาคเนย์เหล็กเส้น จำกัดเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303936557
3,20124109-0020บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำกัด [บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จำกัด (สาขา 1)]เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ซอยกำนันเจิม ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2815 4354
3,20224109-0021บริษัท เฉียว เป่า เมททัล จำกัดเลขที่ 859 หมู่ที่ 4 ซอย11 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3,20324109-0022บริษัท สหเวิลด์ สตีล จำกัดเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005815853
3,20424109-0023บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/93 ซอยไทยธานี 49 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 2370-1
3,20524109-0027บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332-333 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1317002-6854000
3,20624109-0028บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ถนนพัฒนพงศ์ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270036 288 000
3,20724109-0029บริษัท มากอตโต จำกัดเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036-379015-7
3,20824109-0030บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 700/20 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000213355-58
3,20924109-0032บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัดเลขที่ 700/45 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-743-444
3,21024109-0034 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 211200 3889 2333
3,21124109-0035บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 5 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150684489
3,21224109-0037บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 4 ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150(038) 684610-3
3,21324109-0038บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-636-800-22
3,21424109-0039บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891-175-8
3,21524109-0040บริษัท ฮันอิล ฟอร์จิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 300/47 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-954-961
3,21624109-0041 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 594 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-893-709
3,21724109-0042บริษัท ธนอินเตอร์ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 573220-1
3,21824109-0043บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัดเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอยเวลโกรว์ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 570713-19
3,21924109-0045บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-522-248
3,22024109-0046บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-700
3,22124109-0047บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 64/5 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-570-291-5
3,22224109-0048บริษัท ผาทองกิจสตีลอินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 4/5, 4/97 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-823204-7
3,22324109-0051 บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัดเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 2 สมุทรสาคร ถนนพระะราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-490729-31
3,22424109-0052บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัดเลขที่ 56/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-441884-6
3,22524109-0053 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771400 3254 8384-9
3,22624109-1001 บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 154/23 หมู่ที่ 2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-064613-14
3,22724109-1002บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด [บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด (เลขที่ 20)]เลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ซอยสุขาภิบาล 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-754-4190-4
3,22824109-1005บริษัท เอ.เอส.ไอ.สตีล จำกัดเลขที่ 129/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-429-1384
3,22924109-1007บริษัท เล้ากิ้มง้วนผลิตเหล็ก จำกัดเลขที่ 73/5 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-867371-76
3,23024109-1008บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-754-4190
3,23124109-1009บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 29/9,29/14 หมู่ที่ 3 ซอยราษฎร์พัฒนา ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-824747-51
3,23224109-1011บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสุวรรณรัตนาราม ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-877-264
3,23324109-1015บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 479 หมู่ที่ 5 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-347-4426-8
3,23424109-1016บริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/325 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036410
3,23524109-1018บริษัท ไทยบาร์มิล จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ถนนเพนียด-วังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120036-650501-7
3,23624109-1019บริษัท เฟอโร แมนูแฟคทอรี่ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140032-562-194
3,23724109-1020บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110074-457161-4
3,23824109-1021บริษัท ไทยอินเตอร์สตีล จำกัดเลขที่ 210 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ถนนถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-223-2017-8
3,23924109-1022บริษัท พาณิชา จำกัด [บริษัท พาณิชา จำกัด]เลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-315-4961-3
3,24024109-1023 บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 47-48 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-433076
3,24124109-1024บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่ 142/1)]เลขที่ 142/1 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-5011302-4
3,24224109-1025ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวดสยามอุตสาหกรรม [ห้างหุ้นส่วนจำกัดลวดสยามอุตสาหกรรม]เลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ซอยกระทุ่มล้ม 26 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732200-2813-0690-2
3,24324109-1026บริษัท ที.ดี.ซี.สตีล กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 506 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-701-1236-8
3,24424109-1027บริษัท ที.แสตนดาร์ด สตีล จำกัดเลขที่ 24/17 หมู่ที่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7505858-62
3,24524109-1028บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-383-4100
3,24624109-1029บริษัท กาญจนสตีล จำกัดเลขที่ 54/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-385-5177-8
3,24724109-1030บริษัท โรงหล่อ ก.เจริญ จำกัดเลขที่ 47/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-8502274-5
3,24824109-1034บริษัท ซาร์คอน (ทีเอช) จํากัดเลขที่ 106/49 หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180033005190
3,24924201-1002บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัดเลขที่ 47/39 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7270284-8
3,25024202-0001บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 296 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-739-4026
3,25124202-0002บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540316-9296
3,25224202-0003บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2818 8004-6
3,25324202-0004บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2398 0147
3,25424202-0005บริษัท ตราเพชร จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ซอยโอเด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2757 6100
3,25524202-0006บริษัท สหโลหะการ จำกัดเลขที่ 54/8 หมู่ที่ 7 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนาตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2338 1353-6
3,25624202-0007บริษัท วโรปกรณ์จำกัด (มหาชน)เลขที่ 274 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม.41.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803231684-7
3,25724202-0008บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัดเลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ถนนบางปิ้ง-แพรกษา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2395 2488
3,25824202-0009บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัดเลขที่ 259 หมู่ที่ 11 ซอยส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 0013
3,25924202-0010 บริษัท แอลเมท ไทย จำกัดเลขที่ 235 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.35 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2323 2635-40
3,26024202-0011 บริษัท ไทยยานากาวา จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3131806-9
3,26124202-0012บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดเลขที่ 30 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน กม.47 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 0136-41
3,26224202-0013บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัดเลขที่ 101/90 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2909 1724-33
3,26324202-0014บริษัท อลูสเปค เอ็กซ์ทรูชั่น จำกัดเลขที่ 101/8-10 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 0056
3,26424202-0015บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัดเลขที่ 101/104 หมู่ที่ 20 ซอยนวนครสาย 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-0475
3,26524202-0016 บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ดจำกัด [บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด]เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 7 ถนนเสนา-สุพรรณ ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110035-375081-3
3,26624202-0017บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 38/9 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230490-383-9
3,26724202-0018บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/99 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201600 3821 4631
3,26824202-0019 บริษัท เมทเทิลคอม จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนหัวถนน-แปลงกระถิน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-472-000
3,26924202-0020 บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 700/97 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-214-621-3
3,27024202-0021 บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-054-001-7
3,27124202-0023บริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัดเลขที่ 300/17 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-656-309-11
3,27224202-0025บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3/14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120038-961-877-80
3,27324202-0026บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130(038) 522296-300
3,27424202-0028บริษัท จาโนเม่ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110039-290-001-3
3,27524202-0029บริษัท ยูแซม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 139/2 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3429 0101-3
3,27624202-0030บริษัท ฟูจิเมททอล จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-497077-9
3,27724202-0031 บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-467154-7
3,27824202-0032 บริษัท ไทยถาวรเมททอล จำกัดเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 2811 0405-10
3,27924202-0033บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัดเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300 2429 1029
3,28024202-0034บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 25/7 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-494383-4
3,28124202-0035 บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180053-569-999
3,28224202-0036บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2008-10
3,28324202-0037บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัดเลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044-000-661
3,28424202-0038บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (โคราช) จำกัดเลขที่ 255 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-327-621
3,28524202-1001บริษัท ซันจิริน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/865 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-1855002
3,28624202-1002 บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัดเลขที่ 258 หมู่ที่ 4 ซอยวปอ.11(พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-8100-179-80
3,28724202-1003บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด [บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (700/194, 700/180)]เลขที่ 700/194, 700/180 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038465780
3,28824202-1004บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/352 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-027360
3,28924202-1005บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/32 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-400652-61
3,29024202-1006บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัดเลขที่ 57/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-414839
3,29124202-1007บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/412 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-027513-5
3,29224202-1008บริษัท ยูเอซีเจ เอ็กซ์ทรูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 12 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-800939#120
3,29324202-1009บริษัท อลูเม็ท จำกัดเลขที่ 111/1, 111/3 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-830456-7#331
3,29424202-1010 บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/509 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038650175-8
3,29524202-1012บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/10 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230025171326
