รายชื่อโรงงาน/อาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561

ลำดับTSIC-IDชื่อโรงงาน/อาคารตามประกาศที่อยู่โทรศัพท์

หมายถึง โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่สมัครใช้ระบบ E-Form เพื่อการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว