รายชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ลำดับTSIC-IDชื่อโรงงาน/อาคารตามประกาศที่อยู่โทรศัพท์
101301-1001 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [โครงการวิจัยพืชเมืองหนาว]เลขที่ 39/279 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038676201
201302-1001บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ]เลขที่ 555/3 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210025373331
301450-1001บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด [บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (สาขา1)]เลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140053-571181-3
401450-1002บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032-228044
501461-0003บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (กม.3)]เลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ถนนธนะรัชต์ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 301300 4436 5264
601461-1001 บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-704646
701461-1002บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด [โรงฟักไข่บ่อพลอย]เลขที่ 46/19 หมู่ที่ 4 ถนนบ่อพลอย ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130034-549999
801461-1004บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกฟาร์มไก่ พ่อ แม่พันธุ์ 1)]เลขที่ 176 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230081-9945141
901461-1005บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด [บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (แผนกฟาร์มไก่ พ่อ แม่พันธุ์ 3-4)]เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230036-461799
1001461-1007บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (โรงฟักคลองมือไทร)]เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-263034, 038-263034
1101461-1008บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410044-756472-3
1201462-0001บริษัท สหฟาร์มจำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โครงการไก่เนื้อ ทรัพย์ผาสุข)]เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ถนนหนวงสรวง-ท่ามะเฟือง ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1513001-213666
1301462-0002บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการไก่พันธุ์)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-426-059
1401462-0003บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการโรงฟัก)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-428-040-42
1501462-0004บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด [บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (กิจการไก่เนื้อ โกลเด้น ไลน์ บิสซิสเนส)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-425-725
1601462-0005บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จำกัด [บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะเวิลด์ จำกัด (กิจการไก่เนื้อ ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์)]เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130036-425-725
1701462-0007บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด [บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด (ฟาร์มหินซ้อน)]เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-227-338
1801462-0008 บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มแก่งคอย)]เลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-247-164
1901462-0009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มทับกวาง]เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260036-251902*121
2001462-0010บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มโพธิ์งาม]เลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2101462-0011บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มป่าไผ่]เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2201462-0012บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มคำใหญ่]เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2301462-0013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเตาปูน]เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2401462-0014บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มป่าไม้แดง]เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2501462-0015บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบ้านธาตุ]เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110036-251902*121
2601462-0016 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเกาะโพธิ์]เลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240037-367934
2701462-0017บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด [ฟาร์มพนมสารคาม 2]เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-285-400
2801462-0018บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด [นครชัยศรีฟาร์ม]เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-331-118, 331-859
2901462-0020 บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด [บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด (ฟาร์มสูงเนิน)]เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170081-1701265
3001462-0021บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสีคิ้ว]เลขที่ 264 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340084-0752506
3101462-1001บริษัท ซี เอฟ ฟาร์ม จำกัดเลขที่ 157 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 201900-3826-3595
3201462-1002บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (ฟาร์มเขายูงทอง)]เลขที่ 109/2 หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270038-263105
3301462-1003บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัดเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1326008-1911-7987
3401462-1005บริษัท ชิงธง จำกัด [โรงฟักทรัพย์เจริญ]เลขที่ 128 หมู่ที่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130061-7853232, 061-7854474
3501462-1009บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบ้านบึง]เลขที่ 112 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-263224, 086-3604111
3601462-1010บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด [บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด (ฟาร์มเขาขุนอินทร์)]เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220038-263503
3701462-1011บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 1)]เลขที่ 129/1 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
3801462-1012บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 2)]เลขที่ 129/2 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
3901462-1013บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 4)]เลขที่ 129/4 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4001462-1014บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 5)]เลขที่ 129/5 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056713913
4101462-1015บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 10)]เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4201462-1016บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 11)]เลขที่ 169 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4301462-1017บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 12)]เลขที่ 169/2 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4401462-1018บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 14)]เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4501462-1019บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 15)]เลขที่ 169/5 หมู่ที่ 7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-913-14
4601462-1020บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 16)]เลขที่ 196/1 หมู่ที่ 6 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713914
4701462-1022บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 6)]เลขที่ 219/5 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
4801462-1023บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 8)]เลขที่ 219/4 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-914
4901462-1024บริษัท ชิงธง จำกัด [โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ (ฟาร์มเอสซีอาร์ 9)]เลขที่ 219/1 หมู่ที่ 9 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210056-713-913
5001462-1025บริษัท ซันอโกร จำกัดเลขที่ 391-3 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110081-3591550
5101462-1026บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 16 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220036-226-371
5201462-1027บริษัท ฟาร์มแหลมทอง จำกัด [ฟาร์มโคกขี้ตุ่น]เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 303800934906394
5301462-1028บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด [ฟาร์มสองคร]เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380044249391
5401462-1029บริษัท เบสท์ ชิคส์ จำกัด [ทรัพย์บัวทอง 1,2]เลขที่ 189 หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 671700910326931
5501462-1030บริษัท เบสท์ ชิคส์ จำกัด [ทรัพย์บัวทอง 4,5]เลขที่ 189/4 หมู่ที่ 18 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 671700910326931
5601462-1031บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มซับสนุ่น]เลขที่ 95/1 หมู่ที่ 11 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18220081-9064605
5701462-1032บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มขอนแก่น 1]เลขที่ 129 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130085-0032739
5803212-0001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มซีฟาร์ม 1]เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170038-661317
5903212-0002บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มระยอง 3]เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170038-867430
6003212-0006บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มโขมง]เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170085-980-6781
6103212-0007บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มบางกะไชย 1]เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120039-456-099
6203212-0008บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 3]เลขที่ 62/2 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120039-518-507
6303212-0009บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจ อาร์ 4]เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120039-517-332
6403212-0010 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [กิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร]เลขที่ 76,76/2-5 หมู่ที่ 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150039-599349
6503212-0011บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มท่าพริก]เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000085-980-6768
6603212-0013 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มซีเอส 1 (CS1)]เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 13 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130082-9931141
6703212-0014 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพชรบุรี 5]เลขที่ 164 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110032-405333
6803212-0015 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [นครฟาร์ม]เลขที่ 106/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170085-9806835
6903212-0016 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 1]เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-348740
7003212-0017 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 2]เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-517855
7103212-0018 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มปากพนัง 3]เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140075-517856
7203212-0019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มนครศรีธรรมราช 4]เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140085-9806820
7303212-0020 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน]เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190085-9807641-2
7403212-0021บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 1]เลขที่ 157/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-402207
7503212-0022บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 2]เลขที่ 100/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-270351
7603212-0023บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 3]เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170077-918101
7703212-0024บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ 4]เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-347102
7803212-0026บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเอสอาร์ที 4]เลขที่ 203 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-280568
7903212-0027บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 5]เลขที่ 377/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-720018
8003212-0028บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มกาญจนดิษฐ์]เลขที่ 79/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290084-1945959
8103212-0030บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 4]เลขที่ 100/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160085-9806806
8203212-0033 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มสวี]เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130077-538-068
8303212-0035 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มระโนด]เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140085-9806826
8403212-0036 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเทียนชัย]เลขที่ 103/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140074-454016
8503212-1001บริษัท ซี.เอ.พี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด [บริษัท ซี.เอ.พี. ยูนิเวอร์แซล จำกัด (ฟาร์มสุราษฎร์ธานี 1)]เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
8603212-1002บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด [ศรีสุบรรณฟาร์ม 1]เลขที่ 157/2-3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-340-229
8703212-1003บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด [ศรีสุบรรณฟาร์ม 6]เลขที่ 141/11 หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841600 77347 145
8803212-1004บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด [ศรีสุบรรณฟาร์ม 3]เลขที่ 102/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160077-371880
8903212-1005บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มละแม]เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170077-519459
9003212-1007บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซีฟาร์ม 2]เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170085-980-6770
9103212-1008บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มกุ้งโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า]เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 221900917728806
9203212-1009บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มร้อยเพชร เฟส 3]เลขที่ 76, 76/2-6 หมู่ที่ 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2315008 7452 1195
9303212-1010บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มแม่กลอง 1]เลขที่ 32/6 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000063-9033680
9403212-1011บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกรามเพชรบุรี]เลขที่ 34/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110083-9883621
9503221-1001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) [ฟาร์มอโยธยา]เลขที่ 69/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160083-9883592, 083-6850553
9603222-0001 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว]เลขที่ 71 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 861600 7758 6078
9735101-1134บริษัท วะตะแบก วินด์ จํากัด [สถานีไฟฟ้าย่อย บริษัท วะตะแบก วินด์ จํากัด]เลขที่ 188 หมู่ที่ 17 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
9835101-1171บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จํากัด [สถานีไฟฟ้าย่อยบริษัท ทรอปิคอล วินด์ จํากัด]เลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
9935101-1172บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จํากัด [สถานีไฟฟ้าย่อยบริษัท เทพารักษ์ วินด์ จํากัด]เลขที่ 207 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
10035101-1173บริษัท เค.อาร์. วัน จำกัด [สถานีไฟฟ้าย่อยบริษัท เค.อาร์. วัน จำกัด]เลขที่ 47 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
10135101-1174บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด [สถานีไฟฟ้าย่อยบริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด]เลขที่ 209 หมู่ที่ 18 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
10235101-1175บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด [สถานีไฟฟ้าย่อยบริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด]เลขที่ 122 หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
10335102-0002การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย]เลขที่ 1192 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2249 6114
10435102-0003การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน]เลขที่ 809 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2241 5399
10535102-0004การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน]เลขที่ 476 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2986 1111
10635102-0005การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา]เลขที่ 3027 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200 2291-0536
10735102-0006การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี]เลขที่ 200 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-580-7480
10835102-0007การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง (เขตบางขุนเทียน)]เลขที่ 39 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2451 4104,02-8415229
10935102-0008การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง (เขตวัดเลียบ)]เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200225-5666
11035102-1001การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ]เลขที่ 21 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 101400 2877 5211
11135102-1002การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี]เลขที่ 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700024120143
11235102-1003การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา]เลขที่ 556 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2769 3222
11335102-1004การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง]เลขที่ 69/10 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 111100 2834 0200
11435201-1003 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง]เลขที่ 555 ถนนไอแปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2115002372000#34338
11535202-0003บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี]เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 2537 2000 ต่อ 5008
11635202-1004บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลักทุ่งครุ]เลขที่ 98/22 หมู่ที่ 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 1014002-4585210
11735202-1005บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลักกัลปพฤกษ์]เลขที่ 65 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016002-4394630
11835202-1007 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160025937217-9
11935202-1008บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีวัดปริมาตรก๊าซ ปตท.]เลขที่ 1/6 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130074496082#725
12035202-1009 บริษัท วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 88/168 หมู่ที่ 5 ซอยกิ่งแก้ว 40 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540027502681
12135202-1010บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 88/8-10 หมู่ที่ 5 ซอยกิ่งแก้ว 40 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540023129108
12235202-1011บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ เขาหินซ้อน]เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2412002-5372000 ต่อ 38405
12335202-1012บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังปิโตรเลียมบางจาก]เลขที่ 211 ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260022397070
12436001-0008กรมชลประทาน [สำนักงานชลประทานที่ 13]เลขที่ 96 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110611-070
12536002-0001การประปานครหลวง [ส่วนสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ]เลขที่ 1 ถนนริมคลองประปา (ฝั่งซ้าย) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000 2587 0823
12636002-0004บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [อีสท์วอเตอร์]เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-272-1600
12736002-0005การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ]เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015002-4272020
12836002-0006การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ]เลขที่ 108/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 1060002-4675365
12936002-0007การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม]เลขที่ 452 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-8044463
13036002-0008การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี]เลขที่ 30/160 หมู่ที่ 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9147866
13136002-0009การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง]เลขที่ 40/9 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-7371763
13236002-0010การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว]เลขที่ 591 ถนนรามคำแหง039 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002-5395954
13336002-0011การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี]เลขที่ 106 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2520758
13436002-0012การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย]เลขที่ 41 ซอย40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-3817685
13536002-0013การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง]เลขที่ 73 หมู่ที่ 10 ถนนรางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-1737195
13636002-0014การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี]เลขที่ 204 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3121731
13736002-0019การประปานครหลวง [สถานีสูบจ่ายน้ำสำแล]เลขที่ 91/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2598 0202,0 2581 6213
13836002-0021บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด [สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเทรา]เลขที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-812-444
13936002-0024การประปาส่วนภูมิภาค [โรงกรองน้ำบ้านโกทา]เลขที่ 122 หมู่ที่ 9 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4324 2254
14036002-0026การประปาส่วนภูมิภาคเลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2551 1020-2
14136002-0027 การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาหาดใหญ่]เลขที่ 243 ถนนพลพิชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110(074) 252691
14236002-0028การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ำบางพระ1)]เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210(038) 274865-6
14336002-0029การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาพัทยา]เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260(038) 222090 , 222462-4
14436002-0030การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาบ้านฉาง]เลขที่ 118 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านฉาง-ซากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130(038) 602008
14536002-0031การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาชลบุรี (สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 , สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 2)]เลขที่ 182/7 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110(038) 274865-6
14636002-0032การประปาส่วนภูมิภาค [การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี (สถานีผลิตน้ำพิบูลสงคราม 2)]เลขที่ 310/1000 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160036-411480
14736002-0033การประปาส่วนภูมิภาค [การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (โรงสูบน้ำดิบแรงต่ำหนองหิน)]หมู่ที่ 8 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000-4322-8313,0-4322-4022
14836002-0034การประปาส่วนภูมิภาค [การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (โรงกรองน้ำอุโมงค์)]เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-277570, 053-233480
14936002-0035การประปาส่วนภูมิภาค [การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง)]เลขที่ 500 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-248-880
15036002-0036การประปาส่วนภูมิภาค [การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (สถานีผลิตน้ำโรงกรองน้ำบ้านถ่อน)]เลขที่ 262 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-222733
15136002-0037การประปาส่วนภูมิภาค [สำนักงานประปาอุบลราชธานี]เลขที่ 190 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-243911
15236002-1012บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัดเลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-570001#122
15336003-0001กรมชลประทาน [กรมชลประทาน ปากเกร็ด]เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111205836050-9
15436003-0002กรมชลประทาน [สำนักงานชลประทานที่ 6]เลขที่ 215 หมู่ที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4322 2555
15541002-1001บริษัท ริชโฮม 2011 จำกัดเลขที่ 97 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130037-291468
15645101-0002 บริษัท นิยมพานิช จํากัด [บริษัท นิยมพานิช จำกัด]เลขที่ 62 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200270-020-2
15745101-0003 บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัดเลขที่ 1483 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7442 2200-16
15845101-0004บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด [บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์จำกัด]เลขที่ 99/2 ซอยเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320(02) 2472525
15945102-0002บริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค จำกัด [บริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค จำกัด สาขาวิภาวดี]เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109009386077-101
16045103-1001บริษัท เอเอ็มจีพีไอ จำกัด [เบนซ์อมรรัชดา]เลขที่ 60 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000-2939-0055
16145201-0001บริษัท ขนส่ง จำกัด [ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ]เลขที่ 48/26 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2901 4215
16245201-1002บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-7939560
16345201-1008บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัดเลขที่ 699 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044756333
16445302-บริษัท มหาชน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริษัทมหาชน ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 313 ถนนสีลม กรุงเทพฯ
16545302-0001บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด [บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีีย จำกัด]เลขที่ 801 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-3295000
16646204-0001บริษัท สหฟาร์ม จำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โครงการไก่พันธุ์ทรัพย์สมบูรณ์)]เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1513001-2165327
16746204-0002บริษัท สหฟาร์มจำกัด [บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (กิจการไก่เนื้อสหฟาร์มพัฒนา)]เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 151405100051ต่อ505-507
16846300-บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า สาขา อุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม) [บมจ.ซีพีแอ็กซ์ตร้า สาขา อุดรธานี 2 (บ้านเลื่อม)]เลขที่ 315/5 หมู่ที่ 2 ถนนบุญยาหาร ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042118950
16946510-0001 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1023002-553-8888 ต่อ 5221
17046612-0001บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100 2326 3864, 0 2834 8900
17146639-0001บริษัท เอกแปซิฟิกแลนด์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัดเลขที่ 5/81 หมู่ที่ 4 ซอยโยกย้าย ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2527 0480 - 99
17246900-1001บริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด [ไทยมาร์ท สาขารามอินทรา]เลขที่ 40 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510081-2961115
17347112-0002บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ]เลขที่ 201 หมู่ที่ 9 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140873-1200-30
17447112-0003บริษัท บางลำภูสรรพสินค้า จำกัด [ห้างบางลำภูสรรพสินค้า (สาขาบางลำภู)]เลขที่ 85/1 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200282-2507-10
17547112-0005บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว]เลขที่ 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240375-7000
17647112-0006บริษัท อี.ดี.สัน จํากัด [ห้างสรรพสินค้าเอดิสัน (สาขาศรีย่าน)]เลขที่ 664 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300241-3111,2437833
17747112-0008บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาปิ่นเกล้า)]เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107000 2793 7879
17847112-0009บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ]เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210573-5800
17947112-0010บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบอน]เลขที่ 210 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150416-8080
18047112-0011บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพระราม 2]เลขที่ 127 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2451 3222
18147112-0012บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด [อิออนหลักสี่]เลขที่ 78 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220552-3200-4
18247112-0013บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขามีนบุรี]เลขที่ 73 หมู่ที่ 18 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105109189003-67
18347112-0014บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาซีคอนสแควร์]เลขที่ 55/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102607219088-117
18447112-0015บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3-2]เลขที่ 1245 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102407353062-73
18547112-0016บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์]เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105109064814-21
18647112-0017บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม 2]เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101608074753-60
18747112-0018บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1]เลขที่ 629 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 102309477720-69
18847112-0019บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพระราม 2]เลขที่ 88/2528 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2892 8130-69
18947112-0020บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์]เลขที่ 521 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107008645711-32
19047112-0021บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารามอินทรา]เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102209717555-62
19147112-0022บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารามอินทรา]เลขที่ 14/2 หมู่ที่ 8 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 102300 2935 9800
19247112-0023บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสาทร]เลขที่ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120(02) 6760676
19347112-0024บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาประชาชื่น]เลขที่ 829 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800(02) 9106000
19447112-0025บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหลักสี่]เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220(02) 9557500
19547112-0026บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางแค]เลขที่ 266 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160(02) 8044800
19647112-0027บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารัชดา-พระราม 3]เลขที่ 172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120(02) 6810920
19747112-0028บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพระราม 4]เลขที่ 3300 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110(02) 6728585
19847112-0029บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ]เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210(02) 9907555
19947112-0030บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสุขุมวิท 50]เลขที่ 1710 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110(02) 7414444
20047112-0031บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสามเสน]เลขที่ 935/11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300(02) 2412400-6
20147112-0032บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางปะกอก]เลขที่ 538/2 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140(02) 8721500
20247112-0033บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางกะปิ]เลขที่ 3109 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2730 4444-68
20347112-0034บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาลาดพร้าว]เลขที่ 1190 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2930 9444-82
20447112-0035บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบางนา]เลขที่ 111 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2744 3000
20547112-0036บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาดอนเมือง]เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2973 7222
20647112-0037บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบางปะกอก]เลขที่ 278 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0 2872 2000
20747112-0038บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช]เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 102500 2311 8099
20847112-0039บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบางบอน]เลขที่ 371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101500 2898 0999
20947112-0040บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพระราม 1]เลขที่ 831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-612-3960-79
21047112-0041บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์]เลขที่ 244 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 1070002-434-8800
21147112-0042บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง]เลขที่ 1050 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 1060002-876-2777
21247112-0043บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาวังหิน]เลขที่ 555,557 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1023002-942-3841-66
21347112-0044บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาราชดำริ]เลขที่ 97/11 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-250-4888
21447112-0045บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารัชดาภิเษก]เลขที่ 125 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1032002-354-0570
21547112-0046บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอิสรภาพ]เลขที่ 2 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 1060002-890-3000
21647112-0047บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว 2]เลขที่ 669 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-983-7333
21747112-0048บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม]เลขที่ 611 หมู่ที่ 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-421-2999
21847112-0049บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพระราม 4]เลขที่ 2929 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-661-5999
21947112-0050บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสะพานควาย]เลขที่ 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-616-7555
22047112-0051บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3]เลขที่ 103 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-976-9111 ต่อ 2107
22147112-0052บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสวนหลวง]เลขที่ 314-314/1-4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-328-2100 ต่อ 192
22247112-0053บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหนองจอก]เลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-985-7800-5
22347112-0054บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพระราม 2 สาขา 2]เลขที่ 282/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-451-3222
22447112-0055บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงปิ่นเกล้า]เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 1070002-884-6027
22547112-0056 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สำนักงานใหญ่]เลขที่ 629/1 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 1023002-797-9000
22647112-0057 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์]เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2677 8888
22747112-0058บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาประชาอุทิศ]เลขที่ 523-523/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 1014002-4642888
22847112-0059บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาร่มเกล้า (Hypermarket)]เลขที่ 44 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9182000
22947112-0060บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาร่มเกล้า(ช็อปปิ้งมอลล์)]เลขที่ 42 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9182000
23047112-0061บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามอินทรา]เลขที่ 904 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2540 7171
23147112-0062บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3]เลขที่ 101,101/1 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-9165500
23247112-0063บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสายไหม]เลขที่ 89-89/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 1022002-9764305
23347112-0064บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์]เลขที่ 422 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-3834104
23447112-0065บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบางพลี]เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540750-7600,756-6630
23547112-0066บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์]เลขที่ 425 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102707588230-8
23647112-0067บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางนาตราด]เลขที่ 14/9 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540(02) 7399010
23747112-0068บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาศรีนครินทร์]เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270(02) 7598400-14
23847112-0069บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์]เลขที่ 94 หมู่ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2464 4222
23947112-0070บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ]เลขที่ 498/1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2388 2444-58
24047112-0071บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางพลี]เลขที่ 99/27 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-715-0340
24147112-0072บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสำโรง 2]เลขที่ 1293 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-380-6999
24247112-0073บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี]เลขที่ 249 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-706-1300-2
24347112-0074บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางปู]เลขที่ 2502 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102800 2710 9504-50
24447112-0075บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ]เลขที่ 34/54 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111209828061-71
24547112-0076บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์]เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 111400 2921 2800-5
24647112-0077บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบางใหญ่]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 111400 2903 1112
24747112-0078บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ 2]เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111209626177
24847112-0079บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์]เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000(02) 9508870
24947112-0080บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพงษ์เพชร]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2955 5700-24
25047112-0081บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์ 2]เลขที่ 68/777 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศน์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2950 4888
25147112-0082บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางใหญ่]เลขที่ 90 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 111300 2832 5000-19
25247112-0083บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาติวานนท์]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-968-6300-14
25347112-0084บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขารังสิต]เลขที่ 189 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2992 1011
25447112-0085บริษัท เชียร์ กรุ๊ป จํากัด [อาคารเชียร์ ไฮเปอร์ มาร์ท]เลขที่ 63/3 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130531-4320
25547112-0086บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารังสิต 2]เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121309950910-9
25647112-0087บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารังสิต]เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130(02) 9580100
25747112-0088บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารังสิต]เลขที่ 801 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130(02) 9583700
25847112-0089บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาปทุมธานี]เลขที่ 21/49 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-978-1834
25947112-0090บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารังสิต-นครนายก]เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-549-7224-5
26047112-0091บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านฟ้า-ลำลูกกา]เลขที่ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-998-8100-19
26147112-0092บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารังสิต คลอง 7]เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-957-2000
26247112-0093บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานวนคร]เลขที่ 98/103 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-909-7216
26347112-0094บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลำลูกกา]เลขที่ 10 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-152-7373
26447112-0095บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาคลอง 3]เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-592-2828
26547112-0096บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานวนคร]เลขที่ 98/196 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-520-3000
26647112-0097บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขารังสิตคลองหก]เลขที่ 158/17 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-577-6200
26747112-0098บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาลำลูกกาคลอง 2]เลขที่ 20/68 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002-9958706-21
26847112-0099บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลำลูกกา 2]เลขที่ 3/83 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9973100
26947112-0100บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาคลองหลวง]เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5293636
27047112-0101บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอยุธยา]เลขที่ 126/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000(035)229090
27147112-0102บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางปะอิน]เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180(035) 950 235-54
27247112-0103บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเสนา-อยุธยา]เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110035-717-152-71
27347112-0104บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอยุธยา]เลขที่ 80 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-747001
27447112-0105บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอยุธยา]เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-706406
27547112-0106บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลพบุรี]เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000615810
27647112-0107บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาลพบุรี]เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036-614-769-83
27747112-0108บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสิงห์บุรี-ท่าวุ้ง]เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150036-680100
27847112-0109บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลพบุรี 2]เลขที่ 319 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036-780777
27947112-0110บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลพบุรี]เลขที่ 227 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036-784884
28047112-0111บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาชัยนาท]เลขที่ 364/25 ถนนทางหลวง 340 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000056-426-806
28147112-0112บริษัท สระบุรีทวีกิจพลาซ่า จำกัด [อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์]เลขที่ 57/5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-314533-35
28247112-0113บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสระบุรี]เลขที่ 91/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000(036)315831-50
28347112-0114บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี]เลขที่ 66/3 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-731-100
28447112-0115บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพัทยาเหนือ]เลขที่ 78/12 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260361361
28547112-0116บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี]เลขที่ 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000279-201-10
28647112-0117บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพัทยาใต้]เลขที่ 408/2 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150(038)300800-20
28747112-0118บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพัทยาเหนือ]เลขที่ 221/19 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150(038) 370910
28847112-0119บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาชลบุรี]เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 784820
28947112-0120บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสัตหีบ]เลขที่ 179 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180038-739-9468-77
29047112-0121บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพัทยา 3]เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260038-360-444-9
29147112-0122บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาชลบุรี 2]เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-785-000
29247112-0123บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาชลบุรี]เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-192-200
29347112-0124บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพัทยา 2]เลขที่ 565/41 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-374-800-14
29447112-0125บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาแหลมฉบัง]เลขที่ 4/222,4/309 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-753-025-30
29547112-0126บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา]เลขที่ 22/24 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-053400
29647112-0127บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอมตะนคร]เลขที่ 700/75 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-457305-40
29747112-0128บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบ้านบึง]เลขที่ 181 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038-486556
29847112-0129บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาชลบุรี เซ็นทรัล]เลขที่ 55/92 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-053570
29947112-0130บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาระยอง]เลขที่ 15/11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000(038)875400-14
30047112-0131บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระยอง]เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000875300
30147112-0132บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาระยอง]เลขที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 210000 3880 0555-79
30247112-0133บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านฉาง]เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130(038) 881 000-1
30347112-0134บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาแหลมทอง]เลขที่ 554/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-807310
30447112-0135บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาจันทบุรี]เลขที่ 25/4 ถนนพระยาตรัง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220000 3935 1380-97
30547112-0136บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาจันทบุรี]เลขที่ 21/11 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-355-240-54
30647112-0137บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาจันทบุรี]เลขที่ 1012 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-436400
30747112-0138บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา]เลขที่ 9/1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-536-100
30847112-0139บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา]เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-511-518
30947112-0140บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาพนมสารคาม]เลขที่ 1166/2 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 241200 3883 7356-65
31047112-0142บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาปราจีนบุรี]เลขที่ 630/1 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037-217-500
31147112-0143บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาศรีมหาโพธิ์]เลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-414-738-47
31247112-0144บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาราชบุรี]เลขที่ 8/4 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 700000 3235 0320-39
31347112-0145บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาราชบุรี]เลขที่ 534 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-332-600
31447112-0146บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านโป่ง]เลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110(032) 368 742-494
31547112-0147บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง]เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110032-368408
31647112-0148บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาราชบุรี]เลขที่ 249 หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-332249
31747112-0149บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากาญจนบุรี]เลขที่ 355/3 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 710000 3462 3822-46
31847112-0150 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี]เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-699609
31947112-0151บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสุพรรณบุรี]เลขที่ 293 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000(035)525001-21
32047112-0152บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี]เลขที่ 290/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-547-250-65
32147112-0153บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสามชุก]เลขที่ 820 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130035-504-801-10
32247112-0154บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครปฐม]เลขที่ 754 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3421 3070-84
32347112-0155บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครปฐม]เลขที่ 86 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000(034) 200711-20
32447112-0156บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครปฐม]เลขที่ 1048 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3421 3700
32547112-0157บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสามพราน]เลขที่ 20/10 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110034-223-323-40
32647112-0158บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครชัยศรี]เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034-231-159
32747112-0159บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาศาลายา]เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210(034) 100 230-50
32847112-0160บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขากำแพงแสน]เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140034-281-022-31
32947112-0161บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่]เลขที่ 17/17 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7316002-420-0666
33047112-0162บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขามหาชัย]เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034)827170-3
33147112-0163บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขามหาชัย]เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-870890
33247112-0164บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสมุทรสงคราม]เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-724-112-21
33347112-0165บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี]เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000454555-69
33447112-0166บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเพชรบุรี]เลขที่ 103 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-771-616
33547112-0167บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาปราณบุรี]เลขที่ 567 หมู่ที่ 3 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120(032) 630100
33647112-0168บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาปราณบุรี]เลขที่ 706 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120032-542-640-59
33747112-0169บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาประจวบคีรีขันธ์]เลขที่ 51/12 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000032-652202-41
33847112-0170บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 1]เลขที่ 152 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000261-200-10
33947112-0171บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่]เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-262300
34047112-0172บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเชียงใหม่]เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100807488-99
34147112-0173บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2]เลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 500000 5385 0670-77
34247112-0174บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาคำเที่ยง]เลขที่ 19 ถนนตลาดคำเที่ยง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000(053) 872777
34347112-0175บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 2]เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-447-799
34447112-0176บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหางดง]เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-447-711-30
34547112-0177บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาฝาง]เลขที่ 577 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110053-382-010-25
34647112-0178บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหางดง 2]เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230053-427600-25
34747112-0179บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแม่ริม]เลขที่ 212 หมู่ที่ 4 ถนนแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180053-268212
34847112-0180 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน]เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-581-285
34947112-0181บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลำพูน]เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-575-622
35047112-0182บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลำปาง]เลขที่ 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100(054)352666-80
35147112-0183บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาลำปาง]เลขที่ 222 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-317-922
35247112-0184บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาลำปาง]เลขที่ 110/3 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-230111
35347112-0185บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาอุตรดิตถ์]เลขที่ 2 ถนนศรีชาววัง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055-443-049-68
35447112-0186บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาแพร่]เลขที่ 55/4 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054-621-536-45
35547112-0187บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาแพร่]เลขที่ 600 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054-625-675 ต่อ 2017
35647112-0188บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาน่าน]เลขที่ 320 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000054-713-131-40
35747112-0189บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาพะเยา]เลขที่ 669 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000054-544-555-64
35847112-0190บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาเชียงคำ]เลขที่ 369 หมู่ที่ 5 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110054-070-370-79
35947112-0191บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเชียงราย]เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ถนนรอบเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000(053)746500-14
36047112-0192บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาแม่สาย]เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130053-646-007-8
36147112-0193บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย]เลขที่ 12 หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100053-703-688
36247112-0194บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาแม่จัน]เลขที่ 245 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110(053) 660 025-29
36347112-0195บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครสวรรค์]เลขที่ 67/15 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000325199
36447112-0196บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครสวรรค์]เลขที่ 320/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5633 2000-14
36547112-0197บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ สาขา 2]เลขที่ 610/9 หมู่ที่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-370700
36647112-0198 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขากำแพงเพชร]เลขที่ 889 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000055-717777
36747112-0199บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร]เลขที่ 613/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000055-853888
36847112-0200บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาขาณุวรลักษบุรี]เลขที่ 435 หมู่ที่ 5 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140055-726473
36947112-0201บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาตาก]เลขที่ 18/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000055-892300*2107
37047112-0202บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุโขทัย]เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000055-636-111
37147112-0203 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 1199 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000218765-76
37247112-0204 บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด [บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000221200-19
37347112-0205บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 909 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000221061-85
37447112-0206บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์]เลขที่ 939 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-744-411
37547112-0207บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเพชรบูรณ์]เลขที่ 929 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-744-444-63
37647112-0208บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว]เลขที่ 1000 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000037-220-801-15
37747112-0209บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสระแก้ว]เลขที่ 352 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000037-220-900
37847112-0210บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอรัญประเทศ]เลขที่ 559 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120037-541625
37947112-0211บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา]เลขที่ 523 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4423 0477-89
38047112-0212บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครราชสีมา]เลขที่ 118 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000295050-9
38147112-0213บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาโคราช]เลขที่ 719/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000(044) 263700
38247112-0214บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาปากช่อง]เลขที่ 289 หมู่ที่ 18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130(044) 328 039
38347112-0215บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044-690-300-14
38447112-0216บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044-110-130-41
38547112-0217บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์]เลขที่ 4/3 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 320000 4453 1759-75
38647112-0218บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสุรินทร์]เลขที่ 19 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000044-531-971-79
38747112-0219บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุรินทร์]เลขที่ 8 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000044-535-051-60
38847112-0220บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ]เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000045-613-838
38947112-0221บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขากันทรลักษ์]เลขที่ 229 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110045-628-025-34
39047112-0222บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาขุขันธ์]เลขที่ 84 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140(045) 630 535-38
39147112-0223บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาศรีสะเกษ]เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000045-960-100-19
39247112-0224บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาอุทุมพรพิสัย]เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 331200 4563 8513-22
39347112-0225บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ]เลขที่ 29/49 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000045-634-422
39447112-0226บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 333 หมู่ที่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000281670-9
39547112-0227บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 492 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000(045) 284320
39647112-0228บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 92 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000(045) 284500-14
39747112-0229บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาเดชอุดม]เลขที่ 429 หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160045-289-187-98
39847112-0230บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาวารินชำราบ]เลขที่ 322 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-284-012-26
39947112-0231บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขายโสธร]เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000045-724-999
40047112-0232บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาชัยภูมิ]เลขที่ 171 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000044-838-222
40147112-0233บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ]เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000044-818-288
40247112-0234บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000044-051-300
40347112-0235บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอำนาจเจริญ]เลขที่ 477 หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000045-270062
40447112-0236บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น]เลขที่ 195 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000325050
40547112-0237บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาขอนแก่น]เลขที่ 290/1 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000325-500-14
40647112-0238บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาขอนแก่น]เลขที่ 356 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043325325-50
40747112-0239บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาชุมแพ]เลขที่ 888 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130043-386797
40847112-0240บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอุดรธานี]เลขที่ 415 หมู่ที่ 3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000(042) 323-600
40947112-0241บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี]เลขที่ 207/3 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042 322944
41047112-0242บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอุดรธานี]เลขที่ 499/117 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000(042) 326550
41147112-0243บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอุดรธานี 2]เลขที่ 204 หมู่ที่ 2 ถนนอุดร-หนองบัว ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-931666
41247112-0244บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอุดรธานี 2]เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-210100
41347112-0245บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเลย 2]เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000042-832188-9
41447112-0246บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเลย]เลขที่ 118 หมู่ที่ 11 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000042-844655
41547112-0247บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหนองคาย]เลขที่ 304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042-465-819-26
41647112-0248บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาท่าบ่อ]เลขที่ 899 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110042-401-578-87
41747112-0249บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองคาย]เลขที่ 232 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042-990818
41847112-0250บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขามหาสารคาม]เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000043-995-555-70
41947112-0251บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาร้อยเอ็ด]เลขที่ 68 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 450000 4352 5700-24
42047112-0252บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด]เลขที่ 32/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000043-525-680-89
42147112-0253บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากาฬสินธุ์]เลขที่ 99/11 ถนนบายพาสสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-820957-8
42247112-0254บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสกลนคร]เลขที่ 243 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000042-731-300-9
42347112-0255บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสกลนคร]เลขที่ 1594/16 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000042-731-328
42447112-0256บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาสว่างแดนดิน]เลขที่ 501 หมู่ที่ 2 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110042-737-705
42547112-0257บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสกลนคร]เลขที่ 459 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000042-731-078-95
42647112-0258บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาธาตุพนม]เลขที่ 212 หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110042-525-930-39
42747112-0259บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขามุกดาหาร]เลขที่ 35 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-631-506
42847112-0260บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครศรีธรรมราช]เลขที่ 15 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000324565-87
42947112-0262บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาท่าศาลา]เลขที่ 158/80 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160075-330-321-5
43047112-0263บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช]เลขที่ 614 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075-316-680-90
43147112-0264บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาทุ่งสง]เลขที่ 144 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(075) 328 734-53
43247112-0265บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากระบี่]เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 810000 7581 0100
43347112-0266บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขากระบี่]เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-700-100-19
43447112-0267บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากระบี่]เลขที่ 349 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-810411-25
43547112-0268บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาภูเก็ต]เลขที่ 104 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000(076) 254-888-912
43647112-0269บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาภูเก็ต]เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ถนนบายพาส ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7624 9444-58
43747112-0270บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต]เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-249791
43847112-0271บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาภูเก็ต 2]เลขที่ 201 ถนนราษฎร์อุทิศ 200ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-366040-8
43947112-0272บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 216 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000219-877
44047112-0273บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 840000 7722 4400-19
44147112-0274บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000264026-50
44247112-0275บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขา ซี.พี. ซิตี้ เซ็นเตอร์]เลขที่ 9/1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077)264026-50
44347112-0276บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสมุย]เลขที่ 1/7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 843200 7724 5400-24
44447112-0277บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเกาะสมุย]เลขที่ 115/52 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-960-140-57
44547112-0278บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสมุย]เลขที่ 129/19 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-960-711
44647112-0279บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาละไม]เลขที่ 131/12 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-256500-39
44747112-0280บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาระนอง]เลขที่ 25/15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077) 833 920-38
44847112-0281บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส คุ้มค่า สาขาหลังสวน]เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110077-561-221-8
44947112-0282บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาชุมพร]เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077-658700
45047112-0283บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาชุมพร]เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077-658800
45147112-0284บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาชุมพร]เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077-577008
45247112-0285บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหาดใหญ่]เลขที่ 414 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7442 8320-39
45347112-0286บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่]เลขที่ 111/19 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110(074) 427755-69
45447112-0287บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหาดใหญ่]เลขที่ 1142 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110(074) 464405-20
45547112-0288บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2]เลขที่ 677 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-262-999
45647112-0289บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสตูล]เลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160074-751120-39
45747112-0290บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาตรัง]เลขที่ 120/6 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000(075) 224222
45847112-0291บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาตรัง]เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-228-050-60
45947112-0292บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพัทลุง]เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000(074) 820 100-57
46047112-0293บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาปัตตานี]เลขที่ 301 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000073-350-000-9
46147112-1001บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหทัยราษฎร์]เลขที่ 458,458/1-3 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 1051002-1830135-7ต่อ192
46247112-1002บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหนองจอก]เลขที่ 46 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-988-3383-4
46347112-1003บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากบินทร์บุรี]เลขที่ 899 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240037-283-400
46447112-1004บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากระทุ่มแบน]เลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110034-846-525
46547112-1005บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาปราจีนบุรี]เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037-200-282
46647112-1006บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาโคราช 2]เลขที่ 223 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-289-378
46747112-1007บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาท่ายางทาวน์]เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130032-438-184
46847112-1008บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเชิงทะเล]เลขที่ 474 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-602-181
46947112-1009บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเจ้าฟ้า]เลขที่ 75/22 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-244-894
47047112-1010บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาไชยา]เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110077-228-117-20
47147112-1011บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาตาก]เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000055-541-237
47247112-1012บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบึงกาฬ]เลขที่ 461 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000042-403-316-23
47347112-1013บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาวารินทร์ชำราบ]เลขที่ 55 หมู่ที่ 20 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-267-820-25
47447112-1014บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหาดใหญ่ 2]เลขที่ 1318 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-361-101
47547112-1015บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาถลาง]เลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-275-180
47647112-1016บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางพลี]เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3164200
47747112-1017 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์]เลขที่ 300 หมู่ที่ 10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-719219
47847112-1018บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครอินทร์]เลขที่ 444 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130045 267 820 25
47947112-1019บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาขอนแก่น 2]เลขที่ 709 หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043 343300
48047112-1020บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาตราด]เลขที่ 1134 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000039 531444
48147112-1021บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ่อวิน]เลขที่ 117/46 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038 117001 40
48247112-1022บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านบึง]เลขที่ 64 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170038 752026 37
48347112-1023บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด [ยูดีทาวน์]เลขที่ 99/9 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000081-544-8889
48447112-1024บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสตูล]เลขที่ 959 หมู่ที่ 7 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000074741910-24
48547112-1025บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขามุกดาหาร]เลขที่ 77/11 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-661878
48647112-1026บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด]เลขที่ 320 หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000043-624700-14
48747112-1027บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาตราด]เลขที่ 1138 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000039-513000
48847112-1028บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพัฒนาการ]เลขที่ 2279 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-7228100-24
48947112-1029บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครสวรรค์]เลขที่ 124/12 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-334838
49047112-1030บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางปะกง]เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180038-841072-81
49147112-1031บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาแม่สอด]เลขที่ 17 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055-545267
49247112-1032บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพิษณุโลก 2]เลขที่ 444 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-283322-49
49347112-1033บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขามหาสารคาม]เลขที่ 76/2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000043-743629
49447112-1034บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขากุมภวาปี]เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนชวลิต ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110043-202059-64
49547112-1035บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสะเดา]เลขที่ 45/8 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120074-461041-60
49647112-1036บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหนองบัวลำภู]เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000042-360039-40
49747112-1037บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหนองเรือ]เลขที่ 224 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210043-388560-9
49847112-1038บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครพนม]เลขที่ 405 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000042-531663
49947112-1039บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี]เลขที่ 140/20 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-494966
50047112-1040บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครพนม]เลขที่ 335/2 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000042-523300-9
50147112-1041บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร]เลขที่ 4/9 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-661199
50247112-1042บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว]เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002-9349888
50347112-1043บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอ่างทอง]เลขที่ 24 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000035-851312-26
50447112-1044บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น]เลขที่ 201 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130043-313961
50547112-1045บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [แม็คโคร ฟู้ด เซอร์วิส สาขาหัวหิน]เลขที่ 58/164 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-522255
50647112-1046บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ]เลขที่ 680 หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000042-492600
50747112-1047บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย]เลขที่ 740 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130052-021-701
50847112-1048บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 5]เลขที่ 98,98/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 1022202-1531540-4
50947112-1049บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์]เลขที่ 101/2-3 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-810428
51047112-1050บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาตรัง]เลขที่ 102/2 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-581872
51147112-1051บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม]เลขที่ 2/19 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000034-770751-65
51247112-1052บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสตูล]เลขที่ 889 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000074-725-475
51347112-1053บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเลย]เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000042845706
51447112-1054บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง]เลขที่ 86/9 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077-982580
51547112-1055บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาถลาง]เลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076688310
51647112-1056บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาพัทลุง]เลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000074-821100
51747112-1057บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด]เลขที่ 98/1 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055-032155
51847112-1058บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุโขทัย]เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000055-013133-50
51947112-1059บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาละไม]เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-969280
52047112-1060บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครพนม]เลขที่ 9/2 ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000042-532700
52147112-1061บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาศรีมหาโพธิ]เลขที่ 618 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140037-278646
52247112-1062บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขายโสธร]เลขที่ 324 หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000045-971190
52347112-1063บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากาญจนบุรี]เลขที่ 786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-602800-14
52447112-1064บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม]เลขที่ 253 หมู่ที่ 8 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000043-022520
52547112-1065บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสมุทรสาคร]เลขที่ 99/555 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-118634
52647112-1066บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากัลปพฤกษ์]เลขที่ 25 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015002-4172710
52747112-1067บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเชียงของ]เลขที่ 252 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140053-655248
52847112-1068บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขารวมโชค]เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-853263-74
52947112-1069บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาแกลง]เลขที่ 279/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110038-887150
53047112-1070บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเวียงสระ]เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190077-257075-9
53147112-1071บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบัวใหญ่ (นครราชสีมา)]เลขที่ 296/1 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120044-289720-31
53247112-1072บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสงขลา]เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-352700-9
53347112-1073บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาฉลอง (ภูเก็ต)]เลขที่ 21/10 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-295060
53447112-1074บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาหล่มสัก (เพชรบูรณ์)]เลขที่ 393 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110056-745115-8
53547112-1075บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาโรจนะ]เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-233223
53647112-1076บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเดอะ วอร์ค นครสวรรค์]เลขที่ 914/17 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-312415-19
53747112-1077บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานครนายก]เลขที่ 1-150 ถนนบ้านใหญ่ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000037-321794-5
53847112-1078บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาน่าน]เลขที่ 708 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
53947112-1079บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง]เลขที่ 61 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110052-003800
54047112-1080บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์]เลขที่ 16/6 หมู่ที่ 8 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015002-0012080
54147112-1081บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา]เลขที่ 459/5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000054-071501
54247112-1082บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์]เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000020021828
54347112-1083บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ 2]เลขที่ 20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250020060300
54447112-1084บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา]เลขที่ 87/18 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170034108734
54547112-1085บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเคหะร่มเกล้า]เลขที่ 8/1-3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3299130
54647112-1086บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)เลขที่ 204 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054062602
54747112-1087บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาปากช่อง]เลขที่ 889 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
54847112-1088บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา 2]เลขที่ 587 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044071270#190
54947112-1089บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครนายก]เลขที่ 176 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000037631280
55047112-1090บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2]เลขที่ 410/4 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055008919
55147112-1091บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาแม่ขรี]เลขที่ 235 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140074633300
55247112-1092บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขามหาชัย 2 (สมุทรสาคร)]เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034836161
55347112-1093บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาจะนะ]เลขที่ 157/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130074431500-5
55447112-1094บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาคลองหลวง (ปทุมธานี)]เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120021165945
55547112-1095บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู]เลขที่ 150 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000042007900
55647112-1096บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขากระนวน]เลขที่ 559 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170043252161
55747112-1097บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาวารินชำราบ]เลขที่ 106 หมู่ที่ 20 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045958166
55847112-1098บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหนองจอก]เลขที่ 80 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 105300830444408
55947112-1099 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาประจวบคีรีขันธ์]เลขที่ 5/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000032907990
56047112-1100บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาน่าน]เลขที่ 183, 186 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000054051155
56147112-1101บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบัวทอง]เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110020038790
56247112-1102บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี]เลขที่ 190 หมู่ที่ 7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150036686710
56347112-1103บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาอรัญประเทศ]เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120037641888
56447112-1104บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาโพนพิสัย]เลขที่ 89 หมู่ที่ 16 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120042472915
56547112-1105บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหนองคาย]เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042081546-9
56647112-1106บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครราชสีมา 2]เลขที่ 103 ถนนปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044375921
56747112-1107บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบ้านไผ่]เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110043275200
56847112-1108บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาปทุมธานี]เลขที่ 41/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000025812376
56947112-1109บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาทุ่งสง]เลขที่ 638 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075830710
57047112-1110บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร]เลขที่ 310 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000056031730
57147112-1111บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาแหลมฉบัง]เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033085400
57247112-1112บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี]เลขที่ 9/20 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000020217630
57347112-1113บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ]เลขที่ 185/2 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043014800
57447112-1114บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเพชรเกษม]เลขที่ 1759/4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160020330050
57547112-1115บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานาทวี]เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160074373002 Ext 2107
57647112-1116บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาระนอง]เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077880221
57747112-1117บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพยัคฆภูมิพิสัย]เลขที่ 954 หมู่ที่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110043790499
57847112-1118บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพิมาย]เลขที่ 85 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110044928000-5
57947112-1119บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาจอหอ]เลขที่ 982 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
58047112-1120บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาวิเชียรบุรี]เลขที่ 157 หมู่ที่ 4 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130056791865
58147112-1121บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบ้านดุง]เลขที่ 500 หมู่ที่ 9 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190042219421
58247112-1122บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาท่าตะโก]เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160056249056-9
58347112-1123บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหนองบัว]เลขที่ 554 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 601100634462263
58447112-1124บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาด่านขุนทด]เลขที่ 384 หมู่ที่ 3 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210044389930
58547112-1125บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาน้ำยืน]เลขที่ 199 หมู่ที่ 15 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260045951700-4
58647112-1126บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพังโคน]เลขที่ 506 หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
58747112-1127บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาคําตากล้า]เลขที่ 296 หมู่ที่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250042796581
58847112-1128บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสัตหีบ]เลขที่ 88/18 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180038196137
58947112-1129บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาวังน้ำเย็น]เลขที่ 916 หมู่ที่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 272100895046220
59047112-1130บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาสุวรรณภูมิ]เลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130043581680
59147112-1131บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาเชียงราย 2]เลขที่ 58 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100053727395
59247112-1132บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ท็อปส์ ซูปเปอร์สโตร์ สาขาหนองหาน]เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130042219680#105
59347112-1133บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาลาดยาว]เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150056-271900-3
59447112-1134บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานครศรีธรรมราช]เลขที่ 22 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075-358600
59547112-1135บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบ่อวิน]เลขที่ 500 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-684240
59647112-1136บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขากบินทร์บุรี]เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240037-623900
59747112-1137บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหนองกี่]เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210044 641 570
59847112-1138 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาบดินทรเดชา]เลขที่ 361/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002 021 7680
59947112-1139บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาพังงา]เลขที่ 295, 297 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000076413995
60047112-1140บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาไทรน้อย]เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1115002-4171470
60147112-1141บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสัตหีบ]เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201800 3311 7260
60247112-1142บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามคำแหง 24]เลขที่ 536/1 ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-0336950
60347112-1143บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขามหาชัย 2]เลขที่ 67/534 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-864158
60447112-1144บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาหนามแดง]เลขที่ 25/17 หมู่ที่ 2 ถนนหลังวัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3834091-4
60547112-1145บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขานราธิวาส]เลขที่ 143/3 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000098-5676192
60647112-1146บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาขอนแก่น 2 (เมืองเก่า)]เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043424762
60747112-1147บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาปากช่อง]เลขที่ 28 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
60847112-1148บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาจอมทอง]เลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160053-826011
60947112-1149บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอู่ทอง]เลขที่ 931 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
61047112-1150บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านผือ]เลขที่ 194/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160042-282348
61147112-1151บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขานางรอง]เลขที่ 904/7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110044-632365
61247112-1152บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาด่านขุนทด]เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210053-826011
61347112-1153บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาสมุทรปราการ]เลขที่ 156/6 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270044-632365
61447112-1154บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาบ่อวิน]เลขที่ 351 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140093-1769869
61547112-1155บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บมจ.สยามแม็คโคร สาขาประดิษฐ์มนูธรรม]เลขที่ 173 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230020210210
61647112-1156บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) [บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์]เลขที่ 187/1-6,187/9 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000055-071980
61747112-1157บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี]เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-600555
61847112-1158บริษัท ไอซีเอส จำกัด [ศูนย์การค้าไอซีเอส]เลขที่ 168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060002-4597031
61947112-1159บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขามาบตาพุด]เลขที่ 158/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-627550
62047112-1160บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางกะดี]เลขที่ 204 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000035-610251
62147112-1161บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาชะอำ]เลขที่ 10 ถนนศรีสกุลไทย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-473689
62247112-1162บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบ้านสวน]เลขที่ 57/37 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-459472
62347112-1163บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร]เลขที่ 29 ถนนสถิตย์นิมานการ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
62447112-1164บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางกรวย-ไทรน้อย]เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
62547112-1165บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขายโสธร]เลขที่ 437 หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000045-715281
62647112-1166บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาท่าหลวง]เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000081-7000077
62747112-1167บริษัท เอก-ชัย ดีสทริิบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาเลียบคลองสอง]เลขที่ 153 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 1051002-1306296
62847112-1168บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอ่อนนุช 80]เลขที่ 172/5 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7203714
62947112-1169บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาบางบ่อ]เลขที่ 328 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-3381349
63047112-1170บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด [โลตัส สาขาพนัสนิคม]เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140038-199751
63147112-1171บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัส สาขาอ่างทอง]เลขที่ 73 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000035-610251
63247190-0002บริษัท ห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จำกัด [อาคารศูนย์การค้าพาต้า]เลขที่ 125 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700433-0231-50
63347190-0003บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า]เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107000 2884-8100
63447190-0004บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด [ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง]เลขที่ 289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700434-0448
63547190-0005บริษัท ธนบุรี เรียลเอสเตท จำกัด [เดอะมอลล์ 7 บางแค]เลขที่ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2487 1000
63647190-0006บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนพลาซ่า]เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2247 3737
63747190-0008บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด [สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา]เลขที่ 677-683 ถนนพีรพงษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200224-0052
63847190-0010บริษัท แอมเพิล เอสเตท จำกัด [อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์]เลขที่ 909 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260361-7785
63947190-0011บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาบางนา)]เลขที่ 585 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260361-1010
64047190-0012บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด [บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด สำนักงานใหญ่]เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500233-6930
64147190-0013บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารามอินทรา]เลขที่ 591 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-947-5320-49
64247190-0014บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด [หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์]เลขที่ 177 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2718 7777
64347190-0015บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รามอินทรา]เลขที่ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2552-5503-10
64447190-0016บริษัท เดอะมอลล์ชอปปิ้งเซนเตอร์ (หัวหมาก) จํากัด [เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง]เลขที่ 49 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2310 1000
64547190-0018บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ซีคอนสแควร์]เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250721-8888,7219444
64647190-0019บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด [เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ]เลขที่ 129 ถนนรัชดาภิเษก(ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106000 2469 1000
64747190-0020บริษัท เกษร แลนด์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [ห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซ่า]เลขที่ 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330656-1929,6851149
64847190-0021บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด [อาคารสยามเซ็นเตอร์]เลขที่ 979 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2658 1000 ต่อ 249
64947190-0022บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์]เลขที่ 587, 589 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230947-5000
65047190-0024บริษัท สุรเศรษฐ์ จํากัด [ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ]เลขที่ 162/1-2,168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800099-2536388, 086-4125058
65147190-0025บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [เซ็นทรัลเวิลด์]เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2640 7000 ต่อ 1404
65247190-0026บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์]เลขที่ 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250721-8988
65347190-0027บริษัท ธนจิรัง จำกัด [อาคารศุภาคาร]เลขที่ 723 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2437 9601-2
65447190-0028 บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด [ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว]เลขที่ 2539 ซอยลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103100 2934 9451
65547190-0030บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด [แพลทฟอร์มวงเวียนใหญ่]เลขที่ 99 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060002-4370247
65647190-0031บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว]เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2793 6000 ต่อ 1400-2
65747190-0032บริษัท อัมรินทร์ ราชประสงค์ จำกัด [อัมรินทร์พลาซ่า]เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103302569111
65847190-0033บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา ชิดลม]เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2793 7777
65947190-0034บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้]เลขที่ 23 ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100237-0077-8 ต่อ 612, 237-7600
66047190-0035บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ส่วนไอทีมอลล์]เลขที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2248 4199
66147190-0036บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด [สยามดิสคัฟเวอร์รี่-สยามทาวเวอร์]เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2658 1000 ต่อ 264
66247190-0037บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง2 จำกัด [ตลาดยิ่งเจริญ]เลขที่ 651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220972-3405
66347190-0038บริษัท เดอะมอลล์ บางกะปิ คอมเพล็กซ์ จำกัด [เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ]เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2173 1000
66447190-0039บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)]เลขที่ 593 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-947-5430
66547190-0041บริษัท ที่นี่ วงศ์สว่าง จำกัด [มาร์เก็ตเพลส วงศ์สว่าง]เลขที่ 888 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000 2586 0391
66647190-0042บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค]เลขที่ 615 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101600 2458 2520-30
66747190-0043บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก]เลขที่ 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500238-0052
66847190-0044บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ท็อปส์ สาขาเกษตร]เลขที่ 67 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109009410645
66947190-0045บริษัท สาธรธานี จำกัด [ฟิวเจอร์ มาร์ท พระราม 3]เลขที่ 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101206890959-62
67047190-0046บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3]เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2649 6000 ต่อ 1402-1404
67147190-0047บริษัท เจ้าพระยารีซอร์ท จำกัด [ศูนย์การค้า รอยัลการ์เด้น พลาซ่า กรุงเทพฯ]เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
67247190-0048 บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด [พาราไดซ์ พาร์ค]เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7871000
67347190-0049บริษัท นิวแอตแลนติค จำกัด [ศูนย์การค้า เพนนินซูล่า พลาซ่า]เลขที่ 153 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2253 9762-3
67447190-0050บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด [ซีคอน บางแค]เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101600 2454 7777
67547190-0051บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาพระราม 3)]เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2673 5555 ต่อ 2001
67647190-0052บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2]เลขที่ 160 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2866 4300
67747190-0053บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา]เลขที่ 587,589 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2361 0888
67847190-0054บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [อาคารเซ็นทรัล สาขาพระราม 2]เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2811 7000
67947190-0055บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าสยามพารากอน]เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-610-8000
68047190-0056บริษัท แอสเสท เวิรด ์รีเทล จำกัด [ตะวันนา สแควร์]เลขที่ 3508 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-734-1216
68147190-0057บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [เซนทรัลทาวเวอร์ (Central Tower)]เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-100-9999
68247190-0058บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9]เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-1035999
68347190-0059บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด [ศูนย์การค้า Terminal 21 Asok]เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-6512888
68447190-0060บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด [อิมพีเรียล เวิลด์สำโรง]เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270756-8217-52
68547190-0061บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์]เลขที่ 562,566 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2103 5777
68647190-0062บริษัท งามวงศ์วาน ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด [เดอะมอลล์ 6 งามวงศ์วาน]เลขที่ 408,410,412,414 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2555 1000
68747190-0063บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ]เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2101 0000 ต่อ 1444
68847190-0064บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาแจ้งวัฒนะ)]เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-8315555
68947190-0065 บริษัท พี.ซี. แลนด์ จำกัด [ศูนย์การค้า เดอะสแควร์]เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-1950000 ต่อ 1047
69047190-0066บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด [ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต]เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-9580011
69147190-0068บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต]เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์ หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121300 2531 4320
69247190-0069บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต]เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121300 2531 4320
69347190-0070บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขารังสิต]เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130(02) 9586000
69447190-0071บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต]เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130(02) 9580800
69547190-0072 บริษัท คลองสวนพลู จำกัด [ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค]เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-213-828-9
69647190-0073บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด [ฮาร์เบอร์ แหลมฉบัง]เลขที่ 4/222 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230494201-9
69747190-0074บริษัท ศรีราชเทพประทาน จำกัด [แหลมทองดีพาร์ทเม้นท์ สาขาศรีราชา]เลขที่ 135/99 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110322874-84
69847190-0075บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา]เลขที่ 78/54 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 202600 3300 3888 ต่อ 1400-1404
69947190-0076บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จำกัด [รอยัลการ์เด้นพลาซ่า]เลขที่ 218 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260038 710294-8
70047190-0077บริษัท โอเชี่ยน ดีพารท์เม้นสโตร์ จำกัด [โอเชี่ยนดีพาร์ทเม้นสโตร์]เลขที่ 894 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000275-061-9
70147190-0078บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จำกัด [ศูนย์สรรพสินค้าฟอรั่มพลาซ่า]เลขที่ 870/52 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3827 5061-9
70247190-0079บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา]เลขที่ 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110771001-10
70347190-0080บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด [ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค]เลขที่ 90 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-771111-20
70447190-0081บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา]เลขที่ 333/99 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260(033) 003-999 ต่อ 1402
70547190-0082บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี]เลขที่ 55/88-89 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000033-003-333 ต่อ1402
70647190-0083บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี]เลขที่ 55/90 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000033-033444-53
70747190-0084 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์]เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-103888
70847190-0085บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จำกัด [โรบินสัน (จันทบุรี)]เลขที่ 22/107 หมู่ที่ 7 ถนนมหาราช ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-340-348-57
70947190-0086บริษัท พี.เอ็ม.สแควร์ จำกัด [พี.เอ็ม.สแควร์]เลขที่ 22/54-56,21/9 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000(039) 321916-7
71047190-0087บริษัท ประพนธ์เจริญรุ่งเรือง จำกัด [ห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์]เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000823174-83
71147190-0088บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา 2]เลขที่ 28/73 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-518-666
71247190-0089บริษัท ซีอาร์ ราชบุรี (ประเทศไทย) จำกัด [โรบินสันเมธาวลัย]เลขที่ 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000(032) 310831-40
71347190-0090บริษัท นาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด [ห้างสรรพสินค้านาซ่าช้อปปิ้งมอลล์]เลขที่ 74/99 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000522-174-6
71447190-0091บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี]เลขที่ 449 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-454333-59
71547190-0092 บริษัท สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กรุ๊ป จำกัด [ห้างสรรพสินค้าสหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์]เลขที่ 1/1 ถนนรอบตลาดเทศบาล ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000428-429,428528,428431
71647190-0093บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต]เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5399 9143
71747190-0094บริษัท เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ จำกัด [ศูนย์การค้า เดอะ พลาซ่า เชียงใหม่]เลขที่ 100/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5328 3085-7
71847190-0095บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 989/1-5 ถนนเจริญเมือง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100217439
71947190-0096บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง]เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100054-010555
72047190-0097บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที. เทรดดิ้ง จำกัด [ฟรายเดย์สรรพสินค้า]เลขที่ 172 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 530000 5541 1501
72147190-0098บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด [ห้างสรรพสินค้ามาร์คโฟร์พลาซ่า]เลขที่ 416 หมู่ที่ 2 ถนนภูเก็ต ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 540000 5462 7777
72247190-0099บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000052-020999 ต่อ 1444
72347190-0100บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย]เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-179990-9
72447190-0101 บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จำกัด [แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า]เลขที่ 162/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000223051-60,223054
72547190-0102บริษัท นิภาพรพัฒน์ จำกัด [วี-สแควร์ พลาซ่า]เลขที่ 320/11 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-233-333
72647190-0103บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จำกัดเลขที่ 68/33 ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000245400-5
72747190-0104บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก]เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-000999
72847190-0105บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 9/98 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000(053)322499
72947190-0107บริษัท โคราชนอริสท์ซิตี้ จำกัดเลขที่ 324 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044 269 717-20
73047190-0108บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด [ศูนย์การค้า คลังพลาซ่า]เลขที่ 116/1-3 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4424 4771
73147190-0109บริษัท คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จำกัด [ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์]เลขที่ 24 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4425 2200
73247190-0111บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด [เดอะมอลล์ 10 สาขาราชสีมา]เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-231000
73347190-0112บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด [ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์]เลขที่ 274 หมู่ที่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044-625734
73447190-0113บริษัท เพชรเกษม ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด [ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า]เลขที่ 233 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000514-333
73547190-0114บริษัท สุรินทร์พลาซ่า จำกัด [ห้างสรรพสินค้าสุรินทร์พลาซ่า]เลขที่ 101 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000(044)513626
73647190-0115บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัดเลขที่ 981 ถนนกวงฮง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000620530-6,620541
73747190-0116บริษัท ซี อาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-ยิ่งยง]เลขที่ 221 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 340000 4526 1495 ต่อ 532
73847190-0117บริษัท โฆษะ โฮลดิ้ง จำกัด [อาคาร โฆษะ คอมเพล็กซ์]เลขที่ 250/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000389111
73947190-0118บริษัท แฟรี่ พลาซ่าจำกัด [แฟรี่ พลาซ่า]เลขที่ 69/9 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043227194-7
74047190-0119บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น]เลขที่ 99,99/1 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-001000-5
74147190-0120บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร]เลขที่ 277/2 ถนนประจักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4224 9201, 0 4224 9208, 0 4224 9220
74247190-0121บริษัท ห้างสรรพสินค้าเจียง-ฟิวเจอร์พลาซ่า จำกัด [ห้างสรรพสินค้า บิ๊กเจียง ซุปเปอร์เซ็นเตอร์]เลขที่ 304 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 430000 4246 5758
74347190-0122บริษัท ร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด [ร้อยเอ็ดพลาซ่า]เลขที่ 17/1 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000514-771-2
74447190-0123บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน สาขานครศรีธรรมราช 1]เลขที่ 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000347-212-4
74547190-0124ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างสหไทยสรรพสินค้า [ห้างสหไทยสรรพสินค้า]เลขที่ 1627/60 ถนนจำเริญวิถี ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075-343848-50
74647190-0125บริษัท โชคภัทรไพศานต์จำกัด [ห้างสรรพสินค้า โวค ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์]เลขที่ 76/1 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 810000 7562 0926-9
74747190-0127บริษัท โอเชี่ยนพลาซ่าป่าตอง จำกัด [บริษัท โอเชี่ยนพลาซ่าป่าตอง จำกัด (สาขาบางลา)]เลขที่ 31 ซอยบางลา ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150(076) 341163-7
74847190-0128บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล]เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-601-222
74947190-0130บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-963555
75047190-0131นิติบุคคลอาคารชุด จุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า [อาคารจุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า]เลขที่ 200 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-221045-55
75147190-0132บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่]เลขที่ 9 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110220637-8,220148
75247190-0133 บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด [ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์]เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7427 2222
75347190-0134บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด [ศูนย์การค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์]เลขที่ 79/7 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110353-390-9,236647
75447190-0135บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง]เลขที่ 138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-820222-40
75547190-0138บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด [ตะวันนา ช๊อปปิ้งพาร์ค]เลขที่ 3500 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240734-2355-9
75647190-1001 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด [เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์]เลขที่ 2194,2194/98 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 1012002-1084488
75747190-1002บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี]เลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-4603211-21
75847190-1003บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล]เลขที่ 311 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-950699
75947190-1004ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา]เลขที่ 197,199,201,203,205 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1023002-1015840-44
76047190-1005ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์]เลขที่ 1412,1418,1420,1420/1,1448/1,1448/3,1448/4,1448/17,1448/23 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-1015895
76147190-1006บริษัท ป่าตอง พรอมเมอเนด จำกัด [ป่าตอง พรอมเมอเนด]เลขที่ 70 ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-340-196
76247190-1007บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง]เลขที่ 319/1 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100054-811711-21
76347190-1008บริษัท เกตเวย์ สาขาเอกมัย จำกัด [ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย]เลขที่ 982/22 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-108-2888
76447190-1009 บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด [เอ็มโพเรียมทาวเวอร์]เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-664-8990-2
76547190-1010บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 10 ถนนสุราษฎร์-กองบิน7 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-489911-21
76647190-1011บริษัท ยิ่งเจริญ ปาร์ค จำกัด [ศูนย์การค้ายิ่งเจริญปาร์ค]เลขที่ 105 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-474-094-5
76747190-1013บริษัท บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด [อาคาร 12 ห้วยแก้ว]เลขที่ 12 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-222-099
76847190-1014 บริษัท พีเพิล พลาซ่า จำกัด [เซ็นเตอร์วัน ช็อปปิ้ง พลาซ่า]เลขที่ 1 ซอยเลิศปัญญา ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-2461831-8
76947190-1015บริษัท นานาสแควร์์ จำกัด [นานาสแควร์]เลขที่ 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-2530192-4
77047190-1016บริษัท ธีร์.โปร จำกัด [เจ.เจ.มอลล์]เลขที่ 588 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-618-3333
77147190-1018บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด [เอส.จี.เซ็นเตอร์]เลขที่ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 1023002-9499500
77247190-1020บริษัท กนกเพชร เซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 160/257 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034 517700
77347190-1021บริษัท อภิสแควร์ จำกัด [ศูนย์การค้าอภิสแควร์]เลขที่ 882/102 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-740-660
77447190-1022บริษัท เบทเทอร์ ออฟ จำกัด [อินฟินิท มอลล์]เลขที่ 75/1-12 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700-2388-0542-3
77547190-1023บริษัท มีโชคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด [มีโชคพลาซ่า]เลขที่ 208 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-240-745
77647190-1024บริษัท โคลีเซี่ยม โฮลดิ้ง จำกัด [ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต]เลขที่ 28-34 ถนนติลกอุทิศ 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-220-180-3
77747190-1025บริษัท เวิลด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด [ทรูแวลูร์]เลขที่ 241,243,243/1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000-2968-8600
77847190-1026บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด [ศูนย์การค้าพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขาอุดรธานี]เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-931-234
77947190-1027บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด [ศูนย์การค้าพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท สาขาภูเก็ต]เลขที่ 888,888/1 หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-350-500-5
78047190-1028บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด [ศูนย์การค้าเอาท์เล็ท วิลเลจ สาขากระบี่]เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-701-222
78147190-1029 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด [ยงสงวน อุบลราชธานี]เลขที่ 44/1 ถนนแก้วเสนา ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-323-555
78247190-1030บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด [เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9]เลขที่ 999,999/1-4 ซอยเสรี 2 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500-2716-7999
78347190-1031บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-601288
78447190-1032บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด [ศูนย์การค้า เมกาบางนา]เลขที่ 38,38/1-3,39 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1051000
78547190-1033บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่]เลขที่ 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074801555
78647190-1034บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์]เลขที่ 292 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6234101
78747190-1035บริษัท แอลทีรีเทล จำกัด [แหลมทอง บางแสน]เลขที่ 278/2 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130038-383537-43
78847190-1036บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด [โอเชี่ยน ช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร]เลขที่ 188/111 ซอยจันทร์สม ถนนศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077504150-5
78947190-1037บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด]เลขที่ 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230029475000
79047190-1038บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารพอร์โต ชิโน่ คอมมูนิตี้ มอลล์]เลขที่ 99/120-124 หมู่ที่ 4 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034119199#572,573
79147190-1039บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี]เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-351311
79247190-1040บริษัท สยามจตุจักร จำกัด [ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์]เลขที่ 54 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-5125000#32
79347190-1041บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร]เลขที่ 88/8 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000042-971811-21
79447190-1042บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่]เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-998999
79547190-1043บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อเวนิว แจ้งวัฒนะ]เลขที่ 104/34 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210081-9493577
79647190-1045บริษัท พรีเมียร์ สัมมากร จำกัด [ศูนย์การค้าพรีเมียร์ สัมมากร]เลขที่ 58/17 หมู่ที่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 102400 2729 4006
79747190-1046บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [สยามฟิวเจอร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์ 12]เลขที่ 9/2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-513666
79847190-1048บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สมุย]เลขที่ 209,209/1-209/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140077-962777
79947190-1049บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด [พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท อยุธยา]เลขที่ 4198 หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-702433
80047190-1050บริษัท วิหค หงษา จำกัด [ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง]เลขที่ 4/222 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-400222
80147190-1052บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด [พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทเขาใหญ่]เลขที่ 888 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130032-473000-3
80247190-1053บริษัท มอลล์ เอวีนิว จำกัด [อาคาร มอลล์ เอวีนิว]เลขที่ 3530 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-7355862,02-7355871
80347190-1054บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด [เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์]เลขที่ 39 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 1017002-8656850,52-53
80447190-1055บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 9]เลขที่ 9/8-9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-1035999
80547190-1056บริษัท คลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์ จำกัด [คลัง วิลล่า]เลขที่ 1127 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-247888
80647190-1057บริษัท บี.ดี. พัฒนะกิจ จำกัด [ศูนย์การค้าเซเลเบรท บดินทรเดชา]เลขที่ 361/1 ถนนอินทราภรณ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002-718-2585
80747190-1058บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด [ศูนย์การค้า แพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น]เลขที่ 554/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-808892-9
80847190-1059บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด [บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค]เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-9538980-6
80947190-1060บริษัท ซี แอนด์ เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด [เดอะวันพาร์ค]เลขที่ 1595 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-9370998
81047190-1061ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ [ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์]เลขที่ 910 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000036-512-073
81147190-1062บริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด [ยิ่งเจริญ พลาซ่า (สมุทรปราการ)]เลขที่ 201 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540027-050559
81247190-1063บริษัท อัมพร สรรพสินค้า จำกัด [อัมพร ดีพาร์ทเมนท์สโตร์]เลขที่ 10/1 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-232-298
81347190-1069ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [อาคารสัมมากร เพลส รามคำแหง]เลขที่ 86 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240023723600-5, 023723323-6
81447190-1071บริษัท สยามฟิวเจอร์แมเนจเมนท์ จำกัด [นวมินทร์ มาร์เก็ต เพลส]เลขที่ 13/40-41 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230081-9493577
81547190-1072บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ลา วิลลา อารีย์]เลขที่ 356 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400026130592
81647190-1073บริษัท สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [เอสพลานาด รัชดาภิเษก]เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400026422000
81747190-1074บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา]เลขที่ 99/19-99/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210034-100888#1400
81847190-1075บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) [เอราวัณ แบงค็อก]เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2507782-5
81947190-1076บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 312 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-422811-5
82047190-1077บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด [ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต]เลขที่ 175,177,181,193,195,197,201 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-600111
82147190-1079บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด [ธัญญา พาร์ค ศรีนครินทร์]เลขที่ 735, 735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-1086000-9#170
82247190-1080บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์]เลขที่ 338 หมู่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000044-042811
82347190-1081 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์]เลขที่ 888 หมู่ที่ 10 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-6778888#421
82447190-1082บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต]เลขที่ 199, 199/1, 199/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140021027999
82547190-1083 บริษัท เอกมหากิจ จำกัด [เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า]เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400022471111
82647190-1084บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง]เลขที่ 99, 99/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000033-013333
82747190-1085บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จำกัด [พาราไดซ์ เพลส]เลขที่ 59/5 ซอยศรีนครินทร์ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250027871000
82847190-1086บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ศาลายา]เลขที่ 99/21 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210024738999
82947190-1087บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด [EMQUARTIER (EMQ)]เลขที่ 693,695 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022691000
83047190-1088บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่]เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053999499
83147190-1089บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร]เลขที่ 99/11 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042672311-18
83247190-1090บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์]เลขที่ 69,69/1,69/2,69/4 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230021025000
83347190-1091บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา]เลขที่ 910 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038564311-21
83447190-1092บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี]เลขที่ 8,9/8 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075803333
83547190-1093บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท]เลขที่ 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400022321999
83647190-1094 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต คอมเพล็กซ์]เลขที่ 88/88-89 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000026778888#4524
83747190-1096บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาสมุย]เลขที่ 209/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077913000
83847190-1097บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044600600
83947190-1098บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน สาขานครศรีธรรมราช 2]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075392511-20
84047190-1099บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด [บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์]เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032905111
84147190-1100บริษัท นครรอยัลซิตี้ จำกัด [สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช]เลขที่ 1392 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075347855
84247190-1101บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด [Terminal 21 Korat]เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044498888
84347190-1102บริษัท พี.ที.ทาวน์ จำกัด [พี.ที.แกลอเรีย]เลขที่ 888/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520022476250
84447190-1103บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด]เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000043540811-24
84547190-1104บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาระยอง]เลขที่ 99/2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038942900
84647190-1105บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ]เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280021742911
84747190-1106บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี]เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037454811-24
84847190-1107บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช]เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044001555
84947190-1108บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาอีสต์วิลล์]เลขที่ 69/3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230020187777
85047190-1109บริษัท แกรนด์ 5 เซ็นเตอร์ จํากัด [แกรนด์ 5 โฮเท็ล แอนด์ พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพฯ]เลขที่ 77/4, 87 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022079777#03
85147190-1110บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย]เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034112777
85247190-1111บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี]เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036687700-9
85347190-1112บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด]เลขที่ 99/115 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055530300-9
85447190-1113บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จํากัด [เซ็นทรัล เอ็มบาสซี]เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330021197777
85547190-1114บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จํากัด [มหานคร คิวบ์]เลขที่ 96 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500021151481-3
85647190-1115บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด [ไอที สแควร์]เลขที่ 333/103 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210025760333
85747190-1116บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า]เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076291000
85847190-1117 บริษัท สยามวิชโก้ จํากัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044218111
85947190-1118บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120025015710-9
86047190-1119 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ท็อปส์ พลาซ่า สาขาพิจิตร]เลขที่ 332 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000056608478
86147190-1120บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ท็อปส์ พลาซ่า สาขาพะเยา]เลขที่ 500 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000054870667
86247190-1121บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ท็อปส์ พลาซ่า สาขาสิงห์บุรี]เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000036521617
86347190-1122บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา ไลฟ์สไตล์ชลบุรี]เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-459310
86447190-1123บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร]เลขที่ 651/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000055-8671609
86547190-1124บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี]เลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150032-491700-09
86647190-1125บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ขอนแก่น)]เลขที่ 6/11 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120043-424706
86747190-1126 บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด [ศูนย์การค้าไอคอนสยาม]เลขที่ 299 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2495 7000 call center 1338
86847190-1127บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ]เลขที่ 98,98/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-5506555
86947190-1128บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด [สามย่าน มิตรทาวน์]เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2219 1545
87047190-1129บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด [โอเชี่ยน คอมเพล็กซ์ (OCEAN COMPLEX)]เลขที่ 58 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077-504154
87147190-1130นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ [เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์]เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-1218000
87247190-1131บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด [เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก]เลขที่ 111 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-1218000
87347190-1132บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ]เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540021151000
87447190-1133บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด [เทอร์มินอล 21 พัทยา]เลขที่ 456, 777, 777/1 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2015002-3438899
87547190-1134บริษัท สยามสินธร จำกัด [อาคารเวลา แอทสินธร วิลเลจ]เลขที่ 87 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2538999
87647190-1135บริษัท ฟินิกซ์บอกซ์ จำกัด [โครงการเออีซี เทรด์ เซนต์เทอร์]เลขที่ 1/6, 1/45-46, 139/32-41 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180035-909888
87747190-1136บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ]เลขที่ 299/9 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000044-12028895
87847190-1137บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [เซ็นทรัล อยุธยา]เลขที่ 129/1,129/2,129/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-952555
87947190-1138บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด [ห้างสรรพสินค้า อิเกีย สาขาบางใหญ่]เลขที่ 109,199,199/1-2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1114002-7089999
88047190-1139บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง]เลขที่ 308/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3207250-59
88147190-1140ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ แอมพาร์ค จุฬา]เลขที่ 353, 355 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330065-8794694
88247190-1141ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ อมอรินี่ รามอินทรา]เลขที่ 1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230065-8794694
88347190-1142ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ อาคาร A]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120065-8794694
88447190-1143ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์]เลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130065-8794694
88547190-1144ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์]เลขที่ 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ065-8794694
88647190-1145ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล]เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220065-8794694
88747190-1146ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [โครงการ สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์]เลขที่ 62/26-32 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120065-8794694
88847190-1147บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา]เลขที่ 8,8/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110033-253555
88947190-1148บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด [ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3]เลขที่ 356 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120024833555
89047190-1149บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง]เลขที่ 162 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130038-600700
89147190-1150บริษัท เอกพัฒนกิจ จำกัด [เซ็นจูรี่ เดอะมูพวี่ พลาซ่า (สาขาสุขุมวิท)]เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-0232222
89247190-1151บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด [เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์]เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 12 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000020568301
89347190-1152บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (สาขาถลาง)]เลขที่ 8/88 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-313-789
89447190-1153บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ (อิเกีย สาขาบางนา)]เลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540027087999
89547190-1154บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์]เลขที่ 19/11 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
89647190-1155บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อวิน]เลขที่ 354 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033140350
89747411-0001บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด [AEC Trade Center - Pantip Wholesale Destination]เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2254-9797
89847411-0002 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์]เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2620 9000
89947411-0003บริษัท แอสเสท เวิรด์รีเทล จำกัด [อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน]เลขที่ 217,219 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2580 1650-3
90047411-0004 บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด [พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่]เลขที่ 152/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-288-383
90147411-0005บริษัท อนันตศิริพัฒนา จำกัด [ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ]เลขที่ 3191,38 ซอยลาดพร้าว 127(อุทิศ1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-1873007-8
90247411-1001บริษัท เจียงรีเทลแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขที่ 305 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042-465-575-6
90347420-0001บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2731 8888
90447523-บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด [อาคารบุญถาวร]เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038114555
90547523-1001บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา]เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038 052222
90647523-1002บริษัท บุญถาวรเซรามิค 2000 จำกัด [บุญถาวรเซรามิค 2000]เลขที่ 243 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400022750029
90747525-0001บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขารัตนาธิเบศร์]เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 111400 2921 2400
90847525-0003บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย]เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-2875555
90947525-0004บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาลพบุรี]เลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036-614100
91047525-1001บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาบุรีรัมย์]เลขที่ 499 หมู่ที่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 310000-4469-0755
91147525-1002บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด [บ้านแอนด์บียอนด์ สาขาภูเก็ต]เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-608-000
91247525-1003บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาตรัง]เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-224-466
91347525-1004บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขานครราชสีมา]เลขที่ 384 ซอยมิตรภาพ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-282550
91447525-1005บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาแจ้งวัฒนะ]เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200-2962-6955 # 1888
91547525-1006บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาขอนแก่น]เลขที่ 177/98 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-365365
91647525-1008บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาประชาชื่น]เลขที่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000-2955-5888
91747525-1009บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขานครศรีธรรมราช]เลขที่ 89 ถนนนคร-ปากพนัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075-324-740 ต่อ 1888
91847525-1010บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 959 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-289-009
91947525-1011บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาภูเก็ต (ฉลอง)]เลขที่ 61/10 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-602-399
92047525-1012บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาอุดรธานี]เลขที่ 89/20 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านหนองเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-309-000
92147525-1013บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)]เลขที่ 33/40 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-210-999
92247525-1014บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสุวรรณภูมิ]เลขที่ 99/28 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400-2325-1200
92347525-1015บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 284 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-377-700
92447525-1016 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขานครสวรรค์]เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-371-300
92547525-1017บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-912-474
92647525-1018บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขากระบี่]เลขที่ 349 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-810-499
92747525-1019บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเพชรเกษม]เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160024-444699
92847525-1020บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสุพรรณบุรี]เลขที่ 133 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-543777
92947525-1021บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาร้อยเอ็ด]เลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000043-524988
93047525-1022บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเอกมัยรามอินทรา]เลขที่ 41 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 102300-29335000
93147525-1023บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3]เลขที่ 101 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510029-769114
93247525-1024บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาลำลูกกา]เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121500-2997-4800
93347525-1025บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขารามคำแหง]เลขที่ 647/19 ซอย121 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-7357999
93447525-1026บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาราชพฤกษ์]เลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1113002-423-3222
93547525-1027บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขานครปฐม]เลขที่ 752/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-213200
93647525-1028บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาระยอง]เลขที่ 560 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-809333
93747525-1029บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาพระราม 2]เลขที่ 45/581 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150028-956555
93847525-1030บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาชลบุรี]เลขที่ 15/16 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-785111
93947525-1031บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสกลนคร]เลขที่ 689/1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000042-730090
94047525-1032บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด [ดูโฮม]เลขที่ 185/5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 3571 4888
94147525-1033บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเชียงราย]เลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-604-444
94247525-1034บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขากาญจนบุรี]เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-602-700
94347525-1035บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาลำปาง]เลขที่ 224 ถนนลำปาง-ไฮเวย์-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-811-499
94447525-1036บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาพุทธมณฑลสาย 5]เลขที่ 198 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7321002-444-5566
94547525-1037บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเพชรบูรณ์]เลขที่ 151 หมู่ที่ 1 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000056-719-555
94647525-1038บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาปราจีนบุรี]เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037-482222
94747525-1040บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาชุมพร]เลขที่ 63 หมู่ที่ 11 ถนนวังไผ่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000077-658-900
94847525-1041บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขามหาชัย]เลขที่ 68/98 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034469688
94947525-1042บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเขาใหญ่]เลขที่ 288 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-328799
95047525-1043บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาจันทบุรี]เลขที่ 21/18 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-419-000
95147525-1044บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาอยุธยา]เลขที่ 80 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-249-499
95247525-1045บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาฉะเชิงเทรา]เลขที่ 187/9 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-812600
95347525-1046บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาหัวหิน]เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032618888
95447525-1047บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาราชบุรี]เลขที่ 208 หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-320999
95547525-1048บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด [ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ]เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000045-634111
95647525-1049บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเลย]เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ถนนมะลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000042-845800
95747525-1050บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาชัยภูมิ]เลขที่ 164 หมู่ที่ 7 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000044-051800
95847525-1051บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสระบุรี]เลขที่ 24/3 หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-224444
95947525-1052บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาเชียงใหม่-สันทราย]เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210053352456
96047525-1053บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาศรีราชา]เลขที่ 99/123 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038110111
96147525-1054บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขานครราชสีมา (หัวทะเล)]เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044920500
96247525-1055บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาพัทยาเหนือ]เลขที่ 384/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038190300
96347525-1056บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาประจวบคีรีขันธ์]เลขที่ 57 ถนนเพชรเกษม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000032652123
96447525-1057บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาภูเก็ต(ถลาง)]เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076390400
96547525-1058บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โฮมโปร สาขาสุรินทร์]เลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ถนนสุรินทร์-ศรีขรภูมิ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000044519988
96647525-1059บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย]เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042-028111
96747525-1060บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาเชียงราย]เลขที่ 515 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100052-024141
96847525-1061บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขามีนบุรี]เลขที่ 81 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-0290888
96947525-1062บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม]เลขที่ 333/7 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000042-064111
97047525-1063บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขากบินทร์บุรี]เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240037-480222
97147525-1064บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่]เลขที่ 171 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000054-532222
97247525-1065บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 3]เลขที่ 497/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 1012002-0297500
97347525-1066บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา]เลขที่ 668 หมู่ที่ 8 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-003500
97447525-1067บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์]เลขที่ 226 หมู่ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-0297759
97547525-1068บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี (อมตะ)]เลขที่ 108 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000033-045800 ต่อ 1888
97647525-1069บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร]เลขที่ 45/9 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-044010 ต่อ 1888
97747525-1070บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาแม่สอด]เลขที่ 1108 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110055-034111
97847525-1071บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหาดใหญ่]เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-803888
97947525-1072บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเสร่]เลขที่ 133 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250033-045100
98047525-1073บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์]เลขที่ 110/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 1070002-0797370
98147525-1074บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอรัญประเทศ]เลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120037-640111
98247525-1075บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี]เลขที่ 526 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-474599
98347525-1076บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากัลปพฤกษ์]เลขที่ 604 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016002-0297660
98447525-1077บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์]เลขที่ 888/8 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-0297630
98547525-1078บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยพฤกษ์]เลขที่ 54/8 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-0297230
98647525-1079บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮมบ้านฉาง]เลขที่ 76/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130033-060530
98747525-1080บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาบ่อวิน]เลขที่ 333/143 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033-045999
98847525-1081บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮม บางนา]เลขที่ 230 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-0297777
98947525-1082บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระรามเก้า]เลขที่ 903 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-0297600
99047525-1083บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขารังสิต]เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120091-2985646
99147525-1084บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด [บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาโรจนะ]เลขที่ 522 หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-958008
99247525-1085บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด [บ้านแอนด์บียอนด์ สาขาราชพฤกษ์]เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1113002-10153000
99347525-1086บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด [บ้านแอนด์บียอนด์ สาขาพัทยา]เลขที่ 565/66 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-374-911
99447525-1087บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด [โฮมเวิร์ค (สาขาเพชรเกษม)]เลขที่ 1759/4 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-809-4631
99547591-0001 บริษัท วันเดอร์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัดเลขที่ 229 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2413 5533
99647591-0003บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาบางนา]เลขที่ 1011 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-8093300 02-8986420
99747591-0004บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาเพชรเกษม]เลขที่ 1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2809 3300
99847591-0005บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาบางใหญ่]เลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1114002-5950900 02-8986420
99947591-0006บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขารังสิต]เลขที่ 102 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-9585099 02-8985544
1,00047591-0008บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาชลบุรี]เลขที่ 99/100 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-383333 02-8985544
1,00147591-0009บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพัทยา]เลขที่ 8/109 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-716858-60
1,00247591-0010บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาหัวหิน]เลขที่ 17/139 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-547565 02-8985544
1,00347591-0011บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาเชียงใหม่]เลขที่ 132/1 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-8511700 02-89855440
1,00447591-0012บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพิษณุโลก]เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-224515 02-8985544
1,00547591-0013บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาอุบลราชธานี]เลขที่ 586 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-283500 02-8985544
1,00647591-0014บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาขอนแก่น]เลขที่ 998 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-472600 02-8985544
1,00747591-0015บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาอุดรธานี]เลขที่ 300 หมู่ที่ 5 ซอยดงอุดม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-309044 02-8985544
1,00847591-0016บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาภูเก็ต]เลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-249541-9 02-8985544
1,00947591-1001บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด [เอส บี ดีไซน์ สแควร์]เลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-304-155
1,01047591-1002บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์]เลขที่ 505 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1023002-1082940
1,01147591-1003บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขานครสวรรค์]เลขที่ 914/17 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056313099
1,01247591-1004บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาระยอง]เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038873760
1,01347591-1005บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขานครราชสีมา]เลขที่ 760 หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310044276880
1,01447591-1006บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาหาดใหญ่]เลขที่ 1218 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074892400
1,01547591-1007บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077968300
1,01647591-1008บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพัทยา 2]เลขที่ 13/123 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038716859
1,01747591-1009บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด [เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์]เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130024896922
1,01847591-1010บริษัท ลา แกลเลอเรีย จำกัดเลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038196333#213
1,01947593-1001บริษัท แสงอุดม ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 14/11 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9013000
1,02047594-0001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีเตอร์สันเปียโน [ทีบีไอ]เลขที่ 712/1 ถนน สุขุมวิท 26 และ 28 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6612160-1
1,02147595-0002บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัดเลขที่ 111/1 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-282222
1,02247630-1001 บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด [เอฟ.บี.ที.สปอร์ต คอมเพล็กซ์]เลขที่ 537 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-7184700-44
1,02347711-0001บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด [อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์]เลขที่ 488 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100628-1999
1,02447711-0002บริษัท สยามสินธร จำกัด [ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า]เลขที่ 12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 2226-0156-8
1,02547711-0003บริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์ จำกัดเลขที่ 262 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260412-000-17
1,02647732-1001บริษัท เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต จำกัด [เจมส์แกลอรี่ ภูเก็ต]เลขที่ 99/35,888 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-255-001-10
1,02747732-1002บริษัท เจมส์ แกลอรี่พัทยา จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3837 1222-31
1,02847732-1003บริษัท เวิลด์ เจมส์ คอลเลคชั่น จำกัดเลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038 412333 ต่อ 406
1,02947732-1004บริษัท วังถลาง จิวเวลรี่ แอนด์ กิฟท์ช็อป จำกัด [วังถลาง จิวเวลรี่ แอนด์ กิฟท์ช็อป]เลขที่ 34/2 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 76521 600
1,03047991-0001บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 52/183 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-713-8000
1,03147991-0002 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1199/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-8408000
1,03249110-0001การรถไฟแห่งประเทศไทย [การรถไฟแห่งประเทศไทย (ย่านสถานีกรุงเทพฯ)]เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2225 3802
1,03349110-1001การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-7164000
1,03449202-0001บริษัท ขนส่ง จำกัด [สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)]เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2936 2852-62
1,03549310-1001บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร]ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000-2354-2000-2210
1,03649310-1002บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บีทีเอส]เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-6177300 ต่อ 7890 (ฝ่ายซ่อมบำรุง)
1,03749334-0001บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำกัดเลขที่ 102 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105700 2708 1011-15
1,03849334-1001บริษัท เค ไลน์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038774999
1,03949400-1003บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด [สถานีสูบจ่ายน้ำมันดอนเมือง]เลขที่ 424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-5746180-83
1,04049400-1004บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. นิมิตใหม่ 1]เลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 1051002-9075280-1
1,04149400-1005บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. นิมิตใหม่ 2]เลขที่ 958/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
1,04249400-1006บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. เทพารักษ์]เลขที่ 103/39 หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3152613
1,04349400-1007บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. สงขลา 2]เลขที่ 2/1-3 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130074-496032
1,04449400-1008บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. ลานกระบือ]เลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
1,04549400-1009บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. บ้านบึง]เลขที่ 689/2 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 10240038-158-414#12
1,04649400-1010บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. ขอนแก่น]เลขที่ 320 หมู่ที่ 1 ถนนเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310043-373296-8
1,04749400-1011บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ลำลูกกา]เลขที่ 56/40-42 หมู่ที่ 21 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-9934940
1,04849400-1012บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ลาดหลุมแก้ว]เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-9777490-5#103
1,04949400-1013บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. มาบข่า]เลขที่ 37/10 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180038-035298
1,05049400-1014บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. สระบุรี]เลขที่ 209 หมู่ที่ 7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260036-357433
1,05149400-1015บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. รังสิต]เลขที่ 23 ซอยพหลโยธิน 96 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-5162030#113
1,05249400-1016บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีหลัก ปตท. ราชบุรี]เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-737223-225
1,05349400-1017บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8]หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7115002-5372000ต่อ5590 ต่อ116
1,05449400-1018บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา]เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170024224427
1,05549400-1019บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. ภาวดี กาญจนาภิเษก]เลขที่ 40/28 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
1,05649400-1020บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็นจีวีโปร]เลขที่ 133/2 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520023609423
1,05749400-1021บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. พอร์ต ดิเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส]เลขที่ 83/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1,05849400-1022บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. ขสมก. รังสิต]เลขที่ 15 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
1,05949400-1023บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส]เลขที่ 47/272 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,06049400-1024บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการ NGV ปตท. ธวัชชัย ก๊าซ]เลขที่ 25 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
1,06149400-1025บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย]เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ (แยกตก) ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1317002-5372000 ต่อ 38888
1,06249400-1026บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 ราชบุรี]เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7000002-537-2000 ต่อ 35901
1,06349400-1027บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 12]เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3014002-5372000 ต่อ 38205
1,06449400-1028บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด [สถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อกำแพงเพชร]เลขที่ 149/9 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 6200002-9295555
1,06549400-1029บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด [สถานีสูบจ่ายน้ำมัน ช่องนนทรี]เลขที่ 82 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-3319962
1,06649400-1030บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด [สถานีสูบจ่ายน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันบางจาก]เลขที่ 210 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002 335 4038
1,06750121-0002การท่าเรือแห่งประเทศไทย [ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (จุดที่ 1 และ 2)]ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230490-000
1,06851101-0001บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [อาคารวิทยุการบินแห่งประเทศไทย]เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120287-3531-41
1,06951101-0002บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานดอนเมือง]เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210535-1111,535-1366
1,07051101-0004บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE)]เลขที่ 333/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2137 3500-5
1,07151101-0005บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด [บีเอฟเอส กราวด์]เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-2131-5000
1,07251101-0006บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-132-1888, 02-132-1111-2
1,07351101-0007กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานหัวหิน]เลขที่ 65 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110(032) 520-180-2
1,07451101-0008บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานเชียงใหม่]เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200270-222-33
1,07551101-0009บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]เลขที่ 404 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100793-066
1,07651101-0010กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน]ถนนนิเวศพิศาล ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 580000-5361-2057
1,07751101-0012 กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานนครราชสีมา]เลขที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230044259686
1,07851101-0013กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานบุรีรัมย์]เลขที่ 143 หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150(044) 680082
1,07951101-0014กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานอุบลราชธานี]เลขที่ 297 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000245612
1,08051101-0015 กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานขอนแก่น]เลขที่ 68/24 หมู่ที่ 5 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4324 6774-5
1,08151101-0016กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานอุดรธานี]เลขที่ 224 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000246804
1,08251101-0017 กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด]เลขที่ 135 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
1,08351101-0018กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานสกลนคร]ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 470000 4271 391820
1,08451101-0019 กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานนครพนม]เลขที่ 40 ถนนนิตโย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000(042)587-212
1,08551101-0020 กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช]เลขที่ 598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075450541-9
1,08651101-0021กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานกระบี่]เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 811300 7563 6541-2
1,08751101-0022 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานภูเก็ต]เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100 7635 1179
1,08851101-0023กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841300 7744 1230
1,08951101-0024กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานระนอง]เลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000(077) 824582-3 , (077) 862252
1,09051101-0025กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานชุมพร]เลขที่ 135/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 861600 7759 1267-9
1,09151101-0026บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่]เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 901150 7425 1051-60
1,09251101-0027บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ท่าอากาศยานหาดใหญ่]เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน จังหวัดสงขลา 901150 7422 7152-3
1,09351101-0028กรมท่าอากาศยาน [ท่าอากาศยานนราธิวาส]เลขที่ 330 หมู่ที่ 11 ถนนโคกเคียน-บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000073-565-061-5
1,09451102-0001บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC)]เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-137-1301
1,09552101-1034บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี (CFDC ST)]เลขที่ 189/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150020719775
1,09652109-0002การท่าเรือแห่งประเทศไทย [อาคารโรงพักสินค้า]เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2269 3685
1,09752109-0003บริษัท ไทยเลตัน จำกัด [แพล้นยาร์ด]เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 8 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,09852109-0004บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ]เลขที่ 333/1 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1374497
1,09952109-0005บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ]เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1374497
1,10052109-0006บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด [บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันลำลูกกา)]เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121500 2533 2190-9, 0 2991 9130-59
1,10152109-0007บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันลำลูกกา]เลขที่ 14 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121500 2991 8651-3, 0 2712 200-31
1,10252109-0008บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130036-715340*100
1,10352109-0009บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อาคารสำนักงานศูนย์ภาคและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง]เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนน3048 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350266
1,10452109-0010บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด [บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันสระบุรี)]เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036 220521-35, 036 391243
1,10552109-0011 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันสระบุรี]เลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 181600 3633 3500-3
1,10652109-0012บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 129-129/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-352012, 02-1049244-5
1,10752109-0013บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 3)]เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1057002-326-3864
1,10852109-0014บริษัท สินธนโชติ จำกัด [อาคารสินธนโชติ]เลขที่ 876 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2398-0162-3
1,10952109-0015บริษัท ซี.อาร์.ซี.การท่าเรือ จำกัดเลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 8518 0 2425 9429
1,11052109-1003บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด [พูลพิพัฒน์ (พระรามหก)]เลขที่ 1567 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000 2585 0121-2
1,11152109-1004บริษัท พีแมกซ์โกดัง จำกัด [พีแมกซ์โกดัง]เลขที่ 107-107/15 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500-2328-8071-2
1,11252109-1005บริษัท วี.จี.อาร์. คอร์เปอเรชั่น จำกัด [วี.จี.อาร์.]เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700-2397-2387
1,11352109-1007บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด [คลังน้ำมันปิโตรเลียม บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด]เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160036333511
1,11452109-1009บริษัท ที พี เค บางไทร จำกัดเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-366132
1,11552109-1010บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-065601-6
1,11652109-1012บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง]เลขที่ 169 หมู่ที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-4640499
1,11752109-1014บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [สาขาแหลมฉบังโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 1]เลขที่ 356/7 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038065656
1,11852109-1015 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (บางบ่อ)]เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ถนนเทพราช ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560026778888#4524
1,11952109-1016 บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (คลองเจ้า)]เลขที่ 119-121 หมู่ที่ 7 ถนนเทพราช ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560026778888#4524
1,12052109-1017บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัดเลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035274174
1,12152109-1020บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังปิโตรเลียมสงขลา]เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280074331011-5
1,12252109-1022บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 358 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 27 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560020583400-19
1,12352109-1023บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 66/7-8, 66/16-17 หมู่ที่ 6 ถนนเคหะ-ลาดหวาย ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560021363645-50
1,12452109-1024บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2]เลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำตาปี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 840000817871125
1,12552109-1025บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด [คลังน้ำมัน นครลำปาง]เลขที่ 333 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 5217002-9295555
1,12652109-1026บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด [คลังน้ำมันพิจิตร]เลขที่ 99/8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 6614002-9295555
1,12752109-1027บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด [คลังสินค้า 2 บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด]เลขที่ 48/99 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-792-5999
1,12852109-1028บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า ALL COMPLEX]เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-0715666
1,12952109-1029บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาซัพพลายเชนดีซี1)]เลขที่ 57/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7253522
1,13052109-1030บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด [ศูนย์กระจายสินค้าบางพลีA/B/C/D]เลขที่ 66/8 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 105600982862544
1,13152221-0001 บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด [ท่าเทียบเรือสินค้าหมายเลข 10 (ท่าปูนซิเมนต์ไทย)]เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2754 4501-9 ต่อ143
1,13252221-0004บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [แหลมฉบัง ครูซ เซ็นเตอร์ เทอร์มินัล]เลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ถนนท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3840 1620-2
1,13352221-0005บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด [อาคารท่าเรือเอนกประสงค์อุตสาหกรรมมาบตาพุด]เลขที่ 199/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3341
1,13452221-1001 บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด [สำนักงานท่าเรือยูนิไทย]เลขที่ 498/1 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700-2755-6888
1,13552221-1002บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด [อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า]เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-529-063
1,13652221-1003บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด [ท่าเรือน้ำลึก สงขลา]ซอยท่าเรือสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280074-331-073-8
1,13752221-1004บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด์ มารีน่า จำกัด [ท่าเทียบเรือ ยอช์ท เฮเว่น มารีน่า]เลขที่ 141/2 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100 76206 704-5
1,13852221-1005บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัดเลขที่ 88 ถนนแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-408900
1,13952221-1006บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130023868000
1,14052241-0001บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัดเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140032-693-101-7
1,14152241-0002บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) [ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์]เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-773-069-76, 773-078-81
1,14252241-0003บริษัท คอนเซ็นเตอร์ จำกัดเลขที่ 1598 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-393-1110
1,14352241-1001บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด [แอล ซี เอ็ม ที]เลขที่ 139-2/1 ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ เอ 0 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-490151
1,14452291-0003บริษัท ดี โลจิสแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 209/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-398-0800
1,14552291-0004 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า ดีซี5 สุวรรณภูมิ]เลขที่ 1035 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-738-1711
1,14652291-0005บริษัท เอเซีย เทอร์มินัล(ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 60/9 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,14752291-0006บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัดเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 ซอยวัดมหาวงศ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1013002-7485331-5
1,14852291-0008บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด [บีเอฟเอส คาร์โก้]เลขที่ 777 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2131 5000, 0 2131 5555
1,14952291-0011บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด [ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง]เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 111100 2925 6300
1,15052291-0012บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [ศูนย์กระจายสินค้า โลตัส สาขาบางบัวทอง]เลขที่ 15/18 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-983-3888
1,15152291-0013บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC 4)]เลขที่ 148 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-925-6234
1,15252291-0014บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [ศูนย์กระจายสินค้า โลตัส สาขาสามโคก]เลขที่ 30,30/1,30/2 หมู่ที่ 6 ถนนวงแหวนตะวันตก ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1216002-978-7088
1,15352291-0018บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัดถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202306425264-5
1,15452291-0019บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/187,700/189 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160038-468-020-7
1,15552291-0020บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น]เลขที่ 211 หมู่ที่ 8 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260043-450126-9
1,15652291-0021 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841500 7791 4454, 0 7791 4477
1,15752291-0024บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 300/53 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3892 9100-43
1,15852291-1001 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด [ศูนย์กระจายสินค้า กม.20]เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105400-2728-7900
1,15952291-1002บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด [บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ศรีเพชร)]เลขที่ 88,88/1-3 หมู่ที่ 11 ซอยวิลาลัย ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540027043600
1,16052291-1003บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด [บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาหัวหมาก)]เลขที่ 416 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-3740251
1,16152291-1006บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัดเลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310044-955380-83
1,16252291-1008บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า มหาชัย (DCMC มหาชัย)]เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 10 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400002-6771489
1,16352291-1010บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี (RDC Chonburi)]เลขที่ 123/11 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150026771618
1,16452291-1012บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีธัญบุรี]เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-1525556
1,16552291-1013บริษัท เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 130/11-13 ปิ่นทองแลนด์ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110033-157979
1,16652291-1014บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บางปะกง]เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ถนนเทพรัตน ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
1,16752291-1015บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด [Warehouse No.2]เลขที่ 55/91-92 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570081-5765813
1,16853100-0001บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด [อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก]เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500316-1234
1,16953100-1001บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210028313455
1,17055101-บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด [อาคารโรงแรมแกรนด์ คอร์ทยาร์ด]เลขที่ 9/10 ซอยวิภาวดีรังสิต 56 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210025587888
1,17155101-บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด [บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด (Oakwood Hotel & Residence Sriracha)]เลขที่ 222/2 หมู่ที่ x นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซอยเจิมจอมพล ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038327999
1,17255101- บริษัท ไอ.เอส.ซี (ไทยแลนด์)จำกัด [โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ]เลขที่ 967 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330253-0355-7
1,17355101-0002บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด [โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง]เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2281 3088
1,17455101-0003 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด [โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ]เลขที่ 138 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2254 0404
1,17555101-0004บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด [โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 971 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300866669816
1,17655101-0005บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ]เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2254 1234
1,17755101-0008บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด [เซนเตอร์พอยต์ ประตูน้ำ]เลขที่ 6 ซอย15 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-6536690
1,17855101-0009บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด [เซนเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 10]เลขที่ 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2653-1783
1,17955101-0012 บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จำกัด [โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103100 2559-2222
1,18055101-0013 บริษัท สยามเบเวอร์ลี่ จำกัด [โรงแรมบางกอกชฎา]เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320275-4046-9
1,18155101-0014นายชูศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือง [โรงแรมคริสตัล]เลขที่ 65 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320276-1871-9
1,18255101-0015 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ]เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2641 1500
1,18355101-0016บริษัท แรมแบรนดท์โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด [โรงแรมแรมแบรนดท์]เลขที่ 19 ซอย18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110261-7100
1,18455101-0017บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด [โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 1060002-477-0777
1,18555101-0018บริษัท สาธร พาร์ค จำกัด [โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ]เลขที่ 13/3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120287-0222
1,18655101-0019บริษัท อเล็กซานเดอร์โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมอเล็กซานเดอร์]เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240375-0300-40
1,18755101-0020บริษัท อีเดนโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมปีปอินโฮเต็ล ๒]เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ซอยเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2246 0794
1,18855101-0021บริษัท โรงแรมชาลีน่า จำกัด [โรงแรมชาลีน่า]เลขที่ 453 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310539-7111-8
1,18955101-0022บริษัท โรงแรม กรุงเทพ 2000 จำกัด [แมกซ์ โฮเต็ล]เลขที่ 288 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320248-0011
1,19055101-0023 บริษัท สยามธานีโฮเต็ล (1988) จำกัด [โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ]เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2247 0123 ต่อ 1205
1,19155101-0024บริษัท มารวย การ์เด้น จำกัด [โรงแรมมารวย การ์เด้น]เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2561 0510-47
1,19255101-0025 บริษัท แฮปปี้พาเลส จำกัด [โรงแรมไวท์ พาเลส กรุงเทพ]เลขที่ 40 ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-2252701-5 ต่อ 858
1,19355101-0026 บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด [โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ]เลขที่ 1091/343 ซอยจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2651 7600
1,19455101-0027 บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค]เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400290-0125,275-8573
1,19555101-0028บริษัท พีแอนด์บีรัชดาโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมดิเอมเมอรัลด์]เลขที่ 99/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320276-4567
1,19655101-0029บริษัท ไพรม เรียล เอสเตท จำกัด [โรงแรมเบล-แอร์ กรุงเทพ]เลขที่ 16 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2253-4300, 0 2255-8850
1,19755101-0030บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2260-2100
1,19855101-0031บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จำกัด [โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท]เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2653 9000
1,19955101-0032บริษัท อลิซาเบธอาเขต จำกัด [โรงแรมอลิซาเบธ]เลขที่ 169/51 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2271 4188-9
1,20055101-0033บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค]เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2261 9000
1,20155101-0034บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท]เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2207 8421
1,20255101-0035บริษัท โฮเต็ลแมนฮัตตั้น จำกัด [โรงแรมแมนฮัตตั้น]เลขที่ 13 ถนนสุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2255 0166
1,20355101-0036บริษัท ควอลิตี้อินน์ จำกัด [โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท]เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2649 8888
1,20455101-0037บริษัท โรงแรมราชา จำกัด [โรงแรมราชา]เลขที่ เลขที่ 18 ซอยนานาใต้ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2255 0040-83
1,20555101-0038 บริษัท โกลเด้นแอสเซ็ท จำกัด [โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 88 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระราม6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2216 9555
1,20655101-0039บริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลายแอนซ์ จำกัด [โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี]เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2238 1991
1,20755101-0041บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ]เลขที่ 18/1 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2259 2900-19
1,20855101-0042บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด [โรงแรมอโนมา กรุงเทพ]เลขที่ 99 ซอยเจริญกรุง ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2655-5555
1,20955101-0043บริษัท นำเกียรติ จำกัด [รอยัลเบญจาโฮเต็ล]เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2655 2920 - 54 ต่อ 2001
1,21055101-0044บริษัท โอ เอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมเอสซี ปาร์ค]เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310530-0560-79
1,21155101-0045บริษัท ศรีศุภราช แอสเซ็ท จำกัด [กานต์มณี พาเลซ]เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2618 6977-87
1,21255101-0046บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด [โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม]เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2718-2000
1,21355101-0047บริษัท แบงคอก สุขุมวิท ลักชูรี่ โฮเทล จำกัด [โรงแรม วินเซอร์สวีทส์]เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2262 1234
1,21455101-0048บริษัท บาโฮมา จำกัด [โรงแรมอินทรา รีเจนท์]เลขที่ 120/126 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2208 0022
1,21555101-0049บริษัท เมอริท ฮอลิเดย์ ปาร์ค จำกัด [โรงแรมเฟิสท์]เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2255-0111-20
1,21655101-0050บริษัท บางกอกพาเลสโฮเต็ล (เอ แอนด์ บี) จำกัด [โรงแรมบางกอกพาเลส]เลขที่ 1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2255 0303, 0 2253 0510-50
1,21755101-0051บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [โรงแรมเอเชีย]เลขที่ 296 ซอยพญานาค ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400215-0808
1,21855101-0052บริษัท โรงแรมปริ๊นซ์ จำกัด [โรงแรมปริ๊นซ์]เลขที่ 1537/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400251-6171-6
1,21955101-0053บริษัท นำเกียรติ จำกัด [โรงแรมเกรซ]เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2253 0651-79
1,22055101-0054บริษัท พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมพลาซ่า]เลขที่ 178 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500235-1760-79
1,22155101-0056บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด [โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค]เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500632-9000
1,22255101-0057 บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมนารายณ์]เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2237-0100-39
1,22355101-0058 บริษัท ตันตกิตติ์ จำกัด [โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ]เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105002348060-9
1,22455101-0059บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตัน]เลขที่ 2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2226-0123 ต่อ 3003
1,22555101-0060บริษัท แมนดาริน โฮเต็ลจำกัด (มหาชน) [โรงแรมแมนดาริน]เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2380230 ต่อ 4001-4 , 089-8756696
1,22655101-0061 บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมรามาการ์เด้นส์]เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210561-0022-41
1,22755101-0062บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) [โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ]เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2541-1234
1,22855101-0063 บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ]เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-566-1020-1
1,22955101-0064บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จำกัด [โรงแรมรอยัล ริเวอร์]เลขที่ 219 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 107000 2422 9222
1,23055101-0065บริษัท ชวริน จำกัด [โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 171 ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110255-0444
1,23155101-0066บริษัท นานา โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมนานา โฮเต็ล]เลขที่ 4 ซอยนานาใต้ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110252-0121,255-8399
1,23255101-0067บริษัท เอเวอร์กรีนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเต็ล พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด [โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล (กรุงเทพฯ)]เลขที่ 88 ถนนสาธรเหนือ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500266-9988
1,23355101-0068บริษัท แบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท จำกัด [โรงแรมแบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท]เลขที่ 1 ซอยแดงอุดม ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2261-0111
1,23455101-0069บริษัท เอส เอ วาย เอ (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม]เลขที่ 981 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2238 4300-34
1,23555101-0070บริษัท คูล่า ฮอสปิตอลลิตี้ จำกัด [โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ]เลขที่ 29 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110655-4980-99
1,23655101-0071 บริษัท มีนำโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา]เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120688-1000
1,23755101-0072 บริษัท โรงแรม เอส ดี อเวนิว จำกัด [โรงแรม เอส ดี อเวนิว]เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 107000 2813 3111
1,23855101-0073 บริษัท โรงแรมเดอะไดนาสตี้ จำกัด [โรงแรม วิทซ์ บางกอก]เลขที่ 8 ซอย35 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240310-0200
1,23955101-0074บริษัท โรสการ์เด้น โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมอาร์ ดี]เลขที่ 10/13-16 ซอยวัดดาวดึงษ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700424-6850-2
1,24055101-0075บริษัท ส.ภาณุรังษี จำกัด [โรงแรมรอยัลซิตี้]เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 1070002-435-8888
1,24155101-0076บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์]เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500 2721 8400
1,24255101-0077 บริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ]เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101102552930-40
1,24355101-0078บริษัท แชงกรี - ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแชงกรี - ลา]เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500236-7777
1,24455101-0079บริษัท วิจิตรการค้า จำกัด [โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 195 ซอยวัดภคินีนาถ ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 1070002-434-0090-3
1,24555101-0080บริษัท เดอะทองธารา 94 จำกัด [โรงแรมทองธารา]เลขที่ 9/99 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200 2291 9800-4
1,24655101-0081บริษัท เซ็นจูรี่ โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ]เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104002467800-9
1,24755101-0082บริษัท ยูโรมิลล์โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมโนโวเทล บางนา]เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500 2366 0505 ต่อ 1820
1,24855101-0083 บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขที่ 69 ซอยสุภาพงษ์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102607481035,7481050
1,24955101-0084บริษัท บางกอก อินเตอร์ เพลส จำกัด [อาคารบางกอก อินเตอร์ เพลส]เลขที่ 118/92 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-319-0330
1,25055101-0085บริษัท ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมโคโม เมโทรโพลิแทน]เลขที่ 27 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200-2625-3333
1,25155101-0086บริษัท บริจวิว จำกัด [โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์]เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101202922999
1,25255101-0087 บริษัท โกลเดนไมล์ จำกัด [โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ]เลขที่ 1091/388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2650 0288
1,25355101-0088บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดินจำกัด [โรงแรมปรินซ์ พาเลซ]เลขที่ 488/800 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2628 1111
1,25455101-0089บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด [โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ]เลขที่ 21/99-100 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2679 1200
1,25555101-0090บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมอนันตรา สยาม]เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330251-6127
1,25655101-0091บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ จำกัด [โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ]เลขที่ 392/44 ซอยสยามสแควร์ 6 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330255-6888
1,25755101-0092บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ]เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2236-0450-9
1,25855101-0093บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล]เลขที่ 48 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-659-9000
1,25955101-0094บริษัท ไดร์ฟ-อิน โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมไดร์ฟ-อิน]เลขที่ 2704 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-377-2550-4
1,26055101-0095บริษัท เซ็นทรัล ปาร์ค เดคอเรเตอร์ จำกัด [โรงแรมแกรนด์ไชน่า]เลขที่ 215 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100224-5991-6
1,26155101-0096บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด [โรงแรม คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ]เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2690 1888
1,26255101-0097บริษัท บ้านสิริบริการ จำกัด [ฉลอง-อาภา เคียงศิริ]เลขที่ 1546 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500 2722 6602-10
1,26355101-0098บริษัท ชนิตโชค จำกัดเลขที่ 544/1 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1,26455101-0099บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด [เซนเตอร ์พอยต์ ชิดลม]เลขที่ 60 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330657-2400
1,26555101-0100บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [เซนเตอร์พอยต์ สีลม]เลขที่ 1522/2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105002660521
1,26655101-0102บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด [มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น โฮเต็ล]เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102105755599
1,26755101-0103บริษัท สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์ จำกัด [โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ]เลขที่ 333 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2861-2888
1,26855101-0104บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ล และ ทาวเวอร์ จำกัด [โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ]เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2656 0444 ต่อ 6653
1,26955101-0105บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ]เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101106567700
1,27055101-0106บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน]เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2254 0111
1,27155101-0107บริษัท เศรษฐธนานันท์ จำกัด [โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ]เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2641 4777
1,27255101-0108บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา]เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 102300 2694 2222
1,27355101-0109 บริษัท ภูมิภวัน จำกัด [โรงแรมใบหยกสกาย]เลขที่ 222 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-656-3000
1,27455101-0110 บริษัท สุขุมวิท เซ็นเตอร์พอยท์ จำกัด [โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ]เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-207-9999
1,27555101-0111บริษัท ไปดีมาดี จำกัด [โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (พระราม 6)]เลขที่ 402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-618-6688 ต่อ 598
1,27655101-0112บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชดำริ]เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-670-5000
1,27755101-0113บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [แนเชอรัล วิลล์ เอ็กซ์แซคคูทีฟ เรสซิเดนซ์]เลขที่ 61 ซอยหลังสวน 2 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-250-7000 ต่อ 3802
1,27855101-0114บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัดเลขที่ 999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-100-1234
1,27955101-0115บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ]เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2680 9999 ต่อ 2701-4
1,28055101-0116บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ]เลขที่ 40/5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2328888
1,28155101-0117 บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรมคอนราด กรุงเทพ]เลขที่ 87/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6909999
1,28255101-0118บริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีวีลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด [โรงแรม ชามา เลควิว อโศก]เลขที่ 41/2 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6631234
1,28355101-0119บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมโฟร์ พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15]เลขที่ 4 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-3093162
1,28455101-0120บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด [โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060002-8059888
1,28555101-0121บริษัท กรุงเทพริมน้ำ จำกัด [โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ]เลขที่ 123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060002-4422000
1,28655101-0122บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร]เลขที่ 29/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-6105188
1,28755101-0123บริษัท เอ็มแอล แคปปิตอล จำกัด [โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ]เลขที่ 117/39-40 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-3093939
1,28855101-0124บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ นานา]เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6675810
1,28955101-0125บริษัท เค.เอส.แอนด์ซันส์ จำกัด [โรงแรมแมริออส เอ็กเซ็กคิวทีฟ อาร์พาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพ]เลขที่ 90 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-3025555
1,29055101-0126 บริษัท ราชดำริ ลอดจ์จิ้ง จำกัด [โรงแรม เดอะ เซนต ์รีจิส กรุงเทพฯ]เลขที่ 159 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2077777
1,29155101-0127บริษัท สาธรทรัพย์สิน จำกัด [โรงแรม เดอะ แอสคอท สาทร]เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-3431444
1,29255101-0128บริษัท นาย จัน เอสเตท จำกัด [โรงแรมแกเลอเลีย เท็น]เลขที่ 21 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6150999
1,29355101-0129บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด [โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ]เลขที่ 110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-1259000
1,29455101-0132 บริษัท บานไม่รู้โรย สุวรรณภูมิ จำกัด [โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต]เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3159393
1,29555101-0133 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด [โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1311111,02-1311078
1,29655101-0135บริษัท โรงแรมคลองหลวงปทุมธานี จำกัด [โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง]เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121209086666
1,29755101-0136 บริษัท ก. พัชรศักดิ์ จำกัด [โรงแรมกรุงศรีริเวอร์]เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000244-333
1,29855101-0137บริษัท เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ท]เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180341-733
1,29955101-0138บริษัท บีบีเอช ศรีราชา จำกัด [โรงแรมเดอะซิติ้ ศรีราชา]เลขที่ 6/126 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110(038) 322-700-28
1,30055101-0139บริษัท แอมเทลกรุ๊ป กรุงเทพ จำกัด [โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน]เลขที่ 21/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250255-501-40
1,30155101-0140บริษัท พัทยาเมาท์เทนบีช โฮเตล จำกัด [โรงแรมพัทยาเมาท์เทนบีช]เลขที่ 378/16 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150250-502-3
1,30255101-0141บริษัท โคซี่บีช โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม โคซี่ บีช พัทยา]เลขที่ 400 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150250800-3
1,30355101-0143บริษัท โรแยลคลิฟ บีช โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป]เลขที่ 353 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 202600 3825 0421
1,30455101-0144บริษัท เอ็ม เอส แอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [โรงแรม อิมพิเรียล พัทยา]เลขที่ 369 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260(038)428-155-6
1,30555101-0145บริษัท เดวิดสัน จำกัด [โรงแรมเดอะซีซั่น พัทยา]เลขที่ 425/9 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3841 8888
1,30655101-0146บริษัท ซีไซด์ โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา]เลขที่ 429 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150428-755-9,421-673
1,30755101-0147บริษัท ทาวน์ อิน ทาวน์ ทราเวล จำกัด [โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา]เลขที่ 206 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150(038)426352-4
1,30855101-0149 บริษัท สยามรีสอทโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเดอะเบย์วิว]เลขที่ 310/2 หมู่ที่ 10 ซอยพัทยา 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150423871-7,710513-8
1,30955101-0150บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด [โรงแรมสยามเบย์ชอร์]เลขที่ 559 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260427-271-6
1,31055101-0151 บริษัท รอยัล ทวิน จำกัด [โรงแรม รอยัล ทวิน พาเลซ]เลขที่ 223 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-420260-4
1,31155101-0152บริษัท แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จำกัด [โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ]เลขที่ 356 หมู่ที่ 12 ชายหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260(038)231405-8
1,31255101-0153บริษัท สยามนำเที่ยว จำกัด [โรงแรมทรอปิคานา]เลขที่ 98 หมู่ที่ 9 ถนนเลียบชายทะเล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-428-645-8
1,31355101-0154บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [โรงแรมดุสิตธานี พัทยา]เลขที่ 240/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201502360450-9
1,31455101-0155บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา]เลขที่ 277-278 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 18 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-426990-9
1,31555101-0156บริษัท พัทยาสหกิจจำกัด [บริษัท พัทยาสหกิจ จำกัด]เลขที่ 157/6 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150426785-9
1,31655101-0158บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 218/2-4 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260412120-23
1,31755101-0159บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง จำกัด [โรงแรมเวลคัม พลาซ่า พัทยา]เลขที่ 213 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150426241,427071
1,31855101-0160บริษัท พัทยา ปาร์คบีช โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท]เลขที่ 345 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-364110-20
1,31955101-0161บริษัท เวลคัมพลาซ่าจอมเทียน จำกัด [โรงแรมเวลคัมพลาซ่าจอมเทียนบีช]เลขที่ 427 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260232701-15
1,32055101-0162บริษัท เกียรติผล จำกัด (มหาชน) [จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 408 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3823 1350-67
1,32155101-0163บริษัท แอล พี แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ซิ่งดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ซิกม่า รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา]เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 202500 3823 1226-34
1,32255101-0164 บริษัท สุวัญญา จำกัด [โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท]เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150(038) 702777
1,32355101-0165บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จำกัดเลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3825 3500
1,32455101-0166บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด [เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน]เลขที่ 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-399-200
1,32555101-0167บริษัท ทรายมณี จำกัด [โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา]เลขที่ 499/7 หมู่ที่ 5 ซอย16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-414-616-26
1,32655101-0168บริษัท อีโคโนลอดจ์ จำกัด [โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา]เลขที่ 484 หมู่ที่ 10 ซอย15 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-425-050
1,32755101-0169บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิตี้ สยาม (จีบีอาร์) จำกัด [โรงแรม พลูแมน พัทยา จี]เลขที่ 445/3 หมู่ที่ 5 ซอยวงศ์อำมาตย์ ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-411-940-8
1,32855101-0170บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา]เลขที่ 463/68, 463/99 ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-725-555
1,32955101-0171บริษัท การ์เด้น คลิฟ พาร์ค จำกัด [โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 220/21 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-259333
1,33055101-0172บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมไอบิส พัทยา]เลขที่ 463/79 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-418110, 038-418188
1,33155101-0173บริษัท ไมค์ การ์เด้น วิลล่า จำกัด [โรงแรมไมค์ การ์เด้น รีสอร์ท]เลขที่ 221/71-72 หมู่ที่ 6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-416622
1,33255101-0174บริษัท ณุศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด [โรงแรม ดีวาร์ จอมเทียน บีช]เลขที่ 457 หมู่ที่ 12 ซอย13-14 ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-418999
1,33355101-0175บริษัท ไทยวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรม เบย์วอล์คเรสซิเดนซ์]เลขที่ 555/5-6 หมู่ที่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-711300
1,33455101-0176บริษัท จิตต์สยาม(ระยอง) จำกัด [อาคารสตาร์อพาร์ทเมนท์]เลขที่ 111/113 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000611032
1,33555101-0177บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด [โรงแรมสตาร์]เลขที่ 109 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000(038)614-901
1,33655101-0178บริษัท รีเสิชแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ซีสเท็มส์ จำกัด [โรงแรมระยองรีสอร์ท]เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160(038)651-000
1,33755101-0180บริษัท มาบตาพุด จตุรโชค จำกัด [โรงแรมดราก้อนบอล]เลขที่ 125 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150681-346-7
1,33855101-0181บริษัท เค พี จันทบุรี จำกัด [โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี]เลขที่ 35/200-201 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000323-201-13, 323-214
1,33955101-0183บริษัท พี.บี.เค โฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า]เลขที่ 1110 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3882 3701
1,34055101-0184บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท (กาญจนบุรี) จำกัด [โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว (กาญจนบุรี)]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000515-061
1,34155101-0185บริษัท โรงแรมริเวอร์ไซด์ พาวีเลี่ยน จำกัด [โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท]เลขที่ 234 หมู่ที่ 4 ถนนลาดหญ้า ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034-513800
1,34255101-0189บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ]เลขที่ 849/21 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-451 240
1,34355101-0190บริษัท เดชติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ชะอำ) จำกัด [โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 854/2 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 761200 3270 8300
1,34455101-0191บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ คลับ จำกัดเลขที่ 79-80 หมู่ที่ 4 ถนนหุบกระพง- ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120520-178,520098
1,34555101-0192บริษัท ดุสิต แมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน]เลขที่ 1349 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120520-009
1,34655101-0193บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด [โรงแรมลองบีชชะอำ]เลขที่ 225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120472-444
1,34755101-0194 บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด [โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 1573 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-708201
1,34855101-0196บริษัท อัญมณี โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด [โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่า]เลขที่ 222/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771100 3251 3230
1,34955101-0198บริษัท หัวหินรอยัลพาเลซ จำกัด [โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน]เลขที่ 16 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110(032)512870-4
1,35055101-0199 บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด [โรงแรม ฮิลตันหัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา]เลขที่ 33 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771100 3253 8999
1,35155101-0200บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำกัด [โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 43/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-520 250-6
1,35255101-0202บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม ดิเอวาซอน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220(032) 631-235
1,35355101-0203 บริษัท เซ็นทรัล หัวหิน บีช รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลาหัวหิน]เลขที่ 1 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110(032) 512 021-38
1,35455101-0204บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรม อัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท]เลขที่ 53 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-547-555
1,35555101-0205บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด [โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท]เลขที่ 33/33 ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-616999
1,35655101-0206บริษัท บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด [โรงแรมเชียงใหม่ออคิด]เลขที่ 23 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-222-099
1,35755101-0208 บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด [โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า]เลขที่ 92 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5390 3161-70
1,35855101-0209บริษัท เชียงใหม่ภูคำ จำกัด [โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-211-026-31
1,35955101-0210 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด [อาคารอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว]เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200224-444
1,36055101-0211 บริษัท เชียงราย หล่อตระกูล 2005 จำกัด [โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์]เลขที่ 24 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300220100-9
1,36155101-0212บริษัท ประเสริฐ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรมนครพิงค์พาเลซ]เลขที่ 471/9 ซอยใจแก้ว ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 500000 5314 0822
1,36255101-0213บริษัท เชียงใหม่รีเวอร์ไซด์พลาซ่าโฮเต็ล จำกัดเลขที่ 318/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053 275 300
1,36355101-0214 บริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด [โรงแรมดิเอ็มเพรส (เชียงใหม่)]เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100270-240,272-467
1,36455101-0215 บริษัท เพชรงาม จำกัด [โรงแรมเพชรงาม]เลขที่ 33/10-11 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100270-080-85
1,36555101-0216บริษัท ดวงตะวัน โฮเท็ล จำกัด [โรงแรมดวงตะวัน]เลขที่ 132 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5390 5000
1,36655101-0217บริษัท เอดับบลิวซี โฮเทล พร็อพเพอร์ตี แม่ปิง จำกัด [โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล]เลขที่ 153 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5328 3900
1,36755101-0218บริษัท เค.คอน.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ลานนาพาเลซ 2004) จำกัด [โรงแรมลานนาพาเลซ 2004]เลขที่ 184 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100270-722-5
1,36855101-0219บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่]เลขที่ 100 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-999-999
1,36955101-0220บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่]เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-253-666
1,37055101-0221บริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด [อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 123,123/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-253333
1,37155101-0222บริษัท อาร์ เจ เจ 888 จำกัด [โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท]เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงราย-ท่าตอน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100053-798555
1,37255101-0223บริษัท โรงแรมวังทองแม่สายจำกัด [โรงแรมวังทองแม่สาย]เลขที่ 299 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130733-388-95
1,37355101-0224บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด [โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย]เลขที่ 199 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000715620-5
1,37455101-0226บริษัท เวียงอินทร์ จำกัด [โรงแรมเวียงอินทร์]เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000711-533
1,37555101-0227บริษัท เคซีอาร์มารีน่า (1864) จำกัด [โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์]เลขที่ 114/5-7 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000612-212
1,37655101-0228บริษัท มิ่งเมือง จำกัด [โรงแรมพิมาน]เลขที่ 605/244 หมู่ที่ 10 ถนนเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5631 2222
1,37755101-0229บริษัท ฟอร์เวิร์ด การ์เด้น จำกัด [โรงแรม ไอยราปาร์คโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 55/2 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 610000 5652 4927-8
1,37855101-0230 บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด [โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก]เลขที่ 52/299 หมู่ที่ 6 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-220999
1,37955101-0231 บริษัท กริชอินทรา (1989) จำกัด [โรงแรมลาพาโลมา]เลขที่ 103/8 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000217-930-6
1,38055101-0232บริษัท สีมาธานี จำกัด [โรงแรมสีมาธานี]เลขที่ 2112/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-213100
1,38155101-0233บริษัท อิมพิเรียล นครราชสีมา จำกัด [โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช]เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-256629-35
1,38255101-0234บริษัท ดีแลนด์ เพอร์เฟค จำกัด [โรงแรม เดอะฮิลล์]เลขที่ 151/1 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130280-047-54
1,38355101-0236บริษัท โคราชศรีพัฒนา จำกัด [โรงแรมศรีพัฒนา]เลขที่ 346 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-251652-4, 044-255349, 044-255372
1,38455101-0237บริษัท ธนาตย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด [โรงแรม ดิ ไอยรา โคราช]เลขที่ 497/1 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-268777-8
1,38555101-0238บริษัท เดลี่ แฟมมิลี จำกัด [โรงแรม โคราช โฮเต็ล]เลขที่ 191 ถนนอัษฏางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4434 1345
1,38655101-0239บริษัท พาวงศ์วัฒนา จำกัด [โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ทแอนสปา]เลขที่ 725/2 ถนนท้าวสุระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4424 7444
1,38755101-0240บริษัท ทองธารินทร์ จำกัด [โรงแรมทองธารินทร์]เลขที่ 60 ถนนศิริรัฐ บ้านดองกะเม็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000514-281-7,514294-5
1,38855101-0241 บริษัท อุบล เอส.ที. จำกัด [โรงแรมลายทอง]เลขที่ 50 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000264271
1,38955101-0242บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรมโฆษะ]เลขที่ 250-252 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043320320
1,39055101-0243บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด [โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น]เลขที่ 260 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000220400-14
1,39155101-0244 บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด [โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด]เลขที่ 9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000322155
1,39255101-0245บริษัท โรงแรมบ้านเชียง จำกัด [โรงแรมบ้านเชียง]เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000327-911
1,39355101-0246บริษัท โรงแรมนภาลัย จำกัด [โรงแรมนภาลัย]เลขที่ 572 ถนนประชารักษา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000347-420
1,39455101-0247 บริษัท ถาวรอุดร จำกัด [โรงแรมเจริญโฮเต็ล]เลขที่ 549,559 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-248155,042-248543
1,39555101-0248บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด [โรงแรมเซ็นทาราและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี]เลขที่ 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4234 3555
1,39655101-0249บริษัท ปุณยทรัพย์ จำกัด [โรงแรมหนองคายแกรนด์]เลขที่ 589 หมู่ที่ 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 430000 4242 0033, 0 4242 0044
1,39755101-0250บริษัท วี.ซี.โฮเต็ลร้อยเอ็ด จำกัด [โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้]เลขที่ 78 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
1,39855101-0251บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจการโรงแรม จำกัด [โรงแรมริมปาว]เลขที่ 71/2 ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000813631-9
1,39955101-0252บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม]เลขที่ 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000(042)522333-40
1,40055101-0253บริษัท มุกพิชา จำกัด [โรงแรมพลอย พาเลซ]เลขที่ 40 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-631-111
1,40155101-0254บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จำกัด [โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล]เลขที่ 78 ถนนสองนางสถิตย์ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000042-612020
1,40255101-0255บริษัท มุกธารา จำกัด [โรงแรมมุกธารา]เลขที่ 207 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000630656-9
1,40355101-0256บริษัท โรงแรม ทวินโลตัส จำกัด [โรงแรมทวินโลตัส]เลขที่ 97/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000(075) 323-777
1,40455101-0257บริษัท กระบี่ซิตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด [มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท]เลขที่ 1 ถนนทุ่งฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 810000 7562 0028-46
1,40555101-0258 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด [รายาวดี รีสอร์ทส์]เลขที่ 214 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 810000 7562 0740-3
1,40655101-0259บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท]เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-628000
1,40755101-0260บริษัท ลันตา รีเจ้นท์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150075-668124-5
1,40855101-0261บริษัท ปะการัง รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า]เลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-584444
1,40955101-0263บริษัท กะตะกรุ๊ป จำกัด [โรงแรม บียอนด์ รีสอร์ต กะตะ]เลขที่ 1 ถนนปากบาง ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076360300
1,41055101-0264บริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จำกัด [โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 502/3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-396-200-5
1,41155101-0266บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด [โรงแรมคลับเมด ภูเก็ต]เลขที่ 3 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076330455-9
1,41255101-0267บริษัท รีแลกซบีช จำกัด [โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท]เลขที่ 29 ซอยกะรนนุ้ย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 831000 7634 0480-5
1,41355101-0268บริษัท พี.พี.ซี.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด [โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย กะรนบีช รีสอร์ท]เลขที่ 333 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100396-433-41
1,41455101-0270บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด [โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต]เลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100 7632 4101-7
1,41555101-0272บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์]เลขที่ 1 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7621 5050
1,41655101-0273 บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด [โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต]เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110324-352
1,41755101-0274บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด [โรงแรม บันยันทรี รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110324-374
1,41855101-0275บริษัท อมันครูซซิส (2006) จำกัด [โรงแรม อมันปุรี วิลล่า]เลขที่ 118/1 หมู่ที่ 3 ซอยพันทรี ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-324-333-9
1,41955101-0276บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า ภูเก็ต]เลขที่ 390 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-362999
1,42055101-0277 บริษัท ทดสอบอีฟอร์มอาคาร จำกัด [โรงแรมอีฟอร์ม รีสอร์ท]เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150340-530
1,42155101-0278บริษัท เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนส์ สปา]เลขที่ 135/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150340-666
1,42255101-0279บริษัท ป่าตองเมอร์ลิน จำกัด [โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน]เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนทวีวงค์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150340037-41
1,42355101-0280 บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ซอยฮอลิเดย์อินน์ ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-370200
1,42455101-0281บริษัท ป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมป่าตองรีสอร์ท]เลขที่ 208 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-340-551-4
1,42555101-0282บริษัท ซี.บี. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้]เลขที่ 154 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000233333
1,42655101-0283บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม พาราด๊อกซ์ รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 509 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100396139-48
1,42755101-0284บริษัท ป่าตองหยี่เต้ง จำกัด [โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ตรีสอร์ท]เลขที่ 282 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 831500 7634 2777
1,42855101-0285บริษัท บลูแคนยอนพรอพเพอร์ที่ จำกัด [บลูแคนยอนคันทรีคลับภูเก็ต]เลขที่ 165 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831400 7632 8088
1,42955101-0286บริษัท กะตะธานี จำกัด [โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท]เลขที่ 14 ถนนหาดกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 831000 7633 0124 - 6
1,43055101-0287บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด [โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช]เลขที่ 99 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120(076)294-300
1,43155101-0288บริษัท ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท]เลขที่ 34 ถนนหลวงพ่อฉ้วน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 831000 7639 6519-23
1,43255101-0289บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จำกัด [โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 54 ถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 831000 7637 0300
1,43355101-0290 บริษัท ป่าตองพารากอน จำกัด [โรงแรม ป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 280 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-290555
1,43455101-0291 บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง]เลขที่ 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-303888
1,43555101-0293 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต กะตะ]เลขที่ 88/8 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-363488
1,43655101-0294บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด [โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช]เลขที่ 48 ถนนร่วมใจ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 831500 7633 7100
1,43755101-0295บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 683 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-201234
1,43855101-0296บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย,ไทยแลนด์]เลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ถนนหาดเชิงมน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 843200 7742 5041-52
1,43955101-0297บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย]เลขที่ 38/2 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 843200 7723 0500-9
1,44055101-0298บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย]เลขที่ 12/12 หมู่ที่ 1 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140(077) 425-031-8
1,44155101-0299บริษัท โรงแรมสมุย 1 จำกัด [โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท]เลขที่ 295 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140423-019-22
1,44255101-0301บริษัท บุญปีติ จำกัด [โรงแรม เคปาร์ค แกรนด์]เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 213700
1,44355101-0302บริษัท หาดทอง (หาดใหญ่) จำกัด [โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 83/27 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 205333-52
1,44455101-0303บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมบ้านท้องทราย]เลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ถนนท้องทราย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-245-480
1,44555101-0304 บริษัท กานดาบุรี สมุย จำกัด [โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี]เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ถนนเฉวง-เชิงมน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-428-888
1,44655101-0305บริษัท อินฟีนิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด [โรงแรมไอบิส สมุย]เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-914888
1,44755101-0306บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด [โรงแรม เรอเณซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 208/1 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-429300
1,44855101-0307บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จำกัด [เซ็นทารา วิลล่า สมุย]เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-424020
1,44955101-0308 บริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด [โรงแรมทินิดีระนอง]เลขที่ 41/144 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000077 826 003-6
1,45055101-0309บริษัท ชุมพรแกรนด์พาเลซ จำกัด [โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ]เลขที่ 219 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000(077) 574800-12
1,45155101-0310บริษัท หาดทอง(หาดใหญ่) จำกัด [โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า]เลขที่ 62 ถนนนิพัทธ์อุทิศ3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110230-130
1,45255101-0311บริษัท หาดใหญ่โชคเจริญ จำกัด [โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ่]เลขที่ 23 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110353333-47
1,45355101-0312บริษัท หาดใหญ่หรรษาพลาซ่า จำกัด [โรงแรม หรรษา เจบี]เลขที่ 99 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074 234301-8
1,45455101-0313บริษัท บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด [โรงแรม บี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์]เลขที่ 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110335655-62
1,45555101-0314บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำกัด [โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่]เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7435 2222
1,45655101-0315บริษัท บีพี สมิหลาบีชโฮเต็ล จำกัด [โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 8 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7444 0222
1,45755101-0316บริษัท ลีการ์เดนส์โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า]เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7426 1111
1,45855101-0318 บริษัท วัฒนาพาร์คโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมวัฒนาพาร์ค]เลขที่ 315/7 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000223000
1,45955101-0320บริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกัด [โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา]เลขที่ 69/8 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920000 7522 3223
1,46055101-0321บริษัท เจ บี บี จำกัด [โรงแรม อนันตรา สิเกา รีสอร์ท]เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนปากเมง-ฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 921500 7527 4236
1,46155101-0322บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด [โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000(073) 335093-4
1,46255101-0323บริษัท ยะลาชางลี จำกัด [โรงแรมชางลี]เลขที่ 318 ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000244597-61
1,46355101-0324บริษัท เก็นติ้งโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเก็นติ้ง]เลขที่ 250 ถนนเอเซีย 18 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120073-613-231-40
1,46455101-0326บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 10 จำกัด [โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส]เลขที่ 260 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000(073)515041-50
1,46555101-0327บริษัท เตียวฮงสีลมจำกัด [บางนาไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์]เลขที่ 2/4-5 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2769 3131
1,46655101-0328บริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีวีลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด [โรงแรม ชามา เลควิว อโศก]เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6631234
1,46755101-1001 บริษัท ซีเพิร์ลบีช จำกัด [ซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท]เลขที่ 12/1-9 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-303500
1,46855101-1002บริษัท บี-รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด [บี-เลย์ ตอง ภูเก็ต]เลขที่ 198 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-344999
1,46955101-1003บริษัท ซีวิว รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด [โรงแรม เซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก]เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 7 ซอยหาดนางทอง ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-429800
1,47055101-1004 บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ตส์ คลับ จำกัด [โรงแรม ธัญญปุระ สปอร์ตส]เลขที่ 120,120/1 หมู่ที่ 7 ซอยตีนเป็ด ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-336000
1,47155101-1005 บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง]เลขที่ 239/14 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-302194
1,47255101-1006บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง]เลขที่ 186 หมู่ที่ 3 ซอยอ่าวนางซอย 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180076-214080
1,47355101-1007บริษัท แกรนลอร์ด (บูติค) โฮเทล จำกัด [โรงแรมแกรน ลอร์ด บูติค]เลขที่ 919/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-138-5811
1,47455101-1008บริษัท อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่]เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ซอยอ่าวนาง 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180075-626222
1,47555101-1009บริษัท ไอยรา แกรนด์ โฮเท็ล จำกัด [โรงแรมไอยรา แกรนด์]เลขที่ 338/118 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500-3825-2500ต่อ210
1,47655101-1010บริษัท ทับทิมทร จำกัด [โรงแรม เอทัส บางกอก]เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-2618-9000
1,47755101-1011 บริษัท เคเอส รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน]เลขที่ 115 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 761200-3270-9555
1,47855101-1012บริษัท โฆษิตชัยวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรมจี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์]เลขที่ 250/201 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771100-3251-5199
1,47955101-1013บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด [โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ]เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400-2378-8000
1,48055101-1014บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต]เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-335-704
1,48155101-1015บริษัท อมารี เอ็ซเทท จำกัด [โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ]เลขที่ 36 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-308-5300
1,48255101-1016 บริษัท เบย์ชอร์วิง จำกัด [โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค]เลขที่ 89 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-380-555
1,48355101-1017บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำกัด [โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่]เลขที่ 502 หมู่ที่ 1 ถนนแม่ริม-สะเมิงสายเก่า ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180053-298-181
1,48455101-1018บริษัท บ้านไทยโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม ดับเบิ้ลที บาย ฮิลตัล ภูเก็ต บ้านไทย รีสอร์ท]เลขที่ 94 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-340-850-4
1,48555101-1019บริษัท ปิปอิน กรุ๊ป (1995) จำกัด [โรงแรมปีปอิน]เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-926-7891-2
1,48655101-1020บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด [โรมแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท]เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-126-9999
1,48755101-1021บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ]เลขที่ 57/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-687-9000
1,48855101-1022 บริษัท เลกาซี่ เวนเจอร์ส จำกัด [โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 41/12 หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-584888
1,48955101-1023บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด [โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย]เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเกาะ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140077-243-000
1,49055101-1024บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด [โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท]เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-204-4000
1,49155101-1025 บริษัท แอลเอส พาวิลเลี่ยน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด [โรงแรมเดอะ พาวิลเลี่ยน ภูเก็ต]เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100-7631-7600
1,49255101-1026 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด [โรงแรมริชมอนด์]เลขที่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000-2831-8888
1,49355101-1027บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด [ดับเบิลทรี รีสอร์ท บาย ฮิลตัน ภูเก็ต สุรินทร์ บีช]เลขที่ 106/27 หมู่ที่ 3 ถนนหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-303-300
1,49455101-1028บริษัท ทีดี เซอร์วิส จำกัด [โรงแรมตรีสรา]เลขที่ 60/2,60/5 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-310-336
1,49555101-1029บริษัท เค ทู แลนด์ จำกัด [โรงแรม โหมด สาทร]เลขที่ 144 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-623-4555
1,49655101-1030 บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด [โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น]เลขที่ 404 หมู่ที่ 17 ถนนคชพลายุกต์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000043-519-000
1,49755101-1031 บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต ไม้ขาว บีช รีสอร์ท]เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-603-699
1,49855101-1032บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จำกัด [โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย]เลขที่ 219/3 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเกาะ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140077-243-000
1,49955101-1033บริษัท ภัทรท่าแพเชียงใหม่ จำกัด [โรงแรมอโมร่า ท่าแพ]เลขที่ 22 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-251531
1,50055101-1034บริษัท ภัทรบีชรีสอร์ท จำกัด [โรงแรมอโมร่า บีช รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 322 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-314-236-7
1,50155101-1035 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่]เลขที่ 89/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-253-888
1,50255101-1036บริษัท เดอะ เรนทรี โฮเท็ล จำกัด [โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท]เลขที่ 221/2 หมู่ที่ 20 ถนนแควหวาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-603-333
1,50355101-1037บริษัท รอยัลเมืองสมุยวิลล่า จำกัด [โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า]เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-428-700
1,50455101-1038บริษัท แอสเซ็ท ไลฟ์สไตล์ จำกัด [โรงแรม เดอะ คอนทิเนนท์]เลขที่ 413 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-6867000
1,50555101-1039 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด [โรงแรมมาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 63/411 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-616-777
1,50655101-1040บริษัท เดอะ มิราเคิล สุวรรณภูมิ จำกัด [โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต]เลขที่ 68/101 ซอย40/2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3380333ต่อ1200
1,50755101-1041 บริษัท อัมบูรายา รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท]เลขที่ 437 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500-3825-9888
1,50855101-1042บริษัท อมารี จำกัด [โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา]เลขที่ 240 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500-3841-8418
1,50955101-1043 บริษัท บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท]เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-963-9777
1,51055101-1044บริษัท โรจนะเรียลเอสเตท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมอยุธยา แกรนด์]เลขที่ 55/39 หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-335483-91
1,51155101-1045บริษัท คีรีมายา จำกัด [คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา]เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-426-000
1,51255101-1046บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด [โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด]เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200-2213-3100
1,51355101-1047บริษัท ซี ซัน แซนด์ จำกัด [โรงแรมซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 254 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-343-231-5
1,51455101-1048บริษัท ปิยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [โรงแรมภูเล เบย์ อะ ริชคาร์ลตัน รีเซิร์ฟ]เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-628-111
1,51555101-1049บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค]เลขที่ 94 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-8334888, 02-8334843
1,51655101-1050บริษัท ปาร์ค ฟิโก้ จำกัด [โรงแรม โฮเทล มิวส์]เลขที่ 55/555 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-630-4000
1,51755101-1051บริษัท ไนยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [ไนยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 65/23-24 หมู่ที่ 5 ถนนหาดไนยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-328-300
1,51855101-1052บริษัท ไชยยศ แลนด์ จำกัด [เฟรเซอร์ สวีท สุขุมวิท]เลขที่ 38/8 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2207-9300
1,51955101-1053บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรม แคนทารี เบย์ ศรีราชา]เลขที่ 17/2,17/3 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2011003-877-1365
1,52055101-1054บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด [โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี]เลขที่ 349 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2524003-728-2699
1,52155101-1055บริษัท มันตรินี บูติค รีสอร์ท จำกัด [เดอะมันตรินี เชียงราย]เลขที่ 292/13 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053-601-555
1,52255101-1056 บริษัท ทูเดย์ แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมอัลพิน่า ภูเก็ต นาลิน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 2 ซอยเกศขวัญ ถนนเกศขวัญ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-370-999
1,52355101-1057บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเรือรัษฎา]เลขที่ 188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-214-230
1,52455101-1058บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรมคามิโอ แกรนด์]เลขที่ 305/14,305/15 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-621-626
1,52555101-1059บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง]เลขที่ 50,50/2 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-804844
1,52655101-1060บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด [โรงแรมเคปราชา]เลขที่ 35/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-314-288
1,52755101-1061บริษัท ภัทรทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด [โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพลส บางกอก สยาม]เลขที่ 889 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2177555
1,52855101-1062บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด [โครงการพาร์ควิลเลจพระราม 2]เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-895-4788
1,52955101-1063บริษัท ภูนำเกียรติ จำกัด [โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 190 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-370-500
1,53055101-1064บริษัท ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมตรีสรา]เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-310-336
1,53155101-1065บริษัท โบรา โบร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [เดอะ รอยัล วัลเลย์ (ภูเก็ต)]เลขที่ 14/3-8 หมู่ที่ 4 ถนนหลวงพ่อช่วง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-380-300-1
1,53255101-1066 บริษัท ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท จำกัด [ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 66/2 หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-613-509-14
1,53355101-1067บริษัท ศาลา ภูเก็ต จำกัด [โรงแรมศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-338-888
1,53455101-1068บริษัท ดีสุวรรณรีสอร์ท จำกัด [โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์]เลขที่ 111/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170039 619 111
1,53555101-1069บริษัท นิว แทรเวิล บีช จำกัด [โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท]เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120039 433 381 6
1,53655101-1070บริษัท นิว แทรเวิลลอด์จ จำกัด [โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ]เลขที่ 14/5 หมู่ที่ 3 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039 301 888 92
1,53755101-1071บริษัท มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัดเลขที่ 110 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039 343777
1,53855101-1072บริษัท สยาม แอ็ท สยาม จำกัด [โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา]เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002 2173000
1,53955101-1074บริษัท เอ็น.เอส.แบงค็อก จำกัด [นาซ่า แบงค็อก โฮเท็ล]เลขที่ 44 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500-2719-9888
1,54055101-1075 บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่]เลขที่ 33 ถนนช้างคลาน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-999-333
1,54155101-1076ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบล แอร์ แมนชั่น [โรงแรมเบล แอร์ รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 59/1-3 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-296-600
1,54255101-1077บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท]เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230053-365-007
1,54355101-1078บริษัท กานดา เรสซิเด้นเซส สมุย จำกัด [กานดา เรสซิเด้นเซส สมุย]เลขที่ 80/32 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-234-500
1,54455101-1079บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมบันยันทรี สมุย]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-915-333,077-915555
1,54555101-1080บริษัท อโยธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [แนป ป่าตอง]เลขที่ 5/55 ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-343-111
1,54655101-1081บริษัท ฮิลล์เครส รีสอร์ต (สมุย) จำกัด [โรงแรมคอนราด เกาะสมุย]เลขที่ 49/8-9 หมู่ที่ 4 ถนนฮิลล์เครส ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140077-915-888
1,54755101-1082บริษัท อ่าวนางวิลล์ จำกัด [อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท]เลขที่ 113 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-637-270-4
1,54855101-1083บริษัท ไดมอนด์คลิฟ จำกัด [โรงแรมไดมอนด์คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 284 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-340-501-6
1,54955101-1084บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด [โรงแรมเคปเซียนน่า ภูเก็ต]เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนนนาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-337-300
1,55055101-1085บริษัท ภารีสา คอร์ปอเรชั่น จำกัด [ภารีสารีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ถนนลายิ-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-302-000
1,55155101-1086บริษัท ภูเก็ตเก็บทรัพย์ธุรกิจ จำกัด [โรงแรมบ้านลายไม้ ป่าตองบีช รีสอร์ท]เลขที่ 66 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-292956-9
1,55255101-1087บริษัท เกรท กมลา จำกัด [โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์]เลขที่ 15/28 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-271-241
1,55355101-1089 บริษัท เพชรทองธานี จำกัด [โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น]เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075-328-333
1,55455101-1090บริษัท นิกกี้ บีช (ประเทศไทย) จำกัด [นิกกี้ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย]เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140077-914-500
1,55555101-1091บริษัท เอ็น โฮเทล จำกัด [โรงแรมดีวารี ไม้ขาวบีช ภูเก็ต]เลขที่ 128/2 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-336-499
1,55655101-1092บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่]เลขที่ 44 ซอย12 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-222-111
1,55755101-1093บริษัท เพกัส ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรม พี จี เอส คาซาเดล]เลขที่ 48/12 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-333-289-90
1,55855101-1094บริษัท ทรัพย์วีรวัฒน์ จำกัด [โรงแรมธาริน เชียงใหม่]เลขที่ 10/7 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-400131-9
1,55955101-1095บริษัท พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด [Pullman Phuket Panwa Beach Resort]เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-602-500
1,56055101-1096บริษัท มะขาม บีช จำกัด [โรงแรม คราวน ์พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท]เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-302-900
1,56155101-1097บริษัท วี.เค.เจ. จำกัด [โรงแรมอะเดรียติค พาเลช]เลขที่ 1178 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000-2655-1600-4
1,56255101-1098บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด [โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์]เลขที่ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045-315-111,045-316-239
1,56355101-1099บริษัท เขาหลักลากูน่า จำกัด [เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท]เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220076-427-888
1,56455101-1100บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด [โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต]เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-370-010
1,56555101-1101บริษัท ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ จำกัด [โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท]เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-627-999
1,56655101-1102บริษัท บี.พี.เรียลเอสเตท จำกัด [โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท]เลขที่ 155 หมู่ที่ 19 ถนนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100053-703-781-5
1,56755101-1103บริษัท ฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จำกัด [โรงแรมฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา]เลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ซอยร่วมใจ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-381-799
1,56855101-1104บริษัท ไม้ขาว ดรีม จำกัด [โรงแรมไม้ขาวดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต]เลขที่ 138/21 หมู่ที่ 4 ซอยไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-371-371
1,56955101-1105บริษัท บียอน รีสอร์ท เขาหลัก จำกัด [โรงแรมบียอน รีสอร์ท เขาหลัก]เลขที่ 9/69 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 821900 7659 2300
1,57055101-1106บริษัท ซีคอน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100 76363 999
1,57155101-1107บริษัท สุโข สปา จำกัด [สุโข สปา]เลขที่ 5/10 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7626 3222
1,57255101-1108บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด [โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 230,231,232 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 831100 76338 000
1,57355101-1109บริษัท เกาะคอเขา โกลเด้น รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมอันดามัน ปริ้นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 821900 7659 2222
1,57455101-1110บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด [โรงแรมสวิส โฮเต็ล รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 100/10 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 831500 76303 000
1,57555101-1111บริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จำกัด [โรงแรมอมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส]เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-200-800
1,57655101-1112บริษัท วิทยาโฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรม เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-427-500
1,57755101-1113บริษัท ม่วงเช้า จำกัด [โรงแรม เอรินนารา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 72/9 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-314-361-3
1,57855101-1114บริษัท วิจิตรไพศาล ภูเก็ต จำกัด [โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต]เลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-363-600
1,57955101-1115 บริษัท ไว้ท์แค็ปส์ รีสอร์ท จำกัด [เดอะ สโรจิน]เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-427-900-4
1,58055101-1116บริษัท เขาหลักแอมเมอรัลรีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเขาหลัก เอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 7/10 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120076-428-700, 076-595332-5
1,58155101-1117บริษัท บ่อแสนวิลล่า จำกัด [โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา]เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180076-418899
1,58255101-1118บริษัท ศรีสมนาม จำกัด [โรงแรม เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 152/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-335-834
1,58355101-1119 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด [โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่]เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-888-888
1,58455101-1120บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด [โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต]เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-336-100
1,58555101-1121บริษัท เบล แอร์ มารีน่า พาร์ค ไฮ จำกัด [ดิ แอสชาลี พลาซ่า ป่าตอง]เลขที่ 34/50-57,121-128,131-136,153-165 ถนนประชานุเคราะห์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-358-100
1,58655101-1122บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด [ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท]เลขที่ 175 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076-330-148
1,58755101-1123บริษัท เซาท์ซี ปะการัง จำกัด [โรงแรม เดอะ แกรนด์ เซาท์ซี เขาหลัก บีช รีสอร์ท]เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ซอยปะการัง ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190076-428888
1,58855101-1124บริษัท แฟร์ แอนด์ เฟิร์ม จำกัด [โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อคาเดีย ในทอน บีช]เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-303-299
1,58955101-1125บริษัท พันธุ์นำทอง จำกัด [โรงแรมเอส พี สวีท]เลขที่ 23/20,99 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 23 ถนนกาญจนรุจี 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320074-557-432-33
1,59055101-1126บริษัท สมุย ไอแลนด์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม นภาใส เอ เบลมองด์ โฮเทล]เลขที่ 65/10 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเกาะ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330077-429-200
1,59155101-1127บริษัท อันทารา ฮอลิเดย์พาร์ค จำกัด [โรงแรมอมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย]เลขที่ 14/3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-300-306-9
1,59255101-1128บริษัท โภคีธรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด [โรงแรม โซฟิิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท]เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 810000 7562 7800
1,59355101-1129ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่เลย์เบย์รีสอร์ท [โรงแรมไร่เลย์เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 145 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-819-401-3
1,59455101-1130บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่]เลขที่ 396,396/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-637-789
1,59555101-1131บริษัท ยุทธพรดีเวลลอปเมนท์ จำกัด [บางกอก เนเชอรัล สปา แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 1148 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500-2319-7015-6
1,59655101-1132บริษัท 13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท จำกัด [13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 37,37/1-3 ซอยพระรามเก้า 57 (วิเศษสุข 3) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500-2374-9913
1,59755101-1133บริษัท บ่อผุดพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 12/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 843200 7724 5777
1,59855101-1134บริษัท กระบี่ ไทย วิลเลจ จำกัด [กระบี่ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-637-710-19
1,59955101-1135บริษัท ละไมวิลล์ จำกัด [โรงแรมเอาท์ริกเกอร์ เกาะสมุย บีช รีสอร์ท]เลขที่ 173/41 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-458-560-4
1,60055101-1136บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมสมุยบุรี บีช รีสอร์ท]เลขที่ 26/24 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330077-447-278-9
1,60155101-1137 บริษัท สมุย แหลม สำโรง จำกัด [ซิกส์เซ็นส์ สมุย]เลขที่ 9/10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-245-678
1,60255101-1138บริษัท โนรา กรุ๊ป แมนเนจเม็นท์ จำกัด [โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 111/4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-913-555
1,60355101-1139บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จำกัด [โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ]เลขที่ 50, 54 ถนนบางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-399899
1,60455101-1140บริษัท ฟีน่า โฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม]เลขที่ 320 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2069248
1,60555101-1141บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21]เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-6819135
1,60655101-1142บริษัท พาราไดส์ อิน ดิ โอเชี่ยน จำกัด [โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช]เลขที่ 118/16 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-303700
1,60755101-1143บริษัท สยามรีสอทโฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเดอะสยาม]เลขที่ 3/2 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030002-2066999
1,60855101-1144บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรมคลาสสิค คามิโอ]เลขที่ 11 ซอย6 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-614340
1,60955101-1145บริษัท อินซาฟ เอสเตท จำกัด [โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท สุขุมวิท ทองหล่อ]เลขที่ 115 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-3657999
1,61055101-1146บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท ชะอำ]เลขที่ 737/12 ถนนมุ่งทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-709000
1,61155101-1147บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 246 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038-235-777
1,61255101-1148บริษัท ดีเอสดี ไลฟ์สไตล์ โมทีฟ จำกัด [โรงแรม ดาษดา รีสอร์ท]เลขที่ 179 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230037-239800
1,61355101-1150บริษัท อีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ จำกัด [โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ]เลขที่ 99/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-799945-8
1,61455101-1151บริษัท อัญชลีวัน จำกัด [โรงแรม เดอะ ซายน์]เลขที่ 555/65 หมู่ที่ 5 ถนนนาเกลือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-900800-20
1,61555101-1152บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัดเลขที่ 1359/54 ถนนบ่อเคี๊ยะ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120032-771976-85
1,61655101-1153บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยาม]เลขที่ 927 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-8747222
1,61755101-1154บริษัท ทองวงแหวน เซอร์วิส จำกัด [โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์]เลขที่ 589 หมู่ที่ 5 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000042420033, 042420281
1,61855101-1155บริษัท จอมเทียนธานี จำกัด [โรงแรมจอมเทียนธานี]เลขที่ 75/261 หมู่ที่ 12 ซอยจอมเทียน 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038232990-4
1,61955101-1156บริษัท เพอร์เฟคชั่น พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [แมนดิสัน สวิท]เลขที่ 59/90 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6614747
1,62055101-1157บริษัท สิริเจ้าพระยา จำกัด [โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด]เลขที่ 17/55 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-584-2222
1,62155101-1158บริษัท วรลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [โรงแรมไฮ เรสซิเดนซ์]เลขที่ 649/1-176 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-6417999
1,62255101-1159 บริษัท ชาโต เดอ แบงคอค จำกัด [โรงแรม ชาโต เดอ แบงคอค]เลขที่ 29 ซอยร่วมฤดี 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6514400
1,62355101-1160บริษัท ฟิโก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต]เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-3056000
1,62455101-1161บริษัท แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จำกัด [แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์]เลขที่ 139-2/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-322888-90
1,62555101-1162บริษัท แกรนด์ สวีท (ประเทศไทย) จำกัด [โรงแรมมาร์เวล กรุงเทพ]เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-2620000
1,62655101-1163บริษัท ราชประสงค์ พัฒนา จำกัด [โรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพ]เลขที่ 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2646464
1,62755101-1164บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จำกัด [โรงแรม เอทัส ลุมพินี]เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-6189555
1,62855101-1165บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด [โรงแรมสตาร์ไลท์ (STARLITE)]เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-756248-9
1,62955101-1167บริษัท พรชลี จำกัด [โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท]เลขที่ 207/1 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-226070-81
1,63055101-1168บริษัท วู้ดแลนด์ รีสอร์ท จำกัด [วู้ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 164/1 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-052299 038-421707
1,63155101-1169บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมเท็นเฟซ กรุงเทพฯ]เลขที่ 81 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6954242
1,63255101-1171บริษัท ตัณฑเสถียร จำกัด [แซนต้า]เลขที่ 523 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-4442721
1,63355101-1172บริษัท นำชัยเสรีโฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส]เลขที่ 35/5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-241444
1,63455101-1173บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด [โรงแรมเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์]เลขที่ 60 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-332-2288
1,63555101-1174บริษัท สวนสัมมนา จำกัด [วังรีีีรีสอร์ท]เลขที่ 143-143/1-26 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000037-316-257-60
1,63655101-1175ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวาน่า เรสซิเด้นท์ [โรงแรมเอวาน่า บางนา]เลขที่ 900 ซอยบางนา-ตราด 12/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-7632900-9
1,63755101-1176บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์]เลขที่ 84 ซอย64/1 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-7351440-1
1,63855101-1177บริษัท นิว ฮอร์ดัน หัวหิน จำกัด [โรงแรมนิว ฮอร์ตัน หัวหิน]เลขที่ 110/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-521340
1,63955101-1178บริษัท เซียร์ร่า แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด [ซีริดจ์ รีสอร์ท หัวหิน]เลขที่ 109/202 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-828813,032-828800
1,64055101-1180บริษัท เฟิร์ส อินเตอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด [โรงแรมเสนาเพลส]เลขที่ 17 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-2714410,02-2714424-28
1,64155101-1181บริษัท เบลลา รอยัล จำกัด [โรงแรมเบลลา เอ็กซ์เพรส]เลขที่ 336/22 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260038-428-014
1,64255101-1182ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอู่ทอง เพลส [โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์]เลขที่ 19 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-501290-3
1,64355101-1183บริษัท เอกไพลินริเวอร์แคว จำกัด [โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว]เลขที่ 245 หมู่ที่ 4 ถนนลาดหญ้า ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190034-587555
1,64455101-1184 บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด [โรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า-กรุงเทพฯ]เลขที่ 1 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120023436789
1,64555101-1186บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ]เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6206666
1,64655101-1187บริษัท เชิงทะเล จำกัด [โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ พัทยา]เลขที่ 469 ถนนเขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260038-364-333
1,64755101-1188บริษัท ทรายสวรรค์ บีช จำกัด [ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท]เลขที่ 336-338 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038-181911-5
1,64855101-1189บริษัท โอ๊คทรี จำกัด [โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงคอก]เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-624-0000
1,64955101-1190บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด [โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์]เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-209888
1,65055101-1192บริษัท ไลยสุวรรณ จำกัด [โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเด้นซ์]เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-367-2882
1,65155101-1193บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด [โบ๊ทลากูน รีสอร์ท]เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-239888
1,65255101-1197บริษัท เนินยิ่งเจริญ (โรงแรมคุ้มสุพรรณ) จำกัด [โรงแรมคุ้มสุพรรณ]เลขที่ 28/2 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-522273 02-1641001-7
1,65355101-1202บริษัท โลตัสเวลล์ จำกัด [โรงแรม โลตัสเวลล์]เลขที่ 157 หมู่ที่ 14 ซอยหม่อนไหม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-534423
1,65455101-1206บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด [โรงแรมแคนทารี อยุธยา]เลขที่ 168 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1321002-2547241 02-6551081-3
1,65555101-1207บริษัท ศรีเนาวรัตน์ จำกัด [เอส เอ็ม แกรนด์ เรสซิเดนซ์]เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-6969000
1,65655101-1208บริษัท ศิวยาธร จำกัด [ศิวาเทล ทาวเวอร์]เลขที่ 53 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-3095000
1,65755101-1209บริษัท ซี อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ลาซาล สวีท แอนด์ สปา]เลขที่ 19 ซอยลาซาล 33 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-3669500
1,65855101-1210 บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพ]เลขที่ 106 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-3444000
1,65955101-1211บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด [โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์]เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-1255000
1,66055101-1212บริษัท พระราม3พัฒนา จำกัด [เซ็นทรัล สเตชั่น]เลขที่ 23/34-35 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1010002-2366119
1,66155101-1213บริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีวีลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด [อลอฟท์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 11]เลขที่ 35 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-2077000
1,66255101-1214บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม]เลขที่ 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-2091700#8602
1,66355101-1215บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมวนา เบลล์ อะ ลักชัวรี่ คอลเลคชั่น เกาะสมุย]เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077915555
1,66455101-1216บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [โรงแรม อนันตรา สาทร กรุงเทพ]เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120022109000
1,66555101-1217บริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด [โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ]เลขที่ 567 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400026251234#4601
1,66655101-1218บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท]เลขที่ 463/100 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038769688
1,66755101-1219บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด [โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง]เลขที่ 1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076231999
1,66855101-1220บริษัท เดอะ ยามู จำกัด [โรงแรมโคโม่ พ้อยท์ ยามู]เลขที่ 225 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076360100
1,66955101-1221บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด [โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า]เลขที่ 45/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076207500
1,67055101-1222บริษัท อะมาร์ การ์เด้น จำกัด [โรงแรมโลฮาส สวีท]เลขที่ 75 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110021208188
1,67155101-1223บริษัท แอทในหานรีสอร์ท จำกัด [โรงแรมสันต์สุริย์ ภูเก็ต]เลขที่ 11/5 หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076336400
1,67255101-1224บริษัท มาดาน โฮลดิ้ง จำกัด [โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีทส์]เลขที่ 70/1 ถนนสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110026365888
1,67355101-1225 บริษัท 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ จำกัด [ดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา]เลขที่ 11/7 หมู่ที่ 6 ซอยโคกโตนด 12 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076609888
1,67455101-1226บริษัท อมารี หัวหิน จำกัดเลขที่ 117/74 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032616600
1,67555101-1227บริษัท สยาม แอ็ท ชลบุรี จํากัด [เมอเวนพิค สยาม โฮเทล พัทยา]เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250033078888
1,67655101-1228 บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด [โรงแรมอัลมีรอซ]เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5(ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250021368700
1,67755101-1229 บริษัท มาย โฮเทล เขาหลัก จำกัด [โรงแรมมาย เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220076592000
1,67855101-1230บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกััด [โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต]เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076356999
1,67955101-1231บริษัท บูทิค เรียลตี้ จำกัด [โรงแรม ซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท ๑๑]เลขที่ 22/22 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022646777
1,68055101-1232บริษัท บูทิค บูเลอวาร์ด จำกัด [โรงแรมซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท ๘]เลขที่ 77/7 ซอยสุขุมวิท 8 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110022572277
1,68155101-1233บริษัท ภิรัช แอสเซ็ท 23 จำกัด [โรงแรมทเวนตี้ทรี]เลขที่ 37/7 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022044777
1,68255101-1234บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด [โรงแรมอัมรา กรุงเทพ]เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500020218888
1,68355101-1235บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด [ซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา]เลขที่ 99/9 ถนนเทศบาล 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038316600
1,68455101-1236บริษัท ดวงจิตต์ จำกัด [โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 18 ถนนประชานุเคราะห์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076366333
1,68555101-1237บริษัท ศิริเอราวัณ จำกัด [โรงแรมเรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท]เลขที่ 23/2-3 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110026454999
1,68655101-1238บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์]เลขที่ 311 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044079900-29
1,68755101-1239บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จํากัด [โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา]เลขที่ 107/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032904666
1,68855101-1240บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จํากัด [โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง]เลขที่ 1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110020959800
1,68955101-1241บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรมคอมพาส สกายวิว]เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110020111111
1,69055101-1242บริษัท ศรีจำรูญ จำกัด [โรงแรมกีมาลา]เลขที่ 10/88 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076358777
1,69155101-1243บริษัท กะตะธานี จำกัด [เดอะชอร์]เลขที่ 14/2 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076318350
1,69255101-1244บริษัท โรงแรม เอส31 สุขุมวิท จำกัด [โรงแรม เอส31 สุขุมวิท]เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022601111
1,69355101-1245บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท จํากัด [โรงแรมโรสวูด ภูเก็ต]เลขที่ 88/28,88/30-33 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076356888
1,69455101-1246บริษัท เทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่ โฮเต็ล จํากัด [โรงแรมเทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่]เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044009999
1,69555101-1247บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด [โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55]เลขที่ 300 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110020208000
1,69655101-1248บริษัท บุญตวง จำกัด [แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310022628000
1,69755101-1249บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช]เลขที่ 359 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075841888
1,69855101-1250บริษัท เดอะไนน์โซเทล จำกัด [โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038259099
1,69955101-1251บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด [โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ]เลขที่ 151 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330028468888
1,70055101-1252บริษัท ตันบุญ จำกัด [ยู นิมมาน เชียงใหม่]เลขที่ 1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000844383714
1,70155101-1253บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด [โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์]เลขที่ 262, 262/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500020885666
1,70255101-1254บริษัท ดิ แอสเซท ไพร์ม จำกัด [โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น]เลขที่ 1129 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000053607999
1,70355101-1255บริษัท เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท จํากัด [โรงแรมเดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท]เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100076609555
1,70455101-1256บริษัท ยัสปาล โฮลดิ้งส์ จํากัด [ซัมเมอร์เซ็ท เมซอง อโศก]เลขที่ 84 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110023021999
1,70555101-1257บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด [โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน]เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038103333
1,70655101-1258บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ (MODENA BY FRASER BURIRAM)]เลขที่ 111 หมู่ที่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044118118
1,70755101-1259บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรม ซัมเมอร์เซ็ท ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา]เลขที่ 88 ถนนสุรศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-343711
1,70855101-1260บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ]เลขที่ 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330020800088
1,70955101-1261บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด [โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 1060002-4319100
1,71055101-1262บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด [โรงแรมบัญดารา สวีท สีลม,กรุงเทพ]เลขที่ 75/1 ซอยศาลาแดง 1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500022660505
1,71155101-1263บริษัท กมลา เบย์ เวนเจอร์ส จำกัด [โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท]เลขที่ 16/12 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-231234
1,71255101-1264บริษัท โอเชียน วิง จำกัด [โรงแรม เมอเวนพิค มิธ โฮเทล ป่าตอง ภูเก็ต]เลขที่ 27/9 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-372899
1,71355101-1265บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด [โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท]เลขที่ 333,333/3 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-629999
1,71455101-1266บริษัท สยามสินธร จำกัด [โรงแรม สินธร มิดทาวน์]เลขที่ 68 ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-7988888
1,71555101-1267บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด [โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา]เลขที่ 275 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-186888
1,71655101-1268บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช]เลขที่ 53 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000033683322
1,71755101-1269บริษัท สยามสินธร จำกัด [โรงแรม สินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ]เลขที่ 80 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-0950999
1,71855101-1270บริษัท สยามสินธร จำกัด [โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ]เลขที่ 78 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-0569999
1,71955101-1271บริษัท เอเอ็มเอช รัชดา จำกัด [โรงแรม ซัมเมอร์เซ็ท รามาไนน์ แบงค็อก]เลขที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310022391999
1,72055101-1272บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด [เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ]เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6333333
1,72155101-1273บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท]ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-0981234
1,72255101-1274บริษัท แอสไปร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด [Hotel Nikko Bangkok]เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-0802111
1,72355101-1275บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด [โรงแรม บันยันทรี กระบี่]เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-811888 ต่อ 7570 , 7571
1,72455101-1276บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด [เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน]เลขที่ 59 ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-535999
1,72555101-1277บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด [The Encony Residential Hotel]เลขที่ 555/5 หมู่ที่ 1 ถนนบางบึง-แกลง ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210033-013500
1,72655101-1278บริษัท เชลซี วิลล่า จำกัด [โรงแรมเดอะเชลซี กระบี่]เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-819519
1,72755101-1279บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด [โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค]เลขที่ 93 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120020117777
1,72855101-1280บริษัท โคซี่ โฮเต็ล จำกัด [โรงแรม โคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช]เลขที่ 157/535 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038182345 ต่อ 207, 0656962994
1,72955101-1281บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด [โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่]เลขที่ 46,48 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100052-090699
1,73055101-1282บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด [โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น]เลขที่ 88 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-1595888
1,73155101-1283บริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จำกัด [โรงแรม แอสคอทท์ ทองหล่อ บางกอก]เลขที่ 1 ซอยสุุขุมวิท 59 (บุญชนะ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-3441999
1,73255101-1284บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด [โรงแรมบัญดารา กรุงเทพฯ]เลขที่ 130 ซอยศาลาแดง 1 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-266-0505
1,73355101-1285บริษัท ภัทรา จำกัด [การ์ดีน่า อโศก]เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110026338228
1,73455101-1286บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด [โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา]เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-2692-5061
1,73555101-1287บริษัท เกษมกิจ จำกัด [โรงแรมเคปเฮาส์ หลังสวน]เลขที่ 43 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002 658 7444
1,73655101-1288บริษัท เชิงมน เรียลเอสเตท จำกัด [โรงแรม คิมป์ตัน คีตาเล สมุย]เลขที่ 10/79 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077951999
1,73755101-1289บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด [โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน]เลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110076-231234
1,73855101-1290บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4]เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-0805310
1,73955101-1291บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิิท 24]เลขที่ 5/1 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-0806788
1,74055101-1292บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด [แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา]เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150033-268888
1,74155101-1293บริษัท เอเอ็มเอช สาธร จำกัด [โรงแรม แอสคอทท์ เอ็มบาสซี่ สาทร บางกอก]เลขที่ 59 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-3431999
1,74255101-1294บริษัท อมรพัฒนาแอสเซท จำกัด [โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร]เลขที่ 78 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200020226336
1,74355101-1295บริษัท ร็อกซี่ ฉลอง รีสอร์ท จำกัด [โรงแรม โนกุ ภูเก็ต]เลขที่ 48/13 หมู่ที่ 6 ซอยใสน้ำเย็น ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130076-384076
1,74455101-1302บริษัท เอเอ็มเอช พัทยา จำกัด [โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท พัทยา]เลขที่ 528 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-371999
1,74555101-1303บริษัท บางสักเมอร์ลิน จำกัด [โรงแรม เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา]เลขที่ 31 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110076-429-000
1,74655101-1304บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด [โรงแรม เอ็มโซเชียล โฮเทล ภูเก็ต]เลขที่ 199 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-601999
1,74755101-1305บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จำกัด [โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน]เลขที่ 1599 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-1153333
1,74855101-1306บริษัท เดอะ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด [โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท]เลขที่ 1472 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-3405499
1,74955101-1307บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด [โรงแรม อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีทส์ แอนด์ วิลล่าส์ และ โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต]เลขที่ 887 และ 239/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-337200
1,75055101-1308บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด [โรงแรม รามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า]เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076 338 699
1,75155101-1309บริษัท เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์ จำกัด [โรงแรม ไอส์แลนด์ เอสเคป บาย บุราส่าหรี]เลขที่ 94/4 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076338699
1,75255101-1310บริษัท ศิริมายา จำกัด [โรงแรมโอโซ่ เฉวง สมุย]เลขที่ 11/34 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077915200
1,75355101-1311บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด [โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์]เลขที่ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-079-5888
1,75455109-0001บริษัท เกษมกิจ จํากัด [แคนทารี เฮาส์ รามคำแหง]เลขที่ 14 ซอยรามคำแหง 42 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2374 5544
1,75555901-1001บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [หอพักอาคาร A,ฺB,C]เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2025002-0719000
1,75655909-0002บริษัท บางกะปิแมนชั่น จำกัด [บางกะปิแมนชั่น]เลขที่ 89 สุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-653-3118-9
1,75755909-0004บริษัท ที.เอส.ซี. สยามคอนสตรัคชั่น จำกัด [เลอคูลินอง อพาร์ตเม้นท์]เลขที่ 47 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2258 4490
1,75855909-0005บริษัท จรัญเทาว์เวอร์ จำกัดเลขที่ 19 ซอย43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1,75955909-0006นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม [เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม]เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2298-1017-9
1,76055909-0007บริษัท พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จำกัด [พันธุ์ทิพย์ คอร์ท]เลขที่ 68 ซอยสาธร 1 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2285 0222
1,76155909-0008บริษัท ศิวะไฮทส์ จำกัด [อาคารแรมแบรนด์ ทาวเวอร์เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์]เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110261-5900
1,76255909-0009บริษัท เอส.ดับบลิว.ดี คอร์ท จำกัด [อาคาร เอส.ดับบลิว.ดี คอร์ท]เลขที่ 99 ซอย22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240023190536
1,76355909-0010บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด [อาคารเยลโล่ ริบบอน ฮิลส์]เลขที่ 33/3 ซอยพระพินิจ ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 0432
1,76455909-0011บริษัท ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด [ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร]เลขที่ 291 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2672 0200
1,76555909-0012กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์ [เซนเตอร์พอยต์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทองหล่อ]เลขที่ 304 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-365-8300
1,76655909-0013บริษัท สุวรรณ เรสสิเด้นซ สวีท จำกัด [บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว]เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-658-7979
1,76755909-0014 บริษัท ทิพมาศ จำกัด [ทิพมาศ สวีทส์]เลขที่ 21/1-4 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-343-8003
1,76855909-0015บริษัท อิมพีเรียล เรียลเอสเตท จำกัด [โจนาธานแมนชั่น]เลขที่ 999/100 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270756-8217-52
1,76955909-0016บริษัท ชลบุรี พี.อาร์.กรุ๊ป จำกัด [เพ็ญรุ่งคอนโดวิว]เลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230494-600-1
1,77055909-0017 บริษัท ธนภูมินคร จำกัด [เจ-ทาวน์ เซอร์วิสด์ อพาร์ตเม้นท์]เลขที่ 92 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038318666
1,77155909-0018บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [อาคารบ้านพักและสโมสรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต]เลขที่ 200 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140327-251-5
1,77255909-1003บริษัท โกลเด้น แลนด์มาร์ค จำกัดเลขที่ 155/133 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-771299
1,77355909-1004บริษัท แมค ไทย เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด [เอ็มที เรสซิเด้นท์]เลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 42 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-736-3000
1,77456101-1001บริษัท โรงเบียร์ ฮอลแลนด์ จำกัด [โรงเบียร์ ฮอลแลนด์]เลขที่ 128/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-4532244
1,77556101-1002บริษัท เดอะ คอมมอนส์ ศาลาแดง จำกัด [เดอะ คอมมอนส์ ศาลาแดง]เลขที่ 126 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-343591
1,77659112-0001บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย19 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2275 0046
1,77759112-1001บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์]เลขที่ 9,11 ซอยสุขุมวิท 105 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2361 9229
1,77859112-1002บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 43 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-572-4444
1,77960101-0001 กองทัพบก [สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]เลขที่ 210 ถนนพหลโยธิน สนามเป้า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2615 2218
1,78060101-0003กรมประชาสัมพันธ์ [สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 1000 KW]เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 181400 3638 3228-9
1,78160101-0004 กรมประชาสัมพันธ์ [สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่]เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100(053) 283734-5
1,78260101-0005กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี [สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841000 7735 5530
1,78360201-0002บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [อาคารปฏิบัติการด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง]เลขที่ 63/6 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2201 6342
1,78460201-0003บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [บี.บี.ดี. (วิภาวดี)]เลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2650 6002
1,78560201-0004กรมประชาสัมพันธ์ [สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์]เลขที่ 90-91 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1,78660201-1001 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด [อาคาร 1 - อาคาร 5]เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000-2610-0777
1,78760203-1001กรมประชาสัมพันธ์ [สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]เลขที่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-2752053
1,78861101-0001 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น (บางรัก)]เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-1042114
1,78961101-0002บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคาร กสท โทรคมนาคม (นนทบุรี)]เลขที่ 299 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-1047105-7
1,79061101-1001บริษัท ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) [เดอะคลาวด์ (The Cloud)]เลขที่ 181,181/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240025088388
1,79161102-1001บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-3283499
1,79261109-0002บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์สำราญราษฏร์]เลขที่ 202 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102002210000
1,79361109-0003บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์พระโขนง]เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 79 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260333-0051-2
1,79461109-0004บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [ชุมสายโทรศัพท์หลักสี่]เลขที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220552-6666
1,79561109-0005บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ ธนบุรี]เลขที่ 324 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600466-0000,4655555
1,79661109-0006บริษัท โทรคมนาคมแห่่งชาติ จำกัด (มหาชน) [ชุมสายโทรศัพท์ปทุมวัน]ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2214 1122
1,79761109-0007บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ลาดหญ้า]เลขที่ 277/11 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600437-5544
1,79861109-0008บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษม]เลขที่ 798 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2281 2345
1,79961109-0009บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์สุรวงศ์]เลขที่ 212 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2233-0000
1,80061109-0010บริษัท ทรู มูฟ จำกัด [ชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรีตัดใหม่]เลขที่ 2038 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-647-2085
1,80161109-0014บริษัท ทรู มูฟ จำกัด [อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก เมืองทองธานี]เลขที่ 47/505-510 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-647-2106
1,80261109-0020บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น]เลขที่ 293/3 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000246322
1,80361109-0022บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [เขตโทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1]เลขที่ 21/68 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000248236
1,80461109-0025บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ เพลินจิต]เลขที่ 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-605-0084
1,80561109-0026บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ พระโขนง]เลขที่ 5 ซอย79 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1017002-600-0332
1,80661109-0027บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ ลาดหญ้า(TRUE)]เลขที่ 339/2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2961 4646
1,80761109-0028บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ ทุ่งสองห้อง]โครงการนอร์ธปาร์ค ซอย4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2955 3090-2
1,80861109-0029บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารชุมสายโทรศัพท์ หลักสี่]เลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1022002-602-0279
1,80961201-0001บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อาคารชินราช]เลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5523 2007
1,81061201-0002บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายหาดใหญ่]เลขที่ 530 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-254-777
1,81161201-0003บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายภาษีเจริญ]เลขที่ 47 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 1016002-4215972
1,81261201-0004บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายสาขาขามแก่น]เลขที่ 161/23 ซอยศรีจันทร์ 39 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-328686
1,81361201-0005บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายสวนโมกข์]เลขที่ 660/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-213600
1,81461201-0006บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายศรีนครินทร์]เลขที่ 409/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-2028000ext.33303
1,81561201-0007บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายและศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รังสิต คลองห้า]เลขที่ 65/21 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-2028000ext.60179
1,81661201-1001บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายสุรนารี]เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-923212
1,81761201-1002บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ชุมสายแสนสุข]เลขที่ 221/2 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130038-746340
1,81861201-1003บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่]เลขที่ 170/14 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-331420 ต่อ 107
1,81961201-1005บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักธัญบุรี]เลขที่ 223/5 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงชนบท 3008 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2015 2305
1,82061209-1001บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)เลขที่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1216002-6932100
1,82161302-0001บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม]เลขที่ 63/21 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2596 5060
1,82261302-0002 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม]เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1214002-599-3000
1,82361302-0003บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [สถานีคมนาคมภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม ศรีราชา]เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230351-253-4
1,82462021-1001บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500-2727-4000
1,82562090-0001บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด [อาคารนิวเจนีวา]เลขที่ 47/553-554,557-558 หมู่ที่ 3 ถนนป็อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-6474070,6474060
1,82663111-0001ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)]เลขที่ 513 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2248 6450-6
1,82763111-0002บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ศูนย์คอมพิวเตอร์ พิบูลสงคราม]เลขที่ 1552/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 1080002-913-1819
1,82863111-0003ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ]เลขที่ 111/178 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120502-1220
1,82963112-1001บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 700/659 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000027515520#2300
1,83063112-1002บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเทลลูส (TLS 1)]เลขที่ 91 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,83163112-1003บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศิลา (SILA 1)]เลขที่ 334/4 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านเก่า-พานทอง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
1,83263112-1004บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเทลลุส 2]เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
1,83363112-1005บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]เลขที่ 399 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
1,83463112-1006บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารแก่นนคร (KNKON)]เลขที่ 474 หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
1,83563112-1007บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง]เลขที่ 65/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
1,83663112-1008บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยุธยา]เลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
1,83763112-1009บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ (ตอนบน)]เลขที่ 95/3 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
1,83863112-1010บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ (ตอนล่าง)]เลขที่ 1/19 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
1,83963112-1011บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก]เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
1,84063112-1012บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [อาคารสำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้]เลขที่ 95/94 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
1,84163112-1013บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสิงขร]เลขที่ 2562 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
1,84263112-1014บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พัทยา]เลขที่ 95/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
1,84363112-1015บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารแจ้งวัฒนะ (CWDC)]เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง-ปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1,84463112-1016บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคารบางพลี]เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,84563112-1017บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคารทวีวัฒนา]เลขที่ 16/6 หมู่ที่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
1,84663112-1018บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด [ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคารสุขาภิบาล]เลขที่ 75 ซอยนวมินทร์ 74 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
1,84763112-1019บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 28 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
1,84863112-1020บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 390/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110033-125100
1,84963112-1021บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด [True IDC - East Bangna Campus]เลขที่ 29/29 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1057008-34901996
1,85063911-1001บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [อาคารบางกอกโพสต์]เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110026164000
1,85164110-0001ธนาคารแห่งประเทศไทย [สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย]เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731200 2356 8479
1,85264110-0002ธนาคารแห่งประเทศไทย [ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานสาขาสุรวงศ์)]เลขที่ 149 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2283 6666
1,85364110-0003ธนาคารแห่งประเทศไทย [ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ]เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 500000 5322 4172, 0 5393 1207
1,85464110-1001ธนาคารแห่งประเทศไทย [ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043913555
1,85564191-0004ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน]เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400273-1946
1,85664191-0005ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชิดลม]เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2256 2167
1,85764191-0006ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต อาคารสีลม]เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2230 5150
1,85864191-0007บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-267-1900
1,85964191-0010 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสีลม]เลขที่ 142 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500234-7050-99
1,86064191-0011ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารตรีทิพย์]เลขที่ 425/6-9 ซอยสิริจุลเสวก ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500231-4333
1,86164191-0012ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ]เลขที่ 2 ถนนยุคคล2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2223 0561
1,86264191-0013ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารสวนมะลิ]เลขที่ 20 ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2208 8569-71
1,86364191-0014ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [อาคาร 1 (นานาเหนือ)]เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2208 3100
1,86464191-0016ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวลำโพง]เลขที่ 227 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2213 4333, 0 2216 6935-9
1,86564191-0017ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารพระราม 9]เลขที่ 250 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320641-4044
1,86664191-0018ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย [อาคารเอ็กซิม]เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-2713700
1,86764191-0020ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [อาคารพระราม 3]เลขที่ 2222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101202890114
1,86864191-0022ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ถนนหลังสวน)]เลขที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103306520910
1,86964191-0024ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [อาคาร 2 (สุขุมวิท)]เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2208 8593-4
1,87064191-0027ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต อาคารแจ้งวัฒนะ]เลขที่ 286 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2962 0212
1,87164191-0028 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อาคารแจ้งวัฒนะ)]เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2470 1014
1,87264191-0029ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา]เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110311223
1,87364191-1001ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารวงศ์สว่าง]เลขที่ 333 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000-2834-9999
1,87464191-1002ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร (KBTG)]เลขที่ 46/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120020081363
1,87564191-1003ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) [ธนาคารยูโอบี เพชรเกษม]เลขที่ 559 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160020932663
1,87664191-1004ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต]เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2482000
1,87764191-1005ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [อาคารกรุงศรีริมน้ำ (Krungsri River Office)]เลขที่ 1222/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-294-3983-4
1,87864192-0001บริษัท ตั้งฮั่วปัก จำกัดเลขที่ 320 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105002351477
1,87964194-0001ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร [อาคารสำนักงานใหญ่]เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2280 0180
1,88064194-0002ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร [ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประชาชื่น)]เลขที่ 48/8 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2587 4942-5
1,88164194-0003ธนาคารอาคารสงเคราะห์ [ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่]เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2246 0303
1,88264194-0004ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี]เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2208 5000 ต่อ 5147
1,88364194-0005ธนาคารออมสิน [ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่]เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2279 0060
1,88464194-0007ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย [SME BANK TOWER]เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-265-3000
1,88564194-1001ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร [ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน]เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-2800180
1,88664201-0002ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [สถาบันวิทยาการตลาดทุน]เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-596-9000
1,88765110-0001บริษัท เอไอเอ จำกัด [AIA TOWER]เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2634 8888
1,88865110-0002บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดเลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320274-9400,276-1997-8
1,88965110-0003บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-2470247-320
1,89065110-0004บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [อาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์]เลขที่ 99/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000965-6790
1,89165110-1001บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา]เลขที่ 911 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260021759911
1,89265120-0001บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [อาคารเมืองไทยประกันภัย]เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2290 3333
1,89365120-0003บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-239-2200
1,89465120-0004 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [อาคารกรุงเทพประกันภัยและ วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ]เลขที่ 25 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101206773777
1,89565120-0005บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อาคารเอ็ม เอส ไอ จี]เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103103188318
1,89665120-1001 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [นำสินประกันภัย]เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000-2911-4488
1,89765200-0001บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารไทยกรุ๊ป]เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500631-1331
1,89865200-0003บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ชับบ์]เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-555-9100
1,89965200-0004บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [อาคารบางกอกสหประกันภัย]เลขที่ 177/1 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-6347335
1,90066111-1001ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่ 93 ชั้นที่ 17 ฝ่ายบริการกลาง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400020099999
1,90166111-1002สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900020339999
1,90268101-0001บริษัท วี.พี. ทาวเวอร์ จำกัด [วี.พี.ทาวเวอร์]เลขที่ 21/45 ซอยชวกุล ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-246-8800-14
1,90368101-0005บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [มิตรกรแมนชั่น]เลขที่ 153/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-252-4124-7
1,90468101-0008บริษัท รามาพัฒนา จำกัด [เวลคัม พาเลซ]เลขที่ 30,38 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500237-7920-40
1,90568101-0009บริษัท ยูนิเวสท์ จำกัด [อาคารยูนิเวสท์]เลขที่ 89/36 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-250-0025-38
1,90668101-0010บริษัท ไพรม์ แอนด์ พริวิเลจ แอสเซ็ท จำกัด [ราชแมนชั่น]เลขที่ 31,33 ซอยสุขุมวิท 20 (ซอยสายน้ำผึ้ง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-258-1556-8
1,90768101-0011บริษัท วีแอลแมนชั่น จำกัด [สุนทรแมนชั่น (สาขา 2)]เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 1 ซอยพุทธรักษา ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 101500 2477 0286-94
1,90868101-0013บริษัท เอส แอนด์ บี บ้านและที่ดิน จำกัดเลขที่ 68-68/6 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2238 3178
1,90968101-0017บริษัท เอ็นเอช พรอสเพอริตี้ จำกัดเลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษ กรุงเทพฯ-ชลบุรี แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-7634560-9
1,91068101-1001 บริษัท สยามสินธร จำกัด [สินธร เรสซิเดนซ์]เลขที่ 54 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330020685888
1,91168102-0007บริษัท ซี.เอส.พี. เรียลเอสเตท จำกัด [อาคาร เค.ซี.ซี]เลขที่ 2 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-266-6370-9
1,91268102-0008บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด [อาคารธนิยะ]เลขที่ 62 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500236-0161
1,91368102-0009บริษัท ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จำกัด [อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์]เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2231 1100 ต่อ 407-8
1,91468102-0013 บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด [อาคารรสา ทาวเวอร์]เลขที่ 555 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900937-0000
1,91568102-0016 บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [อาคารล็อกซเล่ย์]เลขที่ 102 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2348-8510
1,91668102-0017บริษัท สหเสริมไทย จำกัด [อาคารสหไทย]เลขที่ 603 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2224 9089
1,91768102-0020บริษัท นันทวัน จำกัด [อาคารนันทวัน]เลขที่ 161 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330252-5200
1,91868102-0021บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด [อาคารมณียา]เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330254-0340-69
1,91968102-0023บริษัท เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จำกัด [อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์]เลขที่ 139 ถนนปั่น แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330236-7971
1,92068102-0026 บริษัท ลุมพินี พาร์ค ทาวเวอร์ จำกัด [รอยัล เรสซิเด้นซ์ ปาร์ค]เลขที่ 99 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-256-7111
1,92168102-0027บริษัท รัชต์ภาคย์ จํากัด [อาคาร รัชต์ภาคย์]เลขที่ 163 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110258-9052-5
1,92268102-0028บริษัท ศิวะโฮลดิ้ง จํากัดเลขที่ 20 ซอย15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2254 3015
1,92368102-0040บริษัท เดอะพลาซ่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด [อาคาร เอบีซี เวิร์ด]เลขที่ 390 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2732 9001-5
1,92468102-0053บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [อาคารธาราสาทร]เลขที่ 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120286-0133
1,92568102-0060บริษัท แจ่มชนินทร์ จำกัด [ทู แปซิฟิค เพลส]เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110254-9900
1,92668102-0065บริษัท สยามอรุณ กรุ๊ป จำกัด [อาคาร ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 39 แอนเน็ค]เลขที่ 181/9 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101706624941-5
1,92768102-0066บริษัท เอส จี แลนด ์จำกัด [เอส จี ทาวเวอร์ 2]เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2651 8577
1,92868102-0070บริษัท บุญพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารบุญมิตร]เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500234-2306-7
1,92968102-0075บริษัท แจ่มชนินทร์ จำกัด [วัน แปซิฟิค เพลส]เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110254-9900
1,93068102-0082บริษัท แปซิฟิค ฟอร์ซ จำกัด [นายเลิศ]เลขที่ 87 อาคารนายเลิศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2655 2960
1,93168102-0083บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [เล้าเป้งง้วน 1]เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109006188000-8
1,93268102-0091บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด [อาคาร ไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์]เลขที่ 43 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101202130352-4
1,93368102-0093 บริษัท ไบโอแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [อาคารไบโอเฮ้าส์]เลขที่ 55 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2260-0710-25
1,93468102-0094บริษัท ยูนิซัน วัน จํากัด [อาคาร ที. เอส. ที. ทาวเวอร์]เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900273-8833,273-8131
1,93568102-0103บริษัท ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จำกัด [อาคารยาคูลท์]เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104006198008
1,93668102-0108บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์]เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2367 1111
1,93768102-0110บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด [ไทยซัมมิท ทาวเวอร์]เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2253 7111 ต่อ 5032
1,93868102-0114บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [อาคารทับวิภา]เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2265 5501
1,93968102-0117บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00002]เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-354-2000
1,94068102-0122บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด [อินเตอร์เชนจ 21]เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-262-0908
1,94168102-0125บริษัท อีเอสวี แอสเสท จำกัด [อีเอสวี ทาวเวอร์]เลขที่ 1,1293/9 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400(02) 2714866
1,94268102-0138บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ส.ทาวเวอร์]เลขที่ 12/555 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540316-1234-7
1,94368102-1001บริษัท สุขอนันต์ ปาร์ค จำกัด [อาคารสุขอนันต์ ปาร์ค]เลขที่ 179/5 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000036-711-800-04
1,94468102-1004บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัดเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210035-330000-8
1,94568103-0001บริษัท ฮาวายเทาเวอร์ จํากัดเลขที่ 80 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110258-4042-44
1,94668103-0002บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด [การ์เดนทาวเวอร์]เลขที่ 2/5 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2769 3124
1,94768103-0003บริษัท หลังสวน โฮลดิ้งส์ จำกัด [อาคารเปง เส็ง แมนชั่น]เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2252 7242-3
1,94868103-0004บริษัท หลังสวน เรียลตี้ จำกัด [อาคารหลังสวนโคโลนเนด]เลขที่ 95/3 ซอย หลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6522277
1,94968103-0005บริษัท พาร์ค ซิตี้ วิลล์ จํากัด [แนเชอรัล พาร์ค]เลขที่ 88/8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-260-5166,02-260-5143-44
1,95068103-0006 บริษัท พี.เค.แมนชั่น จำกัด [พี.เค.แมนชั่น]เลขที่ 1783/91 ซอยพรไพลิน 35/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2513-1990-8
1,95168103-0007บริษัท ดี.เอส. แมนชั่น จำกัด [บางกอกวิว ทาวเวอร์]เลขที่ 12/1 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-259-3456-9
1,95268103-0008บริษัท ภูมิพัฒน์ แมนชั่น จำกัด [นานาใต้แมนชั่น]เลขที่ 225 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2255 6602-9
1,95368103-0009กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ [เซนเตอร์พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์]เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2204-1021-2
1,95468103-0010บริษัท ออฟฟิสเซอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด [อาคารเอ็มไพร์ สวัสดี]เลขที่ 235 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-259-3222-4
1,95568103-0011บริษัท เจ.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ยัสปาลเรสซิเด้นท์เชียล 2]เลขที่ 82 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-259-9691-2
1,95668103-0012บริษัท เดอลุกซ์แมนชั่น (1988) จํากัด [อาคารเดอลุกซ์แมนชั่น]เลขที่ 999 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104002483340-9
1,95768103-0013บริษัท สมหรรษา จำกัด [อาคาร พาร์ควิว แมนชั่น]เลขที่ 187/3 ซอยสารสิน 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002 6519930-2
1,95868103-0015บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล เพลินจิต]เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-659-5000
1,95968103-0016 บริษัท อัศวอินทรา จำกัด [อาคารอัศวอินทรา]เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
1,96068103-0017บริษัท อันดามันดารา จำกัด [บ้านพักตากอากาศส่วนตัว จำนวน 26 หลัง]เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150076-271-241
1,96168103-1002บริษัท ประสานมิตรธานี เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด [ประสานมิตรธานี ทาวเวอร์]เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2664-3000
1,96268103-1004บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เดอะ รอยัล เพลส 1]เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-2650-2583-4
1,96368103-1005บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เดอะ รอยัล เพลส 2]เลขที่ 6-6/429 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-2650-2200
1,96468103-1006บริษัท บ้าน ดีเอสซี จำกัด [เอวอร่า 31]เลขที่ 28 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2108-7575
1,96568103-1007บริษัท แก้วเพชร จำกัด [อาคารเรือนทอง]เลขที่ 2929 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700-2758-3656
1,96668103-1008บริษัท ดี.เค.เจ. จำกัด [แอล.เอ.ทาวเวอร์]เลขที่ 46/1 ซอยอินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000-2276-1100-5
1,96768103-1009บริษัท กรุงเทพธานี เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด [กรุงเทพธานีทาวเวอร์]เลขที่ 56 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100-2661-0200
1,96868103-1010บริษัท ทวิคุณ คอมเพล็กซ์ จำกัดเลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-513-1420
1,96968103-1012บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [คอนโดบางปลา]เลขที่ 84/62 หมู่ที่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-315-9400
1,97068103-1013บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [เมย์แฟร์ การ์เด้น อพาร์ตเม้นท์]เลขที่ 59 ซอยสุขุมวิท16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002 2618840 9
1,97168103-1014บริษัท อินซาฟ แอสเสท จำกัด [อินซาฟ ทาวเวอร์ 2]เลขที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2651-3941-3
1,97268103-1015บริษัท อินซาฟ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [อินซาฟ ทาวเวอร์ 1]เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2651-3941-3
1,97368103-1016บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด [บ้านมนธิดา]เลขที่ 3029 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 102600 2730 5253
1,97468103-1017บริษัท ท่าโขลงเอสเตท จำกัด [ยูพลัส]เลขที่ 69/8 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9018300
1,97568103-1018บริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [โฮม่า ศรีราชา]เลขที่ 9/15 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038 314204 9
1,97668103-1019บริษัท เอ็น.เอส.สแควร์ จำกัด [นาซ่าสแควร์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์]เลขที่ 88 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102400-2719-9888
1,97768103-1020บริษัท ศรีรัตนะผลิตภัณฑ์ผ้า จำกัด [ศรีรัตนะ แมนชั่น 2]เลขที่ 59 ซอยสุขุมวิท 23(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2261 2865
1,97868103-1021บริษัท เอ.พี.เค.เรียล เอสเตท จำกัด [เบล แอร์ แมนชั่น]เลขที่ 38 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2260-2198-99
1,97968103-1022บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [ดิ ออคิด]เลขที่ 221 ซอยสวนพลู 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200-2677-5905
1,98068103-1023 บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด [ยูนิลอฟท์ เชียงใหม่]เลขที่ 147,147/1-3 หมู่ที่ 14 ซอย7 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-328-181-2
1,98168103-1024บริษัท เกษมพาณิชย์ จำกัด [เกษมสำราญแมนชั่น 1]เลขที่ 259 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2320-2777
1,98268103-1025บริษัท เกษมพาณิชย์ จำกัด [เกษมสำราญแมนชั่น 2]เลขที่ 820/53 ซอยอนันนับ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2320-2777
1,98368103-1026บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด [แคปปิตอล เรสซิเดนซ์]เลขที่ 888/8 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2178-0888
1,98468103-1027บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด [หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า]เลขที่ 60/1-60/5 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-904-2222
1,98568103-1028บริษัท บุญจำนงค์ จำกัด [บุญจำนงค์ อพาร์ทเมนต์]เลขที่ 1/46 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-484-969
1,98668103-1029บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพ]เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100-2574-3636
1,98768103-1030บริษัท ยี.เอ็ม.ไฮ้ท์ จำกัด [ยี.เอ็ม.ไฮ้ท์]เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-262-2345
1,98868103-1031บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด [บี.ยู. เพลส]เลขที่ 565,567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-6417979
1,98968103-1032บริษัท กลุ่มไทยฟ้าการเคหะ จำกัด [เศรษฐีวรรณ เรสซิเด๊นท์]เลขที่ 85 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110026513000-1
1,99068103-1035บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด [ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (สาขา 3)]เลขที่ 60/58 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5164309
1,99168103-1036บริษัท สมนึกศรีวิไล จำกัดเลขที่ 98 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 1012002-2910101
1,99268103-1038บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด [ยู เซ็นเตอร์]เลขที่ 198 ซอยจุฬา 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2163427 02-2150662
1,99368103-1039บริษัท สมถวิล แมเนจเม้นท์ จำกัด [บ้านสมถวิล]เลขที่ 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6502100-1
1,99468103-1040บริษัท กฤษณยศ จำกัด [บ้านยสวดี]เลขที่ 34 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-6170880-7
1,99568103-1041บริษัท บางใหญ่เจริญนำโชค จำกัด [บางใหญ่เจริญนำโชค อพาร์ทเม้นท์]เลขที่ 119-122 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1111002-9205801-2
1,99668103-1042บริษัท เรียลเอสเตท เพลส จำกัดเลขที่ 30/13 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-740-6899,02-7406257-8
1,99768103-1047บริษัท วิชญะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [ควีนส์ พาร์ค วิว]เลขที่ 55 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-2582555
1,99868103-1048 บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด [Somerset Ekamai Bangkok Tower A]เลขที่ 22/1 ซอยพาสนา 1 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110020321999
1,99968103-1049บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด [Somerset Ekamai Bangkok Tower B]เลขที่ 22 ซอยพาสนา 1 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110020321999
2,00068103-1050บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด [Somerset Ekamai Bangkok Tower C]เลขที่ 18 ซอยพาสนา 1 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110020321999
2,00168103-1051บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด [แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด]เลขที่ 151/1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330027416999,027416999
2,00268103-1052บริษัท เมโทร รีสอร์ท จำกัด [อาคารเมโทร แฟชั่น]เลขที่ 599 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000-2251-0536,02-6905000
2,00368103-1053บริษัท สยามสินธร จำกัด [สินธร ต้นสน]เลขที่ 89 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330022557555
2,00468103-1054บริษัท ตันบุญ จำกัด [อีสติน ตัน]เลขที่ 171 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000844383714
2,00568103-1055บริษัท สยามสินธร จำกัด [อาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท สินธรเคมปินสกี้]เลขที่ 88 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2538916
2,00668103-1056บริษัท สยามสินธร จำกัด [อาคารบ้านสินธร]เลขที่ 89 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2538914-5
2,00768104-0001บริษัท สิวะดล จำกัด [อาคารสิวะดล]เลขที่ 1, 1/1-1/7 ,283 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500233-7000
2,00868104-0002บริษัท สยามกลการ จำกัดเลขที่ 891/1 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330215-0830-50
2,00968104-0003ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์์บัวหลวงออฟฟิศ สาขาที่ 1 [ทรูทาวเวอร์ 2 (True Tower 2)]เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250310-5432
2,01068104-0004บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัดเลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250722-8395-8
2,01168104-0005ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530)เลขที่ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2676 5500
2,01268104-0006บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท]เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2354 5111 - 2
2,01368104-0008บริษัท สยามสินธร จำกัด [อาคารสินธร ทาวเวอร์]เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2263-2500
2,01468104-0009บริษัท บีส กรุงเทพฯ บริการ จำกัด [อาคาร บี ไอ เอส]เลขที่ 119 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500234-3700-9
2,01568104-0010บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เซียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854]เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-317-0420
2,01668104-0011 นิติบุคคลอาคารชุดสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ [อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์]เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2679 6000-2
2,01768104-0012บริษัท เอส.พี. อาคาร จำกัด [อาคารเอส.พี.]เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2273-0707-8
2,01868104-0014บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2]เลขที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2247 3737
2,01968104-0015 บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด [อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II)]เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110261-0261
2,02068104-0016บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด [อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์]เลขที่ 919/1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500267-1680
2,02168104-0017บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ(1987) จำกัดเลขที่ 54 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2259 3280-8
2,02268104-0018บริษัท บิโซเทล จำกัด [บิโซเทล]เลขที่ 106 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400245-2171
2,02368104-0020บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด [อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์]เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2273 6000
2,02468104-0021สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด [อาคารยูทาวเวอร์]เลขที่ 411 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-0227900
2,02568104-0022บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด [อาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์]เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2633 9000
2,02668104-0023กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ควอลิตี้เฮ้าส์ [คิวเฮ้าส์ลุมพินี]เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-677-7177
2,02768104-0024บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อาคารแอทธินี ทาวเวอร์]เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2168 8888,0 2168 8890
2,02868104-0025บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858]เลขที่ 1858 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-751-4000
2,02968104-0026บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [บี.บี.ดี. (พระราม4)]เลขที่ 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-653-4094
2,03068104-0027กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร [อาคารศาลาแอทสาทร]เลขที่ 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2212 3019
2,03168104-0028บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด [อื้อจือเหลียง]เลขที่ 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2676441-7
2,03268104-0029ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ [ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์]เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6509541-5
2,03368104-0030บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัดเลขที่ 139 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 131600 3525 8395-9
2,03468104-0031บริษัท แหลมฉบังซิตี้เซ็นเตอร์ จำกัด [ทะเลทอง ทาวเวอร์]เลขที่ 53 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3833 0390-1
2,03568104-0032 บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด [โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ระยอง)]เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ถนน331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 347007-12
2,03668104-0033บริษัท พี.เอ็ม.สแควร์ จำกัด [ตลาดนัดจตุจักร จันทบุรี]เลขที่ 21/10-11, 22/109-110 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-321916
2,03768104-0037บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [แสงทองธานี]เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2639 2995-7
2,03868104-0038บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารสำนักงานดอนเมือง]เลขที่ 171 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-506-7232
2,03968104-0039บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด [อาคารโอเอไอ ทาวเวอร์ (เพชรบุรีตัดใหม่)]เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2686 7199
2,04068104-0040บริษัท อาคารพาณิชย์ ราชดำริ จำกัด [อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์]เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2510305
2,04168104-0041บริษัท บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ จำกัดเลขที่ 31 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2668691-5
2,04268104-0042บริษัท แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง จำกัด [อาคารตึกไทย]เลขที่ 1400 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2249 1826
2,04368104-0043บริษัท สาทร ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด [สาทร ไพรม์ ทาวเวอร์]เลขที่ 26 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-676-0402
2,04468104-0044บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 จำกัด [อาคารปลาแดง]เลขที่ 2032 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002 7234498
2,04568104-0045บริษัท เอ.พี.นครินทร์ จํากัด [อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ทาวเวอร์]เลขที่ 88 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-399-3333
2,04668104-0046บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อาคารเคี่ยนหงวน 1, อาคารเคี่ยนหงวน 2]เลขที่ 140-140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330255-9000-8
2,04768104-0047บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 102600 2311-5111
2,04868104-0048บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด [เอไอเอ สุรวงศ์]เลขที่ 182 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2631 4000
2,04968104-0051บริษัท วี บริลเลี่ยมกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด [บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์]เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2381 8473-4
2,05068104-0052บริษัท นายเลิศพัฒนา จำกัด [อาคารนายเลิศทาวเวอร์]เลขที่ 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2252 0160
2,05168104-0053บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำกัด [ไทยสมุทร]เลขที่ 163 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-690-4000
2,05268104-0054บริษัท อีเอสวี จำกัด [อาคารสีลม 64]เลขที่ 64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-6329871-4
2,05368104-0055บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด [กลาสเฮ้าส์ รัชดา]เลขที่ 207 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-6939388-9
2,05468104-0056บริษัท สหมนูญผล จำกัด [อาคารมนูญผล]เลขที่ 2884-2884/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002 319 4775
2,05568104-0058 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด [อาคารเอส แอนด์ เอ]เลขที่ 302 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-237-9999
2,05668104-0059บริษัท พหลโยธิน การ์เด้นท์ จำกัด [อาคารมนริริน]เลขที่ 60/1 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-2701870-2
2,05768104-0060บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด [อาคารศรีอยุธยา]เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400245-1614,246-3887
2,05868104-0062กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [อาคารจีพีเอฟ วิทยุ]เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-251-5140, 02-651-5800-4
2,05968104-0063กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์]เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120(02) 2871236-7
2,06068104-0064กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ [อาคารเวฟ เพลส]เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103306554426-9
2,06168104-0065กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ [อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์]เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2656 8600-4
2,06268104-0066กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 [อาคารอับดุลราฮิม เพลส]เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2636 1308-10
2,06368104-0067บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด [โกลเด้น พาวิลเลียน]เลขที่ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2652-1111
2,06468104-0068 บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารธนภูมิ]เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2207 0789-94
2,06568104-0069บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อาคาร 208 แบงค๊อก]เลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2651 5208-9
2,06668104-0070บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์]เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 53 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2670 2000
2,06768104-0071บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด [ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์]เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-168-3333
2,06868104-0072กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ [อาคารสิริภิญโญ]เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2201 3010
2,06968104-0073บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด [กรุงเทพ ทาวเวอร์]เลขที่ 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-3081000
2,07068104-0074บริษัท วสุ 01 จำกัด [วสุ 1]เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110022585872, 0660976256
2,07168104-0075บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด [อาคารกมลสุโกศล]เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2266 7464-5
2,07268104-0076บริษัท กิจบุรี จำกัด [อาคารบุปผจิต]เลขที่ 20 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105002351803
2,07368104-0077บริษัท เกษมทรัพย์ จำกัดเลขที่ 89/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2,07468104-0078บริษัท นวม จำกัด [อาคารนวม]เลขที่ 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110264-2245-51
2,07568104-0079บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด [ชลันต์ทิพย์]เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2234 7354
2,07668104-0080บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [คิวเฮ้าส์ สาทร]เลขที่ 11 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120679-1621-2
2,07768104-0081บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด [อาคาร CS TOWER]เลขที่ 230 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2274 0888
2,07868104-0082บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด [อาคาร ลิเบอร์ตี้ สแควร์]เลขที่ 287 ซอยคอนแวนต์ 3 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2631 1550
2,07968104-0083บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อาคารอินโดสุเอซ]เลขที่ 152 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103302559000
2,08068104-0084บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จำกัด [ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์]เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 107000 2446 8028-30
2,08168104-0085บริษัท เจ. เพรส โฮลดิ้ง จำกัด [อาคารเจ. เพรส ทาวเวอร์]เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2678 1555-60, 0 2678 1342
2,08268104-0086บริษัท วีวีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ยัสปาลเรสซิเด้นท์เชียล 1]เลขที่ 34 ซอย23 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-259-9721-2
2,08368104-0087บริษัท ซัคเซส เรียลเอสเตท จำกัดเลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2455 0286-9, 0 2445 0296
2,08468104-0088บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด [อาคารซันทาวเวอร์ส]เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2273 8333
2,08568104-0089 บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด [เอเชีย เซ็นเตอร์]เลขที่ 173 ซอยสาทร 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-679-0888-9, 02-286-8888
2,08668104-0090บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด [อาคารเคเคพี ทาวเวอร์]เลขที่ 209, 209/1 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2664 1396-7
2,08768104-0092บริษัท ซี. ที. แลนด์ จำกัด [อาคารไทมส์ สแควร์]เลขที่ 246 ซอย12-14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110253-9333
2,08868104-0093 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์]เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500231-0620-30
2,08968104-0095บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์]เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-264-5000-4
2,09068104-0096บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต]เลขที่ 99/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121300 2531 4320
2,09168104-0097บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด [อาคารวรวัฒน์]เลขที่ 849 ซอยประมวล ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2635 2195-8
2,09268104-0098บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด [อาคารบางนาทาวเวอร์]เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.65 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3120140-9
2,09368104-0100ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวงออฟฟิศ สาขาที่ 1 [อาคารทรูทาวเวอร์]เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2643 1888
2,09468104-0101 บริษัท ที แอล ที โฮลดิ้ง จำกัด [42 ทาวเวอร์]เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-7122500-8
2,09568104-0102บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 บ้านหว้า(ไฮเทค) ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035-350142
2,09668104-0103บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด [ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐]เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-1422222
2,09768104-0104บริษัท ธนิยะ จำกัด [อาคารธนิยะพลาซ่า]เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2231 2244
2,09868104-0105บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด [อาคารเนสท์เล่]เลขที่ 10/9 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-648-7000
2,09968104-0106ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ [อาคารเมอร์คิวรี่]เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-658-6000-3
2,10068104-0107บริษัท บางกอกไทย (1988) จำกัด [อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์]เลขที่ 108 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-6427272-80
2,10168104-0108บริษัท บี.กริม ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด [อาคารด๊อกเตอร์เกฮาร์ด ลิงค์]เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2710 3000
2,10268104-0109 บริษัท บี.กริม อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด [อาคารอัลม่าลิงค์]เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2655 6285-7
2,10368104-0110บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด [อาคารเพลินจิตทาวเวอร์]เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330263-0099
2,10468104-0111บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด [อาคารต้นสนทาวเวอร์]เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2263 0990
2,10568104-0112 บริษัท บีแอนด์ที เรียลตี้ จำกัด [เบทาโกร ทาวเวอร์]เลขที่ 323 หมู่ที่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2955 0555
2,10668104-0113บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด [ปัญญาวิลเลจ]เลขที่ 91 ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 1023002-9430000-411
2,10768104-0114บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จำกัด [อาคาร Somerset Park Suanplu]เลขที่ 39 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2679 4444
2,10868104-0115 บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารวรสมบัติ]เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2247 7335
2,10968104-0116บริษัท พชร สวีท จำกัด [อาคาร พชร เพลส]เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 6 (ใจสมาน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2262 9999
2,11068104-0117บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด [อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์]เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2678 6790
2,11168104-0118 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด [จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล ทาวเวอร์]เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2100-3994
2,11268104-0119บริษัท พี.แอล.พี (1987) จำกัด [อาคารเลิศปัญญา]เลขที่ 41 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2642 7881-4
2,11368104-0120 บริษัท มหานครยิบซั่ม จำกัด [อาคารมหานครยิบซั่ม]เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2248-7940-9
2,11468104-0121บริษัท มหิศร จำกัด [อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์]เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900937-5400 ต่อ 510
2,11568104-0122บริษัท มหิศร จำกัด [อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์]เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900937-5400 ต่อ 510
2,11668104-0123บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อาคารบีเจซี 1, 2]เลขที่ 99/1 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2390 2445-56
2,11768104-0124บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด [อาคารศรีจุลทรัพย์]เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2613 8400-5
2,11868104-0125บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด [อาคารชิดลมทาวเวอร์]เลขที่ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2793 7777
2,11968104-0126 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัดเลขที่ 62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300220999
2,12068104-0127บริษัท สีลม แมเนจเม้นท์ จำกัด [อาคารสีลมเซ็นเตอร์]เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500235-8468
2,12168104-0128บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด [อาคารสีลมคอมเพล็กซ์]เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2632 1199
2,12268104-0129บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด [อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค]เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500 2301 1039
2,12368104-0130บริษัท หวั่งหลี จำกัด [อาคาร หวั่งหลี]เลขที่ 297 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-6356828-9
2,12468104-0131บริษัท หะรินธร จำกัดเลขที่ 54 ซอยจงรักษ์นรสีห์ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2266-3001-7
2,12568104-0132บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1]เลขที่ 331/8-9 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 345234
2,12668104-0133บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด [บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด อาคารวานิช 1]เลขที่ 1126/ 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400252-3777,253-9922
2,12768104-0134บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด [อาคารวานิช 2]เลขที่ 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2252-3777, 0 2253-9922
2,12868104-0135บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส]เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2654 3000 ต่อ 613
2,12968104-0136บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด [นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)]เลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 211400 3895 4543 - 4
2,13068104-0137บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด [นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)]เลขที่ 18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3834 5234
2,13168104-0138บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด [เอ็กเชน ทาวเวอร์]เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110(02) 6635369
2,13268104-0139บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [อาคารเอเชีย]เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2217 0808
2,13368104-0140บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จำกัด [อาคารสุรวงศ์]เลขที่ 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2667080
2,13468104-0141 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด [ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์]เลขที่ 555/1-6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-140-1000
2,13568104-0142บริษัท เอส เอส พี เพลส จำกัด [อาคาร ปาโซ ทาวเวอร์่]เลขที่ 88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-6341770
2,13668104-0143บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2]เลขที่ 1291/1 ซอยสีฟ้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2299 6000, 0 2299 5591
2,13768104-0144 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1]เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2687 4999
2,13868104-0145บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3]เลขที่ 1010 ซอยวิภาวดี 30 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2949 2016
2,13968104-0146บริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จำกัด [โอลิมเปียไทยทาวเวอร์, โอลิมเปียไทยพลาซ่า]เลขที่ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-5115111
2,14068104-0147บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำกัด [ไอ ทาวเวอร์]เลขที่ 888 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-5549133-4
2,14168104-0149กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 [อาคาร TFD FLATTED FACTORY]เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2501-1586
2,14268104-0150บริษัท พลับพลาไชย ทาวเวอร์ จำกัด [อาคารพลับพลาไชย]เลขที่ 9/1 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 1010002-2212510, 02-2210993
2,14368104-0151บริษัท สยามอุตสาหกรรมไฟฟ้า จํากัด [อาคารเตียวฮง บางนา]เลขที่ 1780 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2399 2333
2,14468104-0152บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด [อาคารปัญจภูมิ]เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 2339
2,14568104-0153กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ [คิวเฮ้าส์เพลินจิต]เลขที่ 598 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2254 1020-1
2,14668104-1001บริษัท เซ็นเตอร์ ไนน์ จำกัด [เรนทรี ออฟฟิศ การ์เด้น]เลขที่ 270 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-319-9779
2,14768104-1003บริษัท เอสพีอี เพลส จำกัด [เอสพีอี ทาวเวอร์]เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-615-0202
2,14868104-1004ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ [สาทร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์]เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-163-2888
2,14968104-1005บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัดเลขที่ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100875157374
2,15068104-1006บริษัท เจซีเอฟ จำกัด [อาคาร 253 อโศก]เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-26-18744-5
2,15168104-1007 บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [อาคารญาดา]เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000-2235-4150-6
2,15268104-1008บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด [อาร์ ซี เอ พลาซ่า]เลขที่ 31/5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-2203-0550-4
2,15368104-1009บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) [เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9]เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-22462323
2,15468104-1010บริษัท ปิยะสมบัติ เรสซิเด้นซ์ จำกัด [อาคารวรวิทย์]เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000-2267-2687-8
2,15568104-1011การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง]เลขที่ 40 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-3260221-3
2,15668104-1012บริษัท จินดาศิลป์ จำกัด [แอร์พอร์ต บิสิเนส พาร์ค]เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-203-355
2,15768104-1013บริษัท เกลสัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [พาร์คเลน กรุงเทพฯ]เลขที่ 18 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100-2382-1580
2,15868104-1014บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) [เคพีไอทาวเวอร์]เลขที่ 1122 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000-2624-1111
2,15968104-1015บริษัท จินดาศิลป์ จำกัด [แอร์พอร์ต บิสิเนส พาร์ค 2]เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-904-788
2,16068104-1016บริษัท พูนพินโฮลดิ้ง จำกัดเลขที่ 50/206-276 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-577-8888
2,16168104-1017บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัดเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา่-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7307000
2,16268104-1019 บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัดเลขที่ 23/115 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-2203-0550-4
2,16368104-1021บริษัท ต้นโพธิ์พัฒนา จำกัด [เดอะ รีเทล]เลขที่ 282 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500-2451-3947-9
2,16468104-1022 บริษัท อินเตอร์ไทย มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด [ซิลลิค เฮ้าส์]เลขที่ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2351122
2,16568104-1023บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดเลขที่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400-2731-0630-9
2,16668104-1024บริษัท อาคารภคินท์ จำกัด [อาคารภคินท์]เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2641 0880
2,16768104-1025 บริษัท นทลิน จำกัด [อาคารวาริช]เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600-2398-7885-6
2,16868104-1026บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด [เบ็ญจมาศ]เลขที่ 555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030002-669-4040
2,16968104-1027 บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำกัด [ณ นคร]เลขที่ 99/349 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002 576 1571 3
2,17068104-1029บริษัท อินเตอร์ ออโต้ทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขที่ 2553 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002-514-3455
2,17168104-1030 บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด [ศรีวรจักร]เลขที่ 222 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2225 8353-4
2,17268104-1031บริษัท ลำปางชัย จำกัด [อาคารปียวรรณ]เลขที่ 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2619 5658-9
2,17368104-1032บริษัท สไปซี่ จำกัด [เอสวี ซิตี้]เลขที่ 900/31 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2682 6288
2,17468104-1033บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด [ดิ เอ็มโพเรี่ยม]เลขที่ 626 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100-2269-1130
2,17568104-1034บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด [อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์]เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000-2619-2222
2,17668104-1035บริษัท เดอะ เซอร์เคิล ลิงค์ กรุ๊ป จำกัด [ซิตี้ลิงค์]เลขที่ 1091/335 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000-2255-3335
2,17768104-1036บริษัท อัศวาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารไทยเอซ 3]เลขที่ 555 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 102400-2744-2222
2,17868104-1037 บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) [ไอที คอมเพล็กซ์ สมุย 1]เลขที่ 142/17 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310077-429-999
2,17968104-1038 บริษัท ริช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ซี ไอ ทาวเวอร์]เลขที่ 2/2 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-808-588
2,18068104-1039บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำกัด [อาคารสำนักงานอนันตรา ภูเก็ต]เลขที่ 888/2 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110076-336-100
2,18168104-1041บริษัท ปอร์ติโก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [เดอะ ปอร์ติโก]เลขที่ 31 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-2652-1968-70
2,18268104-1042บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัดเลขที่ 313 ซอยรามคำแหง 21(นวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103100-2791-3000
2,18368104-1043บริษัท เชษฐ โชติศักดิ์ จำกัด [อาคารเชษฐ โชติศักดิ์ 2]เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000-2938-5637
2,18468104-1044บริษัท สุราษฎร์ซิตี้ จำกัด [ห้างโคลีเซี่ยม]เลขที่ 321 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-910-143
2,18568104-1045บริษัท สินราชบุตร จำกัด [สินราชบุตร]เลขที่ 47 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000098-4296363
2,18668104-1046บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด [ศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (iPLACE PARK)]เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520027386100
2,18768104-1050บริษัท ศุภาลัย จำกัด [อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์]เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2683 3888
2,18868104-1051บริษัท แกแล็คซี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารแกแล็คซี่]เลขที่ 149 ซอยร่วมมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2681 1777
2,18968104-1052บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2]เลขที่ 348 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043244947-8
2,19068104-1053บริษัท ศุภธนา จำกัด [จิตต์อุทัย]เลขที่ 615 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-3758393
2,19168104-1055บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-794999
2,19268104-1056บริษัท ไพโรจน์กิจจา จำกัด [ไพโรจน์กิจจา]เลขที่ 825 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-3614591, 02-3614444
2,19368104-1057บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [ดับเบิ้ลเอบุ๊คทาวเวอร์]เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-2670606
2,19468104-1059บริษัท คันนาและเขตที่ จำกัด [ดับเบิ้ล เอ (สระแก้ว)]เลขที่ 259 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2716002-2671848
2,19568104-1060บริษัท ทุนดำรงค์ จำกัด [เลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์]เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-6941000-7#124
2,19668104-1061บริษัท อโศก พลาซ่า จำกัด [อาร์เอสยู ทาวเวอร์]เลขที่ 571 ซอย31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-2596910-4
2,19768104-1062ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [อาคารนครา]เลขที่ 805 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-7213551
2,19868104-1064อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน [สถาบันไทย-เยอรมัน]เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนสุขุมวิท กม.57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-215033-39,038-930100
2,19968104-1066บริษัท สิทธิราช จำกัดเลขที่ 762/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-682-56-56
2,20068104-1067บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซิ่ง จำกัด [เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซิ่ง]เลขที่ 1/666 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-3478052,02-742-7476,02-7139261-5
2,20168104-1068บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัดเลขที่ 19 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170035-721632
2,20268104-1069บริษัท คันนา จำกัด [ดับเบิ้ล เอ (ลพบุรี)]เลขที่ 99 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1513002-6591234 02-2367575
2,20368104-1070บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด [อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส]เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540027770101-3
2,20468104-1072บริษัท เอ็มซีที เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 90/4 หมู่ที่ 7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
2,20568104-1073บริษัท โอเชี่ยน นิวไลน์ จำกัดเลขที่ 4026 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-671-6008-9 02-6716421
2,20668104-1074บริษัท กรีนพีซ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัดเลขที่ 157 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-2796094
2,20768104-1076บริษัท พี.เอส.พลัส จำกัดเลขที่ 369/2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-429388
2,20868104-1077บริษัท ที.เอ.ดี. ดีเวลลอปเม้นส์ จำกัดเลขที่ 207 หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
2,20968104-1078ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว-วาเลขที่ 19,20,21 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1217002-5798275 02-9417624
2,21068104-1079บริษัท เอสไอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล สทัดดี จำกัดเลขที่ 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-9916628-9
2,21168104-1080บริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวชั่น จำกัดเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ซอยศรีตะบันย์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200-2980-9200, 0-29809206-12
2,21268104-1081บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด [เบญจจินดา]เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-9531111
2,21368104-1084บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่]เลขที่ 58/21 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-6482011
2,21468104-1085บริษัท เอไอเอ จำกัด [เอไอเอ สาทร-ทาวเวอร์]เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-2855252
2,21568104-1086บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด [ยูนิลีเวอร์ เฮาส์]เลขที่ 161 ซอย3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-3542301#7501
2,21668104-1087บริษัท เอไอเอ จำกัด [เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์]เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-2482244
2,21768104-1088บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด [ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์]เลขที่ 689 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-0068988
2,21868104-1089บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3]เลขที่ 349 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-244947
2,21968104-1090บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1]เลขที่ 272 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-324931
2,22068104-1091บริษัท ฤทธา จำกัดเลขที่ 300 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520021055095, 02-1055000
2,22168104-1093บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260035339200
2,22268104-1094ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ [เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์]เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900021171777
2,22368104-1095บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก]เลขที่ 888 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055289004
2,22468104-1096บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครราชสีมา]เลขที่ 3320/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000043244947
2,22568104-1097บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช]เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075774806
2,22668104-1098บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่]เลขที่ 599 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074898787, 074898788
2,22768104-1099บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000084850371
2,22868104-1100บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [เอฟวายไอ เซ็นเตอร์]เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110022602525
2,22968104-1101บริษัท สยามเภสัช จำกัดเลขที่ 9/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400026259999
2,23068104-1102บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด [พิพัฒนสิน]เลขที่ 6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120026706305
2,23168104-1103 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก]เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055320097-9
2,23268104-1104การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี]เลขที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000036411097
2,23368104-1105การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี]เลขที่ 123 หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042931161#10126-7
2,23468104-1106 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี]เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000045242434-6
2,23568104-1107 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา]เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044214335-8
2,23668104-1108 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]เลขที่ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035323648
2,23768104-1109 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี]เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038455609
2,23868104-1110 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120034339140-45
2,23968104-1111การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี]เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032598538-42
2,24068104-1112การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช]เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075378430-7
2,24168104-1113บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [ซี.พี.ทาวเวอร์ อุดรธานี]เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042292828
2,24268104-1114บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จํากัดเลขที่ 113 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120020161207
2,24368104-1115บริษัท เอ็มไอ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด [เอ็มทาวเวอร์]เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260027826168
2,24468104-1116บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด [จีทาวเวอร์]เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310021231111#401
2,24568104-1117บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เอสซี ทาวเวอร์]เลขที่ 418 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400022995555
2,24668104-1118บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [บำรุงราษฎร์ เรสซิเดนท์ แอนด์ ออฟฟิศ]เลขที่ 3241 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110020114929
2,24768104-1119บริษัท เจ.เอส.เท็คนิคัล เซอร์วิสเซส จํากัดเลขที่ 1176 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250020228000
2,24868104-1120บริษัท สยามราชธานี จํากัดเลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130023639300-15
2,24968104-1122บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด [อาคารดีเอสวี]เลขที่ 136 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520023263456
2,25068104-1123บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จํากัดเลขที่ 225 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140025085600#3480
2,25168104-1124บริษัท ที ซี ที จำกัด [เพิร์ล แบงก์ค็อก]เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400020300051
2,25268104-1125บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด [สิงห์ คอมเพล็กซ์]เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310020889099
2,25368104-1126บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำกัด [อาคารทีวัน]เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002 010 0000
2,25468104-1128กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น [อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์]เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-7170100
2,25568104-1129บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (คลังก๊าซ)]เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000077-283978
2,25668104-1130บริษัท ทุนศรีสยาม จำกัด [เอ็ม เอส สยามทาวเวอร์]เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-1641555
2,25768104-1131บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด [อาคาร สปริง ทาวเวอร์]เลขที่ 188 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-1170522-26
2,25868104-1132บริษัท เกษรแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด [Gaysorn Tower]เลขที่ 127 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-2351127
2,25968104-1133บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์]เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7199555
2,26068104-1134บริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด [รสา ทู]เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400022045500 ต่อ 5501
2,26168104-1135บริษัท เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จำกัดเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130038-086330
2,26268104-1136บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด [อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค]เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-0091101
2,26368104-1137บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [THE TARA]เลขที่ 58/22 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-0716999
2,26468104-1138บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ปฏิบัติงาน บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์]เลขที่ 956 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-3924974-83
2,26568104-1139บริษัท ไทย ฮอสพิทาลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด [อาคารรัชดาวัน]เลขที่ 546 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-512-1148
2,26668104-1140บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด [อาคารวานิสสา]เลขที่ 29 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-6551611
2,26768104-1141บริษัท เอไอเอ จำกัด [เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์]เลขที่ 989 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-1708399
2,26868104-1142บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด [S-OASIS]เลขที่ 199 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900087-0958865
2,26968104-1143บริษัท ศรีศุภราชเคหะ จำกัด [เดอะไรซ์]เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-5125909
2,27068104-1144บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด [อาคารแก่น]เลขที่ 999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-100555
2,27168104-1145บริษัท แพลน บี โฮลดิ้ง จำกัด [อาคาร แพลน บี ทาวเวอร์]เลขที่ 1700 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-5308053
2,27268104-1146บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จำกัด [อาคารสีลมเอจ]เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-764699 ต่อ 8640
2,27369100-1001สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลแขวงเชียงใหม่]เลขที่ 242 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-291901-2
2,27470100-0001กรมชลประทาน [อาคารกรมชลประทาน สามเสน]เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300241-5655
2,27570100-0004 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ]เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210574-9585
2,27670100-0005ธนาคารแห่งประเทศไทย [อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย]เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 2283 5296
2,27770100-0006บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 99 ซอยแจ้งวัฒนะ7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210573-7932,503563
2,27870100-0011การไฟฟ้านครหลวง [การไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน เพลินจิต]เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2225 5793
2,27970100-0012การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2590 5766
2,28070100-0013บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดเลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2249-0491, 0 2262 6171
2,28170100-0014บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900537-2480
2,28270100-0015บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานบ้านเลขที่ 2]เลขที่ 2 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800586-3333
2,28370100-0016บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด [อาคารเอส.พี.อาเขต]เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2319 9600-2
2,28470100-0018 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) [บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานบ้านเลขที่ 1]เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800586-3333
2,28570100-0019การประปานครหลวง [การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่]เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102105040091
2,28670100-0021บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [อาคารพรีเมียร์เพลซ]เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-301-1000
2,28770100-0022บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [อาคารการบินไทยสำนักงานใหญ่]เลขที่ 89 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-5451353
2,28870100-0023บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด [อาคารอีเลคโทรลักซ์]เลขที่ 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-7259081
2,28970100-0027บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด [อาคาร ที พี แอนด์ ที]เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2936 1801-30
2,29070100-0028บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [อาคารไทยน้ำทิพย์]เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2984 2000
2,29170100-0029บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [อาคารเอ็กโก]เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210029985999
2,29270100-0032บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [อาคารสำนักงานพระโขนง]เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1026002-2397920
2,29370100-0035บริษัท นานมี จำกัดเลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050002-6488000
2,29470100-0036บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัดเลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27.5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-315-9500
2,29570100-0038การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [อาคาร ท.100, ท.101, ท.102, ท.103]เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 111300 2436 0000
2,29670100-0045บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 49/47 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-493-561-80
2,29770100-0049บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง]เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038 994 000
2,29870100-0050บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด [สำนักงานอาร์ ไอ แอล]เลขที่ 88 ถนนทางหลวงระยอง สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-937051
2,29970100-0060กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์]เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-683-5000
2,30070100-0061การเคหะแห่งชาติ [อาคารสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ]เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400 2374 6660
2,30170100-0063บริษัท เกิดฟ้า จำกัด [อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส]เลขที่ 50 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2665 8000-3
2,30270100-0064 บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขที่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1040002-625-5555
2,30370100-0065ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [อาคารสำนักงานใหญ่สีลม]เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500231-4333
2,30470100-0066บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [อาคารสำนักงานใหญ่]เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200 2683 1111
2,30570100-0067บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)]เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 101400 2427 9222
2,30670100-0068ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่]เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2273 7431
2,30770100-0069บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่]เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109009375400-19
2,30870100-0070ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) [ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่]เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2343 3443
2,30970100-1001 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด [โลตัสสำนักงานใหญ่ (อาคาร D)]เลขที่ 629/2 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 1023002-7979000
2,31070100-1002บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อาคารธาราพัฒนาการ]เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250020678999
2,31170100-1003บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) [บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่]เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120022392900
2,31270100-1004บริษัท แลคตาซอย จำกัด [LS.ACC.BUILDING]เลขที่ 3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2396 0320-7
2,31370100-1006บริษัท เจียไต๋ จำกัด [บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่)]เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 1026002-4918191
2,31470100-1007บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด [สิริ แคมปัส]เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-6887555
2,31570100-1008บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด [บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (อาคาร A18)]เลขที่ 18 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7287200
2,31670100-1009บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค]เลขที่ 99 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (ชินเขต 2/40) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-8533999
2,31770100-1010บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด [บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (อาคาร A7)]เลขที่ 35 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-7287200
2,31870100-1011บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [FOOD TECHNOLOGY]เลขที่ 286 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-0716022
2,31970100-1012บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด [เดอะ ปาร์ค]เลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-0813523
2,32070100-1013การยาสูบแห่งประเทศไทยเลขที่ 184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-229-1000
2,32170100-1014บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด [อาคารวิริยะพันธุ์]เลขที่ 84/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 1070002-4738400
2,32270100-1015บริษัท เคที 2 จำกัด [อาคารกาญจนทัต ทาวเวอร์]เลขที่ 308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1010002-2264224
2,32370100-1016บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด [อาคารไทยเบฟควอเตอร์]เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-0785995
2,32470100-1017 บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด [อาคารไทยรุ่งเรือง]เลขที่ 238 ถนนนราธิิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012002-2946555
2,32570100-1018บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [อาคาร 66 ทาวเวอร์]เลขที่ 2556 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-1708346
2,32670100-1019บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อาคาร เอส เมโทร]เลขที่ 725 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-2080124
2,32770100-1020การทางพิเศษแห่งประเทศไทย [อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310025589800
2,32870100-1021บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด [AIS Contact Center Development and Training Arena]เลขที่ 365 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 302800-2299-6000
2,32970100-1022ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) [อาคารยูโอบี พลาซ่า กรุงเทพ]เลขที่ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110023433000
2,33070100-1023สภาวิศวกรเลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2,33170100-1024การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)]เลขที่ 5, 6 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900022530561 ต่อ 1100
2,33270100-1025สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ]เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 1012002-3431500
2,33370100-1026สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)เลขที่ 999 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-5221199
2,33470100-9999บริษัท อาคุณ จำกัดเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220036-638505
2,33570209-0003 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [โครงการธาราพาร์ค]เลขที่ 58/2-58/7 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2677 9000
2,33670209-0004บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด [เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส]เลขที่ 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-925-600
2,33770209-0005บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่]เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130257036-55
2,33870209-1001บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [อาคารธาราพัทยา]เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2015002-0719441
2,33971102-0001บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อาคารทีม]เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 1023002-509-9000-18
2,34071102-0002 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง]เลขที่ 8/4 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 241300 2436-8729
2,34171102-0003การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ]เลขที่ 794 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 522200 5425 6800
2,34271201-1001บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด [อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด อาคารวิจัยและปฏิบัติการ]เลขที่ 140/10 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-928700
2,34371201-1003บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัดเลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 101200-2286-4120
2,34471201-1004บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 9]เลขที่ 24/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-994000
2,34571201-1005บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัดเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซอย9 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230036661400-1492
2,34671209-0001บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [สถาบันนวัตกรรม ทีโอที]เลขที่ 65 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005816461
2,34771209-1001 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250027603000
2,34871209-1002บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 114/1 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250074-895060
2,34971209-1003บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 616/10 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140033-048555
2,35072101-0001 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเลขที่ 49 ซอย30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2298 5622
2,35172101-0002บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [สถาบันนวัตกรรม]เลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170025372000
2,35272102-1001บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [ศูนย์วิจัยการเลี้ยงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ]เลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110034-763100
2,35372109-0002บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัดเลขที่ 2/1 ซอย01 กาญจนาภิเษก 5/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1022002-5085600
2,35472109-0003บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัดเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-7299399 ต่อ 1109
2,35572109-0004บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.29 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-315-8600
2,35672109-0005 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดเลขที่ 39/1 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-170-5776
2,35772109-0006 บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัดเลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ถนนร่มเกล้า1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052002-32795000
2,35872109-1002บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 13]เลขที่ 83/9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-994000
2,35972109-1003กระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง]เลขที่ 3/7 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5775100
2,36072109-1004บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [ศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม]เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2,36174200-0001บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [เทคนิคคัลเลอร์]เลขที่ 40/19 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-7931200
2,36274909-0001กรมอุตุนิยมวิทยาเลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2399 5521
2,36378300-0002สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง]เลขที่ 209 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100 2566 2960,70
2,36478300-0003สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง]เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 731700 2441 0101-2 ต่อ112
2,36578300-0004สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1]เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 180000 3622 2249
2,36678300-0005สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2]เลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ซอยเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3827 8200-2
2,36778300-0006สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4]เลขที่ 272 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4323 6670 ต่อ119
2,36878300-0007สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6]เลขที่ 837 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5622 3011
2,36978300-0008สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7]เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3424 5941 ต่อ 941
2,37078300-0009บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารสถาบันวิชาการ NT]เลขที่ 5 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2580 5555
2,37178300-0010บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย]เลขที่ 40/3 หมู่ที่ 3 ถนนรามอินทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140377-320-5
2,37278300-0011บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด [ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า]เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-847-377
2,37378300-1001บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด [สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์]เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนธนะรัชต์ กม.9 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044007800
2,37481300-0001บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ศูนย์บำรุงรักษาบ้านพักพนักงาน ปตท.มาบข่า]เลขที่ 39 หมู่ที่ 12 ถนนทางหลวงสาย 3191 กม.12 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180685-000-8,685-009
2,37582200-0001บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ศรีนครินทร์]เลขที่ 409/1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-2028000
2,37682200-0002บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [อาคารภาคบริการภูมิภาคที่ 5]เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110311-325
2,37782200-0003บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [ส่วนงานขายและบริการลูกค้าแหลมฉบัง]เลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3849 4111
2,37882200-0005บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [สำนักงานบริการโทรคมนาคมมาบตาพุด]เลขที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150683-222
2,37982301-1001บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) [ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น]เลขที่ 222 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043079999
2,38082301-1002บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด [NICE (Nongnooch Pattaya International Convention And Exhibition Center)]เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038-238162
2,38182301-1003บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด [ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์]เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-2293102
2,38282302-0001 บริษัท ปรินทร จำกัด [ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค]เลขที่ 88, 90 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2749 3939
2,38382302-0002ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท [Challenger, IEC และ IF]เลขที่ 99 ถนนป็อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2833 35138-9
2,38482302-1001บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด [อาคารเกษตรชัยพัฒน์และอาคารเกษตรวิวัฒน์]เลขที่ 789 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
2,38584111-0001กรมบัญชีกลางถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-1277203
2,38684111-0003สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002441013-4
2,38784111-0004สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002814656
2,38884111-0005กรมการปกครอง [กรมการปกครอง (วังไชยา)]เลขที่ 442 ซอยวังไชยา ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2356 9548
2,38984111-0006สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเลขที่ 14 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400021265800
2,39084111-0007กรมสรรพากรเลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2272 8080
2,39184111-0008กรมศุลกากรเลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2667 7131
2,39284111-0009กรมสรรพสามิตเลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2241 5600-19
2,39384111-0010 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (บ้านเลขที่ 1)]เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002811416
2,39484111-0011 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (บ้านเลขที่ 78)]เลขที่ 78 ถนนราชดำเนิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002814336
2,39584111-0012สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย]เลขที่ 93 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 2225 8118
2,39684111-0013กรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-2024000
2,39784111-0014สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน]เลขที่ 47/101 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000526-2167
2,39884111-0015 กรมการปกครอง [อาคารกรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน)]เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ถนนลำลูกกา (คลอง 9) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215002-791-7113
2,39984112-ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 [ศาลอุทรณ์ ภาค ถ]เลขที่ 143 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180052081333
2,40084112-0001กรุงเทพมหานคร [ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร]เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 2224 2981
2,40184112-0002จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000242-429
2,40284112-0003ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีถนนสิงห์บุรี-บางพาล ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000036-507117
2,40384112-0004จังหวัดระยอง [ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง]เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-640700
2,40484112-0005องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง [สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง]เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-617429-30
2,40584112-0006จังหวัดฉะเชิงเทรา [ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา]ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3851 2520
2,40684112-0007 จังหวัดปราจีนบุรี [ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี]ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230(037) 811582
2,40784112-0008จังหวัดสุพรรณบุรี [ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี]เลขที่ 193 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000035-535375
2,40884112-0009จังหวัดสมุทรสาคร [ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร]ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000(034)411251
2,40984112-0010จังหวัดเชียงใหม่ [ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่]ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300211457
2,41084112-0011จังหวัดลำปาง [ศาลากลางจังหวัดลำปาง]ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 520000 5426 5070
2,41184112-0013จังหวัดแพร่ [ศาลากลางจังหวัดแพร่]ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 540000 5451 1411
2,41284112-0014จังหวัดพะเยา [ศาลากลางจังหวัดพะเยา]เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000054-449601
2,41384112-0015 เทศบาลนครนครสวรรค์ [สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์]เลขที่ 112 ถนนอรรถกวี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5621 4115-7
2,41484112-0016ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีเลขที่ 31,33 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000056-511063
2,41584112-0017จังหวัดกำแพงเพชร [ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร]ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 620000 5571 0006-7
2,41684112-0018จังหวัดพิษณุโลก [ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก]ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000(055)258559
2,41784112-0019จังหวัดพิจิตร [ศาลากลางจังหวัดพิจิตร]ถนนพิจิตร-ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 660000 5661 2319
2,41884112-0020จังหวัดสระแก้ว [ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว]ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 270000 3742 1135
2,41984112-0021จังหวัดศรีสะเกษ [ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ]ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000(045)612581
2,42084112-0022 จังหวัดอำนาจเจริญ [ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ]เลขที่ 29/9 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000(045)451099
2,42184112-0023 จังหวัดขอนแก่น [ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น]ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-236882
2,42284112-0024จังหวัดอุดรธานี [ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี]ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4222 3304
2,42384112-0025สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีเลขที่ 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000 4232 5176-80
2,42484112-0026จังหวัดหนองคาย [ศาลากลางจังหวัดหนองคาย]ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000420323
2,42584112-0027จังหวัดมหาสารคาม [ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม]ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 440000 4371 1350
2,42684112-0028จังหวัดกาฬสินธุ์ [ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์]ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000(043)811695
2,42784112-0029จังหวัดหนองบัวลำภู [ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู]ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000(042) 312304
2,42884112-0030 จังหวัดนครศรีธรรมราช [ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช]เลขที่ 481 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000075-356553
2,42984112-0031จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 272926
2,43084112-0032จังหวัดสงขลา [ศาลากลางจังหวัดสงขลา]เลขที่ 200 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000(074) 313206
2,43184112-0033จังหวัดตรัง [ศาลากลางจังหวัดตรัง]เลขที่ 39 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000(075) 220015
2,43284112-0034จังหวัดพัทลุง [ศาลากลางจังหวัดพัทลุง]เลขที่ 264 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000074-613409
2,43384112-0035จังหวัดปัตตานี [ศาลากลางจังหวัดปัตตานี]ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 940000 7334 9002
2,43484112-1001จังหวัดร้อยเอ็ด [ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด]เลขที่ 4 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 450000 43519 165
2,43584112-1002จังหวัดน่าน [ศาลากลางจังหวัดน่าน]เลขที่ 567 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000054751102
2,43684113-0001กรุงเทพมหานคร [สำนักงานเขตห้วยขวางและบริการสาธารณสุข 25]เลขที่ 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103202779100
2,43784113-0002กรุงเทพมหานคร [สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]เลขที่ 5 ซอยวิภาวดี-รังสิต 34 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109005133444
2,43884113-0003กรุงเทพมหานคร [สำนักงานเขตบางคอแหลม]เลขที่ 193 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200 2292 0631
2,43984113-0004กรุงเทพมหานคร [สำนักงานเขตหลักสี่]เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2576 1380
2,44084113-0005เทศบาลนครแหลมฉบัง [สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง]เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 202300 3849 4723
2,44184113-0006 เทศบาลเมืองมาบตาพุดเลขที่ 9 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-685557
2,44284114-0001สำนักงบประมาณถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2273 9414
2,44384121-0003กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2610 5200
2,44484121-0005 คุรุสภาเลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2282 1857
2,44584121-0006 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ [ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา]เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2392 5951-9
2,44684121-0007กรมส่งเสริมการเรียนรู้ [ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา]ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002461115-21
2,44784121-0008ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 101708809429
2,44884121-0009สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002811621
2,44984121-0012สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีโอเทปเพื่อการศึกษา]เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2577 7111-5
2,45084121-0013 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต]เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2577 5456
2,45184121-0023กองทัพบก [โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ]เลขที่ 253 หมู่ที่ 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000413052
2,45284121-0025กองทัพเรือ [สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ]เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-ไทยาวาส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170475-3409
2,45384121-0026สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา]เลขที่ 60 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 732100 3422 54000
2,45484121-0030กองทัพอากาศ [โรงเรียนการบิน กำแพงแสน]เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 731805345661
2,45584122-0001สภากาชาดไทยเลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103302524106-9
2,45684122-0002กองทัพบก [กรมแพทย์ทหารบก]เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2246 1499
2,45784122-0003แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี]เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2716 6661-4
2,45884122-0004กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 88/7 ซอยรพ.บำราศนราดูล ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2589 0022, 0 2589 9862
2,45984122-0005กรมการแพทย์ [กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข]เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2591 8253
2,46084122-0006กรมอนามัยเลขที่ 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110005904030
2,46184122-0007สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 88/20 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2590 1251
2,46284122-0008กรมควบคุมโรคเลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2591 8392
2,46384122-0009 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-5907104
2,46484122-0010กรมสุขภาพจิต [กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข]ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2149 5555-60
2,46584122-0011สถาบันพระบรมราชชนก [วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก]เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ถนนคลองขวาง - เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 111500 2525 4149-50
2,46684123-0002กรมควบคุมมลพิษเลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400(02) 2982000
2,46784123-0003กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม]เลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120(02) 5771136
2,46884123-0004กรมควบคุมมลพิษ [ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ]เลขที่ 138/28 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต - องครักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2904 7477 - 8
2,46984123-0006กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2281 3199
2,47084123-1001สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [อาคารสถานีวิจัยลำตะคอง]เลขที่ 333 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-390-107
2,47184124-0001กรมส่งเสริมวัฒนธรรม [ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย]เลขที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2247-0028
2,47284124-0002กรุงเทพมหานคร [สวนหลวง ร.9]ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท103 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
2,47384124-0003กรมประชาสัมพันธ์ [สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย]เลขที่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2277 3945
2,47484124-0004การกีฬาแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102403180940-4
2,47584124-0005กรมศิลปากร [สำนักการสังคีต]เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020002-2210171
2,47684124-0006กรมพลศึกษาเลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103302140120
2,47784124-0007สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ [สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา]ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-9346504
2,47884124-0008สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลขที่ 25/25 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 731700 2441 9012
2,47984124-0009กรมประชาสัมพันธ์ [สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา]เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7423 1332
2,48084124-0010การกีฬาแห่งประเทศไทย [ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สงขลา]เลขที่ สนามกีฬาเม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250074-217-307-8
2,48184131-0001กรมป่าไม้เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109005798611
2,48284131-0002กรมวิชาการเกษตรเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900579-2445,579-8531
2,48384131-0003สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400022656515
2,48484131-0004กรมประมงถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2562 0600-15
2,48584131-0005สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102002825023
2,48684131-0006กรมพัฒนาที่ดิน [กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2579 0111
2,48784131-0007กรมส่งเสริมการเกษตรเลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2579 3706
2,48884131-0008กรมส่งเสริมสหกรณ์เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102002813095
2,48984131-0009กรมปศุสัตว์เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2251 1862
2,49084131-0010การยางแห่งประเทศไทยเลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 1070002-4332222
2,49184131-0011องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2279 2080-4
2,49284131-0012กรมส่งเสริมสหกรณ์ [สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์]เลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030002-241-2705
2,49384131-0013กรมที่ดิน [อาคารรังวัดและทำแผนที่ และอาคาร 9 ชั้น]เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2503 2110-3, 0 2503 3414
2,49484131-0014กรมปศุสัตว์ [ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี]เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2963 9201-10,0 2967 9700-58
2,49584131-0015กรมปศุสัตว์ [สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์์]เลขที่ 1213 หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044-311476
2,49684131-0017กรมประมง [ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี (โซน1)]หมู่ที่ 2 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841100 1958 2490
2,49784131-0018กรมประมง [ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี (โซน2)]หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841100 1958 2490
2,49884131-0019กรมวิชาการเกษตร [ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา]เลขที่ 9 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110212401-6
2,49984132-0001 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2223 0021-9 ต่อ 1380
2,50084132-0002 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ]เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2577 7035-40
2,50184132-0003สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก]เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2577-4162
2,50284132-0004สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120037-392-949
2,50384132-0005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเลขที่ 16 และ 990 ถนนวิภาวดีรังสิต-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900025967600
2,50484133-0001กรมโยธาธิการและผังเมือง [กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9]เลขที่ 224 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103200 2299 4170
2,50584133-0002กรมโยธาธิการและผังเมือง [กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6]เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2299 4000
2,50684133-0003 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์]ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2367 8019
2,50784133-0004กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-2023574-5
2,50884133-0005กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี]เลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 560000 5443 9133-5
2,50984134-0001 กรมท่าอากาศยานเลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 0320 - 9
2,51084134-0002กรุงเทพมหานคร [สำนักการโยธา]เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 103200 2246 0292
2,51184134-0003สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)]เลขที่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2271 0151 ต่อ 270,274
2,51284134-0004กรมการขนส่งทางบกเลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2272 5469-71
2,51384134-0005 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320201-6000
2,51484134-0006กรมประชาสัมพันธ์เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-6182323
2,51584134-0007สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101002818930
2,51684134-0008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2216 6571
2,51784134-0010กรมทางหลวง [อาคารส่วนกลางกรมทางหลวง]เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-644-5550
2,51884134-0011กรมทางหลวงชนบทหมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 1022002-5515000
2,51984134-0012อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ [สถาบันยานยนต์]เลขที่ 655 หมู่ที่ 2 ซอย1122 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803230661-2
2,52084136-0001การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2250 5500
2,52184137-0001สำนักงานเศรษฐกิจการคลังถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2,52284137-0003การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2253 0561
2,52384137-0004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2245 3834
2,52484137-0005 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 2367 8001
2,52584137-0006กระทรวงแรงงาน [สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน]ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320232-1181
2,52684137-0007 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400(02) 2024545
2,52784137-0008การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู]เลขที่ 649 หมู่ที่ 4 ซอย11 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2709 3450
2,52884137-0009กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2299 4725
2,52984137-0010การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง]เลขที่ 49/19 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038)490-942-5
2,53084137-0011กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3ชลบุรี]เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3827 6445
2,53184137-0013การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ]เลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 510000 5358 1053
2,53284137-0014กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย]เลขที่ 418 หมู่ที่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 571000 5360 0315
2,53384137-0015กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 (นครสวรรค์)]เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000(056) 512121
2,53484137-0016กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์]เลขที่ 421 หมู่ที่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150(044) 571550-3
2,53584137-0018กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร]เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 ถนนนาคำ-นาแวง บ้านหนองแพรกพัฒนา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000(042) 747252-3
2,53684137-0019กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 433 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร กม.20 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100(077) 211505
2,53784137-0020กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี]เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณฯ-ป่าโมก ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 720000 3541 2394 - 9
2,53884137-0021กรมวิทยาศาสตร์บริการเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2201 7000
2,53984137-0022มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ]เลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 303200 4436 1770-4
2,54084137-0023มูลนิธิจุฬาภรณ์ [สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์]เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2574 0622-33
2,54184137-0024สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [อาคารผดุงมาตร]เลขที่ 3/4-5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-577-5100
2,54284137-0025สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5779000, 02-5779247
2,54384137-0026สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4421 7040
2,54484137-0027 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารสำนักงานกลาง สวทช.]เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2564 7000
2,54584137-0028 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104006448150-99
2,54684137-0029สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]เลขที่ 114 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2564 7000
2,54784137-0030สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]เลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2564 7000
2,54884137-0031สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]เลขที่ 116 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2564 7000
2,54984137-0032สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2564 6900
2,55084137-0033สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย]เลขที่ 130 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-564-7000
2,55184137-0034สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1]เลขที่ 131 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-564-7000
2,55284137-0035สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อาคาร)]เลขที่ 132 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-564-7000
2,55384137-1001สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์เอ]เลขที่ 144 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5647200
2,55484137-1002สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์บี]เลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5647200
2,55584137-1003สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ซี]เลขที่ 142 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5647200
2,55684137-1004สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี]เลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5647200
2,55784137-1005สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์อี]เลขที่ 145 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5647200
2,55884137-1006 ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)]เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000038-857100-7
2,55984137-1007สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100022804085
2,56084137-1008สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ [อาคารมาตรธำรง]เลขที่ 3/6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120025775100
2,56184137-1009สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)]เลขที่ 668 หมู่ที่ 2 ซอยIC ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002-3231672-80 ต่อ 256
2,56284137-1010การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)]เลขที่ 1 ถนนไอ-1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3868 3127
2,56384210-0002กระทรวงการต่างประเทศ [กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา]เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2643 5000
2,56484210-0003กรมการกงสุลเลขที่ 123 ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2981-7171
2,56584210-0004กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลขที่ 22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2,56684220-0001กองทัพอากาศ [กรมช่างโยธาทหารอากาศ]เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100 2534 2993
2,56784220-0002กองบัญชาการกองทัพไทย [กรมการสื่อสารทหาร]เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100 2565 5494
2,56884220-0003กองทัพบก [กองบัญชาการกองทัพบก]เลขที่ 113 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 2280 3970-74
2,56984220-0004กองทัพเรือ [กรมอู่ทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ อาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองเรือลำน้ำ ราชนาวิกสภา]เลขที่ 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107000 2411 2333
2,57084220-0005กองทัพบก [กรมยุทธโยธาทหารบก]เลขที่ 2254 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2940 1365
2,57184220-0006กองทัพบก [กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก]เลขที่ 2398/80 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2579 9518
2,57284220-0007กองทัพบก [กรมสรรพาวุธทหารบก]เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2243 1061-8
2,57384220-0008กองทัพบก [กรมการทหารสื่อสาร]เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2297 5509
2,57484220-0009 กองทัพบก [กรมยุทธศึกษาทหารบก]เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2241 3665
2,57584220-0010กองทัพอากาศ [กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ]เลขที่ 1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2534 3696,0 2534 4871
2,57684220-0011กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์]เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2551 1086-8
2,57784220-0012กองทัพบก [กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1]เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2282 1858
2,57884220-0013กองทัพบก [กองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)]เลขที่ 78 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2280 3970-74
2,57984220-0014สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร]เลขที่ 183 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101103921537
2,58084220-0015กองทัพเรือ [กองทัพเรือ (ส่วนพระราชวังเดิม)]เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 106000 2475 5587
2,58184220-0016องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400246-7272
2,58284220-0017กองทัพบก [กรมทหารขนส่ง รักษาพระองค์]เลขที่ 364 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102205213055,5213063
2,58384220-0018 กองทัพบก [กรมการขนส่งทหารบก]เลขที่ 2 ถนนประดิษฐ์พัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002410403,2410417-8
2,58484220-0020กองทัพบก [กรมสวัสดิการทหารบก]ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 108002975771
2,58584220-0024กองทัพบก [กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)]เลขที่ 206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2297 5015
2,58684220-0025กองทัพบก [กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์]เลขที่ 4 ถนนประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2241 5710-4
2,58784220-0026กองทัพบก [กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์]เลขที่ 1158 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002411390-1
2,58884220-0027กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 11]เลขที่ 145 ถนนพระรามที่ 3 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002413031-2
2,58984220-0028กองทัพเรือ [กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ]เลขที่ 83 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 101700 2475 7143
2,59084220-0029กองทัพบก [กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์]เลขที่ 1156 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300243-0114-6
2,59184220-0030กองทัพบก [กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1]เลขที่ 230 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2982 3570-6
2,59284220-0031กองทัพบก [กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน]เลขที่ 51 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030002-243-0200
2,59384220-0032กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]เลขที่ 92 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400272-6247
2,59484220-0033กองทัพบก [กรมการสารวัตรทหารบก]เลขที่ 75/3 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400246-1216-9
2,59584220-0035กองบัญชาการกองทัพไทย [กรมยุทธบริการทหาร]เลขที่ 2218 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000 2963 6083
2,59684220-0036กองบัญชาการกองทัพไทย [กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)]เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2572 1420
2,59784220-0037กองทัพเรือ [กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา]เลขที่ 120 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102604752237-8
2,59884220-0038กองทัพบก [กองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (บก.นปอ.)]เลขที่ 551 หมู่ที่ 3 ถนนเดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102105655062-71
2,59984220-0039กองทัพบก [กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์]เลขที่ 471 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2570 6322
2,60084220-0040กองทัพบก [หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน]เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102002224842
2,60184220-0041สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน]ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 1080002-5858395
2,60284220-0042สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [อาคาร ปปง.]เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330(02) 2193600
2,60384220-0043กองบัญชาการกองทัพไทย [หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา]เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002 5658313
2,60484220-0044กองบัญชาการกองทัพไทย [สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา]เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 1021002-5658314
2,60584220-0045กองทัพเรือ [อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ]เลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2425 8276
2,60684220-0046กองทัพเรือ [ป้อมพระจุลจอมเกล้าและกองเรือทุ่นระเบิด]เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 102900 2475 6029
2,60784220-0047กองทัพบก [กรมพลาธิการทหารบก]เลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2588 4703-7
2,60884220-0048สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)เลขที่ 47/433 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-9805800
2,60984220-0050กองบัญชาการกองทัพไทย [ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121300 2995 0701
2,61084220-0051กองทัพบก [ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช]เลขที่ 130 หมู่ที่ 3 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000681-346-7
2,61184220-0052กองทัพบก [ศูนย์การทหารปืนใหญ่]เลขที่ 301 หมู่ที่ 7 ถนนเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160486-670
2,61284220-0053กองทัพอากาศ [กองบิน 2]เลขที่ 302 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160486-788
2,61384220-0054กองทัพบก [กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ]เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000413052
2,61484220-0055กองทัพบก [กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์]เลขที่ 500 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 150000 3641 1053
2,61584220-0056กองทัพบก [ศูนย์การบินทหารบก]เลขที่ 303 และ 306 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160(036) 486-876
2,61684220-0057สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร]เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000(036)486841
2,61784220-0058สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร]เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000(036)486841
2,61884220-0059สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธและโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร]เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000(036)486841
2,61984220-0060 กองทัพบก [กองพลทหารปืนใหญ (ค่ายพิบูลสงคราม)]เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 151600 3648 6663
2,62084220-0061กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์]เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000(036) 422739-40
2,62184220-0063กองทัพบก [ศูนย์การทหารม้า (ค่ายอดิศร)เขต 1]เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 180000 3621 2058-9
2,62284220-0064กองทัพบก [กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ฯ เขต 3]เลขที่ 582 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000211204-5
2,62384220-0065กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 14ค่ายทหารนวมินทราชินี]เลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 281140 ต่อ 2431
2,62484220-0066กองทัพบก [กองบัญชาการช่วยรบที่ 1]เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240209-303-4
2,62584220-0067กองทัพเรือ [ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ]เลขที่ 160/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 202514661180
2,62684220-0068กองทัพเรือ [การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ]เลขที่ 2002/1 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201804661180
2,62784220-0069กองทัพเรือ [กองเรือยุทธการ]เลขที่ 2041/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201800 2466 1180 ต่อ 74140
2,62884220-0070กองทัพเรือ [กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ]เลขที่ 2040/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201800 2466 1180 ต่อ 061-2282
2,62984220-0071กองทัพเรือ [ฐานทัพเรือสัตหีบ]เลขที่ 2040 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201804661180 ต่อ 068-1057
2,63084220-0072กองทัพเรือ [หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]เลขที่ 2483 หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201804661180 ต่อ 062-1010
2,63184220-0073กองทัพเรือ [กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ]เลขที่ 2115 หมู่ที่ 2 ถนนแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180466-1180
2,63284220-0074กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ]เลขที่ 302 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000(038) 282140
2,63384220-0075กองทัพเรือ [หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง]เลขที่ 2368/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180466-1180
2,63484220-0076กองทัพเรือ [กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]เลขที่ 2910 หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201804461180
2,63584220-0077กองทัพเรือ [กองบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180038-431-667
2,63684220-0078กองทัพเรือ [กรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ]เลขที่ 143 หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2018002-4661180 ต่อ63025
2,63784220-0079 กองทัพเรือ [กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 201804461180
2,63884220-0080กองทัพเรือ [กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ]เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130(038) 245184-6
2,63984220-0081กองทัพเรือ [กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง]เลขที่ 300 หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130466-1180 ต่อ 066-1061
2,64084220-0082กองทัพเรือ [กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน)]เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220000 3931 1055
2,64184220-0083กองทัพบก [กองพลทหารราบที่ 11 (ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า)]เลขที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3898 1702
2,64284220-0084กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 12 (ค่ายจักรพงษ์)]เลขที่ 905 หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000(037)211240
2,64384220-0085กองทัพบก [กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์]เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230(037) 211439
2,64484220-0086กองทัพบก [กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์]เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230(037) 211-572
2,64584220-0088กองทัพบก [กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 1]ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000337-863,337014 ต่อ 3240
2,64684220-0089กองทัพบก [กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร]เลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000(032)391023-4
2,64784220-0090กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 17]เลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190(034)589233-5
2,64884220-0091กองทัพบก [กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9]เลขที่ 285 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190(034)589306
2,64984220-0092กองทัพบก [กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9]เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190(034)589308
2,65084220-0093กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 9]เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 711900 3458 9309
2,65184220-0094กองทัพบก [กองพลทหารราบที่ 9]เลขที่ 282 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190(034)589301
2,65284220-0095กองทัพบก [กรมทหารราบที่ 19]เลขที่ 284 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190(034)589318
2,65384220-0097กองทัพบก [กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ]เลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ถนนทหารบก ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000(034)254517
2,65484220-0099กองทัพบก [กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน]เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110297-6704
2,65584220-0100กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 15 (ค่ายรามราชนิเวศน์)]เลขที่ 121 ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 760000 3242 8506-10
2,65684220-0101กองทัพบก [ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์]เลขที่ 125 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771600 3254 2469
2,65784220-0102กองทัพอากาศ [กองบิน 5 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000(032)611311
2,65884220-0103 กองทัพบก [โรงเรียนนายสิบทหารบก]เลขที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110(032) 512-396
2,65984220-0104กองทัพอากาศ [กองบิน 41]เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5200005328 3213
2,66084220-0105 กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 33]เลขที่ 285 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000(053) 241644
2,66184220-0106กองทัพอากาศ [สถานีรายงานดอยอินทนนท์]เลขที่ 47 ตู้ ปณ.3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160(053) 261151-4
2,66284220-0107กองทัพบก [กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน]เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180(053) 297-477
2,66384220-0108กองทัพบก [กรมรบพิเศษที่ 5]เลขที่ 005 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 501800 5329 7569
2,66484220-0109กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 32 ( ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)]เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-217-019, 054-225-941 ต่อ 3337
2,66584220-0110กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 35 (ค่ายพิชัยดาบหัก)]เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 530000 5542 8119-22
2,66684220-0111กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 34 (ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช)]เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ถนนพะเยา-ป่าแดด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000054-431230
2,66784220-0112กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช)]เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000(053) 711200-1
2,66884220-0113กองทัพอากาศ [กองบิน 4 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 305 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
2,66984220-0114กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ]เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000255-356 ต่อ 3070
2,67084220-0115กองทัพบก [คลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก]เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนสายเอเชีย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130341240
2,67184220-0116สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม [โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร]เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 601300 5627 8053
2,67284220-0117กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 310 (ค่ายวชิรปราการ)]เลขที่ 337 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000513778
2,67384220-0118กองทัพบก [กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ]เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5524 4276
2,67484220-0119กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 39 (ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)]เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000251613
2,67584220-0120 กองทัพบก [กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ]เลขที่ 258 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
2,67684220-0121 กองทัพอากาศ [กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 406 หมู่ที่ 7 ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 2534 6000
2,67784220-0122กองทัพบก [กรมรบพิเศษที่ 4 (ค่ายสฤษดิ์เสนา)]เลขที่ 491 หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130(055)251512
2,67884220-0123กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 36 (ค่ายพ่อขุนผาเมือง)]เลขที่ 99-100 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000721-934-6 ต่อ 3041
2,67984220-0124กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 19]เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120(037) 231172
2,68084220-0125กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 21 (ค่ายสุรนารี)]เลขที่ 233 ถนนราชดำเนิน ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000255530-8
2,68184220-0126กองทัพอากาศ [กองบิน 1 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000256830
2,68284220-0127กองทัพบก [กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก]เลขที่ 233 ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000211-118 ต่อ 2779
2,68384220-0128กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 21 (ค่ายสุรธรรมพิทักษ์)]ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000255530-8
2,68484220-0129กองทัพบก [แผนกที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพวุธทหารบก]เลขที่ 325 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130311536
2,68584220-0130กองบัญชาการกองทัพไทย [กองพลพัฒนาที่ 2]เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4435 7902-4
2,68684220-0131กองทัพบก [กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์]เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 341900 4532 2009-11 ต่อ 26025
2,68784220-0132กองทัพอากาศ [กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ถนนอุปลีสาน ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 340000 4524 3090
2,68884220-0133กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร]เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4323 6505 ต่อ 4035
2,68984220-0134กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม]ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000222-611
2,69084220-0135กองทัพอากาศ [กองบิน 23 กองพลบินที่ 2กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 549 หมู่ที่ 9 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000534-073
2,69184220-0136กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)]เลขที่ 65 - 67 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 421000 4281 1939-41
2,69284220-0137กองทัพบก [กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]เลขที่ 116 หมู่ที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 452800 4356 3050-1
2,69384220-0138กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)]เลขที่ 185 ถนนกองพลสิบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000(043) 514-814
2,69484220-0139กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)]เลขที่ 100/500 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000(042) 711681
2,69584220-0140กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)]ถนนนิตโย บ.นาโพธิ์ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000511-563-5#205
2,69684220-0141กองทัพบก [กองพลทหารราบที่ 5]เลขที่ 180 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 803100 7549 5030, 0 7549 5168
2,69784220-0142กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร]เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งสงห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310538047
2,69884220-0143กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ]เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 800000 7534 1113-19
2,69984220-0144กองทัพเรือ [ฐานทัพเรือพังงา]เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 822100 7645 3355
2,70084220-0145กองทัพอากาศ [กองบิน 7 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ]เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130200-600-2
2,70184220-0147กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 44 (ค่ายเขตอุดมศักดิ์)]เลขที่ 193 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190(077)505005-8
2,70284220-0148กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์]เลขที่ 191 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7421 9050
2,70384220-0149กองทัพเรือ [ฐานทัพเรือสงขลา และกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ]เลขที่ 1/8/3 ถนนแหลมพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000(074)311451-5
2,70484220-0151กองทัพบก [มณฑลทหารบกที่ 46 (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)]เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 941700 7334 0141-4
2,70584220-0152กองทัพเรือ [กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์]เลขที่ 242 หมู่ที่ 10 ถนนนราธิวาส-สายบุรี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000(073) 565085-8
2,70684220-0153สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) [โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130056-278121
2,70784220-1001กองบัญชาการกองทัพไทย [กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ 2]เลขที่ 1770 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 103100 2163 4910
2,70884231-0001สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330287-3911
2,70984231-0002สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [กองโยธาธิการ]ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300243-7833
2,71084231-0003สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน]เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104002799520-34
2,71184231-0004 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2513 3061
2,71284231-0005สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2245 1387
2,71384231-0006สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง]เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 3101 ต่อ 2221
2,71484231-0007สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด]เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2521 8089 0 251 8093
2,71584231-0016สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า]เลขที่ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7321 2870
2,71684231-0017สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน]เลขที่ 195 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 731700 2441 0103-5
2,71784232-0001สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลอาญา]ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-541-2175
2,71884232-0002กรมบังคับคดีเลขที่ 189/1 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107000 2881 4361
2,71984232-0003 กรมราชทัณฑ์ [เรือนจำกลางคลองเปรม]เลขที่ 33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2591 5517
2,72084232-0004สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลฎีกา]เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020002-224-1500, 226-6372
2,72184232-0005สำนักงานอัยการสูงสุดเลขที่ 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2515 4072-8
2,72284232-0006 สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลแพ่งธนบุรี]เลขที่ 123 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 101500 2415 0040-4
2,72384232-0007สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลจังหวัดมีนบุรี]เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100 2540 7445
2,72484232-0008ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-541-2420-29
2,72584232-0009กรมราชทัณฑ์เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-9673304
2,72684232-0010 สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลจังหวัดธัญบุรี]เลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2904 1394
2,72784232-0011สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลอุทธรณ์ภาค2]เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 211500 3861 0545-50
2,72884232-0012 กรมราชทัณฑ์ [เรือนจำกลางคลองไผ่]เลขที่ 300 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 303400 4432 3391
2,72984232-1001สำนักงานศาลยุติธรรม [ศาลจังหวัดน่าน]เลขที่ 553 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000054-718792-3
2,73084232-1003ศาลอุทธรณ์ภาค 5เลขที่ 243 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180052--081333
2,73184233-0001กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)]เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2637 3111
2,73284300-0002 สำนักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2956 2090
2,73384300-0003สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเลขที่ 22/79 ถนนถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-5153999
2,73484300-0004สำนักงานประกันสังคม [ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2]เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ซอย8 ถนนสาย13 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 211800 3887 7246
2,73585101-1002โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาเลขที่ 234/3 ถนน บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600-2806-4156-7,02-4455890
2,73685101-1003 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย [โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม]เลขที่ 269 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-252-565
2,73785101-1005บริษัท บีไอเอสบี จำกัด [โรงเรียนนานาชาติเบซิส]เลขที่ 2/1-2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-4150099
2,73885211-0001มูลนิธิการศึกษานานาชาติ [โรงเรียนนานาชาตินิสท์]เลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2651 2065-70
2,73985211-0002มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย [โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา]เลขที่ 6 ซอยรามคำแหง184 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-7918900
2,74085211-0005มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย [โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์]เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2234 0561
2,74185211-0007สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2279 1992,0 2279 2429,0 2279 7124
2,74285211-0008สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200225-5591
2,74385211-0009มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2251 3930
2,74485211-0010สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2252 7002, 0 2251 1889
2,74585211-0011สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนสตรีวิทยา 2]เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1023002-570-9939
2,74685211-0012บริษัท เอ็ดดูเคเดมี จำกัด [โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์]เลขที่ 123 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-7474881
2,74785211-0013 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเลขที่ 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-9635800
2,74885211-0014สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-313402,074-326107
2,74985211-1001 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนประชาคมนานาชาติ [โรงเรียนประชาคมนานาชาติ]เลขที่ 1225,1227 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600-2338-0777
2,75085211-1002บริษัท บริติช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต]เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-335555
2,75185211-1003มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงเรียนดาราวิทยาลัย]เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-241-039
2,75285211-1004มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย [โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง]เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-808991-2
2,75385211-1005มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย [โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]เลขที่ 565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000-2243-0065
2,75485211-1006มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-242-038
2,75585211-1007โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเลขที่ 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600-2807-9555-63
2,75685211-1008โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เลขที่ 1 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400-2733-4060-9
2,75785211-1009บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด [โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ]เลขที่ 45 ซอยโกสุมรวมใจ 14 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 102100-2503-7222 ต่อ 1154
2,75885211-1010โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เลขที่ 39/4-5 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-9808531
2,75985211-1011โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเลขที่ 258 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-2314-7797-8
2,76085211-1013โรงเรียนวารีเชียงใหม่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-140-232
2,76185211-1014 โรงเรียนดาราสมุทรเลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038 311133
2,76285211-1015โรงเรียนศรีวิกรม์เลขที่ 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100-2712-1001-4
2,76385211-1016มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ [โรงเรียนเซนต์ดอมินิก]เลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000-2652-7477-80
2,76485211-1017บริษัท โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ จำกัด [โรงเรียนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ]เลขที่ 1922 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 101200-2675-1888
2,76585211-1018มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย [โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]เลขที่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-245-570-5
2,76685211-1019มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา [โรงเรียนบางกอกพัฒนา]เลขที่ 643 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-785-2200
2,76785211-1020บริษัท รีเจ้นท์ บางกอก เอดูเคชั่น จำกัด [โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์]เลขที่ 62 ซอยยอดสุวรรณ ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100-2690-3778
2,76885211-1021มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย [โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์]เลขที่ 146 ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106000 2465 0954
2,76985211-1022โรงเรียน มารีวิทย์บ่อวินเลขที่ 301 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-171505
2,77085211-1023โรงเรียนมารีย์วิทยาเลขที่ 386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-255667-9
2,77185211-1024โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรีเลขที่ 580 หมู่ที่ 17 ถนนกบินทร์-โคราช ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240037-281260
2,77285211-1025โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038-311068
2,77385211-1028มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ [โรงเรียนกำเนิดวิทย์]เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210033013888
2,77485211-1029 บริษัท สาธิตรังสิต จำกัด [โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต]เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000027927500
2,77585211-1030 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย]เลขที่ 14,35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500026371852
2,77685211-1031บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์]เลขที่ 45/23 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120028550263
2,77785220-0001วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจเลขที่ 188 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060002-4382222
2,77885220-0002สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเลขที่ 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2215 3528
2,77985220-0003สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี]เลขที่ 939 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101604570881
2,78085220-0004สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม]เลขที่ 19 ซอยเอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 101504150503
2,78185220-0005สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา]ถนนรามอินทรา กม. 5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2509 3654-5
2,78285220-0007โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย [ละเอียด บูรณะสมบัติ]เลขที่ 496/70 ซอยเพชรบุรี 20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400(02) 2513544,2089952
2,78385220-0008สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยพณิชยการบางนา]เลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600 2393 7292
2,78485220-0009สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ]เลขที่ 336 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102803239009
2,78585220-0010สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี]เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000581-6560, 581-6720
2,78685220-0011สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี]เลขที่ 424 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000(036) 220236
2,78785220-0012มูลนิธิธรรมานุเคราะห์ [วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ]เลขที่ 314/8 หมู่ที่ 5 ซอยเมรี่ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000 3879 9850-9
2,78885220-0013สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี]เลขที่ 433 ถนนสรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000(032)338544
2,78985220-0014บริษัท สากลวิทยาการ จำกัด [โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี]เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 731100 3432 5780-4
2,79085220-0015สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม]เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 750000 3471 1440
2,79185220-0016วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเลขที่ 115 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-425432
2,79285220-0017สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคลำพูน]เลขที่ 42 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000(053)511073
2,79385220-0018สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์]เลขที่ 400 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5622 1390
2,79485220-0019โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตากเลขที่ 290 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000055-511-844
2,79585220-0020สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก]เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5525 8374 0 5525 8019
2,79685220-0021สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์]เลขที่ 212 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 670000 5671 1455
2,79785220-0022สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา]เลขที่ 508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000(044) 242002
2,79885220-0023สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ]ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 302100 4420 4985
2,79985220-0024สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น]เลขที่ 67 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000 4322 1290
2,80085220-0025สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี]เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000221538
2,80185220-0026สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี]เลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 413300 4229 5254
2,80285220-0027สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคเลย]เลขที่ 272 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000(042) 812568
2,80385220-0028สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม]เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000(043)711403
2,80485220-0029สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์]เลขที่ 15 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000811782
2,80585220-0030สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร]เลขที่ 219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000(042) 711391
2,80685220-0031 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 480000 4251 1143
2,80785220-0032สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่]เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-212-301
2,80885220-0033 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคตรัง]เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920000 7521 8606
2,80985220-0034สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยการอาชีพตรัง]เลขที่ 70 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920000 7521 2597
2,81085220-0036สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคยะลา]เลขที่ 129 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7321 2470-1
2,81185301-0001กองบัญชาการกองทัพไทย [โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ]เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000 2513 0119
2,81285301-0002กองทัพเรือ [โรงเรียนชุมพลทหารเรือ]เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20251
2,81385301-0003 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่]เลขที่ 9 ถนนเขียวแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200217708
2,81485301-0004สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3]เลขที่ 41 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 303100 4437 1389
2,81585301-0005สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8]เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 405-424
2,81685301-1001บริษัท ลานนาโปลิเทคนิค จำกัด [วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่]เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 503000-5321-3061
2,81785301-1002บริษัท เอส.เอ็ม.พี. 1996 จำกัด [วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ]เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200-2522-7777
2,81885301-1003วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจเลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260083-9893203-4
2,81985301-1004วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯเลขที่ 72 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 107000-2883-1901
2,82085302-0001มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน]เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109005796214,579 -2111
2,82185302-0002มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104002457550
2,82285302-0003มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์]เลขที่ 2 ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102002224869, 2248105
2,82385302-0004มหาวิทยาลัยรามคำแหง [มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา]ถนนบางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
2,82485302-0005มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400245-9397
2,82585302-0006สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซอย1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 8520
2,82685302-0007มหาวิทยาลัยสยามเลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101600 2868 5026
2,82785302-0008มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108009132500-24 ต่อ 1001,1111
2,82885302-0009มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400246-0063
2,82985302-0010มหาวิทยาลัยศิลปากร [มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ]เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020002-623-6115 ต่อ 1476
2,83085302-0011จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300 2252 5151 ต่อ 27
2,83185302-0012มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [มหาวิทยาลัยกรุงเทพ City campus]เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110671-7333
2,83285302-0013มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร]เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110260-0120
2,83385302-0014มหาวิทยาลัยศรีปทุม [มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เลขที่ 61 พหลโยธิน)]เลขที่ 61, 61/6, 2410, 2410/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002 5791111 ต่อ 1110, 0866335998
2,83485302-0015มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2954 7300-29
2,83585302-0016มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดี 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320276 -1040
2,83685302-0017มหาวิทยาลัยรามคำแหง [มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)]เลขที่ 282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240318-0903,3180917
2,83785302-0018มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2644 8677-91
2,83885302-0019มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ]เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800585-0690
2,83985302-0021มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400246-1258-9 ต่อ 5103
2,84085302-0022มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเลขที่ 126 ซอยประชาอุทิศ 48 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400 2470 3900
2,84185302-0023มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ]เลขที่ 2 ซอยสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 9600
2,84285302-0024มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103006689343
2,84385302-0025บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด [มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น]เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900512-2271-3
2,84485302-0026มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2160 1219
2,84585302-0027มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109005417115-6
2,84685302-0028กองทัพบก [วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2354 7831
2,84785302-0029มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2282 9101-2
2,84885302-0030มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106004654750
2,84985302-0031มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ]เลขที่ 876 ถนนอาคารสงเคราะห์ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2287 9600
2,85085302-0032มหาวิทยาลัยศิลปากร [สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร]เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 1017002-880-7372, 02-880-7374
2,85185302-0033มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106004662661
2,85285302-0034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเลขที่ 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200521-0151
2,85385302-0035มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ]เลขที่ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400277-8694
2,85485302-0036มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]เลขที่ 131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002416500-9 # 8412-3
2,85585302-0037มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เลขที่ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600-2807-4500-27
2,85685302-0038สถาบันพระบรมราชชนก [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ]เลขที่ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2354 8241
2,85785302-0039สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]เลขที่ 681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2540 6500
2,85885302-0040มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ]เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 101000 2222 2814
2,85985302-0041มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)]เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015002-470-8191
2,86085302-0043มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [วิทยาลัยนานาชาติและหอศิลป]เลขที่ 121 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-350-3500
2,86185302-0044วิทยาลัยดุสิตธานีเลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-361-7811-3
2,86285302-0045มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก]เลขที่ 592/3 ซอยรามคำแหง24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-7191515 ต่อ 444
2,86385302-0046 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-9883655 ต่อ 2132
2,86485302-0047มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 105400 2312-6300-73 ต่อ 1459
2,86585302-0048กองทัพเรือ [โรงเรียนนายเรือ]เลขที่ 204 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102704753968-9
2,86685302-0049มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ]เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-723-2323
2,86785302-0050มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2504 7061-5
2,86885302-0051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต]เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120516-4356-8
2,86985302-0052บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด [มหาวิทยาลัยรังสิต]เลขที่ 52/347 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-533-9469, 02-533-9470
2,87085302-0053มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main campus]เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน กม.37-38 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2407 3888
2,87185302-0054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121102823845
2,87285302-0055มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205290674-6
2,87385302-0056มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 96 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000241196
2,87485302-0057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี]เลขที่ 19 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-252392
2,87585302-0058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา]เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000(035) 241-037
2,87685302-0059มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000422607-9
2,87785302-0060 มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000745900
2,87885302-0061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 201100 3835 8137
2,87985302-0062มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา]เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 354580-4
2,88085302-0063วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร [วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี]เลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-275663
2,88185302-0064มหาวิทยาลัยศรีปทุม [มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี]เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-743690
2,88285302-0065มหาวิทยาลัยบูรพา [คณะแพทย์ศาสตร์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา]เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131(038)386554
2,88385302-0066มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000324510
2,88485302-0067มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี]เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 222100 3930 7261-4
2,88585302-0068มหาวิทยาลัยบูรพา [มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี]เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 221700 3931 0000
2,88685302-0069มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3851 1010
2,88785302-0070มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ [มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า)]เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 241100 3856 8168
2,88885302-0071มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี]เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 252300 3721 6504-7
2,88985302-0072กองทัพบก [โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 เขาชะโงก ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 260010 3739 3010-4
2,89085302-0073มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์]เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 261200 2649 5000
2,89185302-0074มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเลขที่ 46 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150261076-7
2,89285302-0075 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช]เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110(032) 344950-6
2,89385302-0076มหาวิทยาลัยมหิดล [มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี]เลขที่ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150889-2138 ต่อ 6101
2,89485302-0077มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 710000 3463 3227-8
2,89585302-0078มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ [มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี]เลขที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000(035) 545744-5
2,89685302-0079มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี]เลขที่ 450 หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 721300 3554 4300-3
2,89785302-0080 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000259680
2,89885302-0081มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน]เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140351394
2,89985302-0082มหาวิทยาลัยมหิดล [มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา]เลขที่ 999 ถนนพุทธมลฑลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170441-9003-7,4411014-15
2,90085302-0083มหาวิทยาลัยศิลปากร [มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์]เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3425 5792
2,90185302-0084สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]เลขที่ 90 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110321-494
2,90285302-0085มหาวิทยาลัยมหิดล [วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170889-5315-9
2,90385302-0086มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 731700 2889 4585-7 ต่อ 2677
2,90485302-0087มหาวิทยาลัยคริสเตียนเลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000034-229480
2,90585302-0088มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000424097-103
2,90685302-0089มหาวิทยาลัยศิลปากร [มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี]เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 761200 3259 4030
2,90785302-0090มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล]เลขที่ 67/6 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771100 3261 8500
2,90885302-0091มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (เลขที่ 39)]เลขที่ 39 ถนนเทศบาล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110(032) 536299
2,90985302-0092มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
2,91085302-0093มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]เลขที่ 110 ถนนอินทวโวรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200942007-9
2,91185302-0094 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 503000 5389 2780
2,91285302-0095มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290498-858-60
2,91385302-0096มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]เลขที่ 110 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000 5394 4405
2,91485302-0097มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300(053) 412308, 412544# 114
2,91585302-0098มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี]เลขที่ 252 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 502100 5387 8038-50
2,91685302-0099 มหาวิทยาลัยพายัพ [มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ]เลขที่ 131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-851-478
2,91785302-0100 มหาวิทยาลัยพายัพ [มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออก]เลขที่ 60/3 หมู่ที่ 1 ถนนสมโภชน์ 700 ปี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 501300 5324 4626
2,91885302-0101 มหาวิทยาลัยพายัพ [มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว]เลขที่ 272 หมู่ที่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210053-851-478
2,91985302-0102มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230053-819-999
2,92085302-0103มหาวิทยาลัยเนชั่นเลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000054-265170-6
2,92185302-0104 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 521000 5421 7050-1
2,92285302-0105มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เลขที่ 27 ถนนท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 530000 5541 1096
2,92385302-0106มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ]เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 541400 5464 8593 - 5
2,92485302-0107มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเลขที่ 80 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100793465
2,92585302-0108มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย]เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 571200 5372 3979
2,92685302-0109มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-แม่จัน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 570000 5391 6000
2,92785302-0110มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-219100
2,92885302-0111บริษัท ศิริวิริยะกุล จำกัด [มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา]เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240056-334-236
2,92985302-0112มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 620000 5570 6555 ต่อ 1225
2,93085302-0113มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก]เลขที่ 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000(055) 511832
2,93185302-0114สถาบันการพลศึกษา [สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย]เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 640000 5565 1093
2,93285302-0115มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก]เลขที่ 52 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5529 8438
2,93385302-0116 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5526 7111
2,93485302-0117มหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5526 1092
2,93585302-0118มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 670000 5672 1583
2,93685302-0119 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000216111
2,93785302-0120มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000(044)242978-9,242217
2,93885302-0121มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000255321
2,93985302-0122สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา]เลขที่ 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4424 2397
2,94085302-0123 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4420 3778-84
2,94185302-0124มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000611221
2,94285302-0125มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000(044) 511604
2,94385302-0126มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์]เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 320000 4451 1022
2,94485302-0127มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 330000 4563 3440
2,94585302-0128 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000262423-32
2,94685302-0129มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190288400
2,94785302-0130มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400020 4320 2222-40
2,94885302-0131มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น]เลขที่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000236-451,237483
2,94985302-0132มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000221169
2,95085302-0133มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ [มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี]เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-222-900
2,95185302-0134 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลขที่ 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 420000 4283 5223-8
2,95285302-0135มหาวิทยาลัยขอนแก่น [มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]เลขที่ 112 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพไทย-ลาว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 430000 4249 5122-36
2,95385302-0136มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000711-180
2,95485302-0137มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000722--118-9
2,95585302-0138มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง]เลขที่ 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150(043) 712027-45
2,95685302-0139มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 460000 4381 1128
2,95785302-0140มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 470000 4271 1375
2,95885302-0141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร]เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160734724-5
2,95985302-0142มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร]เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 470000 4275 4088-97
2,96085302-0143มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร]เลขที่ 205 หมู่ที่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160042-771440
2,96185302-0144มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ถนนนครศรีฯ-นพพิตำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
2,96285302-0145มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 801600 7567 3873
2,96385302-0146มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่]เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240(075) 481248
2,96485302-0147มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)]เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 801100 7532 9935
2,96585302-0148มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเลขที่ 21 ถนนเทพกษัตริย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7624 0472-8
2,96685302-0149มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต]เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 831200 7627 6703
2,96785302-0150มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841000 7735 5466-7
2,96885302-0151มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 355040
2,96985302-0152สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี]เลขที่ 56/6 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000(077) 287816
2,97085302-0153 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์]เลขที่ 107 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160077-591-445-6
2,97185302-0154มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่]เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110211-300-6
2,97285302-0155มหาวิทยาลัยทักษิณ [มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา]เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000311711
2,97385302-0156 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000325007
2,97485302-0157มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา]เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 900000 7444 0195
2,97585302-0158มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เลขที่ 125/502 หมู่ที่ 7 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901100 7420 0311-3
2,97685302-0159มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง]เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ถนนสิเกา-ปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150075-204052-4
2,97785302-0160 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง]ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000(075) 212035
2,97885302-0161สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง]เลขที่ 91 ถนนโคกชัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 920000 7522 6976
2,97985302-0162 มหาวิทยาลัยทักษิณ [มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง]เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 931100 7467 3209
2,98085302-0163มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี]เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 940000 7331 2366
2,98185302-0164 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000212443
2,98285302-0165สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200 2832 0255-59
2,98385302-1001สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (อาคาร A,B,C,D,E)]เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500-2763-2600
2,98485302-1002มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเลขที่ 6/999 หมู่ที่ 5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 102200-2972-7200
2,98585302-1003มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเลขที่ 489 ซอยวัดพลมานีย์ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200-2172-9623-6
2,98685302-1004มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเลขที่ 306,310/1 หมู่ที่ 4 ซอย107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400-2375-4480-7
2,98785302-1005บริษัท อรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด [มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา]เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600-2744-7356
2,98885302-1006บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด [มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ]เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-320-2777
2,98985302-1007บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด [มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า]เลขที่ 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-904-2222
2,99085302-1008 มหาวิทยาลัยเกริกเลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102200 2552 3500-9
2,99185302-1009มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียเลขที่ 200 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1211002-5771028
2,99285302-1010มหาวิทยาลัยเมธารัถย์เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1216002-5990000
2,99385302-1011มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ [มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก]เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180081-4021378,036-720777
2,99485302-1012มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คณะสัตวแพทยศาสตร์]เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-948050
2,99585302-1013 มหาวิทยาลัยมหิดล [โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 259 หมู่ที่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000045523211
2,99685302-1014มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [เคเอกซ์ (ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง)]เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600024709920
2,99785302-1015มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)]เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150032726520
2,99885302-1016สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ [สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี]เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2025002-8550126
2,99985303-0001สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-374-2885, 02-375-6798
3,00085303-1001มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง [สถาบันวิทยสิริเมธี]เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210033014444
3,00185410-0001สำนักงานสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร [ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)]เลขที่ 2 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 103202454743-7
3,00285423-0001กรมศิลปากร [วิทยาลัยช่างศิลป์]เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200 2326 4002-4
3,00385493-1001บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จำกัด [วรรณสรณ์]เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-3060838 ต่อ 5162
3,00485497-0001สถาบันการบินพลเรือนเลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109002725741
3,00585499-0001เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ [เนติบัณฑิตยสภา]เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170(02) 887-6801-9
3,00685499-0002 กรมการปกครอง [วิทยาลัยการปกครอง]เลขที่ 129 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2577 4921
3,00785499-0003กองบัญชาการกองทัพไทย [สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ]เลขที่ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 2276 4636
3,00885499-0004กองบัญชาการกองทัพไทย [โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ]เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 261100 2572 5630
3,00985499-0005กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น]เลขที่ 151 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043468231
3,01085499-0006กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี]เลขที่ 300 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000311650-5
3,01185499-0007กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา]ถนนมิตรภาพ กม.205 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140412646-7
3,01285499-0008กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก]เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150(055) 299270-5
3,01385499-0009กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี]เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลอง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110(02) 5775867-9
3,01485499-0010กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ]เลขที่ 1039 หมู่ที่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 105420 2315 3780 - 809
3,01585499-0011กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี]เลขที่ 113 หมู่ที่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 700000 3233 7612
3,01685499-0012กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน]เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150053-777-471
3,01785499-0013สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร]หมู่ที่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132900 3536 6090
3,01885499-0014ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 3309 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035-367054-9 ต่อ 1318-9
3,01985499-1001บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด [โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม]เลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400020139999
3,02086101-0001กองทัพบก [โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า]เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2354 7600-28
3,02186101-0002 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด [โรงพยาบาลพญาไท 1]เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2640 1111 ต่อ 2921
3,02286101-0003 มหาวิทยาลัยมหิดล [คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี]เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400201-1678
3,02386101-0004มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ [โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์]เลขที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200 2675 5000 ต่อ 71004, 71001
3,02486101-0005 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลกรุงเทพ]เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2318 0066
3,02586101-0006บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลปิยะเวท]เลขที่ 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100 2625 6665
3,02686101-0007องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก [โรงพยาบาลทหารผ่านศึก]เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400245-0661-4
3,02786101-0008บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด [โรงพยาบาลพญาไท 2]เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000 2617 2444 ต่อ 5212
3,02886101-0009สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์]เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120291-0195
3,02986101-0010บริษัท แอดวานซ์เมดิคอลเซนเตอร์ จำกัด [โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล]เลขที่ 290 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 1022002-552-8777
3,03086101-0011มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน]เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105000 2235-1000-7
3,03186101-0012กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลเลิดสิน]เลขที่ 190 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500235-0330-7
3,03286101-0013กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี]เลขที่ 679 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2517 0619
3,03386101-0014 บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด [โรงพยาบาลนครธน]เลขที่ 1 ซอย56 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 101500 2450 9999
3,03486101-0015บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเจ้าพระยา]เลขที่ 113/44 ซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107004346900
3,03586101-0016 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลธนบุรี]เลขที่ 34/1 ซอยร.ร.แสงศึกษา ถนนอิสระภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700412-0020 ต่อ 2072
3,03686101-0017มหาวิทยาลัยมหิดล [โรงพยาบาลศิริราช]เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 107000 2419 7181-2
3,03786101-0018บริษัท ปิยะศิริ จำกัด [โรงพยาบาลสุขุมวิท]เลขที่ 1409,1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2391-0011
3,03886101-0019มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ [โรงพยาบาลมิชชั่น]เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300281-1422
3,03986101-0020มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล]เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000 2244 3062-3
3,04086101-0021กองทัพเรือ [โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า]เลขที่ 504 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
3,04186101-0022 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลลาดพร้าว]เลขที่ 2699 ซอย95 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310530-2244
3,04286101-0023บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลรามคำแหง]เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240374 -0200-16
3,04386101-0024บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลศิครินทร์]เลขที่ 976 ถนนลาซาน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260383-4391-9
3,04486101-0025สภากาชาดไทย [โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]เลขที่ 1873 ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103302564001
3,04586101-0026 กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลกลาง]เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2221 6141
3,04686101-0027 มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง [โรงพยาบาลหัวเฉียว]เลขที่ 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 101000 2223 1351
3,04786101-0028บริษัท เทพธัญญภา จำกัด [โรงพยาบาลเทพธารินทร์]เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110240-2727
3,04886101-0029โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) [โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร]เลขที่ 12 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101702590373-8
3,04986101-0030บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด [โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยยุทธ]เลขที่ 71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400272-2100
3,05086101-0031 บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเวชธานี]เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240734-0000, 734-0043
3,05186101-0032บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์]เลขที่ 44/505 หมู่ที่ 10 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 102300 2944 7111
3,05286101-0033บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด [โรงพยาบาลบีเอ็นเอช]เลขที่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500632-0560 ต่อ 1154
3,05386101-0034บริษัท เปาโล เมดิค จำกัด [โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล]เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002 271 7090
3,05486101-0035บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด [โรงพยาบาลยันฮี]เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700434-9196-9
3,05586101-0036บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด [โรงพยาบาลบางปะกอก 1]เลขที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 1014002 109 1111
3,05686101-0037บริษัท บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด [โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคารบีไอเอช (BIH)]เลขที่ 33 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110667-1000, 667-2525
3,05786101-0038 กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลราชวิถี]เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-6447000
3,05886101-0039บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ (BIT)]เลขที่ 68 ถนนสุขุมวิท 1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-0112381
3,05986101-0040บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ]เลขที่ 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102100 2574-5000-9
3,06086101-0041บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลเพชรเวช]เลขที่ 2469/15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310718-1515,318-1986
3,06186101-0042กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลสงฆ์]เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3,06286101-0043บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค]เลขที่ 586,588 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 101600 2804 8959-70
3,06386101-0044 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น]เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108009101600-48
3,06486101-0045กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลตากสิน]เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2437 1206
3,06586101-0046บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลวิภาวดี]เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900579 -7209
3,06686101-0047บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลพระรามเก้า]เลขที่ 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320248-8020, 248-8018
3,06786101-0048บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท]เลขที่ 133 ซอยสุขุมวิท49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 2711 8000
3,06886101-0049 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด [โรงพยาบาลพญาไท 3]เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101600 2467 1111
3,06986101-0050บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์]เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102500 2731-7000
3,07086101-0051บริษัท สินแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลสินแพทย์]เลขที่ 9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102302485380-90
3,07186101-0052กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ]เลขที่ 6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวลฯ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101600 2429 3575 - 81 ต่อ 804,805
3,07286101-0053บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี]เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106000 2438 9000
3,07386101-0054กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลสิรินธร]เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุช90 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 102500 2328 6900-5
3,07486101-0055บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด [โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล]เลขที่ 362 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 1015002-877-1111
3,07586101-0056บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด [โรงพยาบาลวิภาราม]เลขที่ 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025002-722-2500-24
3,07686101-0057บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด [โรงพยาบาลสายไหม]เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 1022002-991-8999
3,07786101-0058 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลไทยนครินทร์]เลขที่ 345 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-361-2727
3,07886101-0059บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด [โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์]เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 1022002-523-3359-70
3,07986101-0060สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [โรงพยาบาลตำรวจ]เลขที่ 492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-207-6117
3,08086101-0061บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลนวมินทร์ 9]เลขที่ 96 หมู่ที่ 13 ถนนสีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051002-5181818
3,08186101-0062 กรุงเทพมหานคร [โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์]เลขที่ 38/2 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 1053002-9884100
3,08286101-0063บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด [โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-2657777
3,08386101-0064กรมควบคุมโรค [สถาบันราชประชาสมาสัย]เลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300 2385 9135-7
3,08486101-0065บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) [โรงพยาบาลพริ้น สุวรรณภูมิ]เลขที่ 35/2-3 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-316-0026-42
3,08586101-0066สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมุทรปราการ]เลขที่ 71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1027002-7018132
3,08686101-0067บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด [โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ]เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 102700 2389 2555-9
3,08786101-0068บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด [โรงพยาบาลบางปะกอก 3]เลขที่ 27/14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130(02) 818 - 7555
3,08886101-0069 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลนนทเวช]เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2596 7888
3,08986101-0070บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์]เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 111400 2594-0020-65
3,09086101-0071สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า]เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3,09186101-0072บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด [โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด]เลขที่ 132/215 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002-960-9655-9
3,09286101-0073กรมควบคุมโรค [สถาบันบำราศนราดูร]เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 110000 2590 3415
3,09386101-0074สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลปทุมธานี]เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120005815733
3,09486101-0075กรมการแพทย์ [สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี]เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2531 0080-8
3,09586101-0076บริษัท ปทุมเวช จำกัด [โรงพยาบาลปทุมเวช]เลขที่ 1 ซอยรังสิตปทุมเวช 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121300 2567 1991-9
3,09686101-0077บริษัท โรงพยาบาลกรุงสยาม จำกัด [โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส]เลขที่ 5/84 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-975-6700
3,09786101-0078บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด(มหาชน) [โรงพยาบาลราชธานี]เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000035-335555
3,09886101-0079สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา]เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000241718
3,09986101-0080สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอ่างทอง]เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000611154
3,10086101-0081สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ]เลขที่ 67 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110035-622083
3,10186101-0082กองทัพบก [โรงพยาบาลอานันทมหิดล]เลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000486-011-15 ต่อ 199
3,10286101-0083สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช]เลขที่ 260/30 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 150000 3641 2078
3,10386101-0084สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลบ้านหมี่]เลขที่ 139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110(036) 471070
3,10486101-0086สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสิงห์บุรี]เลขที่ 917/3 ถนนขุนสวรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000511060
3,10586101-0087สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอินทร์บุรี]เลขที่ 37/7 หมู่ที่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 161100 3658 1993
3,10686101-0088สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร]เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000411421
3,10786101-0089บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี]เลขที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000(036)315555
3,10886101-0090สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสระบุรี]เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000211008
3,10986101-0091 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระพุทธบาท]เลขที่ 86 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120323291-6
3,11086101-0092สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลชลบุรี]เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000274-200-7
3,11186101-0093บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด [โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา]เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110324-100
3,11286101-0094 สภากาชาดไทย [โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา]เลขที่ 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110322157-9
3,11386101-0095 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา]เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3825 9999
3,11486101-0096บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา]เลขที่ 90 ถนนศรีราชา 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110770-200-8
3,11586101-0097กองทัพเรือ [โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ]เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180245735-69
3,11686101-0098สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลบางละมุง]เลขที่ 669 หมู่ที่ 5 ถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 201500 3841 1551-2
3,11786101-0099สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลแหลมฉบัง]เลขที่ 188/36 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230(038) 351010-2
3,11886101-0100 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเอกชล]เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-273-840-7
3,11986101-0101 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง]เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038 921999
3,12086101-0102สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลระยอง]เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000617451-8
3,12186101-0103บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี]เลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000039-344244
3,12286101-0104สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระปกเกล้า]เลขที่ 38 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000324-975-84
3,12386101-0105บริษัท วัฒนเวช จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี]เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000351-467-70
3,12486101-0106 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลตราด]เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000511040-1
3,12586101-0107บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา]เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000(038)813345
3,12686101-0108สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพุทธโสธร]เลขที่ 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 240000 3881 4375
3,12786101-0109สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร]เลขที่ 32/7 หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000037-211088
3,12886101-0110สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลนครนายก]ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000037-311219,312440
3,12986101-0111สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลราชบุรี]เลขที่ 85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000321-826-8
3,13086101-0112บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช]เลขที่ 59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000032-322274-80
3,13186101-0113สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลโพธาราม]เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 701200 3235 5300-15
3,13286101-0114สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลบ้านโป่ง]เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110211408
3,13386101-0115สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลดำเนินสะดวก]เลขที่ 146 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130(032)246000-15
3,13486101-0116สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลมะการักษ์]เลขที่ 47/12 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120(034) 541-105, 541-115
3,13586101-0117สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา]เลขที่ 572 หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000511233
3,13686101-0118สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช]เลขที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 720000 3550 2784-8
3,13786101-0119สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17]เลขที่ 165 ถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110531498
3,13886101-0120สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลด่านช้าง]เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180035-595032
3,13986101-0121สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลนครปฐม]เลขที่ 196 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000254150-4
3,14086101-0122บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์]เลขที่ 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 730000 3421 9600
3,14186101-0123กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)]เลขที่ 52 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210(034) 225417-20
3,14286101-0124กองทัพอากาศ [โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ]เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180034-996-445-51
3,14386101-0125บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย]เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130431-0070
3,14486101-0126บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลมหาชัย 2]เลขที่ 301/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741300-2810-3442
3,14586101-0127บริษัท โรงพยาบาลมหาชัยจำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลมหาชัย 1]เลขที่ 927/43 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000424990-4
3,14686101-0128สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมุทรสาคร]เลขที่ 1500 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 740000 3442 7099-105
3,14786101-0129 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลกระทุ่มแบน]เลขที่ 450/4 ถนนตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 741100 3447 1446-7
3,14886101-0130สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า]เลขที่ 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
3,14986101-0131สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี]เลขที่ 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000425505
3,15086101-0132บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000417070-9
3,15186101-0133สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์]เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 770000 3261 1079
3,15286101-0135บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด [โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม]เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000 5392 0300 ต่อ 4043
3,15386101-0136 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลนครพิงค์]เลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180(053) 890-775
3,15486101-0137สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลจอมทอง]เลขที่ 259 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่- ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160(053) 341218-9
3,15586101-0138มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงพยาบาลแมคคอร์มิค]เลขที่ 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 500000 5392 1777
3,15686101-0139บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลลานนา]เลขที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-999777
3,15786101-0140สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลลำพูน]เลขที่ 177 หมู่ที่ 11 ถนนจามเทวี ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000510020-2
3,15886101-0141สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลลำปาง]เลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000223-623-7
3,15986101-0142สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอุตรดิตถ์]เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000411176
3,16086101-0143 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลแพร่]เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
3,16186101-0144สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพะเยา]เลขที่ 269/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 560000 5441 0501-11
3,16286101-0145สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเชียงคำ]เลขที่ 244 หมู่ที่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 561100 5441 5425
3,16386101-0146บริษัท ศรีบุรินทร์ การแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์]เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเซีย 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 570000 5391 0999
3,16486101-0147สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์]เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000711-300, 713-046-7
3,16586101-0148 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย [โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค]เลขที่ 17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 570000 5371 1366
3,16686101-0149สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลศรีสังวาลย์]เลขที่ 101 ถนนสิงหนาถ-บำรุง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000(053) 611909
3,16786101-0150สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์]เลขที่ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000228-688 ต่อ 2206
3,16886101-0151 กองทัพบก [โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ]เลขที่ 161 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600000 5625 5064
3,16986101-0152 บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด [โรงพยาบาลศรีสวรรค์]เลขที่ ง.33/64 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000(056) 311626-35
3,17086101-0153 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอุทัยธานี]เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 610000 5651 1081
3,17186101-0154สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลกำแพงเพชร]เลขที่ 382 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000714233-5
3,17286101-0155สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลแม่สอด]เลขที่ 175/16 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110531224
3,17386101-0156สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]เลขที่ 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000511024
3,17486101-0157สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสุโขทัย]เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 640000 5561 1782
3,17586101-0158สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย]เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวีถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120(055)682030-43
3,17686101-0159สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก]เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000219844
3,17786101-0160บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด [โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล]เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000218777-8
3,17886101-0161บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด [อาคารรัตนเวช]เลขที่ 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 650000 5521 2222
3,17986101-0162บริษัท พิษณุเวช จำกัด [โรงพยาบาลพิษณุเวช]เลขที่ 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000244-911-22
3,18086101-0164สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพิจิตร]เลขที่ 136 ถนนบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000611230
3,18186101-0165 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเพชรบูรณ์]เลขที่ 203 ถนนสามัคคีชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000711025-6
3,18286101-0166บริษัท เพชรบูรณ์เวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลเมืองเพชร]เลขที่ 9 ถนนเพชรรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 670000 5674 8030-4
3,18386101-0167 บริษัท บูรณะเวช จำกัด [โรงพยาบาลเพชรรัตน์]เลขที่ 2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 670000 5672 0680-4
3,18486101-0168 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว]เลขที่ 283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000(037) 243018-20
3,18586101-0169 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา]เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000262-000
3,18686101-0170สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา]เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4425 4990-9
3,18786101-0171กองทัพบก [โรงพยาบาลค่ายสุรนารี]เลขที่ 211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3000004427 3370-5
3,18886101-0172สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลบัวใหญ่]เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120(044) 292045
3,18986101-0173มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ [โรงพยาบาลเซนต์เมรี่]เลขที่ 307 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000 4426 1261
3,19086101-0174สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลบุรีรัมย์]เลขที่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000044-612-081, 461-5002
3,19186101-0175 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสุรินทร์]เลขที่ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 320000 4451 1050
3,19286101-0176สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลศรีสะเกษ]เลขที่ 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000612502
3,19386101-0177บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จำกัด [โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี]เลขที่ 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 340000 4528 0036-55
3,19486101-0178บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด [โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี]เลขที่ 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000260-285, 243-654
3,19586101-0179สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์]เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000244973
3,19686101-0180กองทัพบก [โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์]เลขที่ 383 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตนิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-324-400-10
3,19786101-0181สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลยโสธร]เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 350000 4571 4041-3
3,19886101-0182สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลชัยภูมิ]เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 360000 4483 7108
3,19986101-0183 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอำนาจเจริญ]เลขที่ 291 ซอยอรุณประเสริฐ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000511940-5
3,20086101-0184บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด [โรงพยาบาลขอนแก่นราม]เลขที่ 193 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043239000
3,20186101-0185สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลขอนแก่น]เลขที่ 56 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000336-789
3,20286101-0186 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น]เลขที่ 888 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043042888#2759, 2859
3,20386101-0187กองทัพบก [โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม]เลขที่ 550 หมู่ที่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000341-710-3
3,20486101-0188สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลอุดรธานี]เลขที่ 33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000348-248
3,20586101-0189 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร]เลขที่ 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000(042)343111
3,20686101-0190บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด [โรงพยาบาลเอกอุดร]เลขที่ 555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000(042)342555
3,20786101-0191บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด [โรงพยาบาลเมืองเลย ราม]เลขที่ 546 หมู่ที่ 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000042-833-400
3,20886101-0192สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลหนองคาย]เลขที่ 1153 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000(042)461088-97
3,20986101-0193สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ]เลขที่ 161 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110(042) 431015
3,21086101-0194โรงพยาบาลบึงกาฬเลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าแม่สองนาง จังหวัดหนองคาย 43140042-491-161-3
3,21186101-0195สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลมหาสารคาม]เลขที่ 1105 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000711842-3
3,21286101-0196 บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จำกัด [โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช]เลขที่ 368 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 450000 4352 7111
3,21386101-0197สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลร้อยเอ็ด]เลขที่ 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 450000 4351 8200-5
3,21486101-0198บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด [โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี]เลขที่ 166 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000527191
3,21586101-0199สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลกาฬสินธุ์]เลขที่ 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000043-811520
3,21686101-0200สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสกลนคร]เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000711636
3,21786101-0201สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลนครพนม]เลขที่ 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000(042)511422
3,21886101-0202สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลมุกดาหาร]เลขที่ 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000611285
3,21986101-0203สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลหนองบัวลำภู]เลขที่ 199 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 22000(042) 312383-4
3,22086101-0204สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช]เลขที่ 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 800000 7534 4250
3,22186101-0205สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง)]เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110(075) 410100
3,22286101-0206 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลกระบี่]เลขที่ 325 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000(075)611210
3,22386101-0207บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์]เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 830000 7624 9400-19
3,22486101-0208สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต]เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000217292
3,22586101-0209บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต]เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000254421-9
3,22686101-0211สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี]เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000272231,284700
3,22786101-0212สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลระนอง]เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 850000 7781 1575
3,22886101-0213สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์]เลขที่ 222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000(077) 503-672-4
3,22986101-0214สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสงขลา]เลขที่ 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100074338100
3,23086101-0215สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลหาดใหญ่]เลขที่ 182 ถนนรักการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110244719
3,23186101-0216บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี]เลขที่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110220-300-4, 221-040-4
3,23286101-0217บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่]เลขที่ 75 ซอย15 เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110365780-9
3,23386101-0218บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด [โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่]เลขที่ 169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-366966 ต่อ 8000
3,23486101-0219สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสตูล]เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000732460-4
3,23586101-0220บริษัท ราชดำเนินการแพทย์ [โรงพยาบาลราชดำเนินการแพทย์]เลขที่ 25 ถนนไทรงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075223500
3,23686101-0221สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลตรัง]เลขที่ 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000218813
3,23786101-0222บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด [โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง]เลขที่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-205555
3,23886101-0223สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพัทลุง]เลขที่ 421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 930000 7460 9500
3,23986101-0224 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลปัตตานี]เลขที่ 2 ถนนหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000331859-63
3,24086101-0225สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลยะลา]เลขที่ 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000 7324 4711
3,24186101-0226บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา]เลขที่ 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000244-510-4
3,24286101-0227สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเบตง]เลขที่ 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110231025
3,24386101-0228สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก]เลขที่ 1 ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120615161-3
3,24486101-0229สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์]เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000(073)511379
3,24586101-1001 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี]เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000032-897888
3,24686101-1002บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเอกชล 2]เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000038-939888
3,24786101-1003บริษัท สุราษฎร์เวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลทักษิณ]เลขที่ 309/2 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 840000-7721-8777
3,24886101-1004บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด [โรงพยาบาลเสรีรักษ์]เลขที่ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 105100-2918-9888
3,24986101-1005 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล]เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111200-2836-9999
3,25086101-1006บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ จำกัด [โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ]เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300-2363-9222
3,25186101-1007บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย]เลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320077-429-500
3,25286101-1008 บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด [โรงพยาบาลบางนา 5]เลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-1381155-65
3,25386101-1009 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3]เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-0332900
3,25486101-1010บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลวัฒนา]เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-325-999
3,25586101-1012บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด [โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2]เลขที่ 757 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213002-9962211-15
3,25686101-1013บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลมิตรประชา]เลขที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101600-2455-5599
3,25786101-1014บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด [โรงพยาบาลแพทย์รังสิต]เลขที่ 733/345 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002 9989999
3,25886101-1015 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลธนบุรี 2]เลขที่ 47 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 1017002-4872100
3,25986101-1016 บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด [โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)]เลขที่ 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016002-441-6999-1103
3,26086101-1017บริษัท โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ จำกัด [โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ]เลขที่ 83/16 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 101300-2754-2800-9
3,26186101-1018บริษัท ระยอง เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด [โรงพยาบาลมงกุฎระยอง]เลขที่ 149/1 ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150038-691800
3,26286101-1019บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด [โรงพยาบาลเอกชัย]เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-417999
3,26386101-1020เมืองพัทยา [โรงพยาบาลเมืองพัทยา]เลขที่ 261/40 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-103999,038-103900
3,26486101-1021บริษัท เซ็นทรัล ปาร์ค จำกัด [โรงพยาบาล เซ็นทรัล ปาร์ค]เลขที่ 4/42 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-3127261
3,26586101-1023สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา]เลขที่ 345/5 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 302800 4439 5000
3,26686101-1024กองทัพบก [โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช]เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-251130
3,26786101-1025 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)เลขที่ 198 หมู่ที่ 1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120034419555
3,26886101-1026สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลน่าน]เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000054719000-099
3,26986101-1027บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด [โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี]เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000033038888
3,27086101-1028บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด [โรงพยาบาลบางมด]เลขที่ 747 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150028670606
3,27186101-1029บริษัท สินแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด [โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์]เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270027615999
3,27286101-1030บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน]เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032616800
3,27386101-1031บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด [โรงพยาบาลวิภาราม สาขาแหลมฉบัง]เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230033009800
3,27486101-1032 บริษัท กระบี่นครินทร์ จำกัด [โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล]เลขที่ 1 ถนนพิศาลภพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075626555
3,27586101-1033บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด [โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ]เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160035249249
3,27686101-1034 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพตราด]เลขที่ 376 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000039552777
3,27786101-1035บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด [โรงพยาบาล เปาโล รังสิต]เลขที่ 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130025778111
3,27886101-1036บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จำกัดเลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000075-815555
3,27986101-1037บริษัท โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด [โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรดิตถ์]เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000053-409000
3,28086101-1038บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด [โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์]เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-218988
3,28186101-1039บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่]เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000052089888
3,28286101-1040มหาวิทยาลัยมหิดล [สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540028396000
3,28386101-1041บริษัท สินแพทย์ ลำลูกกา จำกัด [โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา]เลขที่ 37/29 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002-0069999
3,28486101-1042บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด [โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์]เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 1025002-0068888
3,28586101-1043บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด [โรงพยาบาล ดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล]เลขที่ 1798 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026002-0824976
3,28686101-1044บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางศูนย์การแพทย์พระรามเก้า]เลขที่ 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-2029999
3,28786101-1045บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [Medpark Hospital]เลขที่ 3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011002-0233333
3,28886101-1046บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด [โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย]เลขที่ 369 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100052-051800
3,28986101-1047สภากาชาดไทย [ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (เทพรัตน์การุญ)]เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110038109420-3
3,29086101-1048บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด [โรงพยาบาลจอมเทียน]เลขที่ 234/1 หมู่ที่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150033-125999
3,29186101-1049สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลพนมสารคาม]เลขที่ 490 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120038551444 ต่อ 1211, 1404
3,29286101-1050บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด [โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง]เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110075-808888
3,29386101-1051บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลนวเวช]เลขที่ 9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230024839999
3,29486101-1052บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด [โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา]เลขที่ 80/77-81 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150020880888
3,29586101-1053โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเลขที่ 145 หมู่ที่ 7 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 411900614939123
3,29686101-1054บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด [โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1]เลขที่ 96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-000111
3,29786101-1055บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด [โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2]เลขที่ 62 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-000111
3,29886101-1056บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด [โรงพยาบาลวิมุต]เลขที่ 500 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040002-0790000, 091-5318585
3,29986101-1057บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ลำพูน จำกัด [โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน]เลขที่ 288 หมู่ที่ 2 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000053-582988
3,30086101-1058บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง]เลขที่ 99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 1024002-339-0000
3,30186101-1060บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด [โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง]เลขที่ 611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100022207999
3,30286102-0001 กรมการแพทย์ [สถาบันประสาทวิทยา]เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2246 1284-92
3,30386102-0002กรมสุขภาพจิต [สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา]เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 2437 0200-8
3,30486102-0003 กรมการแพทย์ [สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี]เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2246 0054 ต่อ 1520
3,30586102-0004กรมการแพทย์ [สถาบันมะเร็งแห่งชาติ]เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2354 7025-8
3,30686102-0005กรมสุขภาพจิต [โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์]เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270(02) 3843457
3,30786102-0006กรมการแพทย์ [สถาบันโรคทรวงอก]เลขที่ 74 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-5470999 ต่อ30114
3,30886102-0007กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี]เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 121100 2546 1966
3,30986102-0008กรมการแพทย์ [โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่]เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000 5321 0316-7
3,31086102-0009กรมสุขภาพจิต [โรงพยาบาลสวนปรุง]เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5327 1084
3,31186102-0010กรมสุขภาพจิต [โรงพยาบาลสวนสราญรมย์]เลขที่ 298 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130(077) 916508
3,31286102-0011 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์]เลขที่ 472 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000(074) 324868-9
3,31386102-1001ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [โรงพยาบาลจุฬาภรณ์]เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021002-5766000
3,31486102-1002มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ [โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์]เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400026845000
3,31586201-0001บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [บีไอ คลินิก]เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011002-667-1000
3,31686201-0002บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด [คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา]เลขที่ 159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 1031002-3087600, 02-1050345
3,31786201-1001บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด [ฺBDMS Wellness Clinic]เลขที่ 2/4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-8269999
3,31886909-0001มหาวิทยาลัยบูรพา [โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา]เลขที่ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 201310 3839 4850-3
3,31986909-0002บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด [ศูนย์สุขภาพชีวาศรม]เลขที่ 73/4 ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110536-536
3,32086909-1001บริษัท นวนครการแพทย์ทาวเวอร์ จำกัด [สถานพยาบาล หมอธนู แพทย์แผนไทย]เลขที่ 98/98 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5294533 02-83161600
3,32190001-0001บริษัท สีสวน พี.ซี. วอง จำกัด [อาคารสีสวนพลาซ่า]เลขที่ 199/9 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 501000 5327 0031-3, 0 5327 3310
3,32290002-0002บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด [โรงละครไทยอลังการพัทยา]เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250038-256007
3,32390002-0003บริษัท สยามนิรมิต (ภูเก็ต) จำกัด [โรงละคร สยามนิรมิต]เลขที่ 55/81 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000076-335000
3,32490002-1001บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด [ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์]เลขที่ 168/8 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150033045162
3,32591011-0001กรมศิลปากร [หอสมุดแห่งชาติ]ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103002815212,2815313,2817746
3,32691021-0001องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ [อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี]เลขที่ เทคโนธานี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121205774175-8
3,32791021-0003กรมทรัพยากรธรณี [พิพิธภัณฑ์สิรินธร]เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140043-871613
3,32891021-0004สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) [พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน กม.46-48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 121200 2529 2211-3
3,32991021-0005กองบัญชาการกองทัพไทย [อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ]เลขที่ 9 หมู่ที่ 16 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 121300 2532 1020
3,33091021-1001 บริษัท ณสัทธา จำกัด [ณสัทธา อุทยานไทย]เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม-ดำเนินสะดวก ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160032-381401-2
3,33191021-1003บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด [พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย]เลขที่ 499/50 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-5931111
3,33291021-1004 กรมทรัพยากรธรณี [พิพิธภัณฑ์สถานแห่่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ]เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-9027661
3,33391021-1005กรมทรัพยากรธรณี [พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา]เลขที่ 414 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130054282159
3,33491021-1006บริษัท พี.เอส.สยาม การ์เด้นท์ จำกัด [สยามเซอร์เพนทาเรี่ยม]เลขที่ 969 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520023265800
3,33591021-1007บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 15]เลขที่ 66 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 363 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000038-994000
3,33691031-0001บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) [ซาฟารีเวิลด์]เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 105100 2518 1000-19
3,33791031-0002องค์การสวนสัตว์ [สวนสัตว์สงขลา]เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ซอยสวนตูล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074 598838-9
3,33891031-1001บริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกัด [เชียงใหม่ ซู อควาเรียม]เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-893-111
3,33991031-1002บริษัท สวนเสือศรีราชา จำกัด [สวนเสือศรีราชา]เลขที่ 341 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-296567-8
3,34092001-1001 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล [สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (359)]เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100002-5289251
3,34193111-0001บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ]เลขที่ 100-100/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1054002-336-1937-9
3,34293111-0002บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัดเลขที่ 52/999 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 120000 2997 8501-6
3,34393111-0003บริษัท สยามภัณฑ์ไม้ จำกัด [สนามกอล์ฟราชคราม]เลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290035750630
3,34493111-0005บริษัท สมบัติถาวร จำกัด [สยามคันทรีคลับพัทยาแพลนเทชั่น]เลขที่ 50/6 หมู่ที่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038909700
3,34593111-0009บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดเลขที่ 8 ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2943 0000-24
3,34693111-1001บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัดเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 2022002 026 6494
3,34793111-1002บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด [สนามกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ท คลับ]เลขที่ 99/89 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2011003-831-8999
3,34893111-1003บริษัท วี แอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด [วี เอส สปอร์ต คลับ]เลขที่ 88/1-12 หมู่ที่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1056002-3627821-4
3,34993111-1004 บริษัท เอ็ม.ที. อารีน่า จำกัด [เอ็มที อารีน่า]เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา กม.5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1213002 987 2888 087-582-7705
3,35093111-1005บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี่คลับ จำกัด [สันติบุรีสมุยคันทรีคลับ]เลขที่ 12/15 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330077-421-700-8
3,35193111-1007บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด [ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ]เลขที่ 146/4 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-5168679
3,35293111-1008บริษัท กอล์ฟ ฟอร์ซ จำกัดเลขที่ 27/7 หมู่ที่ 7 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 034-644323 034-644147
3,35393111-1009บริษัท แบล็ค เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด [แบล็ค เมาท์เทน กอล์ฟคลับ หัวหิน]เลขที่ 565 หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-618666
3,35493111-1010บริษัท บูรพากอล์ฟ จำกัด [บูรพากอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท]เลขที่ 281 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230038-372700-2
3,35593111-1011บริษัท พี.โอ.ซี.ฟีนิกซ์ โกลด์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150038-239391-4
3,35693111-1012บริษัท สว่างรีสอร์ท จำกัด [สนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท]เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140081-1924407
3,35793112-0001บริษัท เพรสสิเด้นท์ ปาร์ค พร์อพเพอร์ตี้ พลับบลิค จำกัด [เดอะแคปปิตอล คลับ (THE CAPITOL CLUB)]เลขที่ 99/397 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101102629524,2629548
3,35893120-0001สมาคมราชกรีฑาสโมสรเลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330251-0181-6, 251-6120
3,35993199-0002บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด [สโมสรราชพฤกษ์]เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210955-0055
3,36093199-0003บริษัท บางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ จำกัดเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140513-523-5
3,36193199-0004บริษัท ซันวัลเล่ย์ จำกัด [เขาใหญ่กอล์ฟคลับ]เลขที่ 151 หมู่ที่ 5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130044 297 258-9
3,36293210-0001 บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด [สยามพาร์คซิตี้]เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300 2919-7200-19
3,36393210-0002บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด [สวนสนุกดรีมเวิลด์]เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130533-1152
3,36493210-1001บริษัท แบล็ค เมาท์เทน วอร์เตอร์ ปาร์ค จำกัด [แบล็ค เมาท์เทน วอร์เตอร์ ปาร์ค]เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนหนองพลับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110032-618400, 032-618444
3,36593210-1002บริษัท พัทยา ปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด [สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์]เลขที่ 41 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 102300-2918-1001
3,36693210-1003บริษัท วานา นาวา จำกัด [สวนน้ำอันดามันดา]เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ถนนกะทู้-สามกอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120076-646777
3,36793292-0001กรมศิลปากร [โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี]เลขที่ 119 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000(035)535-112-9
3,36893299-0003บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [สตูดิโอเวิร์คพอยท์]เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมฯ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1200002-833-2000
3,36996305-0001บริษัท เจ้าพระยาพาเลซ จำกัดเลขที่ 59 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
3,37096305-0002บริษัท พลาซ่า 88 จำกัด [พลาซ่าเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์]เลขที่ 1543/1-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2253 1502-4
3,37196305-0003บริษัท ลา เบลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ จำกัดเลขที่ 1765 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031002-6528700-2
3,37296305-0004บริษัท เจ้าพระยาโฮลดิ้ง จำกัด [เจ้าพระยา อาบ อบ นวด 2]เลขที่ 537 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104000 2245 5740-3
3,37396305-1002บริษัท ศุภชัย แอนด์ แฟมิลี่ จำกัดเลขที่ 55/60 หมู่ที่ 1 ซอยรามคำแหง 100 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 102400-2310-2803-5
3,37496305-1003บริษัท เจ้าพระยาการ์เด้น จำกัด [เจ้าพระยา 4]เลขที่ 520 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-262-520

หมายถึง โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่สมัครใช้ระบบ E-Form เพื่อการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว