รายชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม


Warning: oci_connect(): ORA-12541: TNS:no listener in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 77
ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ กรุณาตรวจสอบ
Warning: oci_parse() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 142

Warning: oci_execute() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 144

Warning: oci_error() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 148
รหัสความผิดพลาด ORA-00000


Warning: oci_fetch() expects parameter 1 to be resource, null given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 219

Warning: oci_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in D:\OraApplication\EForm\report\include\inc_db.php on line 86
ลำดับTSIC-IDชื่อโรงงาน/อาคารตามประกาศที่อยู่โทรศัพท์

หมายถึง โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่สมัครใช้ระบบ E-Form เพื่อการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว