สถานะการส่งรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารแต่ละแห่งประจำปี 2565


Warning: oci_connect(): ORA-12541: TNS:no listener in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 77
ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ กรุณาตรวจสอบ
Warning: oci_parse() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 142

Warning: oci_execute() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 144

Warning: oci_error() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 148
รหัสความผิดพลาด ORA-00000


Warning: oci_fetch() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 219

Warning: oci_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 86
ลำดับTSIC-IDชื่อนิติบุคคลชื่อสถานประกอบการที่อยู่เลขที่รับวันที่รับรายงานวันที่รายงานสรุปผลการตรวจสอบ