สถานะการส่งรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารแต่ละแห่งประจำปี 2566

ลำดับTSIC-IDชื่อนิติบุคคลชื่อสถานประกอบการที่อยู่เลขที่รับวันที่รับรายงานวันที่รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
1-บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัดเลขที่ 386 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
2-บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/386 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
301111-1001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.3792-66/6731/03/2567
401111-9999บริษัท รองงาน จำกัดบริษัท รองงาน จำกัดเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
501114-1002บริษัท มหาชน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทมหาชน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
601131-1001บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัดบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
701136-1001บริษัท โปร เห็ด จำกัดบริษัท โปร เห็ด จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3452-66/6722/03/2567
801461-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงคัดไข่ และโรงงานแปรรูปไข่ (บ้านนา)เลขที่ 199/1-3 หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110รกร.3836-66/6731/03/2567
901461-0004บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักไข่สูงเนินเลขที่ 377 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
1001461-1003บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกโรงฟักไข่)เลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230รกร.4537-66/6729/03/2567
1101461-1006บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฟาร์มไก่พันธุ์ 2)เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ถนนปึกสำโรง-หินซ้อน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.5545-66/6731/03/2567
1201461-1009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักโชคชัยเลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
1301461-1010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักไข่ปักธงชัยเลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
1401461-1011บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มจักราชเลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230รกร.5696-66/6729/03/2567
1501461-1012บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มอุดรธานีเลขที่ 164 หมู่ที่ 15 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150รกร.5717-66/6721/02/2567
1601461-1013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มร้อยเอ็ดเลขที่ 215 หมู่ที่ 15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160รกร.5718-66/6725/03/2567
1701461-1014บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มสันกำแพงเลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130รกร.5723-66/6731/03/2567
1801461-1015บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มจันทบุรีเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160รกร.5663-66/6713/03/2567
1901461-1016บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มวังทองเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130รกร.5602-66/6731/03/2567
2001461-1017บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มจะนะเลขที่ 116/7 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.5644-66/6713/03/2567
2101461-1018บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงฟัก)เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.5913-66/6720/03/2567
2201461-1019บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (โรงฟักไข่ชัยบาดาล)เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.5906-66/6731/03/2567
2301461-1020บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักไข่ซับสนุ่นเลขที่ 95/2 หมู่ที่ 11 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18220รกร.6233-66/6727/03/2567
2401462-0019บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัดบริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (ฟาร์ม กม.7)เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
2501462-1021บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงฟัก)เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.4490-66/6731/03/2567
2601600-1001บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัดบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัดเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
2701630-1001บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ซอยวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2801630-1002บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัดบริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2901630-1005บริษัท เค.พี.อะโกร โคราช จำกัดบริษัท เค.พี.อะโกร โคราช จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150รกร.6206-66/6721/03/2567
3001640-0001บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัดบริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
3101640-0002บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัดบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 6 ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130รกร.2580-66/6731/03/2567
3201640-1001บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 297 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.3513-66/6725/03/2567
3301640-1003บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัดบริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120รกร.4817-66/6727/02/2567
3401640-1004บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัดบริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัดเลขที่ 9,9/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.5965-66/6725/01/2567
3505100-0001บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
3605100-1001บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
3705100-1002บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.6259-66/6729/03/2567
3807100-1001บริษัท โอ.เอ็น.เค.ไมนิ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัดบริษัท โอ.เอ็น.เค.ไมนิ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
3907291-0001บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัดบริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000รกร.1674-66/6731/03/2567
4007291-1001บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัดเหมืองแร่บ่อแก้วหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
4107291-1002บริษัท สินแร่สาคร จำกัดบริษัท สินแร่สาคร จำกัดเลขที่ 221 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
4207299-0001บริษัท ทานิโอบิส จำกัดบริษัท ทานิโอบิส จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2029-66/6731/03/2567
4307299-0002บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
4407299-0003บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุสาหกรรม จำกัดเลขที่ 40/6 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160รกอ.2175-66/6731/03/2567
4507300-0001บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)โรงงานประกอบโลหกรรมเหมืองแร่ทองคำ ชาตรีเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230รกร.0054-66/6731/03/2567
4607300-1001บริษัท ทุ่งคำ จำกัดโรงงานแต่งแร่ทองคำภูทับฟ้าเลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
4708101-0001บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18240
4808101-0002บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัดบริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
4908101-0003บริษัท ศิลาทรายกรีต จำกัดบริษัท ศิลาทรายกรีต จำกัดเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
5008101-0004บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัดบริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
5108101-0005บริษัท หินอ่อนจำกัดโรงงาน หินอ่อน สระบุรีเลขที่ 351 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.127 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240รกร.1778-66/6721/03/2567
5208101-0006บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัดบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัดเลขที่ 45/11 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.5111-66/6731/03/2567
5308101-0007บริษัท นันทศิลา จำกัดบริษัท นันทศิลา จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ซอยวัดซากขุนวิเศษ ถนนสุขุมวิท ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
5408101-0009บริษัท ประสพลาภจำกัดบริษัท ประสพลาภ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
5508101-0010บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาลจำกัดบริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด (เลขที่ 155)เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
5608101-0011บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาลจำกัดบริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จำกัด (เลขที่ 161)เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
5708101-0012ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่ามห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่ามเลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ถนนห้วยไผ่-อ่างหิน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
5808101-0013โรงโม่หินศิลากาณจนาโรงโม่หินศิลากาณจนาเลขที่ 149 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
5908101-0014บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัดบริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัดเลขที่ 6/5 หมู่ที่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
6008101-0015บริษัท ศิลามาตรศรีจำกัดบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
6108101-0016นายวิทยา วิสุทธิวัฒนศักดิ์นายวิทยา วิสุทธิวัฒนศักดิ์เลขที่ 302 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทาน ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
6208101-0017บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัดบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
6308101-0018บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิตจำกัดบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน-แกรนิต จำกัดเลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
6408101-0020บริษัท เหมืองหินราช จำกัดบริษัท เหมืองหินราชจำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านโคกขุนสมาน ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
6508101-0021บริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จำกัดบริษัท บุรีรัมย์ นวรัตน์ จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
6608101-0022บริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัดบริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220รกร.3034-66/6711/03/2567
6708101-0023บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัดบริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จำกัดเลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-เลย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
6808101-0024บริษัท ศิลาอารี จำกัดบริษัท ศิลาอารี จำกัดเลขที่ 52/1 ถนนนครศรีฯ-ทุ่งสง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350รกร.3068-66/6729/03/2567
6908101-0025บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัดโรงโม่หินผาทองทุ่งสงเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ถนนศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.3169-66/6731/03/2567
7008101-0026บริษัท มานะศิลา 2537 จำกัดบริษัท มานะศิลา 2537 จำกัดเลขที่ 405 หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130รกร.1908-66/6728/03/2567
7108101-0028บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัดบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
7208101-0029บริษัท หินอ่อน "ไทยแลนด์" จำกัดบริษัท หินอ่อน "ไทยแลนด์" จำกัดเลขที่ 110/3 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
7308101-0030ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสโรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัดนราธิวาสโรงโม่หินเลขที่ 58/10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000รกร.2256-66/6731/03/2567
7408101-0031บริษัท บ้านคีรี จำกัดบริษัท บ้านคีรี จำกัดเลขที่ 349 หมู่ที่ 3 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
7508101-0034บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดบริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (สาขา 001)เลขที่ 49 หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
7608101-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัยถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150รกร.3521-66/6725/03/2567
7708101-1002บริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัดบริษัท เหมืองวังไผ่ จำกัดเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.3903-66/6726/03/2567
7808101-1003บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัดบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 11 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
7908101-1004บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัดบริษัท แบล็คซี 1994 จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110รกร.5005-66/6731/03/2567
8008101-1005ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรมเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
8108101-1006บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัดโรงโม่หินหาญเจริญเชียงรายเลขที่ 311 หมู่ที่ 9 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
8208101-1007บริษัท มรรคาสาธิต จำกัดบริษัท มรรคาสาธิต จำกัดเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
8308101-1010บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150รกร.4363-66/6731/03/2567
8408101-1012ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแผ่นดินทองเขาตำบลโรงโม่หินศิลาแผ่นดินทองเขาตำบลเลขที่ 71-76 หมู่ที่ 3 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
8508101-1014บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัดบริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัดเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
8608101-1015บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220รกร.4639-66/6725/03/2567
8708101-1016บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดเลขที่ 142/7 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.4867-66/6725/03/2567
8808101-1017บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)โรงโม่หินหนองน้ำเขียวเลขที่ 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
8908101-1018บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัดบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัดเลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240รกร.5939-66/6731/03/2567
9008102-0002บริษัท เคมีแมน จำกัดบริษัท เคมีแมน จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
9108102-0003บริษัท เคมีแมน จำกัดบริษัท เคมีแมน จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260รกร.2978-66/6721/03/2567
9208102-0005บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัดบริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัดเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
9308102-0007บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัดบริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
9408102-1001บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัดบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130รกร.3512-66/6731/03/2567
9508102-1002บริษัท ศิลาสามยอด จำกัดบริษัท ศิลาสามยอด จำกัดเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
9608102-1003บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัดบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด (สาขาคีรีรัฐนิคม)เลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
9708102-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลาห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลาเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
9808102-1005บริษัท สหศิลาเลย จำกัดบริษัท สหศิลาเลย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130รกร.3729-66/6713/03/2567
9908102-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทองห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทองเลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
10008102-1007บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัดบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัดเลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110รกร.5152-66/6702/04/2567
10108102-1008ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรืองเลขที่ 251 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เด่นชัย กม.18.5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150รกร.5025-66/6731/03/2567
10208102-1009บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัดบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด (สาขากาญจนดิษฐ์)เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
10308102-1010บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 369/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.5408-66/6718/03/2567
10408103-1002บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัดบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4205-66/6719/03/2567
10508104-0001บริษัท หล่อวัฒนา จำกัดบริษัท หล่อวัฒนา จำกัดเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000รกร.1709-66/6722/03/2567
10608104-1001บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/15 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4529-66/6722/02/2567
10708104-1003บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัดบริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.4620-66/6729/03/2567
10808910-0001บริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัดบริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 12 ถนนเอราวัณ-ลาดหญ้า ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190รกร.0838-66/6725/03/2567
10908910-1001บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 321/1 หมู่ที่ 2 ถนนโคกตูม-มะนาวหวาน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.4750-66/6721/03/2567
11008999-0001บริษัท แพนด์ส นครหลวง จำกัดบริษัท แพนด์ส นครหลวง จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 ถนนนครหลวง-อรัญญิก ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
11108999-0002บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 86 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
11208999-1001บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
11308999-1002บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัดบริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัดเลขที่ 1/5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
11410111-0001นายปัญญาโชติเทวัญนายปัญญาโชติเทวัญเลขที่ 44/3 ถนนสุขา1 กรุงเทพฯ
11510111-0002บริษัท ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
11610111-0003บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160รกร.0875-66/6731/03/2567
11710111-1001บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัดบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 4เลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.3988-66/6715/03/2567
11810111-1002บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัดบริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัดเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.5447-66/6731/03/2567
11910111-1003บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.6034-66/6727/03/2567
12010111-1004บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกร กาญจนบุรีเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 16 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140รกร.5797-66/6731/03/2567
12110111-1005บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัดบริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (โรงงาน 1)เลขที่ 949,949/1-15 หมู่ที่ 7 ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
12210112-0001บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.ที่ 20.50 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.0967-66/6729/03/2567
12310112-0002บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1/21 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.2894-66/6718/03/2567
12410112-0003บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0321-66/6731/03/2567
12510112-1001บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดเลขที่ 101/125 หมู่ที่ 20 สวนอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.5700-66/6725/03/2567
12610112-1002บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัดบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.5680-66/6731/03/2567
12710120-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทาวงค์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.1265-66/6729/03/2567
12810120-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด กม. 2.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260รกร.0801-66/6728/03/2567
12910120-0003บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1414-66/6731/03/2567
13010120-0004บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัดบริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1724-66/6731/03/2567
13110120-0005บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่34/1)เลขที่ 34/1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.2293-66/6731/03/2567
13210120-0006บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0635-66/6713/03/2567
13310120-0007บริษัท สหฟาร์ม จำกัดบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ลพบุรี)เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.2247-66/6731/03/2567
13410120-0008บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120รกร.1502-66/6731/03/2567
13510120-0009บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 69/6 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.1789-66/6731/03/2567
13610120-0010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1939-66/6731/03/2567
13710120-0011บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 209/55 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2561-66/6731/03/2567
13810120-0012บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัดบริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140รกร.0606-66/6711/03/2567
13910120-0013บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดส์ จำกัดบริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 83/5 หมู่ที่ 10 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (เมืองพัทยา-ระยอง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2560-66/6714/05/2567
14010120-0014บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.3244-66/6714/03/256714/03/2567
14110120-0015บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 46/19 หมู่ที่ 4 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.2723-66/6731/03/2567
14210120-0016บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑล 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
14310120-0017บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 7 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0708-66/6727/03/2567
14410120-0018บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.2785-66/6728/03/2567
14510120-0019บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333, 333/1-2 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.0942-66/6731/03/2567
14610120-0020บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัดบริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ถนนอุบล-กันทรลักษ์ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190รกร.3207-66/6729/03/2567
14710120-1001บริษัท ดั๊กคิง จำกัดบริษัท ดั๊กคิง จำกัดเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140รกร.3982-66/6728/03/2567
14810120-1002บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรีเลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.4873-66/6712/06/2567
14910120-1003บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัดบริษัท สปริงคิทเช่น จำกัดเลขที่ 327 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190รกร.5364-66/6728/03/2567
15010120-1004บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จํากัดบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จํากัดเลขที่ 509 หมู่ที่ 9 ซอย7 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.5551-66/6731/03/2567
15110120-1005บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัดบริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ถนนสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190รกร.5524-66/6731/03/2567
15210120-1006บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140รกร.5478-66/6728/03/2567
15310120-1007บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัดบริษัท อินเตอร์เซีย จำกัดเลขที่ 153/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5727-66/6727/03/2567
15410120-1008บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 270 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000รกร.5785-66/6731/03/2567
15510120-1009บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จํากัดบริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จํากัดเลขที่ 356 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.5783-66/6725/03/2567
15610120-1010บริษัท วินไทย ฟู้ด จำกัดบริษัท วินไทย ฟู้ด จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000รกร.6133-66/6731/03/2567
15710120-1011บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 260 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
15810120-1012บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัดบริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230รกร.6244-66/6728/03/2567
15910131-0001บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)เลขที่ 509/1 หมู่ที่ 1 ซอย9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.2474-66/6722/03/2567
16010131-0002บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.2220-66/6731/03/2567
16110131-1001บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัดบริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัดเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.5583-66/6720/03/2567
16210132-0001บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530รกร.2751-66/6731/03/2567
16310132-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.1266-66/6729/03/2567
16410132-0003บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 210 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์-กม.20.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1166-66/6728/03/2567
16510132-0004บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0693-66/6731/03/2567
16610132-0005บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.1091-66/6725/03/2567
16710132-0006บริษัท สหฟาร์ม จำกัดโรงงานสหอินเตอร์ฟูดส์ (ลพบุรี)เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.1902-66/6726/03/2567
16810132-0007บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาทเขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.2812-66/6725/03/2567
16910132-0008บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัดโรงงานอาหารสำเร็จรูป ไส้กรอก 1เลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1941-66/6712/04/2567
17010132-0009บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัดโรงงานอาหารสำเร็จรูป ไส้กรอก 2เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1940-66/6712/04/2567
17110132-0010บริษัท ซีเอฟพี จำกัดบริษัท ซีเอฟพี จำกัดเลขที่ 209/102 หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2093-66/6720/03/2567
17210132-0011บริษัท บางกอกมีทโปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท บางกอกมีทโปรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.2253-66/6725/03/2567
17310132-0012บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.2821-66/6702/04/2567
17410132-0013บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขที่42/6)เลขที่ 42/6 หมู่ที่ 4 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120รกร.3066-66/6725/03/2567
17510132-0014บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดบริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดเลขที่ 1/10 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170รกร.2227-66/6731/03/2567
17610132-0015บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัดบริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัดเลขที่ 1/11 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170รกร.2148-66/6731/03/2567
17710132-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.3515-66/6712/03/2567
17810132-1002บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 392 หมู่ที่ 7 สวนอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4281-66/6726/03/2567
17910132-1003บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 13 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3932-66/6731/03/2567
18010132-1005บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัดบริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัดเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 12 ซอยไอยรา 6 ถนนไอยรา 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.4281-66/6731/03/2567
18110132-1006บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัดบริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.4722-66/6731/03/2567
18210132-1007บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัดโรงงานอาหารสำเร็จรูปนครราชสีมาเลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.5449-66/6722/02/2567
18310132-1008บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัดบริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัดเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
18410132-1009บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.5822-66/6728/03/2567
18510132-1010บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.5961-66/6702/04/2567
18610132-1011บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัดบริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (โรงงาน 2)เลขที่ 999/2-5 หมู่ที่ 7 ซอยวิทยุการบิน ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
18710133-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.1264-66/6729/03/2567
18810133-0002บริษัท สกายฟู้ด จำกัดบริษัท สกายฟู้ด จำกัดเลขที่ 54/23 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2452-66/6727/03/2567
18910133-1001บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดบริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 91/9 หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
19010139-0001บริษัท สหฟาร์ม จำกัดบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานแปรรูปกรุงเทพฯ)เลขที่ 128 ถนนนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
19110139-0002บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีไทย จำกัดบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีไทย จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
19210139-0003บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.3222-66/6714/03/2567
19310139-0004บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัดบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัดเลขที่ 219 หมู่ที่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
19410139-1001บริษัท ควิซีน โซลูชั่น เอเชีย จำกัดบริษัท ควิซีน โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (695/3)เลขที่ 695/3 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.3940-66/6727/02/2567
19510139-1002บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัดบริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.5878-66/6707/03/2567
19610139-1003บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัดบริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัดเลขที่ 46/5 หมู่ที่ 4 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.5941-66/6731/03/2567
19710139-1004บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 51 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.6072-66/6731/03/2567
19810139-1005บริษัท นิฮอนอิจิ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิฮอนอิจิ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซอย9 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
19910139-1006บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 170/1 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
20010211-0001บริษัท เจ-แฟค จำกัดบริษัท เจ-แฟค จำกัดเลขที่ 696/1 ซอยวัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
20110211-0002บริษัท แปซิฟิค ควีน จำกัดบริษัท แปซิฟิค ควีน จำกัดเลขที่ 104 หมู่ที่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
20210211-0003บริษัท พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 259 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
20310211-0005บริษัท บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0051-66/6729/03/2567
20410211-0007บริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 741 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
20510211-0008บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัดบริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัดเลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1605-66/6731/03/2567
20610211-0009บริษัท เอ.พี. โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เอ.พี. โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
20710211-0010บริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2052-66/6731/03/2567
20810211-0011บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดบริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2462-66/6725/03/2567
20910211-0012บริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัดบริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จำกัดเลขที่ 47/19 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1225-66/6731/03/2567
21010211-0013บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัดบริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัดเลขที่ 59/7 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
21110211-0015บริษัท วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 61/9 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์20 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
21210211-0016บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัดบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัดเลขที่ 150/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000รกร.2886-66/6731/03/2567
21310211-1001บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จำกัดบริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 12/32 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3642-66/6731/03/2567
21410211-1002บริษัท โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง จำกัดบริษัท โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
21510211-1004บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัดบริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด (เลขที่ 99/111)เลขที่ 99/111 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
21610212-0002บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัดบริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด (สาขาปากน้ำ)เลขที่ 592 หมู่ที่ 2 ซอยเจ็กปัง ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2178-66/6728/03/2567
21710212-0004บริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัดบริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1900-66/6723/04/2567
21810212-0005บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.0890-66/6727/03/2567
21910212-0006บริษัท ปิติห้องเย็น จำกัดบริษัท ปิติห้องเย็น จำกัดเลขที่ 333, 333/1 หมู่ที่ 4 ซอยโรงงานกระดาษ ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0778-66/6729/03/2567
22010212-0007บริษัท สยามโภชนากร จำกัดบริษัท สยามโภชนากร จำกัดเลขที่ 156 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
22110212-0008บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 568 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1C/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0240-66/6727/03/2567
22210212-0009บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัดบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัดเลขที่ 211 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
22310212-0010บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัดบริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัดเลขที่ 151/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160รกร.2962-66/6731/03/2567
22410212-0011บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ระยอง)เลขที่ 200/9 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.277 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170รกร.0995-66/6711/03/2567
22510212-0014บริษัท ห้องเย็น กู้ดฟอร์จูน จำกัดบริษัท ห้องเย็น กู้ดฟอร์จูน จำกัดเลขที่ 58/5 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
22610212-0016บริษัท ไทยเอกมัยห้องเย็น จำกัดบริษัท ไทยเอกมัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.1383-66/6713/03/2567
22710212-0018บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 1261 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
22810212-0019บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัดบริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1237-66/6729/03/2567
22910212-0020บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2399-66/6723/02/2567
23010212-0021บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัดบริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 76/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0621-66/6726/03/2567
23110212-0022บริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัดบริษัท สยามสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส จำกัดเลขที่ 63/7 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 กม.37 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1727-66/6712/03/2567
23210212-0023บริษัท ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 48-49 หมู่ที่ 4 ซอยทรัพย์มหาโชค ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
23310212-0024บริษัท เค.แอล.ห้องเย็น จำกัดบริษัท เค.แอล.ห้องเย็น จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2712-66/6729/03/2567
23410212-0025บริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เอ แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 12/24 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
23510212-0026บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์)จำกัดบริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 31/10 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2544-66/6727/02/2567
23610212-0028บริษัท องกรณ์ ห้องเย็น จำกัดบริษัท องกรณ์ ห้องเย็น จำกัดเลขที่ 60/104 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0463-66/6731/03/2567
23710212-0029บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัดบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 1264 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
23810212-0030บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัดบริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2519-66/6712/03/2567
23910212-0031บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 1259 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
24010212-0032บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1/74-75 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1364-66/6727/03/2567
24110212-0033บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2237-66/6731/03/2567
24210212-0034บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 19/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
24310212-0035บริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ จำกัดบริษัท ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์ จำกัดเลขที่ 48/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0200-66/6713/02/256704/03/2567
24410212-0036บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดบริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดเลขที่ 1289 ถนนวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
24510212-0037บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัดบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 57/37 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2124-66/6718/03/2567
24610212-0038บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1580-66/6731/03/2567
24710212-0039บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดบริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัดเลขที่ 85, 85/1, 85/2, 42/1 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1658-66/6731/03/2567
24810212-0040บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 21 ถนนเจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.1900-66/6727/03/2567
24910212-0041บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัดบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.0481-66/6729/03/2567
25010212-0042บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัดบริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัดเลขที่ 73/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.2733-66/6731/03/2567
25110212-0043บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)เลขที่ 402 หมู่ที่ 8 ถนนสะพานปลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120รกร.2377-66/6707/03/2567
25210212-0044บริษัท แซม-ดี ฟาร์ม จำกัดบริษัท แซม-ดี ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
25310212-0045บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000รกร.2808-66/6731/03/2567
25410212-0046บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.2834-66/6731/03/2567
25510212-0047บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(สงขลา)เลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140รกร.0934-66/6726/03/2567
25610212-0048บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดเลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000รกร.2555-66/6727/03/2567
25710212-0049บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัดบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 77,77/1 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330รกร.1886-66/6731/03/2567
25810212-0050บริษัท ไฮไท ซีฟู๊ดจำกัดบริษัท ไฮไท ซีฟู๊ด จำกัดเลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.2947-66/6731/03/2567
25910212-0051บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัดบริษัท แมนเอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000รกอ.0008-66/6727/03/2567
26010212-0052บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310รกร.2419-66/6721/03/2567
26110212-0053บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 31 หมู่ที่ 4 ถนนหัวไทร-ระโนด ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
26210212-0055บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 24,26 ซอย1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000รกร.2248-66/6731/03/2567
26310212-0056บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัดบริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ถนนจะนะ- สงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.2465-66/6705/04/2567
26410212-0057บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 70/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
26510212-0058บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัดบริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัดเลขที่ 509 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000รกร.1933-66/6712/03/2567
26610212-0059บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จำกัดเลขที่ 32/50 ซอยหลิมสกุล ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
26710212-0060บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนตรัง-กันตัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000รกร.0737-66/6731/03/2567
26810212-0061บริษัท ตรังชัวร์ จำกัดบริษัท ตรังชัวร์ จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190รกร.1550-66/6731/03/2567
26910212-0062บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 371 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
27010212-1003บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 260/44 หมู่ที่ 6 ถนนรัตนโกสิน200ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.3639-66/6729/03/2567
27110212-1004บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 6/188,6/199 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.4673-66/6731/03/2567
27210212-1005บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัดบริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280รกร.4171-66/6722/03/2567
27310212-1006บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัดบริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัดเลขที่ 554-555 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
27410212-1007บริษัท สยามมารีนโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สยามมารีนโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 201 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
27510212-1008บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัดบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัดเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100รกร.3954-66/6701/04/2567
27610212-1009บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 6/10 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
27710212-1010บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดบริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
27810212-1011บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด สาขาสมุทรสาครเลขที่ 57/6 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
27910212-1012บริษัท โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 1277 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4491-66/6731/05/2567
28010212-1013บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 118/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4685-66/6725/03/2567
28110212-1014บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดบริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 79/30 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
28210212-1015บริษัท ซี เอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ซี เอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 88/88 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
28310212-1016บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/90 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
28410212-1017บริษัท สตาร์ฟิช จำกัดบริษัท สตาร์ฟิช จำกัดเลขที่ 79/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5865-66/6713/03/2567
28510212-1018บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
28610212-1019บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 82/12-14 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5430-66/6729/03/2567
28710212-1020บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 19/20 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5837-66/6725/03/2567
28810212-1021บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัด (สาขา 2)เลขที่ 591 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 18 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
28910212-1022บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัดบริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด (เลขที่ 66/8)เลขที่ 66/8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6296-66/6731/03/2567
29010212-1023บริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัดบริษัท บางกอก ซีฟู้ด จำกัด (เลขที่ 66/19)เลขที่ 66/19 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6294-66/6731/03/2567
29110212-1024บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)เลขที่ 109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6273-66/6731/03/2567
29210221-0002บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 326 หมู่ที่ 1 ซอยรัตนราช ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.0764-66/6725/03/2567
29310221-0003บริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัดบริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัดเลขที่ 255/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0332-66/6731/03/2567
29410221-0004บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัดบริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2867-66/6731/03/2567
29510221-0005บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3319-66/6729/03/2567
29610221-0006บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 72/1, 79/233 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2228-66/6731/03/2567
29710221-0007บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 94/6 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1401-66/6728/03/2567
29810221-0008บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1503-66/6731/03/2567
29910221-0009บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1103-66/6721/03/2567
30010221-0010บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 48 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
30110221-0011บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3359-66/6731/03/2567
30210221-0013บริษัท รอแยลแคนนิ่งจำกัดบริษัท รอแยลแคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
30310221-0014บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100รกร.2442-66/6731/03/2567
30410221-0015บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1069 ถนนสายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.2414-66/6727/03/2567
30510221-0016บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ถนนบ่ออิฐ-นาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.1223-66/6731/03/2567
30610221-1001บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัดบริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 55/4 หมู่ที่ 3 ซอยไกรวัตนุสสรณ์ ถนนโคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3617-66/6726/03/2567
30710221-1002บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 233 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3941-66/6731/03/2567
30810221-1003บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85/1-3 ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5642-66/6707/03/2567
30910221-1004บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)เลขที่ 30/24 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4950-66/6730/03/2567
31010221-1005บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 56/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนบ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5149-66/6729/03/2567
31110221-1006บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ถนนริมคลองดี 7 ฝั่งตะวันตก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5501-66/6731/03/2567
31210221-1007บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัดบริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.6044-66/6714/03/2567
31310222-0001บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.0396-66/6731/03/2567
31410222-0002บริษัท เอส.เอส.โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัดบริษัท เอส.เอส.โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัดเลขที่ 70/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเกาะถ้ำ ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
31510292-1001บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดเลขที่ 206/61 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4471-66/6731/03/2567
31610292-1002บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 5/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
31710294-0001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแคเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.1607-66/6731/03/2567
31810294-1001บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัดบริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ซอยวัดปากบ่อ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3908-66/6722/03/2567
31910294-1002บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัดบริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัดเลขที่ 69/16 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4346-66/6726/03/2567
32010295-1001บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.6143-66/6713/03/2567
32110299-1001บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัดบริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัดเลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110รกร.5066-66/6725/03/2567
32210299-1003บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.3667-66/6721/03/2567
32310299-1004บริษัท แพนฟู้ด จำกัดบริษัท แพนฟู้ด จำกัดเลขที่ 71/9,71/15 หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งปรีชา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5992-66/6713/03/2567
32410299-1005บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัดบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัดเลขที่ 119/99 หมู่ที่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4728-66/6701/04/2567
32510299-1006บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
32610299-1007บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัดบริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ซอยเอเซียอเวนิว 2 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.5904-66/6726/03/2567
32710301-0002บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 43/4 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120รกร.3100-66/6728/03/2567
32810301-0003บริษัท ทิมฟู้ด จำกัดบริษัท ทิมฟู้ด จำกัดเลขที่ 182 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร-เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000รกร.0429-66/6711/03/2567
32910301-0004บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัดบริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
33010301-0005บริษัท ชินวงศ์ฟู้ดจำกัดบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัดเลขที่ 53/12 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2781-66/6727/03/2567
33110301-0006บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัดบริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ซอยบางโทรัด ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2782-66/6727/03/2567
33210301-0007บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110รกร.0318-66/6731/03/2567
33310301-0008บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290รกร.0104-66/6731/03/2567
33410301-0009บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 106/5 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.1887-66/6729/03/2567
33510301-0010บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัดบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180รกร.2032-66/6731/03/2567
33610301-0011บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 216,217 หมู่ที่ 2 ซอยกวางลี้-น้ำดำ ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000รกร.0935-66/6731/03/2567
33710301-1001บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299/1 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
33810301-1002บริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัดบริษัท ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 45/11 หมู่ที่ 5 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
33910301-1003บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัดบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290รกร.5082-66/6705/02/256727/02/2567
34010301-1004บริษัท เกรซฟู้ด จำกัดบริษัท เกรซฟู้ด จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-แม่สรวย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250รกร.4464-66/6731/03/2567
34110301-1005บริษัท ถกลศรีฟาร์ม จำกัดถกลศรีฟาร์มเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
34210302-0001บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 155/ 1 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2877-66/6729/03/2567
34310302-0002บริษัท อาหารสยาม(2513) จำกัดบริษัท อาหารสยาม(2513) จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.0642-66/6726/03/2567
34410302-0003บริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240รกร.0931-66/6706/06/2567
34510302-0004บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 363 หมู่ที่ 2 ถนนสาย13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.0931-66/6731/03/2567
34610302-0006บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัดบริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัดเลขที่ 64/2 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 3159 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130รกร.3073-66/6729/02/2567
34710302-0007บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัดเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
34810302-0008บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัดบริษัท กาญจน์คอร์น จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตะคร้อ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
34910302-0010บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัดบริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 13 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
35010302-0011บริษัท โซโนะริกุ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท โซโนะริกุ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ซอยวัดลานคา ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.2801-66/6731/03/2567
35110302-0012บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัดบริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ถนนวัดปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3939-66/6729/03/2567
35210302-0013บริษัท ชะอำไพน์แอปเปิ้ลแคนเนอรี่ จำกัดบริษัท ชะอำไพน์แอปเปิ้ลแคนเนอรี่ จำกัดเลขที่ 790 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
35310302-0014บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัดบริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210รกร.1660-66/6731/03/2567
35410302-0015บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัดบริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150รกร.1901-66/6731/03/2567
35510302-0016บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120รกร.1681-66/6725/03/2567
35610302-0017บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัดบริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม-ยางชุม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150รกร.2423-66/6727/03/2567
35710302-0018บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัดบริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัดเลขที่ 362 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120รกร.2210-66/6710/04/2567
35810302-0019บริษัท สามร้อยยอด จำกัดบริษัท สามร้อยยอด จำกัดเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180รกร.2339-66/6731/03/2567
35910302-0020บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290รกร.0148-66/6731/03/2567
36010302-0021บริษัท ซัน สวีท จำกัดบริษัท ซัน สวีทจำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนสันป่าตอง-บ้านกาด ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120รกร.2549-66/6713/03/2567
36110302-0022บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดบริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
36210302-0023บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 13 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000รกร.0326-66/6731/03/2567
36310302-0024บริษัท ซันเทคกรุ๊ป จำกัดบริษัท ซันเทคกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
36410302-0025บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 75 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
36510302-1001บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) (695/1)เลขที่ 695/1 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.3939-66/6731/03/2567
36610302-1002บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270รกร.3553-66/6728/03/2567
36710302-1003บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัดบริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัดเลขที่ 220 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180รกร.4904-66/6728/03/2567
36810302-1004บริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัดบริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัดเลขที่ 179/4 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120รกร.4939-66/6722/03/2567
36910302-1005บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัดบริษัท สมิงฟูดส์ จำกัดเลขที่ 64/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
37010302-1006บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260รกร.5008-66/6731/03/2567
37110302-1007บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)เลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110รกร.5313-66/6731/03/2567
37210302-1008บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดบริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัดเลขที่ 268 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190รกร.5361-66/6727/03/2567
37310302-1009บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัดบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนท่าน้ำตื้น-เขาปูน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000รกร.5498-66/6731/03/2567
37410302-1010บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จํากัดบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จํากัดเลขที่ 179/12 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120รกร.5607-66/6731/03/2567
37510302-1011บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัดบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
37610303-0001บริษัท บางกอก ที.เอ็ม.เครื่องดื่ม จำกัดบริษัท บางกอก ที.เอ็ม.เครื่องดื่ม จำกัดเลขที่ 239 ซอยบางแค4 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160รกร.1277-66/6729/05/2567
37710303-0002บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัดบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.0184-66/6731/03/2567
37810303-0003บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 150/50 หมู่ที่ 9 อุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280รกร.2922-66/6728/03/2567
37910303-1001บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัดบริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัดเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150รกร.4005-66/6713/03/2567
38010303-1002บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัดบริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
38110303-1003บริษัท ชบาบางกอก จำกัดบริษัท ชบาบางกอก จำกัดเลขที่ 470 หมู่ที่ 1 ซอยสะพานสามห่วง ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.3850-66/6731/03/2567
38210303-1004บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.3967-66/6731/03/2567
38310303-1005บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 502 หมู่ที่ 3 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.3791-66/6731/03/2567
38410303-1006บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัดบริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.3978-66/6726/03/2567
38510303-1007บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.4153-66/6731/03/2567
38610303-1008บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 469/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4428-66/6713/03/2567
38710303-1009บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.4463-66/6731/03/2567
38810303-1010บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
38910303-1011บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จํากัดบริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จํากัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 13 ถนนน้ำพุ-ชัฏป่าหวาย ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
39010303-1012บริษัท ชบาบางกอก จำกัดบริษัท ชบาบางกอก จำกัด (สาขา 1)เลขที่ 137 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.5655-66/6731/03/2567
39110303-1013บริษัท ชบาบางกอก จำกัดบริษัท ชบาบางกอก จำกัด (สาขา 2)เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.5665-66/6731/03/2567
39210303-1015บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัดบริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 50/10 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
39310304-0002บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.1871-66/6731/03/2567
39410304-1001บริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150รกร.4977-66/6721/03/2567
39510304-1002บริษัท ไทย ฟง รับเบอร์ จำกัดไทย ฟง รับเบอร์เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
39610304-1003บริษัท อิ่นปัง จำกัดบริษัท อิ่นปัง จำกัดเลขที่ 314 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120รกร.5283-66/6713/03/2567
39710304-1004บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (2525) จำกัดบริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (2525) จำกัดเลขที่ 186 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
39810304-1005บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัดบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัดเลขที่ 829 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.5838-66/6706/03/2567
39910305-1001บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.5330-66/6721/03/2567
40010306-0001บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 225/10 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4486-66/6731/03/2567
40110306-1001บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 99/9-10 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150รกร.2836-66/6731/03/2567
40210306-1002บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.4375-66/6731/03/2567
40310309-0001บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดเลขที่ 58-59 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220รกร.0125-66/6718/03/2567
40410309-0002บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัดบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัดเลขที่ 504 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000รกร.3292-66/6728/03/2567
40510309-1001บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัดบริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110รกร.5274-66/6731/03/2567
40610309-1002บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
40710309-1003บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 99/95 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5284-66/6725/03/2567
40810309-1004บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัดบริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัดเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ซอยแพรกหนามแดง 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
40910309-1005บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัดบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัดเลขที่ 39/16 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
41010309-1006บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดบริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110รกร.5933-66/6709/02/256701/03/2567
41110411-0001บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัดบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
41210411-0002บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดปุณหังสนาวาส ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1721-66/6731/03/2567
41310411-0004บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี จำกัดบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี จำกัดเลขที่ 39/6 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120รกร.2743-66/6731/03/2567
41410411-0005บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัดบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.0633-66/6718/03/2567
41510411-0006บริษัท กสิสุรีย์ จำกัดบริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (สาขาท่าเรือ)เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ถนนท่าเรือ-วังแดง ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130รกร.0316-66/6722/03/2567
41610411-0007บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 81/7, 81/8, 82 หมู่ที่ 1 ถนนสายแปด ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.2054-66/6720/03/2567
41710411-0008บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1134-66/6725/03/2567
41810411-0009บริษัท พี.เอส.แปซิฟิค จำกัดบริษัท พี.เอส.แปซิฟิค จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
41910411-0010บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัดบริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัดเลขที่ 61/4 ซอยบ้านเด่น ถนนพิชัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110รกร.2835-66/6726/03/2567
42010411-0011บริษัท ถาวร รีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัดบริษัท ถาวร รีฟายน์เม้นท์ ออยล์ จำกัดเลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
42110412-0001บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 5 ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1997-66/6728/03/2567
42210412-0002บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 9 ถนนสามโคก - เสนา ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190รกร.0697-66/6726/03/2567
42310412-1001บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัดบริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.3807-66/6731/03/2567
42410412-1002บริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัดบริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
42510412-1003บริษัท กสิสุรีย์ จำกัดบริษัท กสิสุรีย์ จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถนนตัดใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120รกร.3963-66/6726/03/2567
42610412-1004บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.4391-66/6731/03/2567
42710419-0001บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย7 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.2559-66/6714/05/2567
42810419-1001บริษัท ฟูจิ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ฟูจิ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/287 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3647-66/6725/03/2567
42910420-0001บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 236 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0961-64/6529/03/2567
43010420-0002บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 101/2 หมู่ที่ 1 ถนนสายเจ็ด ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.2055-66/6720/03/2567
43110420-0003บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัดบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนโทรเลขเก่า ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110รกร.2693-66/6731/03/2567
43210420-0004บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130รกร.3031-66/6729/03/2567
43310420-0005บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึกเลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110รกร.3252-66/6731/03/2567
43410420-0006บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ถนนไร่คอก-ทุ่งทับควาย ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120รกร.3255-66/6729/03/2567
43510420-0007บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัดบริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัดเลขที่ 252 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
43610420-0008บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัดบริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 182,182/1,182/2 หมู่ที่ 12 ซอยคลองตลิ่ง ถนนเพชรเกษม ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170รกร.2832-66/6727/03/2567
43710420-0009บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัดเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150รกร.3582-66/6731/03/2567
43810420-0010บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140รกร.2402-66/6731/03/2567
43910420-0011บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัดบริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา กม.14 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000รกร.0156-66/6731/03/2567
44010420-1001บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัดเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170รกร.4259-66/6721/03/2567
44110420-1002บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดบริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระแสง-ปลายพระยา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210รกร.4227-66/6731/03/2567
44210420-1003บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัดบริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120รกร.3817-66/6731/03/2567
44310420-1004บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัดบริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านเคี่ยมเอน-ห้วยแกละ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
44410420-1005บริษัท โอพีจีเทค จำกัดบริษัท โอพีจีเทค จำกัดเลขที่ 90/8 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
44510420-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพนมปาล์มออยล์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพนมปาล์มออยล์เลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
44610420-1007สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
44710420-1008บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัดบริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.4771-66/6729/03/2567
44810420-1009บริษัท เยียรบับ จำกัดบริษัท เยียรบับ จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210รกร.5197-66/6703/05/2567
44910420-1010บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัดบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัดเลขที่ 331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
45010420-1011บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัดบริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
45110420-1012บริษัท ซีพีพี จำกัดบริษัท ซีพีพี จำกัดเลขที่ 89/9 หมู่ที่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170รกร.5293-66/6728/03/2567
45210420-1013บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัดบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.5280-66/6707/03/2567
45310420-1014บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ํามันอุตสาหกรรม จํากัดบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ํามันอุตสาหกรรม จํากัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150รกร.5694-66/6731/03/2567
45410420-1015บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จํากัดบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จํากัดเลขที่ 321 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170รกร.5688-66/6731/03/2567
45510420-1016บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัดบริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230รกร.5960-66/6726/03/2567
45610420-1017บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัดบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัดเลขที่ 700/340 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
45710491-1001บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดบริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด สาขานครศรีธรรมราชเลขที่ 118,118/1 หมู่ที่ 8 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
45810491-1002บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัดบริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด สาขาไทรขึงเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ถนนพระแสง-ชัยบุรี ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
45910499-0001บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 10/5 หมู่ที่ 4 ซอยวัดน้อยเจริญสุข ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
46010499-0002บริษัท โอลีน จำกัดบริษัท โอลีน จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0605-66/6725/03/2567
46110501-0001บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99/30 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
46210501-0002บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210รกร.0418-66/6706/03/2567
46310501-0003บริษัท กรีนสปอต จำกัดบริษัท กรีนสปอต จำกัดเลขที่ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.1831-66/6722/03/2567
46410501-0004บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 668 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
46510501-0005บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัดบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัดเลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.0003-66/6731/03/2567
46610501-0006องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง)เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180รกร.2204-66/6728/03/2567
46710501-0007สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.1251-66/6731/03/2567
46810501-0008บริษัท แดรี่ พลัส จำกัดบริษัท แดรี่ พลัส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130รกร.0649-66/6727/03/2567
46910501-0009บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัดบริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130รกร.2478-66/6731/03/2567
47010501-0010บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัดบริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130รกร.1553-66/6731/03/2567
47110501-0011บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
47210501-0012องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เลขที่ 344 ถนนทางหลวงสาย 208 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260รกร.0027-66/6731/03/2567
47310501-0013บริษัท กรีนสปอต จำกัดบริษัท กรีนสปอต จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
47410501-1001บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัดบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 134 หมู่ที่ 4 ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130รกร.5681-66/6731/03/2567
47510501-1002บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.4971-66/6731/03/2567
47610501-1003องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง)เลขที่ 198 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180รกร.4774-66/6731/03/2567
47710501-1004องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยโรงงานผลิตภัณฑ์นมปราณบุรีเลขที่ 174 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120รกร.5356-66/6731/03/2567
47810502-0001บริษัท ไดรี่ อินอัสตรี่ จำกัดบริษัท ไดรี่ อินอัสตรี่ จำกัดถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
47910502-0002บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1339-66/6728/03/2567
48010502-0003บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย)บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย)เลขที่ 359 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.0569-66/6731/03/2567
48110502-0004บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (โรงงานนวนคร)เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 19 ซอย16 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1393-66/6729/03/2567
48210502-0006บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัดเลขที่ 158 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.2588-66/6728/03/2567
48310502-0007บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/428 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.2273-66/6731/03/2567
48410502-0008บริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140รกร.3017-66/6731/03/2567
48510502-0009บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
48610503-0001บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเลขที่ 40 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.2907-66/6710/04/2567
48710503-0002บริษัท จอมธนา จำกัดบริษัท จอมธนา จำกัดเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.2464-66/6725/03/2567
48810503-0003บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัดบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัดเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320รกร.1547-66/6731/03/2567
48910503-1001บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)เลขที่ 104/2 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.5708-66/6731/03/2567
49010503-1002บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัดบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถนนพลดำริห์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
49110504-0001บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาอยุธยา)เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนนบางปะอิน-บางปะหัน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000รกร.0467-66/6705/04/2567
49210504-0002บริษัท บีทาเก้น จำกัดบริษัท บีทาเก้น จำกัดเลขที่ 37/5 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2696-66/6729/03/2567
49310504-0003บริษัท ดัชมิลล์ จำกัดบริษัท ดัชมิลล์ จำกัดเลขที่ 137/6 หมู่ที่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 8 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.1473-66/6731/03/2567
49410504-1001บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 42/3 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
49510504-1002บริษัท ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัดบริษัท ไอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 210 หมู่ที่ 12 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
49610505-1001บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 228 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4660-66/6731/03/2567
49710505-1002บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 196 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
49810505-1003บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
49910509-0001บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเลขที่ 234-5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1258-66/6726/03/2567
50010509-0002บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89/5 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1426-66/6722/03/2567
50110509-1001บริษัท เยียระกานต์ จำกัดบริษัท เยียระกานต์ จำกัดเลขที่ 77/13 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3567-66/6729/03/2567
50210509-1002บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัดบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.5503-66/6729/03/2567
50310509-1003บริษัท กรไทย จำกัดบริษัท กรไทย จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ซอยวัดโพธิ์สามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.5845-66/6729/04/2567
50410509-1004บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 20 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ซอยนวนคร14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.6314-66/6703/04/2567
50510611-0001บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดเลขที่ 7 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000รกร.1418-66/6731/03/2567
50610611-0003บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัดบริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนผาปราบพาล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
50710611-0004บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัดบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัดเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ถนนบางไทย-เชียงรากน้อย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290รกร.2284-66/6731/03/2567
50810611-0005บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัดบริษัท โรงสีไฟนครหลวง จำกัด สาขา 1เลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
50910611-0006บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)เลขที่ 3/2-4 หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130รกร.1578-66/6725/03/2567
51010611-0007บริษัท เจียเม้ง จำกัดบริษัท เจียเม้ง จำกัด สาขา 2เลขที่ 111 หมู่ที่ 15 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
51110611-0008บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ถนนนครหลวง-ท่าเรือ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.2791-66/6725/03/2567
51210611-0009บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัดบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 459 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเชีย กม.128 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180
51310611-0010บริษัท ชัยทิพย์ จำกัดบริษัท ชัยทิพย์ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.3352-66/6721/03/2567
51410611-0011บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์์ จำกัดบริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
51510611-0012บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัดบริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัดเลขที่ 54-55 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.2854-66/6731/03/2567
51610611-0013บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120รกร.4048-66/6725/03/2567
51710611-0014บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัดบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัดเลขที่ 39/95 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1192-66/6731/03/2567
51810611-0015บริษัท เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ จำกัดบริษัท เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนเรียบคลองส่งน้ำชลประทาน ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
51910611-0016บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ถนนกำแพงเพชร ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.3526-66/6725/03/2567
52010611-0019บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัดบริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0794-66/6731/03/2567
52110611-0020บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัดบริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัดเลขที่ 85-86 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
52210611-0021บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดบริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120รกร.2526-66/6731/03/2567
52310611-0022บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัดบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวบุรีรัมย์เลขที่ 279 หมู่ที่ 9 ถนนลำปลายมาศ-บุรีรัมย์ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130รกร.1742-66/6725/03/2567
52410611-0023บริษัท สหพัฒนาข้าวพูนผล จำกัดบริษัท สหพัฒนาข้าวพูนผล จำกัดเลขที่ 449 หมู่ที่ 22 ถนนสตึก-ห้วยราช ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
52510611-0024บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัดบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัดเลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140รกร.5016-66/6731/03/2567
52610611-0026บริษัท บัวสมหมาย จำกัดบริษัท บัวสมหมาย จำกัดเลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000รกร.1807-66/6731/03/2567
52710611-1001บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัดบริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110รกร.3445-66/6709/02/256716/02/2567
52810611-1002บริษัท อยุธยา ไรซ มิล จำกัดบริษัท อยุธยา ไรซ มิล จำกัดเลขที่ 76/4 หมู่ที่ 8 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
52910611-1004บริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัดบริษัท เยนเนอรัล ไรซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
53010611-1005บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัดบริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด (เลขที่บ้าน 277)เลขที่ 277 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
53110611-1006ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวตั้งแซเยี้ยงเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 7 ถนนวาริน-กันทรลักษ์ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
53210611-1007บริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัดบริษัท โรงสีแสงวงศ์ จำกัด (เลขที่ 255)เลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
53310611-1008บริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัดบริษัท โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
53410611-1009บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัดบริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
53510611-1010บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัดบริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130รกร.5046-66/6731/03/2567
53610611-1011บริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดบริษัท เกรียงชัยโกลเด้นไรซ์ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
53710611-1012บริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดบริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
53810611-1014ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุขศิริพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสุขศิริพานิชเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
53910611-1015ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ซีไรซ์เพชรบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ซีไรซ์เพชรบุรีเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรบุรี-บางแก้ว ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
54010611-1016บริษัท โรงสีเตียหลีฮง จำกัดบริษัท โรงสีเตียหลีฮง จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
54110611-1018บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัดบริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
54210611-1019บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
54310611-1021บริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดบริษัท โรงสีเตียใจ้ฮง จำกัดเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
54410611-1022ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟบ้านกร่างห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟบ้านกร่างเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
54510611-1023บริษัท ธนภัทรพูนแสง จำกัดบริษัท ธนภัทรพูนแสง จำกัดเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170รกร.4047-66/6706/04/2567
54610611-1024บริษัท โรงสีเก่งการพานิชพืชผล 2001 จำกัดโรงสีเก่งการพานิชพืชผลเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
54710611-1025บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัดบริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
54810611-1026บริษัท วัจณสุรัตน จำกัดบริษัท วัจณสุรัตน จำกัดเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
54910611-1027บริษัท โรงสีไฟ แสงไพฑูรย์ (2000) จำกัดบริษัท โรงสีไฟ แสงไพฑูรย์ (2000) จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
55010611-1028บริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัดบริษัท ล้อพูนผล ไรซ์มิลล์ จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220รกร.4946-66/6715/03/2567
55110611-1029ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ถาวรห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทรัพย์ถาวรเลขที่ 84,84/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270รกร.4137-66/6731/03/2567
55210611-1031บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง (สระบุรี) จำกัดบริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง (สระบุรี) จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
55310611-1032บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัดบริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270รกร.3920-66/6721/02/2567
55410611-1033บริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัดบริษัท ช. บุญชูพืชผล จำกัดเลขที่ 97/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
55510611-1034ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปรีชานุกูลกิจ (2003)ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีปรีชานุกูลกิจ (2003)เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
55610611-1035บริษัท สินเสนา จำกัดบริษัท สินเสนา จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
55710611-1036ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีท่าแห สมบูรณ์ทรัพย์เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
55810611-1037บริษัท พงษ์ลาภ จำกัดบริษัท พงษ์ลาภ จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.4002-66/6706/03/2567
55910611-1038บริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัดบริษัท กิจรุ่งเรืองชัยนาท จำกัดเลขที่ 145 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
56010611-1039ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงเดชธัญญกิจ 2516ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงเดชธัญญกิจ 2516เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
56110611-1040บริษัท โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา จำกัดบริษัท โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา จำกัดเลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
56210611-1041บริษัท อุบลธัญชาติ จำกัดบริษัท อุบลธัญชาติ จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 10 ถนนวาริน-กันทรลักษ์ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
56310611-1042ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยยงเฮงห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยยงเฮงเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
56410611-1043บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 388 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
56510611-1044บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัดบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
56610611-1045บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัดบริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัดเลขที่ 4/10 หมู่ที่ 4 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
56710611-1046ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180รกร.4013-66/6731/03/2567
56810611-1047ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริเลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180รกร.4015-66/6731/03/2567
56910611-1048บริษัท โชคฉัตรไชยไรซ์มิล จำกัดบริษัท โชคฉัตรไชยไรซ์มิล จำกัดเลขที่ 67/2 หมู่ที่ 2 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
57010611-1049บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไร้ซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จำกัดบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไร้ซ์ แอนด์ โปรดักซ์ จำกัดเลขที่ 121/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
57110611-1050บริษัท โรงสีเอี่ยมเฮงล้ง (สระบุรี) จำกัดบริษัท โรงสีเอี่ยมเฮงล้ง (สระบุรี) จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
57210611-1051ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพรกิจวัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีศรีพรกิจวัฒนาเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ซอยวัดยอดพระพิมล ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
57310611-1052บริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัดบริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัดเลขที่ 238 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170รกร.4182-66/6726/03/2567
57410611-1053บริษัท นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัดบริษัท นำชัย พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 302 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170รกร.5994-66/6726/03/2567
57510611-1054บริษัท โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัดบริษัท โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 9 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
57610611-1055ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสุวรรณเกษตรห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสุวรรณเกษตรเลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
57710611-1057บริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัดบริษัท โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัดเลขที่ 333,333/1,333/2 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150รกร.4444-66/6731/03/2567
57810611-1058บริษัท โรงสีแก้วสว่าง จำกัดโรงสีแก้วสว่างเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
57910611-1059ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตรห้างหุ่นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การเกษตรเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
58010611-1060ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจเลขที่ 145 หมู่ที่ 9 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150รกร.5656-66/6729/03/2567
58110611-1061บริษัท ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท ราชสาส์น ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
58210611-1062บริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัดบริษัท โรงสีสามเกษตร จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
58310611-1063บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัดบริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
58410611-1064ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)ห้างหุ้นส่วนจำกำัด เปี่ยมทรัพย์ถาวร (1994)เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
58510611-1065ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวงทองข้าวไทยโรงสีข้าว,โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวเลขที่ 92,95 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
58610611-1066บริษัท แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ จำกัดบริษัท แสงไพศาล อินเตอร์ไรซ์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
58710611-1067ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี อรุณพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี อรุณพัฒนาเลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140รกร.4988-66/6722/03/2567
58810611-1068ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสินสมบูรณ์โรงสีเปี่ยมสินสมบูรณ์เลขที่ 40 หมู่ที่ 9 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
58910611-1069บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดบริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.5243-66/6707/03/2567
59010611-1070บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัดบริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190รกร.5976-66/6731/03/2567
59110611-1071บริษัท เอี่ยมพิทักษ์ จำกัดบริษัท เอี่ยมพิทักษ์ จำกัดเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
59210611-1072บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัดโรงสีธนกรรวมผล 999เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130รกร.4891-66/6731/03/2567
59310611-1073บริษัท โรงสีพานิชรวมเจริญ จำกัดบริษัท โรงสีพานิชรวมเจริญ จำกัด, บริษัท บุญมั่นคงข้าวไทย จำกัดเลขที่ 145,149 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
59410611-1074บริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
59510611-1075บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดเลขที่ 439 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000รกร.5457-66/6731/03/2567
59610611-1076บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัดบริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัดเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย กม.63 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
59710611-1077บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัดบริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัดเลขที่ 163 หมู่ที่ 4 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.5807-66/6731/03/2567
59810611-1078บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์์ จำกัดบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 18 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140รกร.5914-66/6713/03/2567
59910611-1079บริษัท โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ จำกัดบริษัท โรงสีมโนรมย์ ธัญญกิจ จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110รกร.6256-66/6729/03/2567
60010611-1080บริษัท โกลเด้น แกรนารี่ จำกัดบริษัท โกลเด้น แกรนารี่ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
60110612-0001บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัดบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
60210612-0002บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัดบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัดเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.1961-66/6728/03/2567
60310612-0003บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัดเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัก ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2149-66/6727/03/2567
60410612-1001บริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัดบริษัท ซิโนไทย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 1/4 หมู่ที่ 1 ถนนทัพหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4071-66/6731/03/2567
60510612-1002บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดบริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.4290-66/6728/03/2567
60610612-1003บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 11 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.3795-66/6727/03/2567
60710612-1004บริษัท ไทยอาซาฮี จำกัดบริษัท ไทยอาซาฮี จำกัดเลขที่ 259 หมู่ที่ 17 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.6114-66/6711/03/2567
60810612-1005บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.6118-66/6731/03/2567
60910613-0001บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัดบริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัดเลขที่ 90/4 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0936-66/6731/03/2567
61010613-0002บริษัท แหลมทองสหการ จำกัดบริษัท แหลมทองสหการ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.0266-66/6722/03/2567
61110613-0003บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัดบริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 48/1-2 หมู่ที่ 7 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0766-66/6711/03/2567
61210613-0004บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0994-66/6714/06/2567
61310613-0005บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดบริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1 ซอยวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0395-66/6729/03/2567
61410613-0006บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0704-66/6722/03/2567
61510613-0007บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัดบริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3145-66/6727/03/2567
61610613-0008บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัดบริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัดเลขที่ 1/29 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
61710613-1001บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปุ่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.3396-66/6729/03/2567
61810613-1002บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดบริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 688/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.3524-66/6719/03/2567
61910613-1003บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัดบริษัท คิงส์ มิลลิ่ง (สุราษฎร์ธานี) จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290รกร.3947-66/6725/03/2567
62010613-1004บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัดบริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.3404-66/6727/03/2567
62110613-1005บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัดบริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.5091-66/6728/03/2567
62210613-1006บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัดบริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัดเลขที่ 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5110-66/6714/02/256707/03/2567
62310614-1001บริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดบริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดเลขที่ 359 หมู่ที่ 2 ถนนด่านขุนทด-หนองแวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
62410614-1002บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัดบริษัท รุ่งเรืองผล จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210รกร.4473-66/6731/03/2567
62510614-1003บริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัดบริษัท คิงส์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.4826-66/6721/03/2567
62610615-0001บริษัท นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโลจำกัดบริษัท นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล จำกัดเลขที่ 23 หมู่ที่ 7 ซอยนานาพรรณ ถนนเพชรหึง ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
62710615-0002บริษัท บางกอกไดอิ้งและไซโล จำกัดบริษัท บางกอกไดอิ้งและไซโล จำกัดถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
62810615-0003บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัดบริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.5124-66/6711/03/2567
62910615-0004บริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัดบริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัดเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 7 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.1838-66/6729/03/2567
63010615-0005บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัดบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัดเลขที่ 96/10-11 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.0743-66/6721/03/2567
63110615-0006บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.2570-66/6731/03/2567
63210615-0007บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัดบริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 13 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.2521-66/6731/03/2567
63310615-0008บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัดบริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 11 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130รกร.0674-66/6731/03/2567
63410616-1001บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/115 หมู่ที่ 20 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3999-66/6731/03/2567
63510616-1002บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัดบริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัดเลขที่ 39/91 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5073-66/6731/03/2567
63610616-1003บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 618 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
63710616-1004บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 909 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.5573-66/6731/03/2567
63810616-1005บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
63910617-0001บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 57 ถนนพุทธมณฑล ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220รกร.2648-66/6725/03/2567
64010619-0001บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัดบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัดเลขที่ 11/1,11/2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.1077-66/6713/03/2567
64110619-1001บริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัดบริษัท ไทย อินสแตนท์ โพรดักส์ จำกัดเลขที่ 41/7 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถนนซีไออี 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
64210621-0001บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัดบริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
64310621-0002บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัดบริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซียอยุธยา-นครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
64410621-0003บริษัท ตันเสวตพืชผล จำกัดบริษัท ตันเสวตพืชผล จำกัดเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ถนนสายชลบุรี-บ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
64510621-0004บริษัท เวิลด์เพลเลทส์จำกัดบริษัท เวิลด์เพลเลทส์ จำกัดเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
64610621-0005บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัดบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
64710621-0009บริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัดบริษัท กิจเจริญสีคิ้วพืชผล จำกัดเลขที่ 142/4 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
64810621-0010บริษัท วิชัยอกริเทรด จำกัดบริษัท วิชัยอกริเทรด จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
64910621-0011บริษัท เอ็ม บี ส่งเสริมเกษตร จำกัดบริษัท เอ็ม บี ส่งเสริมเกษตร จำกัดเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
65010621-0012บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดบริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
65110621-0013ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยณรงค์ อุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยณรงค์ อุตสาหกรรมเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
65210621-0014บริษัท ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัดบริษัท ซี.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 258 หมู่ที่ 7 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
65310621-0016บริษัท อุดรพัฒนกิจ การเกษตร จำกัดบริษัท อุดรพัฒนกิจ การเกษตร จำกัดเลขที่ 601 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
65410621-0017ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยแลนด์พืชผลห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยแลนด์พืชผลเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
65510621-0019บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัดเลขที่ 185 หมู่ที่ 14 ถนนรพช.สามขา-นาสองห้อง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000รกร.4534-66/6731/03/2567
65610621-0020ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไพบูลย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรไพบูลย์เลขที่ 87 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
65710621-0021บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดบริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ถนนบางไทร-เชียงรากน้อย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
65810621-1002บริษัท โรงงานอัดมันเม็ดแสงอยุธยา จำกัดบริษัท โรงงานอัดมันเม็ดแสงอยุธยา จำกัดเลขที่ 259/1 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.4549-66/6731/03/2567
65910621-1003บริษัท ควอลิตี้เพลเลท จำกัดบริษัท ควอลิตี้เพลเลท จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
66010622-0001บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัดบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 38/6 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.2331-66/6721/03/2567
66110622-0002บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัดบริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
66210622-0005บริษัท ชลเจริญ จำกัดบริษัท ชลเจริญ จำกัดเลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.0018-66/6725/03/2567
66310622-0006บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.0765-66/6731/03/2567
66410622-0007บริษัท สยามสตาร์ช(1966) จำกัดบริษัท สยามสตาร์ช(1966) จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.1534-66/6727/02/2567
66510622-0009ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรืองเลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
66610622-0010บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัดบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.2887-66/6731/03/2567
66710622-0012บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดบริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 66/6 หมู่ที่ 3 ถนนสาย331 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.0110-66/6725/03/2567
66810622-0013บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1117-66/6731/03/2567
66910622-0015บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัดบริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัดเลขที่ 224 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวงสาย 333 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140รกร.2885-66/6731/03/2567
67010622-0016บริษัท ดี ไอ จำกัดบริษัท ดี ไอ จำกัดเลขที่ 771 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
67110622-0017บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 18 ถนนสายสลกบาตร-บ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140รกร.2287-66/6729/03/2567
67210622-0018บริษัท เจริญสุข แป้งมัน (2005) จำกัดบริษัท เจริญสุข แป้งมัน (2005) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000รกร.2218-66/6729/03/2567
67310622-0019บริษัท เพชรเจริญ สตาร์ช จำกัดบริษัท เพชรเจริญ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ถนนท่าขึ้น-ปากดง ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.0029-66/6725/03/2567
67410622-0020บริษัท สระแก้วเจริญ จำกัดบริษัท สระแก้วเจริญ จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000รกร.2420-66/6725/03/2567
67510622-0021บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัดบริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ถนนวัฒนานคร-แชรออ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160รกร.3054-66/6731/03/2567
67610622-0022บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0753-66/6731/03/2567
67710622-0023บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987)จำกัดบริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987)จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
67810622-0024บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัดบริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 13 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410รกร.1522-66/6702/04/2567
67910622-0025บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขาพิมายเลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110รกร.2681-66/6711/03/2567
68010622-0026บริษัท ที.เอช.แพลเล็ท จำกัดบริษัท ที.เอช.แพลเล็ท จำกัดเลขที่ 36-37 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.2707-66/6729/03/2567
68110622-0027บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัดบริษัท แป้งมันอิสาน จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0350-66/6727/03/2567
68210622-0028บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัดบริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ถนนสายราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
68310622-0029บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข 24-หนองยายเทียม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410รกร.1957-66/6725/03/2567
68410622-0030บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง-ปะคำ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330รกร.1316-66/6731/03/2567
68510622-0031บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดบริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99-100 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250รกร.1245-66/6725/03/2567
68610622-0032บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330รกร.1169-66/6719/03/2567
68710622-0033บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดบริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดเลขที่ 117 หมู่ที่ 16 บ้านสระประทุม ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330รกร.0367-66/6713/03/2567
68810622-0034บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัดบริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0757-66/6731/03/2567
68910622-0035บริษัท เชาว์ดีสตาร์ช (2004) จำกัดบริษัท เชาว์ดีสตาร์ช (2004) จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210รกร.2411-66/6729/03/2567
69010622-0036บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160รกร.0449-66/6715/03/2567
69110622-0037บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัดบริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250รกร.1168-66/6731/03/2567
69210622-0038บริษัท แก่นเจริญ จำกัดบริษัท แก่นเจริญ จำกัดเลขที่ 261 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170รกร.0034-66/6727/03/2567
69310622-0039บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัดบริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัดเลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ถนนหนองวัวซอ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360รกร.0826-66/6722/02/256701/03/2567
69410622-0040บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัดบริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัดเลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.0024-66/6731/03/2567
69510622-0041บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 1 ถนนรพช.-ธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110รกร.0146-66/6722/03/2567
69610622-0043บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัดบริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัดเลขที่ 85 หมู่ที่ 13 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130รกร.0035-66/6725/03/2567
69710622-0044บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัดบริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัดเลขที่ 227 หมู่ที่ 12 ถนนนิคมดำริห์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110รกร.3342-66/6731/03/2567
69810622-0045บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัดบริษัท บางนาแป้งมัน จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 10 ถนนถีนานนท์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120รกร.2680-66/6721/03/2567
69910622-0046บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์เลขที่ 136 หมู่ที่ 12 ถนนท่าคันโท ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190รกร.2287-66/6721/03/2567
70010622-0047บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัดบริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240รกร.0257-66/6731/03/2567
70110622-0048บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ถนนถีนานนท์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.0582-66/6731/03/2567
70210622-0049บริษัท เอเซีย โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดบริษัท เอเซีย โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 7 ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.0277-66/6718/03/2567
70310622-0051บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัดบริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240รกร.1121-66/6731/03/2567
70410622-0052บริษัท สยามโปรดักส์ (1994) จำกัดบริษัท สยามโปรดักส์ (1994) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.1109-66/6725/03/2567
70510622-0053บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัดบริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.0750-66/6731/03/2567
70610622-0054บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดบริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.0283-66/6718/03/2567
70710622-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมันชลบุรีสหมิตรแป้งมันชลบุรีเลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
70810622-1002บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 333/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260รกร.3843-66/6712/03/2567
70910622-1003บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280รกร.3732-66/6731/03/2567
71010622-1004บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดบริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
71110622-1005บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410รกร.3630-66/6725/03/2567
71210622-1006บริษัท เพชรธารา จำกัดบริษัท เพชรธารา จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270รกร.5338-66/6731/03/2567
71310622-1007บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 290 หมู่ที่ 4 ถนนหมายเลข24-หนองยายเทียม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410รกร.4542-66/6723/04/2567
71410622-1009บริษัท นิว ไดมอนด์ สตาร์ช จำกัดบริษัท นิว ไดมอนด์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.3776-66/6721/03/2567
71510622-1010บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัดบริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 4 ถนนตามูล-สะตอน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180รกร.3745-66/6725/03/2567
71610622-1011บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัดบริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
71710622-1012บริษัท แม่สอด สตาร์ช จำกัดบริษัท แม่สอด สตาร์ช จำกัดเลขที่ 194 หมู่ที่ 8 ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110รกร.3399-66/6721/03/2567
71810622-1013บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัดบริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.4216-66/6726/03/2567
71910622-1014บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดบริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 14 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
72010622-1015บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัดบริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัดเลขที่ 657 หมู่ที่ 7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140รกร.4909-66/6729/03/2567
72110622-1016บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110รกร.4670-66/6727/03/2567
72210622-1017บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ถนนชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150รกร.5200-66/6715/03/2567
72310622-1018บริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดบริษัท ไทย ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210รกร.5106-66/6726/03/2567
72410622-1019บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัดบริษัท เอี่ยมอุบล จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260รกร.5318-66/6727/03/2567
72510622-1020บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัดบริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210รกร.5193-66/6713/03/2567
72610622-1021บริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัดบริษัท ตงจิต สตาร์ช จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160รกร.5399-66/6715/03/2567
72710622-1022บริษัท เค.เอส. จันทบุรี จำกัดบริษัท เค.เอส. จันทบุรี จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
72810622-1023บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัดบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220รกร.5358-66/6731/03/2567
72910622-1024บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จํากัดบริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จํากัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ถนนปักธงชัย-วังน้ำเขียว ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150รกร.5528-66/6731/03/2567
73010622-1025บริษัท เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช จํากัดบริษัท เจริญ อินเตอร์ สตาร์ช จํากัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130รกร.5510-66/6727/03/2567
73110622-1026บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัดบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัดเลขที่ 187 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230รกร.5679-66/6723/04/2567
73210622-1027บริษัท ซีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ซีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230รกร.5775-66/6731/03/2567
73310622-1028บริษัท อุทัยรุ่ง จำกัดบริษัท อุทัยรุ่ง จำกัดเลขที่ 154 หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140รกร.5922-66/6731/03/2567
73410622-1029บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัดบริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210รกร.6071-66/6726/03/2567
73510622-1030บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130รกร.6315-66/6731/03/2567
73610622-1031บริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดบริษัท ทีพีเค แอ็บโซลูท สตาร์ช จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 13 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
73710622-1032บริษัท ไทย เบสท์ สตาร์ช จำกัดบริษัท ไทย เบสท์ สตาร์ช จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000รกร.5987-66/6731/03/2567
73810622-1033บริษัท ลำปาง อะโกร จำกัดบริษัท ลำปาง อะโกร จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
73910622-1034บริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัดบริษัท ธนะวัฒน์ แพลทตินั่ม สตาร์ช จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
74010629-0002บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.2374-66/6731/03/2567
74110629-1001บริษัท เดอะ ไมท์ตี้ จำกัดบริษัท เดอะ ไมท์ตี้ จำกัดเลขที่ 99/14 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150รกร.3841-66/6729/03/2567
74210629-1002บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัดบริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.4096-66/6721/02/2567
74310629-1003บริษัท ไทยกลูโคส จำกัดบริษัท ไทยกลูโคส จำกัดเลขที่ 32/8 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.4952-66/6729/03/2567
74410629-1004บริษัท เพียวเคมม์ จำกัดบริษัท เพียวเคมม์ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.6020-66/6705/06/2567
74510629-1005บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัดบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.5826-66/6731/03/2567
74610711-0001บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 149 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.1813-66/6728/03/2567
74710711-0002บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 153,154,161 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.3184-66/6728/03/2567
74810711-0003บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3209-66/6705/03/2567
74910711-0004บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260รกร.2536-66/6731/03/2567
75010711-1001บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.3428-66/6729/03/2567
75110711-1002บริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำกัดบริษัท ยูโรเปี้ยน เบเกอรี่ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
75210711-1003บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 91)เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.3426-66/6729/03/2567
75310711-1004บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 324 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.3427-66/6729/03/2567
75410711-1005บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3823-66/6729/03/2567
75510711-1006บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัดบริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัดเลขที่ 9/66,9/150 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
75610711-1008บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2,2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260รกร.4752-66/6725/03/2567
75710711-1009บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 700/707 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.4881-66/6725/03/2567
75810711-1010บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 700/836 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.4880-66/6722/03/2567
75910711-1011บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 151 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.4789-66/6728/03/2567
76010711-1012บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 789/173 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.5146-66/6728/03/2567
76110711-1013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อาหารแปรรูปบางน้ำเปรี้ยวเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.5287-66/6731/03/2567
76210711-1014บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัดบริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัดเลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
76310711-1015บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.6125-66/6729/03/2567
76410712-0001บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัดบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัดเลขที่ 9 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.0242-66/6718/03/2567
76510712-0002บริษัท ไทยคาเมดะ จำกัดบริษัท ไทยคาเมดะ จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 (โกดังหมายเลข 9) ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
76610712-0003บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัดบริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัดเลขที่ 44/93 หมู่ที่ 3 ซอยอุ่นอารี ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0361-66/6728/03/2567
76710712-0004บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2790-66/6731/03/2567
76810712-0005บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดเลขที่ 157 ซอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1662-66/6729/03/2567
76910712-0006บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดเลขที่ 32/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1661-66/6729/03/2567
77010712-0007บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดบริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดเลขที่ 700/830 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.0284-66/6731/03/2567
77110712-0008บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 43/244 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1966-66/6731/03/2567
77210712-0009บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.1944-66/6731/03/2567
77310712-0010บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 59/4, 59/8 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1870-66/6727/03/2567
77410712-1001บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/37 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4795-66/6729/03/2567
77510712-1002บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/350 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4535-66/6731/03/2567
77610712-1003บริษัท สิงห์ คาเมดะ(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สิงห์ คาเมดะ(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99/5 หมู่ที่ 7 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4647-66/6706/03/2567
77710712-1004บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/46 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4796-66/6729/03/2567
77810712-1005บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/68 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5136-66/6729/03/2567
77910712-1006บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.5332-66/6721/03/2567
78010712-1007บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/39 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5311-66/6729/03/2567
78110712-1008บริษัท เคพีฟู้ดส์ จํากัดบริษัท เคพีฟู้ดส์ จํากัดเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.5575-66/6719/04/2567
78210712-1009บริษัท ฉอยชิว จํากัดบริษัท ฉอยชิว จํากัดเลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.5738-66/6729/03/2567
78310712-1010บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 44/9 หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5493-66/6722/02/2567
78410712-1012บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัดบริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัดเลขที่ 185 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอยนิคมบางพลี 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.5958-66/6727/03/2567
78510713-1001บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดบริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัดเลขที่ 208-209 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกร.5400-66/6731/03/2567
78610721-0001บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัดบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัดเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140รกร.0130-66/6731/03/2567
78710721-0002บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัดบริษัท น้ำตาลระยอง จำกัดเลขที่ 388 หมู่ที่ 6 ถนนเขากระถิน-หนองบอน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270รกร.0924-66/6731/03/2567
78810721-0003ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนนท์อุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัดอนนท์อุตสาหกรรมเลขที่ 179 หมู่ที่ 9 ถนนส.วิศิษฎ์ศิลป์ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190รกร.3083-66/6706/04/2567
78910721-0004บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัดบริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.3094-66/6701/04/2567
79010721-0005บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
79110721-0006บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัดบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000รกร.1476-66/6731/03/2567
79210721-0007บริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัดบริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัดเลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440รกร.0594-66/6727/03/2567
79310721-1001บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนวังสามหมอ-คำม่วง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
79410721-1002บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) (สาขา 3)เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230รกร.5818-66/6731/03/2567
79510721-1003บริษัท นำ้ตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)โรงงานน้ำตาลสีคิ้วเลขที่ 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140รกร.6158-66/6722/03/2567
79610722-0001บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230รกร.2851-66/6727/03/2567
79710722-0002บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัดบริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัดเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130รกร.2343-66/6731/03/2567
79810722-0003บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.2656-66/6731/03/2567
79910722-0004บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัดบริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัดเลขที่ 44 ถนนอดิเรกสาร ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1151-66/6727/02/2567
80010722-0005บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอ่างเวียน จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอ่างเวียน จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
80110722-0006บริษัท สหการน้ำตาล ชลบุรี จำกัดบริษัท สหการน้ำตาล ชลบุรี จำกัดเลขที่ 612 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.0028-66/6725/03/2567
80210722-0007บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัดเลขที่ 3/11 หมู่ที่ 18 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1950-66/6726/03/2567
80310722-0008บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถนนเบิกไพร-เขางู ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.3061-66/6731/03/2567
80410722-0009บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.2040-66/6729/03/2567
80510722-0011บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัดโรงงานน้ำตาลวังขนายเลขที่ 209 หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
80610722-0012บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัดเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.0197-66/6727/03/2567
80710722-0013บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัดบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.1981-66/6731/03/2567
80810722-0014บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.0854-66/6731/03/2567
80910722-0015บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.1162-66/6731/03/2567
81010722-0016บริษัท น้ำตาลท่ามะกาจำกัดบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัดเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.2016-66/6727/03/2567
81110722-0017บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัดบริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160รกร.2850-66/6728/03/2567
81210722-0018บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัดโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทองเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160รกร.2278-66/6727/03/2567
81310722-0019บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ถนนชลประทานสายกระเสียว-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180รกร.1098-66/6725/03/2567
81410722-0020บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัดเลขที่ 151 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130รกร.1617-66/6729/03/2567
81510722-0021บริษัท โรงงานน้ำตาลประจวบจำกัดบริษัท โรงงานน้ำตาลประจวบ จำกัดเลขที่ 29/5 หมู่ที่ 5 ถนนพลายงาม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
81610722-0022บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัดเลขที่ 16/7 หมู่ที่ 4 ถนนปลายน้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
81710722-0024บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัดโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 8 ถนนพัฒนาชนบท ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000รกร.2297-66/6725/03/2567
81810722-0026บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140รกร.0643-66/6731/03/2567
81910722-0027บริษัท อุตสาหกรรมนำ้ตาลบ้านไร่ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมนำ้ตาลบ้านไร่ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ถนนด่านช้าง-บ้านไร่ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140รกร.1678-66/6731/03/2567
82010722-0028บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัดบริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
82110722-0029บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัดบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210รกร.3779-66/6720/03/2567
82210722-0030บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130รกร.3518-66/6726/03/2567
82310722-0031บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัดบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัดเลขที่ 8/8 หมู่ที่ 8 ถนนสันติบันเทิง-บางกระทุ่ม (กม.14) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110รกร.1171-66/6725/03/2567
82410722-0032บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนทางหลวง 2211 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170รกร.1034-66/6731/03/2567
82510722-0033บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160รกร.0772-66/6731/03/2567
82610722-0034บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110รกร.2043-66/6728/03/2567
82710722-0035บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250รกร.1849-66/6722/03/2567
82810722-0036บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรมจำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110รกร.0790-66/6713/03/2567
82910722-0037บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)โรงงานน้ำตาลขอนแก่นเลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140รกร.2589-66/6727/03/2567
83010722-0038บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210รกร.2289-66/6726/03/2567
83110722-0039บริษัท น้ำตาลเกษตรผลจำกัดบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370รกร.0191-66/6731/03/2567
83210722-0040บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัดบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130รกร.2286-66/6731/03/2567
83310722-0041บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัดโรงงานน้ำตาลวังขนายเลขที่ 222 หมู่ที่ 9 ถนนโกสุมพิสัย-มหาสารคาม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140รกร.2734-66/6727/03/2567
83410722-0043บริษัท สหเรือง จำกัดบริษัท สหเรือง จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ถนนโคกสูง-โพนทราย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000รกร.2025-66/6731/03/2567
83510722-0044บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
83610722-0045บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.2117-66/6727/03/2567
83710722-1001บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัดบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัดเลขที่ 73 หมู่ที่ 11 ถนนโพนทอง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
83810722-1002บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัดบริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150รกร.6309-66/6731/03/2567
83910722-1003บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดเลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190รกร.4676-66/6731/03/2567
84010722-1004บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัดบริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170รกร.4903-66/6731/03/2567
84110722-1005บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรผล ภูหลวง)เลขที่ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130รกร.4755-66/6712/03/2567
84210722-1006บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160รกร.5554-66/6728/03/2567
84310722-1007บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
84410722-1008บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240รกร.5497-66/6713/03/2567
84510722-1009บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)น้ำตาลและอ้อยตะวันออก (วังสมบูรณ์)เลขที่ 1573 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250รกร.5824-66/6731/03/2567
84610723-1001บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3506-66/6711/03/2567
84710731-0001บริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัดบริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 71/16 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
84810731-1001บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 221/13 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.5876-66/6721/02/2567
84910732-1001บริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/121 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
85010734-1001บริษัท เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัดบริษัท เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัดเลขที่ 419 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180รกร.5219-66/6706/03/2567
85110739-0001บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.2637-66/6728/03/2567
85210739-0002บริษัท เยเนอรัลแคนดี้์ จำกัดบริษัท เยเนอรัลแคนดี้์ จำกัดเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120รกร.2937-66/6703/04/2567
85310739-0003บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัดบริษัท ชวนพัฒน์ จำกัดเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1685-66/6725/03/2567
85410739-0004บริษัท มาโยรา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มาโยรา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 365 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.0138-66/6721/03/2567
85510739-0005บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดบริษัท ไทยลอตเต้ จำกัดเลขที่ 600/8 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
85610739-0006บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 38/27 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
85710739-0007บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัดบริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัดเลขที่ 2 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0910-66/6731/03/2567
85810739-0008บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัดบริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัดเลขที่ 31 ถนนประชาอุทิศ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
85910739-1002บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัดบริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4113-66/6721/03/2567
86010739-1003บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัดบริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.4138-66/6719/04/2567
86110739-1004บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/206 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4204-66/6731/03/2567
86210739-1005บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4387-66/6729/03/2567
86310742-0001บริษัท สิทธินันท์ จำกัดบริษัท สิทธินันท์ จำกัดเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.1407-66/6727/03/2567
86410742-0002บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัดบริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัดเลขที่ 60/124 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3258-66/6729/03/2567
86510742-0003บริษัท ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์ จำกัดบริษัท ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์ จำกัดเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์-พนมสารคาม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 21420
86610742-0005บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ไทยเบตเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
86710742-0007บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 158 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.2472-66/6721/03/2567
86810742-0008บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สาขา00007เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.2483-66/6725/03/2567
86910742-0009บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดเลขที่ 3, 3/1, 3/3 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.1097-66/6713/03/2567
87010742-0010บริษัท บิ๊กคิทเช่น จำกัดบริษัท บิ๊กคิทเช่น จำกัดเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
87110742-0011บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ลำพูน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.2344-66/6727/03/2567
87210742-1001บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดบริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 489 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านสุขาวดี ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
87310742-1002บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทย จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ถนนพลดำริห์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150รกร.4079-66/6722/02/2567
87410742-1003บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัดบริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.3797-66/6731/03/2567
87510742-1004บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 600/45 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.4912-66/6729/03/2567
87610743-0001บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (โรงงาน 2)เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230รกร.2320-66/6725/03/2567
87710743-0002บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัดบริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัดเลขที่ 221/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120รกร.1738-66/6723/04/2567
87810743-1001บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.4207-66/6713/03/2567
87910743-1002บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จํากัดบริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 83/43 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.5351-66/6731/03/2567
88010743-1003บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดเลขที่ 75 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.5479-66/6725/03/2567
88110743-1004บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัดบริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัดเลขที่ 83/89 และ 83/90 หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
88210743-1005บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัดบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 13 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
88310751-0001บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด โรงงานเทพารักษ์เลขที่ 22/5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0497-66/6711/03/2567
88410751-0002บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัดบริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัดเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1070-66/6727/02/2567
88510751-0003บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัดบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยซอย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2410-66/6731/03/2567
88610751-0004บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC บางบัวทองเลขที่ 148/1 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110รกร.2461-66/6728/03/2567
88710751-0005บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 177 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.1762-66/6728/03/2567
88810751-0006บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.0571-66/6726/03/2567
88910751-0007บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0427-66/6731/03/2567
89010751-0008บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/3 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.2268-66/6726/03/2567
89110751-0009บริษัท ไทยคิวพี จำกัดบริษัท ไทยคิวพี จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ถนนทรงพล ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
89210751-0011บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัดบริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัดเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1904-66/6731/03/2567
89310751-0012บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดบริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัดเลขที่ 80/2 หมู่ที่ 1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2463-66/6725/03/2567
89410751-0013บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัดบริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัดเลขที่ 1258 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0137-66/6731/03/2567
89510751-0015บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57/4 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย-บางบอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1202-66/6731/03/2567
89610751-0016บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2-กระช้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
89710751-0017บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 106/10 หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเศรษฐกิจ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
89810751-0018บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัดบริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัดเลขที่ 59/6 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
89910751-0019บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160รกร.1731-66/6731/03/2567
90010751-0020บริษัท อินเตอรฺ์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัดบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 7 ถนนกุมภวาปี-หนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
90110751-0021บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 138-138/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.3203-66/6731/03/2567
90210751-0022บริษัท ณรงค์ซีฟูด จำกัดบริษัท ณรงค์ซีฟูด จำกัดเลขที่ 1422 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
90310751-0023บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัดบริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัดเลขที่ 34 ซอย3 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
90410751-0024บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัดบริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัดเลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000รกร.1876-66/6731/03/2567
90510751-0025บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190รกร.1877-66/6731/03/2567
90610751-0026บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัดบริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัดเลขที่ 364 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000รกร.3308-66/6731/03/2567
90710751-0028บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 12 ซอยวัดบางพลีใหญ่ ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
90810751-1001บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยE ถนนโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.4101-66/6721/02/256714/03/2567
90910751-1002บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัดบริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านตุหรง ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
91010751-1003บริษัท ซีบอร์น ฟู้ดซัพพลาย จำกัดบริษัท ซีบอร์น ฟู้ดซัพพลาย์ จำกัดเลขที่ 55/83 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3514-66/6726/03/2567
91110751-1004บริษัท เกาะสมุทร โฟร เซ่น ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เกาะสมุทร โฟร เซ่น ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 55/237 หมู่ที่ 6 ถนนสุชัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
91210751-1005บริษัท เศรษฐชล จำกัดบริษัท เศรษฐชล จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 12 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
91310751-1006บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.35 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.3436-66/6726/03/2567
91410751-1007บริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/87 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3545-66/6713/03/2567
91510751-1008บริษัท ไทย สพริง ฟิช จำกัดบริษัท ไทย สพริง ฟิช จำกัดเลขที่ 7/120 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4588-66/6725/03/2567
91610751-1009บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (เลขที่ 9/9)เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4470-66/6731/03/2567
91710751-1010บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 283/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.4845-66/6731/03/2567
91810751-1011บริษัท ไวน์ คอนเน็คชั่น จำกัดบริษัท ไวน์ คอนเน็คชั่น จำกัดเลขที่ 700/933 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
91910751-1012บริษัท แซตส์ ฟู้ดส์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท แซตส์ ฟู้ดส์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.5522-66/6731/03/2567
92010751-1013บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัดเลขที่ 13/5,13/15 หมู่ที่ 2 ซอยวัดเจดีย์หอย ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.5844-66/6728/03/2567
92110751-1014บริษัท เคียวคุโย โกลบอล ซีฟู้ดส์ จำกัดบริษัท เคียวคุโย โกลบอล ซีฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 55/237 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6137-66/6731/03/2567
92210751-1015บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 49/5,49/11,49/12 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
92310751-1016บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 39/61 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
92410752-0001บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านปลายคลองกรุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1774-66/6729/03/2567
92510752-1001บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัดบริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัดเลขที่ 190 หมู่ที่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.5516-66/6731/03/2567
92610752-1002บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลำพูน)เลขที่ 177 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.5639-66/6711/03/2567
92710752-1003บริษัท ซีพีแรม จำกัดบริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5641-66/6729/03/2567
92810752-1004บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัดบริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี-สนามบิน ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110รกร.5803-66/6728/03/2567
92910752-1005บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัดศูนย์นวัตกรรมอาหาร เครือเบทาโกรเลขที่ 101/126 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.6279-66/6731/03/2567
93010752-1006บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัดบริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
93110761-0001บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัดบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 15 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2833-66/6714/03/256715/03/2567
93210761-0002บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัดบริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัดเลขที่ 101/91 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
93310761-0003บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 14 อุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.2926-66/6727/03/2567
93410761-0004บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.1255-66/6729/03/2567
93510761-0005บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค จำกัดบริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค จำกัดเลขที่ 39/57-59 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
93610761-1001บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 228-228/1 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.5582-66/6728/03/2567
93710761-1002บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ OASYSเลขที่ 88/11 หมู่ที่ 6 ถนนคลองชลประทาน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.5459-66/6721/03/2567
93810761-1003บริษัท เขาช่อง กรุ๊ป จำกัดบริษัท เขาช่อง กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
93910769-0001บริษัท เนสท์เล่ อาเซียน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ อาเซียน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 677 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
94010769-0002บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัดบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด (สาขานิคมอมตะนคร จังหวัดชลบรี)เลขที่ 700/291 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
94110771-0002บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 700/124 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.3218-66/6731/03/2567
94210772-0002บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัดบริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ถนนพลดำริห์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
94310772-0003บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 13 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130รกร.1107-66/6731/03/2567
94410772-1001บริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดบริษัท ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.3612-66/6717/06/2567
94510772-1003บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัดบริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 68,68/5 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.3890-66/6731/03/2567
94610772-1004บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3665-66/6701/04/2567
94710772-1005บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3818-66/6727/03/2567
94810772-1006บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 11/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4669-66/6728/02/256701/03/2567
94910772-1007บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 134 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5217-66/6731/03/2567
95010772-1008บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/144 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5275-66/6728/03/2567
95110772-1009บริษัท อินโนเฟรช จํากัดบริษัท อินโนเฟรช จํากัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110รกร.5448-66/6715/03/2567
95210772-1010บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/1053 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.6164-66/6726/01/2567
95310772-1011บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 358 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.5683-66/6729/03/2567
95410772-1012บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7/474 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5927-09/6730/03/2567
95510772-1013บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาล 8 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
95610772-1014บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 116,116/1,116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
95710773-0001บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดบริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 68 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0169-66/6726/03/2567
95810773-0002บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 208 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2437-66/6727/03/2567
95910773-0003บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัดบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0808-66/6708/03/2567
96010773-0004บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัดบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัดเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
96110773-1001บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัดบริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัดเลขที่ 64/74 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5063-66/6727/03/2567
96210774-0001บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัดเลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.2319-66/6725/03/2567
96310774-0002บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย ) จำกัดอายิโนะโมะโต๊ะ สมุทรปราการเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1161-66/6731/03/2567
96410774-0003บริษัท ไทยชูรส จำกัดบริษัท ไทยชูรส จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
96510774-0005บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัดบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130รกร.1160-66/6728/03/2567
96610774-0006บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.1611-66/6729/03/2567
96710774-0007บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 601 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280รกร.1925-66/6731/03/2567
96810774-0008บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.0193-66/6711/06/2567
96910774-0009บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชรเลขที่ 369 หมู่ที่ 3 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000รกร.1551-66/6720/03/2567
97010774-0010บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 482 หมู่ที่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
97110774-1001บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอยุธยา)เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 2 ถนนบางปะหัน-นครหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.3490-66/6718/03/2567
97210774-1002บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.3487-66/6713/03/2567
97310774-1003บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 129/11 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย5/3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
97410774-1004บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.0989-66/6729/03/2567
97510774-1005บริษัท เอฟ-พลัส จำกัดบริษัท เอฟ-พลัส จำกัดเลขที่ 58/3 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.6224-66/6725/03/2567
97610774-1006บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด (เลขที่ 129)เลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
97710775-0001บริษัท ราชาชูรส จำกัดบริษัท ราชาชูรส จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 17 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1484-66/6725/03/2567
97810775-0002บริษัท เกลือพิมาย จำกัดบริษัท เกลือพิมาย จำกัดเลขที่ 146 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110รกร.0409-66/6731/03/2567
97910779-0001บริษัท แสงฟ้าโภชนา อุตสาหกรรมบริษัท แสงฟ้าโภชนา อุตสาหกรรมเลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
98010779-0002บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัดเทพผดุงพรมะพร้าว (แม่พลอย)เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ซอยโชคไชโย ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220รกร.1296-66/6729/03/2567
98110779-1002บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
98210779-1003บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัดบริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัดเลขที่ 63/24 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4689-66/6706/02/256707/02/2567
98310779-1004บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 500/153 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5376-66/6731/03/2567
98410791-0001บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.2741-66/6729/03/2567
98510791-0002บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดบริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230รกร.0803-66/6708/02/256727/02/2567
98610791-1001บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จํากัดบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จํากัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.5552-66/6729/03/2567
98710791-1002บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัดบริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัดเลขที่ 258 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสากรรมบางปู ซอย3B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.6196-66/6719/03/2567
98810792-1001บริษัท เก้าใหม่ ไทยดิเซิร์ท จำกัดบริษัท เก้าใหม่ ไทยดิเซิร์ท จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
98910793-0001บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัดบริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัดเลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ถนนพระพุทธบาท-เขาสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0320-66/6728/03/2567
99010793-0002บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/6 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2257-66/6728/03/2567
99110793-0003บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 181 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.1684-66/6731/03/2567
99210794-0001บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ฝ่ายโภชนาการ การบินไทยเลขที่ 171/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210รกร.0630-66/6718/03/2567
99310794-0003บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)อาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิเลขที่ 333/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2281-66/6718/03/2567
99410794-0004บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2940-66/6723/04/2567
99510794-0005บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัดบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัดเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
99610794-1001บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 55/183 หมู่ที่ 13 ซอยนวนครโครงการ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
99710794-1002บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 60/9, 61/9 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4782-66/6729/03/2567
99810794-1003บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 18/23 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99910794-1004บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัดเลขที่ 250 หมู่ที่ 7 ถนนสนามบิน-หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
1,00010795-0001บริษัท ทิพย์ประเสริฐน้ำแข็งหลอด จำกัดบริษัท ทิพย์ประเสริฐน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 777 ซอยเทพลีลา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310รกร.3136-66/6708/02/256716/02/2567
1,00110795-0002บริษัท โรงน้ำแข็งสินสมุทร จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งสินสมุทร จำกัดเลขที่ 42/13 ซอยภานุมากรณ์ ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150รกร.3281-66/6731/03/2567
1,00210795-0003บริษัท รัตนากร น้ำแข็งหลอด จำกัดบริษัท รัตนากร น้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 1 ซอยอ่อนนุช 49 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1,00310795-0004บริษัท สงวนสินร่วมกิจ จำกัดบริษัท สงวนสินร่วมกิจ จำกัดเลขที่ 9/8 หมู่ที่ 7 ซอยสังคมสงเคราะห์ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
1,00410795-0005บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัดบริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 1520,1522,1524 ซอยอ่อนนุช 44/2 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1,00510795-0006บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัดบริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัดเลขที่ 918,920,922,924,926 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160รกร.2619-66/6705/03/2567
1,00610795-0007บริษัท โรงน้ำแข็งอภิศิษฐ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งอภิศิษฐ จำกัดเลขที่ 308,308/3 ซอยวัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
1,00710795-0008บริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัดบริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,00810795-0010บริษัท โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา จำกัดเลขที่ 72/9 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,00910795-0011บริษัท เอเชียบางนา จำกัดบริษัท เอเชียบางนา จำกัดเลขที่ 4/10-12 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.6311-66/6731/03/2567
1,01010795-0012บริษัท สุวรรณธารา จำกัดบริษัท สุวรรณธารา จำกัดเลขที่ 128/779 ถนนเทพารักษ์ กม.16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4652-66/6705/02/2567
1,01110795-0013บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดบริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดเลขที่ 31 ซอย38 (นำพล 1) ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,01210795-0014บริษัท สินสมุทร คอมเมอร์เชียล จำกัดบริษัท สินสมุทร คอมเมอร์เชียล จำกัดเลขที่ 908 หมู่ที่ 7 ซอยคลองตาพร ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,01310795-0015บริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดบริษัท อมรรัตน์ น้ำแข็ง จำกัดเลขที่ 98 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,01410795-0016บริษัท เพิ่มสมุทร จำกัดโรงน้ำแข็ง เพิ่มสมุทรเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.2184-66/6731/01/2567
1,01510795-0017บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดบริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัดเลขที่ 2/1 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.0783-66/6728/03/2567
1,01610795-0018ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสาครทิพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งสาครทิพย์เลขที่ 86/3 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี 00000
1,01710795-0019นายสมพงษ์ มังกรพานิชย์โรงน้ำแข็งศรีพงษ์เลขที่ 59/3 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1,01810795-0020ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรปรดาห้างหุ้นส่วนจำกัดกรปรดาเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1,01910795-0021โรงน้ำแข็งชลพัฒนาโรงน้ำแข็งชลพัฒนาเลขที่ 60 ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
1,02010795-0022ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งแก่งคอยห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งแก่งคอยเลขที่ 80 ถนนถวิลพัฒนา ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
1,02110795-0025ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งจันทบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งจันทบุรีเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000รกร.4697-66/6729/02/2567
1,02210795-0026ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีสหพาณิชย์โรงน้ำแข็ง จันทบุรีสหพาณิชย์เลขที่ 53 หมู่ที่ 11 ถนนตรีรัตน์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
1,02310795-0027ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำแข็งพาณิชย์เลขที่ 47 ถนนสัมปทาน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
1,02410795-0028นายสนั่นทิพย์วัฒน์นายสนั่นทิพย์วัฒน์หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
1,02510795-0029ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งธรรมศาลาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งธรรมศาลาเลขที่ 108-109 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.3057-66/6711/03/2567
1,02610795-0030บริษัท น้ำแข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จำกัดบริษัท น้ำแข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จำกัดเลขที่ 1091/8 ถนนโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,02710795-0031บริษัท น้ำแข็งประมงสมุทรสาคร จำกัดบริษัท น้ำแข็งประมงสมุทรสาคร จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,02810795-0032บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัดบริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัดเลขที่ 57/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0724-66/6729/03/2567
1,02910795-0033ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญโรงน้ำแข็งจันทร์เพ็ญเลขที่ 187 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03010795-0034ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยน้ำทิพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชัยน้ำทิพย์เลขที่ 55/72 หมู่ที่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03110795-0035บริษัท โรงน้ำแข็งบางหญ้า จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งบางหญ้า จำกัดเลขที่ 1270 ถนนวิเชิยรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0626-66/6718/03/2567
1,03210795-0036บริษัท โรงน้ำแข็งมงคลทิพย์ธารี จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งมงคลทิพย์ธารี จำกัดเลขที่ 433 ถนนสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03310795-0037บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)เลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03410795-0038โรงน้ำแข็งมหาชัยโรงน้ำแข็งมหาชัย สาขา 1เลขที่ 1082/2 ถนนโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03510795-0039นายวันชม ภิญโญสิริพันธุ์ (โรงงาน)นายวันชม ภิญโญสิริพันธุ์ (โรงงาน)เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,03610795-0040บริษัท มโนกุล จำกัดบริษัท มโนกุล จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,03710795-0042บริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัดบริษัท น้ำแข็งบางหญ้า (2000) จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0681-66/6718/03/2567
1,03810795-0043บริษัท น้ำแข็งอภิรชัย จำกัดบริษัท น้ำแข็งอภิรชัย จำกัดเลขที่ 68/80 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,03910795-0044บริษัท ธาราทิพย์ กระทุ่มแบน จำกัดบริษัท ธาราทิพย์ กระทุ่มแบน จำกัดเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.2868-66/6727/03/2567
1,04010795-0045ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งเพชรบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งเพชรบุรีเลขที่ 307 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
1,04110795-0046บริษัท โรงน้ำแข็งลำพูน จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งลำพูน จำกัดเลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ถนนสายลำพูน-สันป่าตอง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.1032-66/6723/04/2567
1,04210795-0048ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งมิตรภาพนครราชสีมาเลขที่ 1268 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,04310795-0049บริษัท โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
1,04410795-0050ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ไอซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ไอซ์เลขที่ 1274 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.1964-66/6718/03/2567
1,04510795-0051บริษัท บูรณ์นที (1998) จำกัดบริษัท บูรณ์นที (1998) จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
1,04610795-0052บริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัดบริษัท อุดรกิตติ (1992) จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ถนนนิดโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.2914-66/6731/03/2567
1,04710795-0053ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิทธิ์ก่อสร้างพยัคฆ์โรงน้ำแข็งพยัคฆ์เลขที่ 336 หมู่ที่ 14 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110รกร.2927-66/6731/03/2567
1,04810795-0055ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยวัฒนาปลาป่นโรงน้ำแข็งพรชัยวัฒนาเลขที่ 342 ถนนวารีสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
1,04910795-0056บริษัท เซ้าท์อันดามันพริ้นเซสท์ จำกัดโรงน้ำแข็งน้ำทิพย์คุระบุรีเลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ซอยนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
1,05010795-0057บริษัท โรงน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัดโรงน้ำแข็งทุ่งทองเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000รกร.0987-66/6713/03/2567
1,05110795-0058บริษัท โรงน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งทุ่งทอง จำกัดเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120รกร.0550-66/6713/03/2567
1,05210795-0060บริษัท โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง จำกัดเลขที่ 145/1 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.2756-66/6721/02/2567
1,05310795-0061บริษัท ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท ดี.อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 91/8 หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.2749-66/6721/02/2567
1,05410795-0062บริษัท อุตสาหกรรมประมงระนอง จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมประมงระนอง จำกัดเลขที่ 344/1 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
1,05510795-0065ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปลาทองห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งปลาทองเลขที่ 81/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.3581-66/6721/02/2567
1,05610795-0067ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนาสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีธนาสินธุ์เลขที่ 77/4 หมู่ที่ 5 ถนนสำโรง-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
1,05710795-0069บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัดบริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัดเลขที่ 1426 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.1489-66/6727/03/2567
1,05810795-0070ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งหาดใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งหาดใหญ่เลขที่ 1558 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.1030-66/6726/03/2567
1,05910795-0071บริษัท สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น จำกัดบริษัท สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น จำกัดเลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
1,06010795-0072บริษัท โรงน้ำแข็งบุญสุขเจริญทรัพย์ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งบุญสุขเจริญทรัพย์ จำกัดเลขที่ 411 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
1,06110795-0073บริษัท น้ำแข็งประมงไทยสงขลา จำกัดบริษัท น้ำแข็งประมงไทยสงขลา จำกัดเลขที่ 420 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100รกร.0254-66/6711/03/2567
1,06210795-0074ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูลห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูลเลขที่ 67 หมู่ที่ 7 ถนนวิเวกพัฒนา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
1,06310795-0075ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมหาสมุทรห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมหาสมุทรเลขที่ 56 ถนนควนทองสีห์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
1,06410795-0076ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหน้ำแข็งตรังห้างหุ้นส่วนจำกัดสหน้ำแข็งตรังเลขที่ 156/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110รกร.6271-66/6731/03/2567
1,06510795-0077บริษัท เจดีพี จำกัดบริษัท เจดีพี จำกัดเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110รกร.2736-66/6731/03/2567
1,06610795-0078ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีลาภการประมงห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีลาภการประมงเลขที่ 61 ถนนกิตติคุณ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
1,06710795-0079บริษัท แหลมทองการประมงปัตตานี จำกัดบริษัท แหลมทองการประมงปัตตานี จำกัดถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,06810795-0080บริษัท อุตสาหกรรมการประมงปัตตานี จำกัดโรงน้ำแข็ง บริษัท อุตสาหกรรมการประมงปัตตานี จำกัดเลขที่ 285 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,06910795-0081ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านสวนห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านสวนเลขที่ 155/28,29,35 หมู่ที่ 11 ซอยนาเกลือ17 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,07010795-0082ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านดีห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบ้านดีเลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,07110795-0083บริษัท ปัตตานีสหประมง จำกัดบริษัท ปัตตานีสหประมง จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,07210795-0085นางวิภาวรรณ กอวัฒนากุลโรงน้ำแข็งเจริญสินเลขที่ 551 หมู่ที่ 3 ถนนยะลา-วังพญา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
1,07310795-0086บริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัดบริษัท จตุรมิตรพัฒนา จำกัดเลขที่ 127 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000รกร.2956-66/6726/03/2567
1,07410795-0088ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์อำนวยจำกัดสิงห์อำนวยเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190รกอ.0296-66/6729/02/2567
1,07510795-0090บริษัท โรงน้ำแข็ง มหานคร จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็ง มหานคร จำกัดเลขที่ 23 ซอยเจริญนคร 43 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
1,07610795-0091นายสมบัติ แสงรัฐกาญจนสินนายสมบัติ แสงรัฐกาญจนสินเลขที่ 4/11 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1,07710795-0092ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสำโรงห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งสำโรงเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,07810795-1001ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งวังศาลาโรงน้ำแข็งวังศาลาเลขที่ 345/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกร.4340-66/6731/03/2567
1,07910795-1002บริษัท วรกิจรุ่งเรือง จำกัดบริษัท วรกิจรุ่งเรือง จำกัดเลขที่ 225/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,08010795-1003บริษัท วรกิจ มนตรี จำกัดบริษัท วรกิจ มนตรี จำกัดเลขที่ 18/6 หมู่ที่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.4045-66/6729/02/2567
1,08110795-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวไอซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวไอซ์เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 7 ซอยสุขาภิบาลอ้อมใหญ่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,08210795-1005บริษัท โรงน้ำแข็ง อัศวมาศ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็ง อัศวมาศ จำกัดเลขที่ 204 หมู่ที่ 2 ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.4659-66/6730/01/2567
1,08310795-1006บริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัดบริษัท กรเดช ชุมแพ จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290รกร.4554-66/6722/03/2567
1,08410795-1007บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็ง ส.เรืองสวัสดิ์ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.4655-66/6709/02/256716/02/2567
1,08510795-1008บริษัท โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็ง ส.รุ่งเรือง จำกัดเลขที่ 205 หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.4665-66/6709/02/256716/02/2567
1,08610795-1009บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัดบริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280รกร.4551-66/6731/03/2567
1,08710795-1010ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวีียงพิงค์ไอซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงพิงค์ไอซ์เลขที่ 104/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000รกร.3986-66/6731/03/2567
1,08810795-1011บริษัท น้ำแข็งมีนบุรี จำกัดบริษัท น้ำแข็งมีนบุรี จำกัดเลขที่ 1,3,7,9 ซอยรามคำแหง 189 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.3757-66/6731/03/2567
1,08910795-1013ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรว-พีท-พี (2004)โรงน้ำแข็งเอเชียเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
1,09010795-1014ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001)กรเดชเลขที่ 345 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
1,09110795-1015ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐกรณ์ มหรรทัศนะพงศ์ (2001)กรเดชน้ำแข็งหลอดเลขที่ 93 หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
1,09210795-1016บริษัท กรเดช 2010 จำกัดบริษัท กรเดช 2010 จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 14 ซอยบ้านชัยเจริญ ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330
1,09310795-1017ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์เลขที่ 628 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.4407-66/6731/03/2567
1,09410795-1018ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ (คูเมือง )เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านดงเค็ง ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190รกร.4405-66/6731/03/2567
1,09510795-1019ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งประสงค์ทรัพย์ (สาขาหนองกี่)เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 2 ถนนหนองกี่-หนองหงส์ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210รกร.4406-66/6731/03/2567
1,09610795-1020ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งกิจวารีโคราชห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งกิจวารีโคราชเลขที่ 324 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,09710795-1021บริษัท วารีเทพ จำกัดบริษัท วารีเทพ จำกัดเลขที่ 235 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
1,09810795-1022บริษัท จารุธนิตกุล (2009) จำกัดบริษัท จารุธนิตกุล (2009) จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
1,09910795-1023ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองเจ้ารุ่งเรืองผลิตน้ำแข็งเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.3699-66/6731/03/2567
1,10010795-1024บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 66/4 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.4169-66/6731/03/2567
1,10110795-1025บริษัท บ้านบึงน้ำแข็งซอง จำกัดบริษัท บ้านบึงน้ำแข็งซอง จำกัดเลขที่ 130/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.4443-66/6725/03/2567
1,10210795-1027บริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัดบริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัดเลขที่ 159 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.3377-66/6705/02/256729/02/2567
1,10310795-1028ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลองห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งแม่กลองเลขที่ 1340 ถนนปทุมมาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000รกร.4662-66/6727/02/2567
1,10410795-1030ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ที.คลีนวอเตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ที.คลีนวอเตอร์เลขที่ 118/20 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
1,10510795-1031บริษัท เอ็ม ซี น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดบริษัท เอ็ม ซี น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดเลขที่ 305/6 หมู่ที่ 2 ซอยพุฒสี ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.4241-66/6721/02/2567
1,10610795-1032ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมาห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง เมืองย่า นครราชสีมาเลขที่ 431 หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,10710795-1033ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี จอหอ ไอซ์เลขที่ 218 หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,10810795-1034บริษัท มานิตย์ระนอง กรุ๊ป จำกัดบริษัท มานิตย์ระนอง กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 41/37 หมู่ที่ 1 ซอยนายัง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000รกร.3581-66/6721/02/2567
1,10910795-1035ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี พีรพัทธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี พีรพัทธ์เลขที่ 165/1 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านสามัคคี ถนนพหลโยธิน (ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000รกร.3874-66/6719/04/2567
1,11010795-1036บริษัท โรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งสมบัติพูลแก้ว จำกัดเลขที่ 22/4 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.4029-66/6731/03/2567
1,11110795-1037ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่ายห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่หล่ายเลขที่ 328 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000รกร.4012-66/6715/03/2567
1,11210795-1038บริษัท เอเซียรังสิต จำกัดบริษัท เอเซียรังสิต จำกัดเลขที่ 19-19/1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.4031-66/6725/03/2567
1,11310795-1039ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงอู๋ฮวดห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงอู๋ฮวดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
1,11410795-1040บริษัท ไพศาลยังมา 888 จำกัดเอเซีย ธัญญะ คลอง 3เลขที่ 18/28 หมู่ที่ 1 ซอยศาลาบ้านเรา ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3799-66/6729/03/2567
1,11510795-1041ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหาห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งกัลปังหาเลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
1,11610795-1042บริษัท บ้านเนินน้ำแข็งหลอด 1999 จำกัดบริษัท บ้านเนินน้ำแข็งหลอด 1999 จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220รกร.4069-66/6704/03/2567
1,11710795-1043ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ ไอซ์เลขที่ 152/3 หมู่ที่ 11 ซอยสวนผัก 26 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
1,11810795-1044บริษัท น้ำแข็งทองธานี จำกัดบริษัท น้ำแข็งทองธานี จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1,11910795-1045บริษัท สุนันธารา พิษณุโลก จำกัดบริษัท สุนันธารา พิษณุโลก จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนพิษณุโลก-พรหมพิราม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
1,12010795-1046บริษัท ชัยนิวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดบริษัท ชัยนิวัฒน์ น้ำแข็งหลอดและซอง จำกัดเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.3392-66/6701/02/256716/02/2567
1,12110795-1047บริษัท วารีเทพ นครราชสีมา จำกัดบริษัท วารีเทพ นครราชสีมา จำกัดเลขที่ 444/4 หมู่ที่ 4 ถนนมทส.ประตู 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,12210795-1048ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็ง ส. เจริญผลส. เจริญผล 2เลขที่ 151 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,12310795-1049บริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัดบริิษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัดเลขที่ 3 ซอยนนทบุรี 20 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000รกร.3927-66/6725/03/2567
1,12410795-1050บริษัท มิตรสัมพันธ์การค้า จำกัดบริษัท มิตรสัมพันธ์การค้า จำกัดเลขที่ 77/84 หมู่ที่ 4 ซอยวัชรภูมิ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
1,12510795-1051บริษัท เอเซียฟ้าคราม จำกัดบริษัท เอเซียฟ้าคราม จำกัดเลขที่ 11/9 หมู่ที่ 6 ถนนเสมา-ฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.4032-66/6713/03/2567
1,12610795-1052บริษัท ไอยรา - ไทรน้อย จำกัดบริษัท ไอยรา - ไทรน้อย จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150รกร.4238-66/6725/03/2567
1,12710795-1053บริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัดบริษัท พี.เอส.วงศ์เจริญ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260รกร.4336-66/6725/03/2567
1,12810795-1054บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ทวีวงษ์ จำกัดเลขที่ 35/43 หมู่ที่ 4 ซอยเจษฎาวิถี ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4472-66/6725/03/2567
1,12910795-1055บริษัท โรงน้ำแข็งนครปฐมธารทิพย์ จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งนครปฐมธารทิพย์ จำกัดเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.3961-66/6717/01/2567
1,13010795-1056บริษัท แป๊ะแชสงขลา จำกัดบริษัท แป๊ะแชสงขลา จำกัดเลขที่ 76 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
1,13110795-1057บริษัท โรงน้ำแข็งแสงสูง (รังสิต) จำกัดบริษัท โรงน้ำแข็งแสงสูง (รังสิต) จำกัดเลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 121 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
1,13210795-1058นางสาวพวงเพชร ชัยวิชยานันท์โรงน้ำแข็งเพชรสามพรานเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,13310795-1059ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรปทุมโรงน้ำแข็งมิตรปทุมเลขที่ 52/2 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160รกร.4285-66/6731/03/2567
1,13410795-1060บริษัท ศิริมิตร จำกัดบริษัท ศิริมิตร จำกัดเลขที่ 637/1 ถนนวงศ์สว่าง (พิบูลสงคราม) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800รกร.4312-66/6719/03/2567
1,13510795-1061บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดบริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดเลขที่ 589/4 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
1,13610795-1062บริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัดบริษัท ไทยคูลไอซ์ จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
1,13710795-1063บริษัท อุตสาหกรรมนำ้แข็งท่าข้าม จำกัดอุตสาหกรรมนำ้แข็งท่าข้ามเลขที่ 119/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150รกร.5669-66/6731/03/2567
1,13810795-1064บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้าม จำกัดอุตสาหกรรมน้ำแข็งท่าข้ามเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150รกร.5668-66/6731/03/2567
1,13910795-1065ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ไอซ์(2556)ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ไอซ์(2556)เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 12 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
1,14010795-1066ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์พิชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์พิชัยเลขที่ 146/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
1,14110795-1067ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ่งทรัพย์พรหมชัยห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งรุ่งทรัพย์พรหมชัยเลขที่ 121 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000รกร.4721-66/6725/03/2567
1,14210795-1068ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์เลขที่ 162/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18110
1,14310795-1069นางสาวพรทิพย์ สังข์สุวรรณโรงน้ำแข็งสยามเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ซอยจรดวิถีถ่่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
1,14410795-1070บริษัท เตยหอม จำกัดบริษัท เตยหอม จำกัดเลขที่ 25/5 ถนนสังข์วิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
1,14510795-1071บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์. จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์. จำกัดเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,14610795-1072ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสินสุรีย์การประมงห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งสินสุรีย์การประมงเลขที่ 187, 187/3 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
1,14710795-1073บริษัท ธนยศ น้ำแข็ง จำกัดบริษัท ธนยศ น้ำแข็ง จำกัดเลขที่ 666/666 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,14810795-1074บริษัท นทพร จำกัดบริษัท นทพร จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ซอยนนทบุรี 20 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000รกร.6078-66/6726/03/2567
1,14910795-1075บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดบริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัดเลขที่ 189/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
1,15010795-1076บริษัท น้ำแข็งสินชัย (1995) จำกัดบริษัท น้ำแข็งสินชัย (1995) จำกัดเลขที่ 57/34 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3787-66/6729/03/2567
1,15110796-0001บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก)เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 7 ซอยสุวินทวงศ์ 47 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530รกร.3148-66/6731/03/2567
1,15210799-1001บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 284 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
1,15310799-1002บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกััดเลขที่ 155/78 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.5804-66/6729/03/2567
1,15410799-1003บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัดบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัดเลขที่ 68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170รกร.6214-66/6722/03/2567
1,15510799-1004บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 789 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,15610801-0001บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0982-66/6731/03/2567
1,15710801-0002บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 266 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.3013-66/6731/03/2567
1,15810801-0003บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1463-66/6729/03/2567
1,15910801-0005บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัดบริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.1195-66/6729/03/2567
1,16010801-0006บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัดบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัดเลขที่ 7/3 ถนนพหลโยธิน กม.33 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2330-66/6725/03/2567
1,16110801-0008บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดบริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 91 ถนนท่าเรือ-พระพุทธบาท ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
1,16210801-0009บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0673-66/6701/04/2567
1,16310801-0010บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัดบริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 120/1 หมู่ที่ 14 ถนนลพบุรี-วังม่วง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
1,16410801-0012บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลพบุรี4เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.0834-66/6731/03/2567
1,16510801-0013บริษัท สหฟาร์ม จำกัดบริษัท สหฟาร์ม จำกัด กิจการอาหารสัตว์และไซโล (ลำนารายณ์)เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.1114-66/6715/03/2567
1,16610801-0014บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรีเลขที่ 133 หมู่ที่ 4 คลองมหานาม ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.0549-66/6731/03/2567
1,16710801-0015บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 2 ถนนสายตรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120รกร.0431-66/6728/03/2567
1,16810801-0016บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส (สระบุรี) จำกัดบริษัท ทีเอฟเอ็มเอส (สระบุรี) จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160รกร.1512-66/6731/03/2567
1,16910801-0017บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัดบริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000รกร.1686-66/6729/03/2567
1,17010801-0018บริษัท ซันฟีด จำกัดบริษัท ซันฟีด จำกัดเลขที่ 42 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
1,17110801-0019บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 242/4 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210รกร.1715-66/6727/03/2567
1,17210801-0020บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 135/2 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.2847-66/6731/03/2567
1,17310801-0021บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ไทย)จำกัดเลขที่ 7/279 หมู่ที่ 6 อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.2826-66/6727/03/2567
1,17410801-0022บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.0471-66/6731/03/2567
1,17510801-0023บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัดบริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 99/2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.2238-66/6731/03/2567
1,17610801-0024บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงฟักใข่กบินทร์บุรี และฟาร์มเขาไม้แก้ว 1,2เลขที่ 95 หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.0407-66/6725/03/2567
1,17710801-0025บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 80/3 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1205-66/6731/03/2567
1,17810801-0026บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัดบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.0178-66/6725/03/2567
1,17910801-0027บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.1990-66/6731/03/2567
1,18010801-0028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 82/2 หมู่ที่ 4 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1786-66/6721/03/2567
1,18110801-0029บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดบริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 90/6 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2261-66/6731/03/2567
1,18210801-0030บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1985-66/6727/03/2567
1,18310801-0032บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.1271-66/6703/04/2567
1,18410801-0033บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.2309-66/6731/03/2567
1,18510801-0034บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.2308-66/6731/03/2567
1,18610801-0035บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัดบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัดเลขที่ 239 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม. ที่ 180-181 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130รกร.2496-66/6722/03/2567
1,18710801-0036บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.2169-66/6731/03/2567
1,18810801-0037บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลำพูนเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.0262-66/6718/03/2567
1,18910801-0038บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารสัตว์พิษณุโลกเลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000รกร.1005-66/6727/03/2567
1,19010801-0039บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220รกร.0317-66/6731/03/2567
1,19110801-0040บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 799 หมู่ที่ 4 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
1,19210801-0041บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280รกร.0881-66/6731/03/2567
1,19310801-0042บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 250 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150รกร.1820-66/6731/03/2567
1,19410801-0043บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัดบริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (โรงงานมะเกลือใหม่)เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170รกร.0702-66/6731/03/2567
1,19510801-0044บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250รกร.1468-66/6731/03/2567
1,19610801-0047บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัดบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140รกร.2649-66/6727/03/2567
1,19710801-0048บริษัท ปัตตานีปลาป่น 1988 จำกัดบริษัท ปัตตานีปลาป่น 1988 จำกัดเลขที่ 143 ถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000รกร.2919-66/6731/03/2567
1,19810801-1002บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส ์(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
1,19910801-1003บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัดบริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.5381-66/6714/03/2567
1,20010801-1004บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จํากัดบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จํากัดเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.5537-66/6731/03/2567
1,20110801-1005บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.5809-66/6731/03/2567
1,20210801-1006บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 700/1054 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.5955-66/6731/03/2567
1,20310801-1007บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัดบริษัท เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.6199-66/6720/03/2567
1,20410801-1008บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 89 หมู่ที่ 14 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410รกร.6241-66/6728/03/2567
1,20510801-1009บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเลขที่ 7/552 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.6310-66/6731/03/2567
1,20610801-1010บริษัท บลูฟาโล่ เพ็ทแคร์ จำกัดบริษัท บลูฟาโล่ เพ็ทแคร์ จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 19 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
1,20710802-0001บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1071-66/6722/03/2567
1,20810802-0002บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานท้ายบ้าน)เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3235-66/6727/03/2567
1,20910802-0003บริษัท สหฟาร์ม จำกัดโรงงานอบพืชผลท่าเรือเลขที่ 091/1 ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
1,21010802-0004บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.1464-66/6731/03/2567
1,21110802-0005บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120รกร.1440-66/6725/03/2567
1,21210802-0006บริษัท โรงงานอาหารสัตว์ตระกูลคำ จำกัดบริษัท โรงงานอาหารสัตว์ตระกูลคำ จำกัดเลขที่ 88/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,21310802-0008บริษัท อภิทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจำกัดบริษัท อภิทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัดเลขที่ 5/3 หมู่ที่ 5 ถนนตัดใหม่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,21410802-0009บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
1,21510802-0010บริษัท เฟรนชิพเพ็ทโปรดักส์ จำกัดบริษัท เฟรนชิพเพ็ทโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 129/7 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
1,21610802-0011บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัดบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด กิจการโรงงานอาหารสัตว์และไซโล (หนองแจง)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160รกร.1740-66/6727/02/2567
1,21710802-0012บริษัท ไทยสุพรีมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไทยสุพรีมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 4 ซอยคลองกลาวล ถนนนเรศวรพิชิต ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,21810802-0013บริษัท ดี.แอล.เอส. (2003) จำกัดบริษัท ดี.แอล.เอส. (2003) จำกัดเลขที่ 96/1 ถนนนาเกลือ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
1,21910802-0014บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.1378-66/6731/03/2567
1,22010802-0015บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130รกร.1106-66/6731/03/2567
1,22110802-0016บริษัท สหฟาร์ม จำกัดโรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคมเลขที่ 252 หมู่ที่ 9 ถนนสาย 2 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.1472-66/6715/03/2567
1,22210802-1001บริษัท ซันฟีด จำกัดบริษัท ซันฟีด จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนหนองบอนเจริญโชคดี ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
1,22310802-1002บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดบริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110รกร.4786-66/6731/03/2567
1,22410802-1003บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัดบริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.4246-66/6728/03/2567
1,22510802-1004บริษัท ยูนีโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ยูนีโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 120 หมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4036-66/6715/03/2567
1,22610802-1005บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39/9 หมู่ที่ 1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
1,22710802-1006บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.3727-66/6719/03/2567
1,22810802-1007บริษัท แอมโก้เวท จำกัดบริษัท แอมโก้เวท จำกัดเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 4 ถนนสาย ป.จ.3011 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
1,22910802-1008บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัดบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา3)เลขที่ 130/4 หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140รกร.3984-66/6731/03/2567
1,23010802-1009บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัดบริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140รกร.4092-66/6729/03/2567
1,23110802-1010บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดบริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด (นครพนม)เลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
1,23210802-1012บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัดบริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ถนนพนัสนิคม-ทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140รกร.3588-66/6725/03/2567
1,23310802-1013บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัดบริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.4133-66/6731/03/2567
1,23410802-1014บริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรมผลพลอยได้จากการเกษตร จำกัดบริษัท ชัยนาทอุตสาหกรรมผลพลอยได้จากการเกษตร จำกัดเลขที่ 246 หมู่ที่ 5 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
1,23510802-1015บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัดบริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขที่ 17/11 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6239-66/6728/03/2567
1,23610802-1016บริษัท เจบีเอฟ จำกัดบริษัท เจบีเอฟ จำกัดเลขที่ 164, 167 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140รกร.4163-66/6725/03/2567
1,23710802-1017บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัดบริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.4181-66/6728/03/2567
1,23810802-1018บริษัท เหรียญทอง ฟีด (1992) จำกัดบริษัท เหรียญทอง ฟีด (1992) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนพลดำริห์ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.4122-66/6731/03/2567
1,23910802-1019บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนหมายเลข 24 (โชคชัย-สีคิ้ว) กม.24 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190รกร.4010-66/6731/03/2567
1,24010802-1020บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาร์พีเมียแม่กลองเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
1,24110802-1021บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัดบริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัดเลขที่ 77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5067-66/6728/03/2567
1,24210802-1022บริษัท บลูฟาโล่ จำกัดบริษัท บลูฟาโล่ จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180รกร.4274-66/6731/03/2567
1,24310802-1023บริษัท รวมชัย มัลติเทรด จำกัดบริษัท รวมชัย มัลติเทรด จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 10 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4308-66/6727/03/2567
1,24410802-1024บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่เลขที่ 70, 73 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4889-66/6718/03/2567
1,24510802-1025บริษัท เกรทฟู้ด (ไบโอเคม) จำกัดบริษัท เกรทฟู้ด (ไบโอเคม) จำกัดเลขที่ 49/62 หมู่ที่ 7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4805-66/6729/03/2567
1,24610802-1026บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดบริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220รกร.4848-66/6731/03/2567
1,24710802-1027บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัดบริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140รกร.3812-66/6728/03/2567
1,24810802-1028บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัดบริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)เลขที่ 259 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.4798-66/6731/03/2567
1,24910802-1029บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่นเลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260รกร.5174-66/6731/03/2567
1,25010802-1030บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัดบริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 69/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5165-66/6725/03/2567
1,25110802-1031บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัดบริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัดเลขที่ 599 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.5350-66/6728/03/2567
1,25210802-1032บริษัท ไทสัน ฟีด (ไทยแลนด์) จํากัดบริษัท ไทสัน ฟีด (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 123/4 หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.5377-66/6728/03/2567
1,25310802-1033บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัดบริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220รกร.5394-66/6723/04/2567
1,25410802-1034บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จํากัดบริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จํากัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ซอยสุขโต ถนนพระรามที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000รกร.5518-66/6731/03/2567
1,25510802-1035บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จํากัดบริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จํากัดเลขที่ 99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5559-66/6731/03/2567
1,25610802-1036บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)เลขที่ 275/1 หมู่ที่ 13 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.5640-66/6731/03/2567
1,25710802-1037บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)เลขที่ 165 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.6176-66/6729/02/2567
1,25810802-1038บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์กบินทร์บุรีเลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.5846-66/6728/03/2567
1,25910802-1039บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัดบริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240รกร.5887-66/6720/02/2567
1,26010802-1040บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัดบริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัดเลขที่ 125 หมู่ที่ 7 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
1,26110802-1041บริษัท แสงทอง อาหารสัตว์ จำกัดบริษัท แสงทอง อาหารสัตว์ จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170รกร.6105-66/6731/03/2567
1,26210802-1042บริษัท เป็นเงินฟิดมิลล์ จำกัดบริษัท เป็นเงินฟิดมิลล์ จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130รกร.6180-66/6729/02/2567
1,26310802-1043บริษัท ไวต้า จำกัดบริษัท ไวต้า จำกัดเลขที่ 315,315/1,315/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,26410802-1044บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดบริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัดเลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.6282-66/6731/03/2567
1,26510802-1045บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีสะเกษเลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250รกร.6264-66/6731/03/2567
1,26610802-1046บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (สำนักงาน ฉะเชิงเทรา)เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 11 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.6179-66/6729/02/2567
1,26710802-1047บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัดบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (สำนักงานสาขานครปฐม)เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 10 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.6246-66/6729/03/2567
1,26810802-1048บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัดบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
1,26911011-0001บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัดโรงงานสุราบางยี่ขัน 2เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.0537-66/6708/03/2567
1,27011011-0002องค์การสุรา กรมสรรพสามิตองค์การสุรา กรมสรรพสามิตเลขที่ 67 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110รกร.2640-66/6731/03/2567
1,27111011-0003บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัดบริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.0140-66/6731/03/2567
1,27211011-0004บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัดบริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัดเลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.0061-66/6722/03/2567
1,27311011-0005บริษัท แสงโสม จำกัดบริษัท แสงโสม จำกัดเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกร.0365-66/6731/03/2567
1,27411011-0006บริษัท กาญจนสิงขร จำกัดบริษัท กาญจนสิงขร จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ซอยวังขนาย 16 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกอ.1912-66/6731/03/2567
1,27511011-0007บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัดบริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัดเลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
1,27611011-0008บริษัท แสงโสม จำกัดบริษัท แสงโสม จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.0185-66/6728/03/2567
1,27711011-0009บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัดบริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัดเลขที่ 54, 40/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.0629-66/6725/03/2567
1,27811011-0010บริษัท ประมวลผล จำกัดบริษัท ประมวลผล จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.3201-66/6725/03/2567
1,27911011-0011บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดบริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0899-66/6731/03/2567
1,28011011-0012บริษัท ธนภักดี จำกัดโรงงานสุรา จังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290รกร.1131-66/6731/03/2567
1,28111011-0013บริษัท มงคลสมัย จำกัดโรงงานสุราจังหวัดอุตรดิตถ์เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000รกร.2048-66/6726/03/2567
1,28211011-0014บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัดโรงงานสุราจังหวัดนครสวรรค์เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180รกร.0996-66/6731/03/2567
1,28311011-0015บริษัท อธิมาตร จำกัดโรงงานสุรา จังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150รกร.1798-66/6731/03/2567
1,28411011-0016บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัดโรงงานสุรา จังหวัดอุบลราชธานีเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190รกร.0207-66/6731/03/2567
1,28511011-0017บริษัท แก่นขวัญ จำกัดโรงงานสุราจังหวัดขอนแก่นเลขที่ 309 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310รกร.0046-66/6731/03/2567
1,28611011-0018บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัดบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคายเลขที่ 99 ถนนหนองคายโพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000รกร.0084-66/6731/03/2567
1,28711011-0019บริษัท นทีชัย จำกัดโรงงานสุรา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขที่ 1 ถนนทางหลวง 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.0490-66/6731/03/2567
1,28811011-0020บริษัท สุราราษฎร์ จำกัดบริษัท สุราราษฎร์ จำกัด (โรงงานบางยี่ขัน 1)เลขที่ 185 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
1,28911011-1001บริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่ จำกัดบริษัท รอยัล ไทเกอร์ ดิซทีลเลอรี่ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
1,29011011-1002บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัดบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160รกร.5905-66/6731/03/2567
1,29111011-1003บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดบริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัดเลขที่ 418 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
1,29211012-1001บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัดบริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
1,29311012-1002บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัดบริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.4278-66/6713/02/256719/02/2567
1,29411021-0001บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัดบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัดเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1078-66/6729/03/2567
1,29511022-1001บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัดบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 71/25 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4631-66/6731/03/2567
1,29611030-0002บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150รกร.1691-66/6712/03/2567
1,29711030-0003บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1138-66/6721/03/2567
1,29811030-0004บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.1317-66/6725/03/2567
1,29911030-0005บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัดบริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนน340-วัดไผ่โรงวัว ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.3199-66/6729/03/2567
1,30011030-0006บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.1552-66/6731/03/2567
1,30111041-0001บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัดบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัดเลขที่ 196 หมู่ที่ 5 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.3070-66/6719/03/2567
1,30211041-0002บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมาเลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.1999-66/6731/03/2567
1,30311041-0003บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขอนแก่น)เลขที่ 5/1-3 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260รกร.0601-66/6731/03/2567
1,30411041-0004บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.1984-66/6731/03/2567
1,30511041-1001บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัดบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัดเลขที่ 77/8 หมู่ที่ 3 ถนนบางอ้าย-โพธิ์นิ่ม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160รกร.3577-66/6729/03/2567
1,30611041-1002บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัดบริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.4738-66/6712/03/2567
1,30711041-1003บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัดบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.4851-66/6731/03/2567
1,30811041-1004บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัดบริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 18 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130รกร.5135-66/6731/03/2567
1,30911041-1005บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5536-66/6728/03/2567
1,31011041-1006บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.5482-66/6729/03/2567
1,31111041-1007บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัดบริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัดเลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
1,31211041-1008บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ถนนโคกสง่า-ซับตะเคียน ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
1,31311041-1009บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัดบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี)เลขที่ 1/69 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5959-66/6731/03/2567
1,31411041-1011บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัดบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด (ขอนแก่น)เลขที่ 309/2 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140รกร.5967-66/6731/03/2567
1,31511041-1012บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 205/1 หมู่ที่ 2 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
1,31611041-1013บริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัดบริษัท โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 126/2 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
1,31711041-1014บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000รกร.6323-66/6720/05/2567
1,31811042-0001บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โรงงานบางกระบือเลขที่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300รกร.2369-66/6727/03/2567
1,31911042-0003บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัดบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (สาขาปทุมธานี)เลขที่ 2 หมู่ที่ 9 ซอยใจเอื้อ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.0039-66/6728/03/2567
1,32011042-0004บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานรังสิต)เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลอง 13 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.2097-66/6729/03/2567
1,32111042-0005บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานีเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.0759-66/6721/03/2567
1,32211042-0006บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานปทุมธานี)เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.0590-66/6731/03/2567
1,32311042-0007บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัดบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัดเลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา-เสนา ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250รกร.1942-66/6728/03/2567
1,32411042-0008บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.2952-66/6729/03/2567
1,32511042-0009บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัดบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัดเลขที่ 700/368 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด 57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3489-66/6727/03/2567
1,32611042-0010บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรีเลขที่ 700/369 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3138-66/6727/03/2567
1,32711042-0011บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จ.ลำปาง)เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100รกร.0359-66/6725/03/2567
1,32811042-0012บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (จ.นครสวรรค์)เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ซอยวัดจอมคีรีนารพรต ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000รกร.1615-66/6731/03/2567
1,32911042-0013บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานโคราช)เลขที่ 369 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0628-66/6731/03/2567
1,33011042-0014บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัดบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัดเลขที่ 333 ถนนขอนแก่น-มหาสารคาม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260รกร.0385-66/6731/03/2567
1,33111042-0015บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
1,33211042-0016บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยอง)เลขที่ 7/229 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4351-66/6725/03/2567
1,33311042-1001บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพินเลขที่ 206/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5048-66/6731/03/2567
1,33411042-1002บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.5300-66/6713/03/2567
1,33511043-0001บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1873-66/6727/03/2567
1,33611043-0002บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดเลขที่ 60/105 หมู่ที่ 19 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1392-66/6729/03/2567
1,33711043-0004บริษัท สหชลผลพืช จำกัดบริษัท สหชลผลพืช จำกัดเลขที่ 955/559 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0659-66/6731/03/2567
1,33811043-0005บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.0812-66/6727/03/2567
1,33911043-0006บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดเลขที่ 3 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.0219-66/6729/03/2567
1,34011043-1001บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.4425-66/6731/03/2567
1,34111043-1002บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัดบริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัดเลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,34211043-1003บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 30/85 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอยS1/2 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,34311044-0001บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (สาขาอยุธยา)เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000รกร.2923-66/6731/03/2567
1,34411044-0002บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 13 ถนนสายบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150รกร.0929-66/6720/03/2567
1,34511044-1001บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัดบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเกาะวังไทร ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4165-66/6729/03/2567
1,34611044-1002บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัดบริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัดเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.5539-66/6725/03/2567
1,34711049-0001บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240รกร.1596-66/6731/03/2567
1,34811049-0002บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัดบริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัดเลขที่ 10/7 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2976-66/6713/03/2567
1,34911049-0003บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 60/1120 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3584-66/6727/03/2567
1,35011049-0004บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย กม. 85.5 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220รกร.1018-66/6731/03/2567
1,35111049-1001บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150รกร.3661-66/6721/03/2567
1,35211049-1002บริษัท แลคตาซอย จำกัดบริษัท แลคตาซอย จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.5199-66/6727/03/2567
1,35311049-1003บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1,35411049-1004บริษัท กรีนสปอต จำกัดบริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานหนองแค)เลขที่ 28 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.5703-66/6731/03/2567
1,35511049-1005บริษัท มันทันส์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท มันทันส์ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 41/27 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ซอยCIE 5/1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,35612001-0001บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 250 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.2391-66/6720/03/2567
1,35712001-0002บริษัท ยาสูบสากล จำกัดบริษัท ยาสูบสากล จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน - ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
1,35812001-0004การยาสูบแห่งประเทศไทยโรงอบใบยาเด่นชัยเลขที่ 480 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110รกร.1620-66/6721/02/2567
1,35912002-0002บริษัท เอสเซนทรา จำกัดบริษัท เอสเซนทรา จำกัดเลขที่ 116/3 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.3198-66/6725/03/2567
1,36012002-1001การยาสูบแห่งประเทศไทยการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาเลขที่ 999 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ-อุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.5850-66/6731/03/2567
1,36113111-1001บริษัท อิเธอนัล ไฟเบอร์ อินดัสทรี จำกัดบริษัท อิเธอนัล ไฟเบอร์ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 249/9 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำเพชร ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
1,36213111-1002โรงงานพลังงานโรงงานพลังงาน
1,36313112-0002บริษัท นำไกรเคมี จำกัดบริษัท นำไกรเคมี จำกัดเลขที่ 233 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
1,36413112-0003บริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไทยฟูจิโบเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 175 ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210รกร.0290-66/6729/03/2567
1,36513112-0004บริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัดบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,36613112-0005บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0441-66/6728/03/2567
1,36713112-0006บริษัท เทพารักษ์ปั่นด้าย จำกัดบริษัท เทพารักษ์ปั่นด้าย จำกัดเลขที่ 89/2 หมู่ที่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1233-66/6712/02/2567
1,36813112-0007บริษัท แพรกษาเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท แพรกษาเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 414 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3561-66/6721/03/2567
1,36913112-0008บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ทีทีไอ 3เลขที่ 275 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,37013112-0009บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 73 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1330-66/6728/03/2567
1,37113112-0010บริษัท สยาม คูราโบ จำกัดบริษัท สยาม คูราโบ จำกัดเลขที่ 14/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,37213112-0011บริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จำกัดบริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
1,37313112-0012บริษัท เมโทรสปินนิ่ง อยุธยา จำกัดบริษัท เมโทรสปินนิ่ง อยุธยา จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
1,37413112-0013บริษัท มาดีสปินนิ่ง จำกัดบริษัท มาดีสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220รกร.2591-66/6713/03/2567
1,37513112-0014บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180รกร.0841-66/6725/03/2567
1,37613112-0015บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัดบริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย กม.73 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
1,37713112-0016บริษัท ทดสอบอีฟอร์มโรงงาน จำกัดบริษัท ทดสอบอีฟอร์มโรงงาน จำกัดเลขที่ 278 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
1,37813112-0017บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.2592-66/6726/03/2567
1,37913112-0018บริษัท สยามอะคริลิคจำกัดบริษัท สยามอะคริลิค จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม กม.82 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.3313-66/6722/03/2567
1,38013112-0019บริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัดบริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัดเลขที่ 23/3 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,38113112-0020บริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัดบริษัท พิพัฒน์ฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,38213112-0021บริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สงวนชัยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
1,38313112-0022บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 33/3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.2152-66/6731/03/2567
1,38413112-0023บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
1,38513112-0025บริษัท เอเซียปั่นด้าย จำกัดบริษัท เอเซียปั่นด้าย จำกัดเลขที่ 404 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,38613112-1001บริษัท เอส.อาร์.สปินนิ่ง จำกัดบริษัท เอส.อาร์.สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000รกร.3453-66/6731/03/2567
1,38713112-1003บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัดบริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัดเลขที่ 55/15 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5108-66/6725/03/2567
1,38813112-1004บริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 185,186,189 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.3547-66/6722/03/2567
1,38913112-1005บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
1,39013112-1006บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัดบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัดเลขที่ 278 หมู่ที่ 9 ถนนแก่งคอย-แสลงพัน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.3702-66/6726/03/2567
1,39113112-1007บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 599 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.6052-66/6712/03/2567
1,39213113-0001บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัดบริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (สาขาโรงงานกรุงเทพฯ)เลขที่ 3 ซอยลาดปลาเค้า 71 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220รกร.1016-66/6727/03/2567
1,39313113-0002บริษัท จงสถิตย์ จำกัดบริษัท จงสถิตย์ จำกัดเลขที่ 993 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.2898-66/6720/03/2567
1,39413113-0004บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1593-66/6731/03/2567
1,39513113-0005บริษัท ไทยอะครีลิค จำกัดบริษัท ไทยอะครีลิค จำกัดเลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,39613113-0006บริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัดบริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัด (เลขที่ 81)เลขที่ 81 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
1,39713113-0007บริษัท ไทยโพลิเมอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไทยโพลิเมอร์เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,39813113-0008บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0984-66/6729/03/2567
1,39913113-0009บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1988) จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์(1988) จำกัดเลขที่ 525 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2476-66/6729/03/2567
1,40013113-0010บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 525 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2431-66/6708/03/2567
1,40113113-0011บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 568 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,40213113-0012บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัดบริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ เวิลด์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 21 ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,40313113-0013บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัดบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2695-66/6720/02/2567
1,40413113-0014บริษัท ไทยคูราโบ จำกัดบริษัท ไทยคูราโบ จำกัดเลขที่ 14/8 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1261-66/6729/03/2567
1,40513113-0015บริษัท ยูไนเต็ดการฝ้าย จำกัดบริษัท ยูไนเต็ดการฝ้าย จำกัดเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,40613113-0016บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัดบริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัดเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.1541-66/6725/03/2567
1,40713113-0017บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 549 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.2737-66/6719/03/2567
1,40813113-0018บริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/30 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.2125-66/6731/03/2567
1,40913113-0019บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัดบริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1889-66/6725/03/2567
1,41013113-0021บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000รกร.0387-66/6729/03/2567
1,41113113-0023บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจำกัด (มหาชน)บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจำกัด (มหาชน)เลขที่ 624/5 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
1,41213113-0024บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัดบริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัดเลขที่ 919 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0604-66/6731/03/2567
1,41313113-0025บริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ จำกัดบริษัท ไทยล่อน เทคโน ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 219 หมู่ที่ 3 อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2968-66/6731/03/2567
1,41413113-0026บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอสอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1795-66/6731/03/2567
1,41513113-0027บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัดบริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัดเลขที่ 111/6 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.2651-66/6731/03/2567
1,41613113-0028บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย3191 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1203-66/6727/02/2567
1,41713113-0029บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดบริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 99/7 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,41813113-0030บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัดบริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1269-66/6726/03/2567
1,41913113-0031บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษมเดิม ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.0419-66/6729/03/2567
1,42013113-0032บริษัท เจียมพัฒนาซินเธทิคไฟเบอร์ จำกัดบริษัท เจียมพัฒนาซินเธทิคไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.2363-66/6731/03/2567
1,42113113-0033บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑล 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.1977-66/6722/03/2567
1,42213113-0035บริษัท ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จำกัดบริษัท ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จำกัดเลขที่ 46/8 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1704-66/6731/03/2567
1,42313113-0036บริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัดบริษัท เจริญวัฒนาการทอ จำกัดเลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.1593-66/6731/03/2567
1,42413113-0038บริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เคแอล แอนด์ ซันส์ กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2470-66/6731/03/2567
1,42513113-0039บริษัท เอส. อาร์. โพลีเอสเตอร์ จำกัดบริษัท เอส. อาร์. โพลีเอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
1,42613113-0040บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.2992-66/6703/04/2567
1,42713113-1001บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัดบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.5248-66/6706/06/2567
1,42813113-1002บริษัท กั๋ว จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กั๋ว จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ถนนดอนตูม-บางเลน ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.3794-66/6722/03/2567
1,42913113-1006บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.4003-66/6731/03/2567
1,43013113-1007บริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัดบริษัท สยามโมเดอร์นเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 92/1-2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.4098-66/6727/03/2567
1,43113113-1009บริษัท อาซาฮี คาเซอิ แอดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท อาซาฮี คาเซอิ แอดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,43213113-1010บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 6/10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5535-66/6731/03/2567
1,43313113-1011บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัดบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัดเลขที่ 49/1, 49/2, 49/3 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.5248-66/6727/03/2567
1,43413113-1012บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จํากัดบริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จํากัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.5830-66/6731/03/2567
1,43513121-0001นายสุรศักดิ์ ชัยวัฒนไทยนายสุรศักดิ์ ชัยวัฒนไทยเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
1,43613121-0003บริษัท เค คัททัน แอนด์ กอส จำกัดบริษัท เค คัททัน แอนด์ กอส จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,43713121-0004บริษัท กองไทย นิตติ้ง จำกัดบริษัท กองไทย นิตติ้ง จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 7 ถนนโคกขวาง-คลองรั้ง (3079) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
1,43813121-0005บริษัท สยามเดนิม จำกัดบริษัท สยามเดนิม จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2624-66/6725/03/2567
1,43913121-0006บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดเลขที่ 799/1 หมู่ที่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
1,44013121-0007บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดเลขที่ 799/1 หมู่ที่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
1,44113121-1001บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.4436-66/6707/03/2567
1,44213121-1002บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่6 (เพชรบุรี)เลขที่ 187,188 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.3878-66/6728/03/2567
1,44313121-1003บริษัท เอเซียเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอเซียเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.4399-09/6730/03/2567
1,44413121-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอเลขที่ 71/7 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,44513121-1005บริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท แสงวณิช เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 312 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3606-66/6727/03/2567
1,44613121-1006บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัดเลขที่ 96 ซอยพึ่งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
1,44713122-บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 166,168,170,172 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,44813122-0003บริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอนำชัย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอนำชัย จำกัดเลขที่ 280 ซอยลาดกระบัง 1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
1,44913122-0005บริษัท งามดี จำกัดบริษัท งามดี จำกัดเลขที่ 223/3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.1823-66/6714/03/2567
1,45013122-0006บริษัท วินเนอร์ เท็คซ์ไทล์ จำกัดบริษัท วินเนอร์ เท็คซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 5 ซอยวัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,45113122-0007บริษัท ไทยว๊าปนิตติ้ง จำกัดบริษัท ไทยว๊าปนิตติ้ง จำกัดเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ซอยวัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,45213122-0008บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 27 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
1,45313122-0010บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 3เลขที่ 305 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0730-66/6727/03/2567
1,45413122-0011บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,45513122-0012บริษัท บางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอจำกัดบริษัท บางกอกไพศาลอุตสาหกรรมการทอ จำกัดเลขที่ 339/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,45613122-0013บริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัดบริษัท เมโทรสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,45713122-0014ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมสายพานไทยหจก.อุตสาหกรรมสายพานไทยเลขที่ 36 หมู่ที่ 24 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,45813122-0015บริษัท เหรียญหัวสิ่งทอ จำกัดบริษัท เหรียญหัวสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 10 ถนนประชาอุทิศ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,45913122-0016บริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง จำกัดบริษัท แอลฟ่า สปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 329/1 หมู่ที่ 1 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,46013122-0017บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โรงงานที่ 1เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0302-66/6731/03/2567
1,46113122-0018บริษัท คอลตัน เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท คอลตัน เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 561 หมู่ที่ 7 ซอยแสงฟ้า ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,46213122-0019บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 595 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,46313122-0020บริษัท คูซุ่นฮั่วเฮงเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท คูซุ่นฮั่วเฮงเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,46413122-0022บริษัท ทัพพ์ไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ทัพพ์ไทย เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 191 หมู่ที่ 8 ซอยวัดชมนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,46513122-0023บริษัท สุวรรณภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท สุวรรณภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,46613122-0024บริษัท เจ.ที.เอ็น เท็กไทล์อินดัสจำกัดบริษัท เจ.ที.เอ็น เท็กไทล์อินดัสจำกัดเลขที่ 378 นิคมบา หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,46713122-0025บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1371-66/6731/03/2567
1,46813122-0026บริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัดบริษัท แอลฟ่าเท็กซ์อินดัสตรีส จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 9 ซอยสินฟ้า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.2167-66/6706/03/2567
1,46913122-0028บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัดบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ซอยเอราวัณ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0255-66/6729/03/2567
1,47013122-0029บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัดบริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์ (2016) จำกัดเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,47113122-0030บริษัท โรงงานทอผ้า บีต้า จำกัดบริษัท โรงงานทอผ้า บีต้า จำกัดเลขที่ 53/3-7 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,47213122-0031บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดโพธิ์ทองบน ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120รกร.3003-66/6729/03/2567
1,47313122-0032บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัดบริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 8 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
1,47413122-0034ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ้ายรุ่งเรืองห้างหุ้นส่วนจำกัดฝ้ายรุ่งเรืองเลขที่ 69/5-6 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
1,47513122-0036บริษัท หยิน ซุน กรุ๊ป จำกัดบริษัท หยิน ซุน กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนสายพานทอง ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
1,47613122-0037บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัดบริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2609-66/6714/03/2567
1,47713122-0038บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
1,47813122-0039บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัดบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัดเลขที่ 13 ถนนทางหลวงสาย3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2735-66/6713/03/2567
1,47913122-0040บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.2911-66/6713/03/2567
1,48013122-0041บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/44 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3046-66/6721/03/2567
1,48113122-0042บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.0073-66/6731/03/2567
1,48213122-0043บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัดบริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.0134-66/6731/03/2567
1,48313122-0044บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 517/1 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมปราจีนบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.3844-66/6728/03/2567
1,48413122-0045บริษัท สยามโปลีเท็กซท์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สยามโปลีเท็กซท์อุตสาหกรรม จำกัดตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,48513122-0046บริษัท นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัดบริษัท นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จำกัดเลขที่ 21 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
1,48613122-0047บริษัท สามพรานซินเธ็ททิคเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท สามพรานซินเธ็ททิคเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
1,48713122-0048บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัดบริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 149/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2504-66/6728/03/2567
1,48813122-0049บริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัดบริษัท แค็ปปิตอล ทรีคอท จำกัดเลขที่ 23/8 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.1209-66/6731/03/2567
1,48913122-0050บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์จำกัดเลขที่ 22 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.0671-66/6714/03/2567
1,49013122-0051บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/29-34 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,49113122-0052บริษัท นำสินการย้อม จำกัดบริษัท นำสินการย้อม จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,49213122-0053บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด (เลขที่ 134/3)เลขที่ 134,134/2,134/3 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2380-66/6728/03/2567
1,49313122-0054บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดบริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.3052-66/6729/03/2567
1,49413122-0055บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัดบริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัดเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0369-66/6713/03/2567
1,49513122-0056บริษัท บูรพาการทอ จำกัดบริษัท บูรพาการทอ จำกัดเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,49613122-0057ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิคซินเธ็ททิคอุตสาหกรรมห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิคซินเธ็ททิคอุตสาหกรรมเลขที่ 146 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,49713122-0058บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 1/114 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,49813122-0059บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 39/4 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,49913122-0060บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดบริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,50013122-0061บริษัท ทองเสียง จำกัดบริษัท ทองเสียง จำกัดเลขที่ 302, 302/2, 566 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2672-66/6729/03/2567
1,50113122-0062บริษัท ฟาร์อีสท์การทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ฟาร์อีสท์การทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,50213122-0064บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดบริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัดเลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,50313122-0065บริษัท ยูเนียนเท็คซ์นิตติ้งจำกัดบริษัท ยูเนียนเท็คซ์นิตติ้ง จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,50413122-0067บริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 148 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2425-66/6731/03/2567
1,50513122-0068บริษัท วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ซอยวัดปากบ่อ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1028-66/6731/03/2567
1,50613122-0069บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัดบริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัดเลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0182-66/6731/03/2567
1,50713122-0074บริษัท สามัคคีการทอ(2529) จำกัดบริษัท สามัคคีการทอ(2529) จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
1,50813122-0075ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการทอห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการทอเลขที่ 9/1,9/5 หมู่ที่ 3 ซอยวัดชมนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์74 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,50913122-0076บริษัท คงคาเท็คซ์ไทล์มิลล์ จำกัดบริษัท คงคาเท็คซ์ไทล์มิลล์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
1,51013122-0077บริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดบริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.1509-66/6731/03/2567
1,51113122-0078บริษัท มั่นยิ่ง จำกัดบริษัท มั่นยิ่ง จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.2677-66/6731/03/2567
1,51213122-0079บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 93/4-5 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2797-66/6718/03/2567
1,51313122-1001บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัดบริษัท สิ่งทอซาติน จำกัดเลขที่ 60 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160รกร.3700-66/6729/03/2567
1,51413122-1002บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนสุวรรณศร กม.ที่ 221-222 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.4088-66/6729/03/2567
1,51513122-1003บริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัดบริษัท เพ็นน์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 468 หมู่ที่ 2 ซอยคลองแค ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.3996-66/6729/03/2567
1,51613122-1004บริษัท ที พาวเวอร์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท ที พาวเวอร์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 551 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย9 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,51713122-1005บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัดบริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ซอยเทพกาญจนา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3466-66/6701/03/2567
1,51813122-1006บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดบริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5141-66/6731/03/2567
1,51913122-1007บริษัท สงวนการทอ จำกัดบริษัท สงวนการทอ จำกัดเลขที่ 555-555/1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,52013122-1008บริษัท สงวนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัดบริษัท สงวนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 111-111/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3966-66/6731/03/2567
1,52113122-1009บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดบริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 339,339/9 หมู่ที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,52213122-1011บริษัท เจเอ็นซี นอนวูฟเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เจเอ็นซี นอนวูฟเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/394 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4727-66/6725/03/2567
1,52313122-1012ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอ้อมน้อยโรงงานกิจเจริญอ้อมน้อยเลขที่ 301 หมู่ที่ 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.4758-66/6729/02/2567
1,52413122-1013บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 155/109 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.5346-66/6725/03/2567
1,52513122-1014บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัดบริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด จำกัดเลขที่ 344,345 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.5349-66/6725/03/2567
1,52613122-1015บริษัท ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ท็อป ฟอร์ม ซีมเลส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 86/4-86/5 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110รกร.5863-66/6706/03/256706/03/2567
1,52713122-1016บริษัท แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) จำกัดบริษัท แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.6161-66/6713/02/2567
1,52813129-0001บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,52913129-0002บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 9 ซอยวัดแหลมฟ้าผ่า ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,53013129-0003บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 741 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลบางปู54 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,53113129-0004บริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จำกัดบริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จำกัดเลขที่ 69 ซอยรังสิต-นครนายก 15 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.2259-66/6721/03/2567
1,53213129-0005บริษัท ราชาอูชิโน จำกัดบริษัท ราชาอูชิโน จำกัดเลขที่ 630 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280รกร.2638-66/6731/03/2567
1,53313129-0007บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.2314-66/6731/03/2567
1,53413131-0001บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดบริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 174 ซอยจันทิมา ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1,53513131-0002บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดบริษัท วีนัสเธร็ด จำกัดเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310รกร.0711-66/6729/03/2567
1,53613131-0003บริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล จำกัดเลขที่ 6/9 หมู่ที่ 5 ซอยจินดาเวช ถนนเลียบคลอง แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
1,53713131-0004บริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไทยฟีลาเมนต์เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 597 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,53813131-0005บริษัท พัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัดบริษัท พัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0871-66/6727/03/2567
1,53913131-0006บริษัท 398 จำกัดบริษัท 398 จำกัดเลขที่ 398 หมู่ที่ 8 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,54013131-0007บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท กม.38 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0579-66/6728/03/2567
1,54113131-0008บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 386 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1785-66/6731/03/2567
1,54213131-0012บริษัท ไฮเทคเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ไฮเทคเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,54313131-0013บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัดบริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัดเลขที่ 329/1 หมู่ที่ 1 ซอยบัญชา ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.0648-66/6731/03/2567
1,54413131-0014บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัดบริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัดเลขที่ 525/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2337-66/6722/03/2567
1,54513131-0015บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1329-66/6728/03/2567
1,54613131-0016บริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 13 ซอยตาชั้น ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.1624-66/6731/03/2567
1,54713131-0018บริษัท โรงงานศรีสยามฟอกย้อม จำกัดบริษัท โรงงานศรีสยามฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
1,54813131-0019บริษัท เอฟ วัน เอส จำกัดบริษัท เอฟ วัน เอส จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์43 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,54913131-0020บริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 582,582/2,989,1014 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2935-66/6718/03/2567
1,55013131-0021บริษัท ไทยสปินนิ่งอินดัสทรี จำกัดบริษัท ไทยสปินนิ่งอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 66/3 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
1,55113131-0022บริษัท ไทยแซนโก้เท็กซ์ไทส์ จำกัดบริษัท ไทยแซนโก้เท็กซ์ไทส์ จำกัดเลขที่ 258 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,55213131-0024บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 221 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.2315-66/6731/03/2567
1,55313131-0025บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดบริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดเลขที่ 212 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1751-66/6731/03/2567
1,55413131-0026บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัดบริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
1,55513131-0027บริษัท สามพรานการทอ จำกัดบริษัท สามพรานการทอ จำกัดเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.3040-66/6727/03/2567
1,55613131-0028บริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส์ จำกัดบริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 2 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.2255-66/6731/03/2567
1,55713131-0029บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัดบริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.1444-66/6725/03/2567
1,55813131-0030บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัดบริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.0975-66/6731/03/2567
1,55913131-0031บริษัท ทองไทยการทอ จำกัดบริษัท ทองไทยการทอ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ซอยเอราวัณ ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.1783-66/6723/04/2567
1,56013131-0032บริษัท ไทยซินเทคอุตสาหกรรมจำกัดบริษัท ไทยซินเทคอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,56113131-0033บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 10/12 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.1874-66/6729/03/2567
1,56213131-0034บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัดบริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 18/8 หมู่ที่ 4 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.1227-66/6729/04/2567
1,56313131-0036บริษัท นำสินการทอ จำกัดบริษัท นำสินการทอ จำกัดเลขที่ 79/4 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5249-66/6708/03/2567
1,56413131-0037บริษัท กังวาลสปินนิ่ง จำกัดบริษัท กังวาลสปินนิ่ง จำกัดเลขที่ 79/2 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5249-66/6718/03/2567
1,56513131-0038บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทส์ จำกัดบริษัท ไทยเอ็กซ์เพรส เท็กซ์ไทส์ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6289-66/6731/03/2567
1,56613131-0039บริษัท สหต้าซิ่งโพลีเท็กซ์ จำกัดบริษัท สหต้าซิ่งโพลีเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3126-66/6725/03/2567
1,56713131-0040บริษัท ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ศรีเก้าการทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,56813131-0041บริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เซ้าท์อีสต์เท็กซ์ไทล์จำกัดเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,56913131-0042บริษัท บริติช - ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดบริษัท บริติช - ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,57013131-0043บริษัท อะแมนดาฟอกย้อมจำกัดบริษัท อะแมนดาฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ซอยบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,57113131-0045บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัดบริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ถนนเศษฐกิจ1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2468-66/6731/03/2567
1,57213131-0046บริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัดบริษัท แปซิฟิคฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2469-66/6731/03/2567
1,57313131-0047บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 39/104-105 หมู่ที่ 2 สมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2862-66/6731/03/2567
1,57413131-0048บริษัท กุลถาวรฟินิชชิ่ง จำกัดบริษัท กุลถาวรฟินิชชิ่ง จำกัดเลขที่ 10/2 ถนนท่าล้อน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
1,57513131-0050บริษัท ฤกษ์ชัยอนันต์ จำกัดบริษัท ฤกษ์ชัยอนันต์ จำกัดเลขที่ 297 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,57613131-1001บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัดบริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
1,57713131-1002บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 39/237 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3879-66/6731/03/2567
1,57813131-1004บริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เบ็ทเทอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,57913131-1005บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ซอยสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.4236-66/6722/02/2567
1,58013131-1006บริษัท เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง จำกัดบริษัท เอช.วาย.ดี. ดายอิ้ง จำกัดเลขที่ 339 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,58113131-1007บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัดบริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัดเลขที่ 155/8 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.3918-66/6731/03/2567
1,58213131-1008บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัดบริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ซอยวัดท่าข้าม ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,58313131-1009บริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จำกัดบริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กไทล์ จำกัดเลขที่ 65/4 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.4367-66/6721/03/2567
1,58413131-1010บริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัดบริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 56 หมู่ที่ 15 ซอยสุขาภิบาล 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,58513131-1011บริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ ดายอิ้ง จำกัดบริษัท แอล นิตติ้ง แอนด์ ดายอิ้ง จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
1,58613131-1012บริษัท บุญเสริมฟอกย้อม จำกัดบริษัท บุญเสริมฟอกย้อม จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.4563-66/6729/03/2567
1,58713131-1013บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 55/7 หมู่ที่ 6 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4905-66/6726/03/2567
1,58813132-0001บริษัท ประณีตศิลป์ จำกัดบริษัท ประณีตศิลป์ จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,58913132-0002บริษัท ทรัพย์สกุล จำกัดบริษัท ทรัพย์สกุล จำกัดเลขที่ 10/3 หมู่ที่ 4 ซอยแสงตะวัน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0162-66/6716/02/2567
1,59013132-0003บริษัท พอใจพิมพ์ผ้าไทย จำกัดบริษัท พอใจพิมพ์ผ้าไทย จำกัดเลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ซอยแสงตะวัน ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,59113132-0004บริษัท ภานุภูษา จำกัดบริษัท ภานุภูษา จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,59213132-0005บริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คราวน์เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 63/8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,59313132-0006บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 220 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,59413132-0007บริษัท ฟาร์อิสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ฟาร์อิสท์ปั่นทออุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 148/3 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,59513132-0008บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัดบริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 7 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเสา-ศาลเจ้าถึก ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1037-66/6728/03/2567
1,59613132-0009บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอจำกัดบริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัดเลขที่ 1/136 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย18 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0544-66/6731/03/2567
1,59713132-0010บริษัท จงสถิตย์ จำกัดบริษัท จงสถิตย์ จำกัดเลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1412-66/6720/03/2567
1,59813132-0011บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัดบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จำกัดเลขที่ 99/18 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.2716-66/6731/03/2567
1,59913132-1001บริษัท สมบัติบุญยะลาพริ้นติ้ง จำกัดบริษัท สมบัติบุญยะลาพริ้นติ้ง จำกัดเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3491-66/6731/03/2567
1,60013132-1002บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัดบริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัดเลขที่ 389 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.3408-66/6727/03/2567
1,60113139-0001บริษัท บางกอกโพลีโฟม จำกัดบริษัท บางกอกโพลีโฟม จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.18 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1354-66/6726/03/2567
1,60213139-0002บริษัท ซันนี่พิมพ์ย้อมจำกัดบริษัท ซันนี่พิมพ์ย้อม จำกัดเลขที่ 699 หมู่ที่ 14 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,60313139-0003บริษัท วีเทค แฟคทอรี จำกัดบริษัท วีเทค แฟคทอรี จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ซอยสุขาภิบาล 14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2700-66/5731/03/2567
1,60413139-1001บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัดบริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัดเลขที่ 30/9 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,60513910-บริษัท โอเรียนเทิลจู๊ทมิลล์ จำกัดบริษัท โอเรียนเทิลจู๊ทมิลล์ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
1,60613910-0001บริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัดบริษัท บางกอกโพลีแซค จำกัดเลขที่ 214/1-214/2 ซอยสวัสดิการ 1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160รกร.1437-66/6729/03/2567
1,60713910-0002บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 94-95 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.2788-66/6726/03/2567
1,60813910-0003บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัดบริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด (สาขาบางพลี)เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,60913910-0004บริษัท แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกจำกัดบริษัท แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกจำกัดเลขที่ 101/15 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2355-66/6729/03/2567
1,61013910-0005บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้กจำกัดบริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้กจำกัดเลขที่ 55/21 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2307-66/6728/03/2567
1,61113910-0006บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 304 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.2605-66/6731/03/2567
1,61213910-0007บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัดบริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัดเลขที่ 33/8, 33/11 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.1835-66/6708/02/2567
1,61313910-0008บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัดบริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัดเลขที่ 134/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.2516-66/6721/03/2567
1,61413910-0009บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัดบริษัท กระสอบปากช่อง จำกัดเลขที่ 158 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
1,61513910-0010บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340รกร.2160-66/6725/03/2567
1,61613910-0011บริษัท สยาม เฟล็กซ์ แพ็ค จำกัดบริษัท สยาม เฟล็กซ์ แพ็ค จำกัดเลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,61713910-0012บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ กม.223 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170รกร.0305-66/6731/03/2567
1,61813910-0014บริษัท ฟีนิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990) จำกัดบริษัท ฟีนิกซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (1990) จำกัดเลขที่ 57/11 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,61913910-1001บริษัท ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่ จำกัดบริษัท ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่ จำกัดเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,62013910-1002บริษัท เอชเล่อร์ ไทยนิต จำกัดบริษัท เอชเล่อร์ ไทยนิต จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
1,62113921-1002บริษัท ปามาทอย จำกัดบริษัท ปามาทอย จำกัดเลขที่ 25/9 หมู่ที่ 7 ซอยพูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,62213921-1003บริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์ (1991) จำกัดบริษัท สหโรจน์เท็กซ์ไทล์ (1991) จำกัดเลขที่ 144,144/1-6 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.3915-66/6726/03/2567
1,62313921-1004บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ซอยวัดคู่สร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.4235-66/6729/03/2567
1,62413921-1006บริษัท ราชาอูชิโน จำกัดบริษัท ราชาอูชิโน จำกัดเลขที่ 73/3 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,62513921-1007บริษัท นิสโก (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิสโก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.6057-66/6708/03/2567
1,62613922-0001บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 908 หมู่ที่ 15 เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,62713922-0002บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัดบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัดเลขที่ 1/61 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.2554-66/6728/03/2567
1,62813922-0003บริษัท สยามไทร์คอร์ด จำกัดบริษัท สยามไทร์คอร์ด จำกัดเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1,62913922-1001บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัดบริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัดเลขที่ 1/36 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,63013922-1003บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จํากัดบริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จํากัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,63113929-0001บริษัท เจโกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท เจโกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 142 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.2971-66/6731/03/2567
1,63213929-0002บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/103 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.0164-66/6726/03/2567
1,63313929-0003บริษัท สหเซเรน จำกัดบริษัท สหเซเรน จำกัดเลขที่ 592 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280รกร.0136-66/6728/02/2567
1,63413929-0004บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 19 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4252-66/6713/03/2567
1,63513929-0005บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัดบริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1520-66/6729/03/2567
1,63613929-0006ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมไทยพลาสติกห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุตสาหกรรมไทยพลาสติกเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
1,63713929-1001บริษัท ดาสโก้ จำกัดบริษัท ดาสโก้ จำกัดเลขที่ 359 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยอี 3/4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
1,63813929-1002บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380รกร.5058-66/6722/03/2567
1,63913930-0002บริษัท สยาม นิโตริ จำกัดบริษัท สยาม นิโตริ จำกัดเลขที่ 576 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2989-66/6727/02/2567
1,64013930-0003บริษัท แอล.ไอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท แอล.ไอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,64113930-0004บริษัท สยาม นิโตริ จำกัดบริษัท สยาม นิโตริ จำกัดเลขที่ 955 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย11 B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2975-66/6727/02/2567
1,64213930-0005บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.2060-66/6731/03/2567
1,64313930-0006บริษัท สหกิจวิศาล จำกัดบริษัท สหกิจวิศาล จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 7 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1027-66/6731/03/2567
1,64413930-0007บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/117 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
1,64513930-0008บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 700/377 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซอย5 (สรงสุวรรณ) ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.1211-66/6731/03/2567
1,64613930-1001บริษัท อะเดียเวนซา นิวเวิลด์ ออโต้ไลเนอร์ จำกัดบริษัท อะเดียเวนซา นิวเวิลด์ ออโต้ไลเนอร์ จำกัดเลขที่ 888/1 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาลบางปู 80 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.5263-66/6713/03/2567
1,64713930-1002บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 476 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย2บี ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,64813930-1003บริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัดบริษัท ไทย ชิซูกะ แอสเซสเซอรี่ จำกัดเลขที่ 789/98 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซอย1/1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,64913930-1004บริษัท แอล.ไอ. เอส. นาคามูระ นันวูเว่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอล.ไอ. เอส. นาคามูระ นันวูเว่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
1,65013940-0001บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัดบริษัท สยามบราเดอร์ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,65113940-0002ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช (เลขที่ 615)เลขที่ 615 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
1,65213940-0003ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิชห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช (เลขที่ 191)เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
1,65313940-0004บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัดบริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.2757-66/6712/03/2567
1,65413940-0005บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาขามเจริญ)เลขที่ 86 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.2991-66/6703/04/2567
1,65513940-0006บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาเชียงยืน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงยืน-คำใหญ่ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160รกร.2990-66/6703/04/2567
1,65613940-0007ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อจันทบุรีหจก.โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อจันทบุรีเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
1,65713940-1002บริษัท เอเซียดริ๊ง จำกัดบริษัท เอเซียดริ๊ง จำกัดเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220รกร.4076-66/6731/03/2567
1,65813940-1003บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัดบริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัดเลขที่ 182 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.44 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.3679-66/6719/03/2567
1,65913940-1004บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาศูนย์บวร)เลขที่ 250 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.5726-66/6703/04/2567
1,66013940-1005บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาหนองเรือ)เลขที่ 94 หมู่ที่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210รกร.5719-66/6703/04/2567
1,66113940-1006บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขามหาสารคาม)เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000รกร.5720-66/6703/04/2567
1,66213991-1001บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 54/19 หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.3713-66/6725/03/2567
1,66313991-1002บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.5764-66/6721/03/2567
1,66413992-1001บริษัท บางกอกโพลีเวลธ จำกัดบริษัท บางกอกโพลีเวลธ จำกัดเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3462-66/6726/03/2567
1,66513999-บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 60/102 หมู่ที่ 19 ซอยนวนคร20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,66613999-0002บริษัท พาวเวอร์รัน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พาวเวอร์รัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,66713999-0003บริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 60/31-32 หมู่ที่ 19 ซอยนวนครโครงการ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,66813999-0004บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดบริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1865-66/6728/03/2567
1,66913999-0005บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัดบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (จ.สมุทรสาคร)เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1669-66/6731/03/2567
1,67013999-1001บริษัท ไทยเฟ้ลท์ จำกัดบริษัท ไทยเฟ้ลท์ จำกัดเลขที่ 700/197 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.3503-66/6728/02/2567
1,67113999-1002บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
1,67213999-1003บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัดบริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 192 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160รกร.4302-66/6702/02/2567
1,67313999-1005บริษัท บีแอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีแอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 259 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
1,67413999-1006บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดบริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขที่ 60/102 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,67514111-0001บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัดบริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัดเลขที่ 159 ซอยโรงงาน ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
1,67614111-0002บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 140 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.0042-66/6701/03/2567
1,67714111-0003บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 17 ซอย3 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1513-66/6729/03/2567
1,67814111-0004บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/461 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.2130-66/6728/03/2567
1,67914111-0006บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.2427-66/6731/03/2567
1,68014112-0001บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัดบริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัดเลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1,68114112-0002บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 697 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1,68214112-0003บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัดบริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัดเลขที่ 821,823/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
1,68314112-0004บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัดบริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัดเลขที่ 5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
1,68414112-0005บริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัดบริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 1999 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,68514112-0006บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 595 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,68614112-0007บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120รกร.3290-66/6719/03/2567
1,68714112-0008บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 25/17 หมู่ที่ 4 ซอยสากลแลนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,68814112-0009บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ซอยทางหลวง 304 ถนนทางหลวงสาย 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
1,68914112-0011บริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัดบริษัท เครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป จำกัด (โรงงาน 3)เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 9 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
1,69014112-0012บริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.1285-66/6722/03/2567
1,69114112-0013บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0573-66/6722/03/2567
1,69214112-0014บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 129/33 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,69314112-0016บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140รกร.2216-66/6728/03/2567
1,69414112-1001บริษัท แมนดารินโคลธิ่ง จำกัดบริษัท แมนดารินโคลธิ่ง จำกัดเลขที่ 50/5 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,69514112-1003บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
1,69614112-1004บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัดบริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัดเลขที่ 89/13-14 หมู่ที่ 2 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ ถนนพระรามที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,69714112-1005บริษัท ทุง ไทย แฟชั่นส์ จำกัดบริษัท ทุง ไทย แฟชั่นส์ จำกัดเลขที่ 587 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 21 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,69814112-1006บริษัท สยาม แฮนด์ส จำกัดบริษัท สยาม แฮนด์ส จำกัดเลขที่ 3,34/4 หมู่ที่ 2 ซอยเปี่ยมน้ำใจ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.4077-66/6721/03/2567
1,69914112-1007บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัดบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานพระราม 3)เลขที่ 611/56 ซอยตรอกวัดจันทร์ใน ถนนประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
1,70014112-1008บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
1,70114112-1009บริษัท ไทย พาฝัน จำกัดบริษัท ไทย พาฝัน จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
1,70214112-1010บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (สาขาชัยภูมิ)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 15 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
1,70314113-0001บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 159)เลขที่ 159 ซอยเจริญราษฎร์7 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120รกร.0525-66/6727/03/2567
1,70414113-0004บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัดบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัดเลขที่ 393 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
1,70514113-0005บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัดบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,70614113-0007บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด โรงงาน3เลขที่ 600/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
1,70714113-0008บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/413 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
1,70814113-0009บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.3131-66/6729/03/2567
1,70914113-0011บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 194/2 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
1,71014113-0012บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140รกร.3121-66/6728/03/2567
1,71114113-0013บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัดบริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัดเลขที่ 223 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,71214113-1001บริษัท เอนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4480-66/6720/05/2567
1,71314113-1002บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัดบริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัดเลขที่ 60/23 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
1,71414113-1004บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 24/6 หมู่ที่ 6 ซอย24 แลนด์ ถนนบางนา-ตราด กม.24 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
1,71514113-1005บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัดบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัดเลขที่ 30/5 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.3849-66/6721/03/2567
1,71614113-1006บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000รกร.3865-66/6731/03/2567
1,71714113-1007บริษัท เมจิกลิ้งค์การ์เม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เมจิกลิ้งค์การ์เม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
1,71814113-1009บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 89/2 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
1,71914113-1010บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัดบริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัดเลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110รกร.5689-66/6706/03/2567
1,72014113-1011บริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัดบริษัท ท็อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัดเลขที่ 192,192/1,192/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
1,72114113-1012บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัดบริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัดเลขที่ 587 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,72214113-1013บริษัท ไทย พาฝัน จำกัดบริษัท ไทย พาฝัน จำกัดเลขที่ 111/1-2 หมู่ที่ 5 ซอยท่าทรายพัฒนา 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,72314113-1014บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัดบริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัดเลขที่ 203 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
1,72414114-0001บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 835 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,72514114-0002บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.1859-66/6721/03/2567
1,72614114-1001บริษัท ลิม ไลน์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ลิม ไลน์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 22 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.6112-66/6714/03/2567
1,72714115-0001บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัดบริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัดเลขที่ 244 หมู่ที่ 5 ถนนขอนแก่น-โกสุมพิสัย ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
1,72814115-1001บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120รกร.3637-66/6721/03/2567
1,72914115-1002บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 219,333 หมู่ที่ 2 ซอยบ้านหอย ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130รกร.3738-66/6727/03/2567
1,73014115-1003บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 8 ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000รกร.4553-66/6731/03/2567
1,73114115-1004บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 369 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.3754-66/6731/03/2567
1,73214115-1005บริษัท สหเซเรน จำกัดบริษัท สหเซเรน จำกัด (ผลิตสิ่งทอ)เลขที่ 127 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.4201-66/6731/03/2567
1,73314115-1006บริษัท โอเอแซดที จำกัดบริษัท โอเอแซดที จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
1,73414115-1007บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000รกร.4522-66/6731/03/2567
1,73514115-1008บริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จํากัดบริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล จํากัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรารมย์-วารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
1,73614115-1009บริษัท ทองไทยการทอ จำกัดบริษัท ทองไทยการทอ จำกัดเลขที่ 21 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
1,73714115-1010บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2020) จำกัดบริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2020) จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ถนนสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
1,73814115-1011บริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2011) จํากัดบริษัท ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล (2011) จํากัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
1,73914115-1012บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัดบริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัดเลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนรอบ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140รกร.5943-66/6731/03/2567
1,74014115-1013บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดเลขที่ 370 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000รกร.6269-66/6731/03/2567
1,74114120-บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/21,38/43 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซอย- ถนน- ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,74214120-0001บริษัท ไทยศิลป์อาคเนย์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดบริษัท ไทยศิลป์อาคเนย์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,74314120-1001บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัดบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัดเลขที่ 155/30 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
1,74414131-0001บริษัท เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัดบริษัท เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮ-เทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,74514139-0001บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 689 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1189-66/6731/03/2567
1,74614200-0001บริษัท ศิระโพลีอินดัสทรีจำกัดบริษัท ศิระโพลีอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,74714301-0001บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ ง.1 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.0163-66/6727/03/2567
1,74814301-1001บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.4358-66/6728/03/2567
1,74914302-0002บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7 ซอยลาดปลาเค้า 71 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
1,75014302-0003บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัดบริษัท ถุงเท้าไทย จำกัดเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1408-66/6726/03/2567
1,75114302-0004บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัดบริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัดเลขที่ 673 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
1,75214302-0006บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 34 หมู่ที่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.1008-66/6729/03/2567
1,75314302-0007บริษัท โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1436-66/6731/03/2567
1,75414302-1001บริษัท เอลต้า จำกัดบริษัท เอลต้า จำกัดเลขที่ 511,511/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.4476-66/6731/03/2567
1,75514302-1002บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัดบริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,75614302-1003บริษัท ยูนิเท็กซ์ และกาเม้นท์ จำกัดบริษัท ยูนิเท็กซ์ และกาเม้นท์ จำกัดเลขที่ 1379 หมู่ที่ 4 ซอยแขวงรุ่งแขวงลอย ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,75714302-1004บริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัดบริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัดเลขที่ 482/2 หมู่ที่ 1 ถนนวัชรปาน ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
1,75815110-บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 920/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,75915110-0001บริษัท เบสท์แทน จำกัดบริษัท เบสท์แทน จำกัดเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,76015110-0002บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 420 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,76115110-0003บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 176/1,1480 หมู่ที่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0268-66/6731/03/2567
1,76215110-0004บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 678 หมู่ที่ 2 ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.1180-66/6731/03/2567
1,76315110-0005บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1111 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยนิคม 34A ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1935-66/6731/03/2567
1,76415110-0006บริษัท ซันล๊อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ซันล๊อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 67/4 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
1,76515110-0007บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 113/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.0442-66/6725/03/2567
1,76615110-0008บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3324-66/6731/03/2567
1,76715110-0009บริษัท ไทย เลเธอร์ โคทติ้ง จำกัดบริษัท ไทย เลเธอร์ โคทติ้ง จำกัดเลขที่ 119,119/1,119/2 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1811-66/6729/03/2567
1,76815110-0010บริษัท คัลเลอร์ เบสท์ไดอิ้ง แอนด์ฟินิชชิ่ง จำกัดบริษัท คัลเลอร์ เบสท์ไดอิ้ง แอนด์ฟินิชชิ่ง จำกัดเลขที่ 270 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,76915110-1001บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 234,333 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,77015110-1002บริษัท คิว.ซี.เลเทอร์ จำกัดบริษัท คิว.ซี.เลเทอร์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ซอยฟอกหนัง กม.30 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,77115110-1003บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)(เลขที่775)เลขที่ 775 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4A ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.3854-66/6731/03/2567
1,77215110-1004บริษัท พี.ซี.เทนเนอรี่ จำกัดบริษัท พี.ซี.เทนเนอรี่ จำกัดเลขที่ 888,888/9 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,77315110-1005บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110รกร.4146-66/6712/03/2567
1,77415110-1006บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 139/2 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.5533-66/6711/03/2567
1,77515110-1007บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)เลขที่ 1111/3 หมู่ที่ 6 เขตประกอบการฟอกหนัง กม.34 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.5555-66/6731/03/2567
1,77615110-1008บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 628 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.5657-66/6731/03/2567
1,77715110-1009บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
1,77815121-1001บริษัท ครีเอทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท ครีเอทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 202 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
1,77915129-0001บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัดบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัดเลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120รกร.0883-66/6721/03/2567
1,78015129-0003บริษัท ไทยวีนิล จำกัดบริษัท ไทยวีนิล จำกัดเลขที่ 84 ถนนรามอินทรา กม.11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
1,78115129-1001บริษัท คอสโม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอสโม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/1032-1033 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
1,78215201-0001บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.0112-66/6726/03/2567
1,78315201-0002บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220
1,78415201-1001บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัดบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5628-66/6721/03/2567
1,78515202-0001บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ)เลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ซอยลาซาล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
1,78615202-0002บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120รกร.2964-66/6731/03/2567
1,78715202-0003บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 20/9 หมู่ที่ 2 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1478-66/6731/03/2567
1,78815202-0004บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110รกร.3093-66/6726/03/2567
1,78915202-0005บริษัท รังสิตฟุตแวร์ จำกัดบริษัท รังสิตฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ถนนเสนา-ปทุมธานี ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
1,79015202-0006บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดบริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 3 ถนนหางน้ำ-มโนรมย์ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110รกร.0180-66/6721/03/2567
1,79115202-0007บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัดบริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 199/7 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.2950-66/6701/03/2567
1,79215202-0009บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัดบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
1,79315202-0010บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัดบริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 51 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.2866-66/6731/03/2567
1,79415202-0011บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัดบริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3095-66/6714/03/2567
1,79515202-0012บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดบริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด สาขาอุทัยธานีเลขที่ 450-450/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองฉาง-ทัพทัน ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110รกร.1864-66/6721/03/2567
1,79615202-0014บริษัท เซนเดย์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซนเดย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ซอยรัตนราช ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
1,79715202-0015บริษัท บูลย์ชัย จำกัดบริษัท บูลย์ชัย จำกัดเลขที่ 360 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
1,79815202-1001บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัดบริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัดเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
1,79915204-0001บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดบริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110รกร.2497-66/6731/03/2567
1,80015204-0002บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัดบริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัดเลขที่ 620/5 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,80115204-0003บริษัท รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จำกัดบริษัท รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 8 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
1,80215204-0006บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัดบริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,80315204-1002บริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 253 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110รกร.6300-66/6701/04/2567
1,80415209-0001บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัดบริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัดเลขที่ 15 ซอย ซอยพระรามที่2ซอย100 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.1342-66/6731/03/2567
1,80515209-0003บริษัท เกียรติบูรพา จำกัดบริษัท เกียรติบูรพา จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,80615209-0004บริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.38 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,80715209-0005บริษัท สุพรรณฟุตแวร์จำกัดบริษัท สุพรรณฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
1,80816101-0001บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัดบริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1,80916101-0002บริษัท หย่งเชียงหล่ง จำกัด(1)บริษัท หย่งเชียงหล่ง จำกัด(1)เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ถนนโรงงานกระดาษ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,81016101-0003บริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัดบริษัท ซันฟลอริ่ง จำกัดเลขที่ 132 หมู่ที่ 17 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,81116101-0004บริษัท โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรีจำกัดบริษัท โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรี จำกัดเลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
1,81216101-0005บริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัดบริษัท ทุ่งสงพาราวูด จำกัดเลขที่ 216/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
1,81316101-0006บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัดบริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัดเลขที่ 422 หมู่ที่ 2 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.2625-66/6729/03/2567
1,81416101-0007บริษัท ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จำกัดบริษัท ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240รกร.2249-66/6731/03/2567
1,81516101-0008บริษัท วู้ดเวอร์ค ครีเอชั่น จำกัดบริษัท วู้ดเวอร์ค ครีเอชั่น จำกัดเลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120รกร.3325-66/6728/03/2567
1,81616101-0009บริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดบริษัท เอบีซี การ์เม้นท์ จำกัดเลขที่ 318 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
1,81716101-0010บริษัท นรามุทธากิจ จำกัดบริษัท นรามุทธากิจ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
1,81816101-0011ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยางพาราปักษ์ใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยางพาราปักษ์ใต้เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
1,81916101-0012บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัดบริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัดเลขที่ 121/47 หมู่ที่ 3 ถนนฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
1,82016101-1001บริษัท พรีเมียร์ ทิมเบอร์ จำกัดบริษัท พรีเมียร์ ทิมเบอร์ จำกัดเลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140
1,82116101-1002บริษัท คันนา จำกัดบริษัท คันนา จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 11 ถนนทางหลวง 206 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
1,82216101-1003บริษัท ยูนิพัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูนิพัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองระแวง-ท่าหล่อ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
1,82316101-1004บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัดโรงงานผลิตชิ้นไม้สับกำแพงเพชรเลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
1,82416101-1005บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัดบริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัดเลขที่ 99/18 หมู่ที่ 1 ถนนคลองเงาะ-ควนสตอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
1,82516101-1006บริษัท คันนา จำกัดบริษัท คันนา จำกัด (โรงชิพบ้านกรวด)เลขที่ 144 หมู่ที่ 14 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
1,82616101-1007บริษัท พรีเซียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัดบริษัท พรีเซียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.5241-66/6711/03/2567
1,82716101-1008บริษัท ชูศักดิ์รัษฎาพาราวู้ด จำกัดบริษัท ชูศักดิ์รัษฎาพาราวู้ด จำกัดเลขที่ 93 หมู่ที่ 13 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
1,82816101-1009บริษัท ต๊อบ อินดัสตรี จำกัดบริษัท ต๊อบ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 398/2 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100รกร.5177-66/6729/03/2567
1,82916101-1010บริษัท นครศรีพาราวู้ด จํากัดบริษัท นครศรีพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 127/2 หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320รกร.6037-66/6707/03/2567
1,83016101-1011บริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัดบริษัท กรีนพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
1,83116101-1012บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จํากัดบริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จํากัดเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
1,83216102-บริษัท กันตังพาราวู้ด จำกัดบริษัท กันตังพาราวู้ด จำกัดเลขที่ 80/9 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
1,83316102-0001บริษัท พีซี สามสน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีซี สามสน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
1,83416102-0003บริษัท ไม้อัดไทย จำกัดบริษัท ไม้อัดไทย จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
1,83516102-1001บริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ด จำกัดบริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
1,83616210-0001บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัดบริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัดเลขที่ 15/6 หมู่ที่ 8 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
1,83716210-0003บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัดบริษัท วนชัยวีเนียร ์แอนด์ พลายวู้ด จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานีสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1616-66/6728/03/2567
1,83816210-0004บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-เนินโมก ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.2630-66/6731/03/2567
1,83916210-0005บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัดบริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัดเลขที่ 22/2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.2604-66/6731/03/2567
1,84016210-0006บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัดบริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ถนนสุนทรเวช ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
1,84116210-0007บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัดบริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.3028-66/6731/03/2567
1,84216210-0008บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัดบริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 7 304 อินดัสเตรียล พาร์ท ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.2908-66/6731/03/2567
1,84316210-0009บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัดบริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ถนนหวายเหนียว-ดงสัก ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.0230-66/6729/03/2567
1,84416210-0013บริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท ทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถนนทุ่งสง-เวียงสระ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
1,84516210-0014บริษัท พังงาทิมเบอร์อินดัสทรีส์ จำกัดบริษัท พังงาทิมเบอร์อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 47/3 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120รกร.1736-66/6731/03/2567
1,84616210-0015บริษัท พังงา พาราวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัดบริษัท พังงา พาราวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 47/4 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120รกร.2650-66/6731/03/2567
1,84716210-0016บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัดบริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัดเลขที่ 39/9 หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.0722-66/6728/03/2567
1,84816210-0017บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดเลขที่ 115 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190รกร.2692-66/6727/03/2567
1,84916210-0018บริษัท พาเนล พลัส จำกัดบริษัท พาเนล พลัส จำกัด (PB1-PB2)เลขที่ 417/14, 417/111 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230รกร.0800-66/6719/04/2567
1,85016210-0019บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดบริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดเลขที่ 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230รกร.1991-66/6726/03/2567
1,85116210-0023บริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัดบริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ซอยวัดปุณหงสนาวาส ถนนปู่เจ้า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,85216210-0024บริษัท เอส ที เอ เฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จำกัดบริษัท เอส ที เอ เฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 417/16 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
1,85316210-1001บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดบริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 111/11 หมู่ที่ 4 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.3971-66/6709/04/2567
1,85416210-1002บริษัท กรีน พาแนล จำกัดบริษัท กรีน พาแนล จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.3946-66/6731/03/2567
1,85516210-1003บริษัท ดินไทย พาราวู้ด จำกัดบริษัท ดินไทย พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
1,85616210-1004บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัดบริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัดเลขที่ 5/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130รกร.3819-66/6715/03/2567
1,85716210-1005บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัดบริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัดเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
1,85816210-1006บริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัดบริษัท ลีโอวูด รีซอร์สเซส จำกัดเลขที่ 146/1 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
1,85916210-1007บริษัท ระยอง พาเนล จำกัดบริษัท ระยอง พาเนล จำกัดเลขที่ 1/31 หมู่ที่ 3 ถนนมาบใหญ่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.4466-66/6725/03/2567
1,86016210-1008บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 219/1 หมู่ที่ 5 ถนนเอเซีย ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
1,86116210-1009บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.4584-66/6718/03/2567
1,86216210-1010บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 112 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.5161-66/6731/03/2567
1,86316210-1011บริษัท เอส.พี.บี.พาเนลอินดัสตรี้ส์ จำกัดบริษัท เอส.พี.บี.พาเนลอินดัสตรี้ส์ จำกัดเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
1,86416210-1012บริษัท พีพีจี วูด จำกัดบริษัท พีพีจี วูด จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.4838-66/6731/03/2567
1,86516210-1013บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.4742-66/6731/03/2567
1,86616210-1014บริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จํากัดบริษัท นีโอเทค พลายวู้ด จํากัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5547-66/6728/03/2567
1,86716210-1015บริษัท ซินไทยวู้ด จำกัดบริษัท ซินไทยวู้ด จำกัดเลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150รกร.6266-66/6731/03/2567
1,86816210-1016บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัดบริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัดเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 11 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.5307-66/6711/03/2567
1,86916210-1017บริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัดบริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัดเลขที่ 39/5 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150รกร.5325-66/6731/03/2567
1,87016210-1018บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดเลขที่ 336 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110รกร.5500-66/6728/03/2567
1,87116210-1019บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170รกร.5521-66/6729/03/2567
1,87216210-1020บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดบริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกร.5993-66/6709/04/2567
1,87316210-1021บริษัท อัลฟ่า วู้ด จํากัดบริษัท อัลฟ่า วู้ด จํากัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140รกร.6068-66/6731/03/2567
1,87416210-1022บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จํากัดบริษัท สยามวู้ดแลนด์ จํากัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.5605-66/6722/03/2567
1,87516210-1023บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160รกร.5855-66/6731/03/2567
1,87616210-1024บริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัดบริษัท สยามริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด สาขา 00001เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240รกร.6150-66/6728/03/2567
1,87716210-1025บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัดบริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัดเลขที่ 199/1 หมู่ที่ 10 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
1,87816220-0001บริษัท ไอ วูด อินโนเวชั่น จำกัดบริษัท ไอ วูด อินโนเวชั่น จำกัดเลขที่ 400 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
1,87916220-0004บริษัท เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้ จำกัดบริษัท เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้ จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
1,88016220-0005บริษัท วูดแลนด์ จำกัดบริษัท วูดแลนด์ จำกัดเลขที่ 87,87/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1613-66/6728/03/2567
1,88116220-0007บริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัดบริษัท บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัดเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000รกร.4552-66/6726/03/2567
1,88216220-0008บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัดบริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 323/9 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
1,88316220-1002บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัดบริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัดเลขที่ 96/160 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3992-66/6721/02/2567
1,88416220-1004ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื้อเซ่งหลีการช่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื้อเซ่งหลีการช่างเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,88516230-0001บริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท สยามธานีเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 3 หมู่ที่ 14 ซอยเสรีไทย 93 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1,88616230-0002บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัดบริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัดเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,88716230-0003บริษัท อินเตอร์คอมฟอร์ท จำกัดบริษัท อินเตอร์คอมฟอร์ท จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.34 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
1,88816230-0004บริษัท แอคมิ 1975 จำกัดบริษัท แอคมิ 1975 จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
1,88916230-0005บริษัท ซี ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท ซี ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 6/5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,89016230-0006บริษัท ที.ซี.เค.เฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท ที.ซี.เค.เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 9/12 หมู่ที่ 4 ซอยวัดน้อยนอก ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
1,89116230-0007บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 132 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
1,89216230-0008บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนหาดใหญ่-พัทลุง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110รกร.3310-66/6728/03/2567
1,89316230-1001บริษัท เดียม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เดียม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 223 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
1,89416291-0001บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,89516291-0002บริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จำกัดบริษัท แหลมฉบังอินดัสทรี จำกัดเลขที่ นิคมอุตสาห ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,89616291-0003บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัดบริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 928/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.5711-66/6731/03/2567
1,89716291-0006บริษัท เซ้าท์อีสท์วู๊ด จำกัดบริษัท เซ้าท์อีสท์วู๊ด จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 14 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
1,89816291-0007บริษัท ยูนิคดีไซน์ จำกัดบริษัท ยูนิคดีไซน์ จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ กม.68 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
1,89916291-0008บริษัท ที.ดับบลิว.ซีี.เฟอร์นิท จำกัดบริษัท ที.ดับบลิว.ซี.เฟอร์นิท จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
1,90016291-0009บริษัท ควอลิตี้ วู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท ควอลิตี้ วู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,90116291-0010บริษัท ซิตี้วู้ด 2001 จำกัดบริษัท ซิตี้วู้ด 2001 จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,90216291-0011บริษัท ควอลิตี้ ลัมเบอร์ อินดัสทรีย์ จำกัดบริษัท ควอลิตี้ ลัมเบอร์ อินดัสทรีย์ จำกัดเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 5 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
1,90316291-0012บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีีย (หาดใหญ่-พัทลุง) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
1,90416291-0013บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัดบริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัดเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000รกร.6320-66/6723/04/2567
1,90516291-1002บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัดบริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 91/3 หมู่ที่ 2 ถนนบางบาล-ผักไห่ ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250รกร.4132-66/6713/03/2567
1,90616292-1001บริษัท เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จำกัดบริษัท เกนชิปวูดอินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 229/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
1,90716299-0001บริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัดบริษัท อารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัดเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
1,90816299-1001บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัดบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
1,90916299-1002บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัดบริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
1,91016299-1003บริษัท พี.เอส.ที.พาราวู้ด (2559) จำกัดบริษัท พี.เอส.ที.พาราวู้ด (2559) จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
1,91117011-0001บริษัท สยามผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัดบริษัท สยามผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัดเลขที่ 34 ม1. ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
1,91217011-0002บริษัท เบญจบูรพาพืชผล จำกัดบริษัท เบญจบูรพาพืชผล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
1,91317011-0003บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.1363-66/6731/03/2567
1,91417011-0004บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.1362-66/6731/03/2567
1,91517011-0005บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัดเลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
1,91617011-0006โรงงานกระดาษอาคเนย์โรงงานกระดาษอาคเนย์เลขที่ 75 หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
1,91717011-0007บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140รกร.1934-66/6725/03/2567
1,91817011-1001บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 527 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.6299-66/6731/03/2567
1,91917012-0001บริษัท สหะกรุ๊ป จำกัดบริษัท สหะกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 8 ซอยนิมิตรใหม่ 8 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1,92017012-0002บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัดบริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 2 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1219-66/6729/03/2567
1,92117012-0003บริษัท กระดาษธนธาร จำกัดบริษัท กระดาษธนธาร จำกัดเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.1222-66/6710/04/2567
1,92217012-0004บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1883-66/6713/02/2567
1,92317012-0006บริษัท กระดาษนครหลวง จำกัดบริษัท กระดาษนครหลวง จำกัดเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ถนนสายใน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
1,92417012-0007บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัดบริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัดเลขที่ 220/1 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.2180-66/6728/03/2567
1,92517012-0008บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัดโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอินเลขที่ 48 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,92617012-0009บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัดบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัดเลขที่ 64/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000รกร.3300-66/6731/03/2567
1,92717012-0011บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัดบริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ถนนระยอง-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.0410-66/6731/03/2567
1,92817012-0012บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัดโรงงานผลิตกระดาษไทยโปรดัคท์เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.1588-66/6731/03/2567
1,92917012-0013บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์จำกัดบริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1,93017012-0014บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ถนนกบินทร์-ฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120รกร.2013-66/6731/03/2567
1,93117012-0015บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.1488-66/6731/03/2567
1,93217012-0016บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนนศรีมหาโพธิ์-คลองรั้ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.2599-66/6731/03/2567
1,93317012-0017บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนแสงชูโต(สายเก่า) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130รกร.1108-66/6725/03/256726/03/2567
1,93417012-0018บริษัท ฟินิคซพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฟินิคซพัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310รกร.1178-66/6731/03/2567
1,93517012-0020บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน)บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 40 ถนนสุขาภิบาล 6 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
1,93617012-1001บริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัดบริษัท พานทอง เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ถนนทัพยายท้าว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
1,93717012-1002บริษัท สยาม เปเปอร์ เดคคอร์ จำกัดบริษัท สยาม เปเปอร์ เดคคอร์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนฤชุพันธ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
1,93817012-1003บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3998-66/6726/03/2567
1,93917012-1004บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัดบริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ถนนไทยพิพัฒน์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130รกร.3429-66/6711/03/2567
1,94017012-1005บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.4610-66/6731/03/2567
1,94117012-1006บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จํากัดบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จํากัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านสร้าง-คลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150รกร.5651-66/6731/03/2567
1,94217020-0001บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัดบริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัดเลขที่ 56 ซอยบางกระดี่ 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.0690-66/6725/03/2567
1,94317020-0002บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 6/2 ถนนสุขประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,94417020-0004บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 58/11 หมู่ที่ 4 ซอยศักดิ์มงคล ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
1,94517020-0005บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.2499-66/6721/03/2567
1,94617020-0006บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1726-66/6721/03/2567
1,94717020-0008บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสมุทรปราการ)เลขที่ 620 ซอย7 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1001-66/6713/03/2567
1,94817020-0009บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 599 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.3300-66/6725/03/2567
1,94917020-0011บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3296-66/6729/03/2567
1,95017020-0012บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานนวนคร)เลขที่ 101/66 หมู่ที่ 20 ถนนนวนคร 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1948-66/6727/03/2567
1,95117020-0013บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.2111-66/6731/03/2567
1,95217020-0014บริษัท บางไทร อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท บางไทร อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 6 ถนนวัดท่าซุง ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190รกร.1733-66/6722/03/2567
1,95317020-0015บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสระบุรี)เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.2708-66/6731/03/2567
1,95417020-0016บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 321/9 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.0977-66/6726/03/2567
1,95517020-0017บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านไร่-หนองกาน้ำ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.3035-66/6729/03/2567
1,95617020-0018บริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 888/9 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.2708-66/6729/03/2567
1,95717020-0019บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัดบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัดเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.2084-66/6725/03/2567
1,95817020-0020บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัดบริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัดเลขที่ 7/257 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1628-66/6731/03/2567
1,95917020-0021บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จำกัดบริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จำกัดเลขที่ 64/14 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนนนอกทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
1,96017020-0022บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย)จำกัดบริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.2691-66/6706/03/2567
1,96117020-0023บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัดบริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.2553-66/6731/03/2567
1,96217020-0024บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัดบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 91/7 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.3469-66/6711/03/2567
1,96317020-0025บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 252 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงสาย 304 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.0074-66/6731/03/2566
1,96417020-0026บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี)เลขที่ 221 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.0461-66/6731/03/2567
1,96517020-0027บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 19 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.1196-66/6725/03/2567
1,96617020-0028บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานราชบุรี)เลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160รกร.0971-66/6721/03/2567
1,96717020-0029บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัดบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190รกร.0273-66/6721/02/2567
1,96817020-0030บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
1,96917020-0031บริษัท กระดาษแข็งไทย จำกัดบริษัท กระดาษแข็งไทย จำกัดเลขที่ 1/22 หมู่ที่ 2 ซอยวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.0374-66/6731/03/2567
1,97017020-0032บริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์ จำกัดบริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 59/3 หมู่ที่ 2 ถนนสายที่ 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2457-66/6711/03/2567
1,97117020-0033บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 110/4 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2574-66/6731/03/2567
1,97217020-0034บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0517-66/6728/03/2567
1,97317020-0035บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 3 ซอยเลียบคลองสี่เทพาสวัสดิ์ ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0064-66/6731/03/2567
1,97417020-0036บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 361 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.1183-66/6721/03/2567
1,97517020-0037บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัดบริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัดเลขที่ 79/2 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,97617020-0038บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 30/32 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอยS 1/2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3373-66/6731/03/2567
1,97717020-0039บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
1,97817020-1001บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัดบริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
1,97917020-1002บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 33/4 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1,98017020-1003บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัดบริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5868-66/6729/03/2567
1,98117020-1004บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4448-66/6731/03/2567
1,98217020-1005บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัดบริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110รกร.4380-66/6727/03/2567
1,98317020-1006บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 297/2 หมู่ที่ 2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.4940-66/6722/03/2567
1,98417020-1007บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
1,98517020-1008บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดบริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4630-66/6725/03/2567
1,98617020-1009บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.4100-66/6721/03/2567
1,98717020-1010บริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 12/5 หมู่ที่ 8 ซอยเลียบคลองชลประทานสวนส้ม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4530-66/6722/03/2567
1,98817020-1011บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 1888 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160รกร.4933-66/6725/03/2567
1,98917020-1012บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 129/8 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4562-66/6728/03/2567
1,99017020-1013บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 111/4 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4257-66/6729/03/2567
1,99117020-1014บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 240 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.4295-66/6706/03/2567
1,99217020-1015บริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท รวมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 19 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.4496-66/6728/03/2567
1,99317020-1016บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัดบริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 11 ซอยสามัคคีสำเร็จ ถนนศรีษะจรเข้ใหญ่-บัวโรย-อ่อนนุช ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4561-66/6729/03/2567
1,99417020-1017บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัดบริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัดเลขที่ 15/4 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4718-66/6731/03/2567
1,99517020-1018บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัดบริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัดเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.5464-66/6703/05/2567
1,99617020-1019บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จํากัดบริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จํากัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนบ้านสร้าง-คลองสารภี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150รกร.5428-66/6725/03/2567
1,99717020-1020บริษัท เอ็คเซล เพรส จำกัดบริษัท เอ็คเซล เพรส จำกัดเลขที่ 909/9 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
1,99817020-1021บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 101/58 หมู่ที่ 20 สวนอุตสาหกรรมนวนคร ซอยนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.5801-66/6731/03/2567
1,99917020-1022บริษัท ไทร์-วอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทย) จำกัดบริษัท ไทร์-วอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทย) จำกัดเลขที่ 500/23 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5766-66/6729/03/2567
2,00017020-1023บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัดเลขที่ 38/4, 38/8 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.6030-66/6727/03/2567
2,00117020-1024บริษัท ยูโตะ-คอสโม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูโตะ-คอสโม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5893-66/6718/03/2567
2,00217020-1025บริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่นส์ (ชลบุรี) จำกัดบริษัท ยูไนเต็ด ครีเอชั่น แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่นส์ (ชลบุรี) จำกัดเลขที่ 102/16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.6297-66/6731/03/2567
2,00317020-1026บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัดบริษัท ไทยโคบาชิ จำกัดเลขที่ 670-672 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,00417020-1027บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 88/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.6312-66/6731/03/2567
2,00517020-1028บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานกำแพงเพชรเลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120รกร.6301-66/6731/03/2567
2,00617091-0001บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1410-66/6731/03/2567
2,00717091-0002บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดเลขที่ 330 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1185-66/6731/03/2567
2,00817091-0003บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัดบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1409-66/6731/03/2567
2,00917091-0004บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/45 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0466-66/6725/03/2567
2,01017091-0005บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/320 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.2187-66/6729/03/2567
2,01117091-0006บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.1546-66/6707/03/2567
2,01217091-0007บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.1127-66/6707/03/2567
2,01317091-0008บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัดเลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.2208-66/6727/03/2567
2,01417091-0009บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัดเลขที่ 598 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.2389-66/6723/04/2567
2,01517091-1001บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170รกร.3876-66/6727/03/2567
2,01617091-1002บริษัท วังเปเปอร์ จํากัดบริษัท วังเปเปอร์ จํากัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230รกร.5746-66/6731/03/2567
2,01717091-1004บริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/1007 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
2,01817091-1005บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.34 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
2,01917092-0001บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 837 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย12 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,02017092-0002บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.1229-66/6729/03/2567
2,02117092-1001บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 5 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.3592-66/6725/03/2567
2,02217092-1002บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4596-66/6731/03/2567
2,02317092-1003บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 10 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4598-66/6731/03/2567
2,02417092-1004บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัดบริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัดเลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4615-66/6731/03/2567
2,02517099-0001บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 543 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0758-66/6729/03/2567
2,02617099-0002บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 51/27 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0352-66/6705/02/256719/02/2567
2,02717099-0003บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.2563-66/6721/03/2567
2,02817099-0004ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกระดาษปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกระดาษปทุมธานีเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.2874-66/6725/03/2567
2,02917099-0005บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกอ.0784-66/6710/06/2567
2,03017099-0006บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัดบริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัดเลขที่ 21/11 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
2,03117099-0007บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ถนนปทุม-เสนา ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190รกร.0166-66/6719/03/2567
2,03217099-0008บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัดบริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัดเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.3274-66/6731/03/2567
2,03317099-0009บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000รกร.1446-66/6731/03/2567
2,03417099-0010บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนหนองสังข์ - วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.0354-66/6711/03/2567
2,03517099-0011บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัดบริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัดเลขที่ 616 หมู่ที่ 9 ซอย16 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.1927-66/6731/03/2567
2,03617099-0012บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110รกร.1298-66/6726/03/2567
2,03717099-0013บริษัท ไทยเคนบอร์ด จำกัดบริษัท ไทยเคนบอร์ด จำกัดเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130
2,03817099-0014บริษัท กฤษณะมงคล จำกัดบริษัท กฤษณะมงคล จำกัดเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 8 ถนนคงทอง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140รกร.2752-66/6731/03/2567
2,03917099-0015บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัดบริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 93/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2629-66/6731/03/2567
2,04017099-0016บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัดบริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,04117099-0018บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสงขลาเลขที่ 183 ถนนสายเอเซีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.1456-66/6728/03/2567
2,04217099-0021บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัดบริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000รกร.3149-66/6727/03/2567
2,04317099-1001บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัดบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัดเลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4226-66/6727/03/2567
2,04417099-1002บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 149/165-167,181 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
2,04517099-1003บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 10 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4599-66/6731/03/2567
2,04617099-1004บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์ จำกัดบริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์ จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 10 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
2,04718111-0002บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัดบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210รกร.1963-66/6728/03/2567
2,04818111-0003บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900รกร.0546-66/6726/03/2567
2,04918111-0005บริษัท วัชรพล จำกัดบริษัท วัชรพล จำกัดเลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900รกร.0879-66/6728/03/2567
2,05018111-0006สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงพิมพ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเลขที่ 2249 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310รกร.2687-66/6702/04/2567
2,05118111-0007บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัดบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด (สาขากรุงเทพ 1)เลขที่ 959 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 (สุทธิพร) ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2,05218111-0008บริษัท แอล.แอล.เอช. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท แอล.แอล.เอช. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 206/3-4 หมู่ที่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.0953-66/6731/03/2567
2,05318111-1001บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170รกร.3447-66/6731/03/2567
2,05418111-1002บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัดบริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 9/11 ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2,05518111-1003บริษัท ซัง มูน ดัง จำกัดบริษัท ซัง มูน ดัง จำกัดเลขที่ 919 หมู่ที่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2,05618112-0001บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอยลาซาล 49 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2,05718112-0002บริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทอปปังเอจ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 218 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.2008-66/6714/03/2567
2,05818112-0003บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัดบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1348-66/6731/03/2567
2,05918112-0004บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัดบริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัดเลขที่ 69/2 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.3251-66/6718/03/2567
2,06018112-1001บริษัท สมิทธิผล จำกัดบริษัท สมิทธิผล จำกัดเลขที่ 145/6 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,06118112-1002บริษัท เฟล็กโซพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เฟล็กโซพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 30/52 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอยบี1/4 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,06218112-1004บริษัท ริชแมกซ์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัดบริษัท ริชแมกซ์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัดเลขที่ 9/45 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5829-66/6731/03/2567
2,06318112-1005บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 39/73 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5568-66/6712/03/2567
2,06418112-1006บริษัท เอช ที อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัดบริษัท เอช ที อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัดเลขที่ 122 ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2,06518112-1007บริษัท ทีเอพี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัดบริษัท ทีเอพี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัดเลขที่ 10 ซอยลาซาล 49 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2,06618112-1008บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัดบริษัท มาย การพิมพ์ จำกัดเลขที่ 271, 275 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2,06718112-1009บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัดบริษัท พริ้นต้ิง โซลูชั่น จำกัด (เลขที่ 91)เลขที่ 91 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย16 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
2,06818112-1010บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัดบริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย16 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
2,06918112-1011บริษัท มอนดิ กรุงเทพ จำกัดบริษัท มอนดิ กรุงเทพ จำกัดเลขที่ 789/10 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5873-66/6729/03/2567
2,07018112-1012บริษัท สินชัย เพรส (2001) จำกัดบริษัท สินชัย เพรส (2001) จำกัดเลขที่ 124/5 หมู่ที่ 6 ถนนศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2,07118119-0001บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัดบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 3706/1 ซอยราษฎ์อุทิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120รกร.0351-66/6711/03/2567
2,07218119-0003สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110รกร.2871-66/6715/03/2567
2,07318119-0004บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 51/29,51/61 หมู่ที่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210รกร.2963-66/6726/03/2567
2,07418119-0005ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศึกษาเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,07518119-0006บริษัท เอ็มซีซี ลาเบลส์ กรุงเทพ จำกัดบริษัท เอ็มซีซี ลาเบลส์ กรุงเทพ จำกัดเลขที่ 700/247 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
2,07618119-0007บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/711 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
2,07718119-0008บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัดบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2525-66/6704/04/2567
2,07818119-0009บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัดบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)เลขที่ 30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2951-66/6727/03/2567
2,07918119-1001บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัดบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัดเลขที่ 222/9 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3743-66/6731/03/2567
2,08018119-1003บริษัท พิมพ์ดี จำกัดบริษัท พิมพ์ดี จำกัดเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,08118119-1004บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัดบริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.3393-66/6714/03/2567
2,08218119-1005บริษัท เอ็ม.ซี.ดี. การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอ็ม.ซี.ดี. การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,08318119-1006บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัดบริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัดเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 9 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.3676-66/6728/03/2567
2,08418119-1007บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัดบริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัดเลขที่ 229/12 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,08518119-1009บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัดบริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,08618119-1010บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขที่ 30/24 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4359-66/6712/03/2567
2,08718119-1011โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครองโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครองเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.4632-66/6728/03/2567
2,08818119-1012บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัดบริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัดเลขที่ 85/3 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.4633-66/6729/03/2567
2,08918119-1013บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดบริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 30/15 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4360-66/6731/03/2567
2,09018119-1014บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัดบริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 635/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,09118119-1015บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 14/8 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.46 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4609-66/6730/03/2567
2,09218119-1016ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์เลขที่ 52 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2,09318119-1017บริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/862-863 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.5175-66/6731/03/2567
2,09418119-1018บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 189/46 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.5512-66/6727/03/2567
2,09518119-1019บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จํากัดบริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จํากัดเลขที่ 127/8 หมู่ที่ 9 ซอย12 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.5468-66/6729/03/2567
2,09618119-1020บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (สาขาอยุธยา 2)เลขที่ 689 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.5836-66/6725/03/2567
2,09718119-1021บริษัท ออล แพ็ค จำกัดบริษัท ออล แพ็ค จำกัดเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,09818122-0003บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,09918122-0004บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดบริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดเลขที่ 919 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย11 B ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2,10018122-0005บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0926-66/6728/03/2567
2,10118122-0006บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,10218122-0007บริษัท โชคชัยจงจำเริญจำกัดบริษัท โชคชัยจงจำเริญ จำกัดเลขที่ 244/194 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2,10319201-0001บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นน้ำมันบางจากเลขที่ 210 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260รกร.2006-66/6715/03/2567
2,10419201-0002บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท ์จำกัดบริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัดเลขที่ 28/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,10519201-0003บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัดบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ศรีราชา)เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1431-66/6715/03/2567
2,10619201-0004บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชาเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20130รกร.1433-66/6727/03/2567
2,10719201-0005บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)คลังก๊าซเขาบ่อยา (คลังปิโตรเลียมศรีราชา)เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1848-66/6729/03/2567
2,10819201-0006บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ซอยอ่าวอุดม ถนนสุขุมวิท กม.124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2385-66/6728/03/2567
2,10919201-0007บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)คลังน้ำมันศรีราชาเลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1847-66/6729/03/2567
2,11019201-0008บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.1924-66/6726/03/2567
2,11119201-0009บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4เลขที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1996-66/6729/03/2567
2,11219201-0010บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1893-66/6729/03/2567
2,11319201-0011บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,11419201-0012บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5เลขที่ 98/9 อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1892-66/6729/03/2567
2,11519201-0013บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/77-78 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1995-66/6727/03/2567
2,11619201-0014สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเลขที่ 173 หมู่ที่ 2 ถนนฝาง-เชียงราย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110รกร.2652-66/6727/03/2567
2,11719201-1001บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัดบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัดเลขที่ 88/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110รกร.4926-66/6708/02/2567
2,11819201-1002บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170รกร.5322-66/6731/03/2567
2,11919201-1003บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัดบริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัดเลขที่ 88 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5885-66/6728/03/2567
2,12019202-0001บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130รกร.0900-66/6731/03/2567
2,12119202-0002บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) (สาขาบ่อพลอย)เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160รกร.3089-66/6731/03/2567
2,12219202-0003บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180รกร.0282-66/6701/04/2567
2,12319202-0004บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180รกร.3146-66/6713/03/2567
2,12419202-0005บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัดบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัดเลขที่ 470 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 25160รกร.2878-66/6731/03/2567
2,12519202-0006บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด สาขาภูเขียวเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110รกร.2512-66/6726/03/2567
2,12619202-0007บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110รกร.2858-66/6731/03/2567
2,12719202-0008บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัดบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (โรงงานเอทานอล กาฬสินธุ์)เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110รกร.3058-66/6731/03/2567
2,12819202-1001บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัดบริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัดเลขที่ 1/104 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120รกร.6080-66/6731/03/2567
2,12919202-1002บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 199/1 หมู่ที่ 2 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.5912-66/6729/03/2567
2,13019202-1003บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดบริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จำกัดเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง (บ้านค่าย) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
2,13119209-0001บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 81 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2,13219209-0002บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดเลขที่ 1404 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120รกร.2685-66/6701/04/2567
2,13319209-0003บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดเลขที่ 82 ถนนเชื้อเพลง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10110รกร.2972-66/6727/03/2567
2,13419209-0004บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัดบริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 28/8 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1422-66/6729/03/2567
2,13519209-0005บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000รกร.1555-66/6729/03/2567
2,13619209-0006บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 163/19 หมู่ที่ 7 ถนนอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1679-66/6728/03/2567
2,13719209-0007บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัดบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัดเลขที่ 700/623 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.1366-66/6727/03/2567
2,13819209-0008บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3 ถนนไอ-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1140-66/6731/03/2567
2,13919209-0009บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1 ถนนไอ-3 บี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0947-66/6726/03/2567
2,14019209-0011บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.1881-66/6731/03/2567
2,14119209-0012บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัดบริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัดเลขที่ 1273 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,14219209-0014บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3156-66/6706/03/2567
2,14319209-0015บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 100/149 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3197-66/6706/03/2567
2,14419209-1001บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัดบริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัดเลขที่ 18/1,54 หมู่ที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,14519209-1002บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัดบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัดเลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,14619209-1003บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 221/10 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,14719209-1004บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/467 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5298-66/6726/03/2567
2,14819209-1005บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัดบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.6075-66/6729/03/2567
2,14919209-1006บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัดบริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัดเลขที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.6287-66/6731/03/2567
2,15020111-0001บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 156 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,15120111-0002บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2187-66/6731/03/2567
2,15220111-0003บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.3032-66/6729/03/2567
2,15320111-0004บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 38/13 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1794-66/6721/03/2567
2,15420111-0005บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/23 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3331-66/6713/03/2567
2,15520111-0007บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1377-66/6731/03/2567
2,15620111-0008บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัดบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัดเลขที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1741-66/6731/03/2567
2,15720111-0009บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1172-66/6731/03/2567
2,15820111-0010บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด(คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)เลขที่ 3 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1311-66/6729/03/2567
2,15920111-0011บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1982-66/6731/03/2567
2,16020111-0012บริษัท ลินเด้ แอร์เคมีคัล จำกัดบริษัท ลินเด้ แอร์เคมีคัล จำกัดเลขที่ 269, 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0508-66/6731/03/2567
2,16120111-0013บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 12 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ - หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1639-66/6731/03/2567
2,16220111-0015บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัดบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัดเลขที่ 8 เหมราชตะวันออก ถนนผังเมืองเฉพาะ3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.3225-66/6713/03/2567
2,16320111-1001บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัดบริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัดเลขที่ 378 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.3949-66/6731/03/2567
2,16420111-1002บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดเลขที่ 71 หมู่ที่ 13 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
2,16520111-1003บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.4517-66/6731/03/2567
2,16620111-1004บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 39เลขที่ 39 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.4538-66/6726/03/2567
2,16720111-1006บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.6055-66/6725/03/2567
2,16820111-1007บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 153 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000รกร.6226-66/6725/03/2567
2,16920111-1008บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 209 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
2,17020111-1009บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัดบริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัดเลขที่ 20/1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.6153-66/6726/03/2567
2,17120112-บริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัดบริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,17220112-0001บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัดบริษัท ไทยอัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,17320112-0002บริษัท เซ่งไถ่อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เซ่งไถ่อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 265 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,17420112-0003บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัดบริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ก.ม.34 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0821-66/6709/05/2567
2,17520112-0005บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัดบริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัดเลขที่ 688/3 หมู่ที่ 1 ถนนชลบุรี-ระยอง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.0477-66/6729/03/2567
2,17620112-0006บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1421-66/6726/03/2567
2,17720112-1001บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัดบริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัดเลขที่ 55/9 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2,17820112-1002บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ อินดัสตรี จำกัดบริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 315 ซอยบางแค 14 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
2,17920112-1003บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ อินดัสตรี จำกัดบริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 9 ซอยบางแค14 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
2,18020113-0001บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 349 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0682-66/6725/03/2567
2,18120113-0002บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.1368-66/6728/03/2567
2,18220113-0003บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดเลขที่ 570 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2365-66/6728/03/2567
2,18320113-0004บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 700/348 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซอย14/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0655-66/6731/03/2567
2,18420113-0005บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดบริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดเลขที่ 545 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0565-66/6721/03/2567
2,18520113-0006บริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดบริษัท โกลเบิล เคมีเคิล จำกัดเลขที่ 376 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1069-66/6721/03/2567
2,18620113-0007บริษัท โรงงานซุปพีเรียเคมีกัลส์ จำกัดบริษัท โรงงานซุปพีเรียเคมีกัลส์ จำกัดเลขที่ 27/6 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2,18720113-0008บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.3315-66/6731/03/2567
2,18820113-0009บริษัท ไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000รกร.0360-66/6731/03/2567
2,18920113-0010บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ถนนถ.ทางหลวง 3017 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.0345-66/6718/03/2567
2,19020113-0011บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 31 หมู่ที่ 12 ถนนสายโท ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.1994-66/6731/03/2567
2,19120113-0012บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัดบริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัดเลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ถนนสองคอน - สระบุรี ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2,19220113-0013บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัดบริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.1806-66/6731/03/2567
2,19320113-0014บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/349 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
2,19420113-0015บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัดบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัดเลขที่ 105/12 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1827-66/6728/03/2567
2,19520113-0016บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัดบริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัดเลขที่ 602/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0475-66/6731/03/2567
2,19620113-0017บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัดบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สังเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2099-66/6727/03/2567
2,19720113-0018บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัดบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัดเลขที่ 5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1082-66/6727/03/2567
2,19820113-0019บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัดบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0901-66/6729/03/2567
2,19920113-0020บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2244-66/6731/03/2567
2,20020113-0021บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค ถนนทางหลวงหมายเลข3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,20120113-0022บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.2969-66/6729/03/2567
2,20220113-0023บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัดบริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.0095-66/6731/03/2567
2,20320113-0024บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4/11 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.1341-66/6728/03/2567
2,20420113-0025บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัดบริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัดเลขที่ 70/7 หมู่ที่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,20520113-0027บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 18เลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1253-66/6729/03/2567
2,20620113-0028บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดเลขที่ 88/3 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2905-66/6731/03/2567
2,20720113-0029บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 อุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.3354-66/6731/03/2567
2,20820113-0030บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดเลขที่ 88/6 อาร์ไอแอล ถนนทางหลวงสายระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.3257-66/6731/03/2567
2,20920113-0031บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัดบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัดเลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.3154-66/6729/03/2567
2,21020113-0032บริษัท เอ็ม.ไทยอินดัสเทรียลจำกัดบริษัท เอ็ม.ไทยอินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 69/2 หมู่ที่ 6 ซอยสุชัย ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,21120113-0033บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,21220113-0034บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดบริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขที่ 51/12 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0089-66/6711/03/2567
2,21320113-0035บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดบริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1092-66/6729/03/2567
2,21420113-0036บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัดบริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 5/4,5/9 หมู่ที่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3114-66/6727/03/2567
2,21520113-0037บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
2,21620113-1001บริษัท โหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/256 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3687-66/6731/03/2567
2,21720113-1002บริษัท พร้อมมาศ จำกัดบริษัท พร้อมมาศ จำกัดเลขที่ 21 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,21820113-1003บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัดบริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัดเลขที่ 602 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.4397-66/6731/03/2567
2,21920113-1004บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำกัดบริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4921-66/6731/03/2567
2,22020113-1005บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 1/28 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
2,22120113-1006บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 890/4 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.6197-66/6720/03/2567
2,22220113-1007บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 5/5 หมู่ที่ 11 เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.5892-66/6729/03/2567
2,22320113-1008บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 381 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.5900-66/6701/03/2567
2,22420113-1009บริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซนนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 168/18 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (บ่อวิน) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,22520113-1010บริษัท เอ.เอฟ.พรีนีด จำกัดบริษัท เอ.เอฟ.พรีนีด จำกัดเลขที่ 10/19 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
2,22620114-0001บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัดบริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนท่าเรือ-วังแดง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
2,22720114-0002บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220รกร.2262-66/6728/03/2567
2,22820114-0003บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัดบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัดเลขที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี - 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2277-66/6725/03/2567
2,22920114-0004บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8,10 ซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1425-66/6729/03/2567
2,23020114-0005บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ถนนบางเลน-บางหลวง ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.2137-66/6731/03/2567
2,23120114-0006บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัดบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140รกร.3273-66/6725/03/2567
2,23220114-0007บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัดบริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัดเลขที่ 45/7 หมู่ที่ 8 ถนนพิมาย-ห้วยแถลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30110รกร.2614-66/6726/03/2567
2,23320114-0008บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140รกร.2450-66/6731/03/2567
2,23420114-1001บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัดบริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 18 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110รกร.4505-66/6727/03/2567
2,23520114-1002บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัดบริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัดเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110รกร.4862-66/6725/03/2567
2,23620114-1003บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัดบริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัดเลขที่ 88/11 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000รกร.5014-66/6729/03/2567
2,23720114-1004บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160รกร.5037-66/6731/03/2567
2,23820114-1005บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.4576-66/6729/03/2567
2,23920114-1006บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัดบริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัดเลขที่ 222/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250รกร.5419-66/6708/03/2567
2,24020114-1007บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัดบริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัดเลขที่ 279 หมู่ที่ 13 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
2,24120114-1008บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จํากัดบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จํากัดเลขที่ 99/63 หมู่ที่ 1 ถนนบัวขาว-โพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110รกร.5546-66/6731/03/2567
2,24220114-1009บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120รกร.6167-66/6708/02/2567
2,24320115-0001บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัดบริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัดเลขที่ 403 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนบางนา-ตราด ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0825-66/6725/03/2567
2,24420115-0002บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 137 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1618-66/6731/03/2567
2,24520115-0003บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
2,24620115-0004บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 55/6 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.3107-66/6722/02/256728/02/2567
2,24720115-0005บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 3017 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210รกร.3108-66/6721/02/256728/02/2567
2,24820115-0006บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอฟ.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเซีย(กม.123-124) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.1239-66/6725/03/2567
2,24920115-0007บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น)เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110รกร.2381-66/6725/03/2567
2,25020115-0008บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัดบริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัดเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.124.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1268-66/6729/03/2567
2,25120115-0009บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/323 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0103-66/6718/03/2567
2,25220115-0010บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 4 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1867-66/6725/03/2567
2,25320115-0011บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัดบริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2417-66/6731/03/2567
2,25420115-0012บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัดบริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ 1)เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0002-66/6702/04/2567
2,25520115-0013บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัดบริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงานที่ 2)เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 เอ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0099-66/6723/04/2567
2,25620115-0014บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซอย ESIE ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1417-66/6713/03/2567
2,25720115-0015บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.3166-66/6731/03/2567
2,25820115-0016บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัลจำกัดบริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัดเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.2150-66/6731/03/2567
2,25920115-0017บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัดบริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัดเลขที่ 5/12 หมู่ที่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3043-66/6705/04/2567
2,26020115-0018บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัดบริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัดเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2251-66/6731/03/2567
2,26120115-1001บริษัท เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำกัดบริษัท เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
2,26220115-1002บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 263 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.4812-66/6731/03/2567
2,26320115-1003บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัดบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.4770-66/6727/03/2567
2,26420115-1004บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 8/8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5615-66/6722/03/2567
2,26520115-1005บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 19เลขที่ 12 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 4 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5898-66/6729/03/2567
2,26620121-0001บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดเลขที่ 239 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1177-66/6727/03/2567
2,26720121-0002บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.1284-66/6731/03/2567
2,26820121-0003บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.0358-66/6701/03/2567
2,26920121-0004บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดเลขที่ 187 หมู่ที่ 13 ซอย19-20 ถนนสายตรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140รกร.5702-66/6731/03/2567
2,27020121-0005บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,27120121-0006บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.0805-66/6728/03/2567
2,27220121-1002บริษัท มหาวงศ์การเกษตร จำกัดบริษัท มหาวงศ์การเกษตร จำกัดเลขที่ 144 หมู่ที่ 10 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
2,27320121-1003บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัดบริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัดเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
2,27420121-1004บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 2/11 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.5702-66/6721/03/2567
2,27520122-0001บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.2079-66/6729/03/2567
2,27620122-0002บริษัท ไนเตรทไทย จำกัดบริษัท ไนเตรทไทย จำกัดเลขที่ 140/7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.2775-66/6727/03/2567
2,27720122-1001บริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จํากัดบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จํากัดเลขที่ 254 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
2,27820131-0001บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัดบริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัดเลขที่ 1,3 ซอยเอกชัย 94 แยก 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150รกร.2170-66/6714/02/2567
2,27920131-0002บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 406-7 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0362-66/6731/03/2567
2,28020131-0003บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัดบริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1076-66/6731/03/2567
2,28120131-0004บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัดบริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัดเลขที่ 53/1,53/3 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2493-66/6720/03/2567
2,28220131-0005บริษัท เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส ไอ เค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 477 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1068-66/6713/03/2567
2,28320131-0006บริษัท อีเทอนัลเรซิ่น จำกัดบริษัท อีเทอนัลเรซิ่น จำกัดเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด กม. 25.5 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2270-66/6728/03/2567
2,28420131-0007บริษัท เอเวียนท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอเวียนท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ซอยกิ่งทอง ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0005-66/6729/03/2567
2,28520131-0008บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัดบริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 549 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.0938-66/6728/03/2567
2,28620131-0009บริษัท คอสโม่ อะคริลิค จำกัดบริษัท คอสโม่ อะคริลิค จำกัดเลขที่ 526 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย9 C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0121-66/6727/03/2567
2,28720131-0010บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 529 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1307-66/6727/03/2567
2,28820131-0011บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1C/1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3140-66/6731/03/2567
2,28920131-0012บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 60/78 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.0631-66/6729/03/2567
2,29020131-0013บริษัท พลาสติกไทย จำกัดบริษัท พลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,29120131-0014บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.1263-66/6707/03/2567
2,29220131-0015บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัดบริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (สาขาโรงงานอยุธยา)เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.1815-66/6731/03/2567
2,29320131-0016บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.2771-66/6729/03/2567
2,29420131-0017บริษัท โททาล ปิโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล ปิโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2,29520131-0018บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 72 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180รกร.2131-66/6731/03/2567
2,29620131-0019บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180รกร.1790-66/6727/03/2567
2,29720131-0020บริษัท ไทย มัตโต เอ็นเอส จำกัดบริษัท ไทย มัตโต เอ็นเอส จำกัดเลขที่ 700/462 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0813-66/6701/03/2567
2,29820131-0021บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/386 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0406-66/6731/03/2567
2,29920131-0022บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/848 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.2899-66/6731/03/2567
2,30020131-0023บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2เลขที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2102-66/6729/03/2567
2,30120131-0024บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-10 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0647-66/6729/03/2567
2,30220131-0025บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3เลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2104-66/6729/03/2567
2,30320131-0026บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1832-66/6731/03/2567
2,30420131-0027บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2322-66/6729/03/2567
2,30520131-0028บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัดบริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัดเลขที่ 1/1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0728-66/6725/03/2567
2,30620131-0029บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ 1 โรงงานมาบตาพุดเลขที่ 4-4/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2033-66/5731/03/2567
2,30720131-0030บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1031-66/6731/03/2567
2,30820131-0031บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดิวิชั่น)เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0415-66/6728/03/2567
2,30920131-0032บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 17เลขที่ 7 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2235-66/6729/03/2567
2,31020131-0033บริษัท ไทย เอ็ม เอฟ ซี จำกัดบริษัท ไทย เอ็ม เอฟ ซี จำกัดเลขที่ 5/2 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0959-66/6731/03/2567
2,31120131-0034บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 8/1 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2086-66/6731/03/2567
2,31220131-0035บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัดโรงงานผลิตสไตรีนโมโนเมอร์เลขที่ 4 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2085-66/6731/03/2567
2,31320131-0036บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดบริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดเลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0891-66/6725/03/2567
2,31420131-0037บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1929-66/6728/03/2567
2,31520131-0038บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัดบริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัดเลขที่ 4/1 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2009-66/6731/03/2567
2,31620131-0039บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 3 ซอยจี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2041-66/6722/03/2567
2,31720131-0040บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1833-66/6731/03/2567
2,31820131-0041บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัดบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัดเลขที่ 12 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0707-66/6726/03/2567
2,31920131-0042บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0208-66/6711/03/2567
2,32020131-0043บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 45/9 หมู่ที่ 4 ซอย5 ถนนทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.1891-66/6731/03/2567
2,32120131-0044บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1630-66/6731/03/2567
2,32220131-0045บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัดบริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.1123-66/6726/03/2567
2,32320131-0047บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 140/8 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.2078-66/6729/03/2567
2,32420131-0048บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0478-66/6731/03/2567
2,32520131-0049บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7/214 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0677-66/6708/03/2567
2,32620131-0050บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.0839-66/6731/03/2567
2,32720131-0051บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.1822-66/6731/03/2567
2,32820131-0052บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัดบริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัดเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.0451-66/6725/03/2567
2,32920131-0053บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4/2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1972-66/6719/03/2567
2,33020131-0054บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัดบริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัดเลขที่ 18 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยG-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0453-66/6729/03/2567
2,33120131-0055บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/17 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1717-66/6731/03/2567
2,33220131-0056บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)LDPEPLANTเลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.2460-66/6731/03/2567
2,33320131-0057บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขาที่ 16เลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.1240-66/6729/03/2567
2,33420131-0059บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1834-66/6731/03/2567
2,33520131-0060บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 9/1 ซอยซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงค์เคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2849-66/6729/03/2567
2,33620131-0061บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัดบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัดเลขที่ 48 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2538-66/6731/03/2567
2,33720131-0062บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2994-66/6729/03/2567
2,33820131-0063บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัดเลขที่ 19 ซอยจี12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.3223-66/6731/03/2567
2,33920131-0064บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดเลขที่ 88/7 อุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2884-66/6726/03/2567
2,34020131-0065บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัดบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัดเลขที่ 9 มาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.3193-66/6727/03/2567
2,34120131-0066บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.3230-66/6731/03/2567
2,34220131-0067บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัดบริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ซอยนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.0017-66/6731/03/2567
2,34320131-0068บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัดบริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัดเลขที่ 231-231/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.2459-66/6731/03/2567
2,34420131-0069บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1604-66/6731/03/2567
2,34520131-0070บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 35/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.0459-66/6727/03/2567
2,34620131-0071ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี วี ซีห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกอก พี วี ซีเลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.3000-66/6719/04/2567
2,34720131-0072บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรมจำกัดบริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 84/2 หมู่ที่ 4 ถนนถ.พระราม 2 กม.40 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0460-66/6715/03/2567
2,34820131-0073บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 95/42 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,34920131-0074บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ ์จำกัดบริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ ์จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130รกร.2617-66/6705/04/2567
2,35020131-0075บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 ถนนไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.0878-66/6725/03/2567
2,35120131-1001บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัดบริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัดเลขที่ 546 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
2,35220131-1002บริษัท ไมด้า วัน จำกัดบริษัท ไมด้า วัน จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ซอยพีสุวรรณ ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,35320131-1003บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดบริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ 335/19 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3828-66/6731/03/2567
2,35420131-1004บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (เลขที่260)เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3576-66/6729/03/2567
2,35520131-1005บริษัท ไทย เอฟเวอร์ พลาสติก จำกัดบริษัท ไทย เอฟเวอร์ พลาสติก จำกัดเลขที่ 56,56/1,56/2 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3741-66/6731/03/2567
2,35620131-1006บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัดเลขที่ 417/115 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230รกร.4899-66/6718/03/2567
2,35720131-1007บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/19 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนนไฮเวย์ 331 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4049-66/6729/03/2567
2,35820131-1008บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัดบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัดเลขที่ 700/382 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3638-66/6731/03/2567
2,35920131-1009บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด 64/52เลขที่ 64/52 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4438-66/6729/03/2567
2,36020131-1010บริษัท ออพไทเดอร์ โพลีเมอร์ส จำกัดบริษัท ออพไทเดอร์ โพลีเมอร์ส จำกัดเลขที่ 219/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,36120131-1011บริษัท โตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 110/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2,36220131-1012บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 5/5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,36320131-1013บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัดบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5186-66/6722/03/2567
2,36420131-1014บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัดบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัดเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.5276-66/6725/03/2567
2,36520131-1015บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัดบริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัดเลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1 ถนนพิมพาวาส ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.5544-66/6725/03/2567
2,36620131-1016บริษัท ไฮมิก จำกัดบริษัท ไฮมิก จำกัดเลขที่ 700/407 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
2,36720131-1017บริษัท จิ่วหลงไทย จํากัดบริษัท จิ่วหลงไทย จํากัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150รกร.5569-66/6709/04/2567
2,36820131-1018บริษัท ริเก้น อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ริเก้น อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 4 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.5693-66/6731/03/2567
2,36920131-1019บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเลขที่ 88/9 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ถนนทางหลวงระยอง 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,37020131-1020บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จํากัดบริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จํากัดเลขที่ 300/12 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซอย3A ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5857-66/6726/03/2567
2,37120131-1021บริษัท วีโอเลีย เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วีโอเลีย เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88/148-149 หมู่ที่ 15 เขตปลอดอากร บางกอก ฟรีเทรด โซน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2,37220131-1022บริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คาเนกะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 500/26 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5942-66/6721/02/2567
2,37320131-1023บริษัท เอไอเอส พลาสแมทช์ จำกัดบริษัท เอไอเอส พลาสแมทช์ จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170รกร.5901-66/6719/03/2567
2,37420131-1024บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 789/26 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.6235-66/6727/03/2567
2,37520131-1025บริษัท เอ็นวิคโค จำกัดบริษัท เอ็นวิคโค จำกัดเลขที่ 888/9 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ถนนถนนมาบชลูด-แหลมสน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.6242-66/6728/03/2567
2,37620131-1026บริษัท พีแอนด์จี อีพี จำกัดบริษัท พีแอนด์จี อีพี จำกัดเลขที่ 530/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
2,37720132-0001บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 244 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2,37820132-0002บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัดบริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัดเลขที่ 22/70 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,37920132-0004บริษัท เอ.โอ.เคมิคอลส์จำกัดบริษัท เอ.โอ.เคมิคอลส์ จำกัดเลขที่ 22/115 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,38020132-0005บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย)จำกัดบริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 39/85 หมู่ที่ 2 ซอย4 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1667-66/6725/03/2567
2,38120132-0006บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัดบริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล จำกัดเลขที่ 14 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,38220132-1001บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัดบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัดเลขที่ 8/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ 2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.4388-66/6731/03/2567
2,38320132-1002บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัดบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 8เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.4773-66/6727/03/2567
2,38420132-1003บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัดบริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัดเลขที่ 7/370 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4446-66/6726/03/2567
2,38520132-1004บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัดบริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำกัดเลขที่ 103/9-10 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260รกร.5753-66/6713/03/2567
2,38620132-1005บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัดบริษัท ควอลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 29/3 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.6228-66/6726/03/2567
2,38720210-1001บริษัท เอเลฟองเต้ อโกรเคมิคอล จำกัดบริษัท เอเลฟองเต้ อโกรเคมิคอล จำกัดเลขที่ 2/22 หมู่ที่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.5944-66/6729/03/2567
2,38820221-บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัดบริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,38920221-0001บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,39020221-0002บริษัท บางกอกไชน่าเพ้นท์ จำกัดบริษัท บางกอกไชน่าเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 400 หมู่ที่ 19 ซอยผูกมิตร ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,39120221-0003บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.0539-66/6728/03/2567
2,39220221-0004บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขที่31/2)เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1291-66/6731/03/2567
2,39320221-0005บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขที่104)เลขที่ 104 หมู่ที่ 1 ซอยผูกมิตร ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1292-66/6731/03/2567
2,39420221-0006บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 34/5 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2,39520221-0008บริษัท ยูเนคซ่า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูเนคซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 46/4 หมู่ที่ 13 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250รกร.2547-66/6731/03/2567
2,39620221-0009บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/33 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.1435-66/6729/03/2567
2,39720221-0010บริษัท โจตันไทย จำกัดบริษัท โจตันไทย จำกัดเลขที่ 700/353,700/355 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (บางปะกง 2) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4200-66/6731/03/2567
2,39820221-0011บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัดบริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัดเลขที่ 38/25 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1519-66/6731/03/2567
2,39920221-0012บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางปะกง 2)เลขที่ 700/239 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.1432-66/6729/03/2567
2,40020221-0013บริษัท ไทยโด โน - เกน เกน จำกัดบริษัท ไทยโด โน - เกน เกน จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,40120221-0014บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0364-66/6712/03/2567
2,40220221-0015บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัดบริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
2,40320221-0016บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัดบริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
2,40420221-0017บริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม จำกัดเลขที่ 584 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย13 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,40520221-1001บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 423 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3467-66/6723/04/2567
2,40620221-1002บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัดบริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัดเลขที่ 232 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150รกร.3419-66/6731/03/2567
2,40720221-1003บริษัท นำดีวัฒน์เคมีเคิล จำกัดบริษัท นำดีวัฒน์เคมีเคิล จำกัดเลขที่ 87/1 หมู่ที่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,40820221-1006บริษัท สยามฟริท จำกัดบริษัท สยามฟริท จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,40920221-1007บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 10/4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130รกร.3660-66/6731/03/2567
2,41020221-1008บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัดบริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัดเลขที่ 101/83 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2,41120221-1009บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/751 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.4416-66/6729/03/2567
2,41220221-1010บริษัท เบเยอร์ จำกัดบริษัท เบเยอร์ จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.4457-66/6729/03/2567
2,41320221-1011บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 231 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150รกร.4788-66/6728/03/2567
2,41420221-1012บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัดบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230รกร.4962-66/6721/03/2567
2,41520221-1013บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดเลขที่ 350 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.5101-66/6731/03/2567
2,41620221-1014บริษัท ทรอยสยาม จำกัดบริษัท ทรอยสยาม จำกัดเลขที่ 616/1 หมู่ที่ 9 เขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนบุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.5335-66/6729/03/2567
2,41720221-1015บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยจี 4 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.5413-66/6725/03/2567
2,41820221-1016บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเลขที่ 307-308 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,41920221-1017บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/16 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.5732-66/6722/03/2567
2,42020221-1018บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/58 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5990-66/6717/05/2567
2,42120221-1019บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จํากัดบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จํากัดเลขที่ 816 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.5593-66/6729/03/2567
2,42220221-1020บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัดบริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.5825-66/6731/03/2567
2,42320221-1021บริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัดบริษัท แปซิฟิคคัลเลอร์ จำกัดเลขที่ 63/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
2,42420222-0001บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 817 ซอยลาซาล 24 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2,42520222-0002บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230รกร.1545-66/6731/03/2567
2,42620222-0003บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัดบริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัดเลขที่ 536 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150รกร.0806-66/6714/03/2567
2,42720222-0006บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/610 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.3214-66/6729/03/2567
2,42820231-0002บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัดบริษัท ไอ.พี.วัน จำกัดเลขที่ 319 หมู่ที่ 4 ซอย6 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0147-66/6731/03/2567
2,42920231-0003บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 21/7 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.2037-66/6709/02/2567
2,43020231-0004บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (602)เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280รกร.1167-66/6719/03/2567
2,43120231-0005บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.3219-66/6714/03/256718/03/2567
2,43220231-0006บริษัท ลีเวอร์บราเธ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ลีเวอร์บราเธ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 411 ถนนศรีครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2,43320231-1001บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัดบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัดเลขที่ 113 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
2,43420231-1002บริษัท ลาบิกซ์ จำกัดบริษัท ลาบิกซ์ จำกัดเลขที่ 105/13 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.5150-66/6728/03/2567
2,43520231-1003บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัดบริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,43620232-0001บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัดบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัดเลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.1115-66/6731/03/2567
2,43720232-0003บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.1194-66/6731/03/2567
2,43820232-0004บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.1054-66/6731/03/2567
2,43920232-0005บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 163 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0784-66/6726/03/2567
2,44020232-0006บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0119-66/6727/03/2567
2,44120232-0007บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัดบริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัดเลขที่ 154 ซอย5/2 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0031-66/6725/03/2567
2,44220232-0008บริษัท ที.เจ.แพค จำกัดบริษัท ที.เจ.แพค จำกัดเลขที่ 266/2 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมบางปู ซอย4C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,44320232-0009บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัดบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัดเลขที่ 222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1276-66/6719/03/2567
2,44420232-0010บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ถนนเทศสัมพันธ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,44520232-0011บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/362 หมู่ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ก. ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0563-66/6712/03/2567
2,44620232-0012บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 600/4 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2034-66/6731/03/2567
2,44720232-0013บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0577-66/6727/03/2567
2,44820232-0014บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัดบริษัท ไซเบอร์แพค จำกัดเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ซอย11 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1048-66/6728/03/2567
2,44920232-1001บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/490 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.4844-66/6731/03/2567
2,45020232-1002บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัดบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ซอยพูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.4641-66/6715/03/2567
2,45120232-1003บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/624 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.3455-66/6718/03/2567
2,45220232-1004บริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัดบริษัท โกลช่า-เชมินแทค จำกัดเลขที่ 500/11 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3739-66/6729/03/2567
2,45320232-1005บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (507)เลขที่ 507 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.4217-66/6719/03/2567
2,45420232-1006บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัดบริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัดเลขที่ 26 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2,45520232-1007บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัดบริษัท กรีนสวิลล์ จำกัดเลขที่ 33-34 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.4769-66/6731/03/2567
2,45620232-1008บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 789/159 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.4843-66/6731/03/2567
2,45720232-1009บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัดบริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัดเลขที่ 700/372 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4858-66/6728/03/2567
2,45820232-1010บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดบริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 84/55 หมู่ที่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5122-66/6729/03/2567
2,45920232-1011บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.5102-66/6713/03/2567
2,46020232-1012บริษัท นีโอคอสเมด จำกัดบริษัท นีโอคอสเมด จำกัดเลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ซอยสุขาภิบาล 8 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.5278-66/6725/03/2567
2,46120232-1013บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จํากัดบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จํากัดเลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลอง 13 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150รกร.5574-66/6715/03/2567
2,46220232-1014บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จํากัดบริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จํากัดเลขที่ 187 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2,46320232-1015บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัดบริษัท กรีนสวิลล์ จำกัดเลขที่ 31 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2,46420232-1016บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 28/6-7 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.6041-66/6713/03/2567
2,46520232-1017บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัดบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัดเลขที่ 34/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310รกร.6127-66/6731/03/2567
2,46620292-0001บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัดเลขที่ 12 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.1063-66/6725/03/2567
2,46720292-0002บริษัท ไอกะ ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัดบริษัท ไอกะ ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.1687-66/6729/03/2567
2,46820292-0003บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัดบริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัดเลขที่ 31/5 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1905-66/6725/03/2567
2,46920292-0004บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (มหาชน)บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (มหาชน) (เลขที่31/1)เลขที่ 31/1 ถนนบางนา- ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2318-66/6731/03/2567
2,47020292-0005บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/432 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0090-66/6712/03/2567
2,47120292-0006บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัดเลขที่ 6 ถนนไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2138-66/6731/03/2567
2,47220292-0007บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 4 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2087-66/6731/03/2567
2,47320292-0008บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1983-66/6715/03/2567
2,47420292-0009บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัดบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัดเลขที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอยG-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1448-66/6725/03/2567
2,47520292-1001บริษัท สยาม โซมาร์ จำกัดบริษัท สยาม โซมาร์ จำกัดเลขที่ 700/832 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.4482-66/6727/03/2567
2,47620292-1002บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (เลขที่271)เลขที่ 271 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย4 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.3574-66/6729/03/2567
2,47720292-1003บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัดบริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัดเลขที่ 335 หมู่ที่ 10 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช ระยองที่ดิน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.3722-66/6731/03/2567
2,47820292-1004บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัดบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัดเลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด กม.7.5 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
2,47920292-1005บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 624 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย7 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,48020292-1006บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัดบริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.6122-66/6731/03/2567
2,48120299-0001บริษัท เพียวเคมม์ จำกัดบริษัท เพียวเคมม์ จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0597-66/6731/03/2567
2,48220299-0002บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัดบริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 9 ถนนคลองเปรม-บ้านช้างใหญ่ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.3182-66/6731/03/2567
2,48320299-0003บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัดบริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
2,48420299-0004บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 500/45 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.2403-66/6731/03/2567
2,48520299-0005บริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 323 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.1275-66/6726/03/2567
2,48620299-0006บริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดบริษัท ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จำกัดเลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2,48720299-1002บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัดบริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 22/9 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4326-66/6726/03/2567
2,48820299-1003บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/37 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
2,48920299-1004บริษัท คาร์โบกาญจน์ จำกัดบริษัท คาร์โบกาญจน์ จำกัดเลขที่ 35/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20110รกร.4400-66/6729/03/2567
2,49020299-1005บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 507 หมู่ที่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.5156-66/6731/03/2567
2,49120299-1006บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัดบริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240รกร.5611-66/6720/03/2567
2,49220299-1008บริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 890/68 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.6324-66/6710/06/2567
2,49320299-1009บริษัท เช่วเฉิน ชิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เช่วเฉิน ชิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนผังเมืองเฉพาะ 2-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,49420299-1010บริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จี จำกัดบริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จี จำกัดเลขที่ 217 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม-สะพลี ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
2,49520300-0001บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2088-66/6731/03/2567
2,49620300-0004บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดบริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.0863-66/6731/03/2567
2,49720300-1001บริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จำกัดบริษัท สตาร์ ซินเธติค ยานส์ จำกัดเลขที่ 592 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.6207-66/6721/03/2567
2,49820300-1003บริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัดบริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัดเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
2,49920300-1004บริษัท แหลมทองไฟเบอร์ จำกัดบริษัท แหลมทองไฟเบอร์ จำกัดเลขที่ 1039-1039/1 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2,50020300-1005บริษัท ไทย พีระมิด อินดัสเทรียล จำกัดบริษัท ไทย พีระมิด อินดัสเทรียล จำกัดเลขที่ 219/33 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,50120300-1006บริษัท เอไอ เทค จำกัดบริษัท เอไอ เทค จำกัดเลขที่ 64/181 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
2,50220300-1007บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.4872-66/6728/03/2567
2,50320300-1008บริษัท โจโฟ นอนโวเวน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โจโฟ นอนโวเวน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 890/33 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอขเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.6209-66/6722/03/2567
2,50420300-1009บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 300/155 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซอย5A ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.6064-66/6701/03/2567
2,50521001-0001องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมเลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400รกร.2684-66/6729/03/2567
2,50621001-0003บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัดบริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัดเลขที่ 37 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.0343-66/6728/03/2567
2,50721001-0004บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 3223 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2,50821001-0005บริษัท สยามเภสัช จำกัดบริษัท สยามเภสัช จำกัด (โรงงาน 1)เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400รกร.0493-66/6725/03/2567
2,50921001-0006บริษัท สยามเภสัช จำกัดบริษัท สยามเภสัช จำกัด (โรงงาน 2)เลขที่ 123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2,51021001-0007บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัดบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัดเลขที่ 557 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
2,51121001-0008บริษัท มิลลิเมด จำกัดบริษัท มิลลิเมด จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290รกร.1272-66/6731/03/2567
2,51221001-0009บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 41 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.0804-66/6721/03/2567
2,51321001-0010บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัดบริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 16 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1179-66/6729/03/2567
2,51421001-0011บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6C ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,51521001-0012บริษัท ไบโอแลป จำกัดบริษัท ไบโอแลป จำกัดเลขที่ 625-627 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1213-66/6731/03/2567
2,51621001-0013บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2998-66/6713/03/2567
2,51721001-0014บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัดบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัดเลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000รกร.1046-66/6707/06/2567
2,51821001-0015บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.0041-66/6731/03/2567
2,51921001-0016บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1/82 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
2,52021001-0017บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.3189-66/6729/03/2567
2,52121001-0018บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัดบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
2,52221001-0020บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัดบริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัดเลขที่ 74 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.2943-66/6731/03/2567
2,52321001-0021บริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัดบริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190รกร.1318-66/6722/03/2567
2,52421001-0022บริษัท ยูนีซัน จำกัดบริษัท ยูนีซัน จำกัดเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ถนนรพช. ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.2861-66/6729/03/2567
2,52521001-0024บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.2246-66/6731/03/2567
2,52621001-0025บริษัท ไทยโอซูก้าจำกัดบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัดเลขที่ 50-50/1 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.2682-66/6726/03/2567
2,52721001-0027บริษัท เฮิกซ์ฟามาร์ซูติกัลอินดรัสตรีย์ จำกัดบริษัท เฮิกซ์ฟามาร์ซูติกัลอินดรัสตรีย์ จำกัดเลขที่ 138 ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2,52821001-1001บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัดบริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัดเลขที่ 216 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3552-66/6726/03/2567
2,52921001-1002บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 12 ถนนลาดกระบัง-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3969-66/6728/02/2567
2,53021001-1003บริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี จำกัดบริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3460-66/6718/03/2567
2,53121001-1004บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัดบริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัดเลขที่ 18/5 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.3437-66/6723/04/2567
2,53221001-1005บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 165 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
2,53321001-1006บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 1899 ซอยพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900รกร.3534-66/6729/03/2567
2,53421001-1007บริษัท เออร์โก้ เฮลธ์แคร์ โพรดัคส์ จำกัดบริษัท เออร์โก้ เฮลธ์แคร์ โพรดัคส์ จำกัดเลขที่ 154 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,53521001-1008บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด(มหาชน)บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด(มหาชน)เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ซอยอี 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
2,53621001-1009บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 155/10 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120รกร.3867-66/6728/03/2567
2,53721001-1010บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัดบริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัดเลขที่ 21/6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2,53821001-1011บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนนบ.5014 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140รกร.3924-66/6731/03/2567
2,53921001-1012บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัดบริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัดเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
2,54021001-1013บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัดบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัดเลขที่ 22 ซอยบางกระดี่ 30 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
2,54121001-1014บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัดบริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัดเลขที่ 28/9 หมู่ที่ 4 ถนนคลองถนน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
2,54221001-1015บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัดบริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัดเลขที่ 114 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2,54321001-1016บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000รกร.4421-66/6729/03/2567
2,54421001-1017บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัดบริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัดเลขที่ 69 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.4424-66/6714/03/2567
2,54521001-1018บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัดบริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.5044-66/6731/03/2567
2,54621001-1019บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 7/398 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5323-66/6731/03/2567
2,54721001-1020องค์การเภสัชกรรมโรงงานผลิตยารังสิตเลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110รกร.5143-66/6728/03/2567
2,54821001-1021บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัดบริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ซอยไทยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,54921001-1022บริษัท เอสเอสพี ไบโอเทค จำกัดบริษัท เอสเอสพี ไบโอเทค จำกัดเลขที่ 18/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.5486-66/6723/04/2567
2,55021001-1023บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัดเลขที่ 222 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.5701-66/6731/03/2567
2,55121001-1024บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัดบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัดเลขที่ 30/333 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,55221001-1025บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัดบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 1 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
2,55321001-1026องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ)เลขที่ 63/14 หมู่ที่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260รกร.5685-66/6729/03/2567
2,55421001-1027บริษัท เบอร์แทรม (1958) จํากัดบริษัท เบอร์แทรม (1958) จํากัดเลขที่ 26/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
2,55521001-1028บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัดบริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัดเลขที่ 30/112 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5699-66/6731/03/2567
2,55621001-1029บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัดบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัดเลขที่ 166/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
2,55721001-1030บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัดบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัดเลขที่ 177-179 หมู่ที่ 11 ถนนจันทรุเบกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140รกร.5788-66/6708/03/2567
2,55821001-1031บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัดบริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160รกร.6230-66/6726/03/2567
2,55921001-1032บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัดบริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัดเลขที่ 21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2,56021002-1001บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
2,56121002-1002บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 384 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.4269-66/6731/03/2567
2,56221002-1003บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 515/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย8 ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.4270-66/6731/03/2567
2,56321002-1004บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111,111/10 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.5550-66/6714/03/2567
2,56421002-1005บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัดบริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัดเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2,56522111-0001บริษัท ไซมีสไทร์ จำกัดบริษัท ไซมีสไทร์ จำกัดเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
2,56622111-0002บริษัท สยามมิชลิน จำกัดบริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.2183-66/6722/03/2567
2,56722111-0003บริษัท เจ แอนด์ ดี เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เจ แอนด์ ดี เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 247 หมู่ที่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,56822111-0004บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 663 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,56922111-0005บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ซี ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1825-66/6731/03/2567
2,57022111-0006บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 241, 242 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย3 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1042-66/6731/03/2567
2,57122111-0007บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 667 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,57222111-0008บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 865/1 หมู่ที่ 4 ซอย11 บี ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.2870-66/6729/03/2567
2,57322111-0009บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 50/9 ถนนพหลโยธิน กม.36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1386-66/6726/03/2567
2,57422111-0010บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดเลขที่ 14/3 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1020-66/6726/03/2567
2,57522111-0011บริษัท สยามมิชลิน จำกัดบริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถนนหนองปลากระดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.1327-66/6729/03/2567
2,57622111-0012บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดโรงงานไทยบริดจสโตน หนองแคเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.82 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140รกร.1890-66/6731/03/2567
2,57722111-0013บริษัท สยามมิชลิน จำกัดบริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 87/11 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1165-66/6731/03/2567
2,57822111-0014บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/622 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.1570-66/6728/03/2567
2,57922111-0015บริษัท สยามมิชลิน จำกัดบริษัท สยามมิชลิน จำกัดเลขที่ 129 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรมเครือซ์เมนต์ไทย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.1858-66/6729/03/2567
2,58022111-0016บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดบริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดเลขที่ 140/9 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000รกร.2076-66/6729/03/2567
2,58122111-0017บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/1, 300/3, 300/88 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.2773-66/6731/03/2567
2,58222111-0018บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/216 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0822-66/6729/03/2567
2,58322111-0019บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/240 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0519-66/6729/03/2567
2,58422111-0020บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/232 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1467-66/6731/03/2567
2,58522111-0022บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
2,58622111-0023บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.3077-66/6726/03/2567
2,58722111-0024บริษัท ยางโอตานิ จำกัดบริษัท ยางโอตานิ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.2488-66/6722/03/2567
2,58822111-0025บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดบริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดเลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.3231-66/6722/03/2567
2,58922111-0026บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 4/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนบางเลน-เกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.3478-66/6731/03/2567
2,59022111-0027บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัดบริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัดเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.2359-66/6704/03/2567
2,59122111-0028บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัดเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,59222111-0029บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัดบริษัท ดีรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 84/3 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0721-66/6712/03/2567
2,59322111-0030บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัดเลขที่ 66, 66/2 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ถนนเพชรเกษม ก.ม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0773-66/6705/03/2567
2,59422111-0031บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์จำกัดบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด (เลขที่ 131)เลขที่ 131 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองภาษี ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.2828-66/6726/03/2567
2,59522111-0032บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 87/5 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3077-66/6701/04/2567
2,59622111-0033บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 2 ถนนถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1175-66/6731/03/2567
2,59722111-0034บริษัท ดีสโตน จำกัดบริษัท ดีสโตน จำกัดเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0705-66/6713/03/2567
2,59822111-0035บริษัท วีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัดบริษัท วีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกอ.1912-66/6731/03/2567
2,59922111-0036บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 159/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140รกร.3356-66/6725/03/2567
2,60022111-0037บริษัท รอแยลรับเบอร์จำกัดบริษัท รอแยลรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,60122111-1001บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.3605-66/6725/03/2567
2,60222111-1002บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 7/373เลขที่ 7/373 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4393-66/6710/04/2567
2,60322111-1003บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัดบริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัดเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 4 ถนนพลดำริห์ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130รกร.5003-66/6729/03/2567
2,60422111-1004บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 7/402 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5472-66/6727/03/2567
2,60522111-1005บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 616/5 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.5871-66/6728/03/2567
2,60622111-1006บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 7/666 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.6245-66/6729/03/2567
2,60722111-1007บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 593 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.6280-66/6731/03/2567
2,60822111-1008บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 399 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.6200-66/6720/03/2567
2,60922112-0001นายมณฑล เรืองพัฒนานายมณฑล เรืองพัฒนาเลขที่ 131 ถนนอุดร-สกล จังหวัดอุดรธานี
2,61022112-1001บริษัท อินทราแมชชินเนอรี่ จำกัดบริษัท อินทราแมชชินเนอรี่ จำกัดเลขที่ 59/10 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
2,61122191-0001บริษัท ย่งไทยรับเบอร์ จำกัดบริษัท ย่งไทยรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 426 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
2,61222191-0002บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัดเลขที่ 252 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.2324-66/6731/03/2567
2,61322191-0004บริษัท สยามนวกรรม จำกัดบริษัท สยามนวกรรม จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
2,61422191-0005บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัดบริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัดเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000รกร.0388-66/6729/03/2567
2,61522191-0008บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัดบริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัดเลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ถนนหนองเสม็ด-อมพนม ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270รกร.2445-66/6731/03/2567
2,61622191-0009บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัดบริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 700/498 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.2594-66/6723/04/2567
2,61722191-0010บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัดบริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,61822191-0011บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัดบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัดเลขที่ 5/1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.1081-66/6727/03/2567
2,61922191-0012บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัดบริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัดเลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
2,62022191-0013บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดเลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150รกร.2100-66/6726/03/2567
2,62122191-0014บริษัท สินทองไทย รับเบอร์ จำกัดบริษัท สินทองไทย รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 178/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160รกร.1507-66/6728/03/2567
2,62222191-0015บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัดบริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัดเลขที่ 7/23 หมู่ที่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100รกร.1898-66/6731/03/2567
2,62322191-0016บริษัท ไต๋ รับเบอร ์จำกัดบริษัท ไต๋ รับเบอร ์จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ถนนวังจิก-เขาช่องลม ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.1257-66/6731/03/2567
2,62422191-0017บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/64 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3228-66/6730/03/2567
2,62522191-0018บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัดบริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ถนนนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160รกร.1506-66/6722/03/2567
2,62622191-0019บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัดบริษัท แกรนด์รับเบอร ์จำกัดเลขที่ 28/3 หมู่ที่ 1 ถนนนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
2,62722191-0020บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1937-66/6712/03/2567
2,62822191-0021บริษัท ไทยวัฒนาพลาสติก จำกัดบริษัท ไทยวัฒนาพลาสติก จำกัดเลขที่ 267 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,62922191-0022บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.1112-66/6729/03/2567
2,63022191-0023บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 14/7 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-นครปฐม ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2679-66/6731/03/2567
2,63122191-0024บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัดบริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัดเลขที่ 373 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2,63222191-0026บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.3195-66/6706/03/2567
2,63322191-0027บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000รกร.4598-66/6731/03/2567
2,63422191-0028บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขา ทุ่งสงเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.0123-66/6731/03/2567
2,63522191-0029บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดเลขที่ 199/9 หมู่ที่ 8 ถนนเอเซีย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260รกร.1563-66/6731/03/2567
2,63622191-0030บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสงเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.2571-66/6723/04/2567
2,63722191-0031บริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัดบริษัท ทุ่งใหญ่การยาง จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ถนนทหารช่าง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240รกร.3062-66/6714/05/2567
2,63822191-0032บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัดบริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120รกร.0815-66/6702/04/2567
2,63922191-0035บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน)เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
2,64022191-0036บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาขุนทะเลเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100รกร.2323-66/6731/03/2567
2,64122191-0037บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (จ.สุราษฎร์ธานี)เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฏร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000รกร.2767-66/6731/03/2567
2,64222191-0038บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขา พุนพิน)เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.0638-66/6726/03/2567
2,64322191-0039บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัดบริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวงชนบท สฎ3170 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.3196-66/6731/03/2567
2,64422191-0040บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานีเลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160รกร.3357-66/6731/03/2567
2,64522191-0041บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยเทค รับเบอร ์คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.0220-66/6731/03/2567
2,64622191-0043บริษัท เต็กเลย์ ที.ที.อาร์.จำกัดบริษัท เต็กเลย์ ที.ที.อาร์. จำกัดเลขที่ 91/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
2,64722191-0044บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110รกร.0777-66/6731/03/2567
2,64822191-0045บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 129/2 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.3112-66/6728/03/2567
2,64922191-0046บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัดบริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 26/9 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170รกร.1047-66/6731/03/2567
2,65022191-0047บริษัท ไทยกู๊ดแลนด์รับเบอร์ จำกัดบริษัท ไทยกู๊ดแลนด์รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 274 หมู่ที่ 13 ถนนสายเอเซีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.2932-66/6726/03/2567
2,65122191-0048บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัดบริษัท จะนะน้ำยาง จำกัดเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา- ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130รกร.1023-66/6718/03/2567
2,65222191-0049บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัดบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัดเลขที่ 310 หมู่ที่ 10 ถนนทุ่งนุ้ย-ละงู ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130รกร.2275-66/6731/03/2567
2,65322191-0050บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150รกร.0695-66/6731/03/2567
2,65422191-0051บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 9200รกร.0239-66/6713/03/2567
2,65522191-0052บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนางเลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130รกร.2902-66/6731/03/2567
2,65622191-0053บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัดบริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000รกร.3309-66/6725/03/2567
2,65722191-0054บริษัท สยามอินโด รับเบอร์ จำกัดบริษัท สยามอินโด รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 448 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
2,65822191-0055บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดเลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
2,65922191-0056บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเซีย ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
2,66022191-0057บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลาเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000รกร.3248-66/6731/03/2567
2,66122191-0058บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัดบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขา นราธิวาสเลขที่ 101/2 หมู่ที่ 11 ถนนสาธารณะประโยชน์ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000รกร.0986-66/6721/03/2567
2,66222191-0060บริษัท ฮ่วยชวน จำกัดบริษัท ฮ่วยชวน จำกัด สาขา ปัตตานีเลขที่ 136/1 ถนนสิโรรส ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
2,66322191-1001บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัดบริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
2,66422191-1002บริษัท คิว แอนด์ คิว โฮลดิ้ง จำกัดบริษัท คิว แอนด์ คิว โฮลดิ้ง จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยG1/5 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.3866-66/6731/03/2567
2,66522191-1003บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดบริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110รกร.4539-66/6720/03/2567
2,66622191-1004บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาฉลุงเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.3881-66/6731/03/2567
2,66722191-1005บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จำกัดบริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
2,66822191-1006บริษัท เอ วัน รับเบอร์ จำกัดบริษัท เอ วัน รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
2,66922191-1007บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัดบริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัดเลขที่ 199/20 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.3566-66/6731/03/2567
2,67022191-1008บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์เลขที่ 338 หมู่ที่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140รกร.4468-66/6731/03/2567
2,67122191-1009บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180รกร.3731-66/6726/03/2567
2,67222191-1010บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัดบริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110รกร.5019-66/6731/03/2567
2,67322191-1011บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (ตรัง) จํากัดบริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (ตรัง) จํากัดเลขที่ 112/5 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000รกร.4224-66/6731/03/2567
2,67422191-1012บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดบริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 276 หมู่ที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยA9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.3414-66/6726/03/2567
2,67522191-1013บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัดบริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัดเลขที่ 274 หมู่ที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซอยA9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.3424-66/6726/03/2567
2,67622191-1014บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานีเลขที่ 328 หมู่ที่ 7 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.4481-66/6731/03/2567
2,67722191-1015บริษัท ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/60 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
2,67822191-1016บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 398 หมู่ที่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140รกร.6210-66/6722/03/2567
2,67922191-1017บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีเลขที่ 218 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190รกร.4354-66/6731/03/2567
2,68022191-1018บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัดบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหารเลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000รกร.4913-66/6731/03/2567
2,68122191-1019บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานีเลขที่ 148,148/1 หมู่ที่ 15 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130รกร.4767-66/6729/03/2567
2,68222191-1020บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดเลขที่ 1/6 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
2,68322191-1021บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัดบริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 319 หมู่ที่ 16 ถนนชยางกูร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000รกร.4520-66/6722/03/2567
2,68422191-1022บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลกเลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ถนนวังทอง-สากเหล็ก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130รกร.4841-66/6731/03/2567
2,68522191-1023บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัดเลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม กม.441 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210รกร.4863-66/6719/04/2567
2,68622191-1024บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดาเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170รกร.4956-66/6731/03/2567
2,68722191-1025บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานีเลขที่ 555/1, 555/2 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านจำปา ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.4925-66/6731/03/2567
2,68822191-1026บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้วเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000รกร.4963-66/6729/03/2567
2,68922191-1027บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์เลขที่ 218 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000รกร.5160-66/6731/03/2567
2,69022191-1028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัดเลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ถนน ลย 3005 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130รกร.5203-66/6731/03/2567
2,69122191-1029บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานีเลขที่ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
2,69222191-1030บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงกาฬ)เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000รกร.5334-66/6731/03/2567
2,69322191-1031บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลยเลขที่ 171/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210รกร.5359-66/6731/03/2567
2,69422191-1032บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาสเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
2,69522191-1033บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัดบริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 140,141,142 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.5473-66/6731/03/2567
2,69622191-1034บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัดบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัดเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ถนนสายนาข่า-สุมเส้า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000รกร.5608-66/6731/03/2567
2,69722191-1035บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จํากัดบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จํากัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.5453-66/6731/03/2567
2,69822191-1036บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงรายเลขที่ 272 หมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
2,69922191-1037บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนครเลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230รกร.5672-66/6731/03/2567
2,70022191-1038บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลกเลขที่ 168/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130รกร.5769-66/6728/03/2567
2,70122191-1039บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัดบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัดเลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.5721-66/6727/03/2567
2,70222191-1040บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัดเลขที่ 20/5 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110รกร.5937-66/6731/03/2567
2,70322191-1041บริษัท นาคิเทค จำกัดบริษัท นาคิเทค จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000รกร.5972-66/6725/03/2567
2,70422191-1042บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) จำกัดเลขที่ 179 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
2,70522191-1043บริษัท ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จำกัดบริษัท ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จำกัดเลขที่ 199/22 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170รกร.6322-66/6716/05/2567
2,70622191-1044บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160รกร.6177-66/6729/02/2567
2,70722191-1045บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัดบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัดเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100รกร.6124-66/6728/03/2567
2,70822191-1046บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬเลขที่ 195 หมู่ที่ 5 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000รกร.6270-66/6731/03/2567
2,70922191-1047บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขายโสธรเลขที่ 143 หมู่ที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000รกร.6274-66/6731/03/2567
2,71022191-1048การยางแห่งประเทศไทยกองจัดการโรงงาน 6เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120รกร.6317-66/6731/03/2567
2,71122192-0001บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 293/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฏร์ธานี-บ้านนาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100รกร.2546-66/6731/03/2567
2,71222192-0002บริษัท ไชยาพร ลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท ไชยาพร ลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 10 ถนนเอเซียสายใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
2,71322192-0003บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัดบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัดเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 8 ถนนจะนะ-หนองจิก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
2,71422192-0004บริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัดบริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัดเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170รกร.2632-66/6702/04/2567
2,71522192-0005บริษัท หาดสินลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท หาดสินลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 58 หมู่ที่ 7 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
2,71622192-0006บริษัท ทัทวิน จำกัดบริษัท ทัทวิน จำกัดเลขที่ 574/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170รกร.0551-66/6731/03/2567
2,71722192-0007บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัดบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัดเลขที่ 3 ซอย6 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
2,71822192-0008บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานหาดใหญ่เลขที่ 124 หมู่ที่ 11 บ้านคลองปอม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250รกร.1035-66/6728/03/2567
2,71922192-0009บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
2,72022192-0010บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัดบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.1490-66/6731/03/2567
2,72122192-0011บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
2,72222192-0012บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนนาทวี-คลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
2,72322192-0013บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรังเลขที่ 13/1 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000รกร.1208-66/6731/03/2567
2,72422192-0014บริษัท ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 211 หมู่ที่ 5 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130รกร.2725-66/6722/02/256722/02/2567
2,72522192-0015บริษัท ธัญญสิริกิจ จำกัดบริษัท ธัญญสิริกิจ จำกัดเลขที่ 252/2 หมู่ที่ 9 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120รกร.0370-66/6731/03/2567
2,72622192-0016บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัดบริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
2,72722192-1001บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ถนนพัทลุง-บางกล่ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4628-66/6731/03/2567
2,72822192-1002บริษัท แพลทินัมรับเบอร์ จำกัดบริษัท แพลทินัมรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 109,109/1 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
2,72922192-1003บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัดบริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.3898-66/6727/03/2567
2,73022192-1004บริษัท หาดสินรับเบอร์ จำกัดบริษัท หาดสินรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 344 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
2,73122192-1006บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
2,73222192-1007บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานีเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
2,73322192-1008บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 7 ซอยจอมทอง ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160รกร.5188-66/6731/03/2567
2,73422192-1009บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 329 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110รกร.5531-66/6713/03/2567
2,73522192-1010บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250รกร.5507-66/6728/03/2567
2,73622192-1011บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพรเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 13 ถนนมาบอำมฤต-ทุ่งมหา ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
2,73722192-1012บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัดบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัดเลขที่ 33 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.6099-66/6726/03/2567
2,73822193-0001บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 70/19 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
2,73922193-0003บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัดบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 150 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.0043-66/6728/03/2567
2,74022193-0004บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (สมุทรปราการ)เลขที่ 3 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,74122193-0005บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัดบริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.0562-66/6728/03/2567
2,74222193-0006บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัดบริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 60/50 หมู่ที่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ชอย 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.1102-66/6728/03/2567
2,74322193-0007บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
2,74422193-0008บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัดบริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัดเลขที่ 680 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190รกร.2533-66/6731/03/2567
2,74522193-0009บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 789/139 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.3232-66/6725/03/2567
2,74622193-0010บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/111 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1656-66/6729/03/2567
2,74722193-0011บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.1602-66/6728/03/2567
2,74822193-0012บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัดบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัดเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130รกร.2444-66/6727/03/2567
2,74922193-0013บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 110 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวณิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230รกร.2222-66/6731/03/2567
2,75022193-0014บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดบริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดเลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
2,75122193-0015บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ 1197 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.2073-66/6731/03/2567
2,75222193-0016บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัดบริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัดเลขที่ 830 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
2,75322193-0017บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัดบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัดเลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.1493-66/6731/03/2567
2,75422193-0018บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.2915-66/6731/03/2567
2,75522193-0019บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320รกร.3186-66/6731/03/2567
2,75622193-1001บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 82/2 หมู่ที่ 9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220รกร.3618-66/6731/03/2567
2,75722193-1002บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180รกร.3564-66/6731/03/2567
2,75822193-1003บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 49-49/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,75922193-1004บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัดบริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 208 หมู่ที่ 7 สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.4291-66/6731/03/2567
2,76022193-1005บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ อี 1-6 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4854-66/6729/03/2567
2,76122193-1006บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดบริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัดเลขที่ 288 หมู่ที่ 7 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190รกร.5246-66/6731/03/2567
2,76222193-1007บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110รกร.5289-66/6731/03/2567
2,76322193-1008บริษัท พี เอ็ม เอส โปรดักส์ จำกัดบริษัท พี เอ็ม เอส โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 18/89 หมู่ที่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,76422193-1009บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานีเลขที่ 110/19 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160รกร.6283-66/6731/03/2567
2,76522193-1010บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัดบริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ซอยคลองน้อย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
2,76622193-1011บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัดบริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัดเลขที่ 58/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.6134-66/6703/04/2567
2,76722193-1012บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 207/1 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120รกร.6278-66/6731/03/2567
2,76822193-1013บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพรเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210รกร.6252-66/6729/03/2567
2,76922193-1014บริษัท เซฟกลัฟ จำกัดบริษัท เซฟกลัฟ จำกัดเลขที่ 63/26 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
2,77022193-1015บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 89/3 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
2,77122193-1016บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัดบริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัดเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.6198-66/6720/03/2567
2,77222193-1017บริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัดบริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 363/1-2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
2,77322199-0001บริษัท เรเฮา จำกัดบริษัท เรเฮา จำกัดเลขที่ 292 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.0276-66/6726/03/2567
2,77422199-0002บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 74 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520รกร.0344-66/6729/03/2567
2,77522199-0004บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 43,45 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ถนนสายโรงพยาบาล แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150รกร.1723-66/6712/03/2567
2,77622199-0005บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัดบริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัดเลขที่ 418 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.2961-66/6731/03/2567
2,77722199-0006บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดบริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดเลขที่ 185 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,77822199-0007บริษัท ศรีเทพไทยรับเบอร์ แอนด์ โพรดักส์ จำกัดบริษัท ศรีเทพไทยรับเบอร์ แอนด์ โพรดักส์ จำกัดเลขที่ 53/4 หมู่ที่ 4 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.5925-66/6712/03/2567
2,77922199-0008บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 290 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2,78022199-0009บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จำกัดบริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จำกัดเลขที่ 1414/1 หมู่ที่ 10 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.1518-66/6721/02/2567
2,78122199-0010บริษัท สยาม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัดบริษัท สยาม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 141/21 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
2,78222199-0011บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2,78322199-0012บริษัท โพลีเน็ต จำกัดบริษัท โพลีเน็ต จำกัดเลขที่ 888 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.3215-66/6722/04/2567
2,78422199-0013บริษัท เมดิโกลฟส์ จำกัดบริษัท เมดิโกลฟส์ จำกัดเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,78522199-0014บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัดบริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัดเลขที่ 101/96 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.0315-66/6731/03/2567
2,78622199-0015บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิตเลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130รกร.0541-66/6729/03/2567
2,78722199-0016บริษัท โตว่า ไซซาคูโช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตว่า ไซซาคูโช (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 145 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
2,78822199-0017บริษัท ฟูจิโพลี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูจิโพลี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55/8 หมู่ที่ 13 เขตอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.2429-66/6711/03/2567
2,78922199-0018บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อยเลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.0542-66/6715/03/2567
2,79022199-0019บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)บริษัท ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.1514-66/6731/03/2567
2,79122199-0020บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัดบริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000รกร.2657-66/6731/03/2567
2,79222199-0021บริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.3164-66/6731/03/2567
2,79322199-0022บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 157/2,157/3 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170รกร.2810-66/6731/03/2567
2,79422199-0023บริษัท อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 42/10 หมู่ที่ 4 ซอยโรจนะ ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
2,79522199-0024บริษัท ไทยคามาย่า จำกัดบริษัท ไทยคามาย่า จำกัดเลขที่ 314 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1903-66/6728/03/2567
2,79622199-0025บริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท มอลเทน(ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 666 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0943-66/6727/03/2567
2,79722199-0026บริษัท แวนด้าแพค จำกัดบริษัท แวนด้าแพค จำกัดเลขที่ 700/135 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.1953-66/6731/03/2567
2,79822199-0027บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัดบริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 666/1 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0552-66/6715/03/2567
2,79922199-0028บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดบริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดเลขที่ 700/452 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.0001-66/6726/03/2567
2,80022199-0029บริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท สยาม คีปเปอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 700/900 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
2,80122199-0031บริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซูมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 2 ถนนซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.1067-66/6729/03/2567
2,80222199-0032บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 ซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.2467-66/6731/03/2567
2,80322199-0033บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.1708-66/6731/03/2567
2,80422199-0034บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 7/116 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0270-66/6725/03/2567
2,80522199-0035บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดเลขที่ 111/7, 111/11 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.1290-66/6725/03/2567
2,80622199-0036บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/9 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1066-66/6731/03/2567
2,80722199-0037บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัดบริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 111/4 หมู่ที่ 2 ซอยนิคม 13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.2265-66/6725/03/2567
2,80822199-0038บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดบริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120รกร.3652-66/6726/03/2567
2,80922199-0039บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัดบริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 304 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190รกร.1645-66/6729/03/2567
2,81022199-0040บริษัท ฟิลคอนแฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดบริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 289 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.2190-66/6720/03/2567
2,81122199-0041บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัดบริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัดเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.1975-66/6713/03/2567
2,81222199-0042ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสรรพกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดธนสรรพกิจเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
2,81322199-0043บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดบริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0423-66/6729/03/2567
2,81422199-0044บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัดบริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัดเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0150-66/6728/02/2567
2,81522199-0045บริษัท ไทยสมุทรพลาสติก จำกัดบริษัท ไทยสมุทรพลาสติก จำกัดเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 9 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,81622199-0047บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร์ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร์ จำกัดเลขที่ 47/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดบางปลา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0055-66/6731/03/2567
2,81722199-0048บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 402/1 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0521-66/6726/03/2567
2,81822199-0049บริษัท พงศ์พารารับเบอร์ จำกัดบริษัท พงศ์พารารับเบอร์ จำกัดเลขที่ 402 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญรัชดา ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130รกร.0151-66/6712/02/2567
2,81922199-0050บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 47/7 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.0177-66/6726/03/2567
2,82022199-0051บริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัดบริษัท บี.เค.ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัดเลขที่ 63/3-5 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.2957-66/6731/03/2567
2,82122199-0052บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0958-66/6731/03/2567
2,82222199-0053บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัดบริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัดเลขที่ 399,166 หมู่ที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.1010-66/6731/03/2567
2,82322199-0055บริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัดบริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัดเลขที่ 6 ถนนไอ-8 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
2,82422199-0056บริษัท ยูเนี่ยนชัยรับเบอร์ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนชัยรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 106/3 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,82522199-0057บริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัดบริษัท พิมายฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 578 หมู่ที่ 14 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
2,82622199-0058บริษัท โอเรียนตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัดบริษัท โอเรียนตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 418 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,82722199-0059บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัดบริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 84 ซอยรามคำแหง 32 (วิเศษสุข) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2,82822199-1001บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดบริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด (โคราช 2)เลขที่ 999/6 หมู่ที่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 2 (นครราชสีมา) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380รกร.3694-66/6731/03/2567
2,82922199-1002บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดบริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.3877-66/6726/03/2567
2,83022199-1003บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัดบริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัดเลขที่ 44/5 หมู่ที่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ 11 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3416-66/6722/03/2567
2,83122199-1004บริษัท ชัยเสรี รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัดบริษัท ชัยเสรี รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2,83222199-1005บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 199 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
2,83322199-1006บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 789 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160รกร.4103-66/6728/03/2567
2,83422199-1007บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 149 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.3626-66/6704/03/2567
2,83522199-1010บริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
2,83622199-1011บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดบริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดเลขที่ 234 หมู่ที่ 7 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220รกร.3656-66/6718/03/2567
2,83722199-1012บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดบริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัดเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัตหีบ-ฉะเชิงเทรา ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140รกร.3689-66/6725/03/2567
2,83822199-1013บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัดบริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัดเลขที่ 39/67 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4932-66/6727/02/2567
2,83922199-1014บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัดบริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัดเลขที่ 119/9 หมู่ที่ 1 ซอยต้นสน ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,84022199-1015บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัดบริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัดเลขที่ 180/2 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.4042-66/6727/03/2567
2,84122199-1016บริษัท ตี้หวา เทคโนโลยี จำกัดบริษัท ตี้หวา เทคโนโลยี จำกัดเลขที่ 88/3 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,84222199-1017บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 700/889 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.3723-66/6712/03/2567
2,84322199-1018บริษัท แสตนดาร์ด รับเบอร์ จำกัดบริษัท แสตนดาร์ด รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4657-66/6713/02/256723/02/2567
2,84422199-1019บริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัดบริษัท ศรีอุดมชัย รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 89/4 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
2,84522199-1020บริษัท โปรเกรส อินเตอร์ รับเบอร์ จำกัดบริษัท โปรเกรส อินเตอร์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
2,84622199-1021บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/61 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.4378-66/6729/03/2567
2,84722199-1022บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัดบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 17/22 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
2,84822199-1023บริษัท ไทย - นิฮอน ซีลส์ จำกัดบริษัท ไทย - นิฮอน ซีลส์ จำกัดเลขที่ 227/7 หมู่ที่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.5081-09/6729/03/2567
2,84922199-1024บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัดบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 110/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230รกร.4857-66/6731/03/2567
2,85022199-1025บริษัท ธนภิญโญ อินเตอร์ฟุตแวร์ จำกัดบริษัท ธนภิญโญ อินเตอร์ฟุตแวร์ จำกัดเลขที่ 13,15 ถนนเหนือวัง ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2,85122199-1026บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดโรงงานรับเบอร์ชีล โปรดักชั่นเลขที่ 700/807 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.4783-66/6726/03/2567
2,85222199-1027บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จำกัดบริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 177 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4934-66/6713/03/2567
2,85322199-1028บริษัท สยามมิชลิน จำกัดบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่)เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110รกร.4845-66/6725/03/2567
2,85422199-1029บริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซูมิริโกะ ไฟน์ อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111/2-4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,85522199-1030บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150/46 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
2,85622199-1031บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/15 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110รกร.5017-66/6701/03/2567
2,85722199-1032บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัดบริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.5118-66/6711/03/2567
2,85822199-1033บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 789/133 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
2,85922199-1034บริษัท โมลด์ เมท จำกัดบริษัท โมลด์ เมท จำกัดเลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ถนนห้วยบง-ท่าลาน ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
2,86022199-1035บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัดบริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัดเลขที่ 345 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560รกร.5532-66/6731/03/2567
2,86122199-1036บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดบริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัดเลขที่ 157 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570รกร.5630-66/6726/03/2567
2,86222199-1037บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัดบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.5662-66/6727/03/2567
2,86322199-1038บริษัท เอ็ม ยูไอ รับเบอร์ เบลท์ จํากัดบริษัท เอ็ม ยูไอ รับเบอร ์เบลท์ จํากัดเลขที่ 121/52 หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260รกร.5754-66/6704/03/2567
2,86422199-1039บริษัท เมอิวะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เมอิวะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 888/50-51 หมู่ที่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,86522199-1040บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ซอยสขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,86622199-1041บริษัท ไท ไทย รับเบอร์ จำกัดบริษัท ไท ไทย รับเบอร์ จำกัดเลขที่ 711/16,711/57 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
2,86722199-1042บริษัท เจ เอส วาย ลาเท็กซ์ โปรดักส์ (ไทยแแลนด์) จำกัดบริษัท เจ เอส วาย ลาเท็กซ์ โปรดักส์ (ไทยแแลนด์) จำกัดเลขที่ 888/9 หมู่ที่ 2 นิคมอุสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
2,86822199-1043บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัดบริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัดเลขที่ 91/3 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.6286-66/6731/03/2567
2,86922210-0001บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 52, 56 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510รกร.1380-66/6731/03/2567
2,87022210-0002บริษัท กระเบื้องยางสยาม จำกัดบริษัท กระเบื้องยางสยาม จำกัดเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,87122210-0003บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัดบริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำกัดเลขที่ 40-40/1-5 หมู่ที่ 6 ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140รกร.2112-66/6731/03/2567
2,87222210-0004บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างจำกัดบริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-องค์รักษ์ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110รกร.2332-66/6711/03/2567
2,87322210-0005บริษัท เอสเอชพีพี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอสเอชพีพี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/22 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซอยอี-7 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1469-66/6726/03/2567
2,87422210-0006บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัดบริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัดเลขที่ 44 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000รกร.0687-66/6704/03/2567
2,87522210-0007บริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จำกัดบริษัท ที.เอ็น.พี.อินดัสทรี จำกัดเลขที่ 87/9 หมู่ที่ 4 ถนนบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,87622210-1001บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 57-59 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.3919-66/6731/03/2567
2,87722210-1002บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัดบริษัท สยาม พลาสวูด จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4353-66/6721/03/2567
2,87822210-1003บริษัท วี.พี. พลาสติก โปรดักท์ (1993) จำกัดบริษัท วี.พี. พลาสติก โปรดักท์ (1993) จำกัดเลขที่ 84/3 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 74 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
2,87922210-1004บริษัท เค.เอช.ไอ อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เค.เอช.ไอ อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 39/232 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย20 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.3657-66/6731/03/2567
2,88022210-1006บริษัท สินอนันต์พลาสติก จำกัดบริษัท สินอนันต์พลาสติก จำกัดเลขที่ 198 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
2,88122210-1007บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัดบริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัดเลขที่ 88/25 หมู่ที่ 5 ซอย5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
2,88222220-บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994)จำกัด(มหาชน)บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994)จำกัด(มหาชน)เลขที่ 53/3 หมู่ที่ 4 ซอยแก้วอินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
2,88322220-0001บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดบริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 588/85 ซอยบ้วนฮั้ว ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120รกร.0117-66/6728/03/2567
2,88422220-0002บริษัท ปรนันท์ จำกัดบริษัท ปรนันท์ จำกัดเลขที่ 181 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2,88522220-0004บริษัท โพลีเวิลด์ จำกัดบริษัท โพลีเวิลด์ จำกัดเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.0827-66/6706/03/2567
2,88622220-0005บริษัท โปรเกรสพลาสติก จำกัดบริษัท โปรเกรสพลาสติก จำกัดเลขที่ 1669/1 ซอยไวตี ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2,88722220-0006บริษัท กระสอบแหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท กระสอบแหลมทองอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 54 หมู่ที่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
2,88822220-0007บริษัท นารายณ์แพค จำกัดบริษัท นารายณ์แพค จำกัดเลขที่ 5 ซอยบางกระดี่ 35 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.2726-66/6728/02/2567
2,88922220-0008บริษัท เอ็น.เจ.อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท เอ็น.เจ.อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530รกร.2382-66/6722/03/2567
2,89022220-0009บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาสุขสวัสดิ์)เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140รกร.1259-66/6711/03/2567
2,89122220-0010บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 678 ซอยนวมินทร์ 135 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230รกร.2642-66/6719/03/2567
2,89222220-0012บริษัท พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 35 ซอยประชาอุทิศ 27/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140รกร.2688-66/6727/03/2567
2,89322220-0013บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150รกร.2953-66/6727/03/2567
2,89422220-0014บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 323 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2552-66/6731/03/2567
2,89522220-0015บริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1852-66/6728/03/2567
2,89622220-0016บริษัท นำรุ่งอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท นำรุ่งอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 927 หมู่ที่ 15 เขตอุตสาหกรรม บริษัท เอ็ม.ไทย เมืองอุตสาหกรรม จำกัด ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,89722220-0017บริษัท มาลาพลาส จำกัดบริษัท มาลาพลาส จำกัดเลขที่ 370 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0440-66/6731/03/2567
2,89822220-0018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดบริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2090-66/6714/03/2567
2,89922220-0019บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัดบริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัดเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2201-66/6728/03/2567
2,90022220-0020บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัดบริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัดเลขที่ 573 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.2294-66/6726/03/2567
2,90122220-0021บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 242, 242/2 หมู่ที่ 1 ซอยบีไทย ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.1529-66/6731/03/2567
2,90222220-0022บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัดบริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัดเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 9 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.18.8 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0622-66/6719/03/2567
2,90322220-0024บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดบริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.2970-66/6729/03/2567
2,90422220-0025บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 130 หมู่ที่ 17 ซอย5/1 ถนนนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1119-66/6729/03/2567
2,90522220-0026บริษัท โปรเกรส พลาสติค จำกัดบริษัท โปรเกรส พลาสติค จำกัดเลขที่ 112/4 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2,90622220-0027บริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัดบริษัท แอปเปิ้ล ฟิล์ม จำกัดเลขที่ 475 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย1 B ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280รกร.0313-66/6726/03/2567
2,90722220-0028บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดบริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดเลขที่ 92/17 ซอยรัตนราช ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.0738-66/6729/03/2567
2,90822220-0029บริษัท นำง่ายฮงอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท นำง่ายฮงอุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 309 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,90922220-0030บริษัท นำง่ายฮง จำกัดบริษัท นำง่ายฮง จำกัดเลขที่ 436 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,91022220-0031บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัดบริษัท ไทยพีเจ้น จำกัดเลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540รกร.1812-66/6705/03/2567
2,91122220-0032บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัดบริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัดเลขที่ 296 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย5C ถนนพัฒนา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.2996-66/6731/03/2567
2,91222220-0033บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 978 หมู่ที่ 4 อุตสาหกรรมบางปู ซอย11ฺB ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270รกร.2627-66/6703/04/2567
2,91322220-0034บริษัท มาลาพลาส จำกัดบริษัท มาลาพลาส จำกัดเลขที่ 632 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2,91422220-0035บริษัท คงศักดิ์พลาสติก จำกัดบริษัท คงศักดิ์พลาสติก จำกัดเลขที่ 339 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
2,91522220-0036บริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัดบริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัดเลขที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000รกร.1083-66/6731/03/2567
2,91622220-0037บริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัดบริษัท คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัดเลขที่ 11/66 หมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
2,91722220-0038บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101/116 หมู่ที่ 20 สวนอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รกร.3381-66/6731/03/2567
2,91822220-0039บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 249 หมู่ที่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2,91922220-0040บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210รกร.1000-66/6728/03/2567
2,92022220-0041บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 85 ถนนบางงา-ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180รกร.1791-66/6731/03/2567
2,92122220-0042บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัดบริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัดเลขที่ 166 หมู่ที่ 3 ถนนนิคม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000รกร.1481-66/6731/03/2567
2,92222220-0043บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัดบริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัดเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.2205-66/6722/03/2567
2,92322220-0044บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์เนชันแนล จำกัดบริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์เนชันแนล จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120รกร.2146-66/6722/03/2567
2,92422220-0045บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัดบริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัดเลขที่ 7/7 หมู่ที่ 1 ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160รกร.0213-66/6729/03/2567
2,92522220-0046บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชลบุรี จำกัดบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชลบุรี จำกัดเลขที่ 38/16 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0584-66/6728/03/2567
2,92622220-0047บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.2897-66/6729/03/2567
2,92722220-0048บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดบริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 334 หมู่ที่ 1 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.0468-66/6728/03/2567
2,92822220-0049บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 150/35 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.1487-66/6729/03/2567
2,92922220-0050บริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัดบริษัท คิงส์ แบ็ก จำกัดเลขที่ 666 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000รกร.2806-66/6729/03/2567
2,93022220-0051บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัดบริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 888/8 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
2,93122220-0052บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัดบริษัท แบรนด์ (1835) จำกัดเลขที่ 150/48 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
2,93222220-0053บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)ษริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.2789-66/6731/03/2567
2,93322220-0054บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 2เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.3172-66/6731/03/2567
2,93422220-0055บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 3เลขที่ 211/8 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.3171-66/6731/03/2567
2,93522220-0056บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัดบริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัดเลขที่ 49/22 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230รกร.3190-66/6731/03/2567
2,93622220-0057บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอชั่น จำกัดเลขที่ 69-69/1 หมู่ที่ 2 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนหนองบอน ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160รกร.3670-66/6727/02/2567
2,93722220-0058บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จำกัดเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 9 ซอยนิคม 10 ถนนทางหลวงสาย36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,93822220-0059บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดเลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1895-66/6731/03/2567
2,93922220-0060บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.6014-66/6719/03/2567
2,94022220-0061บริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 64/21 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.0079-66/6705/02/256719/02/2567
2,94122220-0062บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 5 ซอย13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,94222220-0063บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ซอย13 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180รกร.0837-66/6731/03/2567
2,94322220-0064บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัดบริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัดเลขที่ 500/48 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140รกร.1197-66/6731/03/2567
2,94422220-0065บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 137/3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
2,94522220-0066บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัดบริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัดเลขที่ 5/9-11-12 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคลองน้ำเค็ม ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.2407-66/6731/03/2567
2,94622220-0067บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัดบริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.0615-66/6728/03/2567
2,94722220-0068บริษัท ดูราแพคจำกัดบริษัท ดูราแพค จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,94822220-0069บริษัท ไลอ้อนคอนเทนเนอร์สจำกัดบริษัท ไลอ้อนคอนเทนเนอร์ส จำกัดเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
2,94922220-0070บริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 103/1 ซอยเวลโกรว์ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1922-66/6729/03/2567
2,95022220-0071บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัดบริษัท คอมบีแพ็ค จำกัดเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ซอย1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.4699-66/6728/03/2567
2,95122220-0072บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัดบริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัดเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1668-66/6729/03/2567
2,95222220-0073บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)เลขที่ 85/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา- ตราด ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.1729-66/6729/03/2567
2,95322220-0074บริษัท จิรเดชา จำกัดบริษัท จิรเดชา จำกัดเลขที่ 19/2/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
2,95422220-0075บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130รกร.3736-66/6731/03/2567
2,95522220-0076บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดบริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย14 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180รกร.3839-66/6729/03/2567
2,95622220-0077บริษัท เดอสเตอร์ จำกัดบริษัท เดอสเตอร์ จำกัดเลขที่ 175 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140รกร.1491-66/6731/03/2567
2,95722220-0078บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัดบริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัดเลขที่ 69/5 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2,95822220-0079บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัดเลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000รกร.0973-66/6726/03/2567
2,95922220-0081บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.0030-66/6721/03/2567
2,96022220-0082บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160รกร.2439-66/6729/03/2567
2,96122220-0083บริษัท พรอดดิจิ จำกัดบริษัท พรอดดิจิ จำกัดเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 3 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120รกร.0033-66/6713/03/2567
2,96222220-0084บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัดบริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัดเลขที่ 82/1 ถนนคลองใหม่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110รกร.0823-66/6725/03/2567
2,96322220-0085บริษัท หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จำกัดบริษัท หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จำกัดเลขที่ 17/14 หมู่ที่ 6 ซอยเฮงเฮง ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
2,96422220-0086บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัดบริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัดเลขที่ 29/9 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180รกร.4072-66/6728/03/2567
2,96522220-0088บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
2,96622220-0089บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัดบริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัดเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.1666-66/6727/03/2567
2,96722220-0090บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1019-66/6731/03/2567
2,96822220-0092บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 1/102 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.1766-66/6713/03/2567
2,96922220-0093บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/2)เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4439-66/6731/03/2567
2,97022220-0094บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 ถนนอัมพวา-บางคนที ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110รกร.0811-66/6727/03/2567
2,97122220-0095บริษัท รัตนาภธนากิต จำกัดบริษัท รัตนาภธนากิต จำกัดเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
2,97222220-0098บริษัท ทาร์ปิโค จำกัดบริษัท ทาร์ปิโค จำกัดเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2,97322220-0099บริษัท แอคทู - ลั่ม จำกัดบริษัท แอคทู - ลั่ม จำกัดเลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000รกร.0144-66/6731/03/2567
2,97422220-0100บริษัท สินดีอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท สินดีอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 21/1 ถนนพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
2,97522220-0101บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 1/6)เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4440-66/6731/03/2567
2,97622220-0102บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัดบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัดเลขที่ 1/5 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย8 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2,97722220-0103บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัดบริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัดเลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนสายยุทธศาสตร์ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
2,97822220-1001บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดบริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัดเลขที่ 185/6 หมู่ที่ 9 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000รกร.3887-66/6727/03/2567
2,97922220-1002บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัดบริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัดเลขที่ 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160รกร.4260-66/6728/03/2567
2,98022220-1003บริษัท สหจิตต์วัฒนา อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดบริษัท สหจิตต์วัฒนา อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเลขที่ 55 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
2,98122220-1004บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัดบริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัดเลขที่ 173 หมู่ที่ 9 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2,98222220-1005บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัดบริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัดเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 12 ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
2,98322220-1006บริษัท ลามิเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ลามิเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
2,98422220-1007บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัดบริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัดเลขที่ 164 หมู่ที่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000รกร.4469-66/6718/03/2567
2,98522220-1008บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัดบริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัดเลขที่ 73/6 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110รกร.3435-66/6727/03/2567
2,98622220-1009บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัดอาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เลขที่ 234, 234/2 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160รกร.3418-66/6712/02/2567
2,98722220-1011บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัดบริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัดเลขที่ 94/2 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 72 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130รกร.3928-66/6731/03/2567
2,98822220-1012บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัดบริษัท เดอะ เพ็ท จำกัดเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000รกร.3590-66/6731/03/2567
2,98922220-1014บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัดบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000รกร.4392-66/6720/03/2567
2,99022220-1015บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัดบริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัดเลขที่ 55/5-6-7 หมู่ที่ 11 ถนนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210รกร.4023-66/6727/03/2567
2,99122220-1016บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150รกร.3501-66/6709/05/2567
2,99222220-1017บริษัท วาวา