3,29624202-1013บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 369/28 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038109265-8
3,29724203-0001บริษัท เบอร์กโซ ่เมตัลส์ จำกัด [บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด]เลขที่ 250 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-358642-4
3,29824203-0002บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัดเลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-381-6
3,29924203-0003บริษัท ปัญญารักษา จำกัดเลขที่ 199/1-3 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034 513086-7
3,30024203-0005 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [โรงถลุงสังกะสี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000055-517444
3,30124203-1001บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จำกัดเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-740371-4
3,30224203-1002บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/332 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-036-380
3,30324203-1003บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/395 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038913534-5
3,30424203-1004บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จํากัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038575454
3,30524204-0001บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 10 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
3,30624204-0002บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัดเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ กม.11.3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,30724204-0003บริษัท พี เอส เมททอลเวอกส์ จำกัดเลขที่ 38/12 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
3,30824204-0004บริษัท อมากาซากิ ไพพ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/367 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-213-391-2
3,30924204-0006บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 2 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนทางหลวง 3138 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120(038) 961985-6
3,31024204-0007 บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัดเลขที่ 171 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.43 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241800 3883 0490-8
3,31124204-0008บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140038 577068-71
3,31224204-0009 บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 3857 3231-2
3,31324204-0010บริษัท สยามอีเลคตริกอินดัสตรีส์ จำกัด [บริษัท สยามอีเลคตริกอินดัสตรีส์ จำกัด (เลขที่ 209)]เลขที่ 209 หมู่ที่ 16 ถนนปู่เจ้าฯ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101303840013
3,31424204-1001บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 42/17 หมู่ที่ 5 ซอยศิริชัย ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-9431-0925-30
3,31524204-1003บริษัท แอดวานซ์เมทัลอินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 192/6 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-368-384
3,31624204-1004บริษัท ไคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/460 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454254-5
3,31724204-1006บริษัท วีนายน์ คอปเปอร์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230035-280493
3,31824209-0001บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 809 หมู่ที่ 4 ซอย14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2709 3034-6
3,31924209-0003บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 426 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,32024209-0004บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 4 นิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803240935
3,32124209-0006บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 105600 2725 3999
3,32224209-0007บริษัท ทีเอ็ม โอโต้คาสท์ จำกัดเลขที่ 27/8 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2516 1803
3,32324209-0010 บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัดเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000274117
3,32424209-0011บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัดเลขที่ 38/14 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 400568
3,32524209-0012 บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จำกัดเลขที่ 789/25,789/80 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-348-133
3,32624209-0013บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 324 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง หมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3863 6125-41
3,32724209-0014บริษัท อาร์เมย์ไท จำกัดเลขที่ 500/43 หมู่ที่ 3 เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-950338
3,32824209-0015บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 14 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-832-369
3,32924209-0016บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150(037) 271462-5
3,33024209-0017บริษัท เบสท์ สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 159/9 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304202083
3,33124209-0018บริษัท ไทยทองเหลืองลวดแผ่น จำกัดเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741304207529
3,33224209-0019บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30230044-362002-4
3,33324209-0020บริษัท สยามแสตนเลสไพพ์ฟิตติ้ง จำกัดเลขที่ 49/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
3,33424311-0001บริษัท ส.พัฒนาการหล่อ จำกัดเลขที่ 5/29 หมู่ที่ 2 ซอยเพชรเกษม116 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101602402078
3,33524311-0002บริษัท เหล็กเหนียวไทยพัฒนา จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
3,33624311-0003บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเลขที่ 73/5 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2316 9500
3,33724311-0006 บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัดเลขที่ 8/4, 8/16 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-752-3224-5
3,33824311-0007 บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ถนนโรงงานกระดาษ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-261061,035-261051
3,33924311-0008บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ กม.11 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3533 0370-1, 0 3533 1694
3,34024311-0009บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัดเลขที่ 700/21, 700/25 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3821 3055-57
3,34124311-0010บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะจำกัด [บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด]เลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201602132527
3,34224311-0011บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-345-528-33
3,34324311-0012 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 7/137 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-650-193-200
3,34424311-0013 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/37 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 4758
3,34524311-0014 บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัดเลขที่ 500/86 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์ซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-659025-34
3,34624311-0015 บริษัท ยูซีซี.อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
3,34724311-0016บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัดเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000(038)593316
3,34824311-0017บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100 2811 9727-30
3,34924311-0018ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.พี.ไทยคาสท์มานูแฟคเจอริ่งเลขที่ 48 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3447 3117-8
3,35024311-0020 บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลไออ้อนเวิร์ค จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-861407
3,35124311-0022บริษัท โชคสถาพรคาสติ้ง จำกัดเลขที่ 63/4 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3483 9695-7
3,35224311-0023บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัดเลขที่ 16/4 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 2892 3250-5
3,35324311-0024บริษัท เอเชี่ยน ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อและเหล็กกล้า จำกัดเลขที่ 347 หมู่ที่ 4 ซอยสวนหลวง 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3447 3511-2
3,35424311-0025บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จำกัดเลขที่ 337 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 2080-1
3,35524311-0026 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น]เลขที่ 233 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-240-500-48
3,35624311-1002บริษัท ฮวด หล่อโลหะกิจ จำกัดเลขที่ 64/4 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-206880
3,35724311-1004บริษัท สยามคาสเทค จำกัดเลขที่ 11/6,10/3 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-854434-5
3,35824311-1005บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 2 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110036-812888 ถึง 90
3,35924311-1006บริษัท ไฟว์เพาเวอร์ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ซอยคลองมะเดื่อ 13 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-878-361
3,36024311-1007บริษัท โกลเด้นไพพ์ จำกัดเลขที่ 99/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-468777
3,36124311-1008บริษัท นีสเทิร์น สตีล จำกัดเลขที่ 147 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
3,36224311-1009บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ถนนสาย 304 เลี่ยงเมืองพนมสารคาม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038-855109
3,36324311-1011บริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัดเลขที่ 59/2 หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-363073-6
3,36424311-1012บริษัท เอส เอ็น เค เฟาดรี จำกัดเลขที่ 84/6 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-296200-2
3,36524311-1015บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160085-919-7704
3,36624311-1016บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 56/3-4 หมู่ที่ 9 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-9795050-4ต่อ 604
3,36724311-1017บริษัท วี.เค.การหล่อและการกลึง จำกัด [วิศวการกล]เลขที่ 56 หมู่ที่ 4 ซอยบ้านท่าหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120043-414480
3,36824311-1018บริษัท แสตนดาร์ด คาสติ้ง จำกัดเลขที่ 128/990 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-4404-5
3,36924311-1019บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัดเลขที่ 518/2 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110037-204409-10
3,37024311-1023บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัดเลขที่ 700/408 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-454762-4
3,37124311-1024บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 484 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-800918-21
3,37224311-1027บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 87/26 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038491960-6
3,37324312-0001บริษัท อุตสาหกรรมไฮเพ็ช อุปกรณ์ จำกัดเลขที่ 36/5 หมู่ที่ 2 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130393-6042
3,37424320-0001นายวิรุฬ อรรมพลกุลเลขที่ 64 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.24 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,37524320-0002บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจจำกัด [บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด]เลขที่ 597 หมู่ที่ 4 นิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3,37624320-0003 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 213 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ กม.125 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260036-329811-20
3,37724320-0004บริษัท อิมเมอรี่ส์ คิล์น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270036-218-750
3,37824320-1001บริษัท แคสท๊อป เมทริค จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-192588-9
3,37924320-1002 บริษัท ซันคาโอ จำกัดเลขที่ 235 หมู่ที่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-742-912-6
3,38024320-1003บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัดเลขที่ 11/5 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาภิบาลคลองหก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9046250-2
3,38125111-0001บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2554 9020
3,38225111-0004บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-214131-9
3,38325111-1001 บริษัท แอล.เอ. อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 151/69,152/69 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7411002-810-9656-8
3,38425111-1002บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 53/4 หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150038-582372, 359, 367
3,38525111-1006บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จำกัดเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ซอยคลองมะเดื่อ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-849-371-5
3,38625111-1011บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัดเลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-9794001-8
3,38725111-1014บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขที่ 8/1, 8/3 ซอยคีรี(สุขุมวิท7) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038692643, 038684997-8
3,38825111-1015บริษัท สยามสตีลทาวเวอร์ จำกัดเลขที่ 9/10 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036383500
3,38925111-1017บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัดเลขที่ 15,15/1-3 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034440514-6
3,39025112-1002บริษัท เซกิซุย - เอสซีจี อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140036-37376-9
3,39125112-1003บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัดเลขที่ 288 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-320150
3,39225112-1004บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 70,79 หมู่ที่ 2 ถนน3442 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-283190-5
3,39325113-0001 บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัดเลขที่ 348 ถนนบางบอน 1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-4163577-82
3,39425119-0001บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก สมุทรปราการ หน่วยงาน 1 จ.343]เลขที่ 389/85 หมู่ที่ 15 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803870108
3,39525119-0002บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัดเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 19 ซอยนิคมอุตสาหกรรม ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120529-0475
3,39625119-0003 บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-577-314-17
3,39725119-1001 บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350215-9
3,39825119-1002บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 48/7 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-156031-3
3,39925119-1003บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัดเลขที่ 999/1-3 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-056229
3,40025121-1001 บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 1 ถนนหัวโพ-บ้านสิงห์ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160032-349515
3,40125121-1003บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัดเลขที่ 220-220/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-401207
3,40225121-1004บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด [บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2002/1]เลขที่ 2002/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180086-1350712
3,40325121-1005บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 161/1 หมู่ที่ 1 ถนนหัวโพ-บ้านสิงห์ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160032-349-515
3,40425122-0001บริษัท สยามควอลิตี้สตีล จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 17 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2517 7146-7
3,40525122-0002 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
3,40625122-0004บริษัท แอ๊พพลายด์แมชินเนอรี่ จำกัดเลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
3,40725122-1001บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/166 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955138
3,40825122-1002บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จํากัดเลขที่ 7/361 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038650375-6
3,40925910-0001บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัดเลขที่ 9 ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510(02) 5170040-1
3,41025910-0002บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
3,41125910-0004บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 33/9 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400-2384-2900
3,41225910-0006 บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 631 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย12B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-709-4564-5
3,41325910-0009บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัดเลขที่ 60/63 หมู่ที่ 19 ซอยนวนคร 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 0928-30
3,41425910-0011บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55/40 หมู่ที่ 13 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 2717-20
3,41525910-0012บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/110 หมู่ที่ 20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-529-7300
3,41625910-0013บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55/188 หมู่ที่ 13 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5293326-30
3,41725910-0014บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210(035) 226258-62
3,41825910-0015บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/24 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132100 3533 0066-8
3,41925910-0016บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัดเลขที่ 700/89 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160214963
3,42025910-0017บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ํํYPMT1)]เลขที่ 700/18 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย8 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000214831-6
3,42125910-0018 บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัดเลขที่ 109/11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 213152
3,42225910-0019บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัดเลขที่ 700/471 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3846 9555
3,42325910-0020บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัดเลขที่ 700/483 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 201600 3871 7200
3,42425910-0021 บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 700/351 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3874 3777
3,42525910-0022บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/337 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3821 4401-3
3,42625910-0023บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัดเลขที่ 700/359 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-743-9236
3,42725910-0024บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/1017 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา- ตราด ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-213-060-1
3,42825910-0025บริษัท ฟูจิเอเซีย จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.53 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-213-646-50
3,42925910-0026บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/173 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-468-014
3,43025910-0027บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/742 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447-050-62
3,43125910-0029บริษัท ที.เอส.เค.ฟอร์จิ้ง จำกัดเลขที่ 700/67 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-214-238-9
3,43225910-0030บริษัท ที.เอส.เค.ฟอร์จิ้ง จำกัดเลขที่ 700/383 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-468-926
3,43325910-0032บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/426 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-458-079-80
3,43425910-0033บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/809 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-447-334-8
3,43525910-0036บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140897272-5
3,43625910-0037บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/7 หมู่ที่ 3 ซอยสยามอีสเทิร์น อินดัสเทรียล ปาร์ค ถนนทางหลวง 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140891380-90
3,43725910-0038บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140(038) 954670-80
3,43825910-0039 บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัดเลขที่ 60/8 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891-276-80
3,43925910-0040บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 5987-91
3,44025910-0041บริษัท ไทย ยาชิโร่ จำกัดเลขที่ 60/14 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-891-196-8
3,44125910-0042 บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/114 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-956-212-6
3,44225910-0043 บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัดเลขที่ 64/153,64/157 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-955-781-3
3,44325910-0044บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241800 3852 2343-50
3,44425910-0045บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 90/19 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 3852 2371
3,44525910-0046บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 179/2 หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-223-5
3,44625910-0047บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-593-023-6
3,44725910-0048บริษัท เอ็นโด เม็ททัล สลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด]เลขที่ 179 หมู่ที่ 7 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-016-20
3,44825910-0049บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 256 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575-641-3
3,44925910-0050บริษัท ไทยซันเอะ จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-461-5
3,45025910-0052บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-571-940-5
3,45125910-0053บริษัท ที.เจ.พี.จำกัด [บริษัท ที.เจ.พี. จำกัด]เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสายพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-578-833-36
3,45225910-0054บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัดเลขที่ 90/4 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-522-343-50
3,45325910-0055บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(โรงงานกบินทร์บุรี)]เลขที่ 107 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110(037) 282508-8
3,45425910-0056บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 241 หมู่ที่ 4 เขตอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-270-900
3,45525910-0058บริษัท เอสทีดี โปรดัคชั่น จำกัดเลขที่ 160/9 หมู่ที่ 5 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 7413002-810-3653-8, 02-877-4108
3,45625910-0060บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จำกัดเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-701-100
3,45725910-0061 บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 178 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320044-328-430-3
3,45825910-0062 บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-218112-4
3,45925910-0063บริษัท โคราช มัตซึชิตะ จำกัดเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044-335011
3,46025910-0064บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241800 3857 0744
3,46125910-1001บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/927 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-930422
3,46225910-1002 บริษัท เคียวโด ได-เวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/3 หมู่ที่ 19 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ซอยนวนคร 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5290942-6
3,46325910-1003บริษัท ศรีสยาม สตีล เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 4 ซอยโชคชัยโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7322002-8141950
3,46425910-1004บริษัท วอเตอร์ เกท คอมเมอร์ เชียล จำกัดเลขที่ 37/15 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-424326
3,46525910-1006บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/750 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-185512-4
3,46625910-1013 บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 500/81 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-659777
3,46725910-1015 บริษัท เอพีซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-468555
3,46825910-1016 บริษัท คอบร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 700/484 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-454480-3
3,46925910-1017บริษัท ฟูจิซา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-744092-4
3,47025910-1018 บริษัท ชิบะ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/314 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140038-039303-5
3,47125910-1019บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัดเลขที่ 534/2 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220087-9034848
3,47225910-1020บริษัท ชินเฮือง จำกัดเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-440030-5
3,47325910-1021 บริษัท แอ๊บป้า อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-559241
3,47425910-1022บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 54/2 หมู่ที่ 9 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1114002-443-6996
3,47525910-1024บริษัท โอกุสุ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 150/60 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-347214
3,47625910-1025บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด [บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด (เลขที่ 109)]เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-7028888
3,47725910-1026บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ถนนพนมสารคาม-สัตหีบ ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2014002-3834100
3,47825910-1027บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 5 ซอยโรงไฟฟ้าบางปะกง ถนนบางนา-ตราด กม.53 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-828261-2
3,47925910-1028บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 351 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซอย3 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190038-575069-78
3,48025910-1029บริษัท ซีเอช อินดัสตรี่ จำกัดเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงหมายเลข 3304 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140038-852691-9
3,48125910-1030บริษัท นิโตโม จำกัดเลขที่ 77/7 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140038-588570
3,48225910-1031บริษัท โคบายาชิ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 195 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-729557
3,48325910-1032บริษัท จิรพัฒน์ พาณิชย์ จำกัดเลขที่ 46 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมแอล พี เอ็น ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1029002-425-0876-9
3,48425910-1034บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านใหม่-บางควาย ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-578528-30
3,